Z jakého důvodu nás evoluce vybavila žárlivostí? Jaký vliv má hormonální antikoncepce na chování žen při výběru partnera? A skutečně ve společnosti vyhrají vždy ti nejsilnější? Přírodní vědy dnes, více než kdy jindy, zasahují do veřejné debaty. Otázky, na něž člověk dříve hledal odpověď v náboženství nebo ve filozofii, nyní často zodpovídají představitelé přírodních oborů. Vědci v posledních desetiletích vystoupili ze svých laboratoří a začali odpovídat na to, co lidstvo zajímá od nepaměti. Nový dokumentární cyklus Člověk, to je věda o výsledcích výzkumů vědeckých pracovišť v České republice ukáže, co se skrývá za běžným lidským jednáním.

„V cyklu Člověk, to je věda se pokoušíme přenést anglosaskou tradici populárně-naučného filmu do českých reálií. Vědecká témata vyprávíme jako poutavé příběhy, díváme se na ně nejen z pohledu vědců, ale i obyčejných lidí, kteří se buď vědeckých experimentů účastní, anebo jim ve svém důsledku pomáhají,“ prozrazuje režisér Marek Duda, který se podílel na výrobě tří dílů, a autor cyklu a scénáře Zdeněk Holý ho doplňuje: „Pořad vznikl z potřeby popularizovat myšlenky přírodních vědců, kteří se zabývají člověkem. Jsme zvyklí se dívat do těla prostřednictvím medicíny, ale tam pohled přírodních věd končí. Jako by bylo tabu, abychom se na sebe dívali z perspektivy vědních oborů, jako je biologie, evoluční biologie, evoluční psychologie. Přitom tyto obory mají co říci k tak lidským fenoménům jako rodičovství, žárlivost, duševní poruchy, původ a vývoj morálky atd. Diváci se mohou těšit na spoustu překvapivých souvislostí, které o svém životě ani netušili.“

„Cyklus ukazuje nejen zajímavé české objevy a vědce, ale používá i grafické technologie a pracovní postupy tak, abychom divákovi věrněji a blíže představili vybraná témata a zároveň zachovali správnou míru odbornosti a přitom jsme zůstali divácky vstřícní. Správný poměr odbornosti a sdělnosti je jistou alchymií a zároveň největší výzvou pro celý štáb, který se na daném pořadu podílí,“ říká Martina Šantavá, kreativní producentka, v jejíž tvůrčí producentské skupině dokumentární série vznikla.

Pilotní díl Čí je moje dítě vyhrál v roce 2013 hlavní cenu na festivalu AFO Olomouc a dále pak cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlepší český dokument v oblasti humanitních a společenských věd. Film Pod vlivem hormonální antikoncepce byl přijat na festival Pariscience, který propojuje vědu s kinematografií, aby osvětlil vývoj různých vědeckých oborů a jejich dopad na společnost. Dokument byl naším prvním zástupcem po více než třiceti letech na tomto mezinárodním festivalu vědeckých filmů.