Úspěšná spolupráce mezi ČT a SMk photo&video production existuje od roku 2000. Tehdy byl realizován první koprodukční projekt – šedesátiminutový dokument "České stopy na březích Amazonky" – životopis trutnovského rodáka, jezuity Samuela Fritze, který na přelomu 17. a 18. století pravděpodobně jako první Evropan uskutečnil cestu napříč jihoamerickým kontinentem a vytvořil první přesnou mapu tohoto největšího veletoku světa.

Zařadil se tak mezi dodnes respektované velikány latinskoamerické vědy. Autoři – geografka Mgr. Kamila Broulová Šimková a fotograf, kameraman a režisér Vladimír Šimek – vedle dobrodružné, takřka tříměsíční cesty po Amazonce ve stopách Samuela Fritze, zorganizovali a zúčastnili se rovněž expedice Hatun Mayu – vedené českým hydrogeologem doc. RNDr. Bohumírem Janským – která vyřešila dlouholetý spor a definitivně stanovila pramen Amazonky. Tak vznikl třicetiminutový populárně - vědecký dokument "Kde pramení Amazonka."

Nezanedbatelný nebyl ani ohlas v odborné veřejnosti vědecké i mediálně kritické, což potvrdili mediální odborníci a novináři tím, že expedici Hatun Mayu zařadili mezi nejvýznamnější události roku.

Úspěch dokumentárního "cestopisu" spojeného s "objevem" či připomenutím českých prvků v exotických oblastech pak inspiroval tvůrce i broadcastera k realizaci dalších dokumentů volného cyklu se společným názvem "České stopy...", konkrétně v roce 2002 byl natočen a odvysílán hodinový dokument "České stopy na březích Bajkalu", který vedle připomenutí několika českých aktivit v oblasti Bajkalského jezera /mj. legionáři, Hanzelka a Zikmund, dálkoví plavci Venclovský a Novák atd./ "objevil" divákům osobnost českého zoologa Zenona Svatoše, který zde založil nejstarší přírodní rezervaci v carském Rusku a de facto zachránil před vyhynutím vzácné sibiřské soboly. Ve vysílání zaznamenal tento dokument ohlas srovnatelný s předchozími.

Zatím posledním realizovaným /a dosud neodvysílaným/ koprodukčním projektem ČT a SMk photo&video production je pětidílná série dvacetiminutových dokumentů "České stopy v rostlinné říši Latinské Ameriky", věnovaná pěti zde v různých epochách působícím českým botanikům, konkrétně Tadeáši Haenkemu, Benediktu Roezlovi, A. V. Fričovi, páteru Soukupovi a současníkovi Karlu Knížeti.

Vedle uvedení dokumentů na televizní obrazovce nachází projekt "České stopy..." četná využití i jinými formami, kde vždy je Česká televize prezentována jako partner projektu. Autoři mj. vydali knihu o Samueli Fritzovi a Amazonce, téže osobnosti bylo věnováno několik výstav v Čechách i v cizině. Ministerstvo zahraničních věcí ČR si vybralo tuto výstavu pro svůj projekt prezentace České republiky ve světě ( dosud byla instalována v Limě, Bogotě, Letícii, Caracasu, v těchto dnech se připravuje v Sao Paolo a Brazília, pak Santiago de Chile, Asunción a Quito).

Výstavu vždy zahajuje velvyslanec ČR (na obr. zahájení v Limě), v doprovodném materiálu ve španělštině je uvedena spolupráce České televize na tomto projektu - to vše je samozřejmě provázeno i projekcí.

Dokumenty z cyklu "České stopy..." byly promítány na Tourfilmu v Karlových Varech, festivalu GO KAMERA v Brně, Holiday world v Praze jako součást programu NATIONAL GEOGRAPHIC.

Vedle informací o dokumentech i širším rozvedení látky zde zobrazované v tištěných médiích, popř. rozhlase a na osvětových přednáškových akcích, se mediálním partnerem posledně jmenované série stala česká redakce časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC. Obsáhlý materiál o expedici za českými botaniky již zde byl uveřejněn (únor 2004) a z jejich strany byl projeven zájem na projektu "České stopy ..." dále spolupracovat. 

Po dramaturgické i organizační stránce jsou připraveny k realizaci další tři pokračování Českých stop..., konkrétně návrat po 50 letech k reportážím Hanzelky a Zikmunda o divokých kmenech v Amazonii, pokus o rozluštění tajemství kamenného computeru Inků a fundamentální dokument o A.V.Fričovi, který dosud nebyl nikým zpracován.

Jakkoli projekt "České stopy.." vzniká v takřka minimalistických rozměrech – natáčí dvoučlenný štáb na vlastním zařízení, ČT poskytuje kapacity na postprodukci a dramaturgický servis – je, především vzhledem k místům natáčení a s nimi spojenými náklady na dopravu a pobyt, další osud dokumentárního cyklu momentálně mimo finanční možnosti obou koprodukčních partnerů. Pokud by se podařilo získat sponzorský příspěvek či jiný způsob pokrytí externích nákladů na uvedené pořady, jsme schopni garantovat jejich realizaci již pro vysílací schéma příštího roku.