iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 1. 2020
na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
6579
zhlédnutí

Nedej se

(Občanské noviny)

Pestrá krajina

Program Pestrá krajina.

8 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Občanské noviny - Pestrá krajina

 • 00:00:07 Jsme uprostřed
  obřích lánů na jižní Moravě.
 • 00:00:10 Když se sklidí úroda,
  lány se promění v poušť bez života.
 • 00:00:15 Někteří farmáři
  se s tím ale nechtějí smířit.
 • 00:00:24 Poblíž Znojma jsme navštívili
  pozemky farmy rodiny Markových.
 • 00:00:29 Tady vidíme pšenicu,
  co máme na našem pozemku zasetou,
 • 00:00:32 a okolo máme takhle
  téměř dokola zasetej biopás.
 • 00:00:38 Ten biopás slouží jako taková
  potravinová základna
 • 00:00:42 pro drobné ptáky, pro hmyz.
  Tady třeba vidíme ještě
 • 00:00:45 dokvétající
  teďka v polovině října svazenku.
 • 00:00:49 Ta slouží
  jako potravní základna pro včely,
 • 00:00:53 že i v tom chladnější počasí
  si tady najdou nějakou květinku.
 • 00:00:57 Tady vidíme proso a to,
  jsem si všiml,
 • 00:01:00 rády vyzobávají koroptve přes zimu.
  To nám tady vydrží skoro až do jara
 • 00:01:04 a ony to tady
  chodijou spásat přes zimu.
 • 00:01:07 Krmný biopás se zakládá na jaře,
  v pozdějším jaru
 • 00:01:11 a pak přes léto a přes celou zimu
  zůstane v tomhle stavu, jak je.
 • 00:01:15 A potom další rok se ty zbytky,
  co tady zůstanou zapraví
 • 00:01:20 a znova se zasije.
  Takhle se to dělá pořád dokola.
 • 00:01:23 Na tom stejném místě.
 • 00:01:25 Samozřejmě
  se neaplikujou žádný herbicidy,
 • 00:01:27 takže je to přirozený pokryv
  a přirozená vegetace.
 • 00:01:36 Nacházíme se na přírodní památce
  Losolosy u Únanova.
 • 00:01:41 Tato lokalita
  dříve sloužila jako pastvina.
 • 00:01:44 Za určitou dobu
  to tady ale hodně zarostlo
 • 00:01:48 a stala se z toho tady
  neproniknutelná houština.
 • 00:01:51 Zhruba tak před 10 lety
  jsme ve spolupráci s Agenturou
 • 00:01:55 pro životní prostředí
  se pustili do údržby.
 • 00:01:59 Radikálně jsme vyřezali
 • 00:02:01 všechny ty nežádoucí
  houštiny, keře, stromy.
 • 00:02:05 Tím pádem mohly znovu vegetovat
  suché stepní trávníky,
 • 00:02:10 díky nimž je tady
  tato lokalita velmi vzácná.
 • 00:02:13 Během roku
  tady tu lokalitu vypaseme.
 • 00:02:17 Na podzim potom všechny
  ty nežádoucí křoviny,
 • 00:02:21 které opět vyraší,
  ručně vyřežeme a odvezeme.
 • 00:02:27 Manželé Markovi přihlásili svoji
  farmu do programu Pestrá Krajina
 • 00:02:31 a za rok 2019 obdrželi v tomto
  programu nejvyšší ocenění.
 • 00:02:37 Program Pestrá krajina vznikl
  v Asociaci soukromého zemědělství,
 • 00:02:40 která sdružuje
  zejména rodinné farmy.
 • 00:02:43 A rodinné farmaření
  má velký potenciál vrátit zpátky
 • 00:02:46 strukturu krajiny tak,
  jak jsme ji znali dřív.
 • 00:02:49 To znamená, vrací tam stromy,
  meze, menší pole.
 • 00:02:54 Starají se
  o zadržování vody v krajině.
 • 00:02:56 Třeba dělají menší rybník a
  připravují samostatně tu krajinu
 • 00:03:00 na klimatickou změnu,
  připravují ji na to,
 • 00:03:03 že prostě jednoho dne
  potenciál té krajiny
 • 00:03:06 v těch velkých lánech
  bude vyčerpán.
 • 00:03:08 Hlavně přemýšlí o krajině
  z hlediska budoucí perspektivy,
 • 00:03:12 ne z hlediska zisku na konci roku
  jako velké korporáty.
 • 00:03:18 Do programu pestrá krajina
  se zapojila i rodina Sotonových.
 • 00:03:22 Tito sedláci hospodaří
  už několik staletí
 • 00:03:25 v Trstěnicích nedaleko Litomyšle.
  V 50.letech museli ze statku odejít
 • 00:03:30 a po roce 1990
  se na své pozemky mohli vrátit.
 • 00:03:35 Když jsme sem přišli,
  tak tady byly hony
 • 00:03:38 od 30 až do 50 hektarů.
 • 00:03:40 A postupně jsme přikupovali
  další pozemky sousední,
 • 00:03:43 takže jsme tu krajinu
  rozčlenili do honů,
 • 00:03:46 který jsou někde od třech
  a maximálně máme jeden veliký hon,
 • 00:03:51 který má 17 hektarů, ale tam teda
  sejeme minimálně dvě plodiny,
 • 00:03:55 takže je to rozdělený
  kolem těch 8-9 hektarů maximálně.
 • 00:04:01 Jelikož tady ještě
  v éře hlubokého socialismu
 • 00:04:05 docházelo k dost velké vodní erozi
  při větších průtržích mračen,
 • 00:04:10 které tady byly.
  Dokonce to byly tak velké povodně,
 • 00:04:12 které zatopily
  dost velkou část vesnice Čistá
 • 00:04:15 a dostalo se až do Litomyšle.
  To byla veliká záplava.
 • 00:04:18 Tak na tomhle prostoru, i když
  se zdá, že to není velký svah,
 • 00:04:21 ale ten prostor je obrovsky velkej,
  veliká tabule, že jo,
 • 00:04:25 tak když ta voda šla, abychom
  zabránili odtoku vody,
 • 00:04:30 aby to sebralo tu půdu pryč,
  tak jsme ty hony,
 • 00:04:32 které jsou k vesnici, zatravnili.
  A zatravnili jsme velké množství.
 • 00:04:36 Zatravnili jsme 38 hektarů,
  které paseme.
 • 00:04:40 A stejná plocha je zatravněná,
  kterou sklízíme na seno a podobně.
 • 00:04:44 Takže abychom
  zabránili té vodní erozi,
 • 00:04:47 proto tyhle plochy jsou zatravněný.
 • 00:04:52 Projekt Pestrá krajina
  vznikl v zimě roku 2018
 • 00:04:56 na půdě Asociace soukromého
  zemědělství České republiky,
 • 00:05:00 kde jsou organizováni sedláci
  z rodinných statků a farem,
 • 00:05:06 kteří hospodaří
  na menších hospodářstvích
 • 00:05:09 a většinou na své vlastní půdě,
  ke které mají vztah.
 • 00:05:12 A vlastně vytvářejí
  tu pestrou českou krajinu,
 • 00:05:15 která má všechny funkce,
  které potřebuje naše společnost.
 • 00:05:19 Není tam jenom ta funkce produkční,
  ale jsou tam i ty funkce ostatní,
 • 00:05:24 ty mimoprodukční,
  což je půdoochranná, vodozádržná,
 • 00:05:28 je tam dostatečná biodiverzita.
  A to všechno nám potom zaručuje,
 • 00:05:32 že i ta funkce produkční
  bude trvale udržitelná.
 • 00:05:35 Není pro ten momentální zisk.
 • 00:05:37 Nejsou to podnikatelé,
  ale jsou to hospodáři.
 • 00:05:41 Když jsme sem vrátili,
  tak můj táta říkal,
 • 00:05:44 že bez dobytka tady nemá cenu
  ani začínat hospodařit,
 • 00:05:47 protože pokud nebudeme mít dostatek
  humusu do půdy a hnoje,
 • 00:05:50 tak by bylo úplně zbytečný
  se do něčeho dávat.
 • 00:05:53 Proto jsme se hned pustili do té
  živočišné výroby - do chovu skotu.
 • 00:05:58 To znamená, že my máme
  všechno stelivový stáje,
 • 00:06:01 veškerou slámu sklízíme
  a ten hnůj zpátky vozíme na pole
 • 00:06:05 a zaoráváme,
  aby tam byl dostatek humusu.
 • 00:06:08 A je to znát.
  Pokud přijdou takový roky,
 • 00:06:11 které jsou sušší, jako byl
  třeba loňskej, tak ty půdy,
 • 00:06:14 které byly dobře prohnojené
  a jsou dobře prohnojené
 • 00:06:17 tím chlévským hnojem,
  tak ty udržely daleké déle vodu.
 • 00:06:22 a ty porosty
  byly daleko déle zelené,
 • 00:06:25 byly odolné proti tomu suchu
  daleko víc.
 • 00:06:28 Takže když si vezmeme,
  jaký loni byl špatný rok
 • 00:06:30 a tady už jsme
  v nadmořské výšce 460 metrů,
 • 00:06:33 a ty výnosy se pohybovaly
  kolem 80 metráků na hektar,
 • 00:06:37 a to používáme těch umělých hnojiv
  skutečně minimum.
 • 00:06:43 Aby zmírňovali větrnou erozi,
 • 00:06:45 osadili Sotonovi meze
  alejemi stromů.
 • 00:06:48 Částečně z vlastních prostředků
  jich vysadili 1500.
 • 00:06:52 Nejčastěji javory, břízy a duby.
 • 00:06:56 Převažují tedy javory.
  Ty se nám tady nejlépe ujímaly.
 • 00:07:00 Ale máme tady i ovocné stromy,
  jako jsou třešně,
 • 00:07:04 nějaké hrušky, i višně tady máme.
 • 00:07:06 Ta zvěř si má kam jít
  třeba na tu třešeň a podobně.
 • 00:07:09 Ale i my,
  ti lidi, kteří tady dělají,
 • 00:07:12 když třeba sušíme seno, tak může
  zastavit, vzít si tu svačinu,
 • 00:07:15 sednout si pod třešeň,
  natrhat si třešně a podobně.
 • 00:07:20 Hospodářství rodiny Sotonů
  se v anketě Farma roku
 • 00:07:23 v roce 2008 stalo třetí
  nejlepší farmou v republice.
 • 00:07:27 A v roce 2018 bylo oceněno
  stříbrnou medailí
 • 00:07:31 v rámci programu Pestrá krajina.
 • 00:07:34 Ty aleje a všecko, co jsme tady
  dělali, děláme naprosto bez dotací.
 • 00:07:38 A do budoucna to budeme dělat,
  i kdyby na to dotace nebyly.
 • 00:07:42 Protože nám nejde o to,
  abychom na to měli dotace.
 • 00:07:45 Nám jde o tu krajinu,
  aby ta krajina byla udržitelná
 • 00:07:48 do budoucna, aby se zabránilo
  větrné i vodní erozi
 • 00:07:52 a aby se to dalo předat
  v dobrém stavu dalším generacím.
 • 00:07:57 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související