iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 4. 2021
na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
10297
zhlédnutí

Nedej se

(Občanské noviny)

Lidé proti silnici

V krajině mezi Českou Lípou a Mělníkem se chystá stavba zcela nové silnice první třídy.

8 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Občanské noviny

 • 00:00:07 Sjezd z plánované silnice
 • 00:00:10 by měl vést
  až na konec našeho plotu
 • 00:00:15 a podle celé zahrady
  směrem do vesnice.
 • 00:00:33 Mezi Mělníkem a Českou Lípou
  začalo Ředitelství silnic a dálnic
 • 00:00:37 hledat trasu
  pro novou silnici 1.třídy,
 • 00:00:41 která ny měla odlehčit silnici
  vedoucí přes CHKO Kokořínsko.
 • 00:00:45 Dalším důvodem výstavby nové silnice
  je patrně také
 • 00:00:48 navýšení kapacity kvůli plánované
  spalovně odpadů v Mělníku.
 • 00:00:53 O záměru se místní obyvatelé
  dozvěděli náhodou.
 • 00:01:02 Já jsem se před nějakým
  skoro měsícem zaregistroval
 • 00:01:05 v rámci události Ukliďme Česko,
  ukliďme Rašovice
 • 00:01:11 a začal jsem v rámci tohoto jednat
  s radnicí o tom,
 • 00:01:14 jestli zajistí odvoz odpadů,
  jaké jsou tady zkušenosti,
 • 00:01:17 jak to bude probíhat.
  A když jsem přišel na radnici,
 • 00:01:22 tak najednou
  jsem místo obyčejných zpráv
 • 00:01:26 z jednání osadního výboru,
  jako první tam na mě vykoukl papír,
 • 00:01:29 který napsala paní Dudová,
  členka osadního výboru
 • 00:01:34 o tom, že nesouhlasí se stavbou
  přeložky silnice Liběchov - Dubá.
 • 00:01:40 Do té doby my jsme o tom věděli
  jenom v minimálních náznacích,
 • 00:01:43 nikdo nám nic neřekl.
  Pod tím byla další informace o tom,
 • 00:01:47 že osadní výbor
  už v téhle věci zasedal,
 • 00:01:50 sice vydal nesouhlasné stanovisko,
  ale zároveň doporučoval
 • 00:01:54 jiné varianty,
  kudy tu silnici vést.
 • 00:01:58 Stále v blízkosti našich domů.
 • 00:02:01 Tomáš Luňák s přáteli
  obešel vesnici s informacemi
 • 00:02:05 o chystané silnici
  a společně sepsali petici,
 • 00:02:08 ve které silnici
  kolem svých domů odmítají.
 • 00:02:13 Podobná situace nastala
  také v obci Skalka u Blíževedel.
 • 00:02:20 Vadí nám
  kamionová doprava za zahradou.
 • 00:02:23 Vadí nám to, že nám to zničí domov.
  My bydlíme v klidné,
 • 00:02:27 čisté, tiché a bezpečné vesnici.
 • 00:02:31 My jsme se sem s manželem
  přistěhovali, je to necelé 2 roky.
 • 00:02:34 Máme 5 dětí.
  Na Veletržní ulici v Praze
 • 00:02:38 nám před okny bytu vyrostlo
  obchodní centrum z betonu a skla
 • 00:02:42 a chtěli jsme dětem vybudovat
  rodinné, čisté, bezpečné hnízdo.
 • 00:02:47 Přistěhovali jsme se
  do chráněné krajinné oblasti,
 • 00:02:50 protože Skalka u Blíževedel
  je v CHKO Kokořínsko
 • 00:02:54 s tím, že máme jistotu, že tady
  bezpečí, klid, ticho a zdraví bude.
 • 00:03:00 Před 3 lety jsme to tady koupili
  z toho důvodu,
 • 00:03:03 že jsme bydleli u Prahy,
  u brněnské dálnice.
 • 00:03:07 Vyměnili se tam lidi,
  začaly se tam stavět satelity,
 • 00:03:12 haly, spoustu náklaďáků,
  spoustu hluku .
 • 00:03:15 A víceméně
  pro mě to byl útěk k přírodě.
 • 00:03:18 S tím, že tady budu mít klid.
  Dávají tady lišky dobrou noc.
 • 00:03:22 A budu moct chovat svoje zvířátka,
  pěstovat zeleninu a kytky
 • 00:03:29 a být v přírodě co nejvíc.
 • 00:03:32 A když jsem se dozvěděla,
  že mi tady mají postavit silnici,
 • 00:03:35 která mi připomene to,
  odkud jsem utekla,
 • 00:03:38 tak to pro mě bylo
  neskutečný zděšení.
 • 00:03:41 A není to jenom z toho důvodu,
  že to vadí mně,
 • 00:03:45 ale vadí mi to,
  že v republice máme spoustu silnic
 • 00:03:50 a myslím si,
  že není potřeba stavět další
 • 00:03:54 a ničit další kus krásné přírody.
 • 00:03:58 Trasa silnice má procházet skrze
  pozemky ekologického statku
 • 00:04:03 rodiny Vodňanských,
  kteří zde hospodaří po 3 generace.
 • 00:04:08 Naše zemědělství je o tom,
  že v našem údolí,
 • 00:04:13 na našich pozemcích
  střídáme plodiny.
 • 00:04:15 A střídáme je tím způsobem,
  že není všechno, co vidíme,
 • 00:04:19 jedna plodina,
  abychom to měli co nejjednodušší,
 • 00:04:22 abychom ušetřili čas,
  abychom ušetřili pohonné hmoty.
 • 00:04:25 Ne. Hrajeme si s tím takovým
  stylem, že máme tam pole,
 • 00:04:29 kde je hořčice,
  vedle je jetel nachový, inkarnát,
 • 00:04:32 krásně červeně kvetoucí.
  Hořčice bude bílá.
 • 00:04:35 Tam máme žito. Tam bude peluška.
  Na druhé straně řepky.
 • 00:04:39 Kolem toho včely.
  Je to perfektní spojení
 • 00:04:42 orámované nektarodárnými biopásy.
  Do toho pastviny,
 • 00:04:46 travnaté porosty, meze, stromky.
 • 00:04:50 To je to, co naše zemědělství
  takhle definuje.
 • 00:04:55 Varianta trasy,
  která je nastíněná, naplánovaná,
 • 00:04:59 o které se tady mluví,
  tak se nás, naší rodiny,
 • 00:05:03 našich pozemků, našeho hospodářství
  týká na několika úsecích přímo.
 • 00:05:08 Sedlák Vodňanský se spojil
  s lidmi z Rašovic a ze Skalky,
 • 00:05:12 kteří sepsali petici a obešli
  obce v katastru Blíževedel.
 • 00:05:18 Přijde nám hrozně důležité
  tu informaci dostat mezi lidi.
 • 00:05:22 mezi co nejširší okruh lidí.
 • 00:05:24 Udělali jsme takovou
  jednoduchou informační kampaň,
 • 00:05:26 roznesli jsme letáky
  do všech schránek lidem
 • 00:05:29 a začali jsme s peticí.
  Aktuálně petice běží pátý den.
 • 00:05:34 Máme téměř 700 podpisů,
 • 00:05:37 přičemž z místních obyvatel
  podpsala velká většina.
 • 00:05:41 Peticí to pro nás určitě neskončí,
  protože v nejbližší době
 • 00:05:44 by se mělo sejít zastupitelstvo
  obce, kam se samozřejmě chystáme.
 • 00:05:48 Se všemi zastupiteli
  hodláme projednat to,
 • 00:05:50 jakým způsobem
  se k tomu obec aktivně postaví.
 • 00:05:53 Jedním z nástrojů, který máme,
  je místní referendum,
 • 00:05:57 kterým bychom rádi obec podpořili,
  protože to je silný argument
 • 00:06:00 pro vyjednávání potom vůči
  Ředitelství silnic a dálnic,
 • 00:06:04 domníváme se, jsme laici.
 • 00:06:06 Jsme tady v úzké spolupráci
  s petičním výborem v Blíževedlích.
 • 00:06:12 Spolupracujeme se všemi možnými
  ekologickými organizacemi.
 • 00:06:17 Kontaktovali jsme
  jak Arniku, tak Děti Země.
 • 00:06:20 Nám nezbyde nic jiného
  než založit spolek.
 • 00:06:24 Myslím si, že tohle všechno
  vznikne ve všech městech po trase.
 • 00:06:31 Cítíme to jako důležitou věc
  zaštítit se někým,
 • 00:06:34 kdo se v tom procesu vyzná.
  My se rozhodně neobejdeme
 • 00:06:37 bez právní pomoci,
  kterou budeme hledat.
 • 00:06:39 My se rozhodně neobejdeme
  bez nějaké neziskové organizace,
 • 00:06:43 která se v oblasti životního
  prostředí pohybuje
 • 00:06:47 na profesionálnější úrovni než my.
  A chceme se koordinovat
 • 00:06:50 se všemi obcemi,
  které jsou na té plánované trase.
 • 00:06:54 Na aktivitu občanů
  zareagoval i starosta města Úštěk,
 • 00:06:58 pod které spadá obec Rašovice
  a několik dalších obcí
 • 00:07:01 v trase plánované silnice.
 • 00:07:04 Pokud se občané v dotazníkovém
  průzkumu rozhodnou,
 • 00:07:10 že budou proti silnici
  většinou svých hlasů,
 • 00:07:14 tak samozřejmě město bude
  respektovat tuto jejich vůli
 • 00:07:17 a budeme prosazovat to,
  aby tady silnice nevedla.
 • 00:07:21 Silnice oponuje přímo tomu,
  co my v krajině děláme,
 • 00:07:27 o co se my přes generace snažíme,
  o to zemědělství, které my děláme.
 • 00:07:31 V podstatě nějakou krajinu,
  která by se měla dneska
 • 00:07:34 v Čechách, v našem zemědělství
  rozdělovat spíše stromy,
 • 00:07:39 remízkama, tak se bude rozdělovat
  asfaltem a kamionovou dopravou.
 • 00:07:43 A to je pro nás nepředstavitelné.
 • 00:07:45 A v rámci našich možností,
  které máme,
 • 00:07:48 se proti tomu budeme bránit
  a dělat veškeré kroky,
 • 00:07:52 které nám umožní
  tomuto záměru zabránit.
 • 00:07:59 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2021

Související