iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 5. 2008
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

46 hlasů
4253
zhlédnutí

Kosmopolis

Marek Pogačnik

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kosmopolis

 • 00:00:25 V dnešním speciálním dílu
  Kosmopolisu uvidíte dokument
 • 00:00:28 režiséra Viliama Poltikoviče
  Neviditelné světy.
 • 00:00:32 Mnozí lidé dnes vnímají
  planetu Zemi jako živou bytost.
 • 00:00:36 Nejen příslušníci přírodních kmenů,
  ale i lidé ze zemí
 • 00:00:39 s moderním stylem života.
  Současný vývoj lidské civilizace
 • 00:00:43 působí na život planety Země
  spíše zhoubně,
 • 00:00:46 ale počet těch,
  kteří se snaží o opak, narůstá.
 • 00:00:57 Slovinský umělec Marko Pogačnik
  na to jde prostřednictvím
 • 00:01:00 jemných energií. Svými
  uměleckými i duchovními artefakty
 • 00:01:04 zároveň vstupuje do jemných vibrací
 • 00:01:06 a obnovuje
  jejich příznivé proudění.
 • 00:01:09 člověk silou svého cítění,
  své myšlenky
 • 00:01:12 může dokázat i zdánlivě nemožné.
 • 00:01:14 Ostatně to, co je nemožné,
  si přece definujeme my sami.
 • 00:01:20 Marko Pogačnik vystudoval
  sochařství v Lublani
 • 00:01:24 a v současné době
  žije ve Slovinsku.
 • 00:01:26 V roce 1991 vytvořil
  oficiální státní znak a vlajku
 • 00:01:30 nově vzniklé Slovinské republiky.
 • 00:01:33 Svá díla vystavoval
  v Evropě i v USA
 • 00:01:35 a od roku 1979 započal tvůrčí
  geomantické a zemské léčebné práce.
 • 00:01:41 Vyvinul metodu zemského léčení,
  kterou nazval litopunktura.
 • 00:01:47 Litopunkturní díla vytvořil
  například v Německu, ve Švýcarsku,
 • 00:01:50 Irsku, Itálii, Rakousku,
  Slovinsku, v Brazílii
 • 00:01:54 a od roku 2000
  je realizuje i v Praze.
 • 00:01:58 Marko Pogačnik vyučuje geomantii
  v Německu.
 • 00:02:01 V mnoha zemích po celém světě
  pořádá kurzy o holistické ekologii,
 • 00:02:05 geomantii i osobním rozvoji.
 • 00:02:07 Píše také knihy
  a řada z nich vyšla i v češtině.
 • 00:02:11 Jsem sochař a léčitel Země,
  říká o sobě Marko a dodává,
 • 00:02:15 že má-li člověk léčit Zemi,
  je nutné, aby zároveň léčil sebe.
 • 00:02:19 Svou vlastní duši.
 • 00:10:04 Pro mnoho lidí možná bude
  trochu obtížné přijmout,
 • 00:10:10 že je cosi, co není vidět,
 • 00:10:13 nebo že je cosi, co lze cítit,
  co jeden cítí a druhý necítí
 • 00:10:16 a proč to necítí.
  Je to jenom otázka toho,
 • 00:10:20 čemu my říkáme v té naší
  úzké skupině "nastavit se?.
 • 00:10:26 Pokud budete zvyklí
  celý den koukat na televizi,
 • 00:10:30 tak budete koncentrovat
  na ni veškerou energii.
 • 00:10:33 Ale pokud najdete v sobě důvod
  obrátit svoji pozornost jinam,
 • 00:10:40 zjistíte, že existují různé světy,
  různé možnosti a různé reality,
 • 00:10:46 s kterými jste ve zcela
  přirozeném kontaktu,
 • 00:10:50 protože je to
  naše přirozenost jako lidí,
 • 00:10:54 jako stvořených bytostí,
  které jsou vybaveny takovými orgány
 • 00:10:59 vnímání, které s těmi
  realitami mohou vejít v kontakt.
 • 00:14:25 U Marka máte pocit,
  že existují světy,
 • 00:14:29 o kterých jsme se dozvídali
  jen v pohádkách, a že jsou reálný.
 • 00:14:34 A když přistoupíte na to,
  že na Marka jdete,
 • 00:14:40 že jste třeba účastni
  na jeho semináři,
 • 00:14:44 tak ty světy poznáte.
  Marko je schopen vás přesvědčit
 • 00:14:50 o dispozicích,
  že jeho citlivost je taková,
 • 00:14:53 že vám nejenom on řekne,
  že tady je cosi,
 • 00:14:57 co vy nevidíte,
  ale on vás naučí ty věci cítit.
 • 00:15:01 Protože vám dokáže vytvořit klima,
 • 00:15:04 kdy vy se napojíte
  na jiný druh vnímání.
 • 00:15:07 A to je možné podle mě
  jenom v přirozeném prostředí.
 • 00:15:10 To Marko velmi dobře ví
  a toto prostředí používá na to,
 • 00:15:14 abychom se nastavili jinak.
  A opravdu to jde.
 • 00:15:19 Mnoho lidí, kteří přicházejí
  na jeho semináře, a je jich hodně,
 • 00:15:23 opravdu stovky lidí
  chodí na Marka tady v Praze,
 • 00:15:27 nevím, kolik jich chodí po světě,
  ale tady jich chodí hodně,
 • 00:15:30 odcházejí rozzáření
  ze seminářů a se zkušeností,
 • 00:15:34 opravdu tak mohu říct,
  toho jemnohmotného,
 • 00:15:38 toho jiného vnímání,
  toho jiného cítění.
 • 00:15:41 Takže Marko ve mně
  podle mě otevřel důvěru v to,
 • 00:15:45 že i já mohu mít
  nějakou takovou schopnost.
 • 00:15:48 A já myslím, že to dokázal
  i u mnoha jiných lidí.
 • 00:15:52 BEZ PŘEKLADU
 • 00:15:59 On vlastně nám předal
  neuvěřitelné moudrosti.
 • 00:16:02 Nenápadně. Nenápadně tím,
  že on nás provede krajinou,
 • 00:16:06 jejími stěžejními strukturami.
  Nebo uspořádáním.
 • 00:16:11 A tím, že my tím projdeme
  vědomě nebo nevědomě.
 • 00:16:15 začínáme poznávat
  uspořádání kosmu na planetě.
 • 00:16:18 Říkám kosmu, ano,
  protože my všichni jsme v kosmu.
 • 00:16:24 Když někomu řeknete, že kosmos,
  tak on na vás kouká,
 • 00:16:27 co si to zas vymýšlíte, ale on
  nikdy nemůže být mimo, že jo?
 • 00:16:30 Vždycky je větší celek.
 • 00:16:33 Záleží jen, jak vy dalece
  si to uvědomíte.
 • 00:16:35 A právě takovej ten obyčejnej
  člověk je nejblíž k tomu
 • 00:16:39 si říct: Kde já to žiji?
 • 00:16:43 Vždyť já bychom mohl tohle,
  nebo mohl bych... Může.
 • 00:16:46 Může úplně všechno.
  Možné je všechno.
 • 00:18:22 My se dnes nacházíme na místě,
  kde můžeme vidět výsledek
 • 00:18:26 našeho snažení, které jsem
  pojmenoval Touha po poznání,
 • 00:18:32 po zvýšení citlivosti
  vůči sobě a vůči okolí.
 • 00:18:38 Je to výsledek
  mnoha zkušeností a práce,
 • 00:18:41 kterou jsme započali
  v Praze s Markem Pogačnikem,
 • 00:18:45 který sám říká,
  že se zabývá harmonizací
 • 00:18:48 původních energetických systémů,
 • 00:18:51 a teda že provozuje metodu,
  které říká geomantie.
 • 00:18:54 Čili mluvíme o tom, že jsme
  vytvořili projekt harmonizace
 • 00:18:59 v oblasti Morava - Pálava.
  My se teď nacházíme
 • 00:19:02 v Klentnici v oboře,
  kde je postaven kamenný kruh.
 • 00:19:07 Proč kamenný kruh?
  Protože ho považujeme za jeden
 • 00:19:10 z geomantických prostředků.
  Jak navodit atmosféru,
 • 00:19:14 jak přivést do této atmosféry
  harmonické vlivy, energie, nálady
 • 00:19:20 a zužitkovat je
  v prospěch všeho živého,
 • 00:19:24 co v tom okolí
  nebo v té oblasti existuje.
 • 00:19:30 V této oblasti jsme zaznamenali
  určité disharmonie.
 • 00:19:34 My jsme rozhodli,
  že v našich silách bude
 • 00:19:37 tyto disharmonie nejenom řešit,
  ale je i odstranit.
 • 00:19:44 Na základě toho jsme vytvořili
  projekt kamenného kruhu,
 • 00:19:48 který by měl obsahovat
  jeden středový kámen
 • 00:19:52 a devět kamenů kolem.
  Kruh má průměr 27 metrů
 • 00:19:57 a integruje
  v sobě možnost zpracovat
 • 00:20:02 nové energie kosmického druhu
  a nové energie planetárního druhu.
 • 00:20:08 O té novosti mluvím proto,
  že v poslední době na Zemi
 • 00:20:11 probíhá mnoho procesů,
  které mají charakter transformační.
 • 00:20:16 Transformační ve smyslu
  vzestupu Země jako planety,
 • 00:20:23 jako živé bytosti na novou úroveň,
  na novou realitu.
 • 00:20:28 A s ní by měly vzestoupit
  a posunout se všechny bytosti,
 • 00:20:32 které na ní žijí. Toto bylo
  smyslem, proč jsme se odhodlali
 • 00:20:36 takový projekt
  připravit a realizovat.
 • 00:21:21 Pokud bych mluvil dále o kruhu,
  tak má jednu specialitu.
 • 00:21:25 Má středový kámen,
  který v sobě obsahuje artefakt,
 • 00:21:28 umělecký artefakt,
  kterým je skleněná čočka,
 • 00:21:32 která obsahuje rytinu
  dvou graficky vyjádřených kvalit,
 • 00:21:38 které reprezentují kosmos
  a planetu Zemi.
 • 00:21:43 Ta struktura kamene
  je známa velmi dlouho a víme,
 • 00:21:47 že v megalitických kulturách,
  ale i v pozdějších
 • 00:21:51 byly kameny využívány
  jako generátory informací,
 • 00:21:54 jako databanky informací,
  ale také jako šířitelé informací.
 • 00:21:59 Takže my jsme použili tento způsob
  a vytvořili energetické centrum,
 • 00:22:06 které harmonizuje široké okolí
  v oblasti Moravy, Pálavy,
 • 00:22:10 ale nejenom Čech. Víme dnes,
  že rozsah působení tohoto kruhu
 • 00:22:15 přesahuje hranice Evropy.
 • 00:24:22 První!
 • 00:24:29 V příštím dílu Kosmopolisu vám mimo
  jiné představíme pedagogický systém
 • 00:24:33 známý jako waldorfské školství.
 • 00:25:24 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související