iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 6. 2008
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

163 hlasů
11494
zhlédnutí

Kosmopolis

Dharma

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kosmopolis

 • 00:00:22 V posledním předprázdninovém
  Kosmopolisu uvidíte rozhovor
 • 00:00:25 s indologem Dušanem Zbavitelem
  a unikátní dokument z Indie
 • 00:00:28 Mikiho Kirschera o dharmě.
 • 00:00:30 Podle znalců brahma je třeba znát
  dvojí vědění - vyšší a nižší.
 • 00:00:34 Vyšší o nejvyšším atmanu - duši.
  Nižší se týká dharmy a nedharmy -
 • 00:00:38 náboženské praxe. Hinduismus
  je nábožensko-společenský systém,
 • 00:00:42 k němuž se dnes hlásí
  přes 800 milionů lidí.
 • 00:00:45 Na rozdíl od křesťanství,
  islámu či buddhismu
 • 00:00:48 nemá žádného zakladatele.
 • 00:00:50 Vyvinul se z védských základů
  postupně v průběhu staletí,
 • 00:00:53 takže nelze přesně určit
  dobu jeho vzniku.
 • 00:00:55 Hinduismus není
  pevně definované nábožentsví,
 • 00:00:58 ale spíš způsob myšlení
  celé staré civilizace.
 • 00:01:00 Jedním z jeho pilířů je dharma,
  kterou lze doslova překládat jako
 • 00:01:03 držmo - spravedlnost,
  povinnost, náboženství.
 • 00:01:06 Je to přirozený pořádek věcí,
  který určuje povinnosti člověka.
 • 00:01:16 Dharma je souhrn povinností,
  uložených každému věřícímu
 • 00:01:21 hinduistovi podle jeho pohlaví,
  věku, postavení v životě
 • 00:01:26 a zejména kastovní příslušnosti.
 • 00:01:29 Protože člověk vlastně
  v hinduismu musí především,
 • 00:01:35 a to mu ukládá
  přímo to náboženství,
 • 00:01:38 myslet na svou duši a na to,
  že se v příštím životě
 • 00:01:44 ocitne v jiné situaci a musí
  si připravovat půdu pro tu situaci,
 • 00:01:49 pro ten příští život
  už v tomto životě.
 • 00:01:52 Některé složky této dharmy
  jsou společné všem lidem.
 • 00:01:56 Například nikdo nesmí
  lhát, krást, zabíjet,
 • 00:01:59 ubližovat živým tvorům.
  musí zachovávat rituální čistotu
 • 00:02:04 a tak dále. Ale individuální jsou
  potom ty ostatní části dharmy,
 • 00:02:09 které, jak už jsem řekl,
  závisí na věku, pohlaví
 • 00:02:13 a zejména kastovní příslušnosti.
 • 00:02:15 To je, zjednodušeně řečeno,
  smysl celého toho systému.
 • 00:02:21 Jedině když hinduista
  dokonale dodržuje svou dharmu,
 • 00:02:26 to jest plní své životní povinnosti
  tam, kde ho život postavil,
 • 00:02:30 má naději,
  že se dočká lepšího znovuzrození,
 • 00:02:35 protože hinduisté
  věří v reinkarnaci.
 • 00:02:38 A že bude jeho příští život
  lepší a radostnější.
 • 00:02:43 Případně že dosáhne takového
  stupně duchovní vyspělosti
 • 00:02:47 a poznání nejvyšších pravd,
 • 00:02:50 že se dokáže úplně vymanit
  z toho koloběhu životů.
 • 00:14:46 ZPÍVÁ
  BEZ PŘEKLADU
 • 00:25:24 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související