iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 10. 2013
06:32 na ČT24

1 2 3 4 5

2 hlasy
4324
zhlédnutí

Nový občanský zákoník

Otcovství

13 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Novela Občanského zákoníku

 • 00:00:09 Zpravodajská ČT24 pokračuje
  v mapování změn v občanském právu,
 • 00:00:13 které od nového roku přinese
  nový občanský zákoník.
 • 00:00:17 Jednou z nich je další šance
  pro otce
 • 00:00:19 takzvaných kukaččích dětí.
 • 00:00:22 Nový kodex prodlužuje lhůtu,
  ve které mohou své otcovství popřít
 • 00:00:26 a přestat tak například platit
  na dítě, které není jejich.
 • 00:00:30 Zákoník taky jako první
  český předpis zmiňuje
 • 00:00:33 i tzv. náhradní mateřství,
 • 00:00:35 tedy když dítě neplodnému páru
  porodí jiná žena.
 • 00:00:40 Několik let alimentů na cizí dítě
  ve složenkách.
 • 00:00:43 Když Miroslav Schwarz poznal
  bývalou manželku, věděl,
 • 00:00:47 že už je těhotná s jiným mužem.
 • 00:00:49 Dítě se ale narodilo až po svatbě
  a podle paragrafů je tak jeho.
 • 00:00:53 Já jsem si právě nebyl vědom,
  že dítě narozené v manželství
 • 00:00:58 je automaticky brané
  jako dítě manžela.
 • 00:01:01 Ale exmanželka mi řekla, že nikdy
  po mně alimenty chtít nebude.
 • 00:01:05 Jenže manželství rychle skončilo
  a bývalá manželka si to rozmyslela.
 • 00:01:09 Tehdejší půlroční lhůtu
  k popření otcovství
 • 00:01:12 už ale Miroslav Schwarz nestihl.
 • 00:01:14 A i když se tomu brání u soudu,
  skoro 13 let platí na dítě,
 • 00:01:17 které není jeho a "táto" už dávno
  říká někomu jinému.
 • 00:01:21 Stát prostě řekne, že budete
  platit, tak prostě platit musíte,
 • 00:01:24 jinak bych dostal další podmínku
  nebo by mě zavřeli,
 • 00:01:28 exekuci na plat.
 • 00:01:29 Otcové neotcové jako on budou mít
  ale od nového roku lepší postavení.
 • 00:01:34 Své otcovství budou moct popřít
  do půl roku od chvíle,
 • 00:01:37 kdy o něm začnou pochybovat,
  a ne jako dříve,
 • 00:01:40 kdy lhůta běžela
  od narození dítěte.
 • 00:01:42 Musí to ale stihnout
  do jeho šesti let.
 • 00:01:46 Vznikne sociální vazba
  mezi těmi dvěma,
 • 00:01:48 mluví se o sociálním rodičovství.
 • 00:01:50 A pak prostě není důvod otvírat
  dveře popírání toho otcovství.
 • 00:01:54 Ve výjimečných případech půjde
  prolomit i šestiletou hranici.
 • 00:01:57 Jestli je to ale opravdu na místě,
  bude rozhodovat soud.
 • 00:02:01 Vůbec poprvé taky nový zákoník
  mluví o náhradním mateřství.
 • 00:02:04 Odnosit někomu dítě za peníze
  bude sice v Česku i dál trestné,
 • 00:02:08 zákoník ale zmiňuje možnost osvojit
  dítě v případě náhradního mateřství
 • 00:02:12 mezi příbuznými.
 • 00:02:16 Chce se umožnit to řešení,
  ke kterému dneska dochází načerno.
 • 00:02:20 Ta řekněme smluvní matka
  jde do porodnice
 • 00:02:22 a odrodí na občanku té matky,
  která má být tou cílovou.
 • 00:02:26 Náhradní mateřství nevadí
  ani Ministerstvu zdravotnictví.
 • 00:02:29 Jediná zmínka v občanském zákoníku
  ale podle něj nestačí.
 • 00:02:33 Musí být vyřešen právní vztah
  mezi náhradní matkou
 • 00:02:38 a matkou biologickou,
  aby bylo zřejmé,
 • 00:02:40 jak bude postupováno například
  v případě,
 • 00:02:42 kdy ta biologická matka bude
  odmítat vydat dítě matce náhradní.
 • 00:02:46 Taková pravidla prý mají
  vzniknout tady,
 • 00:02:49 na Ministerstvu spravedlnosti,
 • 00:02:51 a zdravotnictví
  až pak dodá medicínské zákony.
 • 00:02:55 A problematiku popření otcovství
  a osvojení
 • 00:02:58 ve světle nového občanského
  zákoníku teď probereme podrobněji.
 • 00:03:02 Do Olomouce zdravím
  Lenku Westphalovou
 • 00:03:04 z Katedry občanského práva
 • 00:03:06 Právnické fakulty Univerzity
  Palackého v Olomouci.
 • 00:03:09 -Dobré ráno.
  -Hezké dobré ráno do Prahy.
 • 00:03:12 A ve studiu se mnou je advokátka
  Soňa Sedláčková, dobrý den i vám.
 • 00:03:16 Dobré ráno přeji.
 • 00:03:17 Pojďme se odpíchnout
  od té situace,
 • 00:03:20 kterou jsme viděli v úvodu
  toho prvního příspěvku.
 • 00:03:23 Miroslav Schwarz, muž,
  který od počátku věděl,
 • 00:03:26 ještě před svatbou, že jeho dnes
  už bývalá manželka není -
 • 00:03:29 nebo dítě, které čeká, není jeho.
  To je modelový případ?
 • 00:03:33 To není úplně modelový případ.
 • 00:03:36 Modelový případ možná
  spočívá v tom,
 • 00:03:40 že pan Schwarz si neuvědomil,
 • 00:03:42 že v případě že dítě se narodí
  v manželství, že on je automaticky
 • 00:03:47 považován za otce na základě
  první domněnky otcovství.
 • 00:03:51 Co se vlastně stalo
  panu Schwarzovi, je to,
 • 00:03:54 že on propásl šestiměsíční lhůtu
  k popření otcovství.
 • 00:03:58 Abych to uvedla, v současné době
  platí šestiměsíční lhůta,
 • 00:04:02 jak bylo uvedeno,
  a ta platí od okamžiku,
 • 00:04:05 kdy matrikový otec má důvodné
  pochybnosti, že je skutečným otcem.
 • 00:04:10 Nedávno, ještě před usnesením
  Ústavního soudu,
 • 00:04:13 ta lhůta byla šestiměsíční také,
  ale byla počítána od okamžiku,
 • 00:04:18 kdy on se dozvěděl,
  že matce se to dítě narodilo,
 • 00:04:22 což je velmi striktní.
  Vlastně si dovedete představit,
 • 00:04:25 že během prvních šesti měsíců
  života dítěte asi nebudou otci
 • 00:04:29 mít tolik pochybností o tom,
  jestli je jejich nebo není jejich.
 • 00:04:34 Jinými slovy, když nový občanský
  zákoník prodlouží
 • 00:04:37 tu objektivní lhůtu na 6 let,
  tak podle vašeho názoru
 • 00:04:41 výrazně stoupne počet
  toho popření otcovství?
 • 00:04:47 To ukáže asi praxe.
 • 00:04:50 Vlastně pokud ta lhůta je nyní
  šestiměsíční, počítána od okamžiku,
 • 00:04:55 kdy otec má pochybnosti,
  a hranice je stanovená na 6 let,
 • 00:05:00 tak si dovedu představit,
  že v případě,
 • 00:05:04 kdy oba dva rodiče budou
  v souladu s tím,
 • 00:05:07 že ten matrikový otec opravdu
  není biologickým,
 • 00:05:11 že to bude jednodušší popírat.
 • 00:05:14 Protože soud
  k tomu přihlížet
 • 00:05:17 na základě námitky
  účastníků řízení.
 • 00:05:20 Bude zkoumat, jestli ta lhůta
  byla dodržena nebo nebyla.
 • 00:05:24 Paní Westphalová, je to prodloužení
  lhůty na 6 let,
 • 00:05:28 tedy do šestého roku života dítěte
  krok správným směrem?
 • 00:05:32 Jestli to je krok správným směrem,
 • 00:05:35 nejsem schopná úplně
  takto jistě říct.
 • 00:05:41 Jisté je, že je důležitá
  ta šestiměsíční subjektivní lhůta
 • 00:05:45 vázaná na důvodné pochybnosti
  matrikového otce.
 • 00:05:48 My prostě potřebujeme jistotu
  ve statusových poměrech dítěte.
 • 00:05:53 A ta samotná existence
  nějaké lhůty,
 • 00:05:56 ať již té subjektivní
  nebo objektivní, není protiústavní,
 • 00:06:00 jak rozhodl Ústavní soud
  v roce 2010,
 • 00:06:02 který tenkrát změnil
  tu šestiměsíční subjektivní lhůtu.
 • 00:06:06 Takže lhůtu potřebujeme,
  je i v různých evropských zemích,
 • 00:06:10 většinou se váže na to
  tzv. sociální rodičovství,
 • 00:06:13 o kterém mluvil pan profesor Eliáš.
 • 00:06:16 Třeba ve Francii máme
  takovou právní úpravu,
 • 00:06:19 že lhůta je pětiletá v případě,
 • 00:06:21 že otec s tím dítětem žil
  ve společné domácnosti,
 • 00:06:25 vytvořil se mezi nimi vztah.
 • 00:06:27 A mají i desetiletou lhůtu,
  která je v případě,
 • 00:06:30 kdy spolu nežili,
  kdy ten vztah mezi nimi nevznikl.
 • 00:06:33 Takže lhůta ano, není protiústavní.
 • 00:06:36 Jak bude dlouhá, je otázka,
  dneska je tříletá.
 • 00:06:38 Já proti té šestileté nic nemám.
 • 00:06:40 Jak se tedy od nového roku
  bude postupovat v případě
 • 00:06:44 popření otcovství?
 • 00:06:46 Jak bude muset postupovat otec,
  nebo údajný otec,
 • 00:06:49 který začne mít pochybnosti o tom,
  zda dítě je jeho nebo ne.
 • 00:06:53 Ne údajný, to musí být otec,
  to je otec,
 • 00:06:56 který je zapsaný do matriky.
 • 00:06:58 Buďto podle první domněnky,
  to znamená je manželem matky,
 • 00:07:02 nebo podle druhé domněnky,
  to znamená,
 • 00:07:04 že souhlasně prohlásil s matkou
  na soudu nebo na matrice,
 • 00:07:08 že je otcem dítěte.
 • 00:07:09 On nebo ta matriková matka
  mají tedy možnost podat návrh,
 • 00:07:13 teď nově, bude od nového roku
  podáván návrh, nikoli žaloba,
 • 00:07:17 na popření otcovství.
 • 00:07:19 V tom řízení se bude prokazovat,
  zda je vyloučeno,
 • 00:07:22 jestli je otcem dítěte.
 • 00:07:24 Čili se bude provádět
  znalecké dokazování,
 • 00:07:27 stabilně už je to tedy metodou
  DNA analýzy.
 • 00:07:30 Má otec, který se úspěšně
  domůže popření otcovství,
 • 00:07:33 nárok na vrácení alimentů,
  které zaplatil?
 • 00:07:36 Samozřejmě. Okamžikem,
  kdy rozhodnutí nebo rozsudek
 • 00:07:40 o popření otcovství
  nabyde právní moci,
 • 00:07:43 tak mu zaniká právní vztah
  k tomu dítěti.
 • 00:07:48 A to, co on už na něj vynaložil,
 • 00:07:51 tak vlastně vynaložil
  bez právního důvodu.
 • 00:07:53 Tady dochází k podstatným změnám
  v novém občanském zákoníku,
 • 00:07:57 protože zákon o rodině obsahoval
  zvláštní ustanovení paragrafu 101
 • 00:08:01 o tzv. plnění výživného za jiného,
  které bylo založeno
 • 00:08:04 nikoli na principu úplné
  ekvivalence plnění,
 • 00:08:08 ale na principu solidarity.
 • 00:08:10 Kdežto nový občanský zákoník
  toto ustanovení už vůbec nemá
 • 00:08:13 a budou se tyto případy řešit
  podle tzv. bezdůvodného obohacení,
 • 00:08:17 to znamená, že on se vlastně
  ten nový určený otec -
 • 00:08:21 pokud nebude, tak matka -
  vlastně obohatí tím,
 • 00:08:24 co zaplatil ten otec,
  jehož otcovství bylo popřeno.
 • 00:08:27 Paní Sedláčková, k popření
  otcovství ještě jedna věc.
 • 00:08:31 Co jsou ty výjimečné případy,
 • 00:08:33 o kterých mluví
  nový občanský zákoník,
 • 00:08:36 ve kterých bude možné popřít
  i po šestém roce života dítěte?
 • 00:08:40 Obecně s tím novým občanským
  zákoníkem to asi ukáže judikatura.
 • 00:08:46 Bohužel teď není možné jistě říct,
  jaké to budou případy,
 • 00:08:50 ale dovedu si představit vlastně
  podobné situace,
 • 00:08:56 za kterých nyní podává návrh
  nejvyšší státní zástupce,
 • 00:09:00 to znamená,
  musí to být v zájmu dítěte,
 • 00:09:03 musí to být spravedlivé.
 • 00:09:05 Měla jsem jeden případ, kdy
  matrikový otec byl v zahraničí,
 • 00:09:09 propásl tu lhůtu, ale bohužel
  to nebyla úplně jeho vina.
 • 00:09:14 Podal podnět ke státnímu zástupci
 • 00:09:17 a státní zástupce podal návrh
  na popření otcovství.
 • 00:09:20 Dovedu si představit takovéto
  případy nebo případy,
 • 00:09:24 kdy by matrikový otec byl
  dlouhodobě těžce nemocný
 • 00:09:28 nebo byl v kómatu a potom propásl
  tu šestiletou objektivní lhůtu.
 • 00:09:32 Ano, nutno říct, že ta role
  nejvyššího státního zástupce
 • 00:09:36 od nového občanského zákoníku
  odpadá.
 • 00:09:39 Pojďme dál, dámy, paní Westphalová,
  zavedení institutu
 • 00:09:43 nebo legalizace institutu
  náhradního mateřství.
 • 00:09:46 Není to příliš velký risk?
 • 00:09:48 Já bych to nenazvala úplně
  legalizací náhradního mateřství.
 • 00:09:52 To náhradní mateřství může být
  v podstatě dvojí.
 • 00:09:56 Jednak tedy že uzavře objednatelský
  pár smlouvu s náhradní matkou,
 • 00:10:00 která jim donosí a porodí dítě,
  a ta matka je cizí.
 • 00:10:04 A ta druhá možnost je,
  že to je sociální služba v rodině,
 • 00:10:08 že porodí dítě matka své dceři
  či sestra své sestře.
 • 00:10:12 A jenom na tyto případy nový
  občanský zákoník bude pamatovat.
 • 00:10:17 V podstatě legalizovat
  náhradní mateřství lze i dnes
 • 00:10:21 cestou osvojení, že tedy náhradní
  matka souhlasí s osvojením
 • 00:10:25 tím objednatelským párem.
 • 00:10:27 Nicméně to je vždycky riziko,
  že ona si to rozmyslí,
 • 00:10:31 poté co to dítě porodí.
 • 00:10:33 Osvojení mezi blízkými příbuznými
  je vyloučeno.
 • 00:10:36 Nový občanský zákoník
  to mění v tom,
 • 00:10:39 že v těchto případech toho tzv.
  náhradního mateřství to bude možné.
 • 00:10:43 Ale jinak tady náhradní mateřství
  zatím upraveno nijak není.
 • 00:10:46 Co všechno bude konkrétně nutné
  upravit speciálním zákonem,
 • 00:10:50 tak aby ta pravidla pro náhradní
  mateřství byla jasná?
 • 00:10:54 Nebyla pouze tak lakonická,
  jak je uvádí nový občanský zákoník.
 • 00:10:58 Zejména tedy to předání dítěte,
  jestli je povinna, není povinna,
 • 00:11:02 to náhradní mateřství
  má spoustu etických otázek.
 • 00:11:06 Úplata, zda tedy bude
  za úplatu nebo nebude.
 • 00:11:09 To by v podstatě
  mělo být bez úplaty.
 • 00:11:12 Co když to dítě bude postižené,
 • 00:11:14 jakým způsobem se to potom
  bude regulovat,
 • 00:11:17 budou ho povinni přijmout -
  ten objednatelský pár?
 • 00:11:20 Takže těch otázek je několik.
  Zatím nevím o tom,
 • 00:11:23 že by se opravdu na přípravě
  takového zákona pracovalo.
 • 00:11:27 Paní Sedláčková, v oblasti osvojení
  obecně nový občanský zákoník
 • 00:11:31 se pokouší posilovat práva
  a postavení dítěte, o které jde,
 • 00:11:34 a taky práva a postavení jeho
  rodičů a vůbec rodiny jako takové.
 • 00:11:39 V jakých konkrétnostech
  je to jasné,
 • 00:11:41 na kterých konkrétnostech
  je to patrné?
 • 00:11:44 Podle nového občanského zákoníku
  lze to osvojení -
 • 00:11:48 připadá mi mnohem jednodušší
  ten proces
 • 00:11:51 než podle současného zákoníku.
 • 00:11:54 Je tam upravena celá řada
  nových institutů,
 • 00:11:58 ať už to je ten konkrétní proces
  nebo i ty materiální podmínky,
 • 00:12:05 jak staré může být dítě.
 • 00:12:07 Vlastně je možné nově
  osvojit i zletilého,
 • 00:12:11 který potom vlastně nabývá -
 • 00:12:13 sice není oficiálně
  v příbuzenském vztahu
 • 00:12:16 se svým osvojitelem, ale má třeba
  například dědická práva apod.
 • 00:12:23 A taky rodiče musí nově oznámit
  dítěti, že je osvojeno,
 • 00:12:27 do začátku školní docházky.
 • 00:12:30 Ano, předtím než začne
  školní docházku.
 • 00:12:33 Já jsem se nad tím
  docela zamýšlela,
 • 00:12:36 je zvláštní tohle upravovat
  v konkrétním zákoně,
 • 00:12:39 vždycky přece závisí,
  jak to dítě je vyspělé,
 • 00:12:42 jak bude schopno vůbec přijmout
  tu skutečnost,
 • 00:12:45 že ti rodiče, kteří ho vychovávali,
 • 00:12:48 vlastně nejsou
  jeho biologičtí rodiče.
 • 00:12:50 Připadá mi, že říkat mu to v šesti
  nebo v sedmi letech je příliš brzy.
 • 00:12:55 Váš názor, paní Westphalová,
  to stanovení jasného termínu,
 • 00:12:59 jasné lhůty,
  do kdy rodiče musí říct dítěti,
 • 00:13:02 že je osvojené,
  pokud mu to řeknou?
 • 00:13:04 Rodiče by mu to rozhodně měli říct,
  říkají jim to už i dnes,
 • 00:13:09 v procesu zprostředkování
  jsou rodiče takto poučeni.
 • 00:13:12 A to není nikdy brzy,
  to tomu dítěti sdělit.
 • 00:13:15 Vytváří to vlastně vztah jistoty
  mezi tím osvojitelem a osvojencem.
 • 00:13:20 Čili to dítě by s tím,
  že je osvojené, mělo vyrůstat.
 • 00:13:23 Na začátku školní docházky
  už je pozdě mu to sdělit.
 • 00:13:27 Toto ustanovení je lex imperfecta,
  to znamená,
 • 00:13:30 že tam není žádná sankce,
  nikdo není schopen to kontrolovat,
 • 00:13:34 ale osvojitelé by měli vědět,
  že je v jejich zájmu,
 • 00:13:37 aby to tomu dítěti
  co nejdříve sdělili,
 • 00:13:39 prostě od doby, kdy je schopno
  vnímat. Tak už je to i dnes.
 • 00:13:43 Já vám oběma děkuju,
  hezký den přeju.
 • 00:13:47 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související