iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 6. 2017
22:40 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
103745
zhlédnutí

Klenoty naší krajiny

Blaník

Blaník, který je opředen zřejmě nejznámější českou pověstí, oplývá magickou a tajemnou atmosférou.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Klenoty naší krajiny - Blaník

 • 00:00:22 -Opravdu malebná krajina.
 • 00:00:24 Všechno, co vidíte,
  je CHKO Blaník,
 • 00:00:28 nejmenší chráněnka u nás.
 • 00:00:33 A co ji proslavilo?
 • 00:00:35 Pochopitelně blaničtí rytíři.
 • 00:00:38 Že je to málo?
 • 00:00:40 No, uvidíme.
 • 00:00:52 Co můžeme poznat
  na 41 km čtverečních?
 • 00:00:56 Tak třeba ne jeden,
  ale rovnou dva Blaníky.
 • 00:00:59 Tamhle je máme, Velký a Malý.
 • 00:01:02 A což teprve romantické rozvaliny
  kaple Máří Magdaleny
 • 00:01:06 a suti a skaliska
  v jejich hájemství!
 • 00:01:09 Na blanické rytíře
  pochopitelně také dojde.
 • 00:01:12 Dokonce jeden z nich nás bude
  provázet po naučné stezce
 • 00:01:16 a tam je na co se koukat!
 • 00:01:18 Pod Malým Blaníkem bublá voda.
 • 00:01:21 Nejen v řece Blanici s kouzelnými
  meandry plnými života,
 • 00:01:25 ale také pod lesem v mokřadech
  a v Býkovických rybnících.
 • 00:01:29 Minulost krajiny nás dostihne
  u románského kostelíka
 • 00:01:33 a staletých lip v Libouni
  a také v Louňovicích.
 • 00:01:36 Cestou na Blaník je nemůžeme minout.
 • 00:01:52 Impozantní příjezd
  do Louňovic pod Blaníkem!
 • 00:01:55 A tak můžete hádat,
 • 00:01:57 jestli jsme ve městě,
  nebo na vesnici?
 • 00:02:00 Málokdo řekne: městys.
  A právě městys je správně.
 • 00:02:04 Třebaže Louňovice nedorostly
  ani 700 obyvatel.
 • 00:02:08 Dýchá tu klid a minulost.
 • 00:02:10 V polovině 12. století,
 • 00:02:12 kdy o Louňovicích
  ještě nikdo neslyšel,
 • 00:02:15 stál tu ženský
  premonstrátský klášter.
 • 00:02:18 V roce 1420 ho vyvrátili husiti.
 • 00:02:21 Dnes jej připomíná jen kostel
  Nanebevzetí Panny Marie.
 • 00:02:25 Pochopitelně v barokní přestavbě.
 • 00:02:28 Barokní je také hudba zdejšího
  rodáka Jana Dismase Zelenky.
 • 00:02:34 ŽENSKÝ ZPĚV
 • 00:02:44 Říká se, že to, co zbylo
  z románského kláštera,
 • 00:02:48 ve 2. polovině 16. století využil
  Oldřich Skuhrovský k vybudování
 • 00:02:53 věžaté renesanční tvrze.
 • 00:02:56 Tak, jak rostly nároky na bydlení,
  měnil se i vzhled sídla.
 • 00:03:00 A barokní zámek vzal na milost
  jen tyto renesanční arkády.
 • 00:03:08 Tady bych se měl prý bát.
 • 00:03:11 Protože tady prý straší duch
  krutého správce z času roboty.
 • 00:03:23 Kdoví, kde je mu konec.
 • 00:03:26 No jo, kdoví.
 • 00:03:34 Tohle všechno patřilo k zámku:
  velký zemědělský dvůr, pivovar
 • 00:03:39 i tento pivovarský sklep,
 • 00:03:42 který vypadá spíš jako
  palírna skotské whisky.
 • 00:03:53 Louňovic se dotýká řeka Blanice.
 • 00:03:56 Abychom ji odlišili od její
  známější jihočeské jmenovkyně,
 • 00:04:00 můžeme jí říkat Vlašimská Blanice.
 • 00:04:03 Než se vlije do Sázavy,
 • 00:04:05 od svého pramene musí urazit
  více než 60 kilometrů.
 • 00:04:09 Řeka i její niva jsou zde chráněné
  v rámci evropsky významné lokality.
 • 00:04:14 O tom, co se tu chrání,
 • 00:04:16 se za chvilku dovíme
  od Lubomíra Hanela.
 • 00:04:19 Nemáte náhodou doma knížku
  o rybách ze Světa zvířat,
 • 00:04:23 kterou pro zvídavé děti
  vydal Albatros?
 • 00:04:26 Tak tu napsal právě
  Lubomír Hanel,
 • 00:04:29 velký znalec života ve vodě
  a kolem vody.
 • 00:04:35 Ty to tu všechno hrozně dobře znáš,
  všechno víš,
 • 00:04:39 pro mě neuvěřitelné věci.
 • 00:04:41 Ty jsi místní rodák?
 • 00:04:43 -Nejsem místní rodák,
  já jsem Pražák z Vinohrad
 • 00:04:46 a přiženil jsem se pak sem
  do krásného Podblanicka.
 • 00:04:49 Proto jsem tady už skoro 40 let.
 • 00:04:52 -Vím, že miluješ vody, řeky.
 • 00:04:53 -Já už odmalička tíhnu k vodě
  ať už k tekoucí nebo stojaté.
 • 00:04:57 Vždycky mě zajímalo, co tam plave,
  co se tam hýbe, co chodí po hladině
 • 00:05:02 a pak jsem to začal studovat
  i na fakultě
 • 00:05:04 a věnuji se tomu dosud.
 • 00:05:13 Blanice, je to skutečně krásná
  a zachovalá řeka,
 • 00:05:16 minimálně upravovaná.
 • 00:05:18 Koryto je přirozené,
  krásně meandruje,
 • 00:05:22 jsou tam břehové porosty
 • 00:05:24 a díky tomu i té čisté vodě
  je tady řada zajímavých živočichů.
 • 00:05:28 -Já jsem našel takovou mušli,
  asi špatně řečeno, že jo?
 • 00:05:32 -Tak mušle bych neříkal,
  správně,
 • 00:05:34 ale je to lastura velevruba.
 • 00:05:38 My tady máme v Blanici všechny
  3 druhy velevrubů,
 • 00:05:41 které žijí v ČR.
 • 00:05:42 Tohle je konkrétně
  velevrub malířský.
 • 00:05:45 -Proč malířský?
 • 00:05:47 -Malíři ho kdysi používali
  na roztírání barev.
 • 00:05:49 -Místo palety měli mušli.
  -Místo palety.
 • 00:05:52 Když se podíváme na tu vnější stranu,
  která je celkem nenápadná,
 • 00:05:57 jsou tady vidět takové přírůstky
  podobně jako na šupinách ryb,
 • 00:06:01 případně na pařezu.
 • 00:06:03 -Na stromech, jasně.
 • 00:06:04 -A dá se skutečně odhadnout
  i stáří toho živočicha.
 • 00:06:07 Ta druhá strana vypadá úplně jinak.
 • 00:06:09 Všimni si, že je to
  krásně perleťové.
 • 00:06:11 -Je nádherná, no.
 • 00:06:12 -Chemicky je to uhličitan vápenatý,
 • 00:06:15 ale tato lesklá perleťová vrstvička,
  to je aragonit.
 • 00:06:18 Zajímavé je, že je to hmota,
  ze které vzniká perla.
 • 00:06:26 -A co tady zajímavého žije?
 • 00:06:28 -No, před chvilkou jsme viděli
  např. ledňáčka.
 • 00:06:31 Kromě toho takovým nejzajímavějším
  živočichem je zřejmě mihule.
 • 00:06:36 Já tady mám pro zajímavost...
  -Úplně náhodou...
 • 00:06:38 -Zcela náhodou preparát mihule
  potoční, takhle vypadá dospělec.
 • 00:06:43 Je to živočich, který je
  pozoruhodný z mnoha pohledů.
 • 00:06:47 Např. jsou známé
  zkameněliny z prvohor.
 • 00:06:54 Ty zkameněliny staré
  360 milionů let jsou
 • 00:06:58 takřka totožné s touto mihulí,
  kterou vidíme.
 • 00:07:02 Oni se v zásadě nezměnili.
 • 00:07:10 Tady máme k nahlédnutí larvu mihule,
  která se jmenuje minoha.
 • 00:07:15 Žije 3, 4 roky, pak se mění
  v dospělce, který se vytírá,
 • 00:07:19 a to je jediná doba,
  kdy mihuli můžeme vidět
 • 00:07:22 volným okem v potoce,
  protože se vytírají normálně ryby,
 • 00:07:26 ale po vytření hynou.
 • 00:07:29 Pouze jednou za život se rozmnožují.
 • 00:07:32 -Hmm, jednou za život.
 • 00:07:35 Tak já děkuji.
 • 00:07:38 My se loučit nebudeme,
 • 00:07:40 protože já teď vylezu na Malý Blaník
  a pak se ještě potkáme.
 • 00:07:44 -Budu se těšit.
  -Já taky, mihuli si beru.
 • 00:07:57 Tak vzhůru na Malý Blaník.
 • 00:07:59 Tahle naučná stezka z Louňovic
  k Býkovickým rybníkům nás tam
 • 00:08:04 bezpečně dovede.
 • 00:08:17 Jsme pod vrcholem Malého Blaníku.
  Prý tu někde stával hrad.
 • 00:08:21 Ale jisté to není.
 • 00:08:24 To, co vidíme, jsou rozvaliny
  kaple sv. Máří Magdaleny.
 • 00:08:28 Něco nečekaného a velkolepého!
 • 00:08:32 Poutníky však přijímala
  pouhých 30 let,
 • 00:08:35 než ji svým nařízením
  v roce 1783 zrušil Josef II.
 • 00:08:40 Poutě ke svaté Máří Magdaleně
  se ale tradují
 • 00:08:44 už od 1. poloviny 16. století.
 • 00:08:49 Že bychom taky přidali
  nějaké milostné přáníčko?
 • 00:08:55 Původně tu snad stály smrky tři.
 • 00:08:58 V 19. století je měl zasadit
  poustevník Antonín Zeman,
 • 00:09:03 který zříceninu kaple obýval.
 • 00:09:05 Prý aby tu nebyl tak sám
  a taky proto,
 • 00:09:08 aby měl střechu nad hlavou.
 • 00:09:11 Jeho předchůdce žil aspoň
  v poustevně pod sakristií.
 • 00:09:15 Duchaři by si tu teď přišli na své.
 • 00:09:18 ŽENSKÝ BAROKNÍ ZPĚV
 • 00:09:25 Je to tu samá skála,
  skaliska a kamenná moře.
 • 00:09:29 A bučina ve všem tom kamení je
  chráněna přírodní rezervací.
 • 00:09:34 Díky tomu, že Malý Blaník žije
  tak trochu ve stínu
 • 00:09:38 svého známějšího bratra,
  je tu aspoň klid.
 • 00:09:43 Tady končí naučná stezka
 • 00:09:45 a současně jsme na hranici
  přírodní rezervace Podlesí.
 • 00:09:49 Mělo by tu lítat až 25 druhů vážek
 • 00:09:53 a také bych tu mohl najít
  rosnatku okrouhlolistou.
 • 00:09:58 A pozor, rašeliny je tu asi až moc.
 • 00:10:09 Co už teď v říjnu neuvidíme:
  kvetoucí orchideje, suchopýry,
 • 00:10:14 sekáče s kosami,
  kteří rašelinnou louku udržují.
 • 00:10:18 Kdysi dávno byla kosena na stelivo,
 • 00:10:22 kdysi také vznikly
  tyhle odvodňovací kanály.
 • 00:10:26 Dnes se u nich daří léčivé
  a vzácné vachtě trojlisté
 • 00:10:30 a rozchodníku huňatému.
 • 00:10:32 Uměle vyhloubené tůně v mokřadu
  vyhovují obojživelníkům.
 • 00:10:37 Skrytě zde žije
  i vzácná blatnice skvrnitá.
 • 00:10:41 Už na jaře to tu bude
  pěkně skřehotat.
 • 00:10:49 Místní, kteří se sem
  v létě chodí koupat,
 • 00:10:52 říkají Býkovickým rybníkům
  Jordán a Jordánek.
 • 00:10:56 Pro ně jsou tu hlavně kapři,
  líni a štiky.
 • 00:11:00 Pro básníky tahle rozkošná stvoření:
  myší ocásek nejmenší, lakušník vodní
 • 00:11:05 a řezan pilolistý;
  vzácné to rostliny.
 • 00:11:10 Pestré společenství obojživelníků
 • 00:11:13 zas nemá v regionu
  Podblanicka konkurenci.
 • 00:11:22 -Rybníky jsou důležitou součástí
  krajiny, protože mají řadu funkcí.
 • 00:11:26 Už Karel IV. v jednom spisu napsal,
  že rybníky v Českém království
 • 00:11:32 by měly oplývat rybami
  a vodními parami.
 • 00:11:36 On si byl vědom toho, že rybník
  ovlivňuje mikroklima v krajině,
 • 00:11:41 tzn., že zvyšuje vlhkost
  v suchém období,
 • 00:11:44 a vyrovnává dokonce
  velké teplotní rozdíly,
 • 00:11:48 které v lokalitě mohou nastat.
 • 00:11:50 Další význam je ekologický,
 • 00:11:54 je to stanoviště mnoha velmi
  zajímavých vodních živočichů,
 • 00:11:59 kteří se vyskytují trvale ve vodě
  nebo těsně u vody.
 • 00:12:06 Např. v této lokalitě máme
  8 druhů obojživelníků
 • 00:12:10 včetně tajemné blatnice česnekové.
 • 00:12:14 -Blatnice česneková?
 • 00:12:16 -Ta má největší pulce z našich
  obojživelníků, kolem 18 cm.
 • 00:12:21 Ta žabka je potom poměrně malá,
  ale ten pulec je obrovský,
 • 00:12:24 takže přímo tady v tomto rybníku
  se blatnice vyskytuje pravidelně
 • 00:12:28 a rozmnožuje se.
 • 00:12:29 Mně se podařilo chytnout
  jednoho malého skokánka.
 • 00:12:34 To je letošní obojživelník,
  který se tady narodil.
 • 00:12:39 Ten si bude muset vybrat místo,
  kde bude přezimovat.
 • 00:12:42 Buď ve vodě, nebo na souši.
 • 00:12:44 -To si vybere
 • 00:12:46 a podle toho se potom
  na to připraví?
 • 00:12:49 -Ano a zase na jaře bude připraven.
 • 00:12:57 Tak tady přímo v Malém Býkovickém
  rybníku se vyskytuje
 • 00:13:01 jedna vzácná a chráněná rostlina,
  která se jmenuje řezan pilolistý.
 • 00:13:07 Když si sáhneš na list na okraj,
 • 00:13:10 tak skutečně to má charakter
  malé pilky.
 • 00:13:14 -To plave samo
  a není to nijak ukotvený?
 • 00:13:16 -To plave samo na hladině,
  na jaře to bíle kvete.
 • 00:13:20 Ukazovali jsme si
  v Blanici velevruby
 • 00:13:23 a tady máme příklad
  největšího druhu našeho mlže.
 • 00:13:26 To je škeble rybničná.
 • 00:13:28 Jsou to mlži,
  kteří mají larvální stádium,
 • 00:13:32 které se jmenuje glochidie,
 • 00:13:34 a to parazituje na rybách,
  na žábrách ryb,
 • 00:13:37 takže vazba mezi rybami
  a mlži je velice důležitá,
 • 00:13:41 aby se obě skupiny vyskytovaly.
 • 00:13:46 -A kde to tady máš vůbec nejradši?
  Myslím v chráněnce Blaník?
 • 00:13:50 -Nejradši chodím samozřejmě k vodě,
  ke stojatým nebo k tekoucím vodám.
 • 00:13:56 Ony mají v krajině zajímavý význam,
 • 00:13:58 který je srovnatelný
  s lidským organizmem,
 • 00:14:01 protože tekoucí voda řeky
  nebo potoka je analogická
 • 00:14:05 k žilám v lidském těle.
 • 00:14:09 Do stojatých vod se dostávají
  splachy z okolí,
 • 00:14:13 tzn., že živiny jsou tam
  v nadměrné míře,
 • 00:14:16 ale v mokřadech nebo v rybnících
  se odstraňují pomocí rostlin,
 • 00:14:21 voda se očišťuje.
 • 00:14:23 To je zase analogie
  s ledvinami v lidském těle.
 • 00:14:26 -Tak já ti děkuji, necháme tady
  zatím všechny vzorky.
 • 00:14:30 Teď bych tě poprosil,
  že bychom se prošli a koukli se.
 • 00:14:33 -Určitě.
 • 00:14:44 -Po naučné stezce jsme se vrátili
  zpátky do Louňovic,
 • 00:14:48 a když už jsme tady,
  navštívíme místní včelařské muzeum.
 • 00:14:53 Včelami totiž Podblanicko žije.
 • 00:14:55 Kde dnes uvidíte figurální úly
  z konce 18. století?
 • 00:15:00 I ty o století mladší
  jsou naprostou raritou.
 • 00:15:03 A dovedete si představit úl
  s živými včelami přímo v muzeu?
 • 00:15:24 Tato pozdně románská rotunda
  v Libouni vznikla zásluhou
 • 00:15:28 premonstrátek z Louňovic.
 • 00:15:31 Nejspíš se tak stalo
  na počátku 13. století.
 • 00:15:34 Její orientace je prý důkazem toho,
 • 00:15:38 jak křesťanství překrylo
  pohanský kult.
 • 00:15:41 Je nasměrována ke Slunci,
 • 00:15:43 když Slunce vstupuje
  do znamení Býka
 • 00:15:46 a ráno vychází přesně
  nad legendárním Blaníkem.
 • 00:15:50 Na co člověk nepřijde?!
 • 00:15:53 Faktem je, že hřbitůvek u kostela
  původně sloužil
 • 00:15:56 jako poslední odpočinek horníků
  z nedalekých zlatých dolů.
 • 00:16:02 To jsou lípy, mají tak 200, 300 let.
 • 00:16:09 Úžasné místo.
 • 00:16:18 Ale teď si už pospěšme do Kondrace
 • 00:16:21 za Kateřinou Červenkovou.
 • 00:16:23 Káčo, to je tvůj dům?
  Ten je krásný.
 • 00:16:25 -Krásný, že jo, ale bohužel
  není jenom můj,
 • 00:16:28 ale slouží tady návštěvníkům
  CHKO Blaník
 • 00:16:31 jako návštěvnické středisko.
 • 00:16:34 Já pracuji pro Český svaz ochránců
  přírody ve Vlašimi
 • 00:16:37 a my s CHKO hodně spolupracujeme
  právě při osvětě veřejnosti.
 • 00:16:42 Společně jsme dělali
  tento Dům přírody.
 • 00:16:46 -Když je tady nějaká geologická
  expozice, ty jsi geolog?
 • 00:16:50 -No, nejsem geolog.
 • 00:16:52 Mě geologie vždycky děsila
  ještě na škole.
 • 00:16:56 Když jsme tady vyhlašovali národní
  geopark Kraj blanických rytířů,
 • 00:17:01 tak mě to začalo hodně zajímat.
 • 00:17:04 Zajímá mě to z hlediska,
  jak člověk a jeho historie
 • 00:17:09 je propojena s tím,
  po čem tady chodíme.
 • 00:17:13 -Když je tady výstavka kamenů,
  je tady taky v okolí zlato?
 • 00:17:17 -V okolí jo.
 • 00:17:19 Tady na výstavě ho nenajdeme,
  to by asi dlouho nevydrželo,
 • 00:17:22 ale tady nedaleko Blaníku
  se těžilo zlato.
 • 00:17:26 Máme tady krásnou naučnou stezku
  na bývalém zlatodolu Roudný,
 • 00:17:30 kde je možné se seznámit s tím,
  jak to probíhalo,
 • 00:17:33 ale těžko bychom tam našli
  zlato jako nějaký balón.
 • 00:17:37 Pracně ho tam dobývali
  z horniny a z písku.
 • 00:17:41 -A nerejžuje se tady?
  -No, taky se rejžuje,
 • 00:17:44 právě tady na řece Blanici.
 • 00:17:46 Pořádáme i takové ukázky
  pro veřejnost,
 • 00:17:49 kde si to lidé mohou zkusit
  a něco si vyrýžovat.
 • 00:17:53 -Tak, vezmeš mě podívat se
  na výstavku?
 • 00:17:55 -Pojď.
  -Děkuji.
 • 00:18:02 Výstup ?S rytířem na Blaník?
  právě začíná!
 • 00:18:06 Každý vojevůdce i cestovatel
  by nejdříve prostudoval
 • 00:18:10 model Blanické brázdy.
 • 00:18:12 Rozhlédl by se po okolí: bučiny,
  mokřadní louky, hadcové bory.
 • 00:18:17 Blaník v kostce na několika
  metrech čtverečních Domu přírody.
 • 00:18:22 Zbývá ještě zkontrolovat bojovou
  pohotovost blanického vojska.
 • 00:18:28 PODIVNÉ ZVUKY
 • 00:18:41 Blanický rytíř nás vede
  neomylně vpřed
 • 00:18:44 z Kondrace přes Velký Blaník
  do Louňovic.
 • 00:18:48 Naučná stezka je dlouhá
  bezmála 4 kilometry.
 • 00:18:59 Tady pod Slepičí skálou byl
  v roce 1868 nadvakrát vylomen
 • 00:19:04 jeden ze základních kamenů
  Národního divadla.
 • 00:19:07 První kvádr nepasoval,
 • 00:19:09 a tak skončil pod kopcem
  ve zdi pivovarského sklepa.
 • 00:19:14 Tady se všechno prolíná.
 • 00:19:16 Příroda s historií,
  historie s mýty.
 • 00:19:19 A právě tohle místo je
  jako stvořené pro setkání
 • 00:19:23 s ředitelem Muzea Podblanicka,
  Mgr. Radovanem Cadrem.
 • 00:19:28 Já předpokládám, že jsi se
  do Podblanicka přistěhoval.
 • 00:19:32 -Ne, ne, já měl to štěstí,
  že jsem se tady narodil.
 • 00:19:36 -To jsi dneska první.
 • 00:19:39 -Ještě jsem měl druhé štěstí,
 • 00:19:42 protože jsem se narodil
  do rodiny lesáka,
 • 00:19:45 takže já Podblanicko mám odmalička
  hluboko v srdci nejen jako rodák,
 • 00:19:51 ale také jako člověk,
  který tady pobíhá po lesích.
 • 00:19:57 Podblanicko je naprosto
  úžasná krajina,
 • 00:20:00 která je stovky let kulturně
  využívaná, a přesto,
 • 00:20:05 nebo možná právě proto
  má tu svoji krásu,
 • 00:20:09 tu uchopitelnost krajiny
  jihozápadních Čech.
 • 00:20:16 -Jsme tady u rytíře,
  jak je to s těmi pověstmi,
 • 00:20:20 s tím tajemnem?
 • 00:20:22 -Tajemno, to neodmyslitelně
  patří k Podblanicku.
 • 00:20:26 Už od středověku se k Blaníku váží
  pověsti o spícím vojsku a o tom,
 • 00:20:32 že tady je právě ukryta ta záchrana.
 • 00:20:40 Původní pověst vypadala trošičku
  jinak, než jak jsme na ni zvyklí.
 • 00:20:45 Pověst se sv. Václavem a s rytíři,
 • 00:20:48 tu vlastně kodifikoval
  až Jirásek na konci 19. století.
 • 00:20:52 Do té doby o svatém Václavu
  v Blaníku nikdo nevěděl.
 • 00:20:57 Pověst sem neodmyslitelně patří.
 • 00:21:00 Zvlášť v 19. století nebyl umělec,
  nebyl žádný tvůrce,
 • 00:21:06 který by se v Čechách blanickou
  pověstí nenechal
 • 00:21:10 alespoň trošičku inspirovat.
 • 00:21:16 Kopec Velkého a Malého Blaníku,
 • 00:21:19 to je spjato s mnoha historickými
  událostmi, s mnoha zajímavostmi
 • 00:21:24 a s mnoha, řekněme,
  když ne tajemnými,
 • 00:21:28 tak dodnes nerozluštěnými záhadami.
 • 00:21:31 Tady je např. úžasná věc,
  která se váže k blanickému hradu.
 • 00:21:36 My známe z Čech spoustu zřícenin
  a starých hradů,
 • 00:21:40 o kterých nic nevíme.
 • 00:21:42 Víme, že je tam zřícenina
 • 00:21:45 a máme pár kusých
  historických zpráv.
 • 00:21:47 Tady na Blaníku je to
  přesně obráceně.
 • 00:21:49 Tady víme z několika zpráv, že tady
  byl hrad, ale kde, to nevíme.
 • 00:21:54 Možností je několik.
 • 00:21:57 Nejpravděpodobnější je ta,
 • 00:21:59 že byl na samém vrcholu
  Velkého Blaníku,
 • 00:22:01 kde je to pravěké hradiště,
 • 00:22:03 které je tam dodnes patrné,
  ale kde tomu tak vskutku bylo...
 • 00:22:07 -Takové tajemno...
 • 00:22:10 -Podblanicko je celé tajemné.
 • 00:22:13 -Hele, já děkuju a ať je to tady
  furt takhle krásné.
 • 00:22:17 Já běžím dále, ahoj!
 • 00:22:19 -Tak jo, měj se, ahoj.
 • 00:22:35 -Tam někde spí vojsko v čele
  se sv. Václavem a čeká,
 • 00:22:39 až naší zemi bude nejhůř.
 • 00:22:42 Pak se zazelená suchý dub
  na Blaníku,
 • 00:22:45 pramen pod ním přeteče,
 • 00:22:48 skála se otevře, rytíři probudí
  a vytáhnou do boje.
 • 00:22:52 Když našeho nepřítele porazí,
  znovu nastane klid a mír.
 • 00:22:58 Tak nějak to vidí Alois Jirásek
  ve Starých pověstech českých.
 • 00:23:03 Cimrmani dokonce vědí,
  jak to v hoře vypadá.
 • 00:23:06 Určitě vědí i to,
 • 00:23:08 že jeden den v podzemí je
  tak dlouhý jako rok na povrchu.
 • 00:23:13 Smetanova Má vlast by nebyla
  Mou vlastí bez Blaníku.
 • 00:23:17 A neznám krásnějšího pohledu
  na kopec, než od Julia Mařáka.
 • 00:23:34 I tohle jsou ?jiné světy?,
  nemyslíte?!
 • 00:23:37 Všechna ta skaliska,
  balvanovité proudy
 • 00:23:40 a kamenná čertova kopyta v bukovém
  lese pod vrcholem mytické hory.
 • 00:23:45 Ne nadarmo je Velký Blaník nadmíru
  vyhledávanou přírodní rezervací.
 • 00:23:50 A tam, kde váháte, jestli je terén
  dílem přírody nebo člověka,
 • 00:23:55 skutečně ho má člověk na svědomí.
 • 00:23:58 To je vše, co zbylo z halštatského
  hradiště před 26 stoletími.
 • 00:24:03 Magický Blaník nemohli minout
  ani Keltové.
 • 00:24:07 A tak bychom mohli pokračovat
 • 00:24:09 až k táborům lidu
  za česká práva v 19. století
 • 00:24:12 a k naší dnešní návštěvě.
 • 00:24:20 Jsme u cíle,
  v 638 metrech nad mořem.
 • 00:24:24 S místním rytířem
  nám to pěkně uběhlo.
 • 00:24:27 Velký Blaník je pomyslným středem
  blanické chráněné krajinné oblasti
 • 00:24:33 a jazýčkem na vahách
 • 00:24:34 mezi Středočeskou pahorkatinou
  a Českomoravskou vrchovinou.
 • 00:24:41 Jsem zvědavý, jestli ze shora uvidím
  Šumavu a pražská předměstí,
 • 00:24:46 jak se všude píše.
 • 00:25:25 No, Šumavu sice nevidím,
  ale je tu krásně.
 • 00:25:33 Říká se, co je malé, to je milé
 • 00:25:37 a o naší nejmenší CHKO
  to platí 100%.
 • 00:25:44 Je mi tu moc hezky.
 • 00:25:49 Skryté titulky:
  Lucie Nápravníková, ČT 2016

Související