iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 10. 2007
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

46 hlasů
3101
zhlédnutí

Klíč

Co pomáhá léčit emoční zranění — Muzikoterapie pacientů po poranění mozku — Příběh tyflopedky Heleny Flenerové

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Klíč

 • 00:00:26 Vítám vás, milí diváci,
  v magazínu Klíč.
 • 00:00:29 Také jste se někdy zamýšleli
  nad tím, proč někteří lidé
 • 00:00:33 pod tíhou těžké životní situace
  klesnou a rezignují,
 • 00:00:36 a jiné nemoc či zdravotní handicap
 • 00:00:38 zavede k hlubšímu porozumění
  sobě i druhým? Tak to je otázka,
 • 00:00:42 na kterou budeme hledat odpověď
  v dnešním pořadu Klíč.
 • 00:00:46 Zeptáme se, co pomáhá léčit
  emoční zranění
 • 00:00:49 a jak provázet
  zraněného člověka a jeho blízké.
 • 00:00:53 S pacienty po poranění mozku
  se v hodinách muzikoterapie
 • 00:00:56 budeme učit naslouchat
  vnitřní moudrosti těla i duše.
 • 00:01:00 O své životní zkušenosti se s námi
  podělí paní Helena Flenerová.
 • 00:01:08 Když se v životě stane
  něco těžkého, opravdu vážného,
 • 00:01:12 můžeme cítit rozrušení, bolest,
  hněv, beznaděj.
 • 00:01:16 Jak s těmito pocity zacházet?
  Jak projít toto nelehké období?
 • 00:01:20 To je téma, do kterého se pokusíme
  dnes alespoň trochu nahlédnout.
 • 00:01:29 Měla jsme autonehodu.
 • 00:01:33 Tam jsem se uhodila
  do levé strany hlavy,
 • 00:01:39 tak jsem trochu ohnutá
  na levou stranu.
 • 00:01:52 Stalo se to
  po diagnostickém vyšetření srdce,
 • 00:01:56 selektivní koronarografii,
  kdy v podstatě několik hodin poté
 • 00:02:02 měla infarkt. A ten se vyvinul
  do fibrilace komor,
 • 00:02:07 potom došlo
  k protrahovaný resuscitaci
 • 00:02:12 a nedostatkem kyslíku
  se poškodil mozek.
 • 00:02:15 Je to už pět let.
 • 00:02:17 Řada pacientů
  řeší velké pocity viny,
 • 00:02:21 že je to velmi obtížné
  pro celou jejich životní situaci,
 • 00:02:25 rodinnou situaci
  a že to může dopadnout různě.
 • 00:02:30 Naštěstí máme řadu pacientů, kteří
  se s tím vyrovnali velmi dobře.
 • 00:02:34 Přes den hlídají manželku
  asistentky a já chodím do práce.
 • 00:02:40 Když přijdu z práce,
  tak normálně přebírám službu.
 • 00:02:43 Ta situace trvá dodnes
  a v podstatě mě nijak neobtěžuje.
 • 00:02:49 Dělám to rád
  a dělám to právě s tím vědomím,
 • 00:02:53 že ten stav není konečný,
  že se to vyvine k lepšímu.
 • 00:02:58 Zpočátku jsem si říkala,
  za co to bylo,
 • 00:03:03 že se mi stalo to neštěstí.
  Ale pak jsem to vzala tak,
 • 00:03:10 že se to stalo,
  a trochu si říkám,
 • 00:03:15 že věci se stávají dobrým lidem
  proto, aby byli ještě lepší.
 • 00:03:25 Kdesi hluboko v sobě
  máme zakódované schéma,
 • 00:03:29 které říká, že objeví-li
  se průšvih, je to trest.
 • 00:03:36 Vyskočí otázky za co, proč,
  pocity viny.
 • 00:03:40 Obvykle to přinese
  v té těžké situaci další zátěž.
 • 00:03:46 Obvykle není vůbec snadné
  s tímhle ďáblíkem bojovat.
 • 00:03:52 Ta myšlenka, kterou se zabýváte,
  že vám někdo ublížil
 • 00:03:57 a že mu chcete zase něco na revanš,
 • 00:04:00 nebo ho obvinit nějakým způsobem
  před soudem a tak dále,
 • 00:04:04 tak pomalu na ni nemáte čas,
 • 00:04:07 protože byste se zase nemohla
  věnovat tomu člověkovi.
 • 00:04:11 A vlastně v toku toho života
  se dostáváte do situace,
 • 00:04:16 že už to, co bylo, neřešíte.
  Pořád hledíte dopředu.
 • 00:04:22 A to je teda můj případ.
 • 00:04:26 To zůstává někde možná
  ve skrytu duše za mnou,
 • 00:04:30 že se něco stalo, nějaká ta skvrna,
  která se nemusela stát.
 • 00:04:37 Každý člověk se vyrovnává jinak
  s obtížnou životní situací
 • 00:04:41 a vlastně prochází takovou škálou
  pocitů přes depresi,
 • 00:04:45 vyrovnávání se a podobně.
 • 00:04:47 Každý člověk to má jinak,
  ale všichni prožíváme nějaké pocity
 • 00:04:51 a často nejsme zvyklí
  vyjadřovat zvlášť negativní emoce.
 • 00:04:56 Častou emocí, kterou je třeba
  v takovéto situaci vůbec objevit
 • 00:05:03 a také projevit, je hněv.
 • 00:05:07 Pochopitelně nějakým adekvátním
  způsobem a v bezpečném prostředí.
 • 00:05:19 Pomocí muzikoterapie se dají
  velmi dobře ventilovat emoce.
 • 00:05:23 Ale někomu víc vyhovuje si zaběhat
  nebo se vykřičet. Jsou různé cesty.
 • 00:05:28 Když člověk nemůže mluvit například
  a může vyjádřit vztek
 • 00:05:32 třeba bubnováním, dupáním nebo
  jinou expresí, jiným vyjádřením,
 • 00:05:37 tak si tím může velmi pomoci.
  Je to důležité i pro zdravé lidi
 • 00:05:42 pracovat s emocemi. Nejsme
  v naší kultuře na to úplně zvyklí
 • 00:05:46 umět tu emoci poznat
  a nestydět se ji vyjádřit.
 • 00:05:50 Nebát se toho,
  že máme nějakou negativní emoci.
 • 00:05:53 Jestliže ty pocity neprojevíme
  z nejrůznějších důvodů,
 • 00:05:58 tak se ukládají v těle
  jako energetické bloky.
 • 00:06:06 Poutají mnoho naší energie
  a pozornosti vědomé či nevědomé.
 • 00:06:13 Stanou se vlastně zátěží,
  kterou s sebou vlečeme.
 • 00:06:17 Mamku to trochu trápí,
  ale je ráda, že jsem taková živá.
 • 00:06:24 A taťka mě pořád podporuje.
 • 00:06:28 A vlastně nejvíc
  mě podpořili kamarádi.
 • 00:06:33 Sice nyní mám trochu problémy
  se s nima stýkat,
 • 00:06:39 protože přece jenom
  mě musí někdo někam dopravit.
 • 00:06:47 Způsob vyrovnávání je samozřejmě
  dán jednak dispozicemi
 • 00:06:53 každého člověka a také ovšem
  okolnostmi a prostředím,
 • 00:06:59 za jakých a v jakých
  se to nyní odehrává.
 • 00:07:03 Proto velmi pomůže podpora člověka
  v takové situaci.
 • 00:07:09 Najde-li někoho, kdo mu porozumí,
  kdo ho přijme
 • 00:07:16 bez podmínek, bez toho,
  aby po něm chtěl,
 • 00:07:20 že musí tomu věřit, tohle cítit.
 • 00:07:27 Naštěstí v Kladrubech,
  když jsem bydlela,
 • 00:07:31 tak jsem tam
  začala chodit k psychologovi.
 • 00:07:36 A ten mi hodně pomohl.
 • 00:07:39 Spíš se stal mám kamarádem,
  což je taky důležitý.
 • 00:07:45 A kamarádi taky se mnou mluvili
  o různých věcech a o tomto taky.
 • 00:07:53 A moc teda nechtěli,
  protože je to trápí víc než mě.
 • 00:08:02 Někdy za tu zlou situaci
  skutečně někdo je přímo odpovědný.
 • 00:08:09 Potom je velmi náročné
  najít cestu k odpuštění.
 • 00:08:18 Odpuštění znamená
  vyvázat svou energii z minulosti,
 • 00:08:29 opustit minulost
  a vrátit se do přítomnosti.
 • 00:08:34 Oprostit se od potřeby pomsty,
  zbavit se nutkavých myšlenek
 • 00:08:43 na viníka. Odpuštění
  znamená příliv energie,
 • 00:08:50 úlevu, povznesení.
 • 00:08:55 Proto jsem se naučil odpuštění
  vnímat spíš jako možnost a nabídku
 • 00:09:01 než nárok nebo povinnost.
 • 00:09:10 Jak můžeme pracovat s těžkými
  emocemi a jejich vyjádřením
 • 00:09:14 u dětí i u dospělých?
  To uvidíte v dalším příspěvku.
 • 00:09:36 U pacientů po poranění mozku
  je důležité,
 • 00:09:39 co pro toho pacienta můžeme udělat
  právě z pohledu muzikoterapie.
 • 00:09:43 Tito lidé jsou v různých životních
  situacích a různě postižení.
 • 00:09:48 Někteří lidé trpí
  třeba jenom poruchou paměti,
 • 00:09:51 někteří jsou těžce postižení,
  jsou na vozíku, nemohou komunikovat
 • 00:09:57 Škála toho postižení je široká.
  Muzikoterapie se snaží
 • 00:10:01 navázat kontakt a pomoct
  v rámci rehabilitačního týmu.
 • 00:10:04 Zkusíme si
  nějakou písničku zazpívat?
 • 00:10:07 Vy máte ráda písničku Pod tou
  skálou, kde proud řeky syčí.
 • 00:10:11 Zkusíme ji zopakovat spolu?
 • 00:10:14 Pod tou skálou, kde proud...
 • 00:10:18 řeky syčí
 • 00:10:20 a kde ční červený...
 • 00:10:24 Muzikoterapie má pro manželku,
  si myslím, velký význam.
 • 00:10:29 Já to považuju za jeden
  z možných klíčů do duše člověka.
 • 00:10:34 Muzika jako taková
  má obrovský vliv,
 • 00:10:38 protože ráda poslouchala muziku
  už jako dítě.
 • 00:10:42 Když jsme se seznámili,
  tak poslouchala takový ty písničky
 • 00:10:46 tehdejší populární hudby.
  Gott, Matuška, Neckář.
 • 00:10:50 A ty má ráda do dneška.
  proto taky jí to pouštím dneska
 • 00:10:54 a i na tý muzikoterapii
  na to zpíváme, tancujeme.
 • 00:10:58 Takže vždycky vidím,
  když jí něco pustím doma třeba,
 • 00:11:04 jak se zastaví,
  jak přestanou ty pohyby hlavou,
 • 00:11:09 jak se jí rozjasní oči.
  A už vidím, že to má ráda.
 • 00:11:19 Hudba je vlastně
  hrozně hluboká věc,
 • 00:11:22 kde si každý člověk může najít to,
  co zrovna potřebuje.
 • 00:11:25 Je to těžko měřitelné.
  Je to taková disciplína,
 • 00:11:28 kde se těžko dokazuje,
  co přesně v hudbě pomáhá.
 • 00:11:31 Ale je to právě
  jedna z neexaktních metod,
 • 00:11:34 která může pomoci
  z mnoha důvodů.
 • 00:11:37 Za prvé většina lidí
  dneska řeší všechno racionálně.
 • 00:11:40 Toto je jiná cesta.
  To může pomoci.
 • 00:11:43 Potom vůbec umělecká terapie,
  ať muzikoterapie nebo jiná,
 • 00:11:48 může pomoci člověka povznést
  a podívat se na věci z jiné strany.
 • 00:11:56 Baví mě to a je dobrý,
  že se u toho vyjádří pocity.
 • 00:12:04 A že poznám nové nástroje,
 • 00:12:07 které jsem v životě neviděla třeba.
 • 00:12:11 Zkus teď zahrát smutek.
  Vyjádřit smutek.
 • 00:12:20 Velmi často se stane, že pacienti
  třeba pláčou při vyjadřování emocí
 • 00:12:24 nebo i při prožitku poslechu hudby.
  Je to v pořádku.
 • 00:12:29 Určitě vyplouvají nevědomé reakce,
  ale je výhodou,
 • 00:12:33 že v muzikoterapii nikdo
  nic nemusí. Všichni jsou zváni,
 • 00:12:36 nejsou nuceni, Takže člověk, když
  ty obrany psychické jsou tak silné,
 • 00:12:40 že by o tom neměli ještě mluvit,
  tak většinou ho to nenapadne.
 • 00:12:44 Takže když to potřebuje řešit,
  uvědomí si to
 • 00:12:47 a potřebuje o tom mluvit, tak může.
 • 00:12:49 Akorát nemůžu zpívat.
 • 00:12:55 Jinak všechno perfektní.
 • 00:13:02 Během muzikoterapie nechybí
  rozhodně práce s rytmem,
 • 00:13:05 která je velmi důležitá
  pro pacienty například
 • 00:13:09 s extrapyramidovými lézemi,
  kteří mají problém začít pohyb.
 • 00:13:13 Takže pomocí rytmických cvičení
  oni mají impulz a začnou pohyb.
 • 00:13:17 Pomáhá to velmi paměti,
  pomáhá to v rehabilitaci řeči.
 • 00:13:22 Rytmus je velmi široká oblast,
  která v muzikoterapii vychází
 • 00:13:28 z celé oblasti rytmu dne a noci,
  rytmu srdce.
 • 00:13:33 Chápeme ten rytmus trochu šířeji.
 • 00:13:36 Byla jedna babka,
  prodávala...
 • 00:13:40 jabka.
 • 00:13:42 -Za děravý...
  -Groš.
 • 00:13:45 -Prodala jich...
  -Koš.
 • 00:13:49 U paní Zuzany je velmi zajímavé,
 • 00:13:52 že ona se učí nová říkadla.
 • 00:13:55 Ona vlastně komunikuje přes hudbu,
  přes říkadla,
 • 00:13:58 aniž chápeme úplně proč.
 • 00:14:02 Je to vlastně jedna z cest,
  která se nám zatím osvědčuje,
 • 00:14:06 ale potřebujeme, aby
  se nám to dostalo trošku dál.
 • 00:14:10 Šly panenky silnicí,
  silnicí, silnicí...
 • 00:14:15 Potom rozhodně je důležitý zpěv.
 • 00:14:19 A to právě v rámci
  takové vitalizace organizmu,
 • 00:14:22 v rámci dechové gymnastiky,
 • 00:14:24 v rámci toho,
  že je řada řečových poruch,
 • 00:14:28 kdy lidé dříve zpívají než mluví,
  což je i velký
 • 00:14:31 motivační činitel, například
  když pacienti trpí afázií.
 • 00:14:35 Ale pomáhá to i při koktavosti
  a jiných poruchách logopedických.
 • 00:14:40 Výměna rolí.
  Teď zase předvádí ten druhej
 • 00:14:43 a sledujete, co předvádí.
 • 00:14:51 Rozhodně patří do muzikoterapie
  též odreagování se od problémů,
 • 00:14:55 uvolnění se,
  určitý typ hraní si na něco.
 • 00:14:59 Člověk vystoupí ze své role,
  může se uvolnit,
 • 00:15:03 hraje v nějakých rolích. Určitě
  patří relaxace do muzikoterapie.
 • 00:15:08 Patří tam pohyb v prostoru.
 • 00:15:11 Vždycky jeden začne, bude se ptát
  a druhý bude odpovídat.
 • 00:15:14 Jestli se nám to podaří.
 • 00:15:18 To se například stane,
  že nějaký pacient má pocit,
 • 00:15:21 že má pravou ruku postiženou,
  což je pravda do určité míry,
 • 00:15:25 a že nemůže používat pravou ruku.
 • 00:15:27 Často když pacientovi dáme
  zajímavý nástroj a dvě paličky,
 • 00:15:30 najednou zjistí,
  že je schopen tu ruku používat.
 • 00:15:33 To má velký vliv psychický.
 • 00:15:36 Jak neuvíznout v bolesti
  a v pocitu bezmoci?
 • 00:15:39 O tom je následujíc portrét
  paní Heleny Flenerové.
 • 00:15:46 Tady jsem působila deset let
  jako externí pracovník
 • 00:15:50 a dvacet let
  jako interní pracovnice.
 • 00:15:54 Vyučovala jsem defektologii,
 • 00:15:56 později se jmenovala
  speciální pedagogika.
 • 00:16:02 A v rámci té speciální pedagogiky,
  kterou jsme přednášeli všichni,
 • 00:16:06 jsem se já specializovala
  na tyflopedii.
 • 00:16:10 Ta se týká
  zrakově postižených osob.
 • 00:16:16 Ona byla úžasnou průkopnicí
 • 00:16:19 v oblasti práce
  se slabozrakými dětmi.
 • 00:16:23 Vypracovávala metodiky a učebnice
  pro školní děti.
 • 00:16:29 Ona vlastně učila nás všechny,
  jak s těmi dětmi zacházet.
 • 00:16:33 A nejen s dětmi, ale i s rodiči.
 • 00:16:38 To na fakultě
  prakticky nikdo s námi neprobíral.
 • 00:16:42 Vždycky jsem hledala,
  kde jsou ta bolavá místa,
 • 00:16:47 kde by se dalo co napravit,
  zlepšit.
 • 00:16:52 To dalo někdy hodně práce,
  než se to probojovalo.
 • 00:16:56 Ale myslím si, že hodně z toho
  se podařilo probojovat.
 • 00:17:00 To mi dělalo vždycky velkou radost.
 • 00:17:02 I mimo vyučování, mimo přednášky
  jsme měli možnost
 • 00:17:08 spolupracovat na jejím výzkumném
  úkolu, který byl naprosto jedinečný.
 • 00:17:11 Dokázala prosadit pod hlavičkou
  nějakého výzkumného úkolu
 • 00:17:17 ministerstva zdravotnictví možnost
  kontaktovat rodiny s dítětem
 • 00:17:20 se zrakovým postižením
  v tom velmi raném stadiu.
 • 00:17:23 Díky tomu jsme se jako dobrovolníci
  do rodin dostávali.
 • 00:17:26 Také jako dobrovolníci společně
  s ní, s jejími dalšími kolegy
 • 00:17:31 a s mnoha pomocníky uspořádali
  několik setkání rodin,
 • 00:17:35 takže když přišel rok 1990,
  tak byla krásně připravená půda
 • 00:17:39 pro profesionální ranou péči.
 • 00:17:44 To, čemu se já teď věnuji -
  rané péči -
 • 00:17:50 vlastně vzešlo přímo z myšlenek,
  které nám paní asistentka
 • 00:17:57 někdy začátkem
  osmdesátých let řekla.
 • 00:18:00 Že rodiče jsou ti,
  kteří jsou kompetentní a zodpovědní
 • 00:18:05 se starat o své děti.
 • 00:18:08 V té době jsme ještě neznali
  ani ten pojem raná péče.
 • 00:18:11 To byla jenom
  taková ta vize paní Flenerové,
 • 00:18:15 že by se rodičům dětí se zrakovým
  postižením mělo dostat pomoci
 • 00:18:20 už od narození jejich dítěte.
  Protože právě podle výzkumů,
 • 00:18:24 které ona a pan doktor Čálek
  získali ze zahraničí,
 • 00:18:28 i maminka, která vychovala úspěšně
  několik dětí,
 • 00:18:31 které žádný problém neměly,
  může u dítěte nevidomého
 • 00:18:35 nějakým způsobem selhávat
  nebo mít problémy právě proto,
 • 00:18:40 že nezná zákonitosti
  vývoje nevidomého dítěte.
 • 00:18:47 Co já můžu na Helenku říct?
  Jedině samou chválu,
 • 00:18:51 protože jak vidím, má v ruce kámen.
  Takže nic jiného mi nezbývá.
 • 00:18:57 Helenka je náš takovej diblík.
  Smíchem oplývá,
 • 00:19:03 vitalitou oplývá,
  dává nám takového optimizmu
 • 00:19:07 a je na nás hodná,
  i když ji zlobíme.
 • 00:19:10 Poznali jsme se ve Vyšším Brodě
  v léčebně plicní na Hrudkově.
 • 00:19:15 Začala jsem s ní opravdu
  tam prolejzat ty kopečky
 • 00:19:18 a můžu říct, že díky Helence
  jsem začala chodit hodně
 • 00:19:22 a že se mi to moje astma
  zlepšilo podstatně.
 • 00:19:25 Odmalička jsem trpěla na astma.
 • 00:19:28 Věděla jsem,
  že astma měla moje maminka
 • 00:19:32 a moje babička,
  která na astma zemřela.
 • 00:19:37 Byla to klika, že jsme se takhle
  sešly v tom Vyšším Brodě,
 • 00:19:41 protože na to, jak byla hodně
  nemocná, tak se povznášela
 • 00:19:44 nad svoji nemoc
  a bylo mi s ní hrozně dobře.
 • 00:19:49 Pak přijela Vlastička, Jaroušek
  a už jsme byli parta,
 • 00:19:52 už začaly naše výlety.
 • 00:19:56 Můj syn,
  který měl astma taky odmalička,
 • 00:20:00 ten na tom byl nejhůř, protože se
  narodil do toho nejhoršího ovzduší.
 • 00:20:06 Všude plno chemie. V potravinách,
  v ovoci, prakticky ve všem.
 • 00:20:14 Hrozně ráda Helenku poslouchám,
  když vypráví.
 • 00:20:16 Vyhledává různý tvrziště a tohle.
  Pak říká: To je krásný!
 • 00:20:20 My tam nic nevidíme,
  ale Helenka stojí a říká:
 • 00:20:24 Tady byla ta hradba!
  Tady byl příkop!
 • 00:20:28 -Přesně vidím rytíře, jak jede.
  -Všechno víme, jak to tam vypadalo,
 • 00:20:33 když jdeme s Helenkou.
  -Historii zná úplně perfektně.
 • 00:20:42 Můj muž byl psychicky labilní.
  On byl akademický malíř.
 • 00:20:50 Léčil se a spáchal sebevraždu.
 • 00:20:56 Takže život s ním
  byl velice těžký a náročný.
 • 00:21:01 Vím, že v jejím životě
  byly velmi těžké chvíle,
 • 00:21:05 protože když jsme začínali
  v devadesátém roce profesionálně
 • 00:21:09 ranou péči, tak jsme ji
  telefonicky a písemně
 • 00:21:13 zvala k účasti na těch prvních,
  zakladatelských počinech,
 • 00:21:20 protože jsem měla pocit,
  že by u toho měla být.
 • 00:21:23 A tenkrát mi napsala,
  že sama je v těžké situaci.
 • 00:21:29 To byla doba pro mě velice těžká,
 • 00:21:34 protože můj syn zemřel v záchvatu
  a bylo mu 39 roků.
 • 00:21:42 To už jsem
  prakticky dvakrát ovdověla.
 • 00:21:46 Můj druhý muž měl
  taky těžké poslední tři roky,
 • 00:21:52 kdy prodělal tři těžké operace,
  ale nakonec zemřel.
 • 00:22:01 Člověk musí najít
  někde tu sílu. Musí.
 • 00:22:05 Já jsem byla
  takový dítě přecitlivělý.
 • 00:22:09 Když mi bylo
  asi tak těch čtrnáct let,
 • 00:22:12 tak moje přítelkyně, která
  byla taková rázná, energická,
 • 00:22:16 z ničeho si nic nedělala,
  se zamilovala do nového profesora,
 • 00:22:22 který nás učil chemii,
  a hrozně zlobila,
 • 00:22:26 aby na sebe upoutala pozornost.
  A on jí řekl:
 • 00:22:30 Macháčková, jestli budete takhle
  zlobit, tak vám dám kouli z chemie.
 • 00:22:37 Já ztuhla úplně.
  Ve mně všecko ztuhlo hrůzou,
 • 00:22:42 že by dostala kouli z chemie.
  Ale ona řekla naprosto drze.
 • 00:22:48 Pane profesore, kouli mi nemůžete
  dát, když se budu učit.
 • 00:22:52 Já jsem si uvědomila,
  že já jsem hrozně špatně vybavená
 • 00:22:57 do životě. O mně se nejednalo,
  mě se to netýkalo,
 • 00:23:01 ale já z toho byla málem nemocná,
  kdežto ta Milena,
 • 00:23:07 které se to týkalo, se oklepala
  a nic si z toho nedělala.
 • 00:23:12 Od té chvíle
  jsem na sobě začala pracovat.
 • 00:23:17 Povahu člověk změnit nemůže.
 • 00:23:21 To nejde. Ale může se člověk
  přece jenom do jisté míry otužit.
 • 00:23:30 A to myslím, že se mi podařilo.
 • 00:23:34 A vždycky když mě
  potkalo něco zlého,
 • 00:23:38 tak jsem si říkala třeba:
 • 00:23:40 To je dobře, že už maminka
  a tatínek nejsou naživu,
 • 00:23:46 ti by se trápili. Ale takhle
  to spadá jenom na mě.
 • 00:23:51 A já to unesu.
 • 00:23:53 A vždycky se mi podařilo,
  někdy hůře, někdy snadněji
 • 00:24:00 se z té těžké situace dostat.
 • 00:24:07 Ačkoliv nikoho pokrevního nemám,
  tak mám po mém druhém manželovi
 • 00:24:16 syna a vnoučata. Pája, to je vnuk.
 • 00:24:22 Ten bydlí tady v Praze
  a s těmi se vídám často.
 • 00:24:27 Takže já mám pravnoučata
  a musím říct,
 • 00:24:31 že ty moje děti
  jsou ke mně tak neskutečně hodný,
 • 00:24:36 že se až o tom bojím mluvit.
 • 00:24:41 Představte si, vloni,
  když jsem měla ty osmdesátiny,
 • 00:24:45 tak víte, co jsem dostala?
  Poznávací cestu na Krétu.
 • 00:24:50 Takže já projela takhle
  kolem dokola celou Krétu
 • 00:24:55 v úplně perfektním zdraví.
  Já tam neměla jedinej záchvat
 • 00:25:00 za celou dobu.
  Tak takhle jsou hodní.
 • 00:25:14 Možná jste si všimli,
  že se nám změnil vysílací čas.
 • 00:25:18 Pořad Klíč můžete sledovat
  pravidelně jednou za čtrnáct dní
 • 00:25:22 v úterním premiérovém vysílání
  na ČT 2 od 18 hodin.
 • 00:25:26 A posléze v reprízách ve středu
  ráno v 9 hodin na ČT 1
 • 00:25:31 a v neděli v 7.20 hodin na ČT 2.
 • 00:25:35 Mějte se moc hezky
  a užijte si babí léto. Ahoj!
 • 00:25:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2007

Související