iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 6. 2015
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
24377
zhlédnutí

Útěky do přírody

Útěk na Maledivy

Dokumentární cyklus české autorské dvojice dobrodruhů – Petry Doležalové a Libora Špačka

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Útěk na Maledivy

 • 00:00:50 Hledáme místa na Zemi,
  kde ještě dnes
 • 00:00:52 můžeme poznávat
  nedotčenou přírodu,
 • 00:00:55 a kde samotná lidská existence
  je úzce spjata s mořem.
 • 00:00:59 Kde jinde
  je tento vztah pevnější,
 • 00:01:01 než u národa,
  obývajícího atoly.
 • 00:01:05 Ostrovy, jež povstaly z vody
  díky mořským živočichům - korálům.
 • 00:01:54 Hlavní města tropických ostrovů
  tvoří přechodovou stanici
 • 00:01:57 mezi civilizací
  a člověkem málo dotčeným světem.
 • 00:02:03 Přilétáme na ostrov Hulhumale
  u hlavního města Male,
 • 00:02:07 kam se na téměř
  dva kilometry čtvereční
 • 00:02:10 musí vejít centrum správy,
  obchodu a služeb
 • 00:02:13 pro celý 45 tisíckrát
  větší ostrovní stát.
 • 00:02:22 Denně sem přijíždí
  několik stovek lidí
 • 00:02:24 z okolních ostrovů za prací,
  studiem nebo pro nákup zásob.
 • 00:02:29 Většina ostrovů
  nemá vhodné podmínky
 • 00:02:31 pro pěstování
  základních plodin.
 • 00:02:33 A samozřejmě sem musí
  i kvůli vyřízení úředních dokladů.
 • 00:03:00 Hlavní trh v Male
  je centrem prodeje plodin
 • 00:03:02 z úrodnějších ostrovů.
 • 00:03:04 Ostatní potraviny
  a téměř všechny produkty
 • 00:03:07 se do země dovážejí.
 • 00:03:08 Vyváží se jen
  kokos, kopra a hlavně ryby.
 • 00:03:35 Nábřeží je známé
  vyhlášeným rybím trhem.
 • 00:03:38 Rybáři nejčastěji dodávají
  na pulty
 • 00:03:40 tuňáka velkookého
  a žlutoploutvého.
 • 00:04:19 Symbolem města
  je Velká Páteční mešita,
 • 00:04:22 kam se věřící chodí modlit
  několikrát denně.
 • 00:04:25 Patnáct minut před modlitbami
  se uzavírá pro všechny,
 • 00:04:28 kteří nejsou muslimského
  vyznání.
 • 00:04:53 Za příchodem Islámu
  jako jediného místního náboženství
 • 00:04:56 stojí také obchod.
 • 00:04:58 Od 2. století se tu zastavovali
  na svých cestách
 • 00:05:00 na Dálný východ arabští kupci,
 • 00:05:02 kteří Maledivy museli mít
  za bájný ostrov pokladů,
 • 00:05:05 když na plážích mohli sbírat
  lastury zavinutce penízkového,
 • 00:05:09 který v té době sloužil
  jako mezinárodní platidlo.
 • 00:05:13 Byla to
  mušličková banka Asie.
 • 00:05:17 Místní se na muslimskou víru
  obrátili až ve 12. století,
 • 00:05:20 protože však byli odtrženi
  od centra islámu,
 • 00:05:23 mohla vzniknout
  její lidovější úprava.
 • 00:05:26 V ní se objevují zlí džinové,
 • 00:05:28 stojící za nevysvětlitelnými
  neštěstími
 • 00:05:30 a brání se proti nim
  zaklínadly a lektvary,
 • 00:05:33 které je před zlomyslnými džiny
  ochrání.
 • 00:06:12 Pojďme se podívat
  pod hladinu na jeden malý div,
 • 00:06:15 díky kterému je celý ten mumraj
  nahoře vůbec možný.
 • 00:06:22 Těžko věřit, že celé souostroví
  je vlastně monumentálním
 • 00:06:25 dílem jednoho živočišného druhu,
  který se před kamerou
 • 00:06:29 skromně objevuje většinou
  jen v noci, kdy loví plankton.
 • 00:06:35 Korál.
  Ve dne z něj můžeme spatřit
 • 00:06:37 pouze jeho tvrdou schránku
  z uhličitanu vápenatého,
 • 00:06:40 jehož úlomky i nové části
  pokrývají,
 • 00:06:43 nebo vlastně i tvoří
  mořské dno.
 • 00:06:46 Kolonie těchto polypů
  dokážou při vhodných podmínkách
 • 00:06:49 vystavět celé hory
  skryté pod hladinou.
 • 00:06:52 Takové podmínky
  tady panovaly před miliony let
 • 00:06:55 díky sopečné činnosti.
 • 00:06:57 Dnes ponořené zvětralé vrcholky
  sopek
 • 00:06:59 pokrývá až dva kilometry
  silná vrstva
 • 00:07:02 korálových útesů
  nazývaných atol.
 • 00:07:20 Zatímco korál
  je za denního světla schovaný
 • 00:07:23 ve své schránce,
  jeho příbuznou Sasanku Velkolepou
 • 00:07:27 můžeme teď vidět
  v celé její kráse -
 • 00:07:30 pevnou schránku si totiž
  nevytváří.
 • 00:08:01 Na Sasance bývá nejkrásnější
  její vztah s Klaunem,
 • 00:08:04 který kolem ní doslova tančí
  a žárlivě si ji střeží.
 • 00:08:08 A právě to jim sluší nejvíc!
 • 00:08:30 Na útesu žije největší mlž -
  zéva obrovská.
 • 00:08:34 Její barevný laločnatý plášť
 • 00:08:36 je však lepší pozorovat
  z povzdálí.
 • 00:08:39 Kdo rád sahá,
  mohl by skončit s rukou
 • 00:08:41 sevřenou v lastuře
  tak pevným stiskem,
 • 00:08:43 že by se na hladinu
  už nemusel vrátit.
 • 00:09:17 Krajinotvorný korál
  může plnit i orientační úlohu.
 • 00:09:21 Rybám je například známo,
  že pod tímto výrazným převisem
 • 00:09:24 mohou nalézt služby
  čistící stanice.
 • 00:09:28 Počet takových
  hygienických stanovišť
 • 00:09:30 pak ovlivňuje množství ryb
  žijících na útesu.
 • 00:09:33 Podobně jako v lázních
  zbavují čističi klienty
 • 00:09:36 od hlavy až k ploutvím
  nečistot, staré kůže i parazitů.
 • 00:10:14 Díky mořskému proudu
  na vnější straně atolu
 • 00:10:16 mají koráli neustálý přísun potravy
  v podobě planktonu.
 • 00:10:21 Les gorgónií i dalších korálů
  skrývá nesmírné množství
 • 00:10:25 krásných detailů a barev,
 • 00:10:27 které jen čekají
  na objevení při fotografování.
 • 00:12:04 Hydroplán je nejrychlejší dopravní
  prostředek
 • 00:12:07 mezi 129 osídlenými ostrovy
  z bezmála 1 200 z celkového počtu.
 • 00:12:13 Maledivské souostroví
  formuje 26 atolů,
 • 00:12:15 dosahující v průměru
  až několika kilometrů.
 • 00:12:18 Tvoří je ostrůvky ve tvaru
  prstence s lagunou uprostřed.
 • 00:12:30 Většina resortů
  stojí na vlastním ostrově,
 • 00:12:33 takže nikdy nenarazíte
  na přeplněnou pláž.
 • 00:12:36 Navíc nabízí možnost
  splnit si sen o dovolené
 • 00:12:39 na malém ostrůvku "pro sebe"
  se vším komfortem,
 • 00:12:42 jaký si turista dovede
  představit.
 • 00:12:46 Donedávna to byly také
  ty jediné Maledivy,
 • 00:12:48 které mohli návštěvníci poznat.
  Ale časy se mění...
 • 00:13:03 Korálové útesy
  obklopující každý ostrůvek
 • 00:13:06 jsou důležité pro jeho ochranu
  před náporem živlů.
 • 00:13:09 Přesto ostrovy snadno podléhají
  erozi.
 • 00:13:12 Vzhledem k tomu,
  že atoly se vlastně "vyrábí"
 • 00:13:16 v moři,
  jejich průměrná nadmořská výška
 • 00:13:18 nepřekračuje ani dva metry.
 • 00:13:21 Ty největší ostrovy
  za chvíli obejdete,
 • 00:13:24 ty menší po přílivu
  klidně zmizí pod hladinu.
 • 00:14:00 Korál se ale neformuje
  pouze sám nebo vlivem eroze.
 • 00:14:04 Ač by se to na první pohled
  nezdálo,
 • 00:14:07 i některé ryby
  se občas pustí do práce.
 • 00:14:54 Samice ostence titánového
  si dokáže pomocí svých silných zubů
 • 00:14:58 a chytrých manévrů ploutvemi
  uzpůsobit prostředí tak,
 • 00:15:01 aby byla schopna
  bezpečně zahnízdit.
 • 00:15:04 Jakmile vytvořenou jamku
  zaplní jikrami,
 • 00:15:07 neváhá sílu svých zubů
  a mrštnost použít na každého,
 • 00:15:10 kdo se jen trochu přiblíží.
 • 00:15:15 Libor je už opatrnější,
  kdysi ho pěkně vybarvil,
 • 00:15:18 jak prudce na něj dorážel.
 • 00:15:28 Ostenec běloskvrnný
 • 00:15:30 to se mnou naštěstí
  tak černobíle nevidí.
 • 00:16:17 Kdybych se potápěla dřív
  a vymýšlela přezdívky,
 • 00:16:20 nazvala bych tohoto pyskouna
  Hitchcock.
 • 00:16:24 Navzdory svému pojmenování
  Napoleon,
 • 00:16:26 které získal díky tvaru
  hlavy,
 • 00:16:28 napoleonským komplexem
  rozhodně netrpí.
 • 00:16:32 V dospělosti měří až 2 metry
  a je spíše samotářský typ.
 • 00:16:39 Ropuštnicovití jsou ostnatí
  a jedovatí
 • 00:16:42 a pouhý dotek by mohl znamenat
  i poslední ponor.
 • 00:16:46 Zatímco perutýn svůj jed
  ukrytý v půvabných perutích
 • 00:16:49 pyšně vystavuje,
  ropušnice svou zbraň
 • 00:16:52 skrývá pod bradavičnatým
  hávem,
 • 00:16:55 který mezi koráli
  snadno přehlédnete.
 • 00:17:41 Dobře maskovanou listovou rybu
 • 00:17:43 se pořád učíme
  na korálech rozpoznat.
 • 00:17:46 K téhle nás přivedl
  místní fotograf,
 • 00:17:48 který už ví,
  že ji najdeme právě tady.
 • 00:18:00 Málokdy se pod hladinou
  orientujeme podle sluchu.
 • 00:18:03 Ale hejno ploskozubců
  neboli papoušků,
 • 00:18:06 na sebe zrovna upozornilo
  šramotem
 • 00:18:08 při okusování zarůstajícího
  korálu.
 • 00:18:11 Jsou na to dobře vybaveni
  zobákovitými ústy.
 • 00:18:14 A prokazují mu tím vlastně
  službu,
 • 00:18:17 protože tak stimulují
  jeho reprodukci.
 • 00:18:55 Langusty vytváří zvuk zcela
  cíleně.
 • 00:18:58 Používají ho k zastrašování
  predátorů
 • 00:19:01 a využívají k jeho produkci
  v živočišné říši
 • 00:19:03 jedinečný mechanismus.
 • 00:19:05 Hluk vzniká třením tykadel,
  lepením a uklouznutím,
 • 00:19:09 podobně jako když drhnete
  gumový míček o pevný materiál.
 • 00:19:27 Po uvolnění režimu
  v roce 2010
 • 00:19:29 se otevřely světu
  i ostrovy do té doby nepřístupné.
 • 00:19:33 I maledivské dívky
  začaly sdílet své trable s chlapci
 • 00:19:36 modernějším způsobem.
 • 00:19:38 Místního malíře zase trápí,
 • 00:19:40 co by se turistům mohlo asi
  nejlépe prodávat.
 • 00:19:44 Dříve jste mohli při přeletu
  nad nedalekými ostrovy
 • 00:19:47 pozorovat obrovský kontrast:
  zatímco na jednom ostrově
 • 00:19:50 hýřili v bikinách
  a s nejdražším šampaňským v ruce
 • 00:19:53 turisté v resortu
  připomínajícím pohádku
 • 00:19:56 Tisíce a jedné noci,
  na sousedním
 • 00:19:59 se spořádaní domorodci
  oddávali kapitolám koránu.
 • 00:20:21 Život na jednom
  z nejúrodnějších ostrovů Favuhmulah
 • 00:20:24 se odvíjí v poklidném tempu.
 • 00:20:27 Práci na vzácném políčku
  plném zeleniny jam
 • 00:20:30 lze zakončit plaváním
  ve sladkovodním jezeře,
 • 00:20:33 kterých na souostroví není
  mnoho.
 • 00:20:36 A kdybyste náhodou
  někdy chtěli natočit zombie-trhák,
 • 00:20:38 víte, kde máte hledat
  přesvědčivé herce.
 • 00:21:12 Mluví se zde divéhštinou,
  která patří
 • 00:21:15 ke skupině indo-iránských
  jazyků
 • 00:21:17 a vlivem velkých vzdáleností
  se její výslovnost
 • 00:21:19 i potřebná slovní zásoba
  značně odlišují.
 • 00:21:46 Dvorky a ulice
  jsou tím nejlepším místem
 • 00:21:48 pro setkávání, pozorování
  a vůbec trávení volného času.
 • 00:22:17 Navečer se z rybolovu
  vracejí ostrované s úlovkem.
 • 00:22:21 Pro rodiny,
  které nedělají do turismu,
 • 00:22:23 je to nejdůležitější zdroj
  příjmu,
 • 00:22:25 a tak se o jeho udržitelnosti
  živě diskutuje.
 • 00:22:29 Lov do sítí byl po snížení
  výnosnosti zakázán.
 • 00:22:32 Chytá se postaru -
 • 00:22:34 na pruty a udice
  s háčky bez návnady.
 • 00:22:36 Maso tuňáka žlutoploutvého
  je pak díky dobrým
 • 00:22:39 životním podmínkám
 • 00:22:41 jedním z nejkvalitnějších
  svého druhu na trhu.
 • 00:23:01 Starat se o své životní prostředí
  učí v osvětovém centru
 • 00:23:04 na ostrově Naifaru
  dobrovolníci z řad biologů.
 • 00:23:08 V centru pro ochranu přírody
  seznamují místní
 • 00:23:11 se zranitelností želv,
  které jsou na pokraji vyhynutí
 • 00:23:14 mimo jiné kvůli zvyku
  vybírat vajíčka z hnízd
 • 00:23:17 a chovat je jako domácí
  mazlíčky.
 • 00:23:20 V péči bioložek Alice a Bryony
  se želvy přinesené z domovů
 • 00:23:24 zotavují a připravují
  na dlouhou cestu oceánem.
 • 00:24:05 Přestože jsou například
  na Maledivách
 • 00:24:07 přes dvacet let chráněné,
 • 00:24:09 hrozí nejstaršímu plazu
  na planetě vyhubení.
 • 00:24:14 Želvy mají za miliony let
  vývoje
 • 00:24:16 dokonale zvládnutý
  orientační smysl na dlouhé plavby,
 • 00:24:20 ale jejich ochranný krunýř
 • 00:24:22 už na novodobá nebezpečí
  bohužel nestačí.
 • 00:24:26 Znečištění moří, tažné sítě,
  ve kterých mohou uvíznout
 • 00:24:30 spolu s lovenými rybami,
  nástrahy na plážích,
 • 00:24:34 kde kladou vajíčka,
  nehledě na bezohledný výlov
 • 00:24:37 na černý trh,
  to vše přispívá k tomu,
 • 00:24:40 že se nakonec dospělosti
  dožije pouze jedna z tisíce.
 • 00:26:01 Kouzlu želvy krom nás
  podlehla řada lidí
 • 00:26:03 ochotných udělat pro jejich
  záchranu maximum.
 • 00:26:06 Doufáme, že se s nimi budeme
  setkávat čím dál častěji.
 • 00:27:06 Takhle vypadá sysifofský boj
  s živly,
 • 00:27:09 vedený po dlouhá desetiletí.
 • 00:27:11 Přemísťování korálového písku
  z moře na pevninu
 • 00:27:14 a vlivem eroze zpět
 • 00:27:15 je jedním dílkem skládanky,
  zvané ekologie.
 • 00:27:22 Možnost žít na korálovém
  ostrově
 • 00:27:23 závisí na křehkém vztahu
  několika hledisek.
 • 00:27:26 Na jednu stranu musíte mít
  co jíst,
 • 00:27:29 ale nesmíte zasáhnout
  do života na útesu příliš,
 • 00:27:32 jinak zahubíte korál -
  jediný zdroj
 • 00:27:34 a živého tvůrce materiálu,
 • 00:27:37 ze kterého je možné
  dál tvořit pevninu.
 • 00:27:40 Současně se těchto maličkých
  ostrovů
 • 00:27:43 snad nejpalčivěji týkají
  dopady globálních klimatických změn
 • 00:27:46 způsobených nadměrnou produkcí
  oxidu uhličitého.
 • 00:27:51 Skleníkový efekt
  a následné tání ledovců
 • 00:27:53 způsobuje stoupání hladiny
  oceánů,
 • 00:27:56 a tak jsou tyto ostrovy
  s nejnižší nadmořskou výškou
 • 00:27:59 jako první v ohrožení,
  že zmizí navždy pod vodou.
 • 00:28:05 Obyvatelé Malediv
  by pak byli prvními lidmi,
 • 00:28:08 které by z domovů
  vyhnaly důsledky těchto změn.
 • 00:28:16 Myslet na zánik každý den
  se ovšem nedá,
 • 00:28:18 to by bylo k uzoufání.
 • 00:28:20 Člověk si na dlouhodobé,
  v silách jedince
 • 00:28:22 neřešitelné nebezpečí,
  nakonec zvykne
 • 00:28:25 a prožívá drobné radosti i starosti
  všedního dne.
 • 00:28:29 Nezbývá než naděje,
  že okolní svět se dokáže
 • 00:28:31 včas probudit a nepotopí je.
  A že korál bude růst dost rychle.
 • 00:29:08 Každý má ale jiné priority.
 • 00:29:10 Svoboda mít svůj názor
  je tu vidět doslova v barvách.
 • 00:29:13 Tento dům se právě hlásí
  k jedné "žluté" politické straně.
 • 00:29:31 V oblíbeném svátku Eid
  se taková názorová paleta
 • 00:29:34 navíc dokonale mísí s radostí.
 • 00:29:36 V průběhu čtyř dní si lidé
  tancem a zábavou v ulicích
 • 00:29:39 připomínají ukončení
  pouti do Mekky.
 • 00:30:03 Tanec uvolňuje tělo i mysl,
  a proto se v mnoha obdobách
 • 00:30:06 objevuje snad ve všech
  kulturách.
 • 00:30:10 Zpívané příběhy při tanci
  bodu beru,
 • 00:30:12 který je tu tradičně
  mužskou záležitostí,
 • 00:30:15 vypráví o lásce i vítězství.
 • 00:31:55 Když vidím,
  jak tady slaví tradiční svátky,
 • 00:31:57 nemůžu se ubránit srovnání
  s masopustním veselím u nás doma.
 • 00:32:02 Jejich účel bývá stejný -
 • 00:32:04 bavit se a připomenout si,
  kdo a kde jsem.
 • 00:32:40 Po ránu je na útesech
  nejživěji.
 • 00:32:42 Zatímco denní živočichové
  snídají,
 • 00:32:44 ti noční ještě hledají
  poslední sousta k snědku,
 • 00:32:47 než zalezou do svých úkrytů.
 • 00:32:50 Murény jsou teritoriální,
  což znamená,
 • 00:32:52 že území, které okupují,
  si bedlivě střeží.
 • 00:32:56 Obydlují dutiny,
 • 00:32:58 ze kterých vykukují
  jako starý vyschlý hlídač.
 • 00:33:06 Rytmickým otevíráním tlamy
  nás muréna nezastrašuje,
 • 00:33:10 jde o její rutinní
  dýchací pohyb.
 • 00:33:22 Jedna z nejkrásnějších,
  muréna síťkovaná,
 • 00:33:26 připomíná podmořského
  dalmatina.
 • 00:33:29 Pokud ji nevyděsíme
  nebo nenaštveme,
 • 00:33:31 nemá důvod nás napadnout.
  Obezřetnost je ale na místě.
 • 00:33:35 Kdyby se tak stalo,
  na vlastní kůži bychom zakusili
 • 00:33:38 hryznutí dvojitými čelistmi,
 • 00:33:40 které inspirovaly
  filmové tvůrce Vetřelce.
 • 00:33:46 Svou tajnou zbraň
  má muréna schovanou v hrdle.
 • 00:33:49 Zahnutými jehlicovitými zuby
  oběť polapí
 • 00:33:52 a z hltanu vystřelí
  další skrytou čelist.
 • 00:33:56 Tou kořist nemilosrdně
  nasouká do jícnu.
 • 00:34:06 S vrásčitým tělem plným
  parazitů
 • 00:34:09 jsou váženými zákazníky
  u čističů.
 • 00:34:11 Že přišel posloužit,
 • 00:34:13 dává pyskoun rozpůlený najevo
  zvláštním tancem.
 • 00:34:16 Aby se nestal soustem
  v momentě,
 • 00:34:19 kdy jeho klienta někdo vyruší,
  třením bříška upozorňuje,
 • 00:34:21 na které části právě pracuje.
 • 00:34:40 Obratná klepítka krevet
 • 00:34:42 se dostanou i do těch nejmenších
  záhybů.
 • 00:34:59 Andílky s ďáblem v těle
 • 00:35:01 připomínají rybky
  z čeledi čtverzubců.
 • 00:35:04 Tím ďáblem je tetrodoxin -
  jeden z nejjedovatějších
 • 00:35:07 toxinů na planetě,
  který ohrozí kohokoliv,
 • 00:35:10 kdo by si na těchto roztomilých
  tvorech chtěl smlsnout.
 • 00:35:15 Ne aby někoho napadlo pohladit
  psí hlavu,
 • 00:35:18 jak se tomuto čtverzubci
  říká.
 • 00:35:21 Ukousnout prsty dokáže,
  aniž by změnil svůj nevinný výraz.
 • 00:35:25 Nemotorný čtverzubec
  používá v ohrožení
 • 00:35:28 důmyslnou zbraň - nasaje vodu
  a nafoukne se jako airbag.
 • 00:35:31 Nespolkne ho ani velká ryba.
 • 00:35:54 Čtverzubci jsou nepředvídatelně
  agresivní.
 • 00:35:57 Trocha škádlení
  ovšem k námluvám patří.
 • 00:36:03 Nafoukne-li se ježík,
  promění se v ostnatý míč.
 • 00:36:06 Své zbraně
  ale dnes nemá důvod ukázat.
 • 00:37:11 Druhová pestrost na Maledivách,
  podobně jako u mnoha
 • 00:37:14 ostrovů v Indickém oceánu,
 • 00:37:16 jasně převažuje
  pod vodní hladinou.
 • 00:37:19 Většina ptáků si tu dělá
  pouze zastávku
 • 00:37:22 při dlouhých přeletech,
  jen pět druhů tu má domov.
 • 00:37:25 Královnou mořských lovkyň
  je volavka.
 • 00:37:48 Některé druhy pocházejí z Indie,
  jako třeba vrány
 • 00:37:51 nebo indičtí kaloni,
 • 00:37:52 kteří přes den odpočívají
  na stromě.
 • 00:38:03 Výroba lodí dhóni
  sahá až do starého Egypta.
 • 00:38:06 Pro ty, kterým ostrovy
  doslova mizí před očima,
 • 00:38:09 je tato dovednost velmi
  cenná.
 • 00:38:24 Díky střetu místních obyvatel
  a návštěvníků ze zahraničí
 • 00:38:28 se stávají aktuálními otázky
 • 00:38:30 řešení likvidace
  velké produkce odpadu.
 • 00:38:33 Milovníci moře a čisté přírody
  vědí,
 • 00:38:36 co pro to návštěvníci mohou
  udělat.
 • 00:38:39 "Odvezte si s sebou
  použité baterie z ostrovů,
 • 00:38:41 kde se tento typ odpadu
  nedá zpracovat.
 • 00:38:44 Ideální je přivézt si
  také vlastní plastovou láhev
 • 00:38:48 a po skončení pobytu
  si ji vzít s sebou.
 • 00:38:51 A hlavně hovořit s domorodci
  o ochraně přírody
 • 00:38:54 a klást jim na srdce,
  aby se víc snažili."
 • 00:39:20 Pod hejnem chňapalů
  jsme zahlédli povědomou siluetu.
 • 00:39:25 Rejnok trnucha...
  A není sám.
 • 00:39:33 Zavrtaný do písku
  tráví většinu dne,
 • 00:39:35 ač je - stejně jako jeho
  příbuzný žralok - zdatným plavcem.
 • 00:39:41 K rychlému pohybu podobnému
  letu ptáka
 • 00:39:43 mu napomáhají srostlé ploutve
 • 00:39:46 tvořené stejně jako celé tělo
  chrupavkou.
 • 00:39:51 Za své jméno vděčí trnucha
  obrannému trnu naplněnému jedem,
 • 00:39:55 kterým zaútočí,
  jen když se cítí v pasti.
 • 00:40:19 Písek dokáže použít
  i jako peeling,
 • 00:40:22 zavrtá se do něj,
  a pak se společně s ním
 • 00:40:24 zbavuje staré kůže
  i s parazity.
 • 00:40:54 Objevili jsme vyčerpaného
  jedince,
 • 00:40:56 který se vzpamatovává
  z nedávného souboje.
 • 00:41:00 Zdá se,
  že to není poprvé...
 • 00:41:03 O svůj hřbetní trn
  přišel mnohem dříve.
 • 00:41:06 Ten naštěstí rejnokům dorůstá.
 • 00:41:35 Nadešel čas lovu.
 • 00:41:37 Stejně jako žraloci
  jsou rejnoci vybaveni
 • 00:41:40 elektrickými receptory,
  Lorenziniho ampulemi,
 • 00:41:43 a tak dokážou zachytit tlukot srdce
  i toho nejmenšího živočicha.
 • 00:41:51 Štítovec, cestuje přisátý
  na tělech větších živočichů.
 • 00:41:54 Naznačuje blízkost
  svého převozníka.
 • 00:42:06 Manty.
 • 00:42:08 Záře našich světel
  je přilákala až do těsné blízkosti.
 • 00:42:12 Během úžasného tance
  největší zástupci rejnoků
 • 00:42:16 právě hodují
  a odhalují důmyslné
 • 00:42:18 filtrační zařízení
  na kyslík a plankton.
 • 00:42:22 I když to tak nevypadá,
  sebevětší manta
 • 00:42:25 má hrdlo úzké pouze jako pěst,
 • 00:42:28 takže ani náhodou
  nás nemůže spolknout.
 • 00:42:31 Touha pohladit je silná.
 • 00:42:33 Pouhým dotekem
  bychom ji mohly nejen polekat,
 • 00:42:36 ale i odstranit z kůže
  jemný sliz,
 • 00:42:38 který ji chrání před infekcí.
 • 00:42:50 Pohyb připomínající let orla
 • 00:42:53 a kočičí tvar hlavy
  prozradil sibu.
 • 00:43:22 Manty i siby
  vzbuzují posvátnou úctu i bázeň.
 • 00:43:28 Není divu, že v mnoha kulturách
  se staly uctívanými bytostmi.
 • 00:44:12 Pohyblivými laloky
  dokáže manta směrovat
 • 00:44:14 do široké tlamy
  co nejvíce vody s planktonem.
 • 00:44:17 Když je nepoužívá, stočí je,
  aby snížila odpor vody při plavání.
 • 00:44:21 Protože připomínají rohy,
  má manta přezdívku ďábelská ryba.
 • 00:44:31 Navzdory tomu,
  že manty běžně dorůstají
 • 00:44:34 čtyř až pěti metrů,
  živí se jen titěrnou potravou.
 • 00:44:39 Denně spolyká dospělý jedinec
  vážící kolem půldruhé tuny
 • 00:44:43 až 30 kilogramů planktonu.
 • 00:44:58 Mozek manty
  je vzhledem k velikosti těla
 • 00:45:00 největší ze všech paryb.
 • 00:45:03 Říká se,
  že dokáže v zástupu potápěčů
 • 00:45:05 reagovat právě na toho,
  koho "od vidění" zná.
 • 00:45:09 Bylo by krásné zažít
  tuto zkušenost na vlastní kůži.
 • 00:45:53 Jako při každé cestě na ostrovy,
 • 00:45:55 kde nám čas plyne
  pomaleji a intenzivněji
 • 00:45:58 máme nutkání zakotvit
  na delší chvíli.
 • 00:46:01 A místní se nám tuto touhu
  snaží ještě zpříjemnit.
 • 00:46:23 Posádka lodi Ari Queen
 • 00:46:24 nám připravila symbolické
  překvapení.
 • 00:46:27 Na jižním cípu Ari atolu,
  u kterého kotvíme,
 • 00:46:29 se pohybují největší žijící
  žraloci - žraloci obrovští.
 • 00:46:34 Už od začátku expedice doufáme,
  že se s nimi setkáme.
 • 00:46:59 Jako před každým ponorem
  kreslí náš průvodce Aslam
 • 00:47:02 reliéf útesu,
  kde se budeme potápět.
 • 00:47:09 S Gogem, našim portugalským
  kamarádem a fotografem,
 • 00:47:13 vymýšlíme, jak pořídit
  co nejlepší záběry
 • 00:47:16 žraloka obrovského a nepřekážet si.
 • 00:47:20 Nadšení z podmořského dobrodružství
  všichni sdílíme
 • 00:47:23 a nemůžeme se dočkat,
  až Aslam vydá povel "Dolů!"
 • 00:47:41 Druhová pestrost žraloků
 • 00:47:43 patří na Maledivách
  k té největší na Zemi.
 • 00:47:46 Zákaz jejich lovu
  a dostatek potravy
 • 00:47:48 díky regulovanému rybolovu
  pomohl zvýšit jejich populaci
 • 00:47:52 a tím zdraví útesů.
  Přesto i tady na ně číhá nebezpečí.
 • 00:47:57 Tenhle žralok tygří
 • 00:47:59 se své památky na setkání
  s civilizací už nezbaví.
 • 00:48:09 Potěšilo mě setkání s půvabným
  a velmi plachým žralokem leopardím.
 • 00:48:26 A já jsem zase pod útesem
 • 00:48:28 objevila netečného
  žraloka vouskatého.
 • 00:49:05 Na Maledivách byl v roce 2010
  lov žraloků zakázán
 • 00:49:07 a naopak potápění se žraloky
  je podporováno.
 • 00:49:13 Jejich pozorování
  je jednou z hlavních atrakcí.
 • 00:49:20 Vědecké studium rozmnožování
  žraloků je velmi důležité,
 • 00:49:24 protože stanoví jejich období
  maximální plodnosti,
 • 00:49:27 může lokalizovat obvyklá místa,
  kde dochází k páření,
 • 00:49:30 kde samice rodí a kde mláďata
  tráví své první roky života.
 • 00:49:34 Ochranou tohoto prostředí
  umožníme žralokům,
 • 00:49:37 aby stačili dodat nové přírůstky
  a tak nahradili škody,
 • 00:49:40 které člověk svým neuváženým
  konáním způsobil.
 • 00:50:01 Zdejší biologové monitorují pohyb
  žraloků obrovských,
 • 00:50:04 kteří se živí
  planktonem, malými rybkami
 • 00:50:07 a nejsou člověku nebezpeční.
 • 00:50:11 Pomáhají jim i fotografie
  potápěčů.
 • 00:50:14 Díky nim sledují,
  že se pravidelně objevují
 • 00:50:16 noví jedinci,
  kterým dávají jména.
 • 00:50:20 Pokud však dorostou asi 8 metrů,
  což je znak
 • 00:50:23 jejich pohlavní dospělosti,
  místní vody opouštějí.
 • 00:50:52 Ekosystém oceánů
  je nejdůležitějším faktorem
 • 00:50:55 regulujícím klima naší planety,
  život na Zemi
 • 00:50:59 tudíž závisí na životě
  v oceánu.
 • 00:51:03 Teď už tedy nezachraňujeme
  jenom žraloky, ale sami sebe.
 • 00:51:48 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2015

Související