iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 6. 2014
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
66238
zhlédnutí

České stopy na břehu bájného jezera Titicaca

Dokumentární pořad o objevech a napínavých výpravách českých cestovatelů u legendarního jihoamerického jezera.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

České stopy na břehu bájného jezera Titicaca

 • 00:00:16 Indiáni měli problém.
 • 00:00:17 Oni potřebovali přestěhovat
  přes jezero obří kamenné bloky
 • 00:00:22 a nemohli je stěhovat po souši.
 • 00:00:38 Pojď trošku níž. Níž, níž, níž!
 • 00:00:55 Na počátku světa existovalo na Zemi
  pouze jezero.
 • 00:00:59 Jednoho dne Bůh Slunce nařídil,
  aby se z jeho vod vynořili
 • 00:01:03 první Inkové Manco Capac
  a Mama Ocllo
 • 00:01:07 a sjednotili divoké kmeny,
  žijící na jeho březích.
 • 00:01:12 "Virakočo na počátku světa,
  virakočo na konci světa,
 • 00:01:16 Virakočo první a nejkrásnější.
 • 00:01:20 Stvořen a ustaven tebou,
  klidně a bez starosti žiju",
 • 00:01:26 praví jedna ze starých
  inckých legend
 • 00:01:28 o zrození nejslavnější z amerických
  kultur na jezeře Titicaca.
 • 00:01:36 Svědkem oněch událostí měl být
  největší z ostrovů,
 • 00:01:39 zasvěcený Slunci,
  neboť právě Slunce "Inti"
 • 00:01:42 považovali Inkové za své nejvyšší
  božstvo a svého vládce na Zemi
 • 00:01:47 za jeho přímého potomka.
 • 00:01:50 Prapůvod obyvatel největší
  z indiánských říší
 • 00:01:53 připomíná kámen na jeho vrcholu.
 • 00:01:57 Po staletí se slova bájného příběhu
  předávala z generace na generaci,
 • 00:02:02 a tak je Titicaca dodnes jedním
  z nejposvátnějších míst,
 • 00:02:06 jemuž se dostává úcty
  všech potomků Inků.
 • 00:02:10 Věří, že v jeho hlubinách se ukrývá
  potopené město.
 • 00:02:25 To sice dosud nikdo neviděl,
 • 00:02:27 ale jedna z nejstarších inckých
  staveb, palác Chincana,
 • 00:02:31 se dochovala právě na ostrově
  Slunce.
 • 00:02:35 Inkové však neznali písmo.
 • 00:02:38 Co se tady, v podivném labyrintu
  chodeb a průchodů
 • 00:02:41 mezi kamennými zdmi
  kdysi odehrávalo,
 • 00:02:44 se tak už nikdy nedozvíme.
 • 00:02:47 Hranice mezi mýtem a skutečností
 • 00:02:49 se tak stírá již v samotných
  počátcích jejich existence.
 • 00:02:56 Dodnes je proto Titicaca
  místem,
 • 00:02:58 naplněným neobyčejným kouzlem
  i atmosférou.
 • 00:03:01 Snad proto se k němu váže
  tolik legend a pověstí,
 • 00:03:05 a snad proto učarovalo v minulosti
 • 00:03:07 i mnoha badatelům ze všech
  koutů světa.
 • 00:03:11 Byli mezi nimi i naši krajané,
 • 00:03:14 po jejichž stopách jsme se rozhodli
  tentokrát pátrat.
 • 00:03:21 Jedním z prvních, který o svých
  výzkumech podal zprávu,
 • 00:03:24 byl na sklonku 18. století
  Tadeáš Haenke - botanik a lékař,
 • 00:03:29 rodák ze severočeského městečka
  Chřibská.
 • 00:03:33 Zajímal se nejen o andskou květenu
  a zdejší faunu, zejména ryby,
 • 00:03:38 ale i o celý vodní systém
  jezera Titicaca,
 • 00:03:41 jedinečný přírodní fenomén,
 • 00:03:44 vklíněný mezi dvě pásma andských
  velehor.
 • 00:03:47 Jezerní pánev tektonického původu
 • 00:03:49 je však jen zbytkem mnohem
  rozsáhlejší vodní plochy,
 • 00:03:53 jež se tu v dávných geologických
  dobách rozlévala.
 • 00:03:57 Zatímco do jezera vtéká
  řek několik,
 • 00:04:00 jeho vody odvádí pouze jediná -
  Desaguadero.
 • 00:04:14 Tajuplná krása krajiny v srdci And
  i její svérázní obyvatelé
 • 00:04:18 jistě nenechají lhostejně přihlížet
  nikoho, koho sem osud zavane
 • 00:04:23 a své stopy zanechají v jeho duši
  na dlouho,
 • 00:04:26 dost možná na celý život.
 • 00:04:29 Tak jako v případě dalších Čechů -
 • 00:04:31 etnografa Václava Šolce
  a Jaroslava Soukupa,
 • 00:04:35 který přišel do Peru jako misionář.
 • 00:04:39 Okouzlen zdejší přírodou
 • 00:04:40 se ale záhy začal věnovat
  i studiu botaniky
 • 00:04:44 a v tomto oboru dosáhl nejednoho
  významného ocenění,
 • 00:04:47 včetně dvou řádů peruánských
  ministerstev a několika doktorátů.
 • 00:05:00 Nikdy ale neopustil duchovní práci,
 • 00:05:02 jež ho na americký kontinent
  přivedla,
 • 00:05:05 avšak veškerý svůj volný čas
 • 00:05:07 věnoval pilnému studiu rostlin
  a zemědělských plodin.
 • 00:05:13 Vyrážel na dlouhé výpravy
  nejen do peruánských hor,
 • 00:05:16 ale i ke břehům Pacifiku
  či k tropickým pralesům.
 • 00:05:20 Rostlinná říše ho zkrátka
  fascinovala všude, kam zavítal,
 • 00:05:24 ponejvíce však právě na březích
  a ostrovech jezera Titicaca.
 • 00:05:33 Rodák z Příbrami přijíždí
  do Ameriky
 • 00:05:35 jako čtyřiadvacetiletý člen
  Salesiánského řádu v roce 1926.
 • 00:05:41 Nejprve do peruánského města
  Arequipy.
 • 00:05:44 Pátrání po jeho stopách
  tak začínáme právě tady,
 • 00:05:47 v budově Salesiánské školy.
  A máme štěstí.
 • 00:05:51 Julio Campana si na otce Soukupa
  pamatuje,
 • 00:05:55 býval prý to velmi veselý člověk.
 • 00:06:00 Vzpomínám si, bylo to na jedné
  konferenci,
 • 00:06:02 během velmi vážného projevu
  našeho představeného.
 • 00:06:06 A otec Soukup mi začal vyprávět
  vtipy. Jeden za druhým.
 • 00:06:10 Já jsem se nemohl udržet,
  musel jsem se smát,
 • 00:06:12 až si toho otec představený
  všimnul,
 • 00:06:15 myslel si, že se směju jemu.
 • 00:06:17 Pak ke mně přišel
  a vytáhl mne za ruku.
 • 00:06:20 Vysvětlil jsem mu, že za to nemůžu,
  že mi otec Soukup vyprávěl vtipy
 • 00:06:24 a on na to: "A proč jsi si
  sedal vedle něj?"
 • 00:06:27 A já na to: "To ne já,
  on si vyhledal mě."
 • 00:06:31 Víte, byl jsem tehdy nejmladší
  a moje příjmení je "Zvon"
 • 00:06:36 a Soukup si ze mě utahoval
  a vždycky říkal:
 • 00:06:38 "Kde je ten zvonek, cililink?"
 • 00:06:47 Jak se ale ukázalo, v Arequipě
  zůstává odkaz otce Soukupa
 • 00:06:50 uložen více ve vzpomínkách
  pamětníků, než ve školním archivu.
 • 00:06:56 Našli jsme tu totiž jen několik
  fotografií
 • 00:06:58 ještě z jeho studentských let.
 • 00:07:05 V tomto malebném koloniálním městě
  začal tedy svůj noviciát,
 • 00:07:13 a o rok později, v lednu roku 1928
  v něm složil první řeholní sliby.
 • 00:07:25 Už tady mu ale učarovala
  vysokohorská příroda,
 • 00:07:29 fascinován krajinou jihoperuánských
  And
 • 00:07:31 při úpatí majestátního vulkánu
  Misti,
 • 00:07:35 tolik odlišnou od té,
  jakou znal ze svého domova,
 • 00:07:38 se často vydával do její blízkosti.
 • 00:07:43 Do své rodné země se už nikdy
  nevrátil.
 • 00:07:46 Umírá 14. listopadu roku 1989,
 • 00:07:51 jen pár dní před začátkem
  Sametové revoluce.
 • 00:08:09 Nejdelší část své životní pouti
  strávil Jaroslav Soukup
 • 00:08:12 na jezeře Titicaca.
 • 00:08:16 Z Arequipy přichází do Puna,
 • 00:08:18 největšího přístavu na jeho
  březích, studovat teologii.
 • 00:08:24 6. června roku 1935 byl pak
  v tomto městě vysvěcen na kněze.
 • 00:08:31 A v Punu pokračuje i naše výprava
  po jeho stopách.
 • 00:08:37 Zavedla nás až na okraj rozlehlého
  města, do čtvrti Salcedo.
 • 00:08:43 Je nanejvýš pravděpodobné,
 • 00:08:45 že do tohoto prastarého kostelíka
  otec Soukup chodíval na mše,
 • 00:08:49 a dost možná i kázal.
 • 00:08:53 Je totiž součástí areálu
  Salesiánské školy,
 • 00:08:56 kterou tu řád založil
  na sklonku dvacátých let,
 • 00:08:59 v duchu svého hlavního poslání,
 • 00:09:01 jímž, jak známo, je výchova dětí
  a mládeže.
 • 00:09:11 Motivy, připomínající
  předkolumbovskou historii Peru
 • 00:09:15 na stěnách i stropě hlavní budovy,
 • 00:09:17 jsou jistě důkazem citlivého
  přístupu Salesiánů
 • 00:09:21 ke kořenům a tradicím,
  z nichž jejich svěřenci vycházeli.
 • 00:09:26 A i když z Puna odešli členové
  tohoto řádu již v 70. letech,
 • 00:09:30 účelu vzdělávání slouží
  jejich objekt,
 • 00:09:34 který věnovali státu,
  v nezměněné podobě dodnes.
 • 00:09:40 Sídlí tu střední průmyslová škola.
 • 00:09:45 Žel dokumenty, které by zmiňovaly
  osobu otce Soukupa
 • 00:09:48 ani žádného z jeho pamětníků,
  jsme v Salcedu nenašli.
 • 00:09:55 Snad budeme mít větší štěstí
  mezi botaniky.
 • 00:10:00 Právě tady, v okolí jezera
  Titicaca,
 • 00:10:01 totiž přerůstá jeho vztah k přírodě
  v nezkrotnou vášeň.
 • 00:10:05 Z milovníka přírody se stává vědec
  věhlasného jména.
 • 00:10:10 Rostliny sbíral, zkoumal
  a popisoval.
 • 00:10:13 Objevil nové druhy,
  jež dostaly jeho jméno,
 • 00:10:16 spolupracoval s univerzitami
  po celém světě,
 • 00:10:19 budoval herbáře, které nakonec
  obsahovaly více, než 4 tisíce druhů
 • 00:10:24 peruánské flóry.
 • 00:10:27 Některé z nich posílal do Čech.
 • 00:10:29 Dnes jsou součástí sbírek
 • 00:10:31 botanického oddělení Národního
  muzea
 • 00:10:34 a představují unikátní kolekci
  andské květeny.
 • 00:10:38 Kromě názvů a přesného místa nálezů
 • 00:10:40 obsahuje i údaje o nadmořských
  výškách.
 • 00:10:44 Ty svědčí o tom, že největší část
  svého terénního výzkumu
 • 00:10:48 prováděl Soukup vysoko v horách,
  ve výškách nad 3 tisíce metrů.
 • 00:11:04 Naše další kroky míří na Univerzitu
  v Punu,
 • 00:11:07 Universidad Nacional del Altiplano,
 • 00:11:10 za inženýrem José Rosselem,
  předním peruánským botanikem.
 • 00:11:15 Práce svého předchůdce
  si velmi cení.
 • 00:11:20 Tak například tahle rostlina,
 • 00:11:21 kterou mám už dnes popsanou
  a nakreslenou ve své knize,
 • 00:11:23 je velmi důležitá.
 • 00:11:25 Když jsem ji ale našel,
  nedokázal jsem ji sám určit.
 • 00:11:28 Obrátil jsem se proto
  na doktora Soukupa.
 • 00:11:30 Tehdy už přednášel v Limě.
 • 00:11:32 Poslal jsem mu ji a on ji určil
  jako Bocconia integrifolia.
 • 00:11:39 José Rossel je dnes pokračovatelem
  v Soukupově práci.
 • 00:11:42 Bez jeho knihy, Slovníku rostlin,
 • 00:11:44 si svůj výzkum v terénu
  neumí vůbec představit.
 • 00:11:48 Pomáhá mu rostliny nejen nalézat
  a určit,
 • 00:11:51 ale i dozvědět se více o tom,
  k čemu je domorodci užívají.
 • 00:11:56 Jako například tuto
  Eupatorium bullatum.
 • 00:11:59 Podle Soukupa ji místní nazývají
  čijka a používají k desinfekci.
 • 00:12:06 Zdá se, že neroste v této krajině
  bylinka,
 • 00:12:07 kterou by indiáni neznali
  a ve svém životě nepotřebovali.
 • 00:12:15 Tuhle rostlinu nazývá Soukup
  ve své knize Ambrosia Peruviana,
 • 00:12:20 lidově altamisa,
 • 00:12:22 a já jsem také studoval
  její vlastnosti.
 • 00:12:25 Staří Peruánci extraktem z téhle
  rostliny mumifikovali své zemřelé.
 • 00:12:31 My agronomové ji dnes využíváme
  k hubení hmyzu.
 • 00:12:39 Největší uplatnění mají ale
  rostliny
 • 00:12:40 v tradiční lidové medicíně.
 • 00:12:43 Věděl to už otec Soukup,
  a tak se k domorodcům vydával,
 • 00:12:46 aby se o blahodárných účincích
  dozvěděl.
 • 00:12:50 Od té doby se mnoho nezměnilo.
 • 00:12:51 Jen těžko byste našli na venkově
  někoho, kdo by nevěděl,
 • 00:12:54 na co se ta která rostlinka
  používá.
 • 00:12:57 K léčení zánětů je to například
  kantuta,
 • 00:13:00 keř, jehož nádherné květy
  jsou symbolem peruánské flóry.
 • 00:13:06 To lístky zdejší kopřivy,
 • 00:13:08 jak nám tvrdí tato žena
  z vesnice Chucuito,
 • 00:13:10 si jednoduše jen potřete čelo,
  musí být ale čerstvé,
 • 00:13:14 a bolest hlavy je pryč.
 • 00:13:23 Z každé výpravy do terénu
 • 00:13:25 si José přináší vzorky
  do své laboratoře,
 • 00:13:27 aby je dříve, než se stanou
  součástí
 • 00:13:29 jeho rozsáhlé herbářové sbírky,
  detailně prostudoval
 • 00:13:34 a mohl tak přesně nakreslit
  jejich strukturu.
 • 00:13:45 Na rozdíl od otce Soukupa
 • 00:13:47 si totiž své vědecké publikace
  sám také ilustruje.
 • 00:13:51 Přesto hlavním zdrojem informací
  v jeho výzkumné práci
 • 00:13:54 zůstává po desetiletí stěžejní dílo
  našeho krajana -
 • 00:13:58 Slovník lidových názvů peruánské
  flóry.
 • 00:14:02 Výsledek čtyřicetileté,
  vpravdě mravenčí práce.
 • 00:14:08 Jaroslav Soukup v něm zúročil
  všechno, co se od domorodců naučil,
 • 00:14:11 a co sám jako botanik poznal.
 • 00:14:14 Obsahuje více než tisícovku
  rostlin
 • 00:14:16 a poprvé vyšel už v roce 1970.
 • 00:14:29 Tohle je jedna z nejdůležitějších
  botanických knih v Peru. Proč?
 • 00:14:33 Obsahuje totiž kromě latinských
  názvů rostlin
 • 00:14:35 také pojmenování v domorodých
  jazycích kečua a aymara
 • 00:14:39 a navíc kompletní charakteristiku
  rostlin,
 • 00:14:42 včetně jejich užití v lidové
  medicíně.
 • 00:14:46 A protože místní znají názvy
  pouze ve svém jazyce,
 • 00:14:48 nemá badatel šanci
  danou rostlinu
 • 00:14:50 bez jejich pomoci v terénu najít.
 • 00:15:00 A že to funguje, nám José ukázal
  na jednom lidovém tržišti.
 • 00:15:04 Schází se tu bylinkářky a kořenářky
  z celé oblasti departamentu Puno
 • 00:15:09 a i pro renomovaného vědce
  jsou studnicí informací.
 • 00:15:15 O každé rostlince vědí,
  na co a jak se používají,
 • 00:15:17 jejich názvy ale znají
  jen ve svém jazyce.
 • 00:15:29 V botanickém výzkumu se Jaroslav
  Soukup věnoval nejen bylinkám,
 • 00:15:32 ale také kulturním plodinám,
 • 00:15:34 jež jsou hlavní součástí
  chudého jídelníčku obyvatel And.
 • 00:15:40 Zajímal se zejména o brambory.
 • 00:15:43 Není divu, vždyť právě Peru
  je jejich domovinou
 • 00:15:45 a napočítat tu můžete více než
  200 různých druhů
 • 00:15:49 a na 5 tisíc jejich odrůd.
 • 00:15:51 Domorodci však konzumují
  jen několik z nich.
 • 00:15:55 Při zpracování se většinou omezují
  na výrobu tradičního chuňa,
 • 00:15:59 jakýchsi bramborových mumií,
 • 00:16:01 připravených jednoduchou formou
  konzervace.
 • 00:16:04 Hlízy se oloupou a pak se vysušují
  střídavým působením mrazu a slunce,
 • 00:16:09 dokud v nich nezůstane
  ani kapka vody.
 • 00:16:12 Podle druhu použitých brambor
  se rozlišuje chuňo černé a bílé.
 • 00:16:19 Jejich tepelná úprava je v podstatě
  stejná,
 • 00:16:21 jako při přípravě čerstvých
  brambor.
 • 00:16:23 Nejčastěji se jednoduše uvaří.
 • 00:16:27 Jejich hlavní předností je však
  dlouhá trvanlivost,
 • 00:16:29 chuňo totiž vydrží až 8 let
 • 00:16:32 a pomáhá tak lidem v horách
  překonávat období neúrody.
 • 00:16:43 Ječmen sice od jezera Titicaca
  nepochází,
 • 00:16:46 ale i tento druh obilí
 • 00:16:48 hraje v tradičním zemědělství
  důležitou úlohu.
 • 00:16:51 Stejně jako při zpracování brambor
 • 00:16:53 se však způsob jeho sklizně
  za uplynulá staletí nijak nezměnil.
 • 00:17:07 Ruční práce jen s pomocí
  primitivních nástrojů,
 • 00:17:09 jako za časů doby kamenné,
  a větru oddělujícího zrna od plev,
 • 00:17:15 musí stačit obyvatelům poloostrova
  Capachica i při sklízení havas -
 • 00:17:20 luštěniny příbuzné fazolím.
 • 00:17:29 Přírodní bohatství jezera Titicaca
  využívají lidé od doby,
 • 00:17:33 kdy se na jeho březích
  poprvé usídlili.
 • 00:17:36 K největším darům patří určitě
  jezerní rákos totora,
 • 00:17:40 scirpus tatora,
 • 00:17:42 pokrývající velkou část
  Punské zátoky.
 • 00:17:46 O jeho všestranném využití
 • 00:17:47 píše ve svém slovníku
  i Jaroslav Soukup.
 • 00:17:50 Dnes je velká část tohoto
  ekosystému národní rezervací.
 • 00:17:57 S jejich ochráncem Oscarem
 • 00:17:58 se vydáváme na malý průzkum
  této unikátní lokality.
 • 00:18:03 Totora vyrůstá z hloubky
  asi dvou metrů a dorůstá až čtyř.
 • 00:18:08 Dozrává zhruba po třech měsících.
 • 00:18:13 Tohle je tedy stonek totory.
 • 00:18:17 Tenhle vodní rákos slouží také
  jako krmivo pro dobytek.
 • 00:18:21 Tady máme příležitost vidět
  zralý stonek,
 • 00:18:25 který může být dlouhý přibližně
  3 metry
 • 00:18:27 a v průměru má asi centimetr a půl.
 • 00:18:32 Tady té koncové bíle zbarvené části
  říkáme čujo,
 • 00:18:37 která je potravou nejen
  pro dobytek,
 • 00:18:40 ale i pro domorodce, kteří žijí
  a pracují na břehu jezera.
 • 00:18:46 Obsahuje navíc hodně kalcia
  a je to opravdu pochoutka.
 • 00:19:05 Národní rezervace Titicaca
 • 00:19:07 dnes chrání bezmála 30 tisíc
  hektarů území porostlého rákosem.
 • 00:19:12 Místní mu říkají "totoral".
 • 00:19:15 Ochrana spočívá v kontrole
  a regulaci
 • 00:19:17 jejího využívání domorodci,
 • 00:19:19 tak, aby se cenný ekosystém
  nenarušil
 • 00:19:22 a docházelo k jeho přirozené
  obnově.
 • 00:19:25 Nadměrnou spotřebou by totiž
  mohlo dojít k nezvratným změnám.
 • 00:19:30 Rákos je nejen zmiňovanou potravou
  i krmivem pro dobytek,
 • 00:19:33 a jeho květ má dokonce
  léčivé účinky,
 • 00:19:36 ale husté porosty totory jsou také
  hnízdištěm vodního ptactva
 • 00:19:40 a významným tepelným a biologickým
  regulátorem.
 • 00:19:48 Jenže to si většina domorodců
  neuvědomuje,
 • 00:19:51 a tak každé ráno vyráží
  na hladinu jezera,
 • 00:19:54 aby svým rodinám zajistila obživu.
 • 00:20:05 Usušené, duté a lehké stonky totory
  jsou výborným stavebním materiálem,
 • 00:20:10 to už věděly staré indiánské
  kultury.
 • 00:20:16 Odnepaměti se tak používají
  k pokrývání střech chatrčí,
 • 00:20:20 nebo k výrobě rohoží a matrací.
 • 00:20:25 Upletení jedné trvá zručným ženám
  sotva pár hodin.
 • 00:20:34 Vydrží ale jen několik měsíců,
 • 00:20:37 a tak mají v početných rodinách
  práce stále dost.
 • 00:20:44 Nejdůležitější roli,
  ba přímo existenční,
 • 00:20:47 hraje totora v životě Urů,
  indiánů z plovoucích ostrovů.
 • 00:20:54 K životu na jezeře patří stejně
  neodmyslitelně
 • 00:20:57 jako ony mýty a legendy.
 • 00:20:59 Ostatně některé z nich
  jim přisuzují nadpozemský původ.
 • 00:21:04 Nic to ale nemění na skutečnosti,
 • 00:21:07 že musí den co den svádět
  boj o přežití.
 • 00:21:11 Každé 3 měsíce musí položit
  novou vrstvu rákosu,
 • 00:21:14 aby ostrov dál plaval
  a neklesal ke dnu.
 • 00:21:23 Dnes jich na jezeře plave
  asi osmdesát,
 • 00:21:26 tady, na Titino, žije šest rodin.
 • 00:21:29 A protože leží stranou hlavního
  turistického centra,
 • 00:21:32 musí se o živobytí postarat sami.
 • 00:21:35 Muži loví ryby a ptáky, ženy vaří
  a pečují o děti.
 • 00:21:48 To jiné ostrovy mají štěstí.
 • 00:21:51 Jako hlavní turistická atrakce
  na jezeře
 • 00:21:53 vydělávají dnes slušné peníze.
 • 00:21:56 Původní tradice a zvyklosti
  se sice mění v kýčovité divadlo,
 • 00:22:00 avšak Urům zajišťuje
  mnohem pohodlnější způsob obživy.
 • 00:22:07 V hlavní turistické "ulici"
  dnes napočítáte na 50 ostrovů,
 • 00:22:11 každý z nich má svého prezidenta,
 • 00:22:13 který se stará o blaho
  svých obyvatel.
 • 00:22:16 To pochopitelně přinášejí
  návštěvníci,
 • 00:22:20 čím více tím větší provize
  od cestovních agentur pro ostrovany
 • 00:22:24 a více prodaných suvenýrů.
 • 00:22:30 Ještě před několika desítkami let
 • 00:22:32 však život těchto indiánů
  vypadal úplně jinak.
 • 00:22:36 Tehdy pobýval na Titicaca etnograf
 • 00:22:38 a někdejší ředitel Náprstkova muzea
  Václav Šolc.
 • 00:22:43 Nad dnešní tváří ostrovů
  by se nejspíš podivil.
 • 00:22:47 Kterak ale vypadal život na jezeře
  před půl stoletím,
 • 00:22:50 barvitě vylíčil ve svých knihách.
 • 00:22:54 Václav Šolc byl symbolem
  amerikanistiky u nás.
 • 00:22:57 Pracoval v Náprstkově muzeu
  už od roku 1945,
 • 00:23:00 ale do Jižní Ameriky se dostal
 • 00:23:03 až jako čtyřiačtyřicetiletý
  v roce 1963.
 • 00:23:07 Ten jeho první pobyt trval půl roku
 • 00:23:09 a jel do Bolívie, kde prováděl
  terénní výzkum u indiánů Aymarů
 • 00:23:14 v okolí jezera Titicaca.
 • 00:23:16 Zkoumal stavbu rákosových člunů,
 • 00:23:18 které se v té době na jezeře
  Titicaca používaly k plavbě,
 • 00:23:22 a to s ním konzultoval
  i Thor Heyerdahl,
 • 00:23:25 když řešil možnost dálkových plaveb
  v Tichém oceánu.
 • 00:23:30 Václav Šolc ze svých cest
 • 00:23:31 samozřejmě přivážel do Náprstkova
  muzea cenné etnografické
 • 00:23:35 a později i archeologické
  artefakty.
 • 00:23:37 Kromě toho fotografoval.
 • 00:23:39 A protože nebyl jenom takovým tím
  suchým typem
 • 00:23:42 vědce akademika a teoretika,
 • 00:23:45 tak psal i knížky,
  které byly napůl cestopisy,
 • 00:23:48 ale zároveň se z nich čtenáři
  dozvídali i spousta informací
 • 00:23:51 o kultuře těch původních obyvatel.
 • 00:23:54 Takže Václav Šolc vlastně
  velice přispěl k tomu,
 • 00:23:56 že se poznatky o těch původních
  amerických kulturách
 • 00:24:00 dostaly do širšího povědomí
  veřejnosti.
 • 00:24:12 Jezero je dnes rozděleno
  mezi území Peru a Bolívie,
 • 00:24:16 v minulosti se však do jeho
  historie zapsalo několik národů.
 • 00:24:22 Před příchodem Evropanů bylo
  ale součástí jediného impéria,
 • 00:24:26 mocné říše Inků.
 • 00:24:29 Současný název však pochází
  z jazyka Aymarů,
 • 00:24:33 kteří jezero obývali
  ještě před jejich příchodem.
 • 00:24:37 "Titi" v ajmarštině znamená puma
  a "khakha" skála či kámen,
 • 00:24:43 tedy "pumí skála".
 • 00:24:47 Na Titicaca dodnes potomci Inků
  i Aymarů žijí.
 • 00:24:50 A i když i do jejich života
  stále častěji
 • 00:24:52 zasahuje naše moderní civilizace,
 • 00:24:55 mnohé z původních tradic a způsobu
  života se nezměnilo.
 • 00:25:01 Tak, jako na ostrově Amantani.
 • 00:25:11 Po staletí tu lidé zůstávají,
 • 00:25:13 navzdory chladnému podnebí
  Altiplana,
 • 00:25:16 v nehostinné a tak málo úrodné
  krajině.
 • 00:25:20 Snad proto, aby mohli lovit
  ve vodách posvátného jezera,
 • 00:25:25 spřádat vlnu a tkát látky,
 • 00:25:28 sklízet obilí a brambory
  z malých terasových políček
 • 00:25:34 a v kamenné svatyni na samém
  vrcholu ostrova děkovat Pačamamě,
 • 00:25:38 bohyni země, za úrodu.
 • 00:25:44 Přesně tak, jak to dělávali
  jejich předkové,
 • 00:25:48 třebaže dnes už nemusí
  část své úrody odevzdávat Slunci
 • 00:25:52 a vládci Inkovi.
 • 00:25:54 Snad proto, aby se každý večer
  loučili s odcházejícím dnem,
 • 00:25:59 aby ten příští na úsvitu s úctou
  a pokorou opět přivítali.
 • 00:26:13 V posledních letech jsou vedle
  rákosových
 • 00:26:15 i kamenné ostrovy na jezeře
  vyhledávaným cílem turistů.
 • 00:26:20 Kromě Amantani míří z Puna
  nejčastěji na Taquile.
 • 00:26:25 Přestože se od dob, kdy na jezeře
  pobýval český etnograf Václav Šolc,
 • 00:26:29 i tady dočkali jeho obyvatelé
  mnoha vymožeností moderní doby,
 • 00:26:34 tvář ostrova zůstala zachována.
 • 00:26:41 Chalupy, svatostánek nevyjímaje,
 • 00:26:43 jsou postavené z kamene a hliněných
  cihel usušených na slunci,
 • 00:26:48 jimž domorodci říkají "adobe".
 • 00:26:51 Všudypřítomná políčka brambor
  a obilí
 • 00:26:53 a domorodci ve svérázných krojích,
 • 00:26:57 které je proslavily po celých
  Andách.
 • 00:27:04 Ty mužské doplňují barevné čepičky,
 • 00:27:06 které si muži dodnes,
  jak káže tradice, sami pletou.
 • 00:27:11 Mají-li červenobílou barvu,
 • 00:27:12 znamená to, že je muž stále
  svobodný,
 • 00:27:15 ti ženatí pak nosí pokrývky hlavy
  červené barvy.
 • 00:27:21 Tkaní látek je však i na Taquile
  výhradně ženskou prací.
 • 00:27:25 Jednoduché závěsné stavy,
 • 00:27:27 ne nepodobné těm, jaké se používaly
  už za časů Inků,
 • 00:27:32 jsou součástí snad každé domácnosti
  na ostrově.
 • 00:27:43 Titicaca je největším z andských
  jezer
 • 00:27:45 a nadmořskou výškou 3812 metrů
 • 00:27:49 se pyšní i titulem nejvýše
  položeného
 • 00:27:52 splavného jezera na Zemi.
 • 00:27:55 Více než pravidelná lodní doprava
 • 00:27:57 je však pro domorodce důležitý
  rybolov.
 • 00:28:01 Stále je totiž pro mnohé z nich
  hlavním zdrojem jejich obživy.
 • 00:28:06 Stejně jako před tisíci lety
 • 00:28:07 se i dnes vydávají před východem
  slunce se sítěmi na jeho hladinu.
 • 00:28:13 V jezeře žije na 30 druhů ryb.
 • 00:28:15 Některé jsou endemity,
 • 00:28:17 jiné, především několik druhů
  pstruhů, tu byly vysazeny.
 • 00:28:21 Tihle rybáři loví malé Carachis.
 • 00:28:23 Sami je ale nekonzumují,
  používají je jako potravu pro větší
 • 00:28:26 a také oblíbenější na indiánském
  jídelníčku - pstruhy,
 • 00:28:30 často chované v těchto sádkách.
 • 00:28:51 Bez svátků a slavností by nebyl
  obraz jezera úplný.
 • 00:28:55 Příležitost zapomenout na nelehký
  úděl života vysoko v horách
 • 00:28:59 si snad žádný z domorodců
  nenechá ujít.
 • 00:29:03 Většina z nich má původ ještě
  z předhispánském období,
 • 00:29:06 do něhož byly importovány prvky
  evropské kultury a náboženství.
 • 00:29:13 K největším fiestám patří
  ty na konci sklizně,
 • 00:29:16 kdy domorodci děkují za úrodu
  a tancem a zpěvy prosí
 • 00:29:19 o bohatou i v roce nadcházejícím,
 • 00:29:22 tak jako obyvatelé vesnice
  Capachica.
 • 00:29:38 Nejen o současný život indiánů
  se Václav Šolc zajímal,
 • 00:29:41 ale stejně intenzivně věnoval
  své studium historii celé oblasti.
 • 00:29:48 Ještě před příchodem Inků
 • 00:29:49 se do ní nejvýrazněji zapsala
  kultura,
 • 00:29:51 symbolizovaná dnes archeologickou
  lokalitou Tiwanacu.
 • 00:29:58 Kdo a proč nechal v tak pusté
  krajině
 • 00:30:00 ve výšce téměř 4000 metrů
  nad mořem vybudovat místo,
 • 00:30:04 o němž archeolog Max Uhle
  kdysi prohlásil:
 • 00:30:07 "Tiwanacu jsou nejzajímavější
 • 00:30:09 a nejmajestátnější zříceniny
  Ameriky!"
 • 00:30:13 A také nejzáhadnější,
  chtělo by se dodat.
 • 00:30:17 O jeho původu a pravém významu
  totiž mnoho nevíme.
 • 00:30:20 Důvod je nasnadě.
 • 00:30:21 Ani Tiwanacové totiž neznali písmo,
 • 00:30:24 a tak se současná věda
  musí spoléhat
 • 00:30:26 jen na archeologické výzkumy
 • 00:30:27 a zápisy nejstarších španělských
  kronikářů.
 • 00:30:31 Prvním z nich, kdo podal o Tiwanacu
  zprávu, byl Pedro Cieza de León.
 • 00:30:37 Psal se rok 1548.
 • 00:30:41 Václav Šolc ve své knize
  Tiwanacu - klenot And
 • 00:30:44 cituje slova z jeho kroniky:
 • 00:30:47 "Rozvaliny prastarého města,
  tak majestátního,
 • 00:30:49 tak neobyčejného a podivného,
 • 00:30:52 že zkušený topograf marně hledal
  v paměti,
 • 00:30:55 kdy viděl něco podobného."
 • 00:30:59 Z původní podoby se toho žel,
  mnoho nedochovalo,
 • 00:31:02 výjimkou je Brána Slunce,
 • 00:31:04 nejslavnější dílo tiwanackých
  stavitelů,
 • 00:31:07 a jedna z nejlepších ukázek
 • 00:31:09 umění starověkých indiánských
  kultur -
 • 00:31:12 třicetitunový monolit zdobí reliéf
  s ústřední postavou,
 • 00:31:16 která zřejmě představuje
  důležité tiwanacké božstvo.
 • 00:31:29 Stáří Tiwanaca je odhadováno
  až na 3,5 tisíce let
 • 00:31:33 a poslední výzkumy naznačují,
  že více než sídelním městem
 • 00:31:37 bylo náboženským a ceremoniálním
  centrem.
 • 00:31:41 Střediskem pro údajně až 500 tisíc
  obyvatel širokého okolí.
 • 00:31:47 Proč ale na přelomu tisíciletí
  přestalo náhle existovat?
 • 00:31:51 Na vině mohla být přírodní,
  či snad společenská katastrofa.
 • 00:31:57 Jisté je jen to, že už první
  badatelé z Evropy
 • 00:32:00 tu nacházeli jen ruiny.
 • 00:32:03 Opuštěné sídlo si zkrátka lidé
 • 00:32:04 z přilehlého městečka Tiahuanaco
  rozebrali.
 • 00:32:09 Kámen posloužil ke stavbě kostela,
  domů i chodníků.
 • 00:32:14 Jiný stavební materiál totiž
  v nejbližším okolí nebyl
 • 00:32:17 a v Tiwanacu tak zůstaly jen velké
  bloky z kvalitního andezitu -
 • 00:32:21 další z hádanek tajuplného místa.
 • 00:32:25 Proč tvrdý kámen, a ne pískovec?
 • 00:32:27 Asi to bylo proto,
 • 00:32:28 že v Andách nikdy indiáni
  před příchodem Evropanů
 • 00:32:31 nepřišli na to,
  jak zaklenout oblouk,
 • 00:32:33 a jak vlastně vytvořit
  nějaké větší struktury,
 • 00:32:37 jinak, než buď vrstvením kamenů
  na sebe,
 • 00:32:40 anebo tedy opracováním
  jednoho velikého bloku.
 • 00:32:43 Právě pro to opracování jednoho
  velikého bloku,
 • 00:32:45 který působí mnohem monumentálněji,
  ten pískovec není vhodný,
 • 00:32:49 protože se prostě drolí a láme.
 • 00:32:51 Takže tam bylo potřeba zpracovávat
  ten tvrdý kámen
 • 00:32:53 a samozřejmě to byla i otázka
  prestiže.
 • 00:32:55 Velký vládce, a to máte nejenom
  v Andách, máte to všude,
 • 00:32:59 máte to v Egyptě, máte to
  i v Evropě, i v moderní době.
 • 00:33:02 Velký vládce se pozná tak,
  že dokáže nemožné,
 • 00:33:05 respektive jeho poddaní
  dokáží nemožné.
 • 00:33:07 Čili čím tvrdší a hůře
  opracovatelný kámen
 • 00:33:10 vztyčí na svou počest,
  tím větší je jeho sláva.
 • 00:33:15 No, a co je zajímavé,
  Václav Šolc mluví o tom,
 • 00:33:18 že krátce před jeho cestou do And
 • 00:33:21 byl objeven lom na velmi podobný
  kámen, nebo vlastně i kámen,
 • 00:33:26 který pak byl nalezen v Tiwanacu
  na druhé straně jezera Titicaca.
 • 00:33:35 Tak tohle je model katamarán
  ze dvou rákosových člunů,
 • 00:33:41 jak to kdysi dávno indiáni
  na jezeře Titcaca mohli stěhovat.
 • 00:33:47 Indiáni měli problém.
 • 00:33:48 Oni potřebovali přestěhovat
  z jedné strany jezera Titicaca,
 • 00:33:53 od tajemné sopky Ccapii
  obří kamenné bloky,
 • 00:33:59 a nemohli je stěhovat po souši,
  ale mohli jet přes jezero.
 • 00:34:03 Otázka je, jak tyto obrovské bloky
  nasadit na křehké rákosové čluny.
 • 00:34:09 Ovšem když použili možnost
  vézt ty kameny pod vodou,
 • 00:34:13 tak vlastně vezli jenom polovinu
  hmotnosti,
 • 00:34:16 protože jim pomáhal vztlak -
  Archimédův zákon.
 • 00:34:20 Pro stavbu Tiwanaca používali
  kameny, které měly 20, 30, 40,
 • 00:34:25 ale ten největší má 130 tun.
 • 00:34:27 A 130 tun, to už je hlavolam.
 • 00:34:31 Neměli jeřáby, nemohli takový kámen
  nasadit,
 • 00:34:34 ale mohli jej vtáhnout do vody,
  až se potopil,
 • 00:34:39 najet nad něj čluny,
  svázat vše dohromady
 • 00:34:44 a jet po jezeře Titicaca.
 • 00:34:46 Záhada je rozřešena.
 • 00:34:49 My jsme naštěstí měli možnost
 • 00:34:52 kontaktovat pana doktora
  Václava Šolce.
 • 00:34:55 On žil na jezeře Titicaca
  na ostrůvku Suriki,
 • 00:34:59 kde indiáni vyrábějí
  tyhle nádherné rákosové čluny.
 • 00:35:05 A vyrábí dodnes, byť zpravidla
  jen pro zpestření turistů.
 • 00:35:10 Porfirio Esteban zdědil řemeslo
  po svém otci,
 • 00:35:13 který stavěl lodě pro slavné
  expedice Thora Heyerdhala.
 • 00:35:19 Člun má 5 částí těla.
  Tady uprostřed má srdce,
 • 00:35:23 tady ty dvě tvoří tělo lodě
  a dvě okraj po obou stranách.
 • 00:35:29 Tohle je člun jen pro jednu
  nebo dvě osoby.
 • 00:35:34 Měří v průměru 5-6 metrů,
  používají jej rybáři.
 • 00:35:40 Může se samozřejmě ale postavit
  i větší loď,
 • 00:35:43 tak jako se kdysi stavěly.
 • 00:35:47 Například lodě dlouhé 12 metrů
  mohly uvést kameny o váze až 5 tun.
 • 00:35:56 Ale prý podle španělských kronik
  vyráběli i dvacetimetrové čluny.
 • 00:36:02 Jejich nosnost byla přirozeně
  obrovská.
 • 00:36:06 A pan doktor Šolc nám poskytnul
  své fotografie, vzpomínky, náčrty.
 • 00:36:10 Vytvořili jsme dva rákosové čluny,
  asi 7,5 metru dlouhé.
 • 00:36:14 Potom putovaly do Třeboně,
 • 00:36:17 kde jsme vytvořili takovýhle
  katamarán
 • 00:36:20 a skutečně tříapůltunový kámen
 • 00:36:22 skupina dobrovolníků
  zatáhla do vody,
 • 00:36:26 najeli jsme nad to čluny, svázali,
 • 00:36:29 a potom plavidlo vyplavalo
  přes rybník Svět na vedlejší pláž,
 • 00:36:34 kde jsme zase kámen vytáhli
  ven z vody.
 • 00:36:41 Teorii o tom,
 • 00:36:42 že indiáni dopravovali obří balvany
  po hladině jezera,
 • 00:36:45 dokazují také kameny,
  ležící na jižním pobřeží.
 • 00:36:48 Říká se jim příhodně "unavené".
 • 00:36:52 Patrně proto, že ti,
  kteří je odtud kdysi vláčeli,
 • 00:36:54 už neměli sílu či důvod
  dopravit je až k branám Tiwanaca.
 • 00:36:58 Město totiž nebylo nikdy dokončeno.
 • 00:37:01 Jak ale dokázali překonat
  i po souši
 • 00:37:03 vzdálenost možná až 15 kilometrů
  bez znalosti kola,
 • 00:37:07 železných nástrojů,
  či tažných zvířat?
 • 00:37:11 Bernabe Cobo říká: "Velké kameny,
  které v Tiwanacu vidíme,
 • 00:37:15 byly přineseny vzduchem
  na povel trubky z lastury",
 • 00:37:18 což je samozřejmě strašně zvláštní,
 • 00:37:20 ale já si myslím,
  že v téhle informaci,
 • 00:37:25 kterou patrně získal ten kněz
  Bernabe Cobo
 • 00:37:27 od nějakých místních indiánů,
 • 00:37:29 je skryto zrníčko řekněme
  historické pravdy,
 • 00:37:32 nebo historické zkušenosti.
 • 00:37:33 Patrně byly shromážděny
  obrovské počty lidí,
 • 00:37:36 kteří velice trpělivě,
 • 00:37:39 rychlostí několika málo možná
  i jenom metrů za den,
 • 00:37:43 přesouvali ty kamenné bloky,
  no a zjevně pracovali na povel.
 • 00:37:47 A to právě byly ty trubky, že jo.
 • 00:37:49 Ty trubky z lastury byly v Andách
 • 00:37:51 velice tradičním dorozumívacím
  prostředkem
 • 00:37:54 a byly třeba hodně používané
  v armádě.
 • 00:38:00 Na stavbu Tiwanaca se používal
  také pískovec.
 • 00:38:03 Jeho lomy se však nacházely
  v blízkosti města.
 • 00:38:05 Mnohem těžší andezit
 • 00:38:07 ale museli jeho stavitelé
  nejprve dopravit přes jezero
 • 00:38:10 do některého z přístavů
  na jižním břehu.
 • 00:38:13 Jedním z největších byl tento,
  Santa Rosa,
 • 00:38:16 na poloostrově Tarako.
 • 00:38:18 Dodnes však s jistotou nevíme,
 • 00:38:20 zda mohlo někdy Tiwanaco ležet
  přímo na břehu jezera,
 • 00:38:23 nebo v jeho těsné blízkosti.
 • 00:38:26 Jak známo, hladina Titicaca
  v geologické minulosti kolísala.
 • 00:38:30 Ve starších čtvrtohorách
  a na počátku holocénu
 • 00:38:34 i o několik desítek metrů.
 • 00:38:36 Odpověď na tuto otázku se snažil
  najít další z Čechů,
 • 00:38:40 geolog ing. Otto Horský.
 • 00:38:44 V Peru strávil řadu let
  svého života,
 • 00:38:46 a o svých cestách a výzkumech
  vydal několik knih.
 • 00:38:51 Zajímá nás například,
  zda Tiwanaco mohlo být přístavem,
 • 00:38:54 jak se mnohde udává.
 • 00:38:56 Tak k tomu jsem získal
  hodně materiálu
 • 00:38:59 a mohu vám to dokumentovat.
 • 00:39:02 Kdybychom se chtěli zabývat
  otázkou,
 • 00:39:04 jestli Tiwanacu, kde je nadmořská
  výška 3885 metrů,
 • 00:39:10 a dnešní výška jezera
  je 3810 metrů,
 • 00:39:14 tak tady vidíte rozdíl 70 metrů.
 • 00:39:16 Čili podle mého názoru
  přístav přímo nemělo Tiwanacu,
 • 00:39:21 musel být vzdálen od toho centra
  takových 10-15 kilometrů,
 • 00:39:28 možná víc.
 • 00:39:30 Geologické výzkumy tedy ukazují,
 • 00:39:32 že za poslední 3000 let,
  tedy v době existence Tiwanaca,
 • 00:39:36 se hladina dostala přibližně
  na dnešní úroveň.
 • 00:39:39 O to větší údiv vzbuzují
 • 00:39:41 obří kamenné bloky v části
  zvané Puma Punku.
 • 00:39:46 V dávném sídle Tiwanacu je ale
  záhad ukryto mnohem více,
 • 00:39:51 třebaže rozluštit se je pokoušelo
  bezpočet badatelů,
 • 00:39:54 Václava Šolce nevyjímaje.
 • 00:39:57 Snad největší pozornost vzbuzuje
 • 00:39:59 nejstarší stavba
  Templete Semisubterraneo,
 • 00:40:03 chrámek zapuštěný asi 2,5 metru
  pod úroveň terénu,
 • 00:40:06 ozdobený kamennými plastikami hlav.
 • 00:40:10 Dosud bylo objeveno 178
 • 00:40:13 a i jejich původ je zahalen
  rouškou tajemství.
 • 00:40:18 Na jednu otázku však měl Šolc
 • 00:40:19 pro bolivijského archeologa
  Ponceho,
 • 00:40:21 který v 60. letech vedl výzkum
  v Tiwanacu, odpověď.
 • 00:40:25 Ve své knize na to vzpomíná:
 • 00:40:27 "Před zejícími otvory
  v galerii hlav
 • 00:40:29 mi můj průvodce a přítel
  Carlos Ponce řekl:
 • 00:40:33 Prohrabali jsme kdeco,
  ale tyhle hlavy jsme nenašli.
 • 00:40:37 Co bych za to dal, kdybych věděl,
  kam se poděly.
 • 00:40:40 A já jsem mu odpověděl:
  To ti mohu říci,
 • 00:40:43 jsou v Náprstkově muzeu
  na Betlémském náměstí v Praze."
 • 00:40:50 A jak se tam dostaly?
 • 00:40:52 Dvě hlavy z tiwanackého chrámku
  musely do Evropy odcestovat
 • 00:40:55 někdy na počátku 20. století.
 • 00:40:58 Tehdy se totiž vracel ze svého
  amerického pobytu
 • 00:41:01 pražský profesor Julius Nestler,
  v jehož sbírce se nalézají.
 • 00:41:09 Odkud a jakým způsobem je získal,
  ale nevíme.
 • 00:41:12 Náprstkovo muzeum odkoupilo sbírku
  po výstavě,
 • 00:41:15 kterou Nestler uspořádal
 • 00:41:17 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze
  ve 30. letech.
 • 00:41:22 Celá kolekce čítá na 4000 kusů,
 • 00:41:25 především keramiku a předměty
  z kovu a kamene.
 • 00:41:29 Je tak jednou z nejrozsáhlejších,
  jaké Náprstkovo muzeum vlastní
 • 00:41:34 a druhou největší svého druhu
  na světě.
 • 00:41:43 Informace v Šolcově knize nás
  přivedla na odvážnou myšlenku.
 • 00:41:48 Přemýšleli jsme, kterak kamenné
  hlavy vrátit do Tiwanaca
 • 00:41:52 a přitom neochudit muzejní
  expozici.
 • 00:41:55 S řešením nám pomohla
  nejmodernější technologie.
 • 00:42:03 Se souhlasem a podporou
  Národního muzea
 • 00:42:05 pracovníci geodetické společnosti
  GEFOS
 • 00:42:08 mohli přímo v expozici vyrobit
  detailní počítačové 3D modely,
 • 00:42:13 aniž by se kamenných hlav dotýkali,
  pomocí laserového scanneru.
 • 00:42:19 Nasnímaný objekt speciální software
  ihned zobrazuje
 • 00:42:22 ve formě mračen bodů, na jejichž
  základě se vytváří model.
 • 00:42:27 S ním pak lze v počítači jakkoli
  pohybovat a upravovat jej.
 • 00:42:32 Naše další kroky vedly s jedním
  z vytvořených modelů
 • 00:42:35 na Stavební fakultu ČVUT.
 • 00:42:40 V rámci výzkumu se nám podařilo
  poměrně unikátní dílo.
 • 00:42:43 Měli jsme 3D model z laserového
  skeneru.
 • 00:42:46 Ten model se nám podařilo zpracovat
  a vytisknout ho na 3D tiskárně.
 • 00:42:51 3D tiskárna je založena na principu
  vrstvení speciálního prášku
 • 00:42:55 v kombinaci s nanášením
  tenkých vrstev speciálního lepidla,
 • 00:42:59 v profilu, který získáme právě
  z toho 3D modelu,
 • 00:43:03 který je k tomu třeba.
 • 00:43:04 Výsledek samozřejmě záleží
  na kvalitě
 • 00:43:07 a textuře toho požadovaného objektu
  a na kvalitě tiskárny.
 • 00:43:11 Ty současné tiskárny mají přesnost
  dokonce desetiny milimetru.
 • 00:43:16 No a já v tom spatřuji
  jistou budoucnost,
 • 00:43:18 protože ne všechny památky
  jsou dneska ve stavu,
 • 00:43:21 aby se daly vystavovat,
  nebo aby byly na původním místě,
 • 00:43:24 a myslím, že zanedlouho přijde
  doba,
 • 00:43:25 kdy budeme moct dělat
 • 00:43:26 poměrně věrné, kvalitní kopie
  originálních předmětů
 • 00:43:30 a umístit je na místa,
  kde původně byly.
 • 00:43:36 Hlava ležela po staletí, od doby,
  kdy bylo město opuštěno,
 • 00:43:40 pod nánosy zeminy a dalších téměř
  100 let v muzejní expozici.
 • 00:43:45 Byla tak ušetřena vlivu
  extrémního klimatu Altiplana
 • 00:43:49 a díky tomu zůstala částečně
  zachována i přírodní barva,
 • 00:43:53 jíž byla natřena.
 • 00:43:55 Podle ní tak mohla být kopie
 • 00:43:56 v restaurátorské dílně muzea
  dobarvena.
 • 00:44:00 Teď už zbývá ji jen před dalekou
  cestou pečlivě zabalit.
 • 00:44:13 Nemíříme však rovnou do Tiwanaca,
 • 00:44:16 ale nejprve do La Pazu,
  bolivijské metropole.
 • 00:44:19 Důvodem je návštěva Národního
  archeologického muzea,
 • 00:44:22 nejstaršího v zemi.
 • 00:44:25 Jeho současný ředitel
  doktor Julio Ballivián
 • 00:44:29 byl stejně, jako tehdy
  Carlos Ponce, překvapen zprávou,
 • 00:44:32 že v pražském muzeu jsou uloženy
  dvě z tiwanackých plastik.
 • 00:44:37 To, že se k nim touto cestou
  alespoň jedna z nich vrátila,
 • 00:44:41 proto uvítal.
 • 00:44:49 Vysvětlujeme mu, jakou technologií
  byla kopie vyrobena,
 • 00:44:53 že je z křehkého a choulostivého
  materiálu.
 • 00:44:56 Nemůže být proto vystavena
  ve venkovních podmínkách,
 • 00:44:59 ale poslouží jako dokonalý model,
  matrice k výrobě kamenné repliky.
 • 00:45:17 V andské společnosti,
  v této oblasti naší země,
 • 00:45:21 existuje svérázný způsob
 • 00:45:22 komplexního vnímání
  a chápaní přírody,
 • 00:45:26 který má hluboké kořeny.
 • 00:45:29 A podle svědectví našich
  archeologických památek,
 • 00:45:32 jako je i tato hlava,
  které byly odtud odvezeny,
 • 00:45:36 lidé věří, že ony pláčou
  a čekají na okamžik,
 • 00:45:40 kdy se budou moci vrátit.
 • 00:45:43 Na druhou stranu si uvědomujeme,
  že je důležité šířit
 • 00:45:47 naše bolivijské kulturní dědictví
  v různých částech světa,
 • 00:45:51 jako je i Evropa.
 • 00:45:53 K tomu právě slouží muzea,
  protože pomáhají cestovnímu ruchu
 • 00:45:56 a tím i ekonomickému rozvoji
  Bolívie.
 • 00:46:00 Jsou vlastně takovými našimi
  kulturními velvyslanectvími.
 • 00:46:05 Vemte si, přijde tam návštěvník
  a uvidí něco z Tiwanaca
 • 00:46:07 a bude se ptát: "Kde je Tiwanacu?
  Tiwanacu je v Bolívii.
 • 00:46:11 A kde je Bolívie? V Jižní Americe.
 • 00:46:14 Rád bych se tam podíval,
 • 00:46:16 abych tohle archeologické místo
  lépe poznal."
 • 00:46:21 Teď už nic nebrání tomu,
 • 00:46:23 aby se kopie hlavy konečně dostala
  na místo,
 • 00:46:25 odkud její originál pochází,
 • 00:46:29 do Polopodzemního chrámku
  v Tiwanacu.
 • 00:46:33 Nevíme přesně, kde, na kterém místě
  mohla tahle hlava být.
 • 00:46:37 Tady totiž můžeme vidět různé typy,
  tváře s rozličnými rysy.
 • 00:46:42 Pravděpodobně reprezentovaly
  osobnosti
 • 00:46:43 z různých vrstev společnosti
  i nejrůznějších oblastí.
 • 00:46:47 Jsou to jakési fotografie
  našich předků.
 • 00:46:50 Většinu typů obličejů
  můžeme ještě vidět,
 • 00:46:53 jiné už ale neexistují.
 • 00:46:59 Kruh se uzavírá. Uplynulo více
  než 100 let,
 • 00:47:02 než mohla jedna z hlav
  tiwanacké galerie
 • 00:47:05 znovu zaujmout své místo
  na stěně Polopodzemního chrámku,
 • 00:47:09 třebaže jen symbolicky,
 • 00:47:11 než bolivijští restaurátoři vyrobí
  její kamennou podobu.
 • 00:47:16 Kopie pak bude vystavena
  v expozici zdejšího muzea.
 • 00:47:22 Opusťme ale tajuplnou historii
  jezera.
 • 00:47:24 Poslední českou stopu,
  po níž jsme se vydali pátrat,
 • 00:47:27 totiž představuje ojedinělý
  sportovní výkon.
 • 00:47:30 V roce 1995 se o něj během
  studentské expedice zasloužil
 • 00:47:35 Vladimír Šimek.
 • 00:47:37 Dokumentarista, ale také náruživý
  vyznavač windsurfingu.
 • 00:47:43 Bylo to poprvé, kdy si někdo troufl
  na takto vysoko položené jezero.
 • 00:47:48 Když jsme podnikli výpravu
  přes ostrovy Taquile a Amantani
 • 00:47:52 a z Amantani měl Vladimír doplout
  na ostrov Soto a poté ke břehu,
 • 00:47:56 tudíž napříč přetnout
  celé tohle velké jezero,
 • 00:48:02 tak jsme se setkali s mlhou.
 • 00:48:05 A ta právě způsobila to,
 • 00:48:07 že jsem si spletl toto pobřeží
  s mysem ostrova Amantani,
 • 00:48:11 kam jsem původně směřoval,
 • 00:48:13 jenže nemaje GPS ani mapu,
  jenom malou buzolu,
 • 00:48:15 tak jsem se octl v těchto místech.
 • 00:48:18 A pamatuju si, že se ke mně
  seběhly děti,
 • 00:48:21 hlavně kluci tady z vesnice
  na kopci,
 • 00:48:23 osahávali můj barevný neopren,
 • 00:48:25 viděli divnýho člověka na malý
  lodičce s barevnou plachtou,
 • 00:48:30 což v životě neviděli
  a možná už ani poté nikdy.
 • 00:48:32 A já jsem jim dal čokoládu
  a zase jsem odjel.
 • 00:48:36 Myslím si, že možná dodneška,
  dodneška možná už ne,
 • 00:48:39 ale že na to dlouho vzpomínali,
 • 00:48:41 a mysleli si snad, že přijel
  Virakoča,
 • 00:48:43 nebo nějakej starej inckej bůh,
 • 00:48:45 kterej se vynořil z jezera
  a zase odjel.
 • 00:48:48 Trasa na mapě se zdála
  poměrně dlouhá,
 • 00:48:51 bylo to něco pod 100 kilometrů,
  nicméně jak jsme potom zjistili,
 • 00:48:55 on najezdil kolem 140 kilometrů
  po hladině Titicacy.
 • 00:49:00 Vzpomínám na epizodu,
  kdy jsme se přiblížili lodi,
 • 00:49:04 podáváme mu horký čaj,
 • 00:49:06 a on místo toho, aby ho vypil,
  tak si ho nalil za neopren,
 • 00:49:08 protože byl tak zmrzlej,
  že už nemohl, necítil prsty, nic.
 • 00:49:13 A nakonec to všechno ustál
  a skutečně jako první surfař
 • 00:49:17 přeplul nejvýše položené jezero
  světa,
 • 00:49:21 kde se provozuje pravidelná
  lodní doprava.
 • 00:49:23 To je něco výjimečného
  a takto to zůstalo až dodneška.
 • 00:49:29 Nevím o dalších, kteří by to
  zkoušeli po něm.
 • 00:49:33 Když si prohlížím mapu,
 • 00:49:34 do které jsem si vždycky
  po přistání
 • 00:49:36 zakresloval trasu toho dne,
  kterou se podařilo uplout,
 • 00:49:40 tak se mi vše pěkně docela dobře
  i po těch letech vybavuje.
 • 00:49:44 Mám tady dokonce i jméno kapitána
  lodi,
 • 00:49:46 jmenoval se Julio Gispe Cruiz,
 • 00:49:49 a je zajímavé, že se ukázalo,
 • 00:49:51 že byl sbormistrem dětského
  pěveckého sboru,
 • 00:49:54 který zpíval dokonce
  i na turné v Praze,
 • 00:49:57 takže další taková neplánovaná
  česká stopa na jezeře Titicaca.
 • 00:50:03 Výprava po stopách našich krajanů,
 • 00:50:05 kteří svůj osud, či alespoň
  jeho malou část
 • 00:50:08 spojili s jezerem Titicaca, končí,
 • 00:50:12 přestože Čechů, kteří se zapsali
  do jeho historie, je určitě víc.
 • 00:50:17 Sotva ale někdo spočítá ty,
 • 00:50:20 jimž své stopy v srdcích natrvalo
  zanechal
 • 00:50:23 naopak tenhle jedinečný kout
  naší planety.
 • 00:50:28 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2014

Související