iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 10. 2014
12:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

1 hlas
5917
zhlédnutí

Malovaná čítanka

Kouzelné dary / Zlý pes potkal zlého psa

Čte Josef Kaluža

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Malovaná čítanka

 • 00:00:03 Enyky benyky za listem list,
  kteroupak pohádku budeme číst?
 • 00:00:07 Karkulka, Bajaja, princezna, král.
 • 00:00:10 Kde bylo, tam bylo,
  jak je to dál?
 • 00:00:15 Jakoupak pohádku budeme číst?
 • 00:00:19 -Ahoj, děti!
  -Ahoj, Béďo!
 • 00:00:22 Dneska k nám přiletěla pohádka,
  koukám, strašidelná!
 • 00:00:31 -Ale my se nebojíme, že ne?
  -Ne!
 • 00:00:35 Pohádka se jmenuje
  Kouzelné dary.
 • 00:00:39 Před dávnými a dávnými časy,
  kdy ještě na světě přebývali
 • 00:00:43 kouzelníci a čarodějové,
 • 00:00:45 vracel se vysloužilý voják
  z vojny domů.
 • 00:00:48 Pravou kapsu měl prázdnou
  a levou vysypanou.
 • 00:00:52 Zbylo mu jen pár grošíků
  a bochník chleba.
 • 00:00:55 Stmívalo se a on spěchal,
  aby nemusel nocovat
 • 00:00:59 někde v lese mezi divou zvěří.
 • 00:01:01 Cestou dohonil shrbeného stařečka,
  který se plahočil o holi.
 • 00:01:06 "Pozdrav pánbůh,"oslovil ho voják,
  "kampak, stařečku?"
 • 00:01:11 "Dejžto pánbůh, synku."
  odpověděl stařík.
 • 00:01:15 "Pospíchám do města pro chleba,
  nemám už doma ani krajíček."
 • 00:01:22 "Ale do města je daleko,"
  řekl voják.
 • 00:01:25 "Tam už dneska nestačíte dojít."
 • 00:01:27 "Ba,"přitakal stařec,
  "ale co mám dělat?"
 • 00:01:31 "Zamlada jsem běhával jako srnec,
 • 00:01:35 ale teď jsem rád,
  že se aspoň ploužím."
 • 00:01:39 "Stařečku, víte co?"
  dostal voják nápad.
 • 00:01:42 "Vezměte si můj bochník
  a s pánem bohem se vraťte
 • 00:01:46 a já už se o sebe postarám."
 • 00:01:48 "To nemohu přijmout, vojáčku."
  bránil se stařík.
 • 00:01:52 "Vždyť já nemám ani čím zaplatit."
 • 00:01:56 "Jen se nestrachujte,"
  trval na svém voják,
 • 00:01:59 "já se neztratím."
 • 00:02:00 Vytáhl z torny bochník
  a vtiskl ho starci do rukou.
 • 00:02:05 "Máš dobré srdce synku,"
  řekl mu stařík a vzal si bochník.
 • 00:02:10 "A za to dobré srdce
  se ti odvděčím."
 • 00:02:14 "Dávej pozor, za chvíli přijdeš
  na rozcestí,
 • 00:02:18 tam stojí veliká lípa,
  v té lípě je dutina
 • 00:02:22 a v ní najdeš housle,
  pytel a karty,
 • 00:02:26 jsou to kouzelné dary, synku."
 • 00:02:30 "Když začneš hrát na housle,
  každý, kdo tě uslyší, se dá do tance
 • 00:02:34 a nepřestane, dokud budeš hrát."
 • 00:02:37 "Když otevřeš pytel
  a řekneš Šup do pytle,
 • 00:02:42 každý, komu poručíš,
  do toho pytle skočí."
 • 00:02:45 "Karty jsou také kouzelné,
  ať budeš hrát s anděly
 • 00:02:49 nebo s čerty,
  vždycky vyhraješ."
 • 00:02:53 "Přeju ti hodně štěstí."
 • 00:02:55 Stařeček zmizel jako pára
  a voják pokračoval v cestě.
 • 00:03:01 -Kam zmizel?
  -Vypařil se někam, to nikdo neví.
 • 00:03:05 Možná se to dozvíme dál
  v pohádce.
 • 00:03:09 A voják pokračoval v cestě.
  Byl zvědavý,
 • 00:03:13 jestli bude všechno tak,
  jak stařec řekl.
 • 00:03:17 Na rozcestí skutečně stála
  vzrostlá lípa
 • 00:03:21 a v její dutině ležely
  housle, pytel i karty.
 • 00:03:26 Voják schoval kouzelné dary do torny
  a přidal do kroku.
 • 00:03:30 Když doputoval do města,
  v prvním hostinci požádal o nocleh.
 • 00:03:34 "Vojáčku, rád bych tě ubytoval,"
  pravil hostinský,
 • 00:03:37 "ale dnes jsou u mě svatebčané
  a mám plno."
 • 00:03:41 "Nevadí,"řekl voják,
  "zkusím to jinde."
 • 00:03:44 "Zklamu tě, mládenče,
  nocleh nenajdeš nikde,"
 • 00:03:48 zavrtěl hlavou hostinský.
 • 00:03:50 "Zítra se ve městě
  koná výroční jarmark
 • 00:03:52 a všechny hostince jsou plné
  od sklepa až po půdu,
 • 00:03:57 ale máš-li kuráž,
  zkus to v zámku za městem."
 • 00:04:01 "Tam je místa dost,
  nikdo se tam však neodváží,
 • 00:04:04 protože tam straší."
 • 00:04:07 "Co bych to byl za vojáka,
  kdybych se bál strašidel,"
 • 00:04:11 zasmál se voják,
  objednal si večeři,
 • 00:04:13 a když se najedl a napil,
  nechal se zavést
 • 00:04:16 k začarovanému zámku.
 • 00:04:19 Pacholek, který ho vedl,
  byl hotový valibuk,
 • 00:04:22 ale tuze bázlivý.
 • 00:04:23 Sotva se přiblížil k zámku,
  hrůzou se mu zježily vlasy,
 • 00:04:27 rozloučil se a utíkal domů.
 • 00:04:29 Voják vešel odvážně do zámku,
  procházel bohatě vyzdobenými chodbami
 • 00:04:34 až došel do síně,
  kde hořely pochodně
 • 00:04:37 a stály stoly,
  na kterých bylo prostřeno
 • 00:04:40 mnoho lákavých pokrmů.
 • 00:04:42 Voják se posadil jako doma,
  a přestože byl po večeři,
 • 00:04:47 ochutnal ode všeho, zapil to vínem,
 • 00:04:51 ale po strašidlech
  nebylo ani vidu, ani slechu.
 • 00:04:54 Co teď?
 • 00:04:55 Lehl si na pohovku
  a zadřímal.
 • 00:04:58 O půlnoci ho probudil gong,
  ze síně zmizely stoly s jídlem
 • 00:05:02 a objevil se kulatý stůl,
  vešlo 12 vyšňořených pánů,
 • 00:05:06 posadili se ke stolu
  a rozdali karty.
 • 00:05:10 Hráči měli černé fraky,
  černé tváře, oči jim žhnuly,
 • 00:05:14 na hlavě měli rohy a zpod fraků
  jim trčely ocasy.
 • 00:05:19 Vojákovi došlo, že jsou to čerti.
 • 00:05:22 Vyskočil z pohovky,
  vzal kouzelné karty,
 • 00:05:24 které dostal od stařečka,
  a zamířil rovnou ke stolu.
 • 00:05:28 "Panstvo, dovolíte,
  abych si přisedl?"
 • 00:05:32 požádal a posadil se na volné místo.
 • 00:05:35 "S čím to hrajete?"
 • 00:05:36 podivil se a vzal jim karty
  a hodil je do krbu.
 • 00:05:40 "Já mám lepší karty,
  tu máte!"
 • 00:05:43 Vytáhl karty, zamíchal je,
  rozdal a pustili se do hry.
 • 00:05:47 Čerti si mysleli,
  že vojáka snadno obehrají
 • 00:05:51 a napálí,
  ale přepočítali se.
 • 00:05:54 Za hodinku měl voják
  torbu plnou peněz.
 • 00:05:58 Když už čertům nezbyl ani grošík,
  nejstarší pekelník luskl prsty,
 • 00:06:04 stůl zmizel a čert se obrátil
  na vojáka:
 • 00:06:07 "Hrál jsi s námi karty,
  tak si s námi zatancuj skočnou!"
 • 00:06:12 "Ale pánové,"bránil se voják,
  "na tancování mám olšový nohy,
 • 00:06:16 místo toho vám zahraju
  na housličky,
 • 00:06:19 s muzikou je tanec hned veselejší."
 • 00:06:21 Vytáhl kouzelné housle a spustil.
  Čerti křepčili jako diví,
 • 00:06:26 výskali, metali kozelce,
  ale když už to trvalo hodinu,
 • 00:06:30 měli toho dost a chtěli přestat,
  jenže nemohli.
 • 00:06:34 Museli tancovat pořád dál.
  Umdlévali, sotva lezli,
 • 00:06:38 nohy se jim podlamovaly,
  kleli a vyhrožovali,
 • 00:06:42 ale voják hrál a hrál.
 • 00:06:45 Konečně ho to přestalo bavit,
  odložil housle,
 • 00:06:49 popadl pytel a poručil:
  "Šup do pytle."
 • 00:06:53 Čerti vletěli do pytle,
 • 00:06:56 voják převázal pytel
  lýčeným provazem,
 • 00:06:59 vzal pohrabáč
  a začal čerchmanty vyplácet.
 • 00:07:02 Uštědřil jim pořádný výprask
  a teprve když ho nejstarší čert
 • 00:07:06 úpěnlivě prosil,
  ať už u všech rohatých
 • 00:07:09 přestane a pustí je z pytle ven,
  odložil pohrabáč a řekl:
 • 00:07:14 "Pustím vás, čeládko pekelná,
  ale když mi slíbíte,
 • 00:07:19 že ze zámku zmizíte
  a nikdy se sem už nevrátíte."
 • 00:07:23 "A kdybyste se přece jen vrátili,
  pochytám vás znova
 • 00:07:27 a pak už zůstanete v pytli
  na věky věků."
 • 00:07:30 Čerti mu všechno pokorně slíbili.
 • 00:07:32 Voják rozvázal pytel
  a čerti vyrazili ven jako zběsilí.
 • 00:07:36 Vyletěli ven otevřeným oknem
  a byli pryč.
 • 00:07:40 Voják ulehl na pohovku
  a spal až do rána.
 • 00:07:44 Ráno ho probudil komorník
  se dvěma strážnými.
 • 00:07:48 Poslal je tam kníže,
  jemuž zámek patřil.
 • 00:07:51 To bylo překvapení,
  když našli vojáka živého.
 • 00:07:55 Odvedli ho ke knížeti,
  kterému musel vylíčit,
 • 00:07:59 co tu noc na zámku zažil
  a co mu čerti slíbili.
 • 00:08:02 A když se ukázalo,
  že na zámku už opravdu nestraší,
 • 00:08:07 kníže jmenoval vojáka správcem.
  Lepšího by těžko našel.
 • 00:08:12 Uhádnete, co se dělo pak?
 • 00:08:14 Do nového správce se zakoukala
  mladá a krásná knížecí dcera.
 • 00:08:19 Kníže jim nebránil
 • 00:08:21 a učinil kurážného správce
  svým zetěm.
 • 00:08:25 Ať jim štěstí vydrží
  až do smrti smrťoucí.
 • 00:08:30 -Líbila se vám?
  -Ano!
 • 00:08:32 -Byla dlouhá, že jo?
  -Jo.
 • 00:08:34 -Chcete ještě jednu?
  -Ano!
 • 00:08:36 -Jo?
  -Prosím.
 • 00:08:37 Tak jo.
 • 00:08:39 Jmenuje se
  Zlý pes potkal zlého psa.
 • 00:08:43 Vsadili se o kus šunky,
  kdo dřív zemi přehopsá.
 • 00:08:47 Běželi, a pořád spolu,
  nahoru a zase dolů,
 • 00:08:51 přes palouk a přes potok,
  hupky, hupky, skok a skok,
 • 00:08:56 pořád šňupák při šňupáčku,
  přes plůtek a na přeskáčku,
 • 00:09:01 kolem pěti chaloupek,
  pořád stejně,na chloupek,
 • 00:09:08 přes pole a přes kaluže,
  žádný lépe, žádný hůře,
 • 00:09:12 tlamka s tlamkou, noha s nohou,
  teď už sotva chodit mohou,
 • 00:09:16 už jen lezou po čtyřech.
 • 00:09:19 A když oba ztratí dech,
  tož se oba od únavy
 • 00:09:22 svalí rovnou do té trávy.
 • 00:09:25 Celé léto v trávě spali,
  než se trochu zbráborali.
 • 00:09:30 Co se stalo s šunkou, děti?
 • 00:09:33 Tu jim spapal
  pejsek třetí.
 • 00:09:37 Tak a teď zavřít oči
  a spát.
 • 00:09:42 K polštářům z obláčků
  vlaštovka odlétá
 • 00:09:46 a naši pohádku unáší do světa.
 • 00:09:50 Naposled z výšky nám křidélky zamává.
 • 00:09:56 Tak alou do hajan.
 • 00:09:58 Pod víčky pohádku
  přečtem si pozpátku.
 • 00:10:03 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize 2014

Související