iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 10. 2013
12:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

2 hlasy
14115
zhlédnutí

Čítanka

Velikonoční pohádka

Čte Tereza Vilišová

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Čítanka

 • 00:00:02 Uložte se ke spánku,
  otvíráme Čítanku!
 • 00:00:10 -Ahoj, děti!
  -Ahoj, Terezko!
 • 00:00:13 Ahoj!
 • 00:00:14 Vítám vás u dnešního dílu
  naší Čítanky a jsem moc ráda,
 • 00:00:19 že se zase díváte.
 • 00:00:20 -Děti, kreslíte si rády?
  -Jo!
 • 00:00:24 -A kterou barvičku máte nejraději?
  -Modrou! ?Zelenou! -Zelenou!
 • 00:00:30 Kluci mají rádi zelenou.
 • 00:00:32 Takovou jako je tahlepeřina,
  nebo tmavší?
 • 00:00:35 Tmavší.
 • 00:00:36 Takže takovou,
  jako jsou ty polštáře.
 • 00:00:39 Já se vás ptám proto,
  že bych vám dnes ráda přečetla
 • 00:00:42 pohádku o tom,
  jak se to přihodilo,
 • 00:00:45 že je svět tak krásně barevný.
 • 00:00:48 Uložte se ke spánku,
  otvíráme Čítanku.
 • 00:01:00 Velikonoční pohádka o kohoutech,
  bouřce a duze.
 • 00:01:04 Tohle je pohádka o tom,
  jak kohouti obarvili svět.
 • 00:01:08 Dřív byla země šedivá
  a tmavá a smutná na pohled.
 • 00:01:15 Všechno co na zemi rostlo,
  splývalo, šedivé a hnědé.
 • 00:01:20 I pávi byli tenkrát šediví
  jako popel, i blesky byly tmavé,
 • 00:01:26 nebyly vidět na nebi,
  hustém a šedivém.
 • 00:01:29 Tam vládla bouřka,
  nejtmavější ze všeho.
 • 00:01:34 Občas dělala na nebi velké prádlo,
  prala nerada, zlostně přetahovala
 • 00:01:40 po nebi vaničky, dělala velký rámus.
 • 00:01:43 Voda cákala z neciček,
  prádlo na valše hřmělo.
 • 00:01:47 Bouřka prala mraky a zpívala:
 • 00:01:50 "Šedé je nebe, šedé jak ocel kosy,
  šedé jsou doutníky na rákosí,
 • 00:02:00 šedé jsou včely i vosy,
  všechno je šedé
 • 00:02:05 a dokud budu zde,
  jiné to nebude."
 • 00:02:11 Něco barevného na světě
  přece bylo:duha,
 • 00:02:16 dítě slunce a deště,
  sestra rosy.
 • 00:02:21 Bouřka byla její teta,
  ale neměla ji ráda pro její krásu.
 • 00:02:25 Schovala duhu
  pod velkou hromadu krup,
 • 00:02:29 tam duha ležela zmrzlá,
  nemohla se pohnout,
 • 00:02:33 kroupy ji tlačily a studily.
 • 00:02:36 Dole na zemi byly velké kurníky
  na kuřích nožkách,
 • 00:02:41 v těch žili kohouti,
  ale nebyli zdaleka takoví šviháci,
 • 00:02:46 jako dneska.
 • 00:02:48 Peří měli černobílé
  jako klávesnici na klavíru,
 • 00:02:52 protože tenkrát bylo ledacos
  pruhované nebo puntíkované,
 • 00:02:56 něco bylo i kostičkované,
  ale barevné nebylo nic.
 • 00:03:00 A že byly zrovna Velikonoce,
  měli kohouti černobílé ocasy
 • 00:03:06 spletené do copánků jako pomlázky.
 • 00:03:08 Za kurníky byla hluboká rokle
  a do té schovávali kohouti vajíčka,
 • 00:03:13 která ukradli slepicím.
 • 00:03:15 Na dno rokle sahal dlouhý žebřík,
  kohouti vajíčka dokutáleli
 • 00:03:20 k okraji rokle
  a dolů musela vajíčka sama,
 • 00:03:23 lezla po žebříku
  a šlo jim to špatně.
 • 00:03:27 Vajíčka nemají nožičky, chudinky.
  A jak jsou šišaté!
 • 00:03:31 Padala ze žebříku dolů
  a křičela:"Křáp! Křáp! Křáp!"
 • 00:03:36 Kohouti byli rozčílení,
  běhali kolem
 • 00:03:39 a občas šlápli na vajíčko
  a vajíčko zaplakalo:"Auuu!"
 • 00:03:43 Kohouti kutáleli další a další
  vajíčka, byli to shánšliví kohouti
 • 00:03:49 a zpívali si přitom:
 • 00:03:51 "Nevyčte nikdo z tlustejch knih,
  co tajemství skryto ve vejcích,
 • 00:03:57 podivuhodná je to věc,
  nebyl by život bez vajec."
 • 00:04:04 Když byla rokle plná,
  kohouti nad ní mávali radostně ocasy,
 • 00:04:09 vajíčka přetékala z rokle,
  kutálela se po stráních
 • 00:04:13 a válela se v jehličí.
 • 00:04:15 Bouřka je uviděla seshora z oblohy,
  přilétla k mraku,
 • 00:04:19 na kterém měla hromadu krup,
  převrhla ho a na celý svět
 • 00:04:24 se vysypaly kroupy
  jako spousta malých vajíček.
 • 00:04:29 Ale bouřka zapomněla,
  že má pod kroupami schovanou duhu.
 • 00:04:35 Duha se protáhla po nebi,
 • 00:04:39 jako vějíř se rozprostřela
  od východu k západu.
 • 00:04:42 Bouřka ji uviděla.
 • 00:04:43 "Á, ty potvoro!"
  zakřičela hrozným hlasem,
 • 00:04:47 popadla zástěru z černého mraku
  a začala duhu honit po nebi,
 • 00:04:52 ale duha byla rychlejší,
  byla rychlá jako sluneční paprsek.
 • 00:04:58 Sklouzla na zem a vběhla
  do jednoho kurníku na kuří nožce,
 • 00:05:03 tam byli zrovna všichni kohouti,
  pletli si ocasy do copánků
 • 00:05:07 jako pomlázky,
  bylytotiž právě Velikonoce.
 • 00:05:11 Tu uviděli duhu!
  Zůstali celí zkoprnělí.
 • 00:05:16 "Co je to?"křičeli.
 • 00:05:18 "Je to pták nebo řeka? Proč nemá
  nožičky? Kde to má hnízdo?"
 • 00:05:24 Byli zase rozčílení
  a šlapali po vajíčkách,
 • 00:05:27 která ještě nestačili
  odnést do rokle.
 • 00:05:30 "Au!"křičela vajíčka.
  "Au! Au!"
 • 00:05:33 Všechny barvy světa byly v duze.
 • 00:05:36 Kohouti nikdy nic
  tak krásného neviděli.
 • 00:05:39 Duha se třásla a šlehaly z ní
  plameny divokých barev.
 • 00:05:44 Kohoutům od nich začaly hořet ocasy
  a hořely všemi barvami duhy.
 • 00:05:49 Kohouti nevěděli,
  že je duha dítě slunce a deště,
 • 00:05:53 ale viděli barevnou záři
  a viděli, že je duha krásná.
 • 00:05:59 Z venku slyšeli strašný hřmot,
  hromy třeskaly,
 • 00:06:03 jako když bouchá víko od klavíru,
  bouřka létala po světě
 • 00:06:07 a hledala duhu,
  převracela všechno vzhůru nohama,
 • 00:06:11 vyvracela stromy
  a prohlížela jim kořeny,
 • 00:06:13 orala pole a šplouchala rybníky,
 • 00:06:16 tmavá, zlá a závistivá
  křičela v povětří,
 • 00:06:20 na zemi i na vodě,
  ale kohouti se brzy vzpamatovali,
 • 00:06:24 oklepali se a dali se do práce.
 • 00:06:27 Namáčeli ocasy do barevné záře
  a začali barvit velikonoční vajíčka.
 • 00:06:33 Hřebínky si natřeli načerveno,
  aby se jim líp pracovalo,
 • 00:06:39 a vajíčka barvili namodro,
  nažluto, nafialovo,
 • 00:06:42 nazeleno i načerveno.
 • 00:06:45 Když byli skoro hotoví,
  přilétla bouřka na hrozném větru,
 • 00:06:49 vlétla do rokle a do kurníku
  a objevila duhu.
 • 00:06:54 Větrem ji vyzvedla i s hromadou
  vajíček do mraků,
 • 00:06:58 vajíčka se rozprskla po celém světě.
 • 00:07:02 Ajak bylo od bouřky všechno mokré,
  barva vajíček pouštěla.
 • 00:07:07 Modré skořápky obarvily nebe,
  chrpy, čekanku a vodu v rybnících,
 • 00:07:14 šmolku a bandasku na mléko.
 • 00:07:17 Zelené skořápky obarvily trávu
  a modříny.
 • 00:07:21 Červené jahody, jeřabiny
  a maliny.
 • 00:07:25 Žluté obarvily rozvité jehnědy jív
  a blatouchy.
 • 00:07:30 Fialové obarvily pávy
  a šištičky olší.
 • 00:07:33 Jak je to všechno nové,
  jak je všechno lepší,
 • 00:07:37 teď když jsme fialové,
  jak je celý svět hezčí.
 • 00:07:43 Kohouti radostí šlehali ocasy
  sníh z rozbitých vajíček.
 • 00:07:49 Začalo chumelit, bouřka se utišila
  a za chvilku i sníh roztál.
 • 00:07:54 Bylo vidět modré nebe
  a na něm bílé beránky,
 • 00:07:58 skořápky vajíček,
  které kohouti nestačili obarvit.
 • 00:08:02 Vyšlo slunce,
  na něm se usadily žloutky
 • 00:08:05 z rozbitých vajíček,
  a svítilo na svět.
 • 00:08:09 A lehký vítr vesele pásl
  stáda beránků na modrém nebi.
 • 00:08:15 Ty nejtenčí skořápky z vajíček
  liliputek dodnes poletují po světě.
 • 00:08:23 To jsou motýli.
 • 00:08:29 Tak, děti, už víte,
  proč je svět barevný.
 • 00:08:33 Děti, znáte pohádku
  O perníkové chaloupce?
 • 00:08:37 Kluci taky?
  Všichni ji znají, to se ví.
 • 00:08:40 Já mám pro vás dneska básničku
  O perníkové chaloupce.
 • 00:08:44 Napsal ji pan František Hrubín.
 • 00:08:46 Tak hezky poslouchejte.
 • 00:08:53 Perníková chaloupka.
 • 00:08:55 "Odkud ten náš holub letí?"
 • 00:08:58 "Letím z lesa, milé děti,
  vrkú, vrkú, vrkú."
 • 00:09:04 "Cos tam viděl, holoubku?"
 • 00:09:07 "Perníkovou chaloupku
  u černého smrku."
 • 00:09:11 "Viděls také Mařenku?"
  "Jakpak by ne, holenku!
 • 00:09:15 Viděl jsem ji s Jeníkem,
  krmili se perníkem."
 • 00:09:19 "A když z okna na zahradu
  vystrčila baba bradu,
 • 00:09:24 nebáli se, holoubku?"
 • 00:09:26 "Kdepak! Zamkli chaloupku
  na cukrový klíč, a už byli pryč!"
 • 00:09:36 To je z dnešní Čítanky
  opravdu všechno.
 • 00:09:40 Jestli se vám dnešní pohádky líbily,
  tak se nezapomeňte dívat příště.
 • 00:09:45 Protože pohádek jsou plné stránky,
  na shledanou u Čítanky.
 • 00:10:03 Pohádek jsou plné stránky,
  na shledanou u Čítanky!
 • 00:10:07 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2013

Související