iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 10. 2019
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
41723
zhlédnutí

Bedekr

(Benelux)

Utrecht

Staré katedrály, zámky, hrady, kouzelná městečka i významná města, rozlehlá jezera a řeka Vecht,

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Bedekr VI. - Utrecht

 • 00:00:00 Prastaré katedrály...
 • 00:00:02 -...zámky i hrady.
 • 00:00:04 -Malebná městečka
  i významná města.
 • 00:00:07 -Rozlehlá jezera...
  -... obranné linie.
 • 00:00:10 Voda, kam se podíváš.
 • 00:00:12 Vítejte v Nizozemsku,
 • 00:00:15 vítejte v Bedekru
  a vítejte v Utrechtu,
 • 00:00:19 kde začíná svou pouť řeka Vecht,
  po které se teď budu plavit.
 • 00:00:23 -Nizozemsko a plavba po řekách
  a kanálech patří k sobě.
 • 00:00:26 Tím spíš, když pro řízení lodě
  tu nepotřebuješ kapitánské zkoušky.
 • 00:00:30 -Můj cíl je jasny.
  Poznat řeku a její okolí.
 • 00:00:35 A na konci cesty vzdát hold
  jednomu moravskému rodákovi.
 • 00:00:39 Tak vzhůru na palubu!
 • 00:01:20 Mezi Utrechtem a Amsterodamem
  se líně táhne řeka,
 • 00:01:23 která bezesporu patří
 • 00:01:24 k nejkrásnějším vodním cestám
  na světě.
 • 00:01:27 Kolem ní leží krajina
  nazývaná Vechtstreek.
 • 00:01:32 -V Nizozemí nebylo neobvyklé,
  že oblasti
 • 00:01:34 kolem významných řek patřily
  k nejbohatším.
 • 00:01:37 Proto ani Vechtstreek
  není výjimkou.
 • 00:01:40 -Vecht je napájen vodou,
  což je nejsevernější větev Rýna.
 • 00:01:47 -Protéká sedmi krásnými městy
  postavenými
 • 00:01:50 na okouzlujícím pozadí impozantních
  hradů a venkovských domů.
 • 00:01:54 -A každé má vlastní
  charakteristickou atmosféru.
 • 00:02:00 Zatímco nedaleký Amsterdam
  patřil bohatým obchodníkům,
 • 00:02:03 sem se stahovala šlechta
  a ti nejúspěšnější z úspěšných,
 • 00:02:06 kteří si chtěli užít své pohádkové
  bohatství v klidu venkova.
 • 00:02:11 -Ostatně klid.
 • 00:02:13 Ten asi tuto oblast charakterizuje
  nejlépe.
 • 00:02:15 -Souhlasím.
  A díky tomu se tu
 • 00:02:17 v posledních několika desetiletích
  daří výborně rekreaci.
 • 00:02:20 Obzvláště té spojené s vodou.
 • 00:02:30 -Hlavním městem provincie
  je Utrecht,
 • 00:02:33 který ve středověku svým významem
 • 00:02:34 daleko přesahoval i nedaleký
  Amsterdam.
 • 00:02:37 -To proto, že tu sídlili
  mocní biskupové.
 • 00:02:40 K tomu se ale dostaneme později.
 • 00:02:49 -Kvůli obraně tohoto důležitého
  města
 • 00:02:51 byl v minulosti vybudován obranný
  systém,
 • 00:02:54 který si uměl poradit i s nezvanými
  návštěvami z východu.
 • 00:02:57 -Jmenuje se "Nová holandská linie"
 • 00:03:00 a sestává ze zhruba
  50 vodních pevností.
 • 00:03:03 Jednou z největších je
  Fort Fechtn.
 • 00:03:11 -No prosím. Pevnost je to
  asi docela nedobytná.
 • 00:03:15 Ale není mi jasné,
  jak by dokázala chránit Holandsko
 • 00:03:17 před případnou invazí cizích vojsk?
  -Jednoduše.
 • 00:03:21 Všechny pevnosti v linii
  si totiž uměly
 • 00:03:23 díky důmyslnému systému
  posílat mezi sebou vodu
 • 00:03:25 a během několika hodin vyrobit
  umělou povodeň.
 • 00:03:29 Vzniknul tím záliv, se kterým si
  protivník neuměl poradit.
 • 00:03:36 -Fascinující.
  Holanďané tedy nejenže
 • 00:03:39 se celou svoji historii vodě brání,
  ale také se brání vodou.
 • 00:03:46 -Muzeum v pevnosti
  nabízí svým návštěvníkům
 • 00:03:49 interaktivní výstavu,
  ve které se dozví vše
 • 00:03:51 historii budování a skutečném
  bojovém využití linie.
 • 00:03:57 -Dokonalý systém holt zasluhuje
  dokonalou expozici, že?
 • 00:04:02 -Mluvící sochy...
  filmy...
 • 00:04:04 interaktivní panely...
 • 00:04:06 i 3D projekce.
 • 00:04:11 -Co ti tam pouštěli?
  -Skočila jsem padákem
 • 00:04:14 nad utrechtskou provincii
 • 00:04:16 a vše si pořádně prohlédla
  z ptačí perspektivy.
 • 00:04:22 -Linie vznikla těšně po vyhlášení
  nezávislosti Nizozemska.
 • 00:04:26 Kolikrát ji tak asi použili?
  -Aktivovali ji celkem třikrát.
 • 00:04:30 Za prusko-francouzské války
  v roce 1870
 • 00:04:33 a během obou světových válek
  minulého století.
 • 00:04:36 -A linie obstála.
 • 00:04:41 -Tam, kde končí svoji křivolakou
  pouť řeka Kromme Rijn,
 • 00:04:44 využívají její vodu grachty
  Utrechtu.
 • 00:04:47 Čtvrtého největšího nizozemského
  města.
 • 00:04:50 A jsou to právě grachty,
  nebo chcete-li chrachty,
 • 00:04:53 co z něj činí jedno
 • 00:04:55 z nejoblíbenějších měst
  pro plavbu.
 • 00:05:00 -Na atraktivnosti zdejším kanálům
  dodává bezesporu fakt,
 • 00:05:03 že Oudegracht je jedním
  z nejstarších v Nizozemsku.
 • 00:05:11 -Byly postaveny už ve 12. století!
 • 00:05:13 A kolem nich vznikla
  typická úzká nábřeží.
 • 00:05:17 Tady zvané werfkáde.
 • 00:05:20 Jsou záměrně pod úrovní ulic,
  aby se ulehčila
 • 00:05:22 nakládka a vykládka zboží,
 • 00:05:24 které se přivezlo na lodi
  až k domům.
 • 00:05:27 -Tak proto mají sklepy a sklady
  u vody.
 • 00:05:29 -Dnes se už jako sklady
  nevyužívají,
 • 00:05:31 ale slouží coby vinárny a kavárny
  s terasou.
 • 00:05:35 A také dílny i butiky.
 • 00:05:37 -No zkrátka báječná atmosféra
  pro nicnedělání
 • 00:05:40 a s ním spojeny odpočinek.
  -Kterou ještě umocňují
 • 00:05:43 vzrostlé stromy naklánějící se
  nad hladinu vody.
 • 00:06:00 -Fajnšmekři holandské kanálové
  plavby dokonce tvrdí,
 • 00:06:02 že je to nejhezčí městská
  paroplavba na světě.
 • 00:06:06 -A mají pravdu.
  Kromě výhledů na domy
 • 00:06:08 se na ní potkáš se 17 pevnými
  mosty,
 • 00:06:11 z nichž nejdelší měří 50 metrů
  a uprostřed má vlastní náměstí.
 • 00:06:16 -To spíš námostí, ne?
 • 00:06:23 -Ve středověku patřil Utrecht
  k nejbohatším a nejdůležitějším
 • 00:06:26 nizozemským městům.
 • 00:06:27 Dnes už sice jeho vliv poněkud
  zeslábl,
 • 00:06:30 ale jeho srdce, univerzita,
  stále bije.
 • 00:06:36 -Přítomnost mladých studentů dodává
  městu úchvatnou atmosféru.
 • 00:06:39 -No tak to přiznej.
  -Co?
 • 00:06:42 -Že studenti tě moc nezajímají.
  -Ehm...
 • 00:06:45 Utrecht.
  To je zvláštní jméno.
 • 00:06:48 -Název se odvozuje
  od Ultra Traiectum.
 • 00:06:51 Pojmenování dostal od Římanů,
  kteří na říčním brodu
 • 00:06:54 vybudovali jednu z pevností bránící
  severní hranici říše.
 • 00:06:57 Podle archeologických nálezů
 • 00:07:01 leželo už tehdy centrum města
  na Dómském náměstí.
 • 00:07:06 Celou dvoutisíciletou historii
  Utrechtu
 • 00:07:08 a také jeho obrovský středověky
  význam
 • 00:07:11 si nejlépe uvědomíte
  v muzeu Dom under.
 • 00:07:14 Tedy "Pod katedrálou".
 • 00:07:16 I toto muzeum je interaktivní,
  takže nudit se určitě nebudete.
 • 00:07:19 Během jeho návštěvy projdete
  od Římanů až po současnost.
 • 00:07:26 Římané odešli někdy v 7. století,
  což byla doba,
 • 00:07:28 kdy se o nástupnictví hlasitě
  a nesmlouvavě přihlásili Frankové.
 • 00:07:32 A také doba, kdy bylo na vzestupu
  křesťanství.
 • 00:07:35 Proto franští misionáři vedeni
  Dagobertem I.
 • 00:07:38 vztyčili v těchto místech kostel
  svatého Martina.
 • 00:07:45 -Jméno beru, ale to místo nebylo
  pro stavbu právě nejlepší.
 • 00:07:48 Zdá se. Následovalo
  poměrně bouřlivé období,
 • 00:07:51 během kterého byl kostel několikrát
  zničen a znovu vztyčen.
 • 00:07:56 -Je to tak.
  Současná gotická katedrála
 • 00:07:59 je už pátým pokusem
 • 00:08:00 o stavbu křesťanského centra
  ve městě,
 • 00:08:03 které je mimochodem dodnes
  známo jako nejzbožnější
 • 00:08:06 a nejintelektuálnější
  v Nizozemsku.
 • 00:08:09 -Trochu mi připomíná dóm
  v Kolíně nad Rýnem.
 • 00:08:12 -A připomíná ti ho správně.
 • 00:08:14 V Kolíně totiž našli zdejší
  stavitelé inspiraci.
 • 00:08:17 Je to úchvatné dílo, co říkáš?
 • 00:08:19 -Ale ani po dokončení nenašlo klid
  pro rozjímání katolických věřících.
 • 00:08:24 -A že jich tu bylo.
  Během těch tří set let,
 • 00:08:27 kdy zdejší dóm stavěli,
  se Utrecht stihnul stát
 • 00:08:30 hlavním městem holandských biskupů
  a paradoxně i městem,
 • 00:08:34 kde vznikla protišpanělská
  protestantská Utrechtská unie.
 • 00:08:40 Katedrála připadla do správy
  kalvinistům,
 • 00:08:43 kteří podle učení svého zakladatele
  zničili
 • 00:08:46 bohatou výzdobu interiéru
 • 00:08:48 kvůli různým zpodobením
  Panny Marie a svatých.
 • 00:08:52 -O sto let později se do Utrechtu
  přihnalo tornádo.
 • 00:08:56 Byla odplata za obrazoborectví
  nebo nebyla?
 • 00:08:59 Nechci spekulovat.
  V každém případě
 • 00:09:01 se mocnou silou opřelo do stěn
  hlavní lodi,
 • 00:09:04 ta nápor nevydržela a zřítila se.
 • 00:09:09 Zachovalá část byla uzavřena
  provizorní stěnou
 • 00:09:12 a na vzniklém volném prostranství
  mezi kostelem a věží
 • 00:09:15 udělali náměstí.
 • 00:09:17 -Zmrzačeny svatostánek se už znovu
  nedostavoval.
 • 00:09:19 I tak ale patří svatý
  Martin z Tours
 • 00:09:22 k největším kostelům široko daleko.
 • 00:09:25 -Po zřícení kostela zůstala
  jeho věž stát zcela osamocená.
 • 00:09:28 -Jako pomník marných ambicí mocných
  utrechtských biskupů.
 • 00:09:32 -Ale krásný pomník.
  Se svou výškou 112 metrů
 • 00:09:35 je suverénně nejvyšší stavbou
  široko daleko.
 • 00:09:39 A jejich 14 zvonů,
  z nichž každý nese název
 • 00:09:42 některého ze svatých,
  dokáže potěšit na duši i na uši.
 • 00:10:01 -Z věže musí být při hezkém počasí
  opravdu překrásný výhled.
 • 00:10:05 Tím spíš v rovinaté krajině
  Nizozemí.
 • 00:10:07 -To ano.
 • 00:10:09 Otázkou zůstává,
  jestli stojí za těch 465 schodů.
 • 00:10:13 -A stojí?
  -Stojí.
 • 00:10:37 Jako kontrast ke gotice,
 • 00:10:39 středověkým kanálům a městským
  domům,
 • 00:10:41 a jako důkaz, že Utrecht
  nezamrzl v minulosti,
 • 00:10:44 může sloužit třeba i tento dům
  Rietvelda Schrödera.
 • 00:10:51 -Jeden ze špičkových příkladů
  architektury
 • 00:10:53 ovlivněné hnutím
  De stél - tedy styl.
 • 00:10:56 Duchovní harmonie a řád přenesené
  do architektury.
 • 00:11:02 -Dovnitř nepůjdu, ale bylo by to
  možné.
 • 00:11:04 Viděla bych nepostřehnutelné
  přechody mezi domem a okolím.
 • 00:11:07 To, čemu se říká otevřený prostor.
  Nepřipomíná vám to něco?
 • 00:11:12 -Jistě.
  Vilu Tugendhat, jejíž autor
 • 00:11:15 Mies van der Rohe byl hnutím
  Styl výrazně ovlivněn.
 • 00:11:22 -Utrecht je staré-mladé město.
  A taková města mám ráda.
 • 00:11:26 Svou pouť tu končí "Křivý Rýn",
  aby svou vodu propůjčil
 • 00:11:31 prastarým kanálům, kolem kterých
  doslova tepe život.
 • 00:11:34 A ta voda, nabitá energií studentů,
  profesorů a umělců
 • 00:11:37 se za městem spojuje
  v novou řeku. Vecht.
 • 00:11:44 Není toho málo, co se dá ještě
  v Utrechtu objevit,
 • 00:11:46 ale není to nic,
  co bych už neviděla
 • 00:11:48 v jiných nizozemských městech.
  -Jsou si vážně hodně podobná.
 • 00:11:52 -Ale každé si přitom zachovává
 • 00:11:54 vlastní charakter
  a neopakovatelnost.
 • 00:11:58 -Oficiálně Vecht začíná
  na předměstí Utrechtu
 • 00:12:01 v obci Aud Zaulen.
 • 00:12:03 A už sám začátek slibuje
  okouzlující podívanou.
 • 00:12:06 -Než je možné vyplout z Utrechtu,
  je potřeba použít zdymadlo.
 • 00:12:10 To se otvírá většinou v devět hodin
  ráno.
 • 00:12:12 Jakmile se naplní vodou,
  vyrazíte na řeku.
 • 00:12:19 Vše je upravené, vstřícné k plavbě
  a cestou se nabízí
 • 00:12:23 najedno místo ke kochání
  nebo zastávce.
 • 00:12:27 -Aud Zaulen je známé pro svůj
  zámek,
 • 00:12:29 který rozhodně stojí za návštěvu.
  Postaven byl ve 12. až 13. století.
 • 00:12:34 Tedy na počátku hektického rozvoje
  Evropy.
 • 00:12:37 -No a v 16. století byl během
  revoluce úplně zpustošen a opuštěn.
 • 00:12:42 -Castle De Haar chátral.
 • 00:12:45 -Až si ho vyhlédnul baron
  van Zaule,
 • 00:12:47 mající za manželku
  Helenu Rothshieldovou.
 • 00:12:49 -A tak značně poničené sídlo
 • 00:12:52 opravil za pomoci značně bohaté
  manželky.
 • 00:12:54 No, proč ne?
 • 00:12:56 -Tím se jen podtrhlo to,
  o čem bude ještě několikrát řeč.
 • 00:12:59 Totiž, že Vechtstreek
  se z bojové linie
 • 00:13:02 přeměnil v oázu turismu
  a aktivní dovolené.
 • 00:13:12 -Za Oud Zuilen se řeka začíná
  klikatit
 • 00:13:15 a při pohledu z paluby se nemůžete
  dočkat dalších a dalších výhledů,
 • 00:13:18 které se za zatáčkou otvírají.
 • 00:13:25 -Dále po proudu řeky narazíte třeba
  na Maarssen,
 • 00:13:28 který je díky nádherným domům
  na nábřeží
 • 00:13:30 často označován jako
  "malý Amsterdam".
 • 00:13:34 Mimochodem věděla jsi,
  Že New York se původně jmenoval
 • 00:13:36 Novy Amsterdam?
  -Tak to se ti bude líbit další
 • 00:13:40 památkami natřískané město
  Breukelen.
 • 00:13:43 Vyslovuje se jako Broukele,
 • 00:13:45 z čehož v New Yorku vzniknul název
  Brooklyn.
 • 00:13:48 -To jen dokazuje,
  jakou roli při budování
 • 00:13:50 Spojených států amerických hráli
  emigranti z Nizozemí.
 • 00:14:09 -Z Vechtu se dá uhnout na jedno
  z nádherných jezer.
 • 00:14:12 -A cestou přeplout kanál,
  který byl postaven
 • 00:14:14 jako propojení Amsterdamu
  s Rýnem.
 • 00:14:17 Toto vodní dílo nese jednoduchý
  název -
 • 00:14:19 Amsterdamsko-rýnský kanál,
 • 00:14:21 aby snad nemohlo byt pochyb o jeho
  účelu.
 • 00:14:24 -Jako podle pravítka.
  Oproti Fechtu docela nuda.
 • 00:14:27 -Ale svůj účel splnil.
 • 00:14:29 V minulosti byl Fecht důležitou,
  tedy rušnou vodní cestou.
 • 00:14:32 Díky novému kanálu se mu ulevilo
  od nákladní dopravy
 • 00:14:35 a nyní je používán pouze
  pro rekreační plavbu.
 • 00:14:39 -A k té patří neodmyslitelně
  i vechtská jezera.
 • 00:14:48 -Krajina na východ i na západ
  od řeky
 • 00:14:49 je úplně jiná, něž jakou většinou
  v Nizozemsku vídáte.
 • 00:14:53 -Může za to těžba rašeliny
  v 17. a 18. století,
 • 00:14:56 která proměnila nízko položené
  a rozsáhlé slatiny
 • 00:14:59 na umělá mělká jezera.
 • 00:15:02 -Díky této těžbě tu vznikaly
  takzvané trekgáten.
 • 00:15:05 Rašelinové kanály.
 • 00:15:07 Na nich dnes rostou lekníny, rákosí
  a dokonce stromy...
 • 00:15:10 -... což je v Nizozemsku poměrně
  vzácný úkaz.
 • 00:15:14 -Těžba rašeliny úzce souvisí
  s holandským zahradnictvím
 • 00:15:17 a pozicí, kterou v tomto oboru
  zaujímá ve světovém měřítku.
 • 00:15:21 -Ale používala se tradičně
  i jako palivo.
 • 00:15:23 S její průmyslovou těžbou
  se tu začalo už ve 13. století.
 • 00:15:29 -Přibližně 70 km2 zdejší krajiny
  bylo prohlášeno
 • 00:15:32 za přírodní rezervace,
 • 00:15:34 které jsou součástí evropského
  systému Natura 2000.
 • 00:15:37 -Hotovy ráj pro ornitology.
 • 00:15:40 -Na jezeře Vinkeveense
  by chtěl mít chalupu snad každý,
 • 00:15:43 kdo miluje vodu.
  Kromě mě.
 • 00:15:46 Chtěla bych vtipně dodat,
  ale nedodám,
 • 00:15:48 protože to není pravda.
 • 00:15:50 Stovky podlouhlých poldrů vytváří
  přírodní mola,
 • 00:15:53 na kterých se tísní množství
  dřevěných chat a chatek.
 • 00:15:56 -Krásné místo.
  -I když uznávám,
 • 00:15:58 že chatové kolonie asi nejsou
  pro každého.
 • 00:16:11 -O Loenenu se říká,
  že je nejkrásnějším městečkem
 • 00:16:14 na řece Vecht.
 • 00:16:15 Ovšem té krásy je tu všude tolik,
 • 00:16:18 že to tvrzení tak trochu zavání
  rouháním nebo rozmazleností.
 • 00:16:23 -Název Loenen
  se odvozuje od jména Lona.
 • 00:16:25 V darovací smlouvě z konce
  10. století se píše, že:
 • 00:16:28 terram, quam Hatto comes
  in Lona habuit,
 • 00:16:32 tedy že pozemek, který je dáván
  Loně, patřil Ottovi.
 • 00:16:35 -Tedy Ottovi I. Velikému,
  prvnímu císaři Svaté říše římské.
 • 00:16:39 To už je pořádná historie.
 • 00:16:41 Dnes spadá Loenen
  pod utrechtskou provincii,
 • 00:16:44 ale ještě na začátku 19. století
  tu vládla holandská hrabata.
 • 00:16:49 -Tak proto ty větrné mlýny,
  které dojem Holandska navozují!
 • 00:16:53 -Jsou tu dva.
 • 00:16:58 De Hoop - Naděje -
  je klasickým mlýnem na mouku.
 • 00:17:07 -Druhý mlýn, loenenský je typický
  vysoušecí mlýn,
 • 00:17:11 který pumpoval vodu
  z přehrazených mokřad.
 • 00:17:14 -I když má Loenen
  víc než tisíciletou historii,
 • 00:17:17 do podoby města se příliš
  neobtiskla.
 • 00:17:20 -To souvisí s řáděním Francouzů,
  kteří město obléhali a poničili.
 • 00:17:24 Včetně zdejšího hradu, který
  vydrancovali a přeměnili na statek,
 • 00:17:27 který se později rozpadnul...
 • 00:17:29 -... zkrátka neměl takové štěstí
  jako De Haar.
 • 00:17:32 -Ano, ale také se stavební činností
  bohatých amsterdamských obchodníků,
 • 00:17:35 kteří sem utíkali před ruchem
  velkoměsta.
 • 00:17:38 Stavěli si venkovská sídla
  se zahradami a parky,
 • 00:17:41 sem tam se objevila oranžérie,
  kočárovna nebo čajová kopule.
 • 00:17:46 -I tak je Loenen od roku 1966
 • 00:17:49 chráněnou městskou památkovou
  zónou.
 • 00:17:54 Řeku přemosťuje Cronenburgherbrug.
 • 00:17:57 Jeden z mnoha zvedacích mostů
  na cestě.
 • 00:18:00 -Název prozrazuje,
  že po něm se dalo dostat
 • 00:18:03 k hradu Cronenburgh, o kterém
  už byla řeč.
 • 00:18:05 -Ale kde nic není...
 • 00:18:07 -A tak se nechám dál unášet říčním
  proudem.
 • 00:18:14 První den jsem začala v Utrechtu.
 • 00:18:16 Na začátku řeky Vecht
  jsem navštívila zámek De Haar,
 • 00:18:19 proplula jsem Maarsenem
  a Breukelenem,
 • 00:18:21 přeplula jsem Amsterdamský
  kanál
 • 00:18:24 a dostala se až na jezero
  Vinkeveense.
 • 00:18:26 Den jsem zakončila v Loenenu
  a teď vyplouvám do Muidenu.
 • 00:18:35 Cestou do Muidenu se nemůžu
  nezastavit ve Frieslandu.
 • 00:18:39 Dnes je oficiálně vesnicí,
  ale nepodceňovala bych ho.
 • 00:18:42 Městská práva získal
  už ve 13. století.
 • 00:18:44 Za zastávku stojí z několika
  důvodů.
 • 00:18:47 -Tím prvním je samozřejmě
  snídaně.
 • 00:18:50 -Loď jsem zakotvila hned u sýrárny.
 • 00:18:52 A protože sýru není nikdy dost
  a protože ten holandský
 • 00:18:55 je nejlepší a protože je ráno
  a protože mám hlad...
 • 00:18:57 No zkrátka se nasnídám
  jako místní.
 • 00:19:00 Koupím sýr a pečivo
  a někam si s tím zalezu.
 • 00:19:03 -Jitka je už zkušená sýrařka,
  proto se nezdržuje
 • 00:19:05 a rovnou míří za pořádným
  kusem goudy.
 • 00:19:16 -Boerenkaas - tedy farmářsky sýr -
  je zárukou kvality.
 • 00:19:19 Jde o ochranou známku původu,
  takže mám jistotu,
 • 00:19:22 že se jedná o goudu vyráběnou
  v Nizozemsku
 • 00:19:24 z mléka nizozemských krav.
 • 00:19:33 Takhle svačí šampióni.
  Více než rok stará gouda a pečivo.
 • 00:19:43 -Než to Jitka dožvýká, přijměte
  letmé pozvání
 • 00:19:45 na jeden nedaleký hrad.
 • 00:19:47 V zeleném srdci Holandska
  leží původně
 • 00:19:49 středověky hrad Nederhorst den Berg
  s majestátní bránou Ludvíka XIV.
 • 00:19:55 -To mimochodem naznačuje,
  že jsem už opustila
 • 00:19:58 provincii Utrecht a vplula
  do severního Holandska,
 • 00:20:01 které se pyšní také hradem.
  Ovšem daleko významnějším.
 • 00:20:05 -To vypadá, že snad už konečně
  dopluješ do Muidenu.
 • 00:20:08 -Znamená to ale zavřít oči
  a nepodlehnout pokušení
 • 00:20:11 a po pár říčních kilometrech
  zase nevystoupit z lodi.
 • 00:20:23 Na konci své pouti potká řeka Vecht
  poslední město - Muiden.
 • 00:20:27 -Opevněné město ležící
  východně od Amsterdamu.
 • 00:20:31 -Pochází z 10. století
  a podobný klid jako tehdy,
 • 00:20:35 tu zažijete i dnes.
 • 00:20:43 -I Muiden byl klíčovým článkem
  v obranné linii.
 • 00:20:46 -Tady už se ale už bránil
  Amsterdam,
 • 00:20:49 který je skutečně nedaleko.
 • 00:20:53 Procházka staletými ulicemi
  je procházkou jedním
 • 00:20:56 z nejstarších sídel v Holandsku.
 • 00:20:58 Také tady hrál roli první císař
  Svaté říše římské,
 • 00:21:01 už zmiňovaný Otto I.,
 • 00:21:03 který věnoval město a výběry cla
  katedrále v Utrechtu.
 • 00:21:07 -Výběry cla?
  -Ano.
 • 00:21:09 Řeka Vecht - dříve nazývaná
  jednoduše "A" tu ústí do moře.
 • 00:21:13 A jen tak na okraj - z toho se
  odvozuje i název Muiden.
 • 00:21:17 A muda. Ústa řeky A.
  -Chápu.
 • 00:21:21 V ústí řeky se vybíralo clo
  za převážené zboží.
 • 00:21:24 -Přesně tak.
  Už v 10. století.
 • 00:21:30 Muiden kombinuje to nejlepší
  z minulosti a současnosti.
 • 00:21:33 Jednou z největších atrakcí
 • 00:21:35 je středověky hrad Muiderslot.
 • 00:21:40 -Jeho pět věží, cimbuří
  i padací most
 • 00:21:43 působí tak středověce,
  že není divu,
 • 00:21:45 že si zahrál v nejednom historickém
  filmu.
 • 00:21:51 -Byl postaven hlavně kvůli výběru
  daní.
 • 00:21:54 Ale samozřejmě také coby součást
  obrany Amsterdamu,
 • 00:21:57 o které jsme už mluvili.
 • 00:22:00 -Nechal ho zbudovat hrabě Floris V.
  A v něm byl taky zavražděn.
 • 00:22:05 -Ani další majitel - utrechtský
  arcibiskup -
 • 00:22:07 ze strategické polohy pevnosti
  netěžil dlouho.
 • 00:22:10 Hrad byl kompletně zničen
  v roce 1300.
 • 00:22:13 -Aby ho za sto let postavili znovu
  a úplně stejně.
 • 00:22:16 -No. Nedobytný hrad se vždycky
  hodí.
 • 00:22:19 -Pro nás je ale důležité,
  že leží v ústí řeky Vecht
 • 00:22:22 a že tady vlastně končí
  tvoje cesta.
 • 00:22:25 -Přesněji plavba.
 • 00:22:26 Moje cesta má jasný cíl
  a do něj jsem se ještě nedostala.
 • 00:22:34 Vsadím dvě stovky, že každý skoro
  každý občan České republiky ví,
 • 00:22:38 kdo je pochován v Naardenu.
  A víte, proč dvě stovky?
 • 00:22:42 Protože je na nich vyobrazení
  té pevnosti, co je za mnou.
 • 00:22:44 Jako připomínka místa posledního
  odpočinku
 • 00:22:47 posledního biskupa
  Jednoty bratrské,
 • 00:22:49 filozofa a učitele národů -
  Jana Amose Komenského.
 • 00:22:54 -Ušel dlouhou cestu.
  Z rodné Nivnice,
 • 00:22:56 Komně či Uherského Brodu
  na moravském Slovácku
 • 00:22:59 přes Maďarsko, Polsko a Švédsko
  až do Holandska,
 • 00:23:02 které vítalo protestanty
  prchající před rekatolizací.
 • 00:23:09 -Na tebe, národe česky a moravský,
  vlasti milá, zapomenouti nemohu...
 • 00:23:14 -Věřím i já Bohu, že po přejití
  vichřic hněvu,
 • 00:23:17 vláda věcí tvých k tobě se
  zase navrátí, ó, lide český!
 • 00:23:23 -Naarden je vlastně obrovská
  obytná bastionová pevnost,
 • 00:23:26 která vyniká mezi ostatními
  svou monstrózností a dokonalostí.
 • 00:23:31 -Hradby chrání vnitřní město,
  které zůstalo takřka netknuté.
 • 00:23:36 -Mám pocit, jako bych snad ani
  nebyla ve městě,
 • 00:23:38 ale v nějakém hradu na prohlídce.
 • 00:23:41 -Tudy určitě mnohokrát prošel
  i Jan Amos Komenský,
 • 00:23:44 když sem přijížděl kázat
  na pozvání svého přítele
 • 00:23:47 Lorenze van De Geer,
  který Komenského obdivoval
 • 00:23:50 a finančně podporoval.
 • 00:23:52 -U hlavního kostela je socha
  od sochaře Vincenta Makovského.
 • 00:23:56 Stejnou najdete
  i v Uherském Brodě.
 • 00:23:58 -Ale to není ten kostel,
  ve kterém je pochován.
 • 00:24:01 -Není.
  Ten z ulice vidět není.
 • 00:24:04 Nápis na pamětní desce
  v holandštině i češtině hlásá,
 • 00:24:06 že tady je poslední útulek
  Jana Amose Komenského.
 • 00:24:10 -Bývalý klášter mu sloužil
 • 00:24:12 coby ubytovna při naardenských
  pobytech.
 • 00:24:16 -Jeho krásná a klidná zahrada,
 • 00:24:18 dnes pojmenovaná
  Dvorec Uherského Brodu,
 • 00:24:21 poskytovala a poskytuje
  klid na rozjímání.
 • 00:24:24 A i v ní jsem narazila
  na učitelovu bustu.
 • 00:24:29 -Á! Dílo sochaře Strachovského,
  které sem bylo
 • 00:24:31 koncem 19. století dovezeno
  z Čech.
 • 00:24:34 Tedy v době vzestupu národního
  uvědomění.
 • 00:24:38 -S tím souvisela potřeba
  hledání národních velikánů
 • 00:24:42 a Komenský pochopitelně stranou
  tohoto zájmu zůstat nemohl.
 • 00:24:45 Jenomže místo jeho hrobu bylo
  v té době neznámé.
 • 00:24:49 -Proto se do Naardenu
  vydal česky archeolog a historik
 • 00:24:52 Jan Erazim Vocel,
  který po něm pátral.
 • 00:24:59 -Nakonec se hrob najít
  podařilo.
 • 00:25:01 Naši vlastenci přispěli
  na pietní úpravu kaple
 • 00:25:05 a od té doby patří čeští
  návštěvníci k nejpočetnějším.
 • 00:25:09 -Dokonce prý existovala
  mezivládní dohoda z roku 1933
 • 00:25:13 o pronájmu kaple.
 • 00:25:15 Takže svého času vlastně šlo
  o české území.
 • 00:25:19 -A Jan Amos Komenský se tak mohl
  alespoň symbolicky vrátit domů
 • 00:25:24 a přitom neopustit svůj domov
  nový.
 • 00:25:31 Tak to byl Utrecht
  a krajina kolem řeky Vecht.
 • 00:25:34 Je to různorodý kraj.
 • 00:25:36 Do vínku mu bylo dáno
  bohatství a krása,
 • 00:25:38 ale také neklid a boje o moc.
 • 00:25:40 Tahle nizozemská provincie
  má velmi bohatou historií
 • 00:25:44 a od počátku ji formovala voda.
 • 00:25:46 Nemá sice tolik obdivovatelů
  a návštěvníků jako Amsterdam,
 • 00:25:49 ani tolik vodních cest
  jako třeba Frísko,
 • 00:25:52 ale během dvoudenní plavby
  jsem cestovala od středověku,
 • 00:25:55 přes zlatý věk
  až po současnost.
 • 00:25:57 Taková je totiž provincie
  Utrechtu.
 • 00:25:59 Prastará, rozkvetlá, moderní
  a navýsost zábavná.
 • 00:26:03 Tak na shledanou!
  Tot ziens!
 • 00:26:06 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2019

Související