iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2014
18:20 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
30962
zhlédnutí

Naše tradice

Svatováclavská pouť

Před více jak tisíci lety byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Stal se jedním z nevýznamnějších světců a patronů naší země a den jeho skonu dokonce i státním svátkem.

26 min | další Seriály »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Naše tradice - Svatováclavská pouť

 • 00:00:34 Některé tradice
  mají složitý vývoj
 • 00:00:37 a vyvolávají vlny emocí.
  Zvláště ty,
 • 00:00:40 které vycházejí z historických
  událostí opředených legendami.
 • 00:00:45 Jedna taková událost
  se stala zárodkem kultu,
 • 00:00:49 který nemá
  v naší historii obdoby.
 • 00:00:54 Píše se rok 935,
  když někde v těchto místech
 • 00:00:57 došlo k vraždě
  jednoho panovníka.
 • 00:00:59 Pohřbili ho nedaleko místa,
  kde zemřel.
 • 00:01:04 Mohl být jedním
  z mnoha králů
 • 00:01:05 raného středověku,
  jehož jméno by nám připomínaly
 • 00:01:08 jen učebnice,
  a jeho hrob by upadl v zapomnění.
 • 00:01:28 Panovník,
  o kterém mluvím,
 • 00:01:30 se však stal jedním
  z nejvýznamnějších českých světců.
 • 00:01:34 A v roce 2000
  byl den jeho skonu,
 • 00:01:37 28. září,
  prohlášen státním svátkem,
 • 00:01:41 jako Den české státnosti.
 • 00:01:45 Řeč je pochopitelně
  o knížeti Václavovi,
 • 00:01:48 který byl tady
  ve Staré Boleslavi
 • 00:01:51 před více než tisíci lety
  zavražděn.
 • 00:01:54 Jeho tělo
  tu už dávno neleží,
 • 00:01:57 přesto se sem symbolicky
  každý rok vrací
 • 00:02:00 a uctít jeho památku
  sem po staletí
 • 00:02:03 přicházejí poutníci
  z celé země.
 • 00:02:23 Poutníci jsou už možná
  na cestě sem do Staré Boleslavi
 • 00:02:27 a místní mají pěkně
  napilno,
 • 00:02:30 protože zanedlouho
  se toto nevelké náměstí
 • 00:02:32 zaplní několika tisíci
  návštěvníků.
 • 00:02:37 Nebylo tomu tak ale vždy.
 • 00:02:39 Za totalitního režimu
  se svatováclavská pouť
 • 00:02:42 cudně schovávala
  po kostelích,
 • 00:02:44 protože tehdy byl sv. Václav
  spíše jen shovívavě trpěn.
 • 00:02:49 Trvalo pak ještě dlouho,
  až do roku 2003,
 • 00:02:52 než se stará sláva
 • 00:02:54 staroboleslavských poutí
  obnovila.
 • 00:02:58 Národní svatováclavská pouť
  je pro toto
 • 00:03:01 historicky významné město
  přece jen událostí roku
 • 00:03:05 a nechat si ji ujít
  by byla veliká škoda.
 • 00:03:14 Centrem dění bude bazilika
  sv. Václava,
 • 00:03:16 která stojí nad původním
  hrobem zavražděného světce.
 • 00:03:23 Slyšíte?
  Zkouška Svatováclavského chorálu.
 • 00:03:48 Tahle píseň je stará více
  než 800 let
 • 00:03:51 a dodnes v ní
  prosíme svatého Václava,
 • 00:03:54 aby nám pomohl.
 • 00:03:56 Ale čím byl ve své době
  ten muž tak výjimečný,
 • 00:04:00 co o něm říkají legendy
  a jaký ve skutečnosti
 • 00:04:03 mohl být Václav
  z masa a kostí?
 • 00:04:13 Podle legend
  měl mladý Václav
 • 00:04:15 nevšední zájem
  o studium biblických textů.
 • 00:04:18 Když pak v devatenácti letech
  nastoupil na trůn,
 • 00:04:21 byl prý velmi vzdělaný.
 • 00:04:23 Jak vzdělaný ale mohl být
  středověký kluk?
 • 00:04:26 Tedy spíše bojovník?
 • 00:04:30 Nebývalo totiž zvykem,
  aby panovníci
 • 00:04:32 v raném středověku
  uměli číst a psát.
 • 00:04:35 To k vládnutí
  jaksi nepotřebovali.
 • 00:04:37 Učili se velet, taktizovat,
  bojovat,
 • 00:04:40 ovládat zbraně
  a samozřejmě jízdu na koni.
 • 00:04:46 Museli umět ovládat
  svá území a ne číst v bibli.
 • 00:04:52 Čtení, psaní a znalost bible
 • 00:04:55 však bylo přesně to,
  co vzdělání tehdy představovalo.
 • 00:04:59 Tyto intelektuální dovednosti
  šířili
 • 00:05:01 výhradně křesťanští kněží,
 • 00:05:04 kteří tvořili elitu
  společnosti.
 • 00:05:06 Patřit k nim
  znamenalo být respektován
 • 00:05:09 i ve vysokých
  společenských vrstvách.
 • 00:05:13 Václavova gramotnost
  a znalost liturgických textů
 • 00:05:16 mohla být mezi evropskými panovníky
  opravdu výjimečná.
 • 00:05:21 Obyvatelstvo u nás,
  včetně velmožů,
 • 00:05:24 bylo v té době
  ještě z velké časti pohanské.
 • 00:05:29 -Mohl bych taky?
  -No. -Děkuji.
 • 00:05:35 Trpký středověk.
 • 00:05:40 Dnes se lidé k dávným časům -
  k pohanství - opět hlásí.
 • 00:05:44 Ve skutečné pohanské společnosti
 • 00:05:47 raného středověku
  bychom už ale asi žít nechtěli.
 • 00:05:50 Pohané hospodařili
  na malých kmenových územích,
 • 00:05:53 modlili se ke svým
  božstvům
 • 00:05:55 a dobré vztahy s nimi
  i mezi lidmi
 • 00:05:58 uvnitř kmene udržovali
  pomocí rituálů.
 • 00:06:03 "Dobro"
  vlastně nebyl jejich ideál.
 • 00:06:06 Namísto dobra a zla
  chápali svět jako chaos a řád.
 • 00:06:10 Dobré byly zvyklosti,
  které se osvědčily
 • 00:06:14 a špatné bylo to,
  co zavedený řád narušovalo.
 • 00:06:17 Morální normy tedy
  byly kmen od kmene různé,
 • 00:06:21 a tak třeba krevní msty,
  lidské oběti
 • 00:06:24 nebo vraždy nemusely být
  vždy zločinem.
 • 00:06:33 A do toho přijdou křesťanští
  misionáři s tím,
 • 00:06:36 že pohanští bozi jsou
  bludy.
 • 00:06:39 Jediný "pravý" bůh
  je ten křesťanský živý Bůh,
 • 00:06:42 který stvořil celý svět.
 • 00:06:44 Tento jediný Bůh
  měl nastolit nový řád,
 • 00:06:47 v němž platí pro všechny stejně:
  co je dobro a co zlo.
 • 00:07:07 Kníže Václav usedl na trůn
  v době,
 • 00:07:09 kdy v Sasku získal
  moc vlivný král
 • 00:07:11 Jindřich Ptáčník,
  který byl zvolen císařem
 • 00:07:15 Svaté říše římské,
  křesťanské říše ve střední Evropě.
 • 00:07:20 Podrobil si
  sousední pohanské země,
 • 00:07:22 vyhrával jednu bitvu
  za druhou
 • 00:07:25 a značně proměnil
  tehdejší střední Evropu.
 • 00:07:32 Jindřich Ptáčník
  si brousil zuby
 • 00:07:34 i na české knížectví,
  a tomu chtěl Václav zabránit.
 • 00:07:38 Potřeboval,
  aby ho Ptáčník respektoval.
 • 00:07:42 Kníže Václav, mimo jiné,
  udělal pro záchranu státu něco,
 • 00:07:45 co Ptáčník asi nečekal -
  u biskupa v Řezně
 • 00:07:50 si vymohl souhlas
  ke stavbě chrámu.
 • 00:07:55 Tady,
  na Pražském přemyslovském hradě,
 • 00:07:57 založil roku 930 rotundu.
 • 00:08:01 No, chrám to byl
  o dost skromnější,
 • 00:08:04 než jak ho známe dnes.
 • 00:08:13 Nebylo by na tom nic divného,
  ale tehdy
 • 00:08:17 dal Václav stavbou
  křesťanského chrámu
 • 00:08:21 Jindřichovi Ptáčníkovi
  jasně najevo,
 • 00:08:23 že se hlásí k křesťanskému,
  západnímu světu.
 • 00:08:27 A Ptáčník to musel respektovat,
  a nejen to,
 • 00:08:30 věnoval Václavovi
  ostatky svatého Víta,
 • 00:08:33 jemuž by tento chrám
  zasvěcen.
 • 00:08:37 K příměří ale došlo také
  díky jedné dohodě:
 • 00:08:40 Václav se údajně zavázal
 • 00:08:42 platit Ptáčníkovi
  za mír "daň".
 • 00:08:44 Mělo to být údajně
  500 hřiven stříbra a 120 volů.
 • 00:08:51 Někteří to dodnes Václavovi
  vyčítají
 • 00:08:54 jako zbabělost a podrobení se
  silné západní Evropě.
 • 00:08:57 V raném středověku
  bylo ale "vykoupení míru"
 • 00:09:00 běžným zvykem
  tehdejších panovníků.
 • 00:09:04 Zkrátka - jiná doba,
  jiný mrav.
 • 00:09:20 Nic neobvyklého
  nebyly v raném středověku
 • 00:09:23 ani vraždy příbuzných.
 • 00:09:24 Zvláště pokud byl ohrožen
  osud rodu.
 • 00:09:27 A obavy o mocenský vliv
  měl zřejmě
 • 00:09:30 i Václavův bratr Boleslav.
 • 00:09:33 Tomu se nezamlouvalo,
  že Václav spolupracoval
 • 00:09:36 s křesťanským západem.
 • 00:09:40 Dodnes je Václavova smrt
  opředena určitým tajemstvím.
 • 00:09:45 Zřejmě ale právě odlišné
  politické názory
 • 00:09:48 vyvrcholily 28. září
  roku 935 bratrovraždou.
 • 00:09:56 Legendy říkají,
  že Boleslava tížila vina
 • 00:09:59 za smrt bratra.
  Rozhodl se tedy
 • 00:10:02 veřejným pokáním očistit
  od hříchu.
 • 00:10:05 Tři roky po smrti
  svého bratra přikázal
 • 00:10:07 převézt jeho ostatky
  z Boleslavi do rotundy sv. Víta.
 • 00:10:14 Tato událost učinila
  knížete Václava nesmrtelným.
 • 00:10:18 Přenesení ostatků do chrámu
  znamenalo ve středověku
 • 00:10:22 prakticky totéž
  co dnešní papežská kanonizace.
 • 00:10:27 Kníže Václav tak byl vlastně
  prohlášen za svatého.
 • 00:10:45 To bude asi jeden
  z legendistů,
 • 00:10:48 kteří psali
  o svatém Václavovi.
 • 00:10:50 Možná samotný mnich
  Kristián.
 • 00:10:54 No, knížete Václava si sice nemohl
  pamatovat, ale to nevadí.
 • 00:10:58 Jeho úkolem
  nebylo psát literaturu faktu,
 • 00:11:02 ale vylíčit Václava
  jako příklad svatosti.
 • 00:11:06 Dnešními jazykem řečeno:
 • 00:11:08 Vytvořit svatému dobrý
  "mediální" obraz.
 • 00:11:11 To byla běžná součást
  církevních zvyklostí.
 • 00:11:14 A jé je, to je v latině.
  No, nějak si poradíme.
 • 00:11:22 Náhodou tady mám český překlad
  Kristiánovy legendy.
 • 00:11:29 Píše se tu,
  že Václav byl pravdomluvný,
 • 00:11:33 spravedlivý, hodný,
  milosrdný a trpělivý muž,
 • 00:11:39 jenž kácel šibenice,
  rušil žaláře,
 • 00:11:43 chudé a vdovy utěšoval,
  podporoval hladové,
 • 00:11:47 navštěvoval choré,
  byl tolerantní k cizincům.
 • 00:11:57 Slyšíte?
  Vedle už asi odemykají klenotnici
 • 00:12:01 a vyzvedávají
  ostatky svatého Václava.
 • 00:12:09 Lebka je nejuctívanější
  částí ostatků svatořečených.
 • 00:12:14 Například před umírajícím
  Václavem II.,
 • 00:12:17 musel jeho syn
  přísahat na lebku sv. Václava.
 • 00:12:24 V pátek,
  v předvečer oslav
 • 00:12:25 převážejí Svatou relikvii
  k místu,
 • 00:12:28 kde kníže Václav zemřel.
 • 00:12:41 Převážení ostatků svatých
  na poutní místa
 • 00:12:44 bylo v minulosti výjimečné.
 • 00:12:46 Duchovní svět byl totiž
  součástí běžného života.
 • 00:12:50 V dnešní společnosti
  se ale lidé mohou
 • 00:12:52 prostřednictvím svatých
  relikvií
 • 00:12:55 snáze přiblížit
  duchovnímu světu.
 • 00:12:59 Převoz zajišťuje
  hradní stráž.
 • 00:13:33 Svatý Václav se symbolicky
  vrací tam,
 • 00:13:36 kde se před více než tisíci lety
  zrodil jeho kult.
 • 00:13:40 Na Pražském hradě
  má hrob jako panovník,
 • 00:13:43 ale v Boleslavi jako světec.
 • 00:14:09 Jáhni, oblečeni do slavnostních
  liturgických rouch,
 • 00:14:13 odnášejí vzácnou relikvii
  k prvnímu hrobu svatého Václava.
 • 00:14:48 Průvod prochází
  za modliteb věřících
 • 00:14:50 kostelem Svatého Václava.
 • 00:14:53 Lebku odnášejí
  dolů do krypty.
 • 00:15:08 Vystavena bude
  na mučedništi sv. Václava,
 • 00:15:11 tedy na místě,
 • 00:15:13 které je považováno
  za původní Václavův hrob.
 • 00:15:57 Když se řekne pouť
  většina z nás
 • 00:15:59 si představí
  lunapark s cukrovou vatou,
 • 00:16:02 kolotočem a houpačkami.
 • 00:16:04 Původně ale slovo pouť
  znamenalo,
 • 00:16:06 a pro mnohé z nás
  stále znamená,
 • 00:16:09 především cestu -
  cestu ke svatému místu.
 • 00:16:12 Čas rozjímání a modliteb.
 • 00:16:16 Proto byly podél cesty vystavěny
  takovéto barokní kaple.
 • 00:16:19 Pocházejí z doby,
  kdy vliv katolické církve rostl.
 • 00:16:25 Na staré poutní cestě
  z Prahy do Boleslavi
 • 00:16:28 jich tehdy stálo čtyřicet čtyři
  a byly vzdáleny
 • 00:16:32 na délku Karlova mostu,
  tedy doslova na dohled.
 • 00:16:35 Člověk zkrátka nemohl sejít
  z té správné cesty.
 • 00:16:40 Dnes už jich zbylo
  pouhých sedmnáct,
 • 00:16:42 a dost možná
  brzo bude o jednu méně,
 • 00:16:45 ale i u této zchátralé
  se poutníci zastavují.
 • 00:16:54 Na poutích a v kostelích
  si lidé kupovali
 • 00:16:58 obrázky sv. Václava.
 • 00:17:00 Už ve 14. století
  bylo jméno Václav
 • 00:17:03 jedním z nejoblíbenějších
  českých jmen.
 • 00:17:06 I Karel IV. byl pokřtěn
  jménem Václav.
 • 00:17:10 Ostatně, Václav znamená
  "více slavný."
 • 00:17:13 I když, tenhle je asi
  nejslavnější.
 • 00:17:31 Dobrý den. Na Boleslav?
 • 00:17:34 Ano pojďte s námi.
 • 00:17:36 Tak já jdu s vámi.
  Odkud jdete?
 • 00:17:39 Připojte se.
 • 00:18:04 A jsme tam,
  kam se každý rok symbolický
 • 00:18:06 vrací i sv. Václav.
  Ve Staré Boleslavi.
 • 00:18:15 Cílem všech poutníků
  bývá krypta.
 • 00:18:18 Každý se chce poklonit,
  nebo alespoň spočinout
 • 00:18:21 u ostatků svatého Václava.
 • 00:18:30 Ty tady ale teď,
  jak vidnou, nejsou,
 • 00:18:35 lebka bývá dopoledne
  přenesena na nedaleké náměstí.
 • 00:18:38 Jako vzácná relikvie
 • 00:18:40 je součástí Slavnostní
  poutní mše svaté.
 • 00:19:09 Zpívané modlitby
  k svatému Václavu
 • 00:19:11 se v průběhu staletí
  proměňovaly.
 • 00:19:14 Jejich kořeny
  ale sahají až do 12. století.
 • 00:19:19 Podle atmosféry
  na svatováclavských poutích
 • 00:19:21 prý poznáme,
  jak na tom národ je.
 • 00:19:24 Zatímco v dobách bezstarostných
  se lidé na poutích
 • 00:19:27 raději bavili a popíjeli,
  v obdobích úzkosti a obav
 • 00:19:31 se scházeli hlavně proto,
  aby se modlili.
 • 00:20:07 Po slavnostní mši
 • 00:20:09 je lebka
  přenesena zpět do krypty.
 • 00:20:12 Tradice vystavování ostatků
  se rozvinula ve středověku.
 • 00:20:15 Bylo to projevem úcty.
 • 00:20:22 Je lebka pravá,
  skutečně Václavova?
 • 00:20:27 To není stoprocentně
  jisté.
 • 00:20:29 Podle výzkumů
  si můžeme být jisti alespoň tím,
 • 00:20:32 že patří někomu
  z přemyslovského rodu.
 • 00:20:39 Lebky je chráněna síťkou,
  nikdo se jí nesmí dotýkat.
 • 00:20:43 Dříve ji zdobila
  svatováclavská koruna,
 • 00:20:46 od roku 1929 ji ale známe
  jen s čelenkou,
 • 00:20:50 kterou navrhl architekt
  Josef Fanta,
 • 00:20:53 při příležitosti
  tisícího svatováclavského výročí.
 • 00:21:04 Svatováclavská pouť
  bývala vždy také
 • 00:21:06 příležitostí k radovánkám
  a oslavě života světského.
 • 00:21:11 Zřejmě nikdy
  tak jako dnes
 • 00:21:13 ale netíhli lidé
  k dobovým zvyklostem.
 • 00:21:17 Pouť dnes bývá
  procházkou staletími
 • 00:21:19 i pohádkově paralelními
  světy.
 • 00:21:25 Můžeme se zde přiučit
  řemeslům našich pradědů.
 • 00:21:28 Hodit peníz
  tulákům múzou políbeným.
 • 00:21:34 Nebo se zaposlouchat
  do středověké hudby.
 • 00:21:55 Ostatky svatého Václava
  se po jednodenní návštěvě
 • 00:21:58 ve Staré Boleslavi
  opět vracejí do Prahy.
 • 00:22:14 Všichni se nemohou účastnit
  svatováclavských poutí a oslav,
 • 00:22:17 které se konají v kostelích
  po celé zemi.
 • 00:22:20 Zvony nám všem
  ale připomínají
 • 00:22:23 duchovní sílu a naději,
  kterou po staletí
 • 00:22:27 soustřeďovali naši předci
 • 00:22:29 do patrona české země,
  sv. Václava.
 • 00:22:49 Lebka bude ještě dnes
  večer uložena
 • 00:22:51 v klenotnici
  na Pražském hradě.
 • 00:22:54 Tady ve Staré Boleslavi
  duchovní program skončil,
 • 00:22:57 ale legenda o svatém Václavovi
  dnes večer ještě jednou ožije.
 • 00:23:05 Svatý Václav totiž přijede
  i se svou družinou
 • 00:23:09 na koni a děti,
  nebo vlastně kdokoliv,
 • 00:23:12 ho mohou s lampionem
  doprovodit.
 • 00:23:42 Mohl se kníže Václav
  podobat tomuto jezdci na koni?
 • 00:23:45 Těžko říci.
  Víme jen,
 • 00:23:48 že Přemyslovci byli urostlí
  a fyzicky zdatní.
 • 00:23:51 Měli obvykle
  blond nebo ryšavé vlasy.
 • 00:24:04 Václav je vykreslený
 • 00:24:06 jako statečný vojevůdce
  a archetyp zachránce.
 • 00:24:09 Dívky by u Václava ale,
  podle Kristiánovy legendy,
 • 00:24:13 nepochodily - žádnou manželku
  po jeho boku nezmiňuje.
 • 00:24:18 Je to ovšem otázka,
  zda žil Václav sám.
 • 00:24:21 Zplodit potomka
  a zajistit tak pokračování rodu,
 • 00:24:24 bylo povinností panovníka.
 • 00:24:48 Končí 28. září,
  Den české státnosti,
 • 00:24:51 den svatého Václava.
 • 00:24:54 Asi už se nikdy nedozvíme,
  jak to s ním bylo doopravdy,
 • 00:24:57 kde končí jeho reálný život
  knížete a kde začínají legendy.
 • 00:25:01 Ale myslím, že historická fakta
  nejsou tak důležitá,
 • 00:25:04 jako to, že svatý Václav
  je po staletí
 • 00:25:07 patronem české země
  a že nás Čechy
 • 00:25:10 tak trochu stmeluje
  a dává nám naději.
 • 00:25:36 Skryté titulky:
  Frmol a Česká televize 2014

Související