iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 4. 2006
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
5481
zhlédnutí

Diagnóza

Katetrizační léčba srdce

Příběhy moderní medicíny

Nahlédněte do kompletního videoarchivu, setříděného podle oboru

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Diagnóza - Katetrizační léčba srdce

 • 00:01:20 Tohle je náš vánoční turnaj,
  sportovně společenská záležitost,
 • 00:01:25 a jistě by bylo méně pacientů
  s ischemickou chorobou srdeční,
 • 00:01:28 kdyby takto trávili
  svůj volný čas.
 • 00:01:31 Bohužel ve většině případů
  tomu tak není.
 • 00:01:39 Ischemická choroba srdeční
  se také nazývá kornatění tepen
 • 00:01:42 a je založena na špatném
  prokrvení srdečního svalu.
 • 00:01:45 Může být buď akutní,
  nebo chronická.
 • 00:02:02 Mám firmu realitní, kancelář,
  spolupracuju se spolupracovníky,
 • 00:02:08 ale nemám žádné zaměstnance,
  dělám sám.
 • 00:02:15 Spolupracuji s manželkou,
 • 00:02:17 která dělá v advokátní kanceláři
  a zajišťuje veškeré právní služby.
 • 00:02:21 Já jsem nikdy žádné potíže
  se srdcem neměl,
 • 00:02:25 takže myslel jsem si,
  že srdce mám naprosto v pořádku.
 • 00:02:28 Když jsem chodil na kontroly,
  vždycky jsem měl tlak 120 na 80,
 • 00:02:33 takže jsem neměl
  vůbec žádné obavy,
 • 00:02:36 že bych měl být
  nějak nemocný se srdcem,
 • 00:02:39 takže pro mě samotného
  to bylo překvapení.
 • 00:02:47 Ischemická choroba srdeční obecně
  je ve většině případů
 • 00:02:51 na podkladě aterosklerotického
  zúžení věnčitých tepen,
 • 00:02:55 to znamená,
  že dochází k usazování
 • 00:02:58 ať už sraženin nebo
  krevních elementů do cévní stěny,
 • 00:03:02 k jejímu postupnému zesilování
 • 00:03:04 a k zužování
  vlastního průsvitu tepny,
 • 00:03:08 což vidíte na tomto obrázku.
 • 00:03:10 V případě, že dojde
  k akutním obtížím pacienta,
 • 00:03:13 které jsou spojeny buď s bolestí
  na hrudníku, nebo s dušností,
 • 00:03:17 často bývají změny
  na elektrokardiografii,
 • 00:03:21 tak většinou
  to bývá provázeno
 • 00:03:24 přítomností krevní sraženiny
  na zúženém úseku cévy.
 • 00:03:34 Přišlo to zčistajasna.
 • 00:03:36 Měl jsem problémy,
  třeba když jsem odklízel sníh,
 • 00:03:40 měl jsem
  takové svírání na hrudi
 • 00:03:44 a měl jsem pořád dojem,
  že to je od páteře,
 • 00:03:47 protože s páteří mám problémy
  delší dobu, bolí mě,
 • 00:03:50 takže jsem tomu
  nevěnoval pozornost.
 • 00:04:08 Věnčité tepny
  jsou znázorněny tady.
 • 00:04:10 Toto je obrázek celého srdíčka.
 • 00:04:13 Toto je srdečnice,
  to znamená největší tepna,
 • 00:04:16 která zásobuje všechny orgány
  okysličenou krví,
 • 00:04:19 a toto jsou cévy, které zásobují
  srdce okysličenou krví.
 • 00:04:24 V případě,
  že je tam problém,
 • 00:04:26 tak jsou v zásadě dvě možnosti,
  jakým způsobem zasáhnout,
 • 00:04:30 když nepočítám léky,
  které k tomu patří stejně,
 • 00:04:34 protože ty patří k chirurgii
 • 00:04:37 stejně jako k naší léčbě
  katetrizační.
 • 00:04:39 To je bay-passová operace.
 • 00:04:42 Je to přemostění zúženého
  nebo uzavřeného místa
 • 00:04:45 a používají se buď
  vlastní tepny pacienta,
 • 00:04:47 které jsou nepostižené,
 • 00:04:50 nebo se používají
  žíly k našití
 • 00:04:53 a vytvoří to optimální krevní
  zásobení srdečního svalu.
 • 00:05:04 Ten kritický den,
  na Mikuláše to bylo,
 • 00:05:08 jak jsem jel do Brna,
 • 00:05:10 tak mě to postihlo
  nejdříve tady na nádraží,
 • 00:05:13 jak jsem vyběhl do schodů
  na nástupiště z podchodu,
 • 00:05:18 tak jsem cítil takový tlak,
 • 00:05:20 že jsem už nebyl schopen dojít
  od schodů k vlaku,
 • 00:05:25 takže rychlík mi ujel.
 • 00:05:30 Do Brna jsem dorazil nakonec
  a tam už jsem si dával pozor,
 • 00:05:34 tak jsem šel z podchodu
  pomalejším tempem.
 • 00:05:39 Když jsem se vracel z oběda,
 • 00:05:42 tak mě to chytlo potřetí,
  takový záchvat,
 • 00:05:45 že už jsem nebyl schopen chůze,
  to už jsem se šoural,
 • 00:05:49 a šel jsem kolem polikliniky,
 • 00:05:52 takže jsem došel na polikliniku,
  kde jsem požádal o pomoc.
 • 00:05:55 Udělali EKG, odebrali krev
  a následně poslali do nemocnice.
 • 00:06:18 V tuto chvíli probíhá
  nasondování tepny.
 • 00:06:26 Trošku to píchne
  ještě v hloubce.
 • 00:06:30 Je to vidět
  právě v této chvíli.
 • 00:06:33 Je to arteriální krev,
  takže vychází pod vysokým tlakem.
 • 00:06:42 Vydržte nedýchat, prosím.
 • 00:06:48 A dýchejte.
 • 00:06:52 Vyšetření se provádí
  pod rentgenovou kontrolou.
 • 00:06:56 Teď vidíme, že cévka je
  v ústí levé věnčité tepny,
 • 00:07:01 a za chviličku uvidíme
  první angiografii s nahrávkou.
 • 00:07:07 Velmi časně jsme ho vzali
  na katetrizační sál,
 • 00:07:10 kde jsme zjistili postižení,
  které tady vidíte,
 • 00:07:14 a je to postižení, které donedávna
  se řešilo jen koronární chirurgií,
 • 00:07:22 to znamená
  velkou srdeční operací.
 • 00:07:39 Takže spustíme pumpu.
 • 00:08:07 Ještě uděláme boční projekci,
 • 00:08:09 rentgen pojede
  až na druhou stranu.
 • 00:08:18 A zase vás poprosím nadechnout.
 • 00:08:22 A toto je konec diagnostického
  vyšetřovacího katétru.
 • 00:08:26 Tomuto se říká
  kmen levé věnčité tepny
 • 00:08:29 a potom se rozděluje levá věnčitá
  tepna na dvě hlavní cévy,
 • 00:08:32 což je tato pro zásobení
  přední stěny levé komory,
 • 00:08:36 a tato dolů pro zásobení
  dolní a zadní stěny levé komory.
 • 00:08:40 Problém je ještě před tím,
  než se cévy rozdělí.
 • 00:08:45 Pane Hille,
  situace je taková,
 • 00:08:47 tam je poměrně výrazné
  postižení na to,
 • 00:08:51 že jste dosud
  žádné problémy neměl.
 • 00:08:54 Je to zrovna místo, které není
  technicky pro nás jednoduché,
 • 00:09:01 a my to ještě teď
  s kolegou probereme,
 • 00:09:04 co bychom pro vás vymysleli
  jako nejlepší řešení.
 • 00:09:20 Pravá je taky docela velká.
 • 00:09:25 Po domluvě s panem Hillem
  jsme se rozhodli
 • 00:09:27 pro provedení
  koronární angioplastiky,
 • 00:09:30 spojené se zavedením
  lékového stentu.
 • 00:09:32 Tady je koronární stent
  připravený na balonkovém katétru.
 • 00:09:38 Za chvilku uvidíte jeho roztažení.
 • 00:09:42 Takže poprosím dvě atmosféry.
 • 00:09:46 Čtyři atmosféry.
 • 00:09:48 Pomalu dochází
  k roztažení balonku.
 • 00:09:51 Šest atmosfér.
 • 00:09:54 A v této chvíli k plnému roztažení
  koronárního stentu.
 • 00:10:01 Koronární stent zůstane v cévě,
  roztlačí postižené místo,
 • 00:10:05 a tím pádem je céva znovu
  průchodná, jak byla původně.
 • 00:10:11 Zavádí se tam
  na balonkovém katétru,
 • 00:10:14 balonek se roztlačí, stent
  nebo kovová výztuž, mřížka,
 • 00:10:18 zůstane roztažená v cévě
  a všechno ostatní se vytáhne ven.
 • 00:10:23 Nejmodernější léčba,
  která existuje, jsou lékové stenty.
 • 00:10:28 Ty by měly zabránit tomu,
  aby cévní výstelka
 • 00:10:31 pokračovala v narůstání,
  to znamená,
 • 00:10:35 aby nedocházelo
  k dalšímu zúžení cévy.
 • 00:11:16 A takhle vypadá nález
  po zavedení dvou tenkých drátků.
 • 00:11:20 Tady je to místo,
  které musíme ošetřit,
 • 00:11:23 které pacienta ohrožuje.
  V tomto případě takřka na životě.
 • 00:11:43 Je to v pořádku, pane Hille?
 • 00:12:02 Takto vypadal stav
  po roztažení lékového stentu,
 • 00:12:07 to znamená, to místo,
  které bylo výrazně zúžené,
 • 00:12:11 v této chvíli prakticky
  už je takřka normální,
 • 00:12:14 ale zatím ještě musíme
  pokračovat s výkonem,
 • 00:12:18 protože vedlejší céva
  je významně zúžená.
 • 00:12:26 Tento výkon je
  vysoce specializovaný
 • 00:12:30 a donedávna byl doménou jen
  kardiochirurgických pracovišť,
 • 00:12:34 která byla spojena
  s velkou srdeční operací,
 • 00:12:38 a patří k technicky nejobtížnějším
  výkonům intervenční kardiologie,
 • 00:12:44 dalo by se říct
  k technickým lahůdkám.
 • 00:12:54 Pokračováním je
  speciální metoda,
 • 00:12:57 které se velice pěkně říká
  "metoda polibku",
 • 00:13:01 to znamená,
  že dva balonkové katétry,
 • 00:13:04 které vidíte tady, druhý tady,
  tak se vzájemně dotýkají
 • 00:13:08 a roztáhnou jak hlavní cévu,
  tak cévu vedlejší.
 • 00:13:20 Kdybyste se na chviličku mohl
  nadechnout a nedýchat, prosím.
 • 00:13:31 Věřím, že by to mělo být
  všechno v pořádku,
 • 00:13:34 a předpokládám,
  že to je oblast,
 • 00:13:36 která je pro vás
  vysoce riziková.
 • 00:13:39 Kdybychom ji neošetřili,
 • 00:13:42 tak my všechny tyto pacienty
  kontrolujeme angiograficky,
 • 00:13:45 tady tím píchancem, katetrizací.
 • 00:13:48 Ve vašem případě to bude
  mezi šesti až devíti měsíci.
 • 00:13:51 To se ještě domluvíme.
 • 00:13:53 Přijdete na kontrolu do ambulance
  a domluvíme se co a jak dál.
 • 00:13:56 -Takže je to výborné.
  -Děkuju moc. -Děkuju všem.
 • 00:14:08 Hypertenze,
  vysoký krevní tlak,
 • 00:14:10 je nejčastější onemocnění
  v civilizovaném světě.
 • 00:14:12 V České republice se odhaduje,
 • 00:14:14 že je více jak 2 miliony lidí
  s vysokým krevním tlakem.
 • 00:14:17 Dokonce ve starší populaci
  je to osm z deseti lidí,
 • 00:14:20 kteří trpí
  vysokým krevním tlakem.
 • 00:14:22 A proč je to onemocnění
  tak závažné?
 • 00:14:25 Protože je to hlavní rizikový
  faktor cévní mozkové příhody
 • 00:14:28 a na druhém místě
  i hlavní rizikový faktor
 • 00:14:31 onemocnění srdce,
  jako je infarkt myokardu.
 • 00:14:41 Mně se to stalo doma.
 • 00:14:44 My jsme byli s manželem doma,
  dívali jsme se na televizi
 • 00:14:51 a myslela jsem si,
  že jsem usnula.
 • 00:14:53 A tak mě převezli
  do nemocnice v Blansku.
 • 00:15:01 Paní Ševčíková je 47letá
  velmi aktivní a milá žena
 • 00:15:05 a potíže srdečního nebo
  cévního původu má od roku 1990,
 • 00:15:12 to znamená prakticky 15 let.
 • 00:15:16 Tehdy prodělala
  první plicní embolizaci
 • 00:15:19 a zároveň cévní
  mozkovou příhodu,
 • 00:15:22 která se zopakovala
  v roce 1993,
 • 00:15:24 a tehdy jsme zjistili patologický
  otvor v mezisíňové přepážce.
 • 00:15:27 Léky berete stejně, že?
 • 00:15:31 Tlak je v pořádku,
  to je dobré.
 • 00:15:37 A to, kde byl problém,
  tak je tenhle otvůrek,
 • 00:15:42 který za normálních okolností
  u dospělého je takto uzavřený,
 • 00:15:46 on je otevřený
  jen u miminek po narození
 • 00:15:50 a během krátké doby
  se uzavírá,
 • 00:15:53 ale každopádně se prokázalo,
 • 00:15:56 že až u čtvrtiny populace
  zůstává ne zcela uzavřený.
 • 00:16:02 Nemohla jsem chodit,
  nemohla jsem pravou rukou hýbat.
 • 00:16:07 Měla jsem to všechno ochrnuté.
  Pusu jsem měla ochrnutou.
 • 00:16:12 To je neštěstí.
 • 00:16:18 Uvidíte ten malý zázrak,
  který nám umožnil,
 • 00:16:21 že jsme paní Ševčíkovou
  nemuseli posílat na operaci,
 • 00:16:24 a byli jsme schopni ten otvor
  uzavřít katetrizační cestou.
 • 00:16:28 Je to z velmi tenkých drátků
  ze slitiny nikl - titan,
 • 00:16:33 a má unikátní vlastnosti,
  to znamená tvarovou paměť.
 • 00:16:38 V této chvíli je katétr zaveden
  v dolní duté žíle.
 • 00:16:42 Dostáváme se cestou pravé síně,
  což je přesně tento okamžik.
 • 00:16:46 Dalším krokem je roztažení
  nejdříve levosíňového disku,
 • 00:16:51 stažení k mezisíňové přepážce,
  roztažení pravosíňového disku
 • 00:16:57 a výkon je prakticky ukončen.
 • 00:17:10 Trend je celkem jednoznačný,
 • 00:17:12 že veškeré tyto zákroky
  jsou směřovány
 • 00:17:15 spíše na katetrizační léčbu.
 • 00:17:18 Samozřejmě
  část nemocných zůstává,
 • 00:17:21 u kterých nejsme schopni zasáhnout
  adekvátním způsobem,
 • 00:17:24 a ty posíláme na kardiochirurgii,
 • 00:17:27 ale tyto konkrétní nálezy
  si myslím, že v krátké budoucnosti
 • 00:17:30 budou standardně rutinně
  ošetřovány touto cestou.
 • 00:18:06 Skryté titulky Blažena Stráníková,
  Česká televize 2006

Související