iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 12. 2014
12:20 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
9372
zhlédnutí

Refreš/h/

Okrašlovači

Okrašlování veřejného prostoru je vážná věc, ale musí se dělat s nadhledem

25 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Refreš/h/ - Okrašlovači

 • 00:00:02 Veřejný prostor patří všem,
  ale málokdo se o něj stará.
 • 00:00:06 Ti, které to zajímá, často nevědí,
  jak veřejný prostor zlepšit.
 • 00:00:10 Kde začít? Koho oslovit?
 • 00:00:12 Tým ČT spolu s vámi dobývá veřejný
  prostor a dokáže,
 • 00:00:16 aby opět byl místem odpočinku,
  setkání, pohody a úsměvu.
 • 00:00:35 Vítáme vás z umělecké ulice
  v samotném centru Ostravy.
 • 00:00:39 A tohle je co, Aleši?
 • 00:00:42 To má asi na svědomí taky
  nějaký umělec, co?
 • 00:00:45 Nikoliv, to byla kašna.
  Voda ovlažovala ovzduší.
 • 00:00:48 A dneska tady asi budeme pěstovat
  mrkev nebo celer.
 • 00:00:52 Ale problémů na této ulici
  je mnohem více. Všimni si.
 • 00:00:56 Dům umění je povedená
  krásná architektura
 • 00:00:59 a na ose na druhé straně
  je tramvajová zastávka.
 • 00:01:05 Podivně umístěný
  stožárek s ukazateli.
 • 00:01:09 Ale nejvíce mě dráždí,
  že před Domem umění je parkoviště.
 • 00:01:15 V Ostravě jsou před každým skvělým
  barákem auta, auta, auta.
 • 00:01:20 A co my s tím, Aleši?
 • 00:01:23 My vůbec nic,
  to si musí vyřešit město.
 • 00:01:26 Ale v Ostravě je spousta jiných míst
  a věcí, které lze okrášlit.
 • 00:01:33 Ovšem kromě tebe, Natálko.
 • 00:01:36 Ty sis ráno listoval ve slovníku
  z minulého století, ne?
 • 00:01:40 Tak trošičku, ale v Ostravě vznikl
  tzv. okrašlovací spolek
 • 00:01:44 Za krásnou Ostravu.
 • 00:01:46 My se vydáme po jeho stopách a budeme
  sledovat, co všechno okrášlili.
 • 00:01:53 PROZPĚVUJÍ SI MELODII
  Z "RŮŽOVÉHO PANTERA"
 • 00:02:01 Ale než začneme okrašlovat,
  budeme se ptát.
 • 00:02:06 Co si představíte pod pojmem
  okrašlovací spolek?
 • 00:02:10 Asi kosmetický spolek.
 • 00:02:13 To nevíme.
 • 00:02:16 Okrašlovací spolek?
  To zní dost zvláštně.
 • 00:02:21 Pod tím si představím,
  že naše Ostrava bude hezká,
 • 00:02:25 že se tady nebudou stavět nové obludy
  ale opravovat stará krásná místa.
 • 00:02:35 To bychom měli. Ale jak může typický
  člen okrašlovacího spolku vypadat?
 • 00:02:41 Když já jsem jen členem
  okrašlovacího spolku.
 • 00:02:46 Člověk nemusí nutně prodávat rakve,
  omývat nebožtíky ani skládat verše,
 • 00:02:51 stejně jako dělat 326 000 dalších
  činností, ale okrašlovat?
 • 00:02:57 Okrašlovat, to by měl.
 • 00:03:04 To by člověk měl, kdykoliv
  a kdekoliv, když má šanci.
 • 00:03:08 A k okrašlování patří i společenská
  setkání, státotvorné projevy
 • 00:03:13 a hlavně bulletiny plné krásných slov
  a myšlenek o okrášlené budoucnosti.
 • 00:03:38 Ilono, prosím vás,
 • 00:03:40 koho vůbec napadlo založit
  okrašlovací spolek?
 • 00:03:45 Napadlo to mě,
  protože se ráda scházím s lidmi.
 • 00:03:52 A už delší dobu jsem si říkala,
  že bychom se s lidmi,
 • 00:03:56 se kterými se vídám u mě v klubu,
  mohli vidět častěji.
 • 00:03:59 Třeba 1x za měsíc si sednout
  a probrat, co se děje v Ostravě,
 • 00:04:03 a podiskutovat jako klasičtí
  intelektuálové.
 • 00:04:07 Lidi se tomu třeba smějou,
  ale mně je to blízké.
 • 00:04:10 Kdy jste Okrašlovací spolek
  v Ostravě založila?
 • 00:04:15 Okrašlovací spolek jsme založili
  na jaře 2013.
 • 00:04:18 Jakou akci chystáte
  v nejbližší době?
 • 00:04:21 Budeme připomínat synagogu
  ve Vítkovicích,
 • 00:04:24 která byla první ostravská
  vypálená synagoga.
 • 00:04:27 Nacházela se na pozemku,
  kde je dnes školní hřiště.
 • 00:04:30 Jak Židé nosívali
  kamínky na hřbitov,
 • 00:04:34 my sesbíráme ze 6 zajímavých míst
  v Ostravě kamínky
 • 00:04:37 a uděláme tam půdorys.
 • 00:04:40 A na synagogu je třeba
  spousta materiálu.
 • 00:04:43 Jako první jej bude shromažďovat
  člen Okrašlovacího spolku Ostrava
 • 00:04:48 Petr Hruška, český básník,
  scenárista, literární historik,
 • 00:04:53 vědec a okrašlovač.
 • 00:04:57 Nasbíral jsem černé kameny ze soutoku
  2 ostravských řek Odry a Ostravice,
 • 00:05:03 protože soutok je symbolem
  splynutí a smíření.
 • 00:05:09 A smíření je to, co potřebujeme
  i ve vztahu k takovým místům,
 • 00:05:14 jako jsou bývalé synagogy v Ostravě.
 • 00:05:17 A právě toto hřiště je jedno
  z takových míst.
 • 00:05:23 Je to tak.
  Není hřiště jako hřiště.
 • 00:05:25 A toto hřiště má za sebou
  opravdu bohatou historii.
 • 00:05:29 Nejsme tady náhodou, Natálko,
  protože ostravští okrašlovači
 • 00:05:34 s tímto prostorem mají své záměry.
 • 00:05:38 Jsem připravena.
 • 00:05:40 Ty ses měla připravit
  hlavně po stránce historie,
 • 00:05:43 protože tady před 75 lety
  stála židovská synagoga.
 • 00:05:48 Aha.
 • 00:05:54 Ale já jsem přípravu nepodcenila,
  Aleši.
 • 00:05:56 Shromáždila jsem pár důležitých
  informací, abychom tušili,
 • 00:06:00 proč naše hřiště okrašlovat,
  nebo-li dát mu důstojný ráz.
 • 00:06:04 Vy jste byla při požáru,
  když tady hořela synagoga.
 • 00:06:08 Pamatujete si z toho něco?
 • 00:06:10 Velmi málo. Bylo mi tehdy 7 roků,
  bylo to v r. 1939.
 • 00:06:15 Přišli jsme k tomu
  a z kopule doutnal kouř.
 • 00:06:22 Kdo to založil?
 • 00:06:24 Samozřejmě Němci
  jako v celé republice.
 • 00:06:27 Těch synagog byla spousta.
 • 00:06:30 Židovská Ostrava byla velmi významná
  hlavně za první republiky.
 • 00:06:34 Byla centrem židovského hnutí
  v tehdejším Československu.
 • 00:06:38 V Ostravě bylo mnoho úspěšných Židů,
 • 00:06:42 židovských podnikatelů
  i intelektuálů.
 • 00:06:45 V Ostravě bylo také sídlo
  židovské strany,
 • 00:06:48 která působila v politickém systému
  první republiky.
 • 00:06:51 Bylo zde také centrum
  sionistického hnutí.
 • 00:06:54 Podle sčítání z r. 1930
  žilo na území Ostravy
 • 00:06:57 přes 10 000 obyvatel
  židovského původu,
 • 00:07:00 což se dramaticky změnilo po r. 1939,
 • 00:07:04 kdy byla židovská komunita vystavena
  perzekuci ze strany nacistů.
 • 00:07:09 V říjnu 1939 přichází 1. transport
  evropských Židů do Niska nad Sanem,
 • 00:07:16 ve kterém cestovalo
  přes 1200 ostravských mužů.
 • 00:07:20 Po válce se do Ostravy vrátilo
  asi 500 Židů
 • 00:07:24 a mnozí z nich mířili dále do
  Palestiny a v Ostravě dále nežili.
 • 00:07:29 Komunita pak byla velmi slabá.
 • 00:07:33 Druhou sběračkou kamenů
  je Monika Horsáková,
 • 00:07:37 pedagožka, publicistka
  a okrašlovačka.
 • 00:07:49 Na tomto místě sbíráme kameny,
 • 00:07:51 protože je tu památník 1. transportu
  Židů do Niska nad Sanem.
 • 00:07:56 A taky proto, že jsme na místě
  bývalého židovského hřbitova
 • 00:08:00 v Ostravě. Právě pod námi spočívaly
  kosti předků ostravských Židů.
 • 00:08:14 Jaký jste si stanovili cíl
  pro okrášlení Ostravy?
 • 00:08:19 Cílů máme víc.
  Jednak okrašlovat fyzicky...
 • 00:08:23 Jak fyzicky okrašlovat?
 • 00:08:25 Zasáhnout přímo do prostoru,
  který je zaneřáděný nebo zapomenutý.
 • 00:08:30 Opravit ho, smazat spreje, vysadit
  zahrádku, která tam byla původně,
 • 00:08:36 nasadit kytku, dát naučnou cedulku
  nebo pamětní desku.
 • 00:08:40 Ale taky chceme okrašlovat duševně.
 • 00:08:42 To děláme tím,
  že vydáváme bulletin,
 • 00:08:46 který se věnuje historii
  i současnosti Ostravy.
 • 00:08:49 Jsou tam i vzpomínky na místa,
  která zanikla,
 • 00:08:52 na lidi, kteří tady působili,
  zapomenuté osobnosti.
 • 00:08:56 Ale ostravský okrašlovací spolek
  má své předchůdce už téměř 200 let,
 • 00:09:01 a to na území celé ČR.
 • 00:09:05 Okrašlovací spolek,
  to je nádherný název.
 • 00:09:08 Zkuste nám říct něco
  o spolkové činnosti;
 • 00:09:12 kdy a proč se začala vyvíjet?
 • 00:09:16 Okrašlovací spolky
  stejně jako jiné spolky
 • 00:09:19 začaly vznikat až v 60. letech
  19. století,
 • 00:09:23 kdy došlo k uvolnění
  politické situace,
 • 00:09:26 a díky tomu mohly vznikat
  první spolky.
 • 00:09:30 Okrašlovací spolky si vzaly
  za cíl okrašlovat.
 • 00:09:34 Hlavně to bylo spojeno s ozeleněním,
  s výsadbou stromů a keřů.
 • 00:09:39 Ale i budováním laviček,
  kde si mohli lidé odpočinout.
 • 00:09:44 Okrašlovalo se za císaře pána,
  za první republiky
 • 00:09:49 a svým způsobem
  i po únorovém převratu.
 • 00:09:52 Ale za vlády komunistů se okrašlování
  zúžilo na tribuny,
 • 00:09:57 nástěnky a sochy soudruhů.
 • 00:09:59 Města jako taková šedla
  a pokrývala se patinou.
 • 00:10:03 Na novodobé okrašlovače
  tedy čekala spousta práce.
 • 00:10:26 Která byla vaše první akce?
 • 00:10:29 První akcí bylo okrášlení mlýna
  na Mlýnské ulici.
 • 00:10:32 Mě už delší dobu žralo,
  že to tam je úplně zničené.
 • 00:10:35 Protože okolo chodím každý den
  na poštu, bylo mi líto,
 • 00:10:39 že to tam takhle vypadá.
 • 00:10:40 Tak jsme se domluvili,
  že smyjeme nápisy,
 • 00:10:43 spreje a polepy
  a osadíme zahrádku.
 • 00:10:48 A tady máme šanci pochopit,
  kdo je okrašlovač.
 • 00:10:52 Jsou to lidé všemožných profesí
  se smyslem pro krásno
 • 00:10:55 vybavení různým stupněm zručnosti.
 • 00:11:01 Teda! Vidět ostravské intelektuály
  s hadry a smetáky v ruce,
 • 00:11:06 to stojí za to!
 • 00:11:10 Kde jinde uvidíte sadit architektku,
  zametat literárního kritika
 • 00:11:14 a kopat historika?
 • 00:11:17 Jedině při okrašlovací
  přepadové akci.
 • 00:11:30 Ale zpátky na místo okrašlování
  do Ostravy.
 • 00:11:34 Okrašlovat by měl: staří hermetikové
  a jim podobní špeditéři duší
 • 00:11:40 ostošest mluvívali o tom,
  jak všechno se vším souvisí.
 • 00:11:45 Ale kdeže hermetismus na tak
  utilitární a praktické prostředí,
 • 00:11:50 jakým je Ostrava.
 • 00:11:52 Tady se chodí na metafyziku
  s pajcrem a v ochranných brýlích
 • 00:11:57 a pocit sounáležitosti
  člověka s místem
 • 00:12:00 se tu ukotvuje spíše penězi
  či ocelovým lanem.
 • 00:12:03 A ve sběrnách odpadních surovin.
 • 00:12:12 Na stavbu synagogy máme materiálu
  stále nedostatek.
 • 00:12:16 Dalším dodavatelem kameniva je
  publicista a okrašlovač Ivan Motýl.
 • 00:12:29 Na úpatí uhelné haldy
  v Ostravě-Přívoze
 • 00:12:32 jsem vzal velký kus uhelné hlušiny
  a rozbil ji
 • 00:12:38 a dostal jsem se
  k prazákladům Ostravy,
 • 00:12:40 protože na těchto kouscích
  vidíme otisky karbonu.
 • 00:12:45 A vůbec, halda je symbol Ostravy.
 • 00:12:54 Ivane, jak jste vybrali
  toto místo k okrášlení?
 • 00:12:58 Přiznám se, že jsem záměrně hledal
  normalizační brutalitu.
 • 00:13:04 Já si totiž myslím, že okrašlovací
  spolek a vůbec žádný spolek
 • 00:13:07 se nemá brát příliš vážně.
  A říkal jsem si, že je pěkné,
 • 00:13:11 že kolegové okrašlují místa
  spojená s historií Ostravy,
 • 00:13:14 ale je dobré vnést do toho
  také trošku nadhledu a recese.
 • 00:13:18 Nepochybně.
 • 00:13:20 A vybrat si sousoší, které kdyby tady
  nebylo, nemusíme toho litovat,
 • 00:13:26 ale když tady je a je zarostlé
  křovím, tak proč ho neokrášlit.
 • 00:13:31 Gagarin z křoví vykukoval,
 • 00:13:33 Koperník z druhé strany
  byl zcela zarostlý v křoví.
 • 00:13:36 Tak jsme si řekli,
  že Koperníka vystříháme nůžkami.
 • 00:13:40 Což jsme udělali,
  jsou na to pořádné nůžky.
 • 00:13:43 Když jsme okrášlili Koperníka,
  vykoukl na nás i text.
 • 00:13:47 Je to citace Bedřicha Engelse
  o Koperníkovi,
 • 00:13:51 který položil základy
  vesmírného výzkumu.
 • 00:14:07 Na Koperníka jsem si přivezl
  pivo Kopernik z Polska,
 • 00:14:10 protože v Polsku se vyrábí
  speciální série k jeho výročí.
 • 00:14:14 Než si s Koperníkem připijeme,
  trochu vyčistíme prostor.
 • 00:14:19 -Začneme třeba tady.
  -Naopak.
 • 00:14:24 Jsou trošku tupé.
  Asi větší sílu do toho dáme.
 • 00:14:29 To je brutus.
 • 00:14:33 To opravdu nejde!
 • 00:14:38 No, já myslím, že to stačí,
  přijdeme zase za půl roku.
 • 00:14:42 Už jsem z toho poraněný
  a my si můžeme s Koperníkem připít.
 • 00:14:50 Je to teplé.
 • 00:14:54 První lok střihač.
  Díky.
 • 00:14:59 Tak na zdraví, Mikuláši.
 • 00:15:12 Teď nám zbývá jen umístit
  informační ceduli,
 • 00:15:15 která informuje o tom,
  co sousoší znamená.
 • 00:15:19 Našel jsem tady galanterii
  a prodej prádla.
 • 00:15:22 Myslím, že v této výloze se
  Koperníkovi i Gagarinovi bude líbit.
 • 00:15:37 Kamenů už máme nasbíráno
  přes polovinu,
 • 00:15:40 ale ještě musíme oslovit
  majitele pozemku,
 • 00:15:43 aby naše okrašlovací snahy
  neměly rychlý konec, že.
 • 00:15:49 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:15:53 Vítám vás.
 • 00:15:55 -Posaďte se, odložte si.
  -Děkuji.
 • 00:16:02 Přišla jsem se domluvit po našem
  telefonátu ohledně okrašlovací akce.
 • 00:16:07 Napadlo nás udělat okrášlení
  na vašem školním pozemku.
 • 00:16:11 S termínem 24. 10. můžu souhlasit.
 • 00:16:16 Dobře, už s vámi budu komunikovat
  po mailu, ten mám.
 • 00:16:19 A po telefonu, kdyby bylo něco třeba.
  A uvidíme se 24. 10.
 • 00:16:23 -Dobře, moc se těším.
  -Fajn, děkuji. Mějte se hezky.
 • 00:16:27 Nápad okrašlovacího spolku
  s realizací happeningu
 • 00:16:32 v prostorech školního hřiště,
  aby připomněli existenci synagogy,
 • 00:16:36 jsme podpořili z několika důvodů.
 • 00:16:40 Je to spojeno s tím,
  že podporujeme zájmy žáků o minulost,
 • 00:16:45 zájmy o místa,
  kde studují a žijí.
 • 00:16:50 Každá sebelepší hodina dějepisu
  spojená s autentickým prožitkem
 • 00:16:56 má pro žáky význam.
 • 00:17:04 Plocha synagogy je mohutná.
  Vzhůru pro další stavební materiál.
 • 00:17:09 Dodavatel Martin Strakoš,
  historik umění a okrašlovač.
 • 00:17:20 Na města je dobré dívat se shora.
 • 00:17:22 Paříž má svou Eiffelovu věž,
  Praha má Petřín a Ostrava své haldy.
 • 00:17:27 Haldy jsou svědectvím
  o zmizelém mrtvém životě.
 • 00:17:31 Stejně jako v Ostravě schází
  její vyvražděná židovská komunita.
 • 00:17:38 A proto sbírám tady.
 • 00:17:48 A proč je vlastně nutné okrašlovat?
 • 00:17:52 Okrašlovat by měl...
 • 00:17:55 Třeba už jen proto,
 • 00:17:57 že to je veskrze dobrodružná činnost
  pro dobrodružné povahy,
 • 00:18:01 jak se o tom dočteme v povídce,
  pro zoufalce, pro nepoučitelné,
 • 00:18:09 co stále ještě věří v triadickou
  jednotu pravdy, dobra a krásy,
 • 00:18:15 a vůbec pro každého,
 • 00:18:17 kdo má v sobě aspoň špetku fantazie
  onoho majitele funerálního ústavu.
 • 00:18:23 Okrašlovat je prostě nutné,
  ať už místa s historií či bez ní.
 • 00:18:28 A okrašlovat se má zásadně
  ve skupině.
 • 00:18:31 Jednak je okrašlování namáhavá
  činnost, pro jedince nevhodná.
 • 00:18:36 A taky, když je nás víc,
  nebudeme se bát vlka nic.
 • 00:18:43 Jak se běžný člověk může
  do vaší činnosti zapojit?
 • 00:18:48 Máme 40 stabilních členů,
 • 00:18:50 to jsou většinou kulturní osobnosti
  v Ostravě, básníci, spisovatelé,
 • 00:18:55 výtvarníci, literární kritici.
 • 00:18:57 Ale potom jsme založili
  i sekci přátel okrašlovacího spolku,
 • 00:19:01 což jsou lidé, kteří mají zájem
  nám pomáhat okrašlovat.
 • 00:19:05 Nebo chtějí získat informace,
  co děláme,
 • 00:19:07 zajímají je dějiny
  nebo současnost Ostravy.
 • 00:19:11 Tito lidé se mohou přihlásit
  staromódní cestou.
 • 00:19:15 Do krabičky mohou hodit
  vytištěnou přihlášku.
 • 00:19:18 V klubu Fiducia je krabička
  a nástěnka.
 • 00:19:22 Na nástěnce každý týden
  přibývají aktuality,
 • 00:19:25 co okrašlovací spolek dělá.
 • 00:19:27 Takže člověk musí přijít,
  přečíst si na nástěnce, co je nového,
 • 00:19:30 a přihlášku hodit do krabičky.
 • 00:19:32 To je krásné.
 • 00:19:33 Samozřejmě se i to samé
  dozví na internetu.
 • 00:19:35 Sběr materiálu na základ synagogy
  je téměř u konce.
 • 00:19:38 Je nutné připravit plány,
  konkrétně půdorys stavby.
 • 00:20:10 A pokračuje i sběr kamenů,
  tentokrát je na řadě Jan Baka,
 • 00:20:14 fotograf a okrašlovač.
  Ten zabrousil do dávné historie.
 • 00:20:25 Na Landeku sbírám kameny proto,
  že se tady před desítkami tisíc let
 • 00:20:29 na Ostravsku objevili první lidé
  a později i černé uhlí.
 • 00:20:37 Jak získáváte peníze na svou činnost?
 • 00:20:41 My jsme se na začátku rozhodli,
 • 00:20:43 že nebudeme žádat granty
  a hledat velké sponzory.
 • 00:20:46 Že si chceme akce financovat
  ze svých výplat.
 • 00:20:50 Tak fungovaly spolky kdysi.
 • 00:20:53 Lidi se složili a udělali něco,
  takže to takhle děláme.
 • 00:20:56 Ale je strašně pěkné, že se nám sami
  hlásí lidi, že chtějí dát peníze.
 • 00:21:02 A tak jsme kvůli nim
  založili kasičku
 • 00:21:05 a na nástěnce vyvěšujeme
  finanční vyúčtování,
 • 00:21:10 aby měli lidi přehled,
  za co se utrácelo.
 • 00:21:14 -Můžu kasičku vidět?
  -Určitě, ráda vám ji ukážu.
 • 00:21:21 Ale ne, to si děláte legraci.
  To je tak malá?
 • 00:21:26 Je malinká.
  My nechceme velké příspěvky.
 • 00:21:30 Spíš kdo co má,
  pokud chtějí sami přispět.
 • 00:21:33 -Ale za 3 dny tam máme 2000 Kč.
  -To je opravdu krásné.
 • 00:21:38 A k sakrální stavbě
  neodmyslitelně patří i umění.
 • 00:21:42 V našem případě to bude
  odlitek ornamentu kachle,
 • 00:21:45 která zdobila synagogu a byla
  nalezena při vykopávkách v r. 1999.
 • 00:21:51 Dodavatel a tvůrce: Karol Hercík,
  akademický malíř a okrašlovač.
 • 00:22:25 Poslední kusy kamene na základ
  synagogy dodala Romana Rosová,
 • 00:22:29 historička a okrašlovačka.
 • 00:22:36 Toto místo jsem si ke sběru kamenů
  vybrala proto,
 • 00:22:39 že kostel sv. Václava
  jako nejstarší ostravská stavba
 • 00:22:42 tvoří historii Ostravy.
 • 00:22:44 A také proto, že kořeny křesťanství
  jsou v židovství.
 • 00:22:55 Prší, ale všichni
  a všechno už je na místě.
 • 00:22:59 Máme potřebný materiál, a tak můžeme
  přistoupit k okrašlovací akci.
 • 00:23:05 Důvtipný divák už pochopil,
  že půjde o stavbu symbolickou.
 • 00:23:09 Prostě o happening.
 • 00:23:11 Půdorys synagogy bude
  v měřítku 1:500.
 • 00:23:16 Ale vše ostatní má původní
  a vážně míněné rozměry.
 • 00:23:33 Takže teď slavnostně vložíme kachel
  doprostřed půdorysu.
 • 00:23:38 Kachel je odlitek původního kachle,
 • 00:23:41 který se tady našel při
  archeologickém průzkumu,
 • 00:23:44 který kdysi dělali studenti
  této školy.
 • 00:24:16 Okrašlovat...
  Okrašlovat, to bychom měli.
 • 00:24:23 Je to nakonec docela milý způsob,
  jak příjemně a užitečně zabít čas,
 • 00:24:28 než si pro nás přijde
  člen okrašlovacího spolku.
 • 00:24:41 Já nevím jak vy,
  ale my s Natálkou už rozhodně jdeme.
 • 00:24:45 Jdeme okrašlovat.
 • 00:24:46 Jistě, protože místa, která si to
  zaslouží, jsou skoro na každém rohu.
 • 00:24:51 -I na tom vašem.
  -Jo.
 • 00:25:15 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2014

Související