iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 8. 2006
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
5255
zhlédnutí

Diagnóza

Miniinvazivní léčba zúžení krčních tepen

Příběhy moderní medicíny

Nahlédněte do kompletního videoarchivu, setříděného podle oboru

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Diagnóza - Miniinvazivní léčba zúžení krčních tepen

 • 00:00:49 Mně se úplně
  ten den vytratil,
 • 00:00:52 takže dá se říci,
  že 13. dubna pro mě není.
 • 00:00:56 Tak jsem se
  najednou zapotácel
 • 00:00:58 a vůbec jsem nemohl
  srovnat rovnováhu.
 • 00:01:02 Jako kdyby tam visela
  přede mnou deka neprůhledná.
 • 00:01:06 Upadl jsem
  a pomalu jsem ztrácel vědomí.
 • 00:01:47 Co nás čeká dnes ráno?
 • 00:01:50 71letý pacient
  s typickou stenózou
 • 00:01:53 vnitřní krkavice
  při větvení krkavice,
 • 00:01:56 kterou jsme se rozhodli léčit
  miniinvazivně
 • 00:02:00 implantací
  samoexpandibilního stentu.
 • 00:02:09 Díky moderní přenosové
  počítačové síti
 • 00:02:12 jsem schopen
  dostat se k systému,
 • 00:02:20 který archivuje
  všechny obrázky,
 • 00:02:23 které rentgenové oddělení
  generuje.
 • 00:02:26 Já se díky počítači
  a vzdálenému přístupu
 • 00:02:29 do Ústřední vojenské nemocnice
  na ty obrázky dostanu
 • 00:02:33 a okamžitě si je můžu prohlížet
  a dělat zásadní rozhodnutí,
 • 00:02:37 která pomohou jednak lékařům,
  kteří tam konkrétně jsou,
 • 00:02:42 nebo si připravím výkon
  a odjíždím přímo na něj,
 • 00:02:46 a výrazně se tím ušetří čas.
 • 00:02:52 -Alergický na nic nejste?
  -Ne.
 • 00:02:58 Zde je schéma nejčastějšího
  zúžení tepen na krku.
 • 00:03:01 Toto je dělení krkavice,
 • 00:03:04 která se dělí na zevní krkavici
  a vnitřní krkavici.
 • 00:03:14 Nejvíce se aterosklerotické pláty
  objevují v této oblasti,
 • 00:03:18 tedy přímo při dělení krkavice,
  a dochází tam k zúžení.
 • 00:03:24 Krev proudí do mozku
  nedostatečně
 • 00:03:28 a samozřejmě na plátu
  se mohou udělat krevní sraženiny,
 • 00:03:33 které se dostanou do mozku
  a způsobí klinické obtíže.
 • 00:03:52 K tobě se utíkám, paní.
  Jsi božstvo, či smrtelný člověk?
 • 00:03:58 Jsi-li ty některá z bohyň,
  co sídlí na širém nebi,
 • 00:04:04 s bohyní Artemidou,
  tou dcerou velkého Dia,
 • 00:04:09 krásou, postavou těla i výškou
  bych nejspíš tě srovnal.
 • 00:04:17 Moje původní povolání
  je středoškolský profesor
 • 00:04:20 latiny, řečtiny a angličtiny.
 • 00:04:24 Mou láskou byla stará řečtina
  vedle latiny.
 • 00:04:29 Ale starou řečtinou
  se v moderním světě nemluví,
 • 00:04:33 tak jsem se naučil novořecky.
 • 00:04:36 Z novořečtiny jsem přeložil
  několik literárních děl.
 • 00:04:40 Přeložil jsem
  i něco z angličtiny.
 • 00:04:43 Bylo to v polovině ledna 2003,
 • 00:04:46 kdy jsem se večer
  koukal na televizi,
 • 00:04:49 a když skončil film,
 • 00:04:52 tak jsem vstal,
  že půjdu do koupelny,
 • 00:04:58 a jak jsem takhle vstal,
  tak jsem se najednou zapotácel
 • 00:05:01 a vůbec jsem se nemohl
  srovnat s rovnováhou.
 • 00:05:04 Musel jsem se opírat o nábytek,
  než jsem došel ven,
 • 00:05:07 a trvalo to celý večer.
 • 00:05:14 Doktor Ručka zjistil
  neprůchodnost levé karotidy.
 • 00:05:17 Informoval okamžitě kardiologa
  doktora Černohouse
 • 00:05:20 a ten zajistil hospitalizaci
 • 00:05:23 a vyšetření
  na radiodiagnostickém oddělení.
 • 00:05:26 Tam rozhodl
  pan primář Charvát,
 • 00:05:29 že místo operace bude provedena
  po katetrizaci implantace stentu.
 • 00:05:35 Ve zprávě se píše,
  že výkon trval 45 minut.
 • 00:05:41 Pouzdro, ve kterém stent byl,
  bylo vytaženo.
 • 00:06:02 Nejčastěji se pro léčbu
  stenóz krkavic používají
 • 00:06:07 samoroztažitelné
  flexibilní stenty
 • 00:06:10 s tvarovou pamětí,
  které jsou zasunuty
 • 00:06:15 a které kopírují stěnu cévy.
 • 00:06:32 Teď si nasondujeme
  pravou krkavici,
 • 00:06:35 kde je stenóza, zúžení.
 • 00:06:39 Teď jsme se dostali
  do aortálního oblouku
 • 00:06:42 a vodič je zaveden
  v pravé krkavici.
 • 00:06:52 Já jsem primářem
  ušního, nosního, krčního oddělení
 • 00:06:56 ve Vojenské ústřední nemocnici.
 • 00:07:09 Odpoledne v pátek, tři hodiny,
 • 00:07:11 s jedním pacientem
  a ještě s jednou kolegyní naší
 • 00:07:20 povídali jsme si, co pacient
  měl dotazy na své zdraví,
 • 00:07:24 a všiml jsem si,
  že mám zamlžené oko levé.
 • 00:07:27 Trošku jsem si ho promnul.
 • 00:07:30 Když to trvalo déle,
  tak jsem si všiml,
 • 00:07:33 že na pravé vidím normálně,
 • 00:07:36 a na levé, jako kdyby visela
  přede mnou deka neprůhledná,
 • 00:07:40 sice jen čtvrtinová,
  ale obsahovala celé centrum,
 • 00:07:46 kde člověk má
  maximální vidění.
 • 00:07:54 Máme tady
  velmi zajímavý případ,
 • 00:07:57 kdy velmi pravděpodobně
  krevní sraženina z plátu na krku
 • 00:08:01 ulétla přímo do oční tepny
  a způsobila poruchu vidění.
 • 00:08:04 Tohle je moje
  postižené oko levé.
 • 00:08:09 Tady je místo,
  kde vstupují cévy do oka,
 • 00:08:13 zde je místo
  nejostřejšího vidění,
 • 00:08:16 a tady, kde jsou tepny
  se žlutavým vnitřkem,
 • 00:08:22 vidíte jednu tepnu,
  na níž sedí žlutá hmota,
 • 00:08:28 a to je přesně ten embolus,
  který to tam uzavřel.
 • 00:08:35 Když jsme byli zkontaktováni
  z očního oddělení,
 • 00:08:38 tak jsme okamžitě začali řešit
  tuto věc akutně.
 • 00:08:42 Zavedli jsme mikrokatétr
  přímo do oční tepny
 • 00:08:45 a podali jsme tam
  malé množství látky,
 • 00:08:47 která právě tyto tromby
  rozpouští.
 • 00:08:52 To jsou moje tepny v hlavě.
 • 00:08:56 V této změti čar
  se on orientuje,
 • 00:08:59 takže dokáže najít
  tu jednu správnou,
 • 00:09:02 která vede k oku.
 • 00:09:05 Sami jsme byli rádi,
  že efekt byl rychlý,
 • 00:09:09 a v současné době
  je zrak opět vrácen
 • 00:09:12 a pan primář může operovat.
 • 00:09:31 Moje příhoda vznikla
  před dvěma lety.
 • 00:09:41 Spal jsem v autě.
 • 00:09:43 Poté co jsem se probudil,
  jsem vstal
 • 00:09:46 a brzy nato jsem se zamotal
  a spadl jsem.
 • 00:09:48 Pamatuji si,
  že jsem si uvědomoval,
 • 00:09:51 že mám
  cévní příhodu mozkovou,
 • 00:09:53 a pak jsem pomalu
  ztrácel vědomí.
 • 00:09:57 Z bezvědomí jsem se probral
  za tři týdny.
 • 00:10:00 Pan doktor Rezek
  přichází v letošním roce
 • 00:10:02 na kontrolu
  magnetickou rezonancí.
 • 00:10:05 V minulém roce prodělal
  mozkovou příhodu.
 • 00:10:08 Na magnetické rezonanci
  jsme uviděli
 • 00:10:10 již nevratné změny v mozku,
  ale pořád jsme nevěděli,
 • 00:10:13 kde je příčina
  prvotní mozkové ischemie.
 • 00:10:17 Zjistili jsme ji
  až na magnetické rezonanci,
 • 00:10:20 kde jsme provedli
  vyšetření krční tepny,
 • 00:10:23 a zjistili jsme
  výduť na krční tepně,
 • 00:10:26 kde se pravděpodobně
  vytvořil trombus,
 • 00:10:29 a ten následně
  uletěl do mozku.
 • 00:10:34 Měl jsem
  těžkou poruchu řeči,
 • 00:10:37 pak jsem měl
  plegii ruky i nohy.
 • 00:10:41 Něco zvládám sám,
 • 00:10:44 ale nejtěžší věci
  mi musí udělat dcera Jana.
 • 00:10:49 Další z materiálů, který
  běžně používáme, je krytý stent.
 • 00:10:54 Velmi často se dá využít
  právě při léčbě cévních výdutí,
 • 00:10:58 to znamená, že krytým stentem
  překryjeme celou výduť,
 • 00:11:02 a tím ji
  kompletně vyřadíme.
 • 00:11:06 Implantovali jsme přes výduť
  stent o průměru 5 milimetrů
 • 00:11:10 a kontrolní angiografie
  na levé půlce monitoru
 • 00:11:14 ukazuje kompletní vyřazení
  celé výdutě
 • 00:11:17 pouze jedním krytým stentem.
 • 00:11:19 Když jsem jí poklepal na záda
  a řekl jsem jí, že mám postižení,
 • 00:11:24 tak jsem viděl na jejich očích,
  že to pochopila,
 • 00:11:30 a je na mě
  taková jakoby mírná.
 • 00:11:34 Což je pravda, protože ona je
  normálně temperamentní kůň,
 • 00:11:39 ale všichni,
  kdo znají její charakter,
 • 00:11:42 tak koukají na to,
  jak ona s tátou je strašně hodná.
 • 00:11:56 Vnitřní průměr vodicího katétru
  je 2 milimetry,
 • 00:12:00 to znamená, že je tam
  poměrně dost prostoru,
 • 00:12:03 abychom tam byli schopni
  nastrkat různé druhy materiálu.
 • 00:12:10 Toto je vlastní
  protekční zařízení,
 • 00:12:13 které slouží
  k zachycení vmetků,
 • 00:12:17 které se mohou utrhnout
 • 00:12:21 při implantaci stentu
  do krkavic.
 • 00:12:23 Důležité je, že tato síťka
  má na sobě póry,
 • 00:12:27 které mají velikost
  40 až 120 mikrometrů,
 • 00:12:32 a ty dovolí, aby tím prošly
  krevní elementy do mozku
 • 00:12:36 a dodaly mu potřebnou krev,
 • 00:12:39 ale nedovolí, aby se tam dostaly
  větší kousky toho plátu,
 • 00:12:43 které by mohly způsobit
  neurologické obtíže.
 • 00:12:49 Filtr umístíme pod vazy lební,
  to je do této oblasti,
 • 00:12:56 a otevřeme ho.
 • 00:12:59 Teď nasadíme na filtr
  ultrazvukovou sondu
 • 00:13:04 a na zúžení se podíváme
  intravaskulárním ultrazvukem,
 • 00:13:10 protože si ukážeme,
  jak ten plát vypadá,
 • 00:13:14 jestli je kalcifikovaný,
  jestli je fibrózní.
 • 00:13:26 Jeli jsme nakupovat do Žatce,
  a když jsme se vraceli zpátky,
 • 00:13:33 řídil syn, který měl
  půl roku řidičský průkaz,
 • 00:13:37 tak při předjíždění
  se nám stala ta kalamita.
 • 00:13:56 Po několika desítkách metrů
  nás to vyhodilo do pole.
 • 00:14:01 Žena ležela na poli
  asi 20 metrů,
 • 00:14:07 takže nám došlo,
  že z auta vypadla.
 • 00:14:11 Já si z toho dne
  nepamatuji nic.
 • 00:14:13 Mně se úplně
  ten den vytratil.
 • 00:14:16 Při bouračce došlo jednak
  k poranění mozku, otřes mozku,
 • 00:14:20 měla zlomenou pravou část
  klíční kosti, pět žeber,
 • 00:14:26 jedno z nich jí propíchlo plíce,
  a došlo k poranění jater.
 • 00:14:36 Během vyšetření
  se přišlo také na to,
 • 00:14:39 že má roztrženy
  obě krční tepny.
 • 00:14:42 My jsme na angiografii
  prokázali
 • 00:14:45 v podstatě
  úplně stejné výdutě,
 • 00:14:48 jako měl pan doktor Rezek,
  bisekující cévní výdutě,
 • 00:14:52 to znamená
  odtržení vnitřní stěny,
 • 00:14:55 které by mohly hrozit
  embolizací do mozku.
 • 00:14:58 Rozhodli jsme se řešit
  oboustranně tyto výdutě
 • 00:15:01 implantací pokrytých stentů.
 • 00:15:07 Je to tedy pokrok.
  Vidět to není,
 • 00:15:10 člověk by si myslel,
  že mu to rozříznou,
 • 00:15:12 takže to napíchnou v třísle
 • 00:15:15 a dívají se,
  jak to tam vypadá,
 • 00:15:19 a potom tam posílali tepnami
  pružinky a těmi to vyztužili.
 • 00:15:26 Takže to jsou kouzelníci,
  páni doktoři.
 • 00:15:34 Obor se mi zdá,
  že pořád někam spěje,
 • 00:15:38 a za poslední roky
  udělal obrovský kus práce.
 • 00:15:47 Pamatuji se, že když jsem
  v roce 1990 nastoupil,
 • 00:15:50 tak pan doktor,
  který tyto výkony dělal,
 • 00:15:53 si katétry připravoval
  na kolenou,
 • 00:15:55 nad kahanem si to vypaloval,
  dělal si do toho dírky.
 • 00:15:58 Dnes jsou katétry tak daleko,
 • 00:16:01 že je katétr do každé cévy
  různě zahnutý a skáče tam sám,
 • 00:16:05 takže jak říkáme,
  může to dělat cvičená uklízečka.
 • 00:16:08 Je to úplně někde jinde
  a ten obor se úžasně vyvíjí.
 • 00:16:14 Cévu máte vyvložkovanou,
 • 00:16:17 jako komín,
  jak jste říkal včera,
 • 00:16:20 mělo by to být v pořádku.
 • 00:16:24 Kontrolní 3D angiografie,
 • 00:16:26 která ukazuje
  správnou pozici stentu.
 • 00:16:30 Velmi důležité je také
  zobrazení řečiště
 • 00:16:33 nejen na krku,
  ale i v hlavě,
 • 00:16:36 abychom věděli, že nedošlo
  k nějaké komplikaci
 • 00:16:39 přímo v mozkovém řečišti.
 • 00:16:42 Pane Janečka!
 • 00:16:49 Pane primáři,
  mockrát vám děkuju.
 • 00:16:51 Položte se. Máte díru v třísle,
  tak si lehněte.
 • 00:16:55 Musíte ještě osm hodin
  ležet na zádech.
 • 00:16:58 Z mého hlediska
  zítra můžete odejít domů
 • 00:17:02 a céva je
  kompletně vyřešena.
 • 00:17:04 Výkon trval 30 minut,
  bez komplikací.
 • 00:17:08 Závěr: Implantace stentu
  do pravé krkavice.
 • 00:17:15 Podpis.
 • 00:17:17 Franto, to jsem zvědav,
  kdo jednou tobě,
 • 00:17:22 až to budeš potřebovat,
  tu trombolýzu dokáže udělat.
 • 00:18:07 Skryté titulky Blažena Stráníková,
  Česká televize 2006

Související