iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 6. 2018
21:00 na ČT1

1 2 3 4 5

88 hlasů
168223
zhlédnutí

Infiltrace

Obchod se zdravím – nová fakta

Šarlatáni, nebo terapeuti nabízející alternativní léčbu? Nová fakta o pražském konzultačním a terapeutickém institutu Aktip v aktuálním dokumentu Šárky Maixnerové.

30 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Infiltrace - Obchod se zdravím – nová fakta

 • 00:00:18 -Na základě opakovaných stížností
 • 00:00:20 nespokojených klientů
  v zařízení Aktip,
 • 00:00:23 jsme se před nedávnem podívali se
  skrytou kamerou na místní praktiky.
 • 00:00:27 Nejen, že se shodují
  s obsahem stížnosti,
 • 00:00:30 ale v mnohém je předčily.
 • 00:00:51 -Zjistí se, že když se s rakovinou
  pracuje jako se zánětem,
 • 00:00:56 tak se uzdraví během půl roku, roku
  a nic jim není.
 • 00:01:04 -A to byste viděla,
  kolik ženských i chlapů,
 • 00:01:07 řeknu: chcete se jívůbec zbavit?
 • 00:01:10 Že ne, protože jim to vrátí život.
 • 00:01:14 -Že se nechtějí zbavit rakoviny?
 • 00:01:16 -Ano.
 • 00:01:17 Na terapii vám to tady lidi řeknou.
 • 00:01:19 -Taková tvrzení by se dala považovat
  za úsměvná,
 • 00:01:22 koneckonců během pár dní
  na sociálních sítích zlidověla.
 • 00:01:26 Ale hned poté se ozvali ti,
 • 00:01:27 které podobná doporučení
  opravdu poškodila.
 • 00:01:32 -Neznám nikoho,
  kdo by chtěl mít rakovinu,
 • 00:01:36 kdo by si ji hýčkal,
 • 00:01:37 jak tvrdí paní doktorka Klímová
  nebo Mgr. Krutilová.
 • 00:01:41 Opakovala to, co jsem slyšela
  od paní doktorky Klímové.
 • 00:01:45 -Kdejaký onkologický pacient
  si vyslechl:
 • 00:01:48 musíš být pozitivní,
  aby ses vyléčil atd.,
 • 00:01:51 to sis způsobil sám.
 • 00:01:55 -Kdyby teď přišel mega milenec,
  tak najednou je po štítné žláze,
 • 00:01:59 to byste viděla, jak rychle.
 • 00:02:03 -Dostala jsem informaci,
  že jsem ve stresu, v depresi,
 • 00:02:07 5 minut před rakovinou
  a měla bych si na to najít milence.
 • 00:02:37 -Byla jsem v situaci,
  kdy jsem měla špatné ledviny,
 • 00:02:41 měla jsem za sebou 30 let diabetu
  a perspektivu dialýz,
 • 00:02:46 transplantace atd.,
  ale ještě v budoucnosti.
 • 00:02:50 Zeptala jsem se Klímové,
  jestli by mě nevzala
 • 00:02:53 a ona řekla ano.
 • 00:02:55 Myslím si,
  že je fantastická manipulátorka.
 • 00:02:58 Pak jsem si rvala vlasy z hlavy,
  jak jsem byla blbá.
 • 00:03:01 Okamžitě se jípodařilo mě
  přesvědčit, že transplantaci ne.
 • 00:03:05 Taky je pravda,
  že jsem ten názor
 • 00:03:07 chtěla strašně slyšet
  a začala jsem se léčit u ní.
 • 00:03:11 Vysadila jsem léky
 • 00:03:12 a chodila jsem místo na IKEM
  do Aktipu.
 • 00:03:19 -Hned druhý den po odvysílání
  se vyjádřili členové
 • 00:03:22 akademické obce Katedry psychologie,
 • 00:03:24 Filozofické fakulty
  Univerzity Karlovy,
 • 00:03:27 peticí se distancovali od způsobu
  práce Mgr. Lenky Krutilové.
 • 00:03:36 Hygienická stanice
  hlavního města Prahy
 • 00:03:38 znovu odmítla lživá tvrzení
  terapeutky Krutilové,
 • 00:03:42 že by diagnostikovala rakovinu
  z exkrementů.
 • 00:03:45 Od roku 2003 skutečně
  od veřejnosti žádné vzorky nepřijímá.
 • 00:03:50 -Od roku 2003 jsou hygienické stanice
  po změně legislativy
 • 00:03:54 tzv. správními úřady
 • 00:03:57 a nedisponují kompetencí přijímat
  od veřejnosti jakékoliv vzorky.
 • 00:04:01 -Pro zpravodajský server
  Českého rozhlasu
 • 00:04:04 se vyjádřil prezident
  České lékařské komory,
 • 00:04:06 doktor Milan Kubek.
 • 00:04:08 Prohlásil, že podobná nezdravotnická,
  terapeutická zařízení
 • 00:04:12 se pohybují v šedé zóně
 • 00:04:13 a Česká lékařská komora
  na ně nemá žádný bič.
 • 00:04:18 -Paní doktorka Jarmila Klímová
  je členkou České lékařské komory.
 • 00:04:22 Poté, co jsem viděl reportáž,
  tak jsem měl pochybnost,
 • 00:04:26 jestli ten člověk má vystudovanou
  lékařskou fakultu,
 • 00:04:30 ale ano, promovala
  na lékařské fakultě v Plzni,
 • 00:04:33 má dvě atestace z psychiatrie.
 • 00:04:36 Česká lékařská komora
  začala prošetřovat jednání,
 • 00:04:40 jak paní doktorky Klímové,
  tak pana doktora Kučery
 • 00:04:44 a revizní komise ČLKse
  tím případem začala zabývat.
 • 00:04:50 Jenom bych se paní doktorky zeptal,
  jestli se nestydí?
 • 00:04:53 -Ministerstvo zdravotnictví
  dalo druhý den po odvysílání
 • 00:04:57 Magistrátu hlavního města Prahy,
  České lékařské komoře,
 • 00:05:01 Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv
  i dalším orgánům
 • 00:05:04 podnět k prošetření Aktipu.
 • 00:05:07 -Druhý den po odvysílání dokumentu
  jsme to začali řešit s kolegy
 • 00:05:12 a připravili jsme několik podnětů,
 • 00:05:16 protože jako ministerstvo
  jsme to nemohli sami řešit,
 • 00:05:20 ale jsou tady instituce,
 • 00:05:22 které tady mají tu pravomoc
  podle zákona.
 • 00:05:25 Dali jsme podnět
  na Magistrát hlavního města Prahy,
 • 00:05:28 pak na Českou lékařskou komoru
  a na Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 • 00:05:33 který dohlíží kromě léků
 • 00:05:36 na používání zdravotnických
  prostředků a přístrojů.
 • 00:05:39 -Podle vyjádření
  ministra zdravotnictví
 • 00:05:41 ze dne 6. června
  čeká výsledky šetření do 2 měsíců.
 • 00:05:45 -Je to neetické jednání v rozporu
  s dobrými mravy a je otázka,
 • 00:05:51 jestli to není v rozporu se zákonem.
 • 00:05:54 To se prokáže a zařízení nebo lidé,
 • 00:05:58 kteří to poskytovali,
  tak musí nést odpovědnost.
 • 00:06:04 -Firma Joalis, která nabízí na trh
  bioinformační kapičky,
 • 00:06:07 změnila informační rétoriku
  a vydala prohlášení,
 • 00:06:10 že uvedená reportáž je neobjektivní
  a odkazuje se na klinickou studii.
 • 00:06:15 Tu jsme znovu předali
  profesorce Adámkové.
 • 00:06:18 Promptně a jednoznačně odpověděla,
  že na základě takového elaborátu
 • 00:06:22 se nelze vyjádřit
  k vlivu předkládaných preparátů
 • 00:06:25 na lidské zdraví.
 • 00:06:27 -Tam postrádám jakoukoliv vědeckou
  reflexi a doklad.
 • 00:06:32 Neznám studii
  v dostupné světové literatuře,
 • 00:06:37 která by podobnou studii provedla.
 • 00:06:41 -Dejte si na chvilku nohy k sobě.
 • 00:06:44 -24. května vydává Česká asociace
  pro psychoterapii prohlášení,
 • 00:06:48 že v pořadu prezentovaný způsob
  psychoterapeutické práce v Aktipu
 • 00:06:52 je v naprostém rozporu
 • 00:06:54 se všemi zásadami
  psychoterapeutické společnosti.
 • 00:06:58 -Jsem hodna.
 • 00:07:00 -Jsem hodna.
 • 00:07:01 IVANA OPAKUJE SPOJENÍ
  -Jsem hodna...
 • 00:07:04 -Nic z toho, co diváci viděli,
  za psychoterapii nepovažujeme.
 • 00:07:10 -Přišlo mi důležité,
  co říkala vaše postava.
 • 00:07:13 Byla jsem tam první hodinu
  a druhou bych tam nešla.
 • 00:07:16 Je potřeba, aby lidi,
  kteří jdou do terapie,
 • 00:07:20 přijali jistou zodpovědnost za to,
  že když cítí,
 • 00:07:23 že jim něco nesedí,
  tak aby co nejrychleji zmizeli.
 • 00:07:28 Bylo pro mě důležité,
  že se nám ozvali rozhořčení pacienti.
 • 00:07:34 Vidět, když se dávají
  zjednodušené teze
 • 00:07:38 do extrémně křehkého,
  osobnostní situace,
 • 00:07:42 kdy někdy zápasí s rakovinou,
 • 00:07:44 tak jak je přecitlivělý
  na jakoukoliv interpretaci,
 • 00:07:51 kdy by si mohl říct:
  mám rakovinu a ještě za to můžu.
 • 00:07:55 Jak musíme být v tomhle
  nesmírně opatrní.
 • 00:08:00 -Doktorka Klímová
  na svých stránkách uvádí,
 • 00:08:02 že je členkou
  České psychiatrické společnosti.
 • 00:08:04 Ředitel Psychiatrické společnosti
  to popírá.
 • 00:08:08 -Datem 7. 6. 2018,
 • 00:08:10 kde je životopis
  paní doktorky Klímové,
 • 00:08:14 kde má uvedené, že je členem
 • 00:08:15 České psychiatrické společnosti
  Jana Evangelisty Purkyně.
 • 00:08:19 Už samotný název nesedí na to,
 • 00:08:23 jak se jmenuje oficiálně
  odborná společnost.
 • 00:08:25 Jmenujeme se Psychiatrická společnost
  České lékařské společnosti
 • 00:08:29 Jana Evangelisty Purkyně.
 • 00:08:31 I kdyby bylo tvrzení správně napsané,
  tak není pravda,
 • 00:08:35 protože paní doktorka není členem
  naší odborné společnosti od r.2003.
 • 00:08:43 -Fakt si nejsem jistý,
  jestli je debata o tom,
 • 00:08:53 jestli to je medicínské,
  nebo není medicínské
 • 00:08:59 nebo jestli je to odborné,
  nebo není,
 • 00:09:01 jestli to je správná debata.
 • 00:09:06 Jestli to nemá být debata,
  jestli jde, nebo nejde o podvod.
 • 00:09:12 -Výbor odborné společnosti
  psychosomatické medicíny
 • 00:09:15 České lékařské společnosti
  Jana Evangelisty Purkyně
 • 00:09:18 vydává 24. 5. tiskovou zprávu,
  ve které píše,
 • 00:09:22 že způsob léčby,
  který zachytila skrytá kamera
 • 00:09:25 ve společnosti Aktip
 • 00:09:26 nemá s odbornou
  psychosomatickou medicínou
 • 00:09:29 nic společného
 • 00:09:30 a doktorka Klímová nemá
  odbornou způsobilost
 • 00:09:34 k poskytování psychosomatické péče.
 • 00:09:36 -Jarmila Klímová byla v prvním běhu,
  kde jsme ani nepočítali,
 • 00:09:40 že absolventi tohoto běhu
  budou rodinní terapeuti
 • 00:09:44 a taky většina našich absolventů
  takhle dneska pracuje,
 • 00:09:48 že jejich výcvik obohatil
  jejich medicínskou praxi
 • 00:09:52 o porozumění
  psychosociálním okolnostem.
 • 00:09:57 -V době, kdy Jarmila Klímová
  založila Aktip,
 • 00:10:00 asi před 15 lety,
  nebylo ještě ani v dohlednu,
 • 00:10:04 že by byla psychosomatika oborem.
 • 00:10:06 Ona si to celé rozhodla,
  odešla ze zdravotnictví,
 • 00:10:10 které ji omezovalo,
 • 00:10:11 založila pracoviště,
 • 00:10:13 které naplnila
  nezdravotnickými pracovníky,
 • 00:10:15 tak si pro sebe zařídila,
  aby byla nesvázaná
 • 00:10:22 a dělala,
  co se jí líbí.
 • 00:10:34 Je hrozně smutné, že používá pojem
  psychosomatická medicína pro něco,
 • 00:10:39 co současně vydává za poradenství
  a nezdravotnické zařízení.
 • 00:10:43 Jarmile Klímové bych vzkázal,
 • 00:10:46 aby nebojovala jako chlap
  s celým světem,
 • 00:10:49 protože tím způsobem
  se nedá psychosomatická léčba oživit,
 • 00:10:54 vnést do běžného života lékařů,
  protože vzbuzuje odpor kolegů lékařů.
 • 00:11:00 Jakmile říká věci,
  které jsou velkým zjednodušením,
 • 00:11:03 snaží se je velmi rychle vysvětlit,
  zkratkovitě,
 • 00:11:06 tak to udělá víc škody než užitku.
 • 00:11:11 -Mezi stovkami mailů,
  které jsme dostali,
 • 00:11:13 byl i jeden, ve kterém pisatelka
  vážně zpochybňuje,
 • 00:11:16 že by magistra Krutilová
  studovala jednooborovou psychologii
 • 00:11:20 na Filozofické fakultě
  Univerzity Karlovy.
 • 00:11:23 Titul i katedru uvádí paní Krutilová
  léta opakovaně
 • 00:11:26 ve všech svých mediálních
  vystoupeních i na stránkách Aktipu.
 • 00:11:31 Vznesli jsme proto dotaz
  přímo na Filozofickou fakultu.
 • 00:11:34 30. 5., přesně 9 dní
  od odvysílání dokumentu,
 • 00:11:38 vydává Filozofická fakulta
  tiskové prohlášení,
 • 00:11:41 že Mgr. Krutilová nikdy nestudovala
  jednooborovou psychologii
 • 00:11:46 ani jiný obor na Filozofické fakultě,
 • 00:11:49 tudíž užívá titul neoprávněně.
 • 00:11:53 -Z matriky absolventů,
 • 00:11:54 kterou spravuje
 • 00:11:55 Ústav dějin Univerzity Karlovy
  a Archiv Univerzity Karlovy,
 • 00:11:59 i z matrik absolventů,
 • 00:12:00 které jsou doposud
  na Filozofické fakultě, vyplývá,
 • 00:12:04 že paní Lenka Krutilová
  pod svým současným
 • 00:12:07 ani pod svým rodným příjmením
  jednooborovou psychologii
 • 00:12:11 na Filozofické fakultě
  Univerzity Karlovy nestudovala.
 • 00:12:16 -Den poté zmizela Lenka Krutilová
  ze stránek zařízení
 • 00:12:19 a doktorka Klímová
  se od ní poprvé distancovala.
 • 00:12:25 Ústav psychologie a psychosomatiky
  Lékařské fakulty Masarykova ústavu
 • 00:12:30 považuje dokument
  za výukový materiál,
 • 00:12:33 jak se to v žádném případě nemá
  a nesmí dělat.
 • 00:12:37 Znovu se ozvaly zástupkyně
 • 00:12:40 onkologických svépomocných
  pacientských skupin i další,
 • 00:12:45 a požádaly o zveřejnění
  svého stanoviska.
 • 00:12:48 Šlo především o reakci
  na mediální výstupy
 • 00:12:51 zakladatelky Aktipu,
  které je uráží.
 • 00:12:54 Také chtěly komentovat
  překvapená stanoviska
 • 00:12:56 profesních organizací
  a Ministerstva zdravotnictví.
 • 00:13:00 Všichni totiž tvrdí,
  že o ničem nevěděli.
 • 00:13:03 Přitom si pacientky stěžovaly
 • 00:13:05 na všech těchto místech
  už před 4 lety.
 • 00:13:09 -Scházely jsme se
  v různých facebookových
 • 00:13:11 onkologických skupinách
 • 00:13:13 a občas jsme dostaly otázku
  nebo nám někdo napsal,
 • 00:13:17 že měl špatnou zkušenost s Aktipem.
 • 00:13:20 Tak jsme o tom zjistily, že dělají
  neinvazivní mamografii,plus,
 • 00:13:24 že publikovali článek,
  že se dá rakovina léčit hypnózou.
 • 00:13:27 Řekly jsme, že to přece není možné,
 • 00:13:29 vždyť je to lékařka,
  tohle veřejně říká do médií?
 • 00:13:33 Nejdříve jsme začaly tím,
 • 00:13:35 že jsme oslovily
  onkologickou společnost
 • 00:13:38 a byly jsme velmi rády,
  protože se za nás postavili.
 • 00:13:41 -Jejich stížnostmi se zabývala
  docentka Petra Tesařová.
 • 00:13:45 -Jsem členka výboru
  onkologické společnosti
 • 00:13:48 a v roce 2014 se na nás obrátily
  pacientky
 • 00:13:52 v rámci pacientské organizace
 • 00:13:54 se stížností na tohle zařízení,
 • 00:13:57 jmenovitě na paní doktorku Klímovou.
 • 00:14:01 Dostala jsem za úkol
  tuto stížnost vypořádat.
 • 00:14:04 Neměli jsme dostatek informací,
  tak jsme se obrátili s dotazem
 • 00:14:10 na tehdejšího šéfa
  Psychiatrické společnosti,
 • 00:14:13 pana doktora Hollého,
  ale odpověď jsme nedostaly.
 • 00:14:18 -Bývalému šéfovi
  Psychiatrické společnost
 • 00:14:21 jsme listiny z roku 2014 přinesli.
 • 00:14:27 -Vidím to poprvé,
 • 00:14:30 ale je to na Česká psychiatrická
  společnost.
 • 00:14:42 -Onkologické pacientky se dohodly,
  která osloví jakou organizaci.
 • 00:14:47 -Měla jsem na starosti Ministerstvo
  zdravotnictví.
 • 00:14:51 -První stížnosti na tohle zařízení
  na Ministerstvu zdravotnictví,
 • 00:14:56 na Českou lékařskou komoru posílala
  onkologické pacientky v roce 2014.
 • 00:15:04 -To se přiznám, že nevím,
  nebyl jsem tady v roce 2014.
 • 00:15:07 -Jak si tady předáváte stížnosti?
 • 00:15:10 -Chodí sem spousta podnětů,
  dopisů od občanů.
 • 00:15:14 Nejsem přesvědčený,
  že byly dopisy vždycky vyřizovány,
 • 00:15:19 že bylo odpovídáno.
 • 00:15:21 Jasně jsem zadal,
 • 00:15:22 že se musí odpovídat
  a musí se to řešit.
 • 00:15:25 Pokud stížnost v roce 2014 přišla,
 • 00:15:27 tak by tady měla být dohledatelná
  v nějakém systému.
 • 00:15:31 -Podíváte se na to?
 • 00:15:33 -Bezesporu se podívám,
  protože mě to zajímá.
 • 00:15:36 -Moje kolegyně měla na starosti
  psychiatrii.
 • 00:15:40 -Když jsem byl v pozici
  šéfa společnosti,
 • 00:15:48 tak tam přišlo k nějaké korespondenci
  a s paní doktorkou jsem mluvil,
 • 00:15:54 kdy se odvolává na nějaký článek
  ve vztahu antidepresiva
 • 00:16:04 a nějaké nádorové onemocnění.
 • 00:16:13 Říkal jsem jí,
 • 00:16:15 že to je z našeho hlediska
  neopatrné vyjadřování
 • 00:16:20 a nějak jsme si to vysvětlili.
 • 00:16:23 Měl jsem pocit,
  že jsme to vysvětlili.
 • 00:16:26 -Ještě potom jsem osobně psala
  na lékařskou komoru,
 • 00:16:31 vyslechli si to s tím,
  že řekli,
 • 00:16:34 že co dělá lékař ve svém volném čase,
  tak s tím nemůžou nic udělat.
 • 00:16:41 -Aktip není zdravotnické zařízení,
 • 00:16:44 je vedeno
  jako poradensko-terapeutické centrum,
 • 00:16:48 žádnou stížnost na toto centrum
  jsme nezaznamenali.
 • 00:16:54 Co se týká paní doktorky Klímové,
 • 00:16:56 tak nějaké stížnosti komora
  projednávala,
 • 00:16:59 ale to se vůbec netýkaly tohoto.
 • 00:17:01 Nemá cenu je tady otevírat.
 • 00:17:04 -Já je tady mám,
  jsou z roku 2014
 • 00:17:07 a mám to i s vaší odpovědí,
 • 00:17:09 že Česká lékařská komora
  se k tomu nemůže nijak postavit.
 • 00:17:14 -Nejvyšším trestem,
  který může komora udělit,
 • 00:17:17 je vyloučení z lékařské komory,
  což znamená,
 • 00:17:20 že člověk nemůže pracovat jako lékař,
 • 00:17:22 nemůže provozovat
  zdravotnické zařízení
 • 00:17:24 a nemůže být ani zaměstnancem
  na pozici lékaře
 • 00:17:27 ve zdravotnickém zařízení.
 • 00:17:29 Je to zákaz výkonu povolání.
 • 00:17:31 Titul nemůžete nikomu odebrat,
  ani soud nemůže nikomu odebrat titul.
 • 00:17:34 Znamená to, že člověk nemůže pracovat
  jako lékař,
 • 00:17:37 ale dál může vystupovat jako MUDr.
 • 00:17:39 a může poskytovat nejrůznější
  poradenské služby.
 • 00:17:45 -Chtěly jsme pomoci,
  byly jsme i v situaci,
 • 00:17:47 že bychom jim dodaly poškozené,
  že bychom jim řekly,
 • 00:17:52 jaké měly zkušenost s Aktipem,
 • 00:17:54 spolupracovali bychom,
  ale měly jsme pocit,
 • 00:17:57 jak když jim vnucujeme náš příběh.
 • 00:18:00 Už jsme se i domnívaly,
  že si z nás dělají srandu.
 • 00:18:03 -Další klienti Aktipu
  se přihlásili s tím,
 • 00:18:06 že slyšeli naprosto stejné věty
  a doporučení,
 • 00:18:09 jaké zazněly v dokumentu.
 • 00:18:11 -Paní Klímová mi doporučila
  paní Krutilovou.
 • 00:18:14 Nejprve řekla,
  že si mě vyslechne,
 • 00:18:16 tak jsem zhruba půl hodiny povídala,
 • 00:18:19 protože paní Krutilová glosovala
  moje povídání větami typu:
 • 00:18:24 váš bratr byl takhle nemocný,
 • 00:18:27 ale nemoci dětí do 8 let
  jsou nemocemi matky,
 • 00:18:30 takže vaše maminka svým přístupem
  mu nemoci předávala.
 • 00:18:36 Pak jsem se dozvěděla,
  že když tyhle věci nebudete řešit,
 • 00:18:40 tak jste tady ve 40 s rakovinou.
 • 00:18:42 Asi zhruba
  po půl hodině povídání řekla,
 • 00:18:46 že tam vidí něco zásadnějšího.
 • 00:18:48 -Jinak máte obrovské duchovno
  a racio je tam velice málo.
 • 00:18:54 Kolega mi napsal:
  ty vole, to je anděl.
 • 00:18:58 -Dramatickým hlasem mi sdělila,
  že za mnou vidí anděla.
 • 00:19:11 -Paní Krutilová si něco poznamenala
 • 00:19:14 a odkázala mě na několik dalších
  svých kolegů s tím,
 • 00:19:18 že terapii u ní můžu zahájit
  až ve chvíli,
 • 00:19:22 kdy se zbavím nadbytečného balastu,
  různých bloků.
 • 00:19:26 -Díky tomu, že vidím aury,
  tak mám výhodu toho,
 • 00:19:29 že vidím bloky,
  než se k vám člověk dopracuje.
 • 00:19:33 -První terapeutka,
  ke které mě poslala,
 • 00:19:36 bylo setkání s p. Monikou Kunovskou,
  že to je výborná šamanka, čarodějka,
 • 00:19:41 neustále se na mě naciťovala,
  začala omdlévat,
 • 00:19:45 držet se za srdce, hrudník,
  začala se jí údajně točit hlava,
 • 00:19:49 říkala, že jí je strašně zle ze mě.
 • 00:19:52 Výsledkem bylo, že jsem na konci
  byla daleko víc zdeptaná,
 • 00:19:56 než když jsem tam přišla.
 • 00:19:57 Úplně zoufalá ze sebe,
  co jsem to za kreaturu.
 • 00:20:00 -Přivedl mě tam partner,
  tak jsem hledala spojitost,
 • 00:20:03 proč bych si měla hledat milence,
  když máme partnerský problém.
 • 00:20:09 Pak se mi líbí rčení paní doktorky
  Klímové, která tvrdí,
 • 00:20:17 že někdy je nevyhnutelné,
  aby se partneři rozešli,
 • 00:20:22 aby se případné nesrovnalosti
  narovnaly.
 • 00:20:28 Tohle můžu po 1,5 roce terapií
  u paní doktorky Krutilové potvrdit,
 • 00:20:34 že tohle se jim povedlo.
 • 00:20:37 Partner mě opustil.
 • 00:20:38 -Možná uvažovat nad tím,
  jestli by neměl přijít i manžel,
 • 00:20:42 aby se to nějakým způsobem hnulo,
 • 00:20:44 nebo nebylo by k tomu prostředí,
  tak to vyřešit jinak.
 • 00:20:50 V hereckém prostředí,
  že by byla nouze o milenecké vztahy..
 • 00:20:54 -Pak jsem přišla na první setkání,
  kdy měla paní Klímová nějaké papíry,
 • 00:20:58 byla jsem tam asi 1,5 hodiny
  a stálo mě to něco kolem 2 tis. Kč.
 • 00:21:02 Myslím, že jsem měla 3,
  nebo 4 sezení,
 • 00:21:05 myslím, že byly 3
  a jeden termín jsem zrušila
 • 00:21:08 a musela jsem ho uhradit v plné výši.
 • 00:21:11 Když jsem přišla na to poslední,
 • 00:21:13 tak mi paní doktorka na začátku
  sezení velmi rychle řekla,
 • 00:21:18 ať se rozvedu,
  že to není žádný problém,
 • 00:21:20 protože tradiční rodina
  už nemá smysl.
 • 00:21:23 Říkala, že další sezení
  může proběhnout až tehdy,
 • 00:21:26 když si podám žádost o rozvod.
 • 00:21:28 -S paní doktorkou Klímovou
  jsem četl rozhovory,
 • 00:21:32 viděl jsem její mediální vystoupení
  v různých pořadech
 • 00:21:35 a oslovilo mě to.
 • 00:21:37 Bylo to v době,
  kdy mi bylo diagnostikováno,
 • 00:21:41 že jsem HIV pozitivní.
 • 00:21:43 Bylo mi řečeno,
  že západní medicína mi nemůže pomoci,
 • 00:21:47 že virus je někde zapouzdřený
  a že je potřeba zjistit,
 • 00:21:51 v jaké je tkáni.
 • 00:21:53 Že je potřeba detoxikovat
  napadenou tkáň,
 • 00:21:56 která se po revitalizaci
  dostane zpět do původního stavu.
 • 00:22:01 Bylo mi sděleno,
 • 00:22:03 že Aktip umí vyléčit
  HIV pozitivního člověka.
 • 00:22:08 -Tvůrci dokumentu aktivně hledali
  i spokojené klienty Aktipu,
 • 00:22:12 kteří se čas od času
  objevili v diskuzích.
 • 00:22:14 Svoji pozitivní zkušenost zveřejnila
  jen novinářka Blanka Kubíková.
 • 00:22:19 -Měla jsem dost těžké migrény,
 • 00:22:21 které byly způsobené
  už před mnoha lety
 • 00:22:23 špatně píchnutým epidurálem.
 • 00:22:26 Pomáhaly mi léky na bázi triptanů,
  dryáky, které tě na 3 dny oblbnou.
 • 00:22:34 Řekla jsem si, že to zkusím,
  že nic horšího se mi už nemůže stát.
 • 00:22:41 Když mi nemůže pomoct
  klasická západní medicína,
 • 00:22:44 ta mě jen tlumí léky,
 • 00:22:46 tak jsem přišla s tím,
  že mám migrény
 • 00:22:49 a žádné lejstro jsem neměla.
 • 00:22:52 Už nechci skákat z okna,
  léčba mi pomohla,
 • 00:22:55 byly to klasické psychoterapie.
 • 00:22:57 Kdykoliv mi paní doktorka
  nabízela ještě něco dalšího,
 • 00:23:01 tak jsem to nechtěla.
 • 00:23:04 Ale sezení u ní mi pomohla.
 • 00:23:09 Měla se mnou strašný problém,
  abych si připustila,
 • 00:23:13 že mi to může pomoct.
 • 00:23:15 Sice tam chodíš, platíš si to,
  chceš, aby ti to pomohlo,
 • 00:23:20 ale něco v tobě ti říká,
  že to je blbost.
 • 00:23:24 Ale evidentně to blbost není,
  protože mi to pomohlo.
 • 00:23:28 Už ty záchvaty nemám,
  nebo je mám 1x za 3 měsíce
 • 00:23:31 a ne za 2 týdny.
 • 00:23:34 -Oslovili jsme si aktéry příběhu.
 • 00:23:36 Paní doktorka Klímová se vyjádřila,
  že už se v médiích vyjádřila.
 • 00:23:41 -Rozhovorů na tohle téma
  už jsem dala dost.
 • 00:23:45 Myslím, že jsou k dispozici,
  3 moje velké rozhovory,
 • 00:23:52 velké půlhodinové rozhovory.
 • 00:23:55 Už jsem říkala kolegům,
  že s mediální kampaní skončím,
 • 00:24:01 protože za mě bylo řečeno,
  co jsem potřebovala říct.
 • 00:24:07 -Marek Cihlář z Aktipu odešel
  a zakládá kliniku Cihlář.
 • 00:24:12 -Dokument vyzněl tak,
  že chodit do Aktipu je ostuda.
 • 00:24:16 Do Aktipu nechodí
  lidi jenom z jednodušších vrstev,
 • 00:24:24 ale chodí tam napříč spektrem
  dost významní lidi.
 • 00:24:29 Byl jsem tzv. rentgen psychiky.
 • 00:24:34 -Mám tady čínskou medicínu,
  moudra z divokých zvířat z Ameriky,
 • 00:24:40 kyperské byliny, Joalis,
  Bachovy kapky,
 • 00:24:45 opravování orgánů,
  co z toho chceš prioritně?
 • 00:24:52 A tělo odpoví: chtělo bych tohle.
 • 00:24:56 -To je jak nějaká magie.
 • 00:25:01 -To je i trochu magie.
 • 00:25:03 -Aktip jste opustil,
  můžu se zeptat proč?
 • 00:25:06 -Protože jsem se rozhodl,
 • 00:25:09 že si společně s jedním kolegou
  z Aktipu udělám i masérnu,
 • 00:25:18 kineziologii a fyzioterapii,
  a to vyšlo.
 • 00:25:23 Nedohodli jsme se na obchodním
  pohledu na věc.
 • 00:25:33 -Pan Svoboda zavolal,
  že zavolá,
 • 00:25:35 paní Lenka Krutilová,
  co už není magistra,
 • 00:25:38 nebere telefon,
 • 00:25:39 stejně jako paní Kamila Pufrová.
 • 00:25:42 Doktor Kučera vystoupil s tím,
  že o praktikách Aktipu nevěděl
 • 00:25:47 a že by do dokumentu
  tudíž zahrnut neprávem.
 • 00:25:51 -Aktip pro mě byl institut
  s nějakou psychosomatikou,
 • 00:25:56 se kterou nemám nic společného.
 • 00:26:00 -Kdybyste měla zájem,
 • 00:26:02 tak k panu doktorovi
  čistě náhodou nikdo nepřišel.
 • 00:26:04 Nechtěla byste se tam zastavit?
 • 00:26:07 -Měl jsem tam pronajatou místnost
  pro své konzultace, pacienty,
 • 00:26:11 asi 10 % lidí mi posílali
  terapeuti z různých důvodů,
 • 00:26:18 ale neinformovali mě,
 • 00:26:22 já jsem neinformoval je
  o výsledcích svého léčení, ani oni
 • 00:26:27 neinformovali mě.
 • 00:26:29 Moje mitochondriální
 • 00:26:30 a bioregulační medicína
  se absolutně liší od jejich práce.
 • 00:26:35 Pokud se týká chronického
  únavového syndromu,
 • 00:26:39 tak moje metoda je jediná,
  která může pomoct.
 • 00:26:43 A můj přístroj je certifikovaný
  Eurocatem.
 • 00:26:49 -Doktor Kučera je pro
  Českou lékařskou komoru od roku 2007
 • 00:26:53 nepracujícím důchodcem.
 • 00:26:55 Certifikát, který nám ukázal,
  přestal platit v roce 2012
 • 00:26:59 a pochází z portálu,
 • 00:27:00 na kterém lze koupit
  nejen certifikáty,
 • 00:27:03 ale i akademické tituly všeho druhu.
 • 00:27:07 Na obranu doktora Kučery se písemně
  ozvalo nejvíc spokojených pacientů.
 • 00:27:12 Nikdo ale nebyl ochoten doložit
  svou diagnózu lékařskou zprávou
 • 00:27:16 před a po léčbě doktorem Kučerou.
 • 00:27:20 -Pojďte se ještě podívat na Karnosin?
 • 00:27:23 -Když jsme se bavili,
  tak onkologové se vyjádřili,
 • 00:27:27 že ho nemají vůbec nikde,
 • 00:27:28 ani v doporučených
  potravinových doplňcích.
 • 00:27:32 -Tak nečetli 300 vědeckých prací
  o Karnosinu a rakovině,
 • 00:27:37 a jeho vlivu na nádorové buňky.
 • 00:27:39 Jestli to neznají naší onkologové,
  tak to je jejich průser.
 • 00:27:47 -Aktip se od večera vysílání
  dokumentu
 • 00:27:49 proměňuje na svých stránkách
  téměř každý den.
 • 00:27:52 Z facebookového profilu
  zmizelo označení nemocnice
 • 00:27:55 a na webu se objevilo
  výrazné upozornění,
 • 00:27:58 že se nejedná
  o zdravotnické zařízení.
 • 00:28:01 Začaly řídnout řady konzultantů
  i klientů.
 • 00:28:05 Od odvysílání dokumentu
  už doktorka Klímová
 • 00:28:09 důsledně nepoužívá termín terapie,
  ale poradenská činnost.
 • 00:28:13 A veřejně prohlásila,
 • 00:28:15 že společnost ještě není připravená
  na informaci,
 • 00:28:19 že lze vykadit rakovinu.
 • 00:28:22 -Psala mi jedna onkologická
  pacientka, že chodila do Aktipu,
 • 00:28:26 že tomu velmi věřila,
 • 00:28:28 i když přitom absolvovala
  onkologickou léčbu,
 • 00:28:32 ale že stále věřila,
  že si pomůže jejich léčením,
 • 00:28:36 protože nechtěla všechno nechat
  na onkolozích,
 • 00:28:39 protože neměla úplně dobrou diagnózu.
 • 00:28:42 Tam jí slíbili,
  že tomu tak bude,
 • 00:28:45 když na sobě bude pracovat.
 • 00:28:48 Ona poctivě pracovala,
 • 00:28:49 veškeré jejich sezení a procedury
  absolvovala s tím,
 • 00:28:56 že do toho dala 45 tis. Kč.
 • 00:28:59 Vždycky si přála jet k moři,
  ale bohužel už na to neměla peníze,
 • 00:29:04 už na tom byla tak špatně,
  že umírala.
 • 00:29:10 -Paní doktorce a zaměstnancům Aktipu
  bych chtěla říct,
 • 00:29:15 že doufám, že karma,
  o které mluví,
 • 00:29:23 tak že existuje.
 • 00:29:26 To je všechno.
 • 00:29:28 Nemocným lidem bych chtěla říct,
 • 00:29:32 aby mysleli vlastní hlavou
  a nenaletěli podvodníkům,
 • 00:29:42 protože šarlatánství zabíjí.
 • 00:29:46 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2018

Související