iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 4. 2006
17:35 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
2190
zhlédnutí

Klíč

Informace k zákonu o sociálních službách — Centrum pro zdravotně postižené DANETA v Hradci Králové

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Klíč

 • 00:00:24 Vítám vás, milí diváci,
  v magazínu Klíč.
 • 00:00:28 Dnes pro vás máme informace
  k zákonu o sociálních službách.
 • 00:00:32 Taky vám nabídneme příběhy lidí,
  kteří posunuli hranice,
 • 00:00:35 ve kterých život může být šťastný
  i za těžkých okolností.
 • 00:00:39 Co tedy dnes uvidíte?
 • 00:00:40 Inženýra Pavla Duška se zeptáme,
 • 00:00:43 jak se změní postavení klienta
  v sociálních službách.
 • 00:00:47 Navštívíme
  paní inženýrku Machovcovou,
 • 00:00:51 která již čtvrtým rokem
  pečuje ve své domácnosti
 • 00:00:54 o duchovního otce Filipa Stajnera.
 • 00:00:56 Doktor Pavel Ptáčník odpoví
  na nejčastěji pokládané otázky
 • 00:00:59 v souvislosti s výkladem zákona
  o sociálních službách.
 • 00:01:03 Příběh Moniky a Petra nás zavede
  do Centra pro zdravotně postižené
 • 00:01:07 Daneta v Hradci Králové.
 • 00:01:15 Změna postavení klienta
  v tom systému sociálních služeb
 • 00:01:20 je prakticky největší změnou
  toho zákona vůbec.
 • 00:01:23 Do teď to vlastně bylo tak,
  že klient se stal obyvatelem
 • 00:01:29 nějakého zařízení tím,
  že dostal rozhodnutí
 • 00:01:34 od obecního nebo krajského úřadu,
  že byl zařazen tam či onam.
 • 00:01:40 Ten nový systém bude úplně jiný
  a bude takový,
 • 00:01:44 že klient bude s poskytovatelem
  služeb uzavírat smlouvu
 • 00:01:49 o poskytnutí té služby.
  A to bude úplně stejná smlouva,
 • 00:01:54 jako když si jdete objednat služby
  mobilního operátora,
 • 00:01:59 nebo si jdete půjčit
  sto tisíc do banky.
 • 00:02:03 A samozřejmě že je možné
  uzavřít smlouvu dobrou
 • 00:02:07 a je možné uzavřít smlouvu špatnou.
 • 00:02:10 My jsme dodnes měli v zákonu
  vlastně jen dvě sociální služby.
 • 00:02:14 Měli jsme ústavní péči
  a pečovatelskou službu.
 • 00:02:18 Nový zákon zná druhů služeb třicet.
 • 00:02:22 Některé z nich jsou ty, které
  zajišťují soustavnou pomoc člověku.
 • 00:02:29 Osobní asistence, pečovatelská
  služba, chráněné bydlení,
 • 00:02:34 podporované bydlení,
  domovy pro seniory,
 • 00:02:38 domovy pro zdravotně postižené.
 • 00:02:41 A každý z těch klientů
  musí na začátku zvážit,
 • 00:02:45 který typ služby
  by byl pro něho nejvýhodnější.
 • 00:02:48 A ono je to tak, že každá z těch
  služeb, které jsem jmenoval,
 • 00:02:53 je vlastně složena
  z nějakých dílčích činností.
 • 00:02:58 Třeba v chráněném bydlení
  je člověku poskytnuta pomoc
 • 00:03:05 při vedení domácnosti,
  pomoc při přípravě jídla,
 • 00:03:11 může mu být poskytována pomoc
 • 00:03:15 při pohybu
  mimo ten domov a podobně.
 • 00:03:21 A každý ten poskytovatel
  musí být schopen
 • 00:03:25 nabídnout v rámci té služby
  klientovi všechno,
 • 00:03:29 co zákon o té službě říká.
 • 00:03:32 Ale kromě toho si může
  klient s tím poskytovatelem
 • 00:03:36 domluvit i další,
  jinou podporu nebo péči,
 • 00:03:41 řekněme, která
  v tom popisu služby není,
 • 00:03:46 ale kterou on potřebuje.
 • 00:03:48 A pak se samozřejmě musí
  s tím poskytovatelem dohodnout
 • 00:03:52 i o úhradách za tyto další služby.
 • 00:04:00 "Naše bohatství tady je život,
  a ten má cenu sám v sobě",
 • 00:04:05 říká římskokatolický kněz,
  který v důsledku těžké nemoci
 • 00:04:09 se stal plně závislým
  na pomoci druhých.
 • 00:04:12 Duchovní otec Filip Stajner
  se narodil v Karlových Varech.
 • 00:04:15 Po roce se jeho rodina
  odstěhovala do Plzně.
 • 00:04:19 Od svých čtyř let ministroval,
  stal se vynikajícím varhaníkem
 • 00:04:23 a posléze knězem.
  I díky svému nadání pro jazyky
 • 00:04:26 vystudoval ve Washingtonu.
  Postupně před šesti lety
 • 00:04:31 v důsledku onemocnění
  amyotrofickou laterární sklerózou
 • 00:04:35 se stal plně závislý
  na pomoci druhých.
 • 00:04:38 Několikrát se stalo, že jsem na
  různých místech slyšela jeho kázání
 • 00:04:42 a uvědomila jsem si, že je to
  velice vzdělaný a dobrý člověk.
 • 00:04:47 Takže pokud jsem věděla, že někde
  působí a měla jsem možnost
 • 00:04:51 si ho vyposlechnout,
  tak jsem velice ráda za ním dojela.
 • 00:04:55 To byl naprosto zdravý
  mladý člověk.
 • 00:05:07 Po několika letech jsem
  se dozvěděla, že vážně onemocněl
 • 00:05:12 právě tou nemocí ALS -
  amyotrofickou laterární sklerózou.
 • 00:05:17 Věděli jsme, že je to nemoc
  velice agresivní, neléčitelná,
 • 00:05:22 že obvykle končí smrtí
  do roka, do dvou, tří let.
 • 00:05:26 Moudré knihy uvádějí maximálně
  do pěti let ve formě, kterou má on.
 • 00:05:37 Po dvou letech jeho nemoci
  jsem měla možnost ho navštívit.
 • 00:05:40 V té době byl
  v klášteře dominikánů v Plzni.
 • 00:05:44 A tam byla situace,
  že převor kláštera,
 • 00:05:48 který se o něho staral,
  měl náhle změnit působiště.
 • 00:05:52 Najednou nebyl nikdo,
  kdo by se o otce Filipa staral.
 • 00:05:56 A bylo potřeba rychle reagovat.
 • 00:05:59 Takže já jsem odjela domů,
  dohodla jsem se se svým tatínkem,
 • 00:06:04 dětem jsem situaci pouze oznámila,
  že musíme sem dočasně vzít
 • 00:06:09 našeho přítele. On měl v té době
  zažádáno o ústavní péči,
 • 00:06:14 ale nebylo volno. Když se asi
  po 2-3 měsících uvolnilo místo
 • 00:06:19 v tom ústavu, tak tam odcestoval,
  ale vypukla tam epidemie,
 • 00:06:26 takže jsme ho vzali zase domů.
  Když jsme ho tam vrátili,
 • 00:06:30 objevila se druhá. A pak už jsem
  se rozhodla, že už ho tam nedáme.
 • 00:06:34 Jedinou věc, kterou jsme museli
  pořídit, byla odsávačka.
 • 00:06:38 S tím nám pomohla
  zdravotní pojišťovna.
 • 00:06:41 A musím říct, že veškerou péči
  mě naučil on sám,
 • 00:06:44 protože on si prostudoval, co ho
  čeká. Takže si mě sám proškolil.
 • 00:06:48 A jak nemoc postupovala, tak mě
  předem připravoval na to, co bude.
 • 00:06:52 Vlastně si mě zaučoval na to,
  co bude potřebovat.
 • 00:06:57 Když se jeho stav výrazně zhoršil,
  to bylo asi před rokem,
 • 00:07:01 prodělal zástavu srdce, v podstatě
  nám zemřel na 8-10 minut,
 • 00:07:06 ale Bohu díky byl zresuscitován.
 • 00:07:09 Ale musel už být napojen
  na ventilátor
 • 00:07:13 a začali jsme ho krmit
  přímo sondou do žaludku,
 • 00:07:16 protože už nebyl schopen polykat.
 • 00:07:19 Tak jsem se odbornou péči
  musela naučit.
 • 00:07:21 První řádek, druhý, třetí.
 • 00:07:24 Páter zavře oči a dá pokyn,
  který řádek to je.
 • 00:07:28 Když je to třeba první řádek,
  začnu jmenovat h, ch, k, r, d...
 • 00:07:34 A on třeba mrkne, že je to d.
 • 00:07:36 Chcete něco říct? První řádek
  h, ch, k, r, d, t...
 • 00:07:42 První řádek, druhý, třetí, čtvrtý?
  A, e, i, o... To!
 • 00:07:47 První řádek, druhý...
  Ž, š, č, ř, c, j... To je!
 • 00:07:54 První řádek, druhý, třetí?
  B, f, l, m, p...
 • 00:07:58 První řádek, druhý, třetí, čtvrtý?
  A, e, i, o... To je po...
 • 00:08:05 První řádek? H, ch...
  To je poch...
 • 00:08:09 To je pochoutka!
 • 00:08:16 Nemocniční pobyt
  pro takhle těžkého pacienta
 • 00:08:19 je velice nákladný.
 • 00:08:22 Pohybuje se v částkách
  několika set tisíc korun.
 • 00:08:26 Blíží se to
  půl milionu korun za měsíc.
 • 00:08:29 A on je pacientem, kterého
  současná medicína nedokáže vyléčit.
 • 00:08:34 Byl pouze udržován a když jsme
  měli zájem si ho vzít domů,
 • 00:08:40 tak musím říct, že ten systém
  není připraven na to,
 • 00:08:44 že by rodina nebo přátelé
  měli zájem
 • 00:08:47 o takto těžce nemocného člověka
  se doma starat.
 • 00:08:50 My jsme se pokusili
  oficiální cestou žádat
 • 00:08:54 o zapůjčení ventilátoru,
  ale ta cesta byla tak zdlouhavá,
 • 00:08:57 že bylo jasné, že on v prostředí,
  kde je veliký výskyt infekcí
 • 00:09:01 dříve zemře, než získáme přístroj.
 • 00:09:05 Takže jsme byli nuceni
  si přístroj sami zakoupit.
 • 00:09:09 Když nějaký fotbalový klub
  potřebuje peníze, žádá sponzory.
 • 00:09:14 Ale tady jde o život a já říkám,
  že my jsme nežádali sponzory,
 • 00:09:18 ale my jsme žebráci.
 • 00:09:21 My jsme se nedostali do té situace,
  protože máme dost přátel,
 • 00:09:25 kteří rychle pochopili situaci
  a pomohli nám.
 • 00:09:28 Ale je řada lidí,
  kteří jsou na tom podobně
 • 00:09:31 a když nebudou žebrat, zemřou.
 • 00:09:34 Protože ta pomoc není taková,
  aby se to dalo zvládnout
 • 00:09:38 z invalidního důchodu,
  z příspěvku na péči o osobu blízkou
 • 00:09:43 i na všechny další příspěvky,
  které jsou.
 • 00:09:46 Nedá se to zvládnout
  z těchto peněz.
 • 00:09:49 Myslím si, že je velká škoda,
  že není systém vypracován tak,
 • 00:09:54 aby co nejrychleji pomohl
  rodinným příslušníkům,
 • 00:09:57 kteří si chtějí vzít pacienta
  i v terminálním stavu domů.
 • 00:10:00 Že ten systém není vypracován,
 • 00:10:03 aby tito pacienti byli
  v nemocnici co nejkratší dobu.
 • 00:10:06 Rozhodně by to bylo
  mnohem lacinější.
 • 00:10:10 Ale ti pacienti potřebují
  ještě něco jiného,
 • 00:10:16 než jim může nemocnice dát.
 • 00:10:19 Nemocnice zabezpečí potřeby těla,
  ale na to ostatní už nemá sílu.
 • 00:10:26 Ale doma to zabezpečit jde.
 • 00:10:28 Musím říct, že první věc,
  o kterou mě náš pacient prosil,
 • 00:10:32 když jsme ho brali domů,
  on si přál láskyplné prostředí
 • 00:10:36 bez stresů a bez strachu.
 • 00:10:41 A zdá se, že je spokojený,
  protože žije déle,
 • 00:10:44 než uvádějí moudré knihy.
  Už téměř o rok.
 • 00:10:47 A žije aktivně.
  Naučili jsme se spolu komunikovat.
 • 00:10:52 Protože nemůže mluvit, dorozumíváme
  se tak, že on mluví očima.
 • 00:10:57 Dokáže diktovat
  spoustu velice krásných dopisů,
 • 00:11:00 vydal několik článků.
 • 00:11:03 I když jsme doma
  měli řadu problémů,
 • 00:11:06 tak se to nese jinak
  než v tom bezútěšném prostředí
 • 00:11:10 v nemocnici,
  kde neměl jinou perspektivu,
 • 00:11:13 než že dříve nebo později zemře.
 • 00:11:17 Filozofie té nové právní úpravy
  je vlastně založena na tom,
 • 00:11:25 že ta státní pomoc, která bude
  směřována formou příspěvku,
 • 00:11:28 už bude směřována k osobám,
  které tu péči přímo potřebují.
 • 00:11:34 To znamená,
  že ten zákon je postaven na tom,
 • 00:11:38 že stát bude přispívat osobám,
  které tu pomoc potřebují,
 • 00:11:42 ať už to budou osoby samy,
 • 00:11:45 nebo zákonní zástupci,
  pokud se bude jednat o děti.
 • 00:11:50 Ten příspěvek jako takový
  bude sloužit k tomu,
 • 00:11:54 aby si ta oprávněná osoba
  mohla zabezpečit sociální služby.
 • 00:12:01 A to přímo prostřednictvím
  svých rodinných příslušníků
 • 00:12:05 nebo jiných osob, které
  s ní žijí ve společné domácnosti,
 • 00:12:09 nebo prostřednictvím nějaké
  agentury ty vhodné sociální služby
 • 00:12:14 si pro sebe tuto cestou zajistit.
 • 00:12:17 Ten příspěvek je diferencovaný
  do čtyř základních kategorií.
 • 00:12:21 První stupeň je lehká závislost,
 • 00:12:24 druhý stupeň
  je středně těžká závislost,
 • 00:12:27 třetí stupeň těžká závislost
  a čtvrtý stupeň úplná závislost.
 • 00:12:31 Podle toho je pak odlišena
  i výše tohoto příspěvku.
 • 00:12:35 V prvním stupni se bude jednat
  o částku tři tisíce korun,
 • 00:12:39 ve druhém pět tisíc korun,
  ve třetím devět tisíc korun
 • 00:12:43 a ve čtvrtém jedenáct tisíc korun.
  Příspěvek je státní sociální dávka,
 • 00:12:48 která je nezávislá
  na výši příjmu v té domácnosti,
 • 00:12:53 to znamená, že se neposuzuje
  žádným způsobem příjem domácnosti.
 • 00:12:57 Neposuzují se ani
  celkové majetkové poměry.
 • 00:13:00 Jediným kritériem pro přiznání
  příspěvku je stanovení
 • 00:13:04 míry stupně závislosti. Podle toho
  se pak nastaví výše příspěvku.
 • 00:13:10 Co se týče danění,
 • 00:13:12 tak příspěvek jako žádná
  sociální dávka daněn není.
 • 00:13:17 Mohu vám přečíst,
  co mi teď pater nadiktoval?
 • 00:13:21 On řekl: Přes všechny peripetie
  je pobyt doma k nezaplacení.
 • 00:13:27 Obtíže mohu snášet
  s láskyplným okolím,
 • 00:13:32 takže nemilosrdnost nemoci
  hasne v záplavě rozhovorů,
 • 00:13:36 dopisů, plnosti života a naděje.
 • 00:13:56 Abychom ve svém životě byli schopni
  vytvářet přívětivé místo pro druhé,
 • 00:14:01 potřebujeme nejprve sami zažít
  místo v srdci svých blízkých.
 • 00:14:06 Jak to bylo v životě Moniky a Petra
  uvidíte v následujícím příspěvku.
 • 00:14:10 Jednou žal
  a podruhé zas trápení,
 • 00:14:16 hledáš dál v úhoru a v kamení.
  A v kamení.
 • 00:14:22 Dál půjdeš bůhvíkam,
 • 00:14:28 svůj lék si najdeš sám.
 • 00:14:33 Rozkvétá, kde to možná nečekáš,
 • 00:14:38 balzám svůj najdeš v rukou člověka,
 • 00:14:43 když nečekáš ten dar.
 • 00:14:47 Monika k nám přišla z dětského
  domova v Moravské Třebové.
 • 00:14:51 Monika k nám přišla z dětského
  domova, žila v tom bytě
 • 00:14:55 a ze začátku
  byly skutečně problémy,
 • 00:14:59 protože ona cítila,
  že tam úplně nepatří.
 • 00:15:03 Že prostě je trošku jiná
  než ty ostatní její kamarádky.
 • 00:15:08 A že má na víc.
 • 00:15:13 Monika neměla nikoho, takže opravdu
  ten pobyt byl problematický,
 • 00:15:17 protože ona velice tesknila.
  S tím pobytem se nesmířila.
 • 00:15:23 My jsme se snažili strašně moc.
  Scházelo jí to rodinný prostředí,
 • 00:15:31 rodinné zázemí, cit a láska rodiny.
  I když jsme se všemožně snažili,
 • 00:15:34 tak přesto
  to těžko tu rodinu nahradí.
 • 00:15:42 Na to, že něco není v pořádku,
  jsme přicházeli asi od roku a půl.
 • 00:15:47 A ještě i dřív
  byly takový trošku jako příznaky.
 • 00:15:51 Později začal sedět,
  později začal stát.
 • 00:15:57 Pak se mně zdálo,
  že očičkem trochu jako zašilhává.
 • 00:16:04 Takže jsme se s ním
  dostali k lékaři
 • 00:16:07 a opravdu zašilhával malinko,
  takže mu asi ve třech letech
 • 00:16:10 nasadili okluzor.
  Tak jsme si našli školku,
 • 00:16:14 která byla zřízena
  pro děti s očními vadami,
 • 00:16:17 takže chodil tam.
  To taky nebylo špatný.
 • 00:16:21 No a potom nastoupil
  do základní školy,
 • 00:16:25 kde byla zase třída
  pro děti s oční vadou.
 • 00:16:30 Ale nestíhal a nestíhal.
  A tam se začalo projevovat,
 • 00:16:34 že zkrátka ty děti nedohoní,
  takže nám bylo doporučeno,
 • 00:16:38 aby navštěvoval zvláštní školu.
 • 00:16:41 Mám, mám, mám.
 • 00:16:45 Já jich mám víc.
  Já mám i vlastně Kabáti,
 • 00:16:50 Landu, Nirvanu. Je toho fakt hodně.
 • 00:16:55 Když měl vycházet,
  to mu byl čtrnáct let,
 • 00:17:00 tak jsme hledali východisko,
  kam s ním dál.
 • 00:17:12 Já jsem se vracela z práce
  autobusem, tak jsem si tam našla,
 • 00:17:17 že se bude zřizovat
  v Hradci Králové
 • 00:17:20 škola pro děti s více vadami.
  Co tam bylo pro mě velký táhlo,
 • 00:17:24 na tom inzerátu bylo, že to bude
  zařízení pro děti do 18 let.
 • 00:17:30 Čili já jsem v tom viděla
  východisko od 15 do 18 let
 • 00:17:34 že se nebude doma povalovat
  a že bude mít nějakou činnost,
 • 00:17:38 bude v nějakém kolektivu,
  bude něco dělat.
 • 00:17:42 Takže tak se dostal
  do tý školy Daneta.
 • 00:17:46 Takže my tu školu Danetu
  známe úplně od samýho začátku.
 • 00:17:50 Daneta je založena již před 12 lety
  a slouží těmto dětem
 • 00:17:56 od šesti let až vlastně
  do konce jejich života.
 • 00:18:00 Jsou tady děti,
  které navštěvují speciální školu.
 • 00:18:04 Jak pomocnou, tak i zvláštní.
 • 00:18:07 No a od září otvíráme
  praktickou školu.
 • 00:18:11 A je tu i návaznost,
  že jsou tady pracovní dílny.
 • 00:18:14 Ty už jsou pro ty,
  co ukončí vzdělání
 • 00:18:18 a nejsou třeba
  ze zdravotních důvodů schopni
 • 00:18:22 navštěvovat třeba odborná učiliště.
 • 00:18:26 No a z těch dílen je možnost
  v případě, že rodiče již nežijí
 • 00:18:31 nebo mají sami zdravotní problémy,
  tak máme zde chráněný byt.
 • 00:18:37 Bohužel zatím jenom jeden,
  který už je plně obsazen.
 • 00:18:42 Ale myslím si,
  že to je završení těch služeb.
 • 00:18:54 Dokončil tu školní docházku,
  pak tam otevřeli rodinnou školu,
 • 00:19:00 takže se tam učili vařit
  a takový ty domácí práce.
 • 00:19:08 Díky té Danetě
  se seznámil s Monikou.
 • 00:19:13 Ta byla v Danetě už pět let
  v té době.
 • 00:19:18 Ale nějak tak se jako míjeli.
  Věděli o sobě.
 • 00:19:24 Spolu kamarádí a to kamarádství
  bude teď v dubnu už tři roky.
 • 00:19:32 Tak takový je to pevný.
 • 00:19:42 My jsme se seznámili toho 7.dubna
  právě v Danetě,
 • 00:19:46 než jsem šla do práce na odpolední.
 • 00:19:49 A pak nějak Péťa řekl o mně
  tady v rodině,
 • 00:19:53 že má známost.
  A tak nějak to všechno začalo.
 • 00:19:59 Pak jsem chodila tady na návštěvy,
 • 00:20:02 nebo ještě Petr
  za mnou jezdíval na Sukovky.
 • 00:20:05 Buď jsme si šli sednout,
  nebo já pak na Sukovky přespat.
 • 00:20:09 A pak byla možnost za tři měsíce,
  jak jsme se znali o kousek déle,
 • 00:20:17 už tady přespat
  a trošičku víc pobývat.
 • 00:20:20 Takže takhle to začalo.
 • 00:20:28 Pak pořád spolu pendlovali.
 • 00:20:31 On jel za ní, ona zase přijela sem
  a tak dále.
 • 00:20:34 Brali jsme si ji na víkendy.
 • 00:20:37 Takže po dohodě se školou
  jsme se domluvili,
 • 00:20:40 že bychom zkusili
  takové jako tréninkové bydlení,
 • 00:20:43 jestli vůbec jim to spolu půjde.
 • 00:20:47 Petr v podstatě je rád,
  že má partnerku.
 • 00:20:54 Potom začal s Monikou
  chodit do tanečních.
 • 00:21:02 Chodíme občas tancovat v neděli.
 • 00:21:05 Tady se pořádají
  takový taneční odpoledne,
 • 00:21:09 kam chodí starší lidi
  a zdravotně postižení.
 • 00:21:24 Monika je dnes, bych řekla,
  úplně jiný člověk,
 • 00:21:29 protože ona to citové strádání
  si strašně rychle dohnala,
 • 00:21:36 protože ta maminka k ní vyvinula
  takový mateřský přístup,
 • 00:21:42 kdy spolu chodily,
  jezdily do Polska nakupovat
 • 00:21:46 hezké módní věci,
  chodily spolu po výstavách,
 • 00:21:50 obdivovaly kuchyňské přístroje,
  které si potom koupily.
 • 00:21:54 Potom si na tom zkoušely vařit,
  dělat si různé dobroty.
 • 00:21:59 Ona jí šila šaty do tanečních.
  Prostě tu mateřskou péči,
 • 00:22:02 kterou Monika nikdy nezažila.
 • 00:22:06 Udělala jsem jí takový šaty.
  Aby to trošku schovalo bříško,
 • 00:22:10 tak jsem udělala
  takovou falešnou jako vpředu...
 • 00:22:14 To, co je potřeba trochu schovat,
  tak je zkrátka schovaný.
 • 00:22:18 A pak jsem jí dělala
  ještě takovýhle s vestičkou.
 • 00:22:26 Monika bydlí u této rodiny,
  má svého přítele,
 • 00:22:30 s kterým bydlí,
  našla se jí i práce,
 • 00:22:33 takže se nám podařilo
  jí najít zaměstnání,
 • 00:22:37 kde pracuje, vydělává si peníze.
 • 00:22:40 No a dnes se učí
  na takový osamostatněný život
 • 00:22:46 do budoucna, kdy víme,
  ona i ten její přítel ví,
 • 00:22:51 že vždycky ta ruka ochranná
  trošičku tam musí být,
 • 00:22:55 protože nejsou úplně schopni
  se orientovat v tomto životě.
 • 00:23:01 Monika je úplně oblíbená
  v kolektivu.
 • 00:23:04 Všichni ji mají rádi.
  Ona je strašně hodná,
 • 00:23:07 strašně pozorná ke všem
  a je strašně vděčná za to,
 • 00:23:12 že tady může pracovat. A já jsem
  vděčný za to, že ji tady mám.
 • 00:23:15 Mytí nádobí a úklid.
  Chodbu a takhle.
 • 00:23:20 A tady spíš ty záchody a takhle.
 • 00:23:25 Kromě vaření.
 • 00:23:27 Už mi teda chcou dát i saláty,
  abych dělala.
 • 00:23:31 Mám i pochvaly,
  krom teda nějakýho nemocnýho toho,
 • 00:23:34 ale jde to.
 • 00:23:38 Využíváme normální nádobí.
  A pak je tady takový zlepšovák,
 • 00:23:42 co jsme koupili,
  je to pomalu dva roky.
 • 00:23:46 Takhle jsou teď
  všechny ty moderní kuchařky.
 • 00:23:51 Všechno nachystaný,
  že máte tady složení,
 • 00:23:55 tady už co, kolik minut a tak dále.
 • 00:23:58 Takže to už je takový,
  že se to nedá splést.
 • 00:24:02 Cibuli a česnek
  sekejte 15 sek na trojku.
 • 00:24:07 -15 sekund.
  -Jo tak! Už jsem se lekla.
 • 00:24:15 Když to tak vidím já,
  že přišla a fůru věcí se bála.
 • 00:24:21 Tady byl papiňák a plyn.
  Teď něco sem tam bouchlo.
 • 00:24:27 Teď se něco škvařilo,
  teď lítal omastek a tak.
 • 00:24:31 Měla ze všeho hrůzu.
 • 00:24:34 Jenomže tohle všechno
  už je dneska pryč.
 • 00:24:37 Ještě se něčeho lekne,
  ale to už jsou normální věcičky.
 • 00:24:41 Přisypte papriku a zasmažte
  jednu minutu, devadesát stupňů...
 • 00:24:51 Já už jsem to skoro uměl
  a Monča se to učila.
 • 00:24:58 Prát a žehlit, tak to jsem uměla
  už na těch Sukovek.
 • 00:25:04 Ale takový spotřebiče a plotny,
  to se člověk bojí napoprvý.
 • 00:25:09 I v práci. Ale už s tím umím
  manipulovat, umím vařit.
 • 00:25:13 Takže už se tak nebojím
  jako poprvé.
 • 00:25:18 Snažím se
  je učit hospodařit s penězi.
 • 00:25:21 Přispívají na jídlo oba dva,
  přispívají na energii,
 • 00:25:25 čili když vyleze nějaký poplatek -
  elektrika, plyn nebo voda -
 • 00:25:30 protože Monika je tak čistotná,
  že mýval by se od ní mohl učit.
 • 00:25:36 Všechno pere několikrát
  a furt všechno ve vodě.
 • 00:25:39 Ale nedojde jí,
  že to je strašná spotřeba vody.
 • 00:25:44 Velký věci se dělí čtyřma,
  aby věděli, kam ty peníze jdou.
 • 00:25:49 A zatím to jde, zatím vycházíme.
 • 00:25:53 Já chci akorát říct,
  že možná si Monču vezmu
 • 00:25:59 sedmýho dubna, co bude výročí.
  Že si Monča změní jméno
 • 00:26:03 z Vernerový na Andersovou.
 • 00:26:06 Ale zatím nevím,
  jestli se to uskuteční.
 • 00:26:10 Zatím to vypadá,
  že pro sebe mají pochopení,
 • 00:26:15 že se tolerují a vycházejí
  si vstříc. Kam to povede...
 • 00:26:29 Monika už určitou školu života má,
  takže ví, že být sama je těžký.
 • 00:26:34 A já nakonec jim vštěpuju taky,
  že aspoň s někým žít,
 • 00:26:39 aspoň někoho mít, aby věděli,
  že se mají vrátit kam domů.
 • 00:26:44 A až jim něco bude,
  že jim třeba někdo ten čaj uvaří.
 • 00:26:50 Cestou jak z oblázku,
  šli jsme si pro lásku,
 • 00:26:56 motýli bezhlaví
  svedli nás do trávy...
 • 00:27:06 Každý z nás potřebuje najít
  své dobré místo v životě
 • 00:27:09 za každých okolností.
  I těch méně příznivých.
 • 00:27:12 Přeji vám krásné
  a šťastné jarní dny. Ahoj!
 • 00:27:36 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize, 2006

Související