iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 2. 2010
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

26 hlasů
3361
zhlédnutí

Klíč

Slunce pro všechny

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Klíč

 • 00:00:32 Když jsem chodila na gympl, tak
  jsem se trošku začala orientovat
 • 00:00:39 v sociálních službách
  a začínala jsem se víc zajímat
 • 00:00:43 o děti a lidi s různými handicapy.
 • 00:00:47 Chodila jsem třeba do tehdejší
  zvláštní školy na Kladno,
 • 00:00:51 do domova důchodců,
  kde jsme různě přednášeli
 • 00:00:56 a dělali různé besídky pro seniory.
 • 00:01:00 A tak jsem tak začala
  jako možná jedna z mála
 • 00:01:04 uvažovat o tom,
 • 00:01:07 že půjdu zkusit
  nástup na speciální pedagogiku.
 • 00:01:13 Tak já bych řekla svýma slovama,
  jaká je. Je taková někdy hodná.
 • 00:01:18 Je i přísná. A je taková,
  že se snaží všem lidem pomáhat.
 • 00:01:22 Ale vždycky se ta pomoc nepodaří,
  jak by si člověk představoval.
 • 00:01:28 Paní Dvořáková
  je vlastně báječná ženská.
 • 00:01:32 Ona dokáže sehnat sponzory
  a vlastně úplně všechno.
 • 00:01:37 Blanka mi pomáhá hodně
  ve finančních prostředkách
 • 00:01:42 a tak podobně se o mě stará.
  Chodí se mnou i nakupovat a tak.
 • 00:01:49 Už v posledním ročníku té speciální
  pedagogiky jsem učila v Břevnově
 • 00:01:55 u dětí s poruchou
  školní přizpůsobivosti.
 • 00:01:59 Tehdy tam byl
  takový experimentální program.
 • 00:02:04 No a pak jsem odešla do
  diagnostického ústavu pro mládež,
 • 00:02:11 kde jsem pracovala jako učitelka
  a zabývala jsem se diagnostikou.
 • 00:02:17 Pak jsem pracovala
  v Jedličkově ústavu v Praze
 • 00:02:21 a stále jsem hodně inklinovala
 • 00:02:27 k dětem a k lidem
  s mentálním postižením.
 • 00:02:34 My jsme měli
  takové kluby pro rodiče
 • 00:02:37 pod Sdružením pro pomoc
  mentálně postiženým.
 • 00:02:40 Scházeli jsme se
  a říkali jsme si tak o tom,
 • 00:02:44 co by chtěli
  ti rodiče pro své děti.
 • 00:02:48 Já jsem ve sdružení dost pracovala
 • 00:02:52 a když jsem
  i chodila potom na ty schůzky,
 • 00:02:57 tak jsem viděla,
  že největší problém je v tom,
 • 00:03:01 že spousta dětí je umístěna
  někde v ústavech sociální péče
 • 00:03:08 a nechodí vlastně do školy
 • 00:03:11 a nemohou být denně s rodiči doma.
 • 00:03:17 Potom teda přišel rok 1991
  a vlastně se otevřely možnosti.
 • 00:03:24 A my jsme udělali takovou koncepci
  tehdy soukromé školy Slunce,
 • 00:03:31 která byla v roce 1991
  otevřena ve Stochově.
 • 00:03:37 My jsme měli koncepci,
  měli jsme zaměstnance,
 • 00:03:41 měli jsme děti, ale co jsme neměli,
  neměli jsme budovu.
 • 00:03:46 Mně už se to zdá dneska jako sen,
 • 00:03:49 protože když jsme našli
  někde nějakou budovu,
 • 00:03:52 tak se proti tomu postavili
  většinou pak lidé
 • 00:03:55 a nechtěli nás mezi sebou.
 • 00:04:00 Škola ve Stochově
  vznikla v roce 1991.
 • 00:04:03 Byla to vlastně první soukromá
  speciální škola v republice.
 • 00:04:07 V příštím roce
  budeme slavit dvacáté výročí,
 • 00:04:11 na které už se připravujeme
  společně s dětmi.
 • 00:04:17 V současné době je ve škole
  ve Stochově šest tříd
 • 00:04:20 a máme 42 dětí
  s různými typy postižení,
 • 00:04:23 s různým stupněm postižení,
  ale všechny děti mají podobný cíl,
 • 00:04:28 aby se co nejvíce naučily
  a připravily se pro další život.
 • 00:04:34 V našich zařízeních
  máme klienty s více vadami.
 • 00:04:38 Jsou tu lidé,
 • 00:04:40 kteří jsou
  třeba mentálně postižení
 • 00:04:43 a k tomu se třeba přidružuje
  tělesné postižení,
 • 00:04:47 zrakové, sluchové.
 • 00:04:49 Máme tady ale i děti,
 • 00:04:53 které třeba mají normální intelekt,
  ale mají zase jiné problémy.
 • 00:04:59 Buď psychické, nebo jsou to třeba
  dysgrafici, dyskalkulici.
 • 00:05:05 Už ale tehdy jsme integrovali
  mezi tyto děti
 • 00:05:10 třeba děti ležící
  a děti, o kterých se dřív říkalo,
 • 00:05:16 že jsou takzvaně nevzdělavatelné,
  a neměly vůbec šanci
 • 00:05:22 se pro svůj těžký handicap
  dostat do školy.
 • 00:05:27 První třída jsou děti
  mladšího školního věku
 • 00:05:31 a jsou tam děti
  s lehkým mentálním postižením,
 • 00:05:34 autisté, kteří se vzdělávají
  podle programů základní školy
 • 00:05:39 a základní školy praktické,
 • 00:05:41 to znamená pro děti
  s lehkým mentálním postižením.
 • 00:05:44 Další třída jsou také děti,
  které se vzdělávají
 • 00:05:47 podle programu pro děti
  s lehkým mentálním postižením,
 • 00:05:51 ale jsou to děti starší
  od té šesté třídy do deváté třídy.
 • 00:05:56 Jedna třída je uspořádaná pro děti
  s těžkými formami postižení tak,
 • 00:06:02 aby jim bylo dobře
  po té tělesné stránce,
 • 00:06:05 aby se jim dobře leželo,
  jedlo a tak dále.
 • 00:06:08 Rehabilitace u nás je ve třídách,
 • 00:06:11 kde jsou vzdělávány
  děti s těžkými formami postižení,
 • 00:06:14 protože to patří
  do jejich programu.
 • 00:06:16 Nemůžeme jít proti přírodě,
  nemůžeme jít proti tomu,
 • 00:06:19 co jim dala,
  ale můžeme jim pomoci docílit toho,
 • 00:06:23 aby byly šťastné,
  aby rády chodily do školy,
 • 00:06:26 aby měly radost z poznání
  i z toho učení.
 • 00:06:30 Další škola byla vlastně návazná,
 • 00:06:32 protože když jsme v tom roce 1991
  zřizovali tu naši školu,
 • 00:06:37 tak tady byli i žáci starší,
 • 00:06:39 kteří do té doby
  třeba vůbec do školy nechodili
 • 00:06:42 a kteří se třeba u nás až
  v patnácti nebo šestnácti letech
 • 00:06:46 naučili číst a základy počítání.
 • 00:06:51 No a když už podle školské
  legislativy nemohli chodit
 • 00:06:55 do základní školy,
  tak jsme hledali nějakou možnost
 • 00:06:59 jejich uplatnění a podařilo
  se nám získat budovu v Unhošti
 • 00:07:05 právě tehdy od toho Sdružení
  pro pomoc mentálně postiženým
 • 00:07:09 a tam jsme zřídili návaznou školu,
  střední školu.
 • 00:07:14 Tehdy to byla rodinná škola,
  která se pak postupně
 • 00:07:18 přetransformovávala
  na školu praktickou.
 • 00:07:21 Škola v Unhošti je odloučené
  pracoviště soukromé školy Slunce.
 • 00:07:28 V této budově
  máme čtyři třídy základní školy
 • 00:07:31 a dvě třídy praktické školy,
 • 00:07:34 což je v letošním školním roce
  celkem 45 žáků.
 • 00:07:38 Děti se tady vzdělávají
  podle různých vzdělávacích plánů.
 • 00:07:43 V základní škole máme školní
  vzdělávací plán Slunce svítí všem,
 • 00:07:49 který máme přizpůsobený dětem
  podle druhu postižení.
 • 00:07:53 Ve třídě šestého ročníku
  máme interaktivní tabuli teď nově.
 • 00:08:00 Tabuli využívají ve všech
  předmětech tak,
 • 00:08:04 jak se učitelé učí s tabulí
  pracovat, protože to je novinka.
 • 00:08:08 Ale je to velmi zajímavá a užitečná
  pomůcka pro učitele i pro žáky.
 • 00:08:13 Projekt Figurka má za cíl
 • 00:08:17 zlepšit žákům logické myšlení,
  zlepšit jejich soustředěnost,
 • 00:08:23 koncentraci
  a vůbec tak jako přemýšlet.
 • 00:08:26 Žáci se toho projektu zhostili
  s velkým nadšením
 • 00:08:29 a rádi se zúčastňují
  nejen těch šachových partií,
 • 00:08:33 ale i těch všech úkolů,
  které mají v pracovním listě.
 • 00:08:41 To je třída, kterou
  navštěvují žáci prvního stupně.
 • 00:08:45 To znamená, v letošním školním roce
  tady máme žáky 2. až 5.ročníku.
 • 00:08:50 A je to třída, která je poměrně
  dost obtížná složením žáků,
 • 00:08:55 protože je tady vlastně většina
  žáků s těžším typem postižení.
 • 00:09:02 Například žákyně,
  která má smyslové postižení,
 • 00:09:07 je hluchoslepá, vlastně se učí
  jednak mluvit a slyšet
 • 00:09:12 pomocí kochleárního implantátu.
 • 00:09:14 Tady na tom stroji
  se Eliška učí Brailleovo písmo.
 • 00:09:17 Ona vlastně začíná
  takovou hravou formou,
 • 00:09:20 že nejdřív dělá vlnky, okýnka
  a potom postupně přejdeme
 • 00:09:25 na ta písmenka,
  která se učí tady na té tabulce.
 • 00:09:29 Tato tabulka je pro ni lepší,
  protože to hmatově lépe zvládá.
 • 00:09:33 Tamto už je těší, ale postupně
  ta písmenka se naučí i na tom.
 • 00:09:37 A ještě delší udělej! Zaber!
 • 00:09:40 Toto je třída 8. a 9.ročníku.
 • 00:09:44 Jsou to také žáci
  bez mentálního postižení.
 • 00:09:47 Vzdělávají se taky
  podle školního vzdělávacího plánu,
 • 00:09:51 takže oni například se vyučují
  i cizím jazykům.
 • 00:09:54 Praktická škola
  je vlastně střední škola.
 • 00:09:58 Je určena žákům
  po patnácti letech věku.
 • 00:10:02 Učí se tedy vařit,
  učí se sebeobsluze, domácí práce.
 • 00:10:09 My se zabýváme dětmi a žáky
  od nejútlejšího věku
 • 00:10:12 až dospělými klienty, a to,
  si myslím, že právě je filozofie
 • 00:10:18 a vize, které paní ředitelka
  zavedla takhle do praxe
 • 00:10:24 a dovedla to do té podoby,
  která dneska existuje.
 • 00:10:29 Vzpomínky na školu?
  No spíše takový hezký.
 • 00:10:35 Paní Dvořáková opravdu,
  říkám, je báječná.
 • 00:10:39 Báječná v tom,
  že se snaží pomáhat všem lidem,
 • 00:10:44 kteří právě tu pomoc potřebují.
 • 00:10:47 Roman je absolventem
  té naší střední praktické školy.
 • 00:10:53 A Roman je jeden
  z takových dospěláků,
 • 00:10:58 který se dovedl prostě
  sám o sebe postarat,
 • 00:11:02 našel si zaměstnání.
  V čem jsme mu trochu pomáhali,
 • 00:11:07 to bylo v tom, aby se oženil.
 • 00:11:10 Mě to velmi potěšilo,
  když za mnou přišel,
 • 00:11:13 že by chtěl mít svatbu
  v centru služeb, v naší kavárně
 • 00:11:18 a že by si moc přál,
  abych mu šla za svědka.
 • 00:11:23 Mně nejvíc třeba pomohla tím,
  že vybudovala takovouhle školu,
 • 00:11:26 že jsem se někam dostala,
  protože spousta třeba,
 • 00:11:30 co jsem já znala,
  co chodili se mnou do školy,
 • 00:11:33 skončili v nějakých ústavech,
  chodili do nějaký jiný školy,
 • 00:11:36 kde neměli moc možností.
  Hodně mi pomohla třeba...
 • 00:11:39 Měla jsem tu hodně kamarádů,
  přátel, učitelů.
 • 00:11:42 Třeba vždycky jsem dělali
  jarní a zimní besídky
 • 00:11:45 a já jsem vystupovala hodně.
  Kolikrát jsem i říkala,
 • 00:11:49 kdybych chodila do normální školy,
  tak bych tohle nezažila.
 • 00:11:53 Ma, ma, ma, máma má rýmu, má,
  ma, ma, ma, máma má rýmu, má...
 • 00:11:57 Paní Dvořáková si mě našla.
 • 00:12:01 Už je tomu asi dvacet let,
  bezmála dvacet let,
 • 00:12:05 co jsem jí poprvé uváděla koncert
  a nějakou akci pro nadační fond.
 • 00:12:09 Těch akcí začalo přibývat
  a vztahy se upevňovaly.
 • 00:12:15 Stali se z nás vlastně přátelé.
  Já jsem se seznámila s dětmi,
 • 00:12:20 o které se stará,
  a už to byla vlastně součást
 • 00:12:23 celé naší divadelní sezóny,
  protože jsme vymysleli i projekt,
 • 00:12:27 ve kterém zveme děti z nadačního
  fondu Slunce k nám do divadla
 • 00:12:31 dvakrát ročně -
  na Vánoce a na Den dětí.
 • 00:12:35 A děti nám zase za odměnu
  tady vystoupí v divadle.
 • 00:12:39 Těch akcí byla velká spousta.
  To bych asi nestačila vyjmenovat.
 • 00:12:43 Postupně jsem se stala členkou
  správní rady tohoto fondu
 • 00:12:47 a teď jsem patronkou.
 • 00:12:50 Ono slovo integrace,
  kdy se propojuje svět těch zdravých
 • 00:12:55 a handicapovaných,
  je hodně zmiňováno, často,
 • 00:12:59 ale tady je to
  taková nenásilná forma,
 • 00:13:03 taková praktická forma,
  kdy opravdu se schází děti ze škol,
 • 00:13:09 kde jsou děti zdravé,
  a společně s nimi jsou tu děti,
 • 00:13:13 které mají nějaké handicapy.
 • 00:13:16 Nás to vlastně
  potom i přimělo k tomu,
 • 00:13:19 že jsme po letech otvírali
  mateřskou školu.
 • 00:13:32 Když se podíváme na naše dětičky,
  tak určitě nikdo nepozná,
 • 00:13:35 kdo je kdo,
  protože vlastně ta naše školka
 • 00:13:41 je koncepčně vedena tak,
  aby tu byly děti různé,
 • 00:13:47 všechny se vzájemně měly rády
  a aby prostě se prolínaly
 • 00:13:53 činnosti dětí zdravých
  a handicapovaných.
 • 00:14:03 My jsme zřídili
  ještě potom chráněné byty.
 • 00:14:07 Máme jich několik.
  V roce 2008 jsme tady získali
 • 00:14:11 ještě dva byty,
  které jsou bezbariérové.
 • 00:14:15 A v jednom z nich dokonce bydlí
  pár lidí s Downovým syndromem.
 • 00:14:22 Většinou Magdička si pere prádlo,
  žehlí si.
 • 00:14:29 Občas uvaří, usmaží.
 • 00:14:34 A já jí pomáhám, že umývám nádobí.
 • 00:14:38 Nebo vyluxuju, nebo utřu prach.
 • 00:14:42 Chráněný byt v Unhošti,
 • 00:14:45 to byl taky takový
  pro nás poměrně velký balvan,
 • 00:14:49 protože to byl byt,
  který se nám strašně líbil,
 • 00:14:54 chtěli jsme ho získat,
  ale neměli jsme na něj ani korunu.
 • 00:14:57 Naštěstí ten byt
  vlastně vystavěla firma,
 • 00:15:01 která nás dlouhodobě sponzoruje.
  A tady teda nám sponzorství
 • 00:15:06 nabídla tím způsobem,
  že jsme byt od nich získali
 • 00:15:10 a postupně několik let
  jsme ho vlastně spláceli.
 • 00:15:16 Je to nádherný, skvělý.
 • 00:15:20 Chodíme do práce,
  potom z práce vlastně jdeme sem.
 • 00:15:25 To uklízíme, myjeme nádobí,
  myjeme chodbu,
 • 00:15:31 WC, koupelnu.
 • 00:15:35 A potom můžeme jít jako ven.
 • 00:15:40 Jezdíme třeba do domova důchodců,
  kde jim poskytujeme kavárnu.
 • 00:15:46 Tam děláme vždycky
  takovou kavárnu pro seniory.
 • 00:16:02 Pečovatelské služby pro seniory
  poskytujeme jako pracovní terapii
 • 00:16:07 pro lidi s mentálním a kombinovaným
  postižením již od roku 1995.
 • 00:16:13 Když jsme hledali pro absolventy
  školy smysluplné životní naplnění
 • 00:16:18 a nechtěli jsme dělat
  jenom klasický denní stacionář,
 • 00:16:21 kde se dělají výtvarné činnosti
  a různé terapie,
 • 00:16:25 tak jsme začali pracovat
  se seniory v Unhošti,
 • 00:16:29 protože od roku 1989
  pečovatelské služby v Unhošti
 • 00:16:35 nebyly poskytovány nikým.
  Byla to těžká práce,
 • 00:16:39 protože se museli
  připravit na to ti senioři -
 • 00:16:42 na kontakt s lidmi
  s mentálním postižením
 • 00:16:45 a kombinovanými vadami.
 • 00:16:48 I když v Unhošti je domov důchodců,
  kteří nechtějí do zařízení,
 • 00:16:52 chtějí být co nejdéle doma,
  ale přesto je zmáhá
 • 00:16:55 hlavně třeba v zimě
  docházet si pro obědy.
 • 00:17:00 Takže my už deset let
  nosíme obědy důchodcům.
 • 00:17:07 Hlavní přínos byl i pro ty seniory,
 • 00:17:10 protože ti byli sami,
  opuštění a podobné věci.
 • 00:17:15 A ti naši klienti, jejich chování
  je takové trošku podobné
 • 00:17:20 vnoučatům těch důchodců,
  proto vznikly ty úžasné vztahy.
 • 00:17:27 Centrum poskytuje
  celkem devět sociálních služeb.
 • 00:17:32 V tom centru máme
  i takovou terapeutickou dílnu.
 • 00:17:38 Máme tam vlastně cvičnou kavárnu
  a pekárnu,
 • 00:17:42 ve které mnozí z těch našich
  bývalých žáků našli uplatnění.
 • 00:17:50 Dokáže už toho hodně.
  Pepa nám tady míchá želatinu třeba,
 • 00:17:53 která trvá strašně dlouho,
  než se uvaří.
 • 00:17:57 -Už to bublá?
  -Jenom se to akorát ta pára.
 • 00:18:03 Oni se opravdu
  chtějí naučit něco dělat,
 • 00:18:05 aby se v budoucnu mohli uživit
  třeba jinde.
 • 00:18:09 -Už to bublá.
  -Tak to stáhni z toho sporáku.
 • 00:18:13 Počkej, já ti podám...
 • 00:18:16 A dej si to mimo.
 • 00:18:31 Tak já tady jsem v kavárně,
  kde obsluhuju různý zákazníky.
 • 00:18:36 Vaříme tu kafe, čaj, teď jsme
  začali dělat svařené víno, punč.
 • 00:18:42 Dostanou, co si přejou. Zákusek.
 • 00:18:45 Můžou se k tomu zadarmo
  podívat třeba na internet.
 • 00:18:48 Nebo tady posedět
  a něco dobrýho si u nás dát.
 • 00:18:52 Já obsluhuju.
  Člověk tady je s lidma,
 • 00:18:55 posedí s těma zákazníkama,
  popovídá si, že mají radost,
 • 00:18:58 že to někomu chutná třeba.
 • 00:19:01 Třeba jsme si tady vypěstovali
  stálý zákazníky.
 • 00:19:04 Některý jsou, že do dneška
  jsme třeba zůstali kamarádi.
 • 00:19:07 Jedna z dalších takových
  smysluplných pracovních činností
 • 00:19:11 anebo terapeutických činností
  je ta naše úklidová četa,
 • 00:19:15 která jako tady plní
  i takovou funkci v Unhošti.
 • 00:19:19 Unhošť byla jako město
  deset let bez veřejných toalet
 • 00:19:22 a jedna z prvních činností,
  ještě jsme neměli ani kavárnu,
 • 00:19:25 pekárnu, druhý den, když jsme se
  nastěhovali do těch našich prostor,
 • 00:19:28 tak bylo
  poskytování veřejných toalet.
 • 00:19:31 Takže ti naši uživatelé
  v rámci těch úklidových prací
 • 00:19:35 i ty veřejné toalety jakoby
  každodenně dvakrát denně uklízí.
 • 00:19:39 No a ještě tím,
  že jsme na autobusovém nádraží,
 • 00:19:43 tak si myslím, že tato služba
  je tady velice kvitována ve městě.
 • 00:20:00 ZPÍVÁ FRANCOUZSKY
 • 00:20:25 My jsme se snažili získat
  nějaké prostory,
 • 00:20:30 aby jednou,
  až nebudou ti rodiče moct,
 • 00:20:36 aby ty jejich děti - pak už třeba
  dospělé - měly kde být.
 • 00:20:41 Aby zkrátka takové to břímě,
  to břemeno,
 • 00:20:44 které nesou celý život,
  pro ně bylo aspoň trochu lehčí
 • 00:20:49 a aby viděli, že ty jejich děti
  se budou mít někde dobře.
 • 00:20:55 Oni vždycky,
  když jsme se tak scházeli,
 • 00:20:58 měli hrůzu z těch stávajících
  zařízení, která byla.
 • 00:21:02 Protože tady jsou lidi
  s různým stupněm postižení,
 • 00:21:07 používají různý pomůcky podpůrný,
  jako jsou francouzské hole
 • 00:21:11 a invalidní vozíky,
  tak je celá ta budova bezbariérová.
 • 00:21:16 Ty pokoje zase mají vybavené tak,
  jak oni potřebují.
 • 00:21:21 Jsou uzpůsobený.
  Mají zejména polohovací postele,
 • 00:21:25 které se napolohují
  podle jejich potřeby.
 • 00:21:29 Převážně tu dělají ženy,
 • 00:21:34 takže si můžou sjet s postelí
  vlastně úplně dolů.
 • 00:21:40 A ještě třeba pak je možnost
  polohovat si polštář.
 • 00:21:52 Tady je to pěkný.
 • 00:21:57 Jsem tu spokojená. Líbí se mi tady.
 • 00:22:00 Já tady mám dceru,
  proto jsem změnil celý svůj život.
 • 00:22:06 Původně jsem dělal úplně něco
  jiného, ale rozhodl jsem se,
 • 00:22:10 že teda jí pomůžu
  jako tady s tím startem.
 • 00:22:16 A oba dva nás to tak oslovilo,
  že jsem tu zůstal.
 • 00:22:19 Už tu jsem deset let.
  Pavlínce se tady líbí natolik,
 • 00:22:25 že si myslím, že je tu
  spokojenější jak doma někdy.
 • 00:22:29 Protože tu mám vychovatele
  a všecky děti.
 • 00:22:35 Ty se o mě staraj.
 • 00:22:39 Spousty lidí se nás třeba ptá,
  proč pokoje nejsou jednolůžkový.
 • 00:22:44 Ti lidi, protože
  spolu vyrůstali víceméně,
 • 00:22:47 navštěvovali spolu školu
  a jsou v takový situaci,
 • 00:22:51 že by ani nechtěli být
  na jednolůžkových pokojích.
 • 00:22:54 Oni se nám spíš ještě zdržujou,
  že si udělají jakoby svůj klub,
 • 00:22:59 tady kujou pikle a plánujou si,
  co budou dělat a takový.
 • 00:23:05 My ale jsme se snažili
  i v tom domově
 • 00:23:10 vést ty klienty
  k samostatnému životu,
 • 00:23:14 ale přece jen se ukazuje,
  že na Nouzově je nutno
 • 00:23:20 zajistit takovou
  čtyřiadvacetihodinovou péči.
 • 00:23:23 A i péči trochu jinou než některým
  obyvatelům v chráněných bytech.
 • 00:23:30 ZPÍVÁ FRANCOUZSKY
 • 00:24:00 Paní ředitelku Dvořákovou
  znám déle než patnáct let.
 • 00:24:05 Velice si cením
  její cílevědomosti a toho,
 • 00:24:10 že si dokázala
  jako málokdo splnit svůj sen.
 • 00:24:14 Ona chtěla, aby vybudovala
  školu a zařízení,
 • 00:24:17 kde budou vzdělávány děti
  s různými druhy postižení,
 • 00:24:21 kde nebudou hranice mezi nimi,
  kde se pro ně udělá to,
 • 00:24:27 co bude moct,
  a budou mít i návaznost.
 • 00:24:29 Ono nestačí jenom dokončit
  povinnou školní docházku.
 • 00:24:32 Daleko složitější je pak
  vybudovat pro ně ty možnosti dál.
 • 00:24:36 A to se jí povedlo.
 • 00:24:39 Skoro jsem ani nevěřila,
  že se to takto všechno naplní,
 • 00:24:44 protože opravdu se začínalo
  s šestadvaceti dětmi
 • 00:24:47 a s pár zaměstnanci,
  a dneska už je to takový
 • 00:24:52 podle mého názoru
  unikátní komplex zařízení,
 • 00:24:57 kde se vlastně staráme o děti,
  troufám si říct, od narození
 • 00:25:04 a chtěli bychom se třeba postarat
  až do konce jejich života.
 • 00:25:29 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2010

Související