iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 2. 2016
12:50 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
9230
zhlédnutí

Postřehy odjinud

Baleáry očima Jaroslava Skalického

La Mola

5 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Postřehy odjinud - Baleáry očima Jaroslava Skalického

 • 00:00:14 Mohutnou pevnost
  na poloostrově La Mola,
 • 00:00:16 nejvýchodnějším výběžku Menorky,
 • 00:00:19 Španělé stavěli
  od poloviny 19. stol.
 • 00:00:22 Potkal ji osud mnoha podobných
  fortifikačních děl.
 • 00:00:26 Než ji dostavěli zastarala.
 • 00:00:35 Španělé pevnost pojmenovali
  podle tehdejší královny Isabely II.
 • 00:00:39 Měla chránit přístup
  do mahonského přístavu,
 • 00:00:42 kde se zásobovaly pitnou vodou
  a proviantem
 • 00:00:45 britské i francouzské obchodní lodě
  na svých cestách
 • 00:00:48 po Středozemním moři.
 • 00:00:50 S oběma mocnostmi měli Španělé, a
  zvláště Menorka, neblahé zkušenosti.
 • 00:00:55 Angličané do dějin nenápadného
  baleárského ostrova
 • 00:00:59 zasáhli v 17. století.
 • 00:01:01 Jejich lodě tehdy obstarávaly stále
  větší část středomořského obchodu.
 • 00:01:06 Královské loďstvo je chránilo
  před alžírskými piráty.
 • 00:01:10 Anglické admiralitě se zalíbil
  skvělý přístav v Mahonu,
 • 00:01:14 který je hlubokým, bezpečným
  a dobře chráněným kotvištěm.
 • 00:01:18 Poprvé se tady zastavili v roce 1621
  a v roce 1708 Menorku obsadili.
 • 00:01:25 Považovali ji za tak důležitý
  strategický bod,
 • 00:01:28 že zachování své moci na ostrově
  prosadili i do Utrechtské smlouvy,
 • 00:01:32 která uzavřela válku
  o španělské dědictví.
 • 00:01:36 Prvním britským guvernérem na Menorce
  se stal Richard Kane.
 • 00:01:39 Energický a schopný muž
  opevnil Mahon
 • 00:01:42 a vytvořil z něho vojenskou
  námořní základnu.
 • 00:01:47 Richard Kane se ale hlavně zasloužil
  o zlepšení života na ostrově.
 • 00:01:51 Nechal mj. postavit tuto silnici.
 • 00:01:54 Poprvé tak spojil
  východ a západ ostrova.
 • 00:02:00 Zavedl například lepší druhy
  zemědělských plodin
 • 00:02:03 a na ostrov přivezl fríský dobytek,
  který je dodnes
 • 00:02:07 základem menorského mlékárenského
  průmyslu a výroby sýrů.
 • 00:02:11 Vztahy mezi okupační mocí a ostrovany
  byly v podstatě dobré,
 • 00:02:15 a tak není divu, že britský guvernér
  má na ostrově pomník.
 • 00:02:20 V roce 1756 přebrali Angličanům
  Menorku Francouzi.
 • 00:02:25 Nový francouzský guvernér dal
  pro své námořníky postavit
 • 00:02:28 městečko Sant Lluis, pojmenované
  po francouzském králi Ludvíkovi,
 • 00:02:33 a Menorčané si museli zvyknout
  na novou okupační mocnost.
 • 00:02:38 Po pár letech se Britové
  na Menorku vrátili,
 • 00:02:41 ale vyhnala je
  španělsko-francouzská armáda.
 • 00:02:44 Britům to nevyšlo ani do třetice
  na přelomu 18. a 19. století,
 • 00:02:49 kdy jim Mahon využívali jako námořní
  základnu v době napoleonských válek.
 • 00:02:54 I když se Britové všech nároků
  na Menorku oficiálně vzdali,
 • 00:02:58 Španělsko jim už nevěřilo.
 • 00:03:05 Poloostrov La Mola je nejvýchodnějším
  výběžkem Menorky,
 • 00:03:09 Španělsko se tady rozhodlo
  vystavět pevnost,
 • 00:03:12 která měla bránit přístup
  do mahonského přístavu.
 • 00:03:15 Španělé odtud také chtěli kontrolovat
  námořní cesty svých konkurentů,
 • 00:03:20 hlavně Francouzů a Britů.
 • 00:03:28 Velkou část jeho podzemí dělníci
  provrtali a proměnili v síť chodeb.
 • 00:03:35 Propojují nekonečné galerie,
  hradby, obranné příkopy,
 • 00:03:39 terasy a dělostřelecké posty.
 • 00:03:42 Španělé pevnost budovali
  čtvrt století.
 • 00:03:44 Technický pokrok šel ale rychleji,
  a tak, když ji dokončili,
 • 00:03:49 byla už zastaralá.
 • 00:03:51 Ve 20. letech minulého století
  Španělé osadili nejvyšší bod La Moly
 • 00:03:56 děly Vickers Armstrong.
  Koupili je v Británii.
 • 00:04:02 A ještě jednou vstoupili Britové
  do dějin Menorky.
 • 00:04:05 Na konci španělské občanské války
  zůstala poslední baštou republikánů
 • 00:04:10 a hrozila ji tvrdá odveta frankistů.
 • 00:04:13 Britové se ujali role prostředníka,
  přispěli k pokojnému vyřešení situace
 • 00:04:18 a na lodi Devonshire
  odvezli Menorčany,
 • 00:04:22 kteří se nechtěli smířit s obsazením
  ostrova vojsky generála Franka.
 • 00:04:26 Pro odpůrce Frankovy diktatury,
  kteří zůstali,
 • 00:04:29 se La Mola stala vězením.
 • 00:04:36 Sotva si někdo z tehdejších stavitelů
  mohutné pevnosti uvědomil,
 • 00:04:41 že dělá zbytečnou práci.
 • 00:04:43 Že se jeho dílo časem promění
  v tyto bizarní ruiny.
 • 00:04:50 Španělské armádě sloužila La Mola
  do roku 1990.
 • 00:04:54 Pak se pomalu rozpadala.
 • 00:04:58 Menorčané přišli na to,
  že tak rozsáhlé fortifikační dílo
 • 00:05:02 stojí zato zachovat.
 • 00:05:04 Jako ukázku zajímavé architektury,
 • 00:05:06 která vešla do dějin ostrova.
 • 00:05:08 Z Menorky vás zdraví
  Jaroslav Skalický.
 • 00:05:12 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2015

Související