iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 11. 2006
18:30 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
2916
zhlédnutí

Kosmopolis

Konference — Arabská a Kurdská krev — Romano hip-hop

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kosmopolis

 • 00:00:22 V tomto Kosmopolisu
  jsme se podívali na konferenci,
 • 00:00:25 která si vytýčila za cíl řešit
  problémy spjaté se soužitím
 • 00:00:28 s muslimy na území Evropy.
  Nechali jsme se pozvat do puberty,
 • 00:00:31 jež byla hromadně vzývána na
  listopadovém festivalu Mezipatra.
 • 00:00:35 Seznámili jsme se s plánem, který
  má zachránit život spoustě lidí.
 • 00:00:39 A pokusili jsme se zachytit
  alespoň stopu nového projektu
 • 00:00:42 jednoho z nejvýraznějších
  českých hudebníků.
 • 00:00:55 Evropě rozhodně hrozí nebezpečí
  radikálního islámu, islamizmu
 • 00:00:59 z toho prostého důvodu,
  že deset až patnáct procent muslimů
 • 00:01:03 vyznávají ony radikální
  islamistické názory
 • 00:01:07 a populace islámská v Evropě
  je přibližně dvacet milionů.
 • 00:01:10 Z toho vyplývá, že přibližně
  dva miliony evropských občanů
 • 00:01:14 islámského náboženství zastávají
  radikální a nám nepřátelské pozice.
 • 00:01:23 Konferenci pořádá Občanský
  institut, česká nezávislá
 • 00:01:26 nezisková organizace ve spolupráci
  s ministerstvem zahraničních věcí,
 • 00:01:31 kde se konference koná.
  Cílem konference je věnovat se
 • 00:01:34 otázce islámu,
  koexistence islámu v Evropě,
 • 00:01:37 vztahům islámské menšiny
  k většinové populaci v Evropě,
 • 00:01:41 jakož i intelektuálně pojednat
  o radikálním islámu, islamizmu,
 • 00:01:45 což je extrémní proud uvnitř islámu
 • 00:01:47 jenž vede válku
  proti veškeré západní společnosti.
 • 00:01:51 Já si myslím, že už z toho,
  že tuto konferenci pořádá
 • 00:01:58 Občanský institut
  a jací sem byli pozváni hosté,
 • 00:02:01 je jasné, že tato konference
  se má vyjádřit velmi kriticky
 • 00:02:04 k přítomnosti islámu
  a muslimů v Evropě
 • 00:02:08 a má za úkol hledat nějaké
  problémy, které jsou spojeny
 • 00:02:12 s přítomností muslimů v Evropě.
 • 00:03:12 To, co říkají muslimští učenci,
  že muslimové žijící v Evropě
 • 00:03:16 jsou povinni dodržovat zákony
  té země, ve které žijí,
 • 00:03:20 a nelze tu aplikovat islámské právo
  v celé té jeho šíři,
 • 00:03:27 protože to je možné
  pouze ve společnosti,
 • 00:03:30 která sama je islámská,
  kde je většina muslimů,
 • 00:03:33 kteří si toto právo přejí.
 • 00:03:35 Představitelé českých muslimů
  tak sice podepsali
 • 00:03:41 a vyjádřili se v tom smyslu
  ministerstvu kultury,
 • 00:03:45 že budou jednat v souladu
  s ústavou a s našimi zákony,
 • 00:03:49 na druhou stranu ještě včera jsem
  se dívala na stránky islam web
 • 00:03:53 a tam najdete kamenování,
  vraždy za cizoložství,
 • 00:04:01 vraždy nevěrných žen, sekání rukou.
  Tak tyhle všechny věci
 • 00:04:06 v sekci páteční kázání
  tam pořád ještě jsou bez problémů.
 • 00:04:14 Je zde část muslimů,
  která téměř každý útok,
 • 00:04:19 tím myslím tu muslimskou unii,
  téměř každý teroristický útok,
 • 00:04:23 včetně masakru dětí v Beslanu,
 • 00:04:26 sebevražedných atentátů v Londýně
  loňského roku,
 • 00:04:32 přičítá právě nějakému světovému
  spiknutí proti islámu.
 • 00:04:38 Samozřejmě takové názory se
  objevují po celém muslimském světě,
 • 00:04:42 ale člověka to trochu zarazí
  právě v českém prostředí,
 • 00:04:46 kde se vždy říká,
  že vlastně nejsme typickou zemí,
 • 00:04:51 kde by hrozila nějaká třeba
  infiltrace terorizmu
 • 00:04:55 mezi místní muslimskou komunitou.
 • 00:04:58 Já jsem přesvědčen,
  že celá řada českých muslimů
 • 00:05:02 odsoudila
  tyto teroristické atentáty.
 • 00:05:05 Já sám jsem to udělal
  nesčetněkrát i do médií,
 • 00:05:10 protože jsou to násilnosti,
  při kterých umírají nevinní lidé.
 • 00:05:16 Už toto samo o sobě
  je neslučitelné s islámem.
 • 00:05:20 Také si trošku myslím,
  že bychom měli přestat
 • 00:05:26 s takovým tím sebemrskačstvím
  jako ty teze,
 • 00:05:29 že Západ je vlastně viníkem
 • 00:05:32 té radikální islamistické aspirace,
 • 00:05:37 že my si za to můžeme sami.
 • 00:05:40 Myslím si, že to je takové
  to pomýlené přemýšlení
 • 00:05:47 některých západních intelektuálů,
  které samozřejmě může v posledku
 • 00:05:52 vést k tomu, že my se ocitneme
  v nějaké hluboké defenzivě.
 • 00:05:57 Ne, tady prostě musí být
  občas jasně řečeno,
 • 00:06:00 co je černé
  a co je na druhé straně bílé.
 • 00:06:04 Určitě to nepomáhá
  muslimské komunitě,
 • 00:06:08 která se chce integrovat a žít
  spolu s většinovou společností.
 • 00:06:14 Podněcuje to určitě
  nějaké předsudky.
 • 00:06:19 Podporuje to islamofobii
  ve společnosti už tím,
 • 00:06:24 že do souvislosti s islámem
  jsou dávány prvky a jevy,
 • 00:06:28 které k islámu nelze přiřazovat.
 • 00:07:05 Kdysi se mělo jednat
  o jednoduchou soustavu činností,
 • 00:07:08 jimiž měl člověk vyjádřit svoji
  touhu, potřebu, odevzdání,
 • 00:07:12 úctu, víru. Jednalo se
  o taková gesta, pohyby a zvuky,
 • 00:07:16 které měly za cíl
  vyjádřit to nejniternější
 • 00:07:19 a nejnezachytitelnější, co člověka
  snad mohlo pojit s věčností.
 • 00:07:23 Dnes je rituál
  dokonalým protokolem příslušnosti.
 • 00:07:26 Svojí obvykle komplikovanou povahou
 • 00:07:29 totiž vytváří naprosto neprostupnou
  bariéru mezi svými a těmi z venku.
 • 00:07:33 A naše civilizace stavěné
  po staletích právě na rituálech
 • 00:07:36 tak jen stěží mohou překonat
  svoje železné bariéry.
 • 00:07:40 Nejenže jsou úžasně pevné,
  ale právě bezvýchodně zahalené
 • 00:07:43 do až mysticky
  bezbřehé nesrozumitelnosti.
 • 00:08:03 Jak jsem říkala, tenhle filmovej
  festival je jako opravdu seriózní.
 • 00:08:08 Protože třeba to celý tady
  zaštítil pan Václav Havel.
 • 00:08:25 Festival Mezipatra je letos
  posedmé, tedy v sedmém ročníku
 • 00:08:29 a celkově tedy přinášíme gay
  a lesbické, bisexuální
 • 00:08:32 a gender filmy v Česku.
 • 00:08:59 Je důležité zabývat se gay
  a lesbickým uměním
 • 00:09:03 nebo uměním, které zobrazuje
  nějakým způsobem
 • 00:09:07 gay a lesbický svět,
  už z toho důvodu,
 • 00:09:11 aby si všichni lidé uvědomili,
 • 00:09:15 že každý z nás
  je součástí nějaké menšiny.
 • 00:09:19 A že každý z nás
  se může ocitnout v situaci,
 • 00:09:24 kdy se jej okolní svět nějakým
  způsobem snaží vydělit.
 • 00:09:30 Já bych se zdráhal říkat, že takový
  věci, jako je televizní pořad
 • 00:09:35 nebo filmovej festival,
  že to je něčím důležitý.
 • 00:09:39 Je dobře, že to je. Je to stejný
  jako s registrovaným partnerstvím.
 • 00:09:42 Prostě když to není,
  tak se samozřejmě nic nestane,
 • 00:09:45 ale je dobře, že ty věci jsou,
 • 00:09:48 protože se tím
  nějak vyrovnává ten deficit,
 • 00:09:52 kterej přece jenom v tý společnosti
  je. Je tady nějaká mezera,
 • 00:09:55 nějakej schod, kterou my
  se teďka tady snažíme vyplnit
 • 00:09:58 nebo nějak srovnat
  a de facto se zrovnoprávnit
 • 00:10:03 s tím zbytkem společnosti.
 • 00:10:44 To je docela krásný
  sledovat tu změnu,
 • 00:10:48 jak prostě tady v těch kuloárech
  a u toho baru,
 • 00:10:51 jak se tady před pár lety
  krčili jenom takový existence
 • 00:10:56 a takoví ti lidi odvážní
  a všichni to o nich vědí.
 • 00:11:00 A dneska tady člověk vidí
  rodiče s dětma
 • 00:11:06 nebo prostě i normálně kámoši.
 • 00:11:09 Víceméně třeba vím,
 • 00:11:12 že když jsem se chtěl dostat
  na nějakej film,
 • 00:11:15 tak ten jeden z organizátorů říkal:
  Na ten jdi,
 • 00:11:18 tam bude samý heterácký publikum,
  na to chodí jenom kluci s holkama.
 • 00:11:42 Téma puberta jsme si letos vybrali,
  jako hlavní téma festivalu,
 • 00:11:48 protože je to velice klíčové období
  v životě všech lidí,
 • 00:11:51 protože si budujeme svou identitu
  pod tlakem mínění našich spolužáků,
 • 00:11:55 rodičů, médií, a to samozřejmě
  je velice důležité pro všechny,
 • 00:12:00 ale zejména i pro gaye a lesby,
  kteří jsou překvapeni tím,
 • 00:12:03 že jsou jiní než to,
  co by měli být
 • 00:12:06 a jak jim to říká okolí.
 • 00:12:27 Moje puberta,
  to už snad není ani pravda.
 • 00:12:30 Já jsem měl asi strašlivý štěstí,
  protože mně když bylo šestnáct,
 • 00:12:34 což bych ještě do puberty počítal,
  tak vypukla revoluce.
 • 00:12:37 Což v mém případě
  nejenom se spojilo s revolucí
 • 00:12:41 tou společenskou,
  ale i zároveň jako sexuální,
 • 00:12:44 kdy jsem poznal, že jsem na kluky,
  zamiloval jsem se do spolužáka
 • 00:12:47 v prváku na škole,
  začal jsem s těma klukama spát
 • 00:12:51 a všechno to šlo
  tak strašlivě rychle.
 • 00:12:54 Do toho ta smršť venku na ulicích
  a vůbec v celý společnosti.
 • 00:12:58 Ty změny byly tak převratný,
 • 00:13:01 že jsem to měl vlastně takový
  jako all in one.
 • 00:13:25 Jinak co se týče
  srovnání mé puberty
 • 00:13:28 a mít pubertu v současný době,
  já to teda těm mladým závidím,
 • 00:13:34 ale ono to asi nejde jinak.
 • 00:13:37 Ale je strašlivej rozdíl
  v tý komunikaci.
 • 00:13:40 Dneska je internet,
  jsou mobily a různý seznamky.
 • 00:15:03 Jak jste právě mohli vidět,
 • 00:15:05 místa pro setkání
  mohou být opravdu různá.
 • 00:15:08 Pokud ale hledáte to správné místo,
  na kterém se setkají
 • 00:15:12 inspirativní umělci z oblasti
  nových médií
 • 00:15:14 s citem pro velmi současnou
  estetiku, pak by vám neměl uniknout
 • 00:15:17 projekt jedné z podobně
  orientovaných uměleckých skupin -
 • 00:15:20 amerických Cat Images.
 • 00:15:22 Podíleli se na něm ale třeba
  i britští Tomato,
 • 00:15:25 v hudebním světě známí
  pod značkou Underworld.
 • 00:15:28 Jednoduše se dá říct, že se zde
  potkává krása a technologie
 • 00:15:31 na jednom místě.
 • 00:15:39 Internetové galerie
  ovšem nemusí být složité.
 • 00:15:42 Stačí je dobře vymyslet a pak třeba
  jenom fotit svého kocoura
 • 00:15:46 nebo cokoliv z běžného života.
 • 00:15:48 Fotí se pochopitelně na digitál,
  případně rovnou na mobil.
 • 00:15:52 Tuhle internetovou galerii
  vymyslel Josua Davis.
 • 00:15:58 Najdete tu nejen krásu,
  ale i smysl pro podivno.
 • 00:16:21 Ano, ta akce je určena pro nemocné,
 • 00:16:27 kteří se nechají léčit
  jenom transplantací kostní dřeně.
 • 00:16:30 Jsou tady lidé
  kurdské národnosti a arabské.
 • 00:16:33 Já v tom nejsem velký profesionál.
  Možná se to trošku míchá, možná ne.
 • 00:16:37 Ale v každém případě je to etnikum,
 • 00:16:39 které běžně v České republice
  jen tak nenaleznete.
 • 00:16:43 Momentálně v českým národním
  registru máme 30 tisíc
 • 00:16:47 registrovaných dárců. A co se týče
  dárců z národnostních menšin,
 • 00:16:52 tak je jich tam nedostatek.
 • 00:16:54 Transplantační znaky se nevyskytují
  v populaci nahodile,
 • 00:16:58 ale každý etnikum má určitou
 • 00:17:04 specifickou sadu
  těchto transplantačních znaků.
 • 00:17:07 V každém případě my abychom našli
  nového zvláštního dárce
 • 00:17:10 v české populaci,
  tak musíme vyšetřit deset Čechů,
 • 00:17:13 kteří už mají ty zvyklé
  transplantační znaky
 • 00:17:17 a v registru je máme a teprve
  ten jedenáctý je ten nový,
 • 00:17:20 něčím přínosný.
 • 00:17:22 Tady bude jeden každý dárce
  něčím přínosný.
 • 00:17:27 A jelikož jsou tady převážně
  studenti, lékaři, inženýři,
 • 00:17:30 absolventi vysokých škol
  nebo univerzity,
 • 00:17:33 tak oni si velice dobře uvědomují,
  co znamená ta akce pro lidstvo,
 • 00:17:37 pro vývoj, pro léčení, pro
  obyčejnýho člověka jako takovýho.
 • 00:17:42 Z toho vzorku krve, který nám
  věnují po písemném souhlasu,
 • 00:17:47 písemném poučení a podobně,
  vyšetříme transplantační antigeny.
 • 00:17:51 Takový jejich otisk palce.
 • 00:17:54 Výsledky těch dárců v databázi
  budou k dispozici
 • 00:17:59 nejen pro nemocné
  v Česká republice,
 • 00:18:02 nejen pro ty nemocné
  z etnických menšin,
 • 00:18:05 ale pro jakýkoliv nemocné
  nebo pacienty na celém světě.
 • 00:18:10 Teď jsme na pokojíku,
  kde leží pacientka,
 • 00:18:14 která patří zrovna mezi pacienty,
  kteří dárce hledali velice obtížně.
 • 00:18:17 Nakonec až po dlouhodobém hledání
  byl v cizině nalezen vhodný dárce
 • 00:18:22 k transplantaci krvetvorných buněk.
 • 00:18:25 Jak dlouho se hledal ten dárce?
 • 00:18:28 No, rok.
 • 00:18:32 Je-li v české populaci nemocný,
  který je trošku atypický
 • 00:18:36 oproti běžnému českému průměru,
  tak musíme hledat venku.
 • 00:18:39 Kupříkladu v národnostní menšině.
 • 00:18:41 Naopak onemocní-li někdo
  v národnostní menšině,
 • 00:18:45 je v naší třicetitisícové databázi
  bohužel skoro bez šance
 • 00:18:49 a mohou mu pomoci zase jedině
  příslušníci jeho etnika.
 • 00:18:55 Ten problém najít vhodného dárce
  pro nemocné z etnických menšin
 • 00:18:59 je celosvětový
 • 00:19:04 a je i u nás
  pociťovaný už řadu let.
 • 00:19:07 My jsme opakovaně se pokoušeli
  najít vhodné dárce
 • 00:19:10 pro pacienty
  například romské národnosti,
 • 00:19:15 pro několik Vietnamců,
  ale je to velice svízelná práce.
 • 00:19:20 My potřebujeme dárce,
  kteří mají, pokud možno,
 • 00:19:24 trochu stabilní bydliště,
  když je posléze hledáme,
 • 00:19:27 a to hledání může být za šest let,
  abychom je našli
 • 00:19:30 a aby byli pojištěni, měli
  zdravotní pojištění v ČR.
 • 00:19:34 Alespoň tyto dvě základní podmínky.
 • 00:19:36 Což u menšin může být,
  a ne tak vzácně, problém.
 • 00:19:42 Já teď mohu vzpomenout
  jednoho romského mladého muže,
 • 00:19:45 kterého jsme před tři čtvrtě rokem
  úspěšně transplantovali,
 • 00:19:48 ale byl to veliký problém
  najít mu vhodného dárce.
 • 00:19:53 Ta nemoc pokračovala.
  Byla to doslova hra o čas.
 • 00:19:57 Ale nakonec se mu ne úplně shodný,
 • 00:20:00 ale jakž takž přijatelný
  dobrovolník k transplantaci našel.
 • 00:20:03 A je živ a žije dobře.
 • 00:20:06 Měli jsme problémy s jinými
  pacienty, kde se dárce nenašel.
 • 00:20:12 Byli to, co si vzpomínám,
  několik dalších Romů,
 • 00:20:17 několik pacientů vietnamských.
 • 00:20:22 Jenom tady u nás v Plzni.
  A to si neumíme představit,
 • 00:20:26 jak je to na jiných pracovištích
  a po celém světě.
 • 00:20:39 Z lidského a vůbec existenčního
  hlediska bychom to udělali,
 • 00:20:43 protože my víme, že jsou lidi,
  kteří potřebujou pomoc.
 • 00:20:47 A to bychom udělali všude,
  i kdybychom nebyli v Čechách.
 • 00:20:51 Vychází to z našich srdcí.
 • 00:20:53 Přihlásilo se nám tam na místě
  kolem 35 dárců.
 • 00:20:58 Asi kolem dvaceti
  si nechali čas na rozmyšlenou
 • 00:21:03 a slíbili, že se ozvou.
  Samozřejmě mají možnost
 • 00:21:06 se přihlásit
  na transfúzních stanicích.
 • 00:21:10 S jinými menšinami je to to samé
  jako s arabskou a kurdskou.
 • 00:21:13 My jsme jenom shodou okolností měli
  kontakt na tyto dvě organizace,
 • 00:21:17 proto jsme s nimi začali.
  Kdybychom měli kontakt
 • 00:21:21 na dobře organizovanou romskou,
  vietnamskou či jinou populaci,
 • 00:21:25 rádi vstoupíme do spolupráce,
  uspořádáme něco podobného.
 • 00:21:32 Budeme rádi
  za dárce z těchto menšin.
 • 00:21:51 Lidi prostě řeknou Gipsy = hip hop.
  Ne. Teď všechny opravím
 • 00:21:55 a chci, aby si to celá tahle země
  pamatovala, že Gipsy je muzikant.
 • 00:21:59 Já můžu dělat cokoliv.
  Zejtra můžu dělat metal.
 • 00:22:05 Můžu dělat cokoliv,
  protože prostě mám hudební sluch
 • 00:22:08 a mám talent tvořit.
  Takže nejsem hiphoper, raper.
 • 00:22:11 Já jsem muzikant.
 • 00:22:32 Opravdu si Radek
  prošel vším možným.
 • 00:22:35 Je to prostě kluk z ulice.
  Taky to byl hiphoper, že jo?
 • 00:22:38 Na rozdíl od jiných českých hoperů
  měl aspoň o čem zpívat a rapovat,
 • 00:22:42 protože prostě něco zažil.
 • 00:22:44 Ta ulice je ve vás.
  Prostě z té ulice jste vznikl.
 • 00:22:49 Tam začala ta vaše osoba.
  To je pro mě ten hip hop.
 • 00:22:53 Takže ráno vstanu a je tam ulice.
  I když jsem v perfektním bytě
 • 00:22:57 krásným, mám všecko, o čem si sním,
 • 00:23:02 tak stejně tady uvnitř
  jsem z tý ulice
 • 00:23:05 a nikdy nezapomenu, odkud jsem.
 • 00:23:08 Není to omezený třeba věkem?
 • 00:23:10 Je to spíš takový, že když je vám
  patnáct, tak jste strašně drsný,
 • 00:23:15 když je vám osmnáct,
  tak jste drsný,
 • 00:23:18 když je vám dvacet a přicházejí
  první složenky, už nejste tak drsní
 • 00:23:22 Když je vám dvacet dva a složenek
  už máte moc, už nejste drsný.
 • 00:23:27 A když je vám dvacet čtyři let,
  tak už jste strašně hodný
 • 00:23:31 a už máte v ruce jenom kalkulačku
  a říkáte si:
 • 00:23:35 Ježiš, ať už nepřicházej
  ty debilní složenky.
 • 00:23:58 Říkal jsem si: Sakra, ta romština,
  to by mohlo bejt zajímavý na rap.
 • 00:24:02 A Radek se toho chytil.
  To ne že by to byl nápad.
 • 00:24:06 Já jsem něco plác, on se toho
  chytil a udělal písničku Taisa,
 • 00:24:10 myslím, že to byla úplně první,
  kde on rapuje.
 • 00:24:16 A říkám, nevím, co mě to napadlo:
  Ty vole, to je baskickej rap.
 • 00:24:20 Nikdy jsem neslyšel,
  jak mluvěj v týhle části Španělska,
 • 00:24:23 ale říkal jsem si: To je tvrdý.
  Zároveň tam cítím latinu,
 • 00:24:26 zároveň tam cítím gang.
  Prostě všechno, super.
 • 00:24:33 Tak hop gipsy hopsat má,
 • 00:24:35 je mi jedno, jestli jsi gadža,
  však dokanlej není nikdo.
 • 00:24:38 O tom je celej romano hip hop...
 • 00:24:59 Když přijedeš do Brooklynu,
  tak vidíš, že tam to tím žije.
 • 00:25:02 Prostě to, že ty černoši rapujou,
  maj nějaký hadry,
 • 00:25:06 to není o tom, že si to vymysleli.
  To je prostě jejich styl,
 • 00:25:09 to je to,
  jak se to tam opravdu děje.
 • 00:25:12 Když přijdeš mezi Cigány
  a něco se tam děje.
 • 00:25:15 Nehraj si na něco, co nejsi.
  To je celej ten odkaz.
 • 00:25:18 Tam to žije.
  My jsme to museli hledat.
 • 00:25:21 My koukáme na MTV a říkáme si:
  Jo! Chci bejt taky takovej.
 • 00:25:24 Ale oni takoví jsou. To je rozdíl.
  Takže odkaz hip hopu je:
 • 00:25:27 Buď, jakej jsi, a to vyjadřuj!
  Já jsem Cigán, Vojta je Cigán.
 • 00:25:31 Tak si budeme hrát na Iráčany
  nebo na černochy? Nebudu.
 • 00:25:36 Prostě rapuju cigánsky o mých
  problémech, o tom, co jsem já.
 • 00:25:42 A to je ten odkaz hip hopu.
  Já reprezentuju sám sebe,
 • 00:25:46 když rapuju o svým městě,
  o své rodině,
 • 00:25:49 o svých problémech a názorech.
  To je hip hop.
 • 00:26:08 Tady ten prostor prázdnej
  mezi bílou většinou a Romama
 • 00:26:12 a jinejma lidma je.
 • 00:26:23 Ta scéna není jednotná.
 • 00:26:26 Worldmusic jo, ale hiphopová ne.
  Tam není cesty.
 • 00:26:30 Prostě jdeš na akci
  a když přijde hromada Cigánů,
 • 00:26:34 tak jsou takhle.
  Jedna tady, jedna tam.
 • 00:26:37 Prostě je tam furt mezera.
  Ale je to lepší.
 • 00:26:41 Lepší se to. Každou periodu
  se to furt lepší.
 • 00:26:45 Kdybych chtěl,
  tak všechno bude proti nám.
 • 00:26:51 Nemůžeme utýct, lásko, není kam.
 • 00:26:56 Svíce zhasíná, neplakej, lásko má.
 • 00:27:01 Však jednou bude každý chtít
  být Cigán.
 • 00:27:10 Laj, laj, laj, hop...
 • 00:27:56 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize, 2006

Související