iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 6. 2017
22:55 na ČT2

1 2 3 4 5

25 hlasů
32714
zhlédnutí

Člověk, to je věda

Mozek, hra molekul

Dokumentární cyklus o výsledcích výzkumu vědeckých pracovišť v České republice.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Člověk, to je věda - Mozek, hra molekul

 • 00:00:03 Jsem se jednou ráno probudila
  s tím,
 • 00:00:08 že mě kontaktovali mimozemšťané,
  kteří byli všude kolem mě.
 • 00:00:11 A kterých jsem se strašně
  bála.
 • 00:00:15 -Člověk si přijde nejhorší
  na světě.
 • 00:00:17 A nic mu nepomůže.
  I když mu stokrát říkají:
 • 00:00:21 "Je to dobrý, Káčo, všechno je
  v pohodě." Není.
 • 00:00:26 -Co se děje v hlavě,
  když je svět náhle jinak?
 • 00:00:29 Když se obrátí vzhůru nohama?
 • 00:00:32 Co stojí za tím, že vás zasáhne
  psychická nemoc?
 • 00:00:38 -Stal se zázrak.
 • 00:00:40 Těch se neděje mnoho,
  v medicíně.
 • 00:00:43 A to úplně od základů změnilo
  psychiatrie.
 • 00:00:48 -Prostřednictvím
  farmakologických zásahů
 • 00:00:51 můžeme do značné míry doladit
  chování
 • 00:00:53 toho nervového systému tak,
 • 00:00:55 že zmizí příznaky té duševní
  poruchy.
 • 00:00:58 -Už je to tak.
  Naše vnímání ovlivňují
 • 00:01:01 jednoduché chemické molekuly
  v mozku,
 • 00:01:03 nazývané neuropřenašeče.
 • 00:01:07 -Člověk jde po ulici a najedou
  je všechno
 • 00:01:11 ozvláštněno významem.
 • 00:01:12 Najednou tyto věci mají význam
  pro mě.
 • 00:01:14 Něco mi říkají.
 • 00:01:16 Něco důležitého mi chtějí
  sdělit.
 • 00:01:18 -Co se skrývá za chemickými
  látkami
 • 00:01:20 jako je serotonin nebo dopamin?
 • 00:01:23 A co dělají s tím, jak vnímáme
  svět?
 • 00:01:26 Jak s nimi hrát hru molekul
  o naše duševní zdraví?
 • 00:01:58 Ten podivně zvrásněný orgán
  v naší hlavě
 • 00:02:01 je pro vědce záhadou
  už po staletí.
 • 00:02:05 Nyní se o něm konečně dozvídají
  více.
 • 00:02:08 Paradoxně díky tomu,
 • 00:02:10 že lépe poznávají jeho extrémní
  stavy.
 • 00:02:19 Kateřina a Eliška se s duševní
  poruchou potýkají už řadu let.
 • 00:02:23 Naučily se s ní žít.
  Za jejich příznaky stojí
 • 00:02:27 vadná komunikace
  mezi nervovými buňkami v mozku.
 • 00:02:31 Jak ale ve spleti neuronových
  sítí najít, které to jsou?
 • 00:02:39 -Kdosi spočítal, že když
  vezmeme všechny neurony,
 • 00:02:41 které v mozku máme, kterých je
  sto miliard,
 • 00:02:44 všechny spoje mezi těmito
  neurony,
 • 00:02:47 každý neuron je spojen řádově
  s tisíci dalších neuronů tak,
 • 00:02:51 že náš mozek se může vyskytovat
  v 10 na 1014. různých stavů.
 • 00:02:57 Jak je to číslo velké je možno
  dokumentovat tím,
 • 00:03:01 že je prokázáno, že celý vesmír
  se skládá asi z 10 na 83.
 • 00:03:08 A teď pozor - nikoliv těles
  nebo nějakých planet,
 • 00:03:11 ale z 10 na 83. nebo 84. atomů.
 • 00:03:14 To znamená, že složitost mozku
  je nepoměrně větší
 • 00:03:17 než složitost čehokoliv jiného.
 • 00:03:24 -Tak obrovský systém vyžaduje,
 • 00:03:27 aby spolu neurony spolehlivě
  a rychle komunikovaly.
 • 00:03:30 Jak to nervové buňky dělají?
 • 00:03:33 Když jeden neuron posílá
  informaci druhému,
 • 00:03:37 odešle ji jako elektrický
  signál.
 • 00:03:40 Impuls letí dlouhým výběžkem
  až k místu,
 • 00:03:43 kde se dva neurony setkávají,
  na takzvanou synapsi.
 • 00:03:48 -Dva neurony, které spolu
  komunikují se nedotýkají přímo,
 • 00:03:52 ta informace es nepřenáší
  elektricky,
 • 00:03:54 jakoby to byl spojený
  elektrický drát,
 • 00:03:56 ale mezi těmi neurony je
  štěrbinka,
 • 00:03:59 přes kterou se ta informace
  přenáší chemicky
 • 00:04:01 prostřednictvím chemických
  poslů,
 • 00:04:03 kterým říkáme neuromediátory.
 • 00:04:07 -Neuromediátory jsou v zásadě
  velmi jednoduché molekuly.
 • 00:04:11 Jakmile neuronem proletí
  elektrický signál,
 • 00:04:14 vylijí se z připravených váčků
  do synaptické štěrbiny.
 • 00:04:18 Na cílovém neuronu pak dosednou
  na receptory,
 • 00:04:21 do nichž zapadnou
  jako klíč do zámku.
 • 00:04:26 Nepadnoucí molekuly zámek
  neodemknou.
 • 00:04:29 -Ty molekuly, které přenášejí
  informaci,
 • 00:04:31 je možné rozdělit na takzvané
 • 00:04:33 neurotransmitery
  a neuromodulátory.
 • 00:04:36 To rozlišení je dáno tím,
 • 00:04:38 jaký typ receptoru tu molekulu
  interaguje.
 • 00:04:41 -Neurotransmitery,
  neboli neuropřenašeče,
 • 00:04:44 pouze předávají informaci dál.
 • 00:04:46 Elektrický impuls prostě
  přenesou na druhou stranu.
 • 00:04:51 Neuromodulátory jsou ale jiné.
  Dopadem na receptor
 • 00:04:55 změní vnitřní nastavení nervové
  buňky.
 • 00:04:58 Tedy to, jak se při podráždění
  chová.
 • 00:05:03 -Je to v podstatě jako
  televize.
 • 00:05:06 Do té televize nám jde nějaký
  signál,
 • 00:05:08 který nám nese zvuk a ty
  obrázky.
 • 00:05:11 A ten signál, který je nesen
  do té televize,
 • 00:05:13 kde já to potom vidím, tak to jsou
  ty neurotransmitery,
 • 00:05:16 to je ta rychlá
  neurotransmise.
 • 00:05:18 To jsou ty látky,
  které zprostředkují
 • 00:05:20 rychlý přenos informace
  z jednoho neuronu na druhý.
 • 00:05:23 Na druhou stranu
  neuromodulátory,
 • 00:05:25 které jenom mění citlivost,
  receptivitu,
 • 00:05:27 schopnost přijímat ty
  informace,
 • 00:05:29 tak ty jsou v podstatě
  jako máme knoflíky
 • 00:05:34 jasu a kontrastu
  na té televizi.
 • 00:05:37 Ty vlastně dolaďují
  tu obrazovku naší mysli tak,
 • 00:05:40 aby ten obraz byl
  co nejpřesnější.
 • 00:05:43 -Abychom v televizi naší mysli
  viděli správný obraz reality,
 • 00:05:47 musí být tyto chemické látky
  správně nastaveny.
 • 00:05:51 Když se totiž křehká rovnováha
  naruší,
 • 00:05:53 může se realita rázem změnit
  v nesrozumitelný šum.
 • 00:06:02 -Bylo to před 20 lety.
 • 00:06:05 Byla jsem hospitalizována
  půl roku,
 • 00:06:09 než se podařilo doktorům
  zjistit,
 • 00:06:12 co vlastně je za problém se
  mnou.
 • 00:06:15 A bylo to strašně složitý
  období pro celou rodinu.
 • 00:06:20 -Jednou ráno jsem se probudila
  s tím,
 • 00:06:22 že mě kontaktovali
  mimozemšťané,
 • 00:06:25 kteří byli všude kolem mě.
  A kterých jsem se strašně bála.
 • 00:06:28 Byli u postýlky mé malé
  holčičky
 • 00:06:30 a snažili se mi ji vzít.
 • 00:06:33 Já jsem netušila, jak vážné to
  je, nebo co se děje,
 • 00:06:37 ale věděla jsem, že je něco
  hrozně moc špatně,
 • 00:06:40 že se bojím a že potřebuju
  pomoct.
 • 00:06:45 -Mě ani vlastně moji rodinu
  nenapadlo,
 • 00:06:48 že to, co se mi děje,
  je psychický problém.
 • 00:06:52 Jako mně je tohle, mně je tohle,
  ale nejsem blázen!
 • 00:06:57 Já vám říkám, já nejsem blázen.
  A já jsem vlastně blázen byla.
 • 00:07:03 -Schizofrenie, paranoia,
  poruchy nálad,
 • 00:07:06 mánie střídaná s depresí.
 • 00:07:09 O příznacích, jimiž Eliška
  a Kateřina trpí,
 • 00:07:12 jsme všichni slyšeli.
 • 00:07:14 Netušíme ale, že úzce souvisí
  s chemikáliemi v našem mozku.
 • 00:07:18 Právě ty přitom psychiatrům
  a jejich pacientům
 • 00:07:21 otevírají cestu, jak příznaky
  duševní nemoci překonat.
 • 00:07:35 -V momentě, kdy jste už téměř
  opravdu na dně,
 • 00:07:40 protože tahle ta nemoc vás
  dovede dostat na dno,
 • 00:07:44 na opravdický dno, tak se stane
  třeba to,
 • 00:07:48 že vás rodina odveze
  do blázince. Nedobrovolně.
 • 00:07:54 Vy to nechcete, ale oni vědí,
  že vás tam musejí dát,
 • 00:07:57 protože stůněte, jste nemocnej
  člověk.
 • 00:08:03 -Když se nám zhorší signál,
  který přichází do té televize,
 • 00:08:06 začne nám to zrnit, ten obraz
  je nekvalitní,
 • 00:08:08 tak ono je možné do značné míry
  ho doladit
 • 00:08:11 těmi knoflíky jasu a kontrastu.
 • 00:08:14 To znamená, že my vlastně
  pomocí farmakologických zásahů
 • 00:08:17 do té neuromodulace můžeme
  vlastně do značné míry
 • 00:08:21 doladit chování toho nervového
  systému tak,
 • 00:08:24 že zmizí příznaky té duševní
  poruchy.
 • 00:08:29 -Jak začaly zabírat ty léky,
  tak se mi zdálo,
 • 00:08:31 že už je to lepší,
  že už se to celé spravuje
 • 00:08:35 a že už to bude navždycky
  dobré,
 • 00:08:37 ale v podstatě se mi to vrací
  stále.
 • 00:08:41 Po té první atace byly další
  a propadala jsem se
 • 00:08:46 do těch stavů, které vlastně
 • 00:08:48 vzbuzovaly ve mně strach i
  nadále.
 • 00:08:54 -Lidé jako Eliška a Kateřina
  by dříve byli odsouzeni
 • 00:08:56 k celoživotnímu pobytu
  v léčebně.
 • 00:09:00 Byli by to pacienti, s nimiž si
  lékaři nevědí rady.
 • 00:09:06 Dnes už je to naštěstí jinak.
 • 00:09:09 Kde ale hledat ten rozhodující
  moment,
 • 00:09:12 jenž pacientům otevřel brány
  běžného života?
 • 00:09:15 Jak souvisí s poznáním
 • 00:09:17 neurochemických vlastností
  našeho mozku?
 • 00:09:25 -Nová historie se zakládá někdy
  v polovině 20. století,
 • 00:09:28 kdy se začínají objevovat
  jednotlivé chemické působky
 • 00:09:33 jako ty základní elementy v té
  komunikační mašinérii
 • 00:09:37 toho složitého orgánu, jakým
  mozek je.
 • 00:09:40 Ten mozek využívá toho,
 • 00:09:43 co vlastně evoluce měla po ruce
  nejblíže.
 • 00:09:46 To znamená chemické molekuly,
  které jsou velice jednoduché
 • 00:09:49 a skládá je do velice složitých
  kontextů.
 • 00:09:53 To je něco, co je na té přírodě
  naprosto úžasné.
 • 00:09:58 S jednouchými komponenty
 • 00:10:00 vytvářet obrovsky složité
  struktury.
 • 00:10:02 -Převrat v dějinách psychiatrie
  způsobil objev
 • 00:10:04 prvního antipsychotika -
 • 00:10:06 léku, který tlumí příznaky
  psychóz.
 • 00:10:09 Psala se 50. léta
  a ve francouzských laboratořích
 • 00:10:12 vznikla nová chemická látka
  jménem chlorpromazin.
 • 00:10:22 -Náhodou se stalo to,
  že se zkoušela
 • 00:10:25 tato analgetická směs
  s chlorpromazinem
 • 00:10:28 u francouzských vojáků, kteří
  se tehdy angažovali v Indočíně.
 • 00:10:31 A jeden francouzský
  lékař-chirurg si všiml,
 • 00:10:35 že ti kluci, kteří byli
  bojových operacích
 • 00:10:38 a byli vystrašeni a měli vážná
  zranění
 • 00:10:41 a měli být uvedeni do té
  celkové anestézie,
 • 00:10:44 tak se najednou obrovsky
  uklidnili.
 • 00:10:48 A protože jsme ve Francii,
  tak o tom vyprávěl
 • 00:10:50 svému známému, jednomu známému
  pařížskému psychiatrovi
 • 00:10:53 u oběda, nedělního, samozřejmě,
  kde jinde.
 • 00:10:56 A ten zbystřil svoji pozornost
  a říkal:
 • 00:10:59 Ale to je hrozně zajímavý.
  To bychom mohli vyzkoušet
 • 00:11:01 u nás v naší nemocnici
  u našich neklidných pacientů.
 • 00:11:09 -Byla to doba,
  kdy byly psychiatrické léčebny
 • 00:11:12 plné pacientů.
  A neexistoval způsob,
 • 00:11:14 jak jim od příznaků psychóz
  pomoci.
 • 00:11:17 Lékaři se proto uchylovali
 • 00:11:19 i k testování
  nových neprověřených látek.
 • 00:11:25 -Vyzkoušeli to u několika
  pacientů
 • 00:11:29 v jedné pařížské nemocnici,
  a stal se zázrak.
 • 00:11:32 Těch se neděje mnoho,
  v medicíně.
 • 00:11:35 A zkrátka a dobře -
  tito pacienti se
 • 00:11:37 po mnoha a mnoha letech,
 • 00:11:39 kdy byli azylováni v tomto
  ústavu, se vyléčili.
 • 00:11:42 Zmizely ty příznaky, bludy
  a halucinace,
 • 00:11:44 které tam byly tak strašně
  dlouho.
 • 00:11:47 A to úplně od základů změnilo
  tvář psychiatrie.
 • 00:11:51 Protože se najednou objevila
  účinná látka
 • 00:11:54 a tito lidé mohli zpátky
  ke svým blízkým,
 • 00:11:57 mohli opět nějakým způsobem
  navázat
 • 00:11:59 na ten svůj přervaný životní
  příběh.
 • 00:12:03 A vlastně také od té doby
  vidíme,
 • 00:12:06 že se postupně snižoval počet
  psychiatrických lůžek.
 • 00:12:12 -Byl to příběh náhodného objevu
 • 00:12:16 a velké naděje pro psychicky
  nemocné pacienty.
 • 00:12:19 Příběh o to šťastnější,
  že se nevědělo,
 • 00:12:22 jak vlastně chlorpromazin
  působí.
 • 00:12:24 Nevědělo se, že za to může
 • 00:12:26 jedna jednoduchá molekula
  v naší hlavě - dopamin!
 • 00:12:36 Dopamin vzniká v poměrně malém
  počtu neuronů.
 • 00:12:39 Jejich výběžky ale vedou
  prakticky do celého mozku,
 • 00:12:43 proto tu dopamin hraje hned
  několik rolí.
 • 00:12:54 -Některé činnosti vyhledáváme,
  jiným se vyhýbáme
 • 00:12:57 a vlastně tím, kdo to
  zprostředkovává
 • 00:13:00 na nějaké úrovni je dopamin.
 • 00:13:03 Buďto se velice silně vylévá
  ve chvíli,
 • 00:13:06 kdy máme něco úžasného k jídlu
  nebo při sexu
 • 00:13:11 nebo nakonec i při hraní
  vzrušujících počítačových her
 • 00:13:16 nebo něčeho jiného -
 • 00:13:19 v té chvíli se vylévá v určité
  oblasti mozku.
 • 00:13:21 Jakoby označuje, taguje tu
  událost jako důležitou pro mě.
 • 00:13:25 A jako motivačně nabitou.
 • 00:13:31 Ale posunete se jenom kousek
  a v další dráze
 • 00:13:35 má ten dopamin úplně jinou
  roli.
 • 00:13:38 Tady zase reguluje hybnost.
 • 00:13:41 My víme, že právě úbytek těch
  dopaminových neuronů
 • 00:13:45 je podkladem
  Parkinsonovy nemoci.
 • 00:13:49 Nemoci, která je
  charakterizována
 • 00:13:51 zejména pak změnami v hybnosti.
 • 00:13:54 Jedinec je ztuhlý, třese se,
  chodí šouravými krůčky...
 • 00:14:01 Ale zase kousek dál hraje
  právě dopamin důležitou roli
 • 00:14:06 v rozvoji stavu, kterému říkáme
  psychóza.
 • 00:14:10 Nejčastější schizofrenie.
 • 00:14:13 A to proto, že ten dopamin tady
  v této v oblasti
 • 00:14:18 zprostředkovává významnost
  podnětů, které kolem sebe máme.
 • 00:14:31 -Mám taková bytosti,
 • 00:14:34 které vlastně se mnou sdílí ten
  můj svět.
 • 00:14:36 Časem jsem zjistila, že je
  ostatní lidé nevidí.
 • 00:14:39 Pro mě jsou naprosto reální.
 • 00:14:41 Mluví se mnou, jsou vidět,
  pohybují se okolo mě.
 • 00:14:46 A často se mnou komunikují
  hodně nevybíravě,
 • 00:14:54 že mi třeba i nadávají
  nebo se mi posmívají.
 • 00:14:59 I třeba teď, když tady mluvím,
  tak normálně komunikuji
 • 00:15:03 s těma bytostma a ony mi
  normálně sdělují svůj názor.
 • 00:15:08 Nebo říkají něco.
 • 00:15:10 Ale naučila jsem se jim třeba
  neodpovídat.
 • 00:15:13 Jakože nemám čas.
 • 00:15:17 -Eliška je nemocná paranoidní
  schizofrenií.
 • 00:15:20 Běžnou součástí jejího života
  jsou
 • 00:15:23 halucinace, bludy, přesvědčení,
  že po ní někdo jde.
 • 00:15:28 Veřejné povědomí nám o takto
  nemocných lidech praví,
 • 00:15:31 že jsou nebezpeční.
 • 00:15:34 V naprosté většině případů
  to ale není pravda.
 • 00:15:37 Projevy schizofrenie v její
  akutní fázi,
 • 00:15:39 při takzvané atace,
  jsou jen krátkodobým výkyvem
 • 00:15:42 v chemických procesech mozku.
 • 00:15:45 Nekontrolovatelně se tam vylévá
  dopamin.
 • 00:15:48 A věci náhle získávají netušené
  významy.
 • 00:15:52 Svět se před všemi smysly
  mění...
 • 00:16:00 -To se začne v podstatě
 • 00:16:02 tak jako poznenáhlu dít něco
  zvláštního.
 • 00:16:08 Vlastně se ráno třeba probudím jako
  kdybych byla
 • 00:16:11 v nějaké kouli nebo bublině.
 • 00:16:14 A teď ten svět je ode
  mne odtržený
 • 00:16:17 a mám takový pocit neurčitosti
  a skoro neexistence.
 • 00:16:21 A takové uzavřenosti v něčem,
  z čeho nemůžu ven.
 • 00:16:25 Najednou začnu vnímat všechno
  hodně ostře.
 • 00:16:30 Ať už zvuky nebo tvary,
  barvy...
 • 00:16:35 A začne se mi zdát, jako kdyby
  se na mě lidi dívali
 • 00:16:40 nějakým škaredým způsobem,
  jako kdyby se třeba šklebili.
 • 00:16:46 Taky si všímám věcí,
  které spolu zároveň
 • 00:16:49 normálně nesouvisí a já si je
  dávám najednou dohromady.
 • 00:16:55 Že třeba někde přeletí pták,
  někde projede černé auto,
 • 00:16:58 tam uvidím černého člověka...
 • 00:17:02 A to se mi stane takovým
  vodítkem, že se mi to spojí,
 • 00:17:07 že všichni kolem vlastně jsou
  černí
 • 00:17:10 nebo jsou tam nějací agenti,
  kteří mě sledují...
 • 00:17:14 A teď samozřejmě nastane
  strach.
 • 00:17:16 A tem je takový jakoby úplně
  živočišný,
 • 00:17:20 protože je to vlastně strach
  o život.
 • 00:17:23 Protože ony ty halucinace
  jsou reálné.
 • 00:17:26 Já třeba, když mám pocit,
  že mě někdo chce zabít,
 • 00:17:30 tak třeba cítím,
  že mi bodá nůž do těla.
 • 00:17:34 A to tělo reaguje tak, že já to
  fakt cítím.
 • 00:17:49 -V té situaci, kdy je dopamin
  disregulován
 • 00:17:52 a vylévá se mimo kontext
  té situace,
 • 00:17:55 tak najednou vtiskává těm věcem
  význam.
 • 00:17:58 A ten význam samozřejmě
  se obrací ke mně samotnému.
 • 00:18:03 Tyto věci mají význam pro mě,
  něco mi říkají.
 • 00:18:06 Něco důležitého mi chtějí
  sdělit.
 • 00:18:09 -Naši mysl to nutí tyto významy
  vysvětlovat,
 • 00:18:11 dávat si je do souvislostí,
  vytvořit si obraz světa,
 • 00:18:15 který pak psychiatři označují
  jako bludy.
 • 00:18:20 -Blud je o tom, že mám různé
  vize, různé informace,
 • 00:18:27 které mi třeba chodí jakoby
  telepatickou cestou.
 • 00:18:30 Které prostě najednou
  v té hlavě mám.
 • 00:18:33 Najednou vím stoprocentně,
 • 00:18:36 že to je pravda a nepochybuju
  o tom.
 • 00:18:41 Mně se prostě takhle ta realita
  poskládala
 • 00:18:44 a pro mě je to svět,
  který dává smysl.
 • 00:18:49 V podstatě každé pojetí světa
  je pouze nějaké přesvědčení
 • 00:18:53 toho člověka o tom, jak to na
  světě funguje.
 • 00:18:57 Protože vychází ze svým smyslů.
 • 00:18:59 A když mu ty smysly říkají něco
  jiného než jiným lidem,
 • 00:19:03 tak je logické, že potom si to
  poskládá jinak
 • 00:19:06 a věří něčem u jinému.
 • 00:19:08 To je třeba to samý
  i s minulostí, s budoucností
 • 00:19:12 a tak dále, protože všechno,
  co si pamatuju,
 • 00:19:14 všechny vzpomínky, tak se nikdy
  stát nemusely,
 • 00:19:17 protože se mi často stává,
  že mi někdo říká,
 • 00:19:20 že tohle není pravda, že se to
  nikdy nestalo
 • 00:19:24 nebo že se to stalo jinak.
 • 00:19:27 Takže proto se snažím nic
  nebrat definitivně:
 • 00:19:33 Takhle to je, musí být
  a vždycky bude.
 • 00:19:35 Protože se setkávám s tím,
  že pak to tak třeba vůbec není.
 • 00:19:43 -Odhalením zázračných účinků
  chlorpromazinu
 • 00:19:46 začala v psychiatrii nová éra.
 • 00:19:49 Vědci začali zjišťovat,
  jak antipsychotika fungují -
 • 00:19:52 že jsou takzvaným antagonistou
  dopaminu.
 • 00:19:55 Že zabraňují tomu,
  aby se dopamin
 • 00:19:58 dostal na druhou stranu
  synapse.
 • 00:20:02 -Takže na jedné straně dopamin
  utržený z řetězu
 • 00:20:05 a na druhé straně látky,
  které vlastně blokují
 • 00:20:08 ty dopaminové receptory
  a tím dokáží sejmout člověku
 • 00:20:13 z očí tu optiku psychózy a opět
  ho uvedou do těch souřadnic,
 • 00:20:18 takže je schopen vnímat sám
  sebe
 • 00:20:21 v tomto světě, řekneme,
  "normálně".
 • 00:20:29 -Když beru ty léky, tak potom
  mám možnost
 • 00:20:32 se od toho trochu oprostit
 • 00:20:35 a trochu být nad věcí
  a zvládat to.
 • 00:20:40 A ještě mít tam někde v hlavě
  světýlko rozumu,
 • 00:20:44 že to je nějaké divné, protože
  to jde někam, kam nechci.
 • 00:20:49 Přicházím jakoby zpátky do té
  reality
 • 00:20:53 a učím se v ní znovu chodit.
 • 00:20:55 Samozřejmě jsem nejistá,
  protože už nevím,
 • 00:20:57 čemu mám věřit, čemu ne.
 • 00:21:00 -Antipsychotika dnes pomáhají
  miliónům nemocných.
 • 00:21:04 Stále však neléčí schizofrenii
  jako takovou.
 • 00:21:07 Pouze pomáhají vyrovnat se
  s jejími příznaky.
 • 00:21:11 -Ty příznaky, které my vnímáme
  jako psychóza, bludy,
 • 00:21:16 halucinace, změny chování
  a podobně,
 • 00:21:18 ale to není ta vlastní nemoc.
 • 00:21:20 Ta vlastní nemoc začíná daleko
  dřív.
 • 00:21:22 A projevuje se daleko
  závažněji.
 • 00:21:25 Například třeba tím, že člověk
  ztratí schopnost
 • 00:21:28 fungovat v tomhle světě, ztratí
  schopnost studovat,
 • 00:21:31 fungovat jako sociální bytost
  a podobně.
 • 00:21:34 A to jsou ty články řetězu,
  které za tím jsou v polotmě
 • 00:21:40 a my vlastně vidíme jenom ten
  poslední.
 • 00:21:44 A to je ta neurochemická
  disbalance.
 • 00:21:47 -Ve stejné době jako
  antipsychotika
 • 00:21:50 byla objevena ještě jedna
  skupina léčiv,
 • 00:21:52 jež měla změnit tvář
  psychiatrie - antidepresiva.
 • 00:21:56 Víme ale, co je jejich
  chemickým protivníkem?
 • 00:22:03 Kateřina už přes 20 let žije
 • 00:22:05 s takzvanou schizoafektivní
  poruchou.
 • 00:22:08 Projevuje se extrémním
  střídáním nálad,
 • 00:22:11 kdy z manických stavů -
  podobných atakám psychózy -
 • 00:22:15 propadá do hlubokého zoufalství
  deprese.
 • 00:22:18 Obě tyto fáze pak doprovází
  výrazné zkreslení reality.
 • 00:22:25 -V manické epizodě se objevuje
  úplně všechno.
 • 00:22:29 Takzvané bludy, hlasy,
  halucinace.
 • 00:22:34 A halucinace nejen zrakové,
  ale i čichové a chuťové.
 • 00:22:38 A vlastně dochází ke zjitření
  smyslů.
 • 00:22:44 Všechny smysly jsou jakoby
  intenzivnější a vnímavější.
 • 00:22:49 Máte potřebu na věci sahat.
 • 00:22:53 Máte potřebu věci cítit.
 • 00:22:57 Nutí vás to k tomu být
  zrychlenej, všechno vám jde,
 • 00:23:02 daří se vám, všichni jsou
  na vás hodný
 • 00:23:05 a všichni vám přejou.
  A vy najednou zjistíte,
 • 00:23:07 že lítáte od nevidím
  po nevidím.
 • 00:23:12 Lítáte doslova třeba přes
  dálnici
 • 00:23:15 uprostřed noci k benzínový
  pumpě pro cigára.
 • 00:23:20 -Pak ale přijde deprese
  a všechno je během týdne jinak.
 • 00:23:26 -Máte chorobný smutek,
  máte beznaděj,
 • 00:23:31 máte absolutní zhnusení sama
  sebou.
 • 00:23:37 Člověk si přijde nejhorší
  na světě.
 • 00:23:40 A nic mu nepomůže.
  Když mu stokrát říkají:
 • 00:23:44 "Ne, je to dobrý, Káčo,
  všechno je v pohodě." Není!
 • 00:23:56 -Deprese je jedno
 • 00:23:58 z nejvážnějších duševních
  onemocnění.
 • 00:24:00 Deprese není prostý smutek,
  represe je porucha,
 • 00:24:03 ve které se smutek projeví jako
  patologický, nezvládnutelný,
 • 00:24:09 nemotivovaný situací,
  ve které ten člověk je.
 • 00:24:13 Schopnost se soustředit, vnímat,
  podávat výkon,
 • 00:24:16 rychlost psychomotorického
  tempa,
 • 00:24:19 rychlost toho, jak rychle nám
  plynou myšlenky
 • 00:24:21 a jak nám plyne řeč.
 • 00:24:23 To všechno je ovlivněno
  tou depresí.
 • 00:24:25 A je to vážný stav.
 • 00:24:29 -Člověk má pocit, že není
  schopen nic jinýho,
 • 00:24:32 než si celý dopoledne vařit
  kafe,
 • 00:24:35 sedět u stolu a kouřit,
  pít to kafe.
 • 00:24:37 Nejste schopný si pustit
  televizi, vzít si knížku...
 • 00:24:40 Prostě to nejde.
 • 00:24:47 Žijete z minuty na minutu,
  ze vteřiny na vteřinu.
 • 00:24:52 Nejste schopen si naplánovat
  čas ani na 5 minut napřed.
 • 00:24:57 Natož na den nebo na týden!
 • 00:24:59 Nebo jakože v létě pojedete
  na dovolenou!
 • 00:25:13 Uklidit po sobě hrnky
  od nádobí...
 • 00:25:16 A tyhle ty banální věci vám
  přijdou strašně těžký.
 • 00:25:20 V mánii jste schopná za noc
  přerovnat celou skříň.
 • 00:25:24 V depresi poličku se svetrama
  srovnáváte týden.
 • 00:25:53 Nádobí dát do myčky?
  To je hlavolam, kam co patří.
 • 00:26:00 Rozdělat si pribiňáka...
 • 00:26:02 Zkuste si někdy po ranní
  medikaci
 • 00:26:05 v psychiatrické léčebně
  rozdělat pribiňáka.
 • 00:26:12 To je test inteligence.
 • 00:26:16 -Antidepresiva si uměla s mnoha
  popsanými příznaky poradit.
 • 00:26:20 Rychle se stala nejužívanějšími
  léky v psychiatrii.
 • 00:26:27 Trvalo ale řadu let,
  než vědci odhalili
 • 00:26:30 tajemství jejich účinku.
 • 00:26:38 Když se do synaptické štěrbiny
  vyleje neuromediátor,
 • 00:26:41 jeho působení je dočasné.
 • 00:26:44 Účinné molekuly se rozloží
  nebo je odstraní bílkoviny,
 • 00:26:48 kterým se říká transportéry.
 • 00:26:51 Prostor mezi neurony se tak
  jako tak vyčistí
 • 00:26:53 a je připraven k další chemické
  komunikaci.
 • 00:27:01 Antidepresiva tyto transportéry
  zablokují
 • 00:27:04 a v mozku se pak hromadí
  molekula usvědčená z toho,
 • 00:27:07 že ovlivňuje naše vnímání
  a náladu - serotonin.
 • 00:27:15 -Toto zjištění vedlo
  k předpokladu, že deprese,
 • 00:27:17 logicky, bude onemocnění, logicky,
  způsobené narušením
 • 00:27:23 sníženou hladinou těch
  neuromediátorů.
 • 00:27:27 A dneska už víme,
  že to tak není.
 • 00:27:29 Představa, že zvýšení
  serotoninu,
 • 00:27:32 které zlepšuje náladu znamená,
  že nedostatek serotoninu je to,
 • 00:27:35 co způsobuje špatnou náladu,
  je prostě příliš jednoduché.
 • 00:27:40 Důkaz, že tomu tak není, může
  být experiment,
 • 00:27:42 kde by si depresivní pacient
  vzal
 • 00:27:46 tu první tabletku toho
  antidepresiva.
 • 00:27:49 Během desítek minut dojde
  k mnohonásobně
 • 00:27:51 vyšší koncentraci
  neurotransmiterů
 • 00:27:54 uvnitř té štěrbiny.
  Velmi rychle!
 • 00:27:56 Deprese však neodezní, deprese
  trvá dál další měsíce.
 • 00:28:03 -Když ležíte v noci
  v té posteli v tom blázinci
 • 00:28:08 a nemůžete spát a nechcete léky
  na spaní
 • 00:28:11 a posloucháte,
  jak bijou ty hodiny.
 • 00:28:15 A je to milosrdný, protože
  víte, že v 5 ráno
 • 00:28:19 už přijde ranní sestra a můžete
  vstávat.
 • 00:28:22 A pustí vás na kuřárnu a dovolí vám
  uvařit si kafe.
 • 00:28:26 Sedíte na kuřárně a jsou tam
  lidi okolo vás a nic.
 • 00:28:30 Je vám blbě.
  Chcete si zapálit...
 • 00:28:33 A najednou vám někdo připálí.
 • 00:28:37 A v ten moment zjistíte:
  Je mi líp.
 • 00:28:43 -Původ deprese dnes vědci
  hledají
 • 00:28:45 v části mozku,
  které se říká hipokampus.
 • 00:28:50 -U depresivních pacientů je tam
  narušení struktury
 • 00:28:53 přímo viditelné mikroskopem,
  které spočívá v tom,
 • 00:28:57 že neuronů je normálně,
  ale mají méně synapsí,
 • 00:29:01 jsou prostě ochuzeny.
 • 00:29:03 Dnes víme určitě, že serotonin
  není příčinou deprese,
 • 00:29:06 ale zásah do přenosu
  na serotonerní,
 • 00:29:10 na serotoninovou synapsi
  depresi léčí.
 • 00:29:12 To je to, co my dneska víme.
 • 00:29:14 A dokonce dneska už víme i
  proč.
 • 00:29:17 -Tajemství úspěchu antidepresiv
  se skrývá až v dějích,
 • 00:29:21 které serotonin uvádí
  do pohybu.
 • 00:29:24 Na jejich konci je zvýšená
  produkce
 • 00:29:26 takzvaných růstových faktorů.
 • 00:29:28 Hnojiva, jenž podporuje vznik
  nových synapsí
 • 00:29:31 a zalesňuje tak depresí
  ochuzené neurony v hipokampu.
 • 00:29:36 Než se jeho vliv projeví,
  uplyne ale zhruba měsíc.
 • 00:29:43 -Zásahem do toho
  neuromodulátoru ovlivňuji
 • 00:29:45 nějaké úplně jiné děje,
  které potom nakonec se dotknou
 • 00:29:48 té vlastní příčiny a vede to
  k té změně.
 • 00:29:51 Synapse se obnoví, je jich
  normální počet,
 • 00:29:54 a deprese odezní.
 • 00:30:09 -Náš mozek se tedy den co den
  snaží udržet v rovnováze.
 • 00:30:13 Každý krok v životě,
  každá zkušenost a emoce
 • 00:30:17 jej vychýlí na tu či onu
  stranu.
 • 00:30:20 Abychom zůstali duševně zdraví,
  jde jen o to, nepřepadnout.
 • 00:30:26 Problém nastává,
 • 00:30:28 když se chemická rovnováha
  v mozku naruší.
 • 00:30:31 Zejména u náchylných lidí to má
  vážné důsledky.
 • 00:30:36 To ovšem neznamená, že za to
  můžou
 • 00:30:38 signální molekuly v naší hlavě.
 • 00:30:42 -Psychické poruchy nejsou
  způsobeny
 • 00:30:44 nedostatkem nebo nadbytkem
  nějakého přenašeče, určitě ne.
 • 00:30:49 Na druhou stranu ale my nemáme
  většinou jinou možnost,
 • 00:30:52 než právě zásahem do těch
  přenašečů ty diagnózy léčit.
 • 00:31:02 -Od léků však nelze očekávat
  přespříliš.
 • 00:31:06 Mohou zabránit pádu do akutní
  fáze nemoci.
 • 00:31:09 Mohou duševně nemocným pomoci
  vstát,
 • 00:31:12 ale udržet rovnováhu
  dlouhodobě?
 • 00:31:17 -Ty molekuly těch léků jsou
  příliš jednoduché na to,
 • 00:31:19 aby prostě zprostředkovaly to,
 • 00:31:22 že ten svět není takto,
  ale že je takto.
 • 00:31:24 Ty léky nedělají nic jiného
 • 00:31:27 než že urychlují schopnost obnovy
  té rovnováhy
 • 00:31:29 tomu nervovému systému.
 • 00:31:32 Ale to obnovení rovnováhy
  je potom na tom mozku samotném.
 • 00:31:37 -Může se zdát, že příběh
  psychiatrie od začátku 50. let
 • 00:31:42 je příběhem mimořádně šťastným.
 • 00:31:46 Problém se ale skrývá
  v detailu.
 • 00:31:49 V případě psychických
  onemocnění
 • 00:31:51 jsou to praktické důsledky
  dlouhodobé léčby.
 • 00:31:58 -To je slinění, slintání nebo
  naopak vyschlý jazyk,
 • 00:32:04 změna chuti - to začnu od tý
  pusy.
 • 00:32:09 Pak třeba tiky v očích,
 • 00:32:12 různý poškubávání obličejem,
  přesedávání.
 • 00:32:18 Nejste schopný stát na jednom
  místě, musíte chodit.
 • 00:32:22 Psychiatričtí pacienti často
  trpí bolestmi hlavy,
 • 00:32:25 mívají větší sklon k migrénám.
 • 00:32:29 -Po určitém čase vždycky
  přestanu cítit.
 • 00:32:33 Nejenom, že necítím tolik ten
  strach,
 • 00:32:37 který mě předtím ochromoval,
 • 00:32:39 ale že se nedokážu ani pořádně
  radovat z věcí.
 • 00:32:44 -Vy žijete v bublině, žijete
  za zdí, žijete v zrcadle.
 • 00:32:49 A máte kolem sebe koridor,
  který vytvoří ten lék
 • 00:32:54 jako hranice proti tomu, aby
  k vám ta realita nemohla.
 • 00:33:00 -A v momentě, kdy já mám pocit,
  že jsem vyhaslá,
 • 00:33:04 že jsem mrtvá jako uvnitř,
  že nedokážu
 • 00:33:06 intenzívně cítit ten cit,
  tak to je něco tak hrozného,
 • 00:33:11 že pak zkouším něco s tím
  udělat
 • 00:33:15 jen aby tento stav pominul.
 • 00:33:23 -Je sputa faktorů, které nám
  házejí klacky pod nohy.
 • 00:33:28 To je - že nevíme, které léky se
  hodí
 • 00:33:32 na kterou psychózu, pořádně.
  Že nedokážeme předem říci,
 • 00:33:36 jak je ten který člověk bude
  tolerovat.
 • 00:33:39 A také, že ty léky mají
  nežádoucí účinky,
 • 00:33:43 které znamenají, že v 60% případů
  je lidé,
 • 00:33:48 kteří mají zkušenost s psychózou,
  vysadí.
 • 00:33:51 -Jsou lidé, kteří berou léky -
  jednu dávku
 • 00:33:54 vlastně dlouhodobě a pochvalují
  si to, že to je tak akorát.
 • 00:34:00 Jsou lidé, kteří si to podle
  situace
 • 00:34:03 regulují trochu víc, trochu
  míň.
 • 00:34:07 A jsou třeba lidé, kterým léky
  dělají špatně. Úplně.
 • 00:34:12 -Nebo prostě takový to:
  Fuj, už to nechci.
 • 00:34:15 Ty léky mi dělají špatně,
  mám vedlejší účinky
 • 00:34:17 a nechci je brát!
 • 00:34:19 Chci být normální, zdravej
  člověk!
 • 00:34:21 Nechci brát žádný léky.
 • 00:34:24 Šup, vysadím, do tejdne,
  do měsíce jsem zpátky.
 • 00:34:33 -Dobrá zpráva je, že těch léků
  dnes máme mnoho
 • 00:34:36 a je možné zkoušet ten pravý
  klíč do toho pravého zámku.
 • 00:34:41 Tak, aby byly příznaky
  pod kontrolou
 • 00:34:44 a zároveň aby člověk mohl s tím
  lékem žít dlouhodobě.
 • 00:34:51 -Nové léky jsou také lépe
  cílené.
 • 00:34:54 Mohou být nastaveny tak,
  že v jedné oblasti mozku
 • 00:34:57 působí jinak než v oblasti
  jiné,
 • 00:35:00 jen o pár centimetrů vedle.
 • 00:35:03 -Ta nová psychofarmaka,
  která máme, jsou bezpečnější.
 • 00:35:06 To znamená - mají méně
  vedlejších účinků
 • 00:35:08 a jsou schopny ovlivňovat jemné
  dimenze.
 • 00:35:10 Jako je ztráta vůle, ztráta
  schopnosti
 • 00:35:12 adaptovat se v životě, ztráta
  potřeby
 • 00:35:15 navazovat sociální interakce
  a podobně.
 • 00:35:18 Což nejsou halucinace,
  to je jemnější skupina příznaků
 • 00:35:22 u schizofrenie, která nakonec
  pro kvalitu života
 • 00:35:24 může mít mnohem větší dopad než
  slyšení
 • 00:35:27 nějakého hlasu nebo blud, který
  se dá dobře vyléčit.
 • 00:35:31 -Přes veškerou snahu vědců
  a lékařů
 • 00:35:33 stále existují pacienti,
 • 00:35:36 kterým léčba dostupnými
  psychofarmaky nepomáhá.
 • 00:35:39 Buď na ně léky neúčinkují
 • 00:35:41 nebo nepřekonají bariéru
  vedlejších účinků.
 • 00:35:45 Naděje, jak těmto lidem pomoci,
  se v posledních letech
 • 00:35:48 upíná i ke skupině látek,
  jež byla donedávna
 • 00:35:51 výzkumným účelům zapovězena -
  psychedelikům.
 • 00:35:59 -Látky Jako je LSD, mescalin,
 • 00:36:03 tak vyvolávají poměrně výrazné
  změny vnímání
 • 00:36:06 jako jsou halucinace, jako je
  narušené myšlení,
 • 00:36:08 jako jsou změny emocí,
 • 00:36:11 jako je narušené vnímání
  sociálního kontextu.
 • 00:36:14 A ty účinky jsou tak robustní,
  tak velký, tak mocný,
 • 00:36:16 že se začali vědci zajímat
  o to,
 • 00:36:20 zadali by tyhle ty látky nebyly
  použitelné
 • 00:36:23 k léčbě duševních poruch.
 • 00:36:28 V těch 50. letech, řekněme si
  na rovinu,
 • 00:36:31 asi ty etická pravidla nebyla
 • 00:36:33 tak striktní a přísná
  jako dnes.
 • 00:36:37 A v praxi to vedlo k tomu,
 • 00:36:39 že psychedelika dostal de facto
  každý pacient.
 • 00:36:43 Na základě toho se přišlo
  na to,
 • 00:36:45 že zaprvé tyto látky vyvolávají
  příznaky,
 • 00:36:48 které jsou podobné psychóze,
  také se tomu svého času říkalo,
 • 00:36:52 že vyvolávají experimentální
  psychózu.
 • 00:36:54 A na straně druhé, že tyto látky
  mohou v některých případech
 • 00:36:59 i těm lidem pomoct,
 • 00:37:01 že mohou zmírnit některé
  ty příznaky, kterými trpí.
 • 00:37:09 -Po dvaceti letech se ale
  nadějný výzkum zastavil.
 • 00:37:13 Psychedelika se dostala
  na seznam zakázaných látek
 • 00:37:16 k drogám jako je kokain
  nebo heroin.
 • 00:37:25 Dnes už ale ledy povolují.
 • 00:37:28 A v několika zemích se výzkumy
  znovu rozběhly.
 • 00:37:31 Zde, v Národním ústavu
  duševního zdraví v Klecanech,
 • 00:37:34 jsou psychedelika
  experimentálně užívána
 • 00:37:38 při výzkumu psychóz.
 • 00:37:45 -V tom projektu, který teď
  probíhá,
 • 00:37:47 tak my se snažíme modelovat
  psychotické onemocnění,
 • 00:37:51 modulujeme schizofrenii.
 • 00:37:53 My už klasické příznaky docela
  dobře známe,
 • 00:37:56 ty už byly popsány mockrát,
  nicméně dneska máme k dispozici
 • 00:37:59 poměrně sofistikované metody,
  kterými se můžeme koukat na to,
 • 00:38:03 jakým způsobem dochází
  k ovlivnění mozkové funkce.
 • 00:38:07 -Stav podobný psychóze vědci
  vyvolávají
 • 00:38:09 látkou jménem psilocybin.
 • 00:38:13 V přírodě ji obsahují
  halucinogenní houby.
 • 00:38:16 Její laboratorně připravenou
  variantu
 • 00:38:18 vědci podávají několika
  desítkám dobrovolníků.
 • 00:38:22 Patří mezi ně i postgraduální
  studentka zoologie Klára.
 • 00:38:32 -Já jsem na první intoxikaci
  byla před 10 měsíci.
 • 00:38:39 Pořád přemýšlím o tom zážitku,
  co to vlastně znamenalo.
 • 00:38:42 Řekla bych, že to je jeden
 • 00:38:44 z nejsilnějším zážitků v mém
  životě.
 • 00:38:46 Opravdu mě to překvapilo.
 • 00:38:48 Já jsem si myslela, že to bude
  spíš taková legrace,
 • 00:38:51 ale legrace to moc nebyla.
 • 00:38:53 -Ahoj.
  -Ahoj, ahoj, vítejte.
 • 00:38:56 Tak pojď se posadit k nám,
  prosím tě.
 • 00:39:00 Tak já tě vítám u nás v naší
  experimentální místnosti
 • 00:39:04 na tvém druhém měření, je to
  tak?
 • 00:39:06 -No, je to druhý.
 • 00:39:09 -Tak, prosím tě, já se tě asi
  na úvod
 • 00:39:11 nejdřív zeptám na takový ty
  běžný věci -
 • 00:39:14 jestli jsi teď zdravá,
  jestli nemáš nějaký
 • 00:39:16 tělesný problém nebo cokoliv,
  co by mohlo bránit tomu,
 • 00:39:18 abychom to měření mohli začít
  dělat.
 • 00:39:20 -Ne, cítím se dobře.
  -Cítíš se dobře.
 • 00:39:22 Po psychické stránce, že bys
  teď zažila v poslední době
 • 00:39:26 nějaké složitější situace,
 • 00:39:28 co by se tě nějak hluboce
  dotklo...
 • 00:39:30 -Ne, nic významného se mi
  nestalo.
 • 00:39:32 Tak doufám, že to bude dobrý.
  -Jo.
 • 00:39:37 -Při práci s psychedeliky
  je na prvním místě bezpečnost.
 • 00:39:40 Každé sezení proto doprovázejí
  odborní asistenti -
 • 00:39:44 takzvaní siteři -
  kteří dělají nutná měření
 • 00:39:47 a zároveň jsou vždy po ruce,
 • 00:39:50 aby Kláru jejím zážitkem
  provedli.
 • 00:39:57 -Tak všechno dobrý?
  Nemotá se ti hlava?
 • 00:39:59 -Ne, je mi dobře.
 • 00:40:01 -Člověk může prožívat celou
  řadu různých stavů.
 • 00:40:04 Od extatických, euforických
  stavů, přes stavy,
 • 00:40:07 které jsou charakterizované
  velkou úzkostí.
 • 00:40:10 Můžou tam být stavy, kdy člověk
  prožívá paranoidní představy.
 • 00:40:14 Můžou tam být i momenty,
  kdy má člověk strach, že umře,
 • 00:40:18 dostává se do kontaktu se
  smrtí.
 • 00:40:21 A to je potřeba nějakým
  způsobem potom zintegrovat,
 • 00:40:24 aby člověk si z toho nedonášel
  nějaké nedokončené,
 • 00:40:27 neuzavřené záležitosti,
  aby ten finální prožitek
 • 00:40:30 byl co nejpříjemnější
  a co nejbezpečnější.
 • 00:40:35 -K tomu přispívá i nezvyklé
  prostředí,
 • 00:40:38 které vědci z obvykle šedivé
  místnosti vytvořili.
 • 00:40:41 Uklidňující atmosféru nakonec
  podtrhuje
 • 00:40:43 i očistný rituál s kondořími
  pery a vůní bílé šalvěje.
 • 00:40:49 -Tak já myslím, že začátek máme
  za sebou.
 • 00:40:52 -Jsme připravený.
  -Jestli je něco, co bys ještě
 • 00:40:54 chtěla dál probrat před tím,
  než se pustíme do práce?
 • 00:40:58 -Ne, jedeme na to.
  -Dobrý. Tak jo.
 • 00:41:00 Takže to si tady odložíme,
  típneme...
 • 00:41:10 My tady máme pro tebe
  přichystanou dávku.
 • 00:41:13 Ta dávka je připravená tak,
  aby odpovídala tvé váze.
 • 00:41:16 Měly by tam být 4 bílé kapsle
  a 2 průhledné kapsle.
 • 00:41:19 Takže podle mě tam 4 bílé
  a 2 průhledný jsou.
 • 00:41:22 Takže ještě to zkontroluj ty,
  jestli to tak odpovídá.
 • 00:41:24 -Hm, no.
 • 00:41:26 -Takže já myslím, že se můžeme
  pustit do práce.
 • 00:41:28 Máš tady vodu na zapití,
  takže můžeš užít.
 • 00:41:32 Máme 10:45.
 • 00:41:43 -Já jsem strašně zvědavá,
  jak to bude probíhat,
 • 00:41:46 jaká ta intoxikace bude,
  protože už nějaká prožitek mám.
 • 00:41:49 A teď mě hrozně zajímá, jestli
  mu to bude podobný,
 • 00:41:51 nebo jestli se člověk naučí
  třeba s tím nějak pracovat.
 • 00:41:55 Nebo co vůbec se bude dít.
 • 00:42:00 -Ty akutní projevy intoxikace
 • 00:42:02 nejsou nějak dramaticky
  závažné.
 • 00:42:05 Většinou dojde k mírnému
  zvýšení krevního tlaku,
 • 00:42:08 k mírnému zvýšení tepové
  frekvence,
 • 00:42:10 k rozšíření zornic...
 • 00:42:20 -Člověk cítí takové to trnutí
  těla, tak si říká:
 • 00:42:23 Tak asi to je aktivní látka.
 • 00:42:25 Ale potom ten nástup u mě je
  okamžitej.
 • 00:42:32 Na začátku toho prožitku
  se strašně zintenzívní
 • 00:42:35 smyslové vnímání a ten svět je
  potom
 • 00:42:38 krásně barevnej,
  krásně voní...
 • 00:42:41 Ty vůně jsou opravdu opojný.
 • 00:42:44 Člověk je vnímá jinak
  než když není intoxikovaný.
 • 00:42:47 A hmat - to prostě na něco
  sáhneš
 • 00:42:50 a to se nedá popsat,
  jak je to příjemný.
 • 00:42:55 Člověk se cítí emočně jako
  nahej.
 • 00:42:59 Opravdu se střídají strašně
  rychle návaly absolutní lásky,
 • 00:43:03 absolutní nenávisti, štěstí,
  úzkosti...
 • 00:43:07 A vlastně vůbec není v jeho
  silách
 • 00:43:09 nějakým způsobem to ovládat.
 • 00:43:13 -Psilocybin, respektive jeho
  aktivní forma psilocin,
 • 00:43:18 je molekulárně velmi podobný
  látce,
 • 00:43:21 kterou již známe - serotoninu.
 • 00:43:24 Díky tomu v mozku obsazuje
 • 00:43:26 různé typy serotoninových
  receptorů.
 • 00:43:29 Vědce obzvláště zajímá jeden
  z nich.
 • 00:43:31 Psilocin zde mění aktivitu
  a citlivost neuronů tak,
 • 00:43:35 že to vede až k halucinacím.
 • 00:43:38 -Psychedelika vyřadí jakýsi
  filtr,
 • 00:43:40 takzvaný talamický filtr.
 • 00:43:42 A my na základě toho dostáváme
  mnohem větší
 • 00:43:45 množství informací, které
  přicházejí nám do mozku.
 • 00:43:49 A zároveň ten mozek začne
  generovat nějaké vzruchy navíc.
 • 00:43:52 A ty se potom mohou projevit
  jako například
 • 00:43:56 ty vizuální halucinace nebo ty
  změny,
 • 00:44:00 které lidé potom prožívají,
 • 00:44:02 vnímají navíc oproti té běžné
  realitě.
 • 00:44:06 -Podobnost psychedelického
  zážitku s psychózou
 • 00:44:10 ale nezůstává jen u vnímání.
 • 00:44:13 Změny, které Klára zažívá,
  jsou hlubší.
 • 00:44:17 Přestává umět číst emoce jiných
  lidí a chápat sociální vazby.
 • 00:44:22 Její příznaky se začínají
  podobat tomu,
 • 00:44:24 co lidé jako Eliška a Kateřina
  zažívají běžně.
 • 00:44:31 -Člověk začne úplně jinak
  vznímat ostatní lidi.
 • 00:44:34 Strašně špatně se mu interpretuje,
  co vlastně oni chtějí,
 • 00:44:39 jak jsou emočně naladěný
  a jestli se na mě zlobí
 • 00:44:42 nebo jestli mají radost,
  co vlastně jakoby mám dělat.
 • 00:44:50 Člověku je dobře mezi ostatními
  lidmi,
 • 00:44:53 protože jim rozumí, dokáže číst
  jejich emoce,
 • 00:44:57 dokáže předpokládat, co si
  myslí,
 • 00:45:00 dokáže s nima normálně
  mluvit...
 • 00:45:02 A když se tohle rozbourá,
  tak najednou je sám
 • 00:45:04 někde ve světě,
  kde je úplně sám,
 • 00:45:07 nikdo mu nepomůže,
  nikdo mu nerozumí.
 • 00:45:10 Celý život si stavíš svět,
  který v pár
 • 00:45:14 minutách nebo hodinách
  se ti kompletně rozloží.
 • 00:45:18 Takhle si třeba představuju
  smrt.
 • 00:45:23 -Jedno takové sezení trvá
  šest i více hodin.
 • 00:45:26 Dobrovolníci během něj plní
  několik výzkumných úloh,
 • 00:45:30 zatímco vědci jejich mozkovou
  aktivitu
 • 00:45:32 mapují pomocí EEG a magnetické
  rezonance.
 • 00:45:39 -Během toho momentu, kdy víme,
  že ten člověk
 • 00:45:42 třeba aktivně halucinuje,
 • 00:45:44 tak jsme schopni se podívat
  na ten mozek,
 • 00:45:46 co zrovna v tu chvilku dělá
  a zjistit, které ty oblasti
 • 00:45:50 se dokáží podílet na vzniku
  těch halucinací.
 • 00:45:53 Je to jakési okénko,
  které mám vlastně ukazuje
 • 00:45:55 pouze malou část toho,
  co za tou psychózou může stát.
 • 00:45:59 A zároveň díky tomu, že známe
  mechanismus účinku psilocybinu,
 • 00:46:05 že působí přes serotoninový
  systém,
 • 00:46:08 můžeme následně i dovozovat to,
  které sítě, které okruhy
 • 00:46:11 a které neurotransmitery se podílí
  na těch konkrétních změnách.
 • 00:46:17 -Objevují se už i studie,
  které nesledují bezprostřední,
 • 00:46:20 ale dlouhodobé působení
  psychedelik.
 • 00:46:23 Slibně se jeví užití
  psilocybinu
 • 00:46:26 při úzkostných poruchách
  a u pacientů s depresí,
 • 00:46:29 jimž nezabírají běžná
  antidepresiva.
 • 00:46:32 -Silocybin se zdá, že u těchto
  pacientů
 • 00:46:35 měl naprosto úžasný efekt,
  kdy došlo v podstatě
 • 00:46:38 k vymizení těch depresivních
  příznaků
 • 00:46:41 a ten efekt přetrvával
  minimálně měsíc.
 • 00:46:44 Ale některé ty pozitivní účinky
  přetrvávaly
 • 00:46:46 až 6 měsíců od užití
  nebo od podání této látky.
 • 00:46:54 -Je podivuhodné, jak působení
  několika molekul
 • 00:46:58 na jeden typ receptoru v mozku
  ovlivní tak širokou škálu
 • 00:47:01 tělesných a duševních stavů.
 • 00:47:05 Odhaluje se tím, jak důležité
  jsou látky jako serotonin
 • 00:47:09 při definování světa kolem nás.
 • 00:47:12 A také to, jak křehká tato
  realita je.
 • 00:47:15 Jak je náchylná k tomu
  překlopit se do reality jiné.
 • 00:47:22 -Člověk víc přemýšlí o tom,
 • 00:47:23 která ta realita je vlastně
  správná.
 • 00:47:26 Nebo není už si tak jistý...
 • 00:47:30 Já prostě pořád přemýšlím
  o tom, co zažívají lidi,
 • 00:47:34 kteří takovýhle stavy prožívají
  pravidelně.
 • 00:47:40 Třeba už vědí, že ten stav
  nastane
 • 00:47:42 a že bude trvat delší dobu.
 • 00:47:49 Opravdu jsem si uvědomila,
  že to, co v životě
 • 00:47:53 vnímám jako samozřejmý
  samozřejmý není.
 • 00:47:56 To vůbec.
  Že člověk rozumí
 • 00:47:58 světu kolem sebe je něco,
 • 00:48:00 co by si měl asi opravdu hrozně
  vážit.
 • 00:48:17 -Některé náhody mají šťastnější
  důsledky než jiné.
 • 00:48:21 Objev účinných psychofarmak
  a následně i chemických látek,
 • 00:48:25 jež ovlivňují náš mozek,
  se stal klíčovým momentem
 • 00:48:28 nejen pro neurovědy,
 • 00:48:30 ale především pro lékaře
  a pro jejich pacienty.
 • 00:48:35 -Od 50. let vlastně neběží nic
  jiného, než výzkum,
 • 00:48:38 který zjišťuje, proč vlastně ty
  léky fungují. To zaprvé.
 • 00:48:41 A zadruhé - jak ty původní
  molekuly trošku pozměnit,
 • 00:48:44 aby fungovaly lépe a s menšími
  vedlejšími účinky.
 • 00:48:50 -Ke zkoumaným alternativám dnes
  přibývají i látky
 • 00:48:53 dříve zatracované jako
  nebezpečné drogy.
 • 00:48:56 Vědci v nich hledají
  mechanismy,
 • 00:48:58 jež by účinky tradičních léků
  dokázaly překonat.
 • 00:49:02 Bude to ale lidem jako je
  Eliška a Kateřina stačit?
 • 00:49:08 -Nechci se ocitnout zase v tom
  stavu,
 • 00:49:11 kdy se nekontroluju
  a kdy propadu tomu bludu
 • 00:49:15 a kdy budu jednat zase
  zkratkovitě
 • 00:49:18 a tak, jak si nepřeju,
  když se z toho probírám.
 • 00:49:23 Rozhodně bych ale nechtěla
  ztratit
 • 00:49:25 tu bohatost tohoto světa.
 • 00:49:27 To by najednou ten život byl
  o hodně prázdnější.
 • 00:49:30 Když je člověk takový vyhaslý
  a prázdný,
 • 00:49:33 tak to je otázka potom, jestli
  to má smysl, takový život.
 • 00:49:39 -V momentě, kdy máte depresi,
 • 00:49:42 tak nevidíte světlo na konci
  tunelu.
 • 00:49:44 Ale vidíte, že vlastně existují
  instituce vytvořené lidmi,
 • 00:49:51 nedokonalými lidmi
  pro nedokonalé lidi.
 • 00:49:56 Ale když vám bude špatně,
  když vám bude hodně špatně,
 • 00:50:00 že vám nějak pomůžou.
 • 00:50:02 Že to sice bude třeba trvat
  dlouho, ale že to zvládnou.
 • 00:50:05 To je prostě o personálu,
  o lidech, o lécích...
 • 00:50:09 To je komplex.
  Jedno bez druhého nemá smysl.
 • 00:50:17 -Možná se opravdu blíží doba,
  kdy vědci a lékaři
 • 00:50:20 nemocným vrátí plnohodnotný
  život bez vedlejších účinků.
 • 00:50:27 Přesto stále půjde jen
  o zlomek tajemství
 • 00:50:31 skrytých mezi miliardami
  neuronů v našem mozku.
 • 00:50:36 -My vlastně osvětlujeme jenom
  malou část toho jeviště
 • 00:50:41 a to, co se děje kolem
  je prozatím ve tmách.
 • 00:50:44 A tam je obrovská, široká škála
  různých látek,
 • 00:50:49 které také jsou signálními
  molekulami.
 • 00:50:52 A jejich funkce je nám prozatím
  zcela neznámá.
 • 00:50:57 -Osobně se nedomnívám, že někdy
  poznáme plně to,
 • 00:51:01 jak náš mozek funguje,
  ale v okamžiku,
 • 00:51:03 kdy poznáme aspoň ty základní
  stavební kameny,
 • 00:51:07 nebo ty základ principy,
  tak samozřejmě i tento posun
 • 00:51:10 bude mít a má už teď praktické
  dopady.
 • 00:51:13 My prostě lépe léčíme narušení
  toho mozku.
 • 00:51:17 Lépe léčíme naše pacienty.
 • 00:51:32 Skryté titulky: Tereza Fenclová
  2017

Související