iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 11. 2014
11:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

1 hlas
5233
zhlédnutí

Malovaná čítanka

Jak měl kašpárek slona. Mlynář a jeho syn

Polední čtení pro nejmenší

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Malovaná čítanka

 • 00:00:01 Enyky benyky, za listem list,
  kteroupak pohádku budeme číst?
 • 00:00:07 Karkulka, Bajaja, princezna, král.
 • 00:00:10 Kde bylo, tam bylo,
  jak je to dál?
 • 00:00:14 Jakoupak pohádku budeme číst?
 • 00:00:20 -Ahoj, děti.
  -Ahoj, Vláďo.
 • 00:00:23 Děti, než se pustíme do první
  pohádky, tak mi řekněte,
 • 00:00:26 dostaly jste někdy něco poštou?
 • 00:00:28 -Nějaký balík nebo dárek?
  -Ano.?Co jsi dostal??Pohádky.
 • 00:00:34 A teď si představte,
  že byste omylem dostaly slona.
 • 00:00:39 To je co? To se např. stalo
  našemu Kašpárkovi z naší pohádky.
 • 00:00:44 Tak poslouchejte.
 • 00:00:45 Jak měl Kašpárek slona.
 • 00:00:48 Ta pošta, ta pošta!
 • 00:00:51 Jednou např. omylem dopravila
  do Kašpárkovic slona.
 • 00:00:55 Kašpárkovi přišlo slona, chudinky,
  líto, a tak se ho ujal.
 • 00:00:59 Brzy Kašpárek poznal,
  že udělal dobře.
 • 00:01:02 Slon už byl totiž starý,
  na jednom boku vykotlaný.
 • 00:01:06 Dalo se v něm
  docela pohodlně i bydlet.
 • 00:01:09 Samozřejmě že v něm
  Kašpárek tedy bydlel.
 • 00:01:12 V létě si otvíral okénko,
  které zasadil ve sloním boku
 • 00:01:16 a hleděl do zahrady v podsloní,
 • 00:01:18 kde mu kvetly všelijaké květy.
 • 00:01:21 Aby mu všelijaké květy
  v letním horku nepovadly,
 • 00:01:24 zaléval je hadicí.
 • 00:01:26 Jako hadice mu sloužil
  sloní chobot.
 • 00:01:29 V zimě Kašpárek okénko
  ve sloním boku zavíral,
 • 00:01:32 a že zimy bývají
  v Kašpárkovicích tuhé,
 • 00:01:35 nestačilo zavírat okénko.
 • 00:01:37 Bylo třeba ve slonovi taky topit.
 • 00:01:40 Kašpárek tedy ve slonovi topil
  a topil, až se z komína valil kouř.
 • 00:01:46 Jako komín mu opět sloužil
  sloní chobot.
 • 00:01:50 Vbrzku se pověst o Kašpárkovu
  slonovi roznesla po celém kraji.
 • 00:01:54 Jaký tedy div, že jednou zaklepali
  na sloní bok královští poslové.
 • 00:01:59 A když Kašpárek vyšel do podsloní,
  takto k němu promluvili:
 • 00:02:04 "Slovutný Kašpárku, naši zemi
  přepadli nepřátelé.
 • 00:02:07 Náš nejjasnější král tě prosí,
  abys vytáhl se svým slonem do boje."
 • 00:02:12 Jakpak by Kašpárek
  králi mohl odmítnout pomoc?
 • 00:02:16 Nemeškal a vytáhl
  se svým slonem do boje.
 • 00:02:20 V boji se držel neobyčejně statečně.
 • 00:02:23 Metal na nepřátele
  jednu dělovou kouli za druhou.
 • 00:02:27 Sloní chobot mohl dobře sloužit
  i jako rychlopalné dělo.
 • 00:02:32 Náhle však běda!
 • 00:02:34 Už neměl víc dělových koulí
  a nepřátelé ještě měli.
 • 00:02:38 A metali na Kašpárka
  jednu dělovou kouli za druhou.
 • 00:02:42 Jiný bojovník by na jeho místě
  vzal nohy na ramena.
 • 00:02:46 Ne však Kašpárek.
 • 00:02:47 Ten začal na nepřátele odrážet
  jejich vlastní koule,
 • 00:02:51 jako by to byly tenisové míče.
 • 00:02:53 A vracel je ušima svého slona,
  jako by to byly tenisové rakety.
 • 00:02:58 Zděšení nepřátelé se dali na útěk.
 • 00:03:01 Kašpárek zvítězil.
 • 00:03:03 Přišel král a vděčně mu poděkoval.
 • 00:03:05 Za odměnu mu dal 2 vagony zlata.
 • 00:03:09 Po válce byly všecky lokomotivy
  rozbité,
 • 00:03:12 každý na Kašpárkově místě
  by měl starosti s tím,
 • 00:03:15 jak odtáhnout 2 vagony zlata
  do Kašpárkovic.
 • 00:03:19 Ovšem Kašpárek starosti neměl.
 • 00:03:21 Přivázal vagony svému slonovi
  k ocasu, zatopil v něm, zahvízdal
 • 00:03:26 a slon se i s vagony rozběhl
  po kolejích jako lokomotiva.
 • 00:03:30 Jen se mu z chobotu kouřilo.
 • 00:03:32 Co s dvěma vagony zlata?
 • 00:03:36 Má si dát udělat zlatou bránu?
  Nebo zlaté zuby?
 • 00:03:40 Nebo má zlato zakopat v zahradě,
 • 00:03:42 aby za 100 let mohl nějaký Kuba
  najít zlatý poklad?
 • 00:03:45 Tak přemítal Kašpárek,
  když už byl doma v Kašpárkovicích.
 • 00:03:49 Tu se náhle podívá na slona
  a co nevidí.
 • 00:03:53 Dvě nepřátelské koule mu,
  chudinkovi, prostřelily uši.
 • 00:03:57 Jedna pravé, druhá levé.
 • 00:04:00 A zanechaly mu v nich,
  jedna v pravém, druhá v levém,
 • 00:04:03 dvě obrovitánské díry.
 • 00:04:05 Jiný by si řekl:
  Ach, mám pokaženého slona!
 • 00:04:09 Ale Kašpárek radostně zvolal:
 • 00:04:12 "Má-li děvče uši propíchnuté,
  má to nejhorší za sebou."
 • 00:04:15 A zavolal zlatníka a dal
  svému slonovi z vděčnosti,
 • 00:04:19 že mu tak statečně pomáhal v boji,
 • 00:04:21 udělat ze 2 vagonů zlata
  2 zlaté náušnice.
 • 00:04:25 Ovšem, byly to spíš 2 náušničky
  než náušnice,
 • 00:04:28 protože co to je jeden vagon zlata
  v jednom uchu Kašpárkova slona?
 • 00:04:34 Ale jiný slon se nemůže pochlubit
  ani takovými.
 • 00:04:38 Kašpárkův slon s náušnicemi
  vůbec nevypadal jako slon,
 • 00:04:42 ale jako krásná, bohatá dáma.
 • 00:04:44 Však mu to taky Kašpárek řekl.
 • 00:04:47 A druhý den Kašpárkův slon nikde.
 • 00:04:51 Dlouho Kašpárek nevěděl,
  kam se poděl.
 • 00:04:53 Moc se mu po něm stýskalo.
 • 00:04:56 Aby na stesk pozapomněl,
 • 00:04:58 listoval večer v zahraničních
  obrázkových časopisech.
 • 00:05:02 Tak najednou jeho pohled padl
 • 00:05:05 v jednom zahraničním obrázkovém
  časopise na obrázek lodi
 • 00:05:09 plavící se do Afriky.
 • 00:05:11 Když si obrázek prohlédl pozorněji,
  viděl, že na palubě lodi sedí
 • 00:05:15 a pohlednicepíše
  nějaká krásná dáma.
 • 00:05:19 A když si obrázek prohlédl
  nejpozorněji, jak to šlo,
 • 00:05:23 najednou vykřikl:
 • 00:05:24 "Můj slon! Ten si tedy žije!
  Už se těším na podrobnosti!"
 • 00:05:29 Kašpárek totiž čekal,
 • 00:05:30 že podrobnosti budou napsané
  na jedné z těch pohlednic,
 • 00:05:33 které slon psal na palubě lodi.
 • 00:05:35 Kašpárek vůbec nepochyboval,
  že jedna z těch pohlednic,
 • 00:05:39 jestli ne všechny, je určena jemu,
  a co nevidět přijde.
 • 00:05:44 Ale nepřišla.
 • 00:05:46 "Bože, ta pošta, ta pošta!"
 • 00:05:50 Třeba slon pošle Kašpárkovi SMS,
  když na poštu není spoleh.
 • 00:05:56 Teď si přečteme další pohádku.
 • 00:05:58 Ta se jmenuje Mlynář a jeho syn.
 • 00:06:00 Mlynář s dospělým synem
  se vydali do města
 • 00:06:03 prodat na trhu osla.
 • 00:06:05 Aby se osel cestou neunavil
  a byl při prodeji svěží,
 • 00:06:09 usmyslel si starý,
  že mu ušetří všecku námahu.
 • 00:06:12 Svázali mu nohy, prostrčili jimi
  dlouhou tyč, vzali ho na ramena
 • 00:06:16 a tak ho spolu nesli k městu.
 • 00:06:18 Za vsí je potkal soused
  a nevěřil svým očím.
 • 00:06:21 Kdo to jaktěživ viděl?
  Dva tu nesou osla jako svátost!
 • 00:06:25 No tohle!
 • 00:06:26 Rozesmál se,
  až se celý prohýbal.
 • 00:06:29 "Větší hlupáky jsem neviděl!"
  vykřikoval.
 • 00:06:32 "Nesou osla, jako kdyby neměl
  vlastní nohy!"
 • 00:06:36 Když to mlynář uslyšel,
  došlo mu, že to je opravdu hloupost.
 • 00:06:40 Že osel může jít po svých.
 • 00:06:42 Tak ho sundali, nohy mu rozvázali
  a hnali ho před sebou.
 • 00:06:46 Potkal je jiný, zastavil se,
  nevěřícně koukal a vrtěl hlavou.
 • 00:06:51 Co je to za blázny, ti dva lidé?
 • 00:06:53 Mají statného osla,
  ženou ho bez nákladu
 • 00:06:55 a nikdo z nich si na něj nesedne!
 • 00:06:57 Oslovi to neuškodí, ani to nepocítí
  a podrážky by ušetřili.
 • 00:07:02 Má pravdu,pomyslel si mlynář
  a hned posadil synka na oslí hřbet.
 • 00:07:07 Čtvernožce vzal u huby a šli dál.
 • 00:07:10 Potkala je bába a uplivla si:
 • 00:07:12 "To je dneska svět! To za našich let
  nebejvalo, aby se mladý vezl
 • 00:07:17 a starý šlapal prachem!
  Že ti není hanba, synku!"
 • 00:07:22 Syn to uslyšel a hned seskočil.
 • 00:07:25 "Tatínku, posaďte se vy,
  já půjdu pěšky,
 • 00:07:28 ta babička má pravdu."
 • 00:07:30 Pomohl otci na osla
  a pokračovali k městu.
 • 00:07:33 Potkali houf děvčat samý smích
  a štěbetání.
 • 00:07:36 Jedna z nich viděla hezkého mladíka,
  jak vedeosla se starcem na hřbetě.
 • 00:07:41 "Holky, podívejte,
  to je ale necita, ten starý!
 • 00:07:45 Sám se veze jako pán
  a nechá toho mladíka,
 • 00:07:48 aby se trmácel pěšky!"
 • 00:07:50 Kamarádky se rozhihňaly
  a mlynář si pomyslil:
 • 00:07:53 "Inu, mají pravdu, zastav, hochu,"
  povídá synkovi,
 • 00:07:57 "a vylez si ke mně nahoru."
 • 00:07:59 Podal mu ruku, oba se uvelebili
  na oslím hřbetě
 • 00:08:02 a popohnali zvíře do kroku.
 • 00:08:05 Oslovi se šlo velice těžce
  s takovým nákladem.
 • 00:08:08 Vlekl se, co noha nohu mine.
 • 00:08:10 Ještě nebyli u města brány,
  potkala je jiná skupina,
 • 00:08:14 ani ta nemlčela.
 • 00:08:16 "Koukněte se na ty dva,
 • 00:08:18 kouska slitování
  s tím ubohým oslem nemají.
 • 00:08:22 Sotva se vleče, div duši nevypustí
  a ti dva ne a neslezou!"
 • 00:08:27 "Tak, tak,"prohodil mlynář
  k synkovi.
 • 00:08:29 "Mají vlastně pravdu.
 • 00:08:31 Však ono nás neubude, pojď,
  synku dolů, dojdeme to pěšky."
 • 00:08:35 Tak slezli.
 • 00:08:36 Oslovi se ulevilo, pookřál
  a vesele si zahýkal.
 • 00:08:40 V městské bráně je oslovil fortnýř.
 • 00:08:44 "Copak je to za novoty, co?
 • 00:08:47 Osel si to šlape sám
  a mlynář se synem trhají podrážky.
 • 00:08:51 Kdopak je od toho,
  aby se dřel a sloužil?
 • 00:08:54 Osel nebo jeho pán?"
 • 00:08:55 A dodal za nimi posměšně:
 • 00:08:58 "Tak se mi zdá, že tou branou
  právě prošli oslové tři."
 • 00:09:02 Než došli na náměstí,
  kde se konal trh,
 • 00:09:05 pravil otec:"Dneska jsme poslechli
  rady kdekoho a nikam to nevedlo.
 • 00:09:10 Příště, synku, a to si pamatuj,
  budeme raději dbát vlastního rozumu.
 • 00:09:16 Všem se stejně nezavděčíme
  a pomluví nás tak jako tak."
 • 00:09:22 A co teď?
 • 00:09:24 Teď vám poradím já.
 • 00:09:27 Schulte se do klubíčka
  a zavřete očička.
 • 00:09:31 K polštářům z obláčků
  vlaštovka odlétá
 • 00:09:35 a naši pohádku unáší do světa.
 • 00:09:39 Naposled z výšky nám
  křidélky zamává.
 • 00:09:44 Tak alou do hajan.
 • 00:09:47 Pod víčky pohádku
  přečtem si pozpátku.
 • 00:09:50 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize 2014

Související