iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 1. 2014
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
26413
zhlédnutí

Vyvoleni k utrpení 3

Osudy židovského obyvatelstva na Šumavě od konce 2. světové války

Závěrečná část vyjadřuje nejen postupné oživování zdecimovaných židovských obcí po válce až do dneška, ale vypovídá také o novodobých setkáních rozvětvené rodiny Getreuerových, která dnes žije v nejrůznějších koutech světa.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vyvoleni k utrpení III

 • 00:01:29 Konec Třetí říše se blíží.
 • 00:01:31 Poslední bojeschopná nacistická
  vojska, skupina armád Mitte,
 • 00:01:36 pod velením generála
  polního maršála Schörnera,
 • 00:01:38 se stahují do české kotliny
  a nehodlají se vzdát.
 • 00:01:43 Skupina v síle přes 900 tisíc mužů
  je složena převážně z jednotek SS.
 • 00:01:48 Velení čeká do poslední chvíle,
 • 00:01:50 jak se situace mezi spojenci
  vyvine.
 • 00:01:53 Američané postupují od západu
  a od jihu.
 • 00:01:56 Rudá armáda ze severu a z východu.
 • 00:02:00 12. května 1945 v jednu hodinu
  v noci
 • 00:02:03 po útoku dělostřelectva a kaťuší
  v prostoru Příbram - Čimelice
 • 00:02:07 je zástupci americké i Rudé armády
  a německého seskupení
 • 00:02:13 podepsána kapitulace.
 • 00:02:17 Američané při svém postupu
  osvobozují koncem dubna 1945
 • 00:02:21 koncentrační tábor Flossenbürg.
 • 00:02:24 Ke svému překvapení zjišťují,
  že je téměř prázdný.
 • 00:02:28 Jednotky SS jej totiž chaoticky
  vyklidily.
 • 00:02:31 Nechtějí, aby se živí vězňové
  dostali do rukou spojenců.
 • 00:02:36 Z přelidněného Flossenbürgu
 • 00:02:38 vyhánějí v různých pochodových
  skupinách na 40000 vězňů.
 • 00:02:42 Jako první vyráží židovský
  transport.
 • 00:02:45 Všechny stopy zvěrstev a hrůz
  se jim však nedaří zakrýt.
 • 00:02:49 V táboře nechávají jen zubožené
  vězně, musulmany,
 • 00:02:52 odsouzené k pomalému umírání.
 • 00:02:55 Podél tras pochodů nalézají vojáci
  5 tisíc chvatně pohřbených mrtvol.
 • 00:03:05 Ve vzpomínkách se stále vracím
  do míst našeho dětství,
 • 00:03:09 s jeho kouzlem, láskou rodičů
  a sourozenců.
 • 00:03:13 Po celou válku jsem si kladla
  palčivou otázku.
 • 00:03:17 Najdeme v sobě sílu se vrátit?
 • 00:03:19 Setkáme se zase všichni? Co rodiče?
  Jak by nás přijali? A co ostatní?
 • 00:03:26 Tety, strýcové, bratranci
  a sestřenice,
 • 00:03:30 mohli bychom jim pohledět do očí?
 • 00:06:00 Tady je celá rodina Flusserova,
  všechny děti.
 • 00:06:05 Bylo jich pět sourozenců.
 • 00:06:07 Tenhleten fešák je můj tatínek,
  to byl ještě mladej chlapec.
 • 00:06:13 Ten se jedinej z celý rodiny
  zachránil,
 • 00:06:16 protože si vzal maminku, křesťanku,
  a ta mu zachránila život.
 • 00:06:21 Proto tatínek zůstal naživu,
 • 00:06:23 jinak nikdo z rodiny bohužel ne,
  všichni zůstali tam.
 • 00:06:29 Můj tatínek, ten bylo naštěstí
  pořád jenom v Terezíně.
 • 00:06:34 Tatínek měl obchod, sklenářství
  a dílnu.
 • 00:06:37 To mu Němci sebrali.
 • 00:06:39 Neměli jsme nic, tak tady v té
  továrně tatínek dělal,
 • 00:06:43 ale zase svoje řemeslo.
 • 00:06:47 Když byl v tom koncentráku,
  tak tam to svoje řemeslo taky dělal
 • 00:06:52 a někdy řekl, že se mu i povedlo,
 • 00:06:55 že když je někam poslali,
  do nějakýho sklepa něco dělat,
 • 00:07:01 tak že tam mohli ukrást
  pár bramborů,
 • 00:07:04 a že se měli líp,
  když měli nějaký jídlo.
 • 00:07:08 Syrový brambory samozřejmě,
  který pak si někde uvařili.
 • 00:07:18 Ty poslední dny začaly bejt
  v tom Terezíně krutý,
 • 00:07:22 že tam začaly střevní nemoce.
 • 00:07:26 Tatínek se těch nemocí bál,
 • 00:07:30 tak si několik dní předtím,
  než chtěl utéct,
 • 00:07:34 na té legitimaci, kterou měl,
  tak si tam vyřízl tu hvězdu
 • 00:07:40 a dal si tam něco asi našeho.
 • 00:07:46 A s tou předělanou legitimací
  si vyšel na cestu,
 • 00:07:51 a že už z toho Terezína uteče.
 • 00:07:55 Ušel kus cesty a proti němu
  vedli zase jiný vězně,
 • 00:08:01 ty vedli do Terezína,
 • 00:08:05 a mezi těma vězněma byla
  jedna paní z Klatov,
 • 00:08:10 která tatínka na tom pokraji
  tý silnice poznala,
 • 00:08:16 tak na něj zavolala:
  "Pane Flusser! Pane Flusser!"
 • 00:08:22 No, tatínek ztuhl, otočil se
  a šel zpátky do Terezína,
 • 00:08:28 protože se bál,
  že by ho tam začali honit,
 • 00:08:32 a že by ho mohli zastřelit,
  nebo tak.
 • 00:08:35 Tak se vrátil zpátky,
  zase na jeden nebo dva dny,
 • 00:08:39 no a pak znovu se vydal
  na tu cestu.
 • 00:08:44 No a povedlo se mu
  z toho Terezína odejít.
 • 00:08:50 Po strastiplném putování
 • 00:08:51 se mu na druhý den podařilo dostat
  k příbuzným do Prahy.
 • 00:08:55 Vzpomíná, jak se těšil,
  že se konečně vyspí,
 • 00:08:59 ale ráno ho už budili:
  "Jdeme stavět barikády!"
 • 00:09:03 Ani na okamžik nezaváhal.
 • 00:09:05 Stavěl barikády
  a nakonec bojoval až do osvobození.
 • 00:09:11 V jednom z posledních rozkazů
 • 00:09:13 nejvyšší velitel generál SS
  v Protektorátě Carl von Pückler
 • 00:09:17 oslovuje své vojáky:
 • 00:09:20 "Děkuji všem podřízeným jednotkám
  za věrnost a statečnost,
 • 00:09:24 kterou projevily za války
 • 00:09:26 a především pak v posledních dnech
  bojů o Prahu.
 • 00:09:30 Nejmladšímu mužstvu platí
  obzvláště můj srdečný dík.
 • 00:09:35 Buďte v příštích dnech hrdí
  a nezlomení!"
 • 00:09:40 V Čimelicích, 11. května 1945.
 • 00:09:49 Přijel sem domů, k vrátkům.
 • 00:09:51 My jsme asi seděli všichni
  na zahradě, já nevím,
 • 00:09:57 já jako dítě jsem si někde hrála
  tady někde u těch vrátek,
 • 00:10:02 a já jsem toho tatínka
  první z celý rodiny viděla.
 • 00:10:09 A začala jsem křičet:
  "Táta je tady! Táta je tady!"
 • 00:10:14 Žádnej z těch, kdo seděli na té
  zahradě, tomu nevěřili,
 • 00:10:20 protože když jsme dostávali
  nějakej lístek od tatínka,
 • 00:10:26 přinesl ho listonoš,
 • 00:10:28 já jsem vždycky poznala,
  že to bylo to psaníčko od táty,
 • 00:10:32 tak jsem vždycky říkala:
  "Táta! Táta píše! Táta je tady!"
 • 00:10:37 Tudíž oni si mysleli, že nám zase
  někdo přines nějaký psaní.
 • 00:10:44 No a tatínek vešel dovnitř
 • 00:10:47 a oni všichni ztuhlí a šťastní,
  že táta byl doma.
 • 00:11:05 Po válce, kdy některé rodiny
 • 00:11:07 vlastně můžeme říct záviděly
  těm druhým a říkaly jim:
 • 00:11:12 "Vy se máte, protože náš Žid
  se nevrátil."
 • 00:11:18 Je ale pravda, že tento názor
  je ojedinělý,
 • 00:11:22 a že drtivá většina případů,
  s kterými jsem se setkal,
 • 00:11:27 se snažila pomáhat, Klatováci svým
  židovským občanům před transporty.
 • 00:11:35 Pomáhali jim nakupovat věci
  a potraviny,
 • 00:11:39 které Židé nesměli kupovat,
 • 00:11:42 a zařizovali jim věci,
  které rovněž Židům byly zakázané.
 • 00:11:49 Po válce jsem se setkal také
  s mnoha případy,
 • 00:11:52 kdy pomáhali těm,
  kteří přežili holocaust,
 • 00:11:57 a kteří se vrátili do Klatov.
 • 00:12:01 Co se týká klatovských Židů,
 • 00:12:03 tak zde šlo 252 občanů
  a přežilo jich pouze 9.
 • 00:12:08 Bylo jim jedno, co se týká věku,
 • 00:12:11 takže nejmladšímu dítěti
  byly čtyři měsíce
 • 00:12:14 a nejstaršímu bylo 95 let.
 • 00:12:22 Ti, co přežili, se vracejí
  rozechvělí radostným očekáváním,
 • 00:12:27 ale zároveň se strachem
 • 00:12:29 ze shledání s rodiči, sourozenci,
  přáteli.
 • 00:12:34 Kdo je bude očekávat? Bude je někdo
  očekávat? Měli to štěstí jako oni?
 • 00:14:20 V předválečném Československu
  bylo 350 tisíc Židů,
 • 00:14:25 podle sčítání lidu z roku 1930,
 • 00:14:29 z toho pozdější Protektorát
  Čechy a Morava
 • 00:14:33 zhruba 120 tisíc lidí.
 • 00:14:36 Přibližně 25 tisícům se podařilo
  včas uprchnout,
 • 00:14:42 někdy do roku 38-39,
 • 00:14:45 a po válce se vrátilo
  zhruba asi 10 procent lidí,
 • 00:14:50 kteří nějakým způsobem,
 • 00:14:52 většinou jako oni sami říkají,
  zázrakem přežili.
 • 00:14:57 Před válkou bylo 156 židovských
  náboženských obcí,
 • 00:15:00 po válce jich bylo obnoveno 52,
  ale toto číslo postupně klesalo,
 • 00:15:06 tak, jak někteří lidé nejenom,
 • 00:15:09 že se tedy nevraceli
  do svých původních domovů,
 • 00:15:12 ale někteří dokonce se rozhodli
  opustit i to Československo.
 • 00:15:17 Mnozí z nich se stáhli z veřejného
  života,
 • 00:15:19 vlastně se snažili mnozí z nich
  měnit si identitu.
 • 00:15:24 Měnili si jména
  a stáhli se de facto do podzemí.
 • 00:15:29 My se s tím, nechci říkat,
  potýkáme, ale víme o tom i dnes,
 • 00:15:33 protože členy židovských obcí
  v České republice,
 • 00:15:39 sdružených ve Federaci židovských
  obcí,
 • 00:15:42 jsou lidé právě z těchto rodin,
  z těchto manželství,
 • 00:15:47 kteří mnohdy až po roce 1989
  zjistili, že mají židovské kořeny.
 • 00:15:56 Jejich rodiče jim to velmi úspěšně
  po mnohá léta tajili,
 • 00:16:00 právě proto, aby je ochránili,
 • 00:16:02 aby nemuseli být vystaveni stejným
  traumatům, jako byli vystaveni oni.
 • 00:16:09 Takže to je vlastně
  i dnešní situace.
 • 00:16:11 My máme židovské obce rozptýleny
  po celé republice, je jich deset,
 • 00:16:15 a v současné době je registrováno
 • 00:16:19 něco kolem 3 tisíc členů
  v těchto deseti obcích,
 • 00:16:23 takže i v porovnání těchto čísel
 • 00:16:25 lze zhruba vypozorovat rozsah
  té tragédie.
 • 00:16:38 Tady je jedna krásná věc, zajímavá.
 • 00:16:41 Tenhle barochet, tahleta opona,
  ta je vyrobená ze starejch talisů,
 • 00:16:47 právě z těch modlitebních plášťů,
 • 00:16:49 a to je dědictví po lidech,
  který nepřežili lágry.
 • 00:16:54 Už byly v takovým stavu, že se
  nedaly při bohoslužbách používat,
 • 00:16:56 nemohly dál sloužit svýmu účelu,
 • 00:16:58 a tady toto je velice krásný
  využití tady tohoto dědictví,
 • 00:17:04 že vlastně dál sloužej synagoze
 • 00:17:07 a dál v téhle oponě žije památka
  těch lidí,
 • 00:17:11 co se do těch talisů halili dřív,
 • 00:17:13 než byla násilím ukončena
  kontinuita jejich rodin.
 • 00:21:49 Z tisíců Židů, odvlečených
  do koncentračních táborů,
 • 00:21:53 se vrátil do Dolního Bavorska
  jen nepatrný počet.
 • 00:21:59 Z dvou set Židů žijících před
  nacistickou érou ve Straubingu,
 • 00:22:03 přišli po válce jenom dva,
  jeden manželský pár.
 • 00:23:35 (zní ruská píseň)
 • 00:27:20 Walter Getreuer si v listopadu 1938
  napsal do svého deníku:
 • 00:27:28 "My Židé si musíme jednou uvědomit,
 • 00:27:30 že prostě nemůžeme čekat, až pro
  nás vypukne záchranná válka,
 • 00:27:35 ale musíme sami začít bojovat."
 • 00:27:41 Židé nebojovaji jen v řadách
  spojeneckých armád,
 • 00:27:44 ale stáli u zrodu našich jednotek
  jak ve Francii,
 • 00:27:48 na Blízkém východě a v Británii,
  tak v Sovětském svazu.
 • 00:27:53 Prošli s těmito jednotkami
  všemi bitvami druhé světové války.
 • 00:27:58 Prožili s nimi všechna strádání
 • 00:28:00 a radosti vojáků bojujících
  za svou vlast,
 • 00:28:04 každý se svým Bohem a vírou.
 • 00:28:19 Po osvobození Osvětimi
 • 00:28:22 našli rudoarmějci tyto chlapce,
  původem z Československa,
 • 00:28:27 a tak je poslali k našim jednotkám.
 • 00:28:30 Do vlasti dorazili tito nejmladší
  židovští vojáci
 • 00:28:34 v našich uniformách.
 • 00:30:18 Do malého městečka Izbica
  s 980 obyvateli
 • 00:30:22 nahnali nacisté v roce 1942
  16 tisíc Židů
 • 00:30:28 z východního Polska, Říše
  a z Protektorátu,
 • 00:30:32 bez vodovodu, kanalizace a bez
  zásobování tam pozvolna umírali.
 • 00:30:39 Ty, co přežili tyto hrůzné
  podmínky,
 • 00:30:41 odvezli na jaře 1943
 • 00:30:43 do vyhlazovacích táborů
  Sobiboru a Treblinky.
 • 00:30:52 Pouť Adolfa Frankla a jeho rodiny
 • 00:30:55 ze slovenského koncentračního
  tábora v Seredi
 • 00:30:58 přes Osvětim-Birkenau
 • 00:31:01 a tyfové oddělení ve Staré Kuzni
  skončila v lágru Althammer,
 • 00:31:06 kde byl 27. ledna 1945
  osvobozen Rudou armádou.
 • 00:31:45 Strastiplná pouť a utrpení
 • 00:31:49 se odráží v jeho celoživotní
  tvorbě,
 • 00:31:51 především pak v cyklu Vize z inferna
  - umění proti zapomnění,
 • 00:31:57 kterou návštěvníkům ArtCentra
  ve Vídni přibližuje jeho syn Thomas.
 • 00:32:27 Některé ty scény pro mě byly
  těžké natáčet,
 • 00:32:31 protože jsem si tím připomněla,
  jaký osud mohl čekat moji rodinu,
 • 00:32:38 babičku s její rodinou,
 • 00:32:40 kteří dostali lístek na transport
  do koncentračního tábora.
 • 00:32:45 A shodou okolností v té době začalo
  bombardování na Drážďany,
 • 00:32:50 kdy vlastně měli šanci se rozutéct
  v tom bláznovství, co bylo,
 • 00:32:56 a utekli do České republiky,
  do Ústí nad Labem,
 • 00:32:58 kde už potom žili vlastně až doteď.
 • 00:33:02 A je to ironie osudu,
 • 00:33:05 vlastně takový neštěstí,
  jako to bombardování,
 • 00:33:08 že teda vzalo tolik lidských
  životů,
 • 00:33:10 a zachránilo život mojí rodině,
  babičce.
 • 00:34:39 Podle nejnovějších objevů bylo
  v nacisty okupované Evropě
 • 00:34:42 na 42,5 tisíce koncentračních
  táborů a jejich poboček,
 • 00:34:47 kterými prošlo 15 až 20 milionů
  lidí.
 • 00:37:17 Nebyl to jen čas her a radostí,
  měli jsme i své povinnosti.
 • 00:37:21 Po návratu ze školy jsme pomáhali
  v domácnosti,
 • 00:37:24 ti menší krmili drůbež,
  větší kozy a dobytek,
 • 00:37:30 pomáhali jsme na poli
  a kde bylo třeba.
 • 00:37:33 O senoseči jsme sušili sena,
  na podzim vybírali brambory,
 • 00:37:38 ale nejraději jsme chodili
  na pastvu
 • 00:37:41 a samozřejmě dělali ohníčky -
  čmuďáčky.
 • 00:37:44 Dodnes cítím vůni a chuť
  pečených brambor.
 • 00:37:49 Večer jsme se vždycky sešli
  u potoka,
 • 00:37:51 někdo se sandály v rukou
  s ručníkem a mýdlem, někdo jen tak.
 • 00:37:55 Na konec mytí jsme si drhli
  chodidla v říčním písku.
 • 00:37:59 Pak jsme si naboso nazuli sandály
 • 00:38:01 a dříve než začne zvonit klekání
  rychle běželi domu,
 • 00:38:05 jinak by nás sebrala Klekánice.
 • 00:38:09 Naší vesnicí protékal Jánský potok,
  který se vléval do Radbuzy.
 • 00:38:14 Ta protéká pod můstkem,
  podle pověsti Labutím můstkem,
 • 00:38:18 dále do kraje.
 • 00:38:20 Podle něj se jmenuje naše obec
  Schwanenbrückl - Labutí můstek.
 • 00:42:29 Jestli je toho holocaustu
  moc nebo málo?
 • 00:42:31 Těžko na to odpovědět!
 • 00:42:33 Na jednu stranu samozřejmě ty výtky
  je možný chápat,
 • 00:42:37 na druhou stranu pokud nějaký národ
  nezná svoji vlastní historii,
 • 00:42:41 pokud ji zapomene, tak je odsouzen
  k tomu si tu historii zopakovat,
 • 00:42:46 aby se ji pořádně naučil.
 • 00:42:50 A my jako Židé samozřejmě
  tu historii zapomenout nesmíme,
 • 00:42:53 nechceme, a těžko nám někdo
  může vyčítat,
 • 00:42:56 že my jsme zkrátka na ty svoje
  mrtvé nezapomněli,
 • 00:42:59 že na ně odmítáme zapomenout.
 • 00:46:07 (anglicky se představují)
 • 00:48:12 První zmínky o židovských
  obyvatelích v Libochovicích
 • 00:48:16 pocházejí z 16. století,
 • 00:48:18 a sice v kupní smlouvě na pozemek
  pro židovský hřbitov.
 • 00:48:24 O rodině Markuse Getreuera
  a dalších dvou rodinách
 • 00:48:26 se dovídáme ze zápisů
  z konce 18. století.
 • 00:48:31 Nejvýznamnější z nich
  byl Eliáš Getreuer,
 • 00:48:34 starosta libochovické židovské
  obce, která v té době vzkvétala.
 • 00:48:40 Za jeho působení byla roku 1835
  postavena nová synagoga
 • 00:48:45 a obec byla připojena
  k lánskému rabinátu.
 • 00:48:50 Koncem 19. století se rod Getreuerů
  rozšířil na Šumavu a do Vídně.
 • 00:49:27 Strýcové Ludwig, Sigmund, Fridrich,
 • 00:49:31 s tetičkami Mařenkou, Friedou
  a Elsou,
 • 00:49:34 sestřenice Gertruda, Martha
  s manželem a dcerou Alicí,
 • 00:49:39 Mizzi s manželem a téměř děvčátka
  Trude a Liesel,
 • 00:49:43 bratranci Jiří, Ludwig, Hans
 • 00:49:46 zmizeli spolu s našimi rodiči
  neznámo kde.
 • 00:49:53 Nejenom oni, ale miliony dalších.
 • 00:49:59 Na Šumavu a do Bavorského lesa
  se těch, co přežili,
 • 00:50:03 vrací sotva sto padesát.
 • 00:50:10 Nezapomínat, ale žít bez zášti
  a v odpuštění,
 • 00:50:15 jsou poslední slova v pamětech
  Luisy Getreuer.
 • 00:50:27 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2013

Související