iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2013
15:30 na ČT2

1 2 3 4 5

22 hlasů
46681
zhlédnutí

Volynští

Historie a osudy Čechů na ukrajinské Volyni

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Volynští

 • 00:00:03 ZPÍVAJÍ
 • 00:00:05 Vesničko moje na Volyni,
 • 00:00:08 tak tichá,
  skromná ve své kráse.
 • 00:00:15 Když sady tvoje stříbří jíní,
 • 00:00:21 i máj,
  když světlo usmívá se.
 • 00:00:30 Vzpomínka u mě na tě byla,
 • 00:00:37 když sám jsem zůstal
  v cizí zemi.
 • 00:00:45 Na tebe,
  vesničko má milá...
 • 00:00:53 Volyně, smavá krásko,
  veliká moje lásko,
 • 00:00:57 zářící, plná světla,
  v tisících barvách vzkvetlá.
 • 00:01:02 Podobná vidina se naplnila
  i prvním českým osadníkům,
 • 00:01:06 kteří se v druhé polovině
  19. století
 • 00:01:09 vystěhovali na Ukrajinu
  do Volyňské gubernie,
 • 00:01:12 i když osud si s nimi
  nakonec krutě zahrál.
 • 00:01:24 V druhé polovině 19. století
 • 00:01:26 bylo v českých zemích
  jako součásti monarchie dost těsno.
 • 00:01:30 Mnoho lidí vidělo
  řešení své situace
 • 00:01:33 ve vystěhování se na východ,
  hlavně na Volyň,
 • 00:01:36 kde byla k mání levná půda.
 • 00:01:38 Odcházeli v několika vlnách
 • 00:01:40 a na Volyni založili
  téměř dvě stě vesnic.
 • 00:01:44 České vystěhovalectví na Volyň
 • 00:01:47 začíná na konci 60. let
  19. století.
 • 00:01:49 Souvisí to především se zrušením
  nevolnictví v Rusku v roce 1861
 • 00:01:54 a také s potlačením
  polského povstání v roce 1863,
 • 00:01:58 kdy se na Volyni uvolnila půda,
 • 00:02:01 kterou prodávali
  tamní polští velkostatkáři.
 • 00:02:05 Celkem na tom přelomu
  60. a 70. let
 • 00:02:09 odchází na Volyň
  asi patnáct tisíc lidí.
 • 00:02:13 Přijeli vlakem až sem,
  do města Brody.
 • 00:02:16 Tady monarchie i železnice končila
 • 00:02:19 a dál se muselo
  na koňských povozech.
 • 00:02:22 Ty většinou poskytli
  za nemalé peníze místní Židé,
 • 00:02:25 tedy už na začátku
  se mnozí osadníci zadlužili.
 • 00:02:29 Do první zimy stihli většinou
  postavit jen stáje pro dobytek
 • 00:02:33 a sami žili
  v provizorních zemljankách.
 • 00:02:39 Na čerstvě zakoupených pozemcích
  byly většinou lesy
 • 00:02:43 a ty bylo potřeba vyklučit,
  aby získali půdu na obdělávání.
 • 00:02:47 Až další rok mohli myslet
  taky na svá obydlí.
 • 00:02:54 ZPÍVAJÍ
 • 00:03:00 První, co Češi na Volyni zřídili
  po zabydlení se, byly školy.
 • 00:03:05 Jejich vybudování i provoz
 • 00:03:07 samozřejmě financovali
  z vlastních prostředků.
 • 00:03:11 Čeština se dodnes na Volyni
  vyučuje,
 • 00:03:13 avšak už jenom
  pro potomky místních Čechů,
 • 00:03:16 kteří o to mají zájem.
 • 00:03:19 Takhle se dnes vyučuje čeština
  ve městě Dubno.
 • 00:03:22 A dlouhé měkké í.
  Hříbě, dobře...
 • 00:03:30 A e s háčkem.
 • 00:03:32 Tři sta třiatřicet
  stříbrných křepelek
 • 00:03:35 přeletělo přes tři sta třiatřicet
  stříbrných střech.
 • 00:03:39 Markéto, Markéto,
  jak se těšíš na léto?
 • 00:03:42 Sluníčko nám pěkně svítí,
  natrhám ti náruč kvítí.
 • 00:03:47 Natrhám ti jahody,
  a pak hopla do vody.
 • 00:03:51 Moje babička je Češka
  a také moje prababička je Češka,
 • 00:03:56 a také mám tetu v Čechách.
 • 00:03:58 ZPÍVAJÍ
  Ta naše písnička česká,
 • 00:04:01 ta je tak hezká,
  tak hezká.
 • 00:04:04 Tak jako na louce kytička,
 • 00:04:07 vyrostla ta naše písnička...
 • 00:04:14 Dokud nepřišli Češi,
  tak v Hlinsku školy nebyly.
 • 00:04:18 Češi postavili dvě budovy
 • 00:04:21 a my jsme s nimi chodili společně,
  Ukrajinci a Češi.
 • 00:04:25 Nezůstalo jen u škol základních,
 • 00:04:28 ale postarali se
  i o školství vyšší.
 • 00:04:32 Na jejich školách působili učitelé,
  kteří přišli z Čech.
 • 00:04:37 Češi přikládali velký význam
  i fyzickému rozvoji žáků.
 • 00:04:41 Žáci byli členy organizace Sokol,
 • 00:04:44 jezdili na různé soutěže,
  vyhrávali první místa.
 • 00:04:55 ZPÍVAJÍ
  Kde domov můj, kde domov můj.
 • 00:05:01 Voda hučí po lučinách...
 • 00:05:04 Volyňští Češi byli velcí vlastenci.
 • 00:05:06 Přes čtyři generace
  si udrželi svůj jazyk
 • 00:05:09 a jak jen mohli, udržovali kontakt
  s původním domovem.
 • 00:05:13 Dokonce česká hymna
  Kde domov můj
 • 00:05:15 byla národní hymnou
  nejdřív na Volyni,
 • 00:05:18 za svoji si ji zvolili snad už rok
  po jejím uvedení v Tylově divadle.
 • 00:05:23 V cizině na sebe vzala
  mnohem emotivnější náboj,
 • 00:05:26 než má ve své domovině.
 • 00:05:30 ...a to je ta krásná země,
 • 00:05:37 země česká, domov můj,
 • 00:05:45 země česká, domov můj.
 • 00:05:51 Češi přinesli na Ukrajinu
  mnohá řemesla, která tady nebyla,
 • 00:05:56 přinesli osvětu i kulturu,
  zanedlouho prosperoval celý kraj.
 • 00:06:00 Prospěch z toho měli nejen oni,
  ale i původní obyvatelstvo.
 • 00:06:04 Bohužel, po jejich odchodu
  do Československa
 • 00:06:07 z toho zde mnoho nezůstalo.
 • 00:06:10 Tahle budova je požární zbrojnice,
  jedinečná památka,
 • 00:06:14 ojedinělá v tomto kraji,
  řekl bych.
 • 00:06:17 Je to památka na nás na Čechy,
  kteří to tady postavili.
 • 00:06:21 V případě potřeby
  to bylo určené proti ohni,
 • 00:06:25 ale jinak hasiči plnili úkoly
  i jiné, než zmáhání ohně,
 • 00:06:30 plnili úkoly společenské,
  kulturní,
 • 00:06:32 zajišťovali pohřby a svatby,
 • 00:06:35 a tímhle způsobem přivezli
  tu kulturu i do tohoto kraje.
 • 00:06:39 Téměř v každé větší obci
  vybudovali Češi kulturní dům.
 • 00:06:44 Tento dodnes stojí
  ve vesnici Hulča.
 • 00:06:47 Konaly se tu zábavy a hrálo divadlo
  tak jako v mnoha dalších.
 • 00:06:51 Byla tady i knihovna.
 • 00:06:53 Budova dodnes slouží
  k původnímu účelu
 • 00:06:56 a místní lidé tu na Čechy
  s uznáním vzpomínají.
 • 00:06:59 Dokonce převzali i některé zvyky.
 • 00:07:07 Tato tradice pochází z Čech.
 • 00:07:10 I tady jí položili základy
  místní Češi.
 • 00:07:13 Oni ji tady udržovali,
 • 00:07:16 my jsme ji převzali
  a pokračujeme v ní do dnešních dnů.
 • 00:07:26 PÍSEŇ
  Co sedláci, co děláte,
 • 00:07:29 pole máte, neoráte...
 • 00:07:32 Totéž se ale vždycky
  nedá říct o půdě.
 • 00:07:36 Mnohá pole, přinášející
  kdysi Čechům bohatou úrodu,
 • 00:07:39 jsou dnes zarostlá plevelem.
 • 00:07:42 Prostě to nemohli pochopit,
  proč Češi vozí ten hnůj na pole,
 • 00:07:47 tam ho rozhazují,
  zaorávají a tak dál.
 • 00:07:50 Až to obilí vyroste,
  tak přece musí smrdět.
 • 00:07:53 Prostě to tak bylo,
 • 00:07:55 ale když pak viděli,
  co všechno na tom poli vyrostlo,
 • 00:07:59 tak se divili, jak je to možný,
  že to obilí nesmrdí.
 • 00:08:03 A ono toho je víc,
  ať je to v kultuře,
 • 00:08:06 v zemědělství, v řemeslech,
  protože to bylo totéž,
 • 00:08:10 od kováře počínaje až po krejčího,
  všechno přivezli Češi,
 • 00:08:14 tihle místní
  to prostě vůbec neznali.
 • 00:08:18 Teprve po hodně letech přiznali,
 • 00:08:20 že se vlastně učili jak kultuře,
  tak pěstování a zemědělství.
 • 00:08:30 Na Volyni je kvalitní úrodná zem
  a kámen byste v ní hledali marně.
 • 00:08:35 To je výhoda, pokud nemusíte
  stavět dům, ale to Češi museli,
 • 00:08:39 stejně tak silnice,
  aby byly průjezdné.
 • 00:08:44 Když sem přijel můj praděd
  a koupil ty pozemky,
 • 00:08:48 objevil tady kámen.
 • 00:08:51 Začali brát kámen
  a to bylo velké bohatství,
 • 00:08:55 začali stavět domy
  a dělat cesty.
 • 00:08:59 Jak sem rodina přišla,
  tak musela vykopat studně,
 • 00:09:03 ale tady jsou kopce
  a voda je dost daleko.
 • 00:09:07 Tahle studně
  má víc jak čtyřicet dva metrů,
 • 00:09:10 ale voda je moc dobrá,
  babička to povídala.
 • 00:09:13 Vedle domu byl velký sad,
  kde rostly ovocné stromy.
 • 00:09:18 Češi zasadili ty stromy,
  dřív tu stromy nebyly.
 • 00:09:22 Byly tu moc pěkné třešně,
  jabka, hrušky.
 • 00:09:26 Rodina měla hodně včel a med.
 • 00:09:29 Med prodávali lidem
  a měli z toho peníze.
 • 00:09:34 ZPÍVAJÍ
  Co jste hasiči, co jste dělali...
 • 00:09:42 Jednou z hlavních plodin,
 • 00:09:44 kterou zdejší Češi pěstovali,
  byl chmel.
 • 00:09:48 Vyvážel se do celé ruské říše
  i do ciziny.
 • 00:09:51 Jako houby po dešti
  zde vyrůstaly i pivovary.
 • 00:09:57 Tady stál první pivovar v Rusku,
  měl ho Šmolík.
 • 00:10:04 ...i tu hospodu,
 • 00:10:07 my starý mazáci, starý ulejváci,
  máme pít vodu...
 • 00:10:10 Ne všichni Volyňští Češi
  byli zemědělci.
 • 00:10:14 Samozřejmě, že ti první,
  kteří sem přišli,
 • 00:10:17 ti ano,
  jako můj pradědeček,
 • 00:10:20 ale potom už začali podnikat
  a každý si našel svoji profesi.
 • 00:10:26 Během jedné dvou generací
 • 00:10:29 Češi na Volyni patřili
  k nejbohatší vrstvě obyvatel,
 • 00:10:32 přestože mnozí začínali
  s dluhy.
 • 00:10:35 Postupně zde založili
  stovky různých podniků,
 • 00:10:38 výroben
  i průmyslových závodů.
 • 00:10:45 Stojíme před zbytky bývalého závodu
  na výrobu cementových výrobků.
 • 00:10:51 Jedním ze zakladatelů
  byl vlastně můj dědeček,
 • 00:10:55 který zemřel
  někdy ve dvacátém druhém
 • 00:10:59 nebo ve dvacátém třetím roce
  jako velmi mladý.
 • 00:11:02 Byla to první výroba
  těchto výrobků,
 • 00:11:06 z cementu se tu vyráběly cihly,
  panely a podobné věci.
 • 00:11:13 Relativně nejstabilnějším obdobím
 • 00:11:16 byla první desetiletí
  od příchodu Čechů
 • 00:11:20 až do první světové války,
  kdy trval ten carský režim.
 • 00:11:24 Situace potom se zhoršila,
 • 00:11:26 zejména po vypuknutí
  bolševické revoluce v roce 1917,
 • 00:11:30 která vlastně zahájila
  občanskou válku,
 • 00:11:33 která trvala až do roku 1920,
  kdy o území západní Ukrajiny
 • 00:11:38 bojovali mezi sebou Poláci,
  Sověti a Ukrajinci.
 • 00:11:45 Vyvrcholilo to roku 1920
  polsko-sovětskou válkou,
 • 00:11:49 kdy nakonec byl uzavřen
  kompromisní Rižský mír v roce 1921,
 • 00:11:55 který Volyň rozdělil
  na dvě části.
 • 00:11:58 Západní část
  se stala součástí Polska
 • 00:12:01 a východní část se stala součástí
  sovětské Ukrajiny.
 • 00:12:05 Tam potom ti Češi spolu s ostatním
  obyvatelstvem museli podstoupit
 • 00:12:10 všechny ty peripetie
  spjaté s vývojem sovětského státu.
 • 00:12:14 Mnohonárodnostní Volyň
  byla mnohem víc než okolní země
 • 00:12:18 postihována světodějnými
  a politickými událostmi.
 • 00:12:21 Jen od říjnové revoluce
  do konce druhé světové války
 • 00:12:25 se tu změnil režim sedmkrát,
 • 00:12:28 a to vždy za cenu velkých
  materiálních i lidských obětí.
 • 00:12:34 Žitomir je centrem východní Volyně,
 • 00:12:37 která byla víc než dvacet let
  pod sovětskou nadvládou.
 • 00:12:41 Žilo zde
  přes sedm a půl tisíce Čechů.
 • 00:12:44 Od stalinského režimu
  si zkusili daleko víc,
 • 00:12:47 než krajané na západní Volyni,
 • 00:12:49 kteří se pod něj dostali
  až v devětatřicátém roce.
 • 00:12:55 Sem přiváželi ty nešťastné,
  kteří tu byli popraveni.
 • 00:13:00 Tady už žilo málo lidí,
  město končilo před cestou,
 • 00:13:07 a tady je obyčejně zastřelili.
 • 00:13:13 Když se stavěl tento památník,
  to je deset let,
 • 00:13:17 tak tady našli
  moc lidských kostí,
 • 00:13:22 a všechny lebky měly díru
  v jednom místě, zezadu.
 • 00:13:29 Mezi těmi nešťastníky,
 • 00:13:32 kteří byli popraveni
  na tomto místě, byli i Češi.
 • 00:13:36 Podle jedné zprávy
  bylo jen za jeden den
 • 00:13:40 popraveno
  osmdesát Volyňských Čechů.
 • 00:13:43 Bohužel místní orgány NKVD
 • 00:13:46 vykonaly přípravy pro likvidaci
  ještě více lidí,
 • 00:13:49 například žitomirská NKVD poslala
  žádost do Kyjeva na zvýšení limitů,
 • 00:13:54 aby mohli zavřít víc lidí,
  než umožňovaly stávající přepisy,
 • 00:13:59 proto, aby jich mohli
  ještě víc postřílet.
 • 00:14:04 Sovětský režim
  lidi nejen likvidoval,
 • 00:14:07 ale snažil se jim vzít i duši.
 • 00:14:10 Tomuto českému kostelu
  v Krošně České je sto tři let
 • 00:14:14 a Češi si jej vybudovali
  za vlastní peníze.
 • 00:14:17 Během první světové války se sem
  chodili modlit za své blízké.
 • 00:14:22 Za sovětského režimu
  se z něj stala výrobna uzenin.
 • 00:14:26 Na vesnici zavedli sovětští
  mocipáni novou formu nevolnictví.
 • 00:14:31 Za komunistického režimu
  se na vesnici žilo moc těžko.
 • 00:14:35 Lidi pracovali pro zemi
  a nic za to nedostávali.
 • 00:14:39 Když měli dostat za tu práci,
 • 00:14:42 tak málo platili.
 • 00:14:47 To si můžete představit,
 • 00:14:49 že sto padesát gramů nějakého žita
  nebo pšenice,
 • 00:14:54 to se pak ani neselo,
 • 00:14:57 to člověk dostal
  a musel s tím vyžít.
 • 00:15:00 Za jabloň a za hrušku
  museli platit daň.
 • 00:15:03 Vyřezali všechno,
  všechny ty zahrádky byly zničené.
 • 00:15:07 Z akátů jsme jedli ty květy,
 • 00:15:11 z boroviček jsme to,
  co odrůstalo za rok,
 • 00:15:15 tak to jsme žvýkali.
 • 00:15:18 A byly ještě takové těžké roky
 • 00:15:21 jako rok čtyřicet sedm,
  to byl velký hlad.
 • 00:15:25 Na Ukrajině zemřelo
  ve čtyřicátém sedmém roce
 • 00:15:29 tři sta padesát tisíc lidí
  hlady.
 • 00:15:33 To už nebyl ten hlad třicátých let,
  to už bylo po válce.
 • 00:15:38 Jak šli ty lidi,
  co vybírali daně,
 • 00:15:44 jak přijížděli z rajónů
  do vesnice,
 • 00:15:48 tak lidi utíkali do lesa,
  neměli čím platit.
 • 00:15:51 A jestli nemáš čím platit,
  tak zabrali krávu, tele,
 • 00:15:55 něco se muselo za to dát.
 • 00:15:58 Odjet z vesnice nemohl nikdo,
  ani staří lidé ani mládež,
 • 00:16:03 protože milice
  jim musela vydat pas,
 • 00:16:07 bez pasu
  ve městě na práci nepřijímali,
 • 00:16:13 musel být ještě pas.
 • 00:16:15 Když byl pas,
 • 00:16:17 člověk pak mohl nějakou práci
  někde v továrně dělat.
 • 00:16:22 Náš dědeček byl první komunista
 • 00:16:26 a první předseda kolchozu
  vesnice Malá Zubovščina.
 • 00:16:30 Stalo se to proto,
  aby zachránil sebe i lidi.
 • 00:16:35 On to musel udělat
  a musel zorganizovat kolchoz.
 • 00:16:39 Byl jeden z nejbohatších hospodářů
  na té vesnici
 • 00:16:44 a když se začala kolektivizace,
 • 00:16:47 tak na své půdě zorganizoval
  první kolchoz.
 • 00:16:53 A ti chudáci, co u něj pracovali,
  zapsal jako kolchozníky.
 • 00:16:58 On sám vyprávěl svým příbuzným,
 • 00:17:01 že jestli neuděláme ten kolchoz,
  tak všichni pojedeme na gulag.
 • 00:17:07 Tady je úmrtní list
  mého pradědečka,
 • 00:17:11 který prý zemřel,
  když mu bylo sto dva let.
 • 00:17:16 Ale to není pravda,
 • 00:17:19 protože dědeček byl vzat v noci
  v třicátém sedmém roce
 • 00:17:26 a byl zastřelen.
 • 00:17:29 To se v rodině
  nikdy otevřeně neříkalo,
 • 00:17:34 protože to bylo zakázané
  a všichni se báli.
 • 00:17:38 Když bylo potřeba vyřídit dědictví,
  tak jsme obdrželi takový papír,
 • 00:17:44 že v osmdesátém sedmém roce
  děda zemřel a měl sto dva let.
 • 00:17:49 Narodila jsem se v roce 1928.
 • 00:17:53 Ten život tak nějak šel
  jak se dalo.
 • 00:17:58 V sedmatřicátém roce sebrali
  tatínka a odvezli ho na Sibiř.
 • 00:18:04 A nejenom tatínka,
 • 00:18:06 vyvezli z toho Okolku,
  kde jsme bydleli, dvaadvacet lidí.
 • 00:18:11 Z těch dvaadvaceti se vrátil
  jen jedinej, můj tatínek.
 • 00:18:17 Maminka zůstala s pěti dětmi sama.
 • 00:18:21 Bylo to zlý,
  moc to bylo zlý.
 • 00:18:24 Považovali nás všude
  za kulacký děti,
 • 00:18:27 rodina kulaků,
  prostě na nic jsme neměli právo.
 • 00:18:31 Když jsme chodili do školy,
  tam jsme nesměli ani česky mluvit,
 • 00:18:35 všecko bylo zakázaný.
 • 00:18:38 Ve vesnici Česká Krošna
 • 00:18:41 připravoval divadelní
  dramatický kroužek představení.
 • 00:18:46 Bylo to řádně ohlášeno
  na okresním úřadě a povoleno,
 • 00:18:52 ale z nepochopitelných důvodů
  přijela GPU
 • 00:18:57 těsně před začátkem představení
  s nákladním vozem,
 • 00:19:03 všichni účinkující byli zatčeni,
 • 00:19:07 i ti, co s tím měli
  nějakou souvislost,
 • 00:19:11 byli odvezeni a nikdy se o nich
  nikdo nic nedozvěděl.
 • 00:19:17 V Krošně České měli zdejší Češi
  sportovní organizaci Sokol.
 • 00:19:24 NKVD ji označilo
  za špiónskou organizaci,
 • 00:19:28 která se věnovala
  podvratné činnosti
 • 00:19:32 a všechny členy proto postříleli.
 • 00:19:36 Zásadní změnou byl rok 1939,
 • 00:19:39 kdy byl uzavřen pakt
  Molotov - Ribbentrop,
 • 00:19:43 kterým vlastně východní Polsko
  připadlo do sovětské sféry vlivu.
 • 00:19:49 1. září
  napadli Polsko Němci,
 • 00:19:54 17. září 1939 do východního Polska
  vstupuje Rudá armáda,
 • 00:19:59 a tím pádem i ta západní Volyň,
  dosud polská,
 • 00:20:04 je připojena k Sovětskému svazu
 • 00:20:07 a zase musí podstoupit
  všechny ty těžkosti,
 • 00:20:11 které předtím už absolvovali Češi
  na východní Volyni,
 • 00:20:16 to znamená především kolektivizaci,
  vývoz těch obyvatel na Sibiř,
 • 00:20:21 kteří byli nějak angažováni
  a nepohodlní.
 • 00:20:25 To potom trvalo až do roku 1941,
 • 00:20:30 kdy ta západní Volyň
  byla obsazena německou armádou.
 • 00:20:40 Teď jsme v místech,
 • 00:20:43 kde byla od roku 1925 tiskárna
  pana Perného,
 • 00:20:47 kde se tiskly časopisy a noviny.
 • 00:20:50 Vycházel tady časopis Hlas Volyně.
  Informoval především místní Čechy
 • 00:20:56 a byl jediný,
  který tady Češi měli.
 • 00:20:59 Posílali ho i do Čech
  a i tam ho Češi četli.
 • 00:21:05 S příchodem sovětské moci
  to brzy skončilo.
 • 00:21:08 Také všichni bohatší sedláci
  a podnikatelé
 • 00:21:12 se najednou stali nepřáteli státu.
 • 00:21:15 Zatýkali je i s celými rodinami
  a posílali do gulagů.
 • 00:21:19 Takový osud stihl
  i pana Svárovského,
 • 00:21:21 zakladatele a majitele
 • 00:21:24 tohoto snad největšího
  metalurgického závodu na Volyni.
 • 00:21:28 Honorárním konzulem v Kvasilově
  byl pan Svárovský
 • 00:21:32 a honorárním vicekonzulem
  můj tatínek Vladimír Tomáš,
 • 00:21:36 který byl také učitelem
  českých škol na Volyni.
 • 00:21:40 Když přišli Sověti, tak pana
  Svárovského někam odvedli,
 • 00:21:45 říkalo se,
  že ho zastřelili,
 • 00:21:49 a jeho manželku se synem
  odvezli do gulagu.
 • 00:21:52 Asi za dva dny potom bývalý žák
  mého tatínka někde vyslechl,
 • 00:21:57 že si za dva dny přijedou
  pro naši rodinu
 • 00:22:02 a že nás všecky vyvezou,
 • 00:22:05 abychom se připravili,
  že nás taky odvezou do gulagu.
 • 00:22:09 My už jsme seděli na kufrech,
  už jsme byli připravení,
 • 00:22:13 a přišli pro něj
  a našli jenom dopis a mrtvé tělo.
 • 00:22:18 Tatínek řekl,
  že rodina za nic nemůže,
 • 00:22:22 že proto to udělal.
 • 00:22:25 Pak přepadli Němci Sovětský svaz,
  to mnohé před Sibiří zachránilo.
 • 00:22:29 Ukrajinci zase doufali,
 • 00:22:31 že jim Němci umožní vytvořit
  samostatný stát
 • 00:22:35 a vycházeli jim zprvu
  ve všem vstříc.
 • 00:22:37 Když k tomu nedošlo,
 • 00:22:39 začali proti nim vést
  partyzánskou válku
 • 00:22:42 pod vedením Stepana Bandery.
 • 00:22:45 V noci přepadávali vesnice,
  aby se zásobili potravinami.
 • 00:22:49 V těch českých na Volyni
  se zásobili nejlépe,
 • 00:22:52 protože byly nejbohatší.
 • 00:22:54 Kdo nechtěl dát,
  toho jednoduše zabili.
 • 00:22:57 Lidé se nejvíc nebáli Němců,
 • 00:23:01 kteří zastřelili
  a tím to skončilo,
 • 00:23:04 ale banderovců, kteří vždycky
  volili nějakou mučednickou smrt.
 • 00:23:13 Mému příteli, který byl v armádě,
  zavraždili ženu.
 • 00:23:22 Nevím, jestli z toho důvodu,
  že ho považovali za Poláka,
 • 00:23:27 protože měl polské příjmení,
 • 00:23:30 nebo z nějakého jiného důvodu.
 • 00:23:34 Přibili ji na vrata,
 • 00:23:37 rozpárali jí břicho,
  poněvadž byla těhotná,
 • 00:23:41 a smáli se,
  že ten parchant ještě žije,
 • 00:23:46 i když žena už visí na vratech.
 • 00:23:59 V době německé okupace
  po roce 1941
 • 00:24:03 v tomto prostoru operovalo
  několik partyzánských skupin.
 • 00:24:08 Jednak to byla
  Ukrajinská povstalecká armáda,
 • 00:24:12 ti známí banderovci,
 • 00:24:15 kteří usilovali
  o samostatnou Ukrajinu
 • 00:24:18 a bojovali jak proti Němcům,
  tak proti Sovětům,
 • 00:24:22 potom tam působila
  polská domácí armáda,
 • 00:24:26 takzvaná Armija Krajowa,
 • 00:24:29 která se zase snažila získat toto
  území zpátky pod polskou nadvládu,
 • 00:24:35 a konečně tam působili
  také sovětští partyzáni,
 • 00:24:39 kteří se tam zase snažili obnovit
  sovětský režim
 • 00:24:43 a kteří operovali například
  i v oblasti Českého Malína.
 • 00:24:51 13. července roku 1943
  v ranních hodinách
 • 00:24:56 obklíčili Němci oba Malíny,
  Český i Ukrajinský.
 • 00:25:00 Začali vyhánět lidi z domů
  za účelem kontroly dokladů.
 • 00:25:06 Tady byla stodola
  a kůlna Josefa Dobrého.
 • 00:25:11 Ženy přihnali z Ukrajinského Malína
 • 00:25:16 a zaháněli je postupně do stodoly
  a do kůlny
 • 00:25:20 a tam je zaživa upálili.
 • 00:25:24 Zemřelo celkem
  tři sta sedmdesát čtyři lidí,
 • 00:25:29 z toho asi sto dvacet dětí.
 • 00:25:33 Dvě děti vyběhly ven
  a oni je napíchli na bodák
 • 00:25:38 a hodili je do hořící kůlny.
 • 00:25:42 Umyli si ruce ve škopku vody
 • 00:25:45 a ten škopek hodili rovněž
  do toho ohně.
 • 00:25:52 Když bylo po všem,
  otec mě zavolal na spáleniště.
 • 00:25:56 V kůlně byla upálená moje maminka
  a sestra.
 • 00:26:01 Ze sestry zbylo chodidlo,
 • 00:26:04 maminka byla upálená celá,
  zůstaly pouze kousky šatů,
 • 00:26:10 ale všichni byli upáleni zaživa.
 • 00:26:15 Prasata chodila po spáleništi,
  přerývala spáleniště,
 • 00:26:19 dojídala kousky
  těch lidských ostatků,
 • 00:26:23 byly tam zdivočelé ovce,
  dobytek řval.
 • 00:27:02 Den předtím, 12. července,
 • 00:27:05 tekla v místním kostele
  po zdech voda,
 • 00:27:08 kostel plakal.
 • 00:27:10 Nikdo nevěděl proč, nikdo nevěděl,
  co se stane druhý den.
 • 00:27:22 Zde bylo okresní město a pevnost.
 • 00:27:26 Ta byla důležitá i pro Němce,
  kteří tu měli posádku.
 • 00:27:30 Zdejší pevnost jim poskytovala
  jistou ochranu.
 • 00:27:34 V roce 1943 tady bylo velitelství
  německé armády.
 • 00:27:38 Poláci se začali stahovat
  pod jejich ochranu,
 • 00:27:42 měli obavy z napadení Ukrajinců.
 • 00:27:46 V těchto prostorách žilo
 • 00:27:49 kolem pěti tisíc obyvatel
  polské národnosti.
 • 00:27:54 Ohromné množství polských lidí,
  kteří byli na zámku,
 • 00:27:58 nemělo co jíst.
 • 00:28:01 Pod ochranou Němců přepadávali
  jednotlivé obce
 • 00:28:05 a zajišťovali si potraviny.
 • 00:28:08 Moje domněnka je ta,
  že ten Český Malín
 • 00:28:11 byl vypálený
  hlavně z tohoto důvodu.
 • 00:28:14 Němci měli pět set banditů
  zabitých
 • 00:28:18 a Poláci měli potraviny.
 • 00:28:20 Oficiální verze je ta, že došlo
  k vypálení německou armádou.
 • 00:28:25 Objevil se názor,
 • 00:28:28 že se snažili získat
  nějaké potraviny také pro Poláky,
 • 00:28:34 kteří se skrývali před Ukrajinci,
 • 00:28:38 ale tato verze se mi nezdá
  dost pravděpodobná,
 • 00:28:42 protože z tohoto pohledu
  bylo pro Němce výhodnější,
 • 00:28:47 aby ti Češi fungovali
 • 00:28:50 a dodávali pravidelně kontingenty,
  jak měli předepsáno,
 • 00:28:55 než aby tu vesnici
  úplně zlikvidovali.
 • 00:28:58 Nový Malín, původně Frankštát
  v českém pohraničí,
 • 00:29:03 je nástupnická obec
  po Českém Malíně na Volyni,
 • 00:29:07 jehož obyvatelé byli vyvražděni.
 • 00:29:09 Po odsunu sudetských Němců
  po válce
 • 00:29:12 se sem nastěhovali
  repatriovaní Volyňští Češi.
 • 00:29:16 Postavili tu památník
 • 00:29:18 se všemi jmény obětí
  z původního Českého Malína.
 • 00:29:22 Každoročně se u něj koná
  pietní akt na památku povražděných.
 • 00:29:29 Tady v Novém Malíně,
  ale i jinde,
 • 00:29:32 žijí ještě někteří,
  co řádění Němců přežili.
 • 00:29:38 Bylo mně skoro devatenáct,
  osmnáct a půl.
 • 00:29:43 Zahynuli mně rodiče a dvě sestry,
  babička,
 • 00:29:50 a potom tety a strýcové
  a jejich malé děti.
 • 00:29:58 Bylo jich celkem dvanáct.
 • 00:30:02 My jsme to všichni probrečeli,
 • 00:30:06 manželky a děti byly všecky pryč,
  jenom mužský zůstali.
 • 00:30:12 Já a manželova sestra
  jsme jim nejdřív vařily,
 • 00:30:18 stejně staré jsme byly,
 • 00:30:23 u strýce zůstala celá chalupa,
  tak jsme tam vařily pár dní,
 • 00:30:28 ale nebylo to možný
  pro tolik chlapů,
 • 00:30:31 tak se potom lidi rozcházeli
  ke svým známým.
 • 00:30:35 Tohle je kufr mého tatínka,
  který pamatuje velmi mnoho.
 • 00:30:42 Kabelka patřila
  jeho první manželce,
 • 00:30:46 Marii Martinovské,
 • 00:30:49 která bohužel zůstala
  v Českém Malíně
 • 00:30:54 jako jedna z obětí.
 • 00:30:57 Tady jsou nějaké dopisy,
  které tam zůstaly taky.
 • 00:31:02 Tuhle kabelku táta našel,
  když se do Malína vrátili,
 • 00:31:07 aby pohřbili oběti
  toho vraždění
 • 00:31:12 a aby se podívali,
 • 00:31:15 jestli tam nezůstaly
  nějaké věci.
 • 00:31:18 Kdykoli se probíral fotografiemi,
 • 00:31:21 tak samozřejmě,
  když je vzal do ruky,
 • 00:31:24 tak pro něj to byl docela problém.
 • 00:31:27 Vzpomínky na Malín pro něj byly
  hodně těžké a hodně složité.
 • 00:31:32 Napsáno tatínkem:
 • 00:31:34 Rodina Martinovských,
  věčná památka.
 • 00:31:37 Osobní věci po Mařence
  a Alince Martinovských
 • 00:31:42 v Českém Malíně.
 • 00:31:45 Když bylo výročí,
  tak většinou ten kufr zavřel,
 • 00:31:49 dal na něj svíčky
 • 00:31:52 a měli jsme ho vedle stolu
  nebo někde mezi námi.
 • 00:31:56 A vzpomínal na Malín.
 • 00:32:04 Hřbitov ve volyňském Českém Malíně
  je opuštěný,
 • 00:32:08 o hroby se nemá kdo starat,
 • 00:32:11 protože skoro všichni z Malína
  byli tenkrát povražděni.
 • 00:32:15 Každoročně se tu však scházejí
  pamětníci,
 • 00:32:18 aby památku umučených uctili.
 • 00:32:30 V roce 2012
  tady vysvětili nový památník
 • 00:32:33 financovaných hlavně
  ze sbírek Volyňských Čechů
 • 00:32:37 žijících ve vlasti.
 • 00:32:45 ZPÍVAJÍ
 • 00:32:47 Ach, synku, synku,
  doma-li jsi,
 • 00:32:51 tatíček se ptá
  oral-li jsi,
 • 00:32:57 tatíček se ptá
  oral-li jsi.
 • 00:33:21 Nyní se nacházíme
  na českém hřbitově,
 • 00:33:25 který je blízko Hrušvice.
 • 00:33:28 Tady řádili zlatokopové,
  tady se hledalo zlato.
 • 00:33:32 Vykradači hrobů,
  co tady hospodařili,
 • 00:33:35 věděli dobře,
  že Češi byli bohatí
 • 00:33:38 a že s sebou do hrobu vzali to,
  co měli na sobě,
 • 00:33:42 to znamená i zlato
  a jiné cennosti,
 • 00:33:45 takže se všecko pohřbilo
  s těmi mrtvými.
 • 00:33:48 Oni to dobře věděli,
  tak začali kopat.
 • 00:33:51 To bych nikdy nevěřil,
 • 00:33:53 že takový pobožný národ
  bude vykrádat hroby Čechů.
 • 00:33:58 Tohle je mně strašně líto
  a to nemůžu přenést přes srdce.
 • 00:34:04 Celý svět se zdál být krutý
  a bez zájmu.
 • 00:34:07 Češi byli jediní, o kterých
  jsme věděli, že pomáhají Židům.
 • 00:34:12 Jsou tzadikim,
  tedy spravedliví, svatí lidé,
 • 00:34:15 spravedlivý národ světa.
 • 00:34:17 Češi byli neuvěřitelně dobří
  a šlechetní k nám,
 • 00:34:20 ostrov lidskosti
  v oceánu nelidskosti a bestiality.
 • 00:34:24 Tento citát pochází z knihy
  Šeptání v temnotě.
 • 00:34:28 Napsali ji zachránění
  židovští manželé Goldenbergovi.
 • 00:34:33 Já jsem žil v téhle vesnici
  s názvem Libánovka
 • 00:34:38 a znal jsem toho člověka,
  Čecha,
 • 00:34:42 který tady taky žil
  a zachránil jednu Židovku.
 • 00:34:46 Byla raněná, on ji schoval
  a potom se po vojně vzali.
 • 00:34:51 Měli dvě děti, dceru a syna.
 • 00:34:56 Sofia Kovtová už nežije,
 • 00:35:00 ale její portrét
  jsme našli na náhrobku.
 • 00:35:04 Bylo to tak: V nedalekém Ostrožci
  se konaly hromadné popravy Židů.
 • 00:35:08 Nechali je vykopat jámy
  a tam je nahé postříleli.
 • 00:35:12 Měla štěstí,
  rána nebyla smrtelná.
 • 00:35:14 V noci se vyhrabala
  zpod mrtvých těl
 • 00:35:17 a pak se tři dny ukrývala
  v okolních lesích.
 • 00:35:20 Bála se,
  aby ji nikdo neobjevil.
 • 00:35:22 Nahá a vysílená pak vklouzla
  do domku pana Kovta,
 • 00:35:26 který ji až do konce války
  ukrýval.
 • 00:35:32 Dům, kde žili,
  stál na tomto místě.
 • 00:35:41 Její příjmení
  bylo Vinekurová Sonja,
 • 00:35:45 ano, byla Židovka.
 • 00:35:49 No co tatínek?
  Čech to byl, co by byl?
 • 00:35:53 Zachránil ji,
  když končila válka.
 • 00:35:57 Ta pak už netrvala dlouho.
 • 00:36:00 A po válce se vzali
  a měli dvě děti, syna a dceru.
 • 00:36:07 A já jsem ta dcera Máňa
  a syn je Miroslav.
 • 00:36:15 Kurdybáň Varkovský,
 • 00:36:17 tady zachránili rodinu
  Sama a Anny Goldenbergových,
 • 00:36:21 kteří napsali zmiňovanou knížku
  Šeptání v temnotě.
 • 00:36:24 Popisují v ní záchranu své rodiny
  a dalších Židů,
 • 00:36:28 celkem dvacet sedm osob,
  v rodině paní Antonie Šindelářové,
 • 00:36:32 rozené Kučerové.
 • 00:36:34 Ani ona ani ostatní Češi
  to nedělali ze zištných důvodů,
 • 00:36:39 ale jenom proto, že to považovali
  za čestné a správné.
 • 00:36:44 V tomto domě
  na okraji české obce Martinovka
 • 00:36:47 položil židovský otec na práh domu
  rodiny Bačovských
 • 00:36:51 své šestiměsíční nemluvně,
  jehož matku nedávno zastřelili.
 • 00:36:55 Jemu samému šlo také o život,
  a doufal,
 • 00:36:58 že tak zachrání aspoň život
  svého synka.
 • 00:37:01 Rodina se ho ujala a vychovala
  jako své vlastní dítě.
 • 00:37:05 Po válce pak žil v Izraeli.
 • 00:37:07 To je ten šestiměsíční chlapeček,
  který u našich dveří zaplakal.
 • 00:37:14 Já řeknu jen několik slov.
 • 00:37:20 Děkuji rodině Bačovských.
 • 00:37:25 Musím zdůraznit, že na Volyni
  bylo takových případů mnohem víc.
 • 00:37:30 Zabýval jsem se tím
  po dobu dvou let,
 • 00:37:32 a v současné době je známo
  přes čtyřicet zachráněných
 • 00:37:36 a dvacet takových případů.
 • 00:37:38 Sedmi rodinám Volyňských Čechů
  byl v Izraeli udělen
 • 00:37:42 čestný titul s medailí
  Spravedliví mezi národy.
 • 00:37:46 Jejich jména jsou vyryta na Zdi cti
  mezi ostatními českými jmény
 • 00:37:51 v pamětním komplexu Yad Vashem
  v Jeruzalémě.
 • 00:37:55 Volyňských zachránců
  bylo však mnohem víc.
 • 00:38:02 Když se fronta přehoupla na Volyň,
 • 00:38:05 téměř všichni bojeschopní Češi
  se dobrovolně hlásili
 • 00:38:09 do 1. československého
  armádního sboru.
 • 00:38:12 Do té doby byla Svobodova armáda
  jenom brigádou.
 • 00:38:16 Díky Volyňským Čechům
  se stala armádním sborem.
 • 00:38:19 Tvořili v ní osmdesátiprocentní
  většinu.
 • 00:38:22 Mnozí položili život za vlast,
  aniž by ji někdy spatřili.
 • 00:38:26 Proslýchalo se,
  že tam byli i trestanci,
 • 00:38:29 které Stalin propustil z gulagů.
 • 00:38:32 Nebyli to ovšem kriminálníci,
  ale většinou ti,
 • 00:38:35 které před válkou NKVD zatkla
  jako nepřátele sovětského režimu.
 • 00:38:40 Kupičovští se nemohli dočkat.
 • 00:38:43 Byla to vzdálená obec
  od ostatních českých obcí,
 • 00:38:46 tak využili možnosti,
 • 00:38:49 kterou jim dal sovětský
  partyzánský velitel
 • 00:38:52 a polní poštou poslali tehdy ještě
  podplukovníkovi Svobodovi žádost,
 • 00:38:58 že tady je tahle skupina Čechů,
  bylo jich asi dvě stě padesát,
 • 00:39:03 aby na ně nezapomněli,
  že jsou připraveni jít.
 • 00:39:08 Jednoho dne jsme ráno vyrazili
  vstříc Československé armádě.
 • 00:39:14 Po osvobození
  volyňské části Ukrajiny
 • 00:39:17 Volyňští Češi spontánně vstupovali
  do Svobodových jednotek.
 • 00:39:21 Mladí se dělali staršími
  a starší mladšími,
 • 00:39:24 aby mohli bojovat
  a nastoupit do těch jednotek,
 • 00:39:27 aby mohli bojovat za svobodu země,
  kterou nikdy v životě neviděli.
 • 00:39:33 Velitelství 1. československého
  armádního sboru
 • 00:39:37 stálo ve městě Rovno na místě,
  kde dnes stojí památník.
 • 00:39:41 Z původní budovy zůstaly po válce
  jen trosky.
 • 00:39:45 Památník také připomíná,
 • 00:39:48 že téměř tisíc pět set
  Volyňských Čechů
 • 00:39:51 bojovalo za první světové války
  v Československých legiích
 • 00:39:55 jako známá Česká družina.
 • 00:40:05 Příchod Československé armády
  na Volyň
 • 00:40:08 vyvolalo ohromné nadšení
  obyvatelstva
 • 00:40:12 a každý se snažil pomoct.
 • 00:40:15 Kdo nemohl rukovat,
  tak z vesnic, které nebyly zničené,
 • 00:40:19 dávali lidé mouku, obilí,
  přiváželi maso.
 • 00:40:26 A vzniklo nadšení,
 • 00:40:30 že se koupí tanky
  pro Československou armádu,
 • 00:40:34 lidé sbírali peníze
 • 00:40:37 a odevzdali do banky
  asi devět set čtyřicet tisíc.
 • 00:40:42 Měl to být tank Pomsta za Malín
  a pak zase tank Žižka.
 • 00:40:48 Bylo to nadšení,
  to si nikdo neumí představit.
 • 00:40:52 Každej bral do města koně,
  a kůň už tam zůstal.
 • 00:40:59 Zatěžkávací zkouškou
  byl pro Svobodovu armádu
 • 00:41:02 především boj
  o Dukelský průsmyk.
 • 00:41:05 Těžké boje stály mnoho životů
  i Volyňské Čechy.
 • 00:41:08 Tam jsme se nacpali všichni,
  všechny útvary,
 • 00:41:12 dělostřelci,
  ti se nestačili ani rozvinout,
 • 00:41:16 pěšáci, ženisti, všichni.
 • 00:41:19 A když se zvedla mlha nahoru,
 • 00:41:22 tak najednou Němci spustili palbu
  z kulometů a minometů.
 • 00:41:28 Já jsem měl dojem,
  že jsme obklíčení,
 • 00:41:32 protože to střílelo ze všech stran,
  kolem dokola.
 • 00:41:35 Na obou stranách průsmyku tyto boje
  připomíná několik památníků.
 • 00:41:40 Svědčí i o tom,
  že právě Volyňští Češi
 • 00:41:44 se nejvíce ze všech skupin národa
 • 00:41:47 zasloužili o obnovení republiky.
 • 00:41:50 PÍSEŇ
  Každý Čech z Volyně,
 • 00:41:53 každý Čech z Volyně
  dvě vlasti miluje,
 • 00:41:57 dvě vlasti miluje.
 • 00:42:02 V jedné se narodil,
 • 00:42:06 v druhé zase žije,
 • 00:42:12 obě jsou drahé mu
  po celý věk.
 • 00:42:18 Každý Čech z Volyně
  obě má vroucně rád,
 • 00:42:26 když v jedné pobývá,
  o druhé nechá si zdát.
 • 00:42:35 Asi deset tisíc Volyňských Čechů
 • 00:42:38 vstoupilo do 1. čs. armádního sboru
  v Sovětském svazu,
 • 00:42:42 což bylo snad největší procento,
 • 00:42:45 které nějaká etnická skupina
  dala v armádě.
 • 00:42:50 A z toho skoro
  dva tisíce lidí padlo,
 • 00:42:54 takže v roce 1945
  asi osm tisíc volyňských vojáků
 • 00:42:59 přichází do Československa,
  kde začali usilovat o to,
 • 00:43:03 aby se mohli také vrátit
  ostatní příslušníci menšiny,
 • 00:43:07 to znamená jejich příbuzní
  a další.
 • 00:43:10 Tlačili na čs. orgány,
 • 00:43:13 aby byla podepsána
  československo-sovětská smlouva.
 • 00:43:17 Místní sovětské orgány
  neměly zájem na tom,
 • 00:43:21 aby odešli schopní pracovníci
  z Volyně,
 • 00:43:24 proto se ta jednání táhla
  až do července 1946,
 • 00:43:28 kdy teprve na základě osobního
  dopisu prezidenta Beneše Stalinovi
 • 00:43:34 se podařilo dosáhnout souhlasu
  sovětské vlády s reemigrací,
 • 00:43:40 s tím, že sovětská vláda to
  podmiňovala vzájemnou reemigrací,
 • 00:43:45 kdy Volyňští Češi se vraceli
  do Československa,
 • 00:43:49 ale zase z východního Slovenska
  měli dostat tamní Ukrajinci možnost
 • 00:43:55 reemigrovat nebo optovat
  pro Sovětský svaz.
 • 00:44:01 Velká událost našich dní.
 • 00:44:03 Volyňští Češi se vracejí domů,
  jedou ze Sovětského svazu.
 • 00:44:07 Vagóny jsou vytopené,
  jsou však jednoduché.
 • 00:44:11 Ale co na tom,
  jede se v nich krásně,
 • 00:44:14 vždyť je to cesta domů.
 • 00:44:16 Před osmdesáti lety se jejich
  předkové přestěhovali do Ruska.
 • 00:44:21 Sovětský svaz
  byl jejich druhou vlastí,
 • 00:44:23 ale Československo potřebuje
  pracovní síly
 • 00:44:27 a Volyňští Češi vyslechli výzvu.
 • 00:44:29 Na stanici v Košicích
  proběhlo slavné přivítání.
 • 00:44:33 Poprvé ve vlasti,
  poprvé na půdě Československa.
 • 00:44:37 Ve schránce je prsť z obce Malína,
  kterou stihl osud našich Lidic.
 • 00:44:43 Vzácná památka.
 • 00:44:46 Ti vojáci byli osidlováni
  v celém českomoravském pohraničí
 • 00:44:51 protože byly určité obavy
  zejména ze strany komunistů,
 • 00:44:56 aby nebyli koncentrováni tam,
  kde chtěli být,
 • 00:45:00 to znamená na Žatecku,
  což je vlastně nedaleko Prahy,
 • 00:45:05 a že by mohli představovat
  určitou hrozbu,
 • 00:45:08 takže dochází k jejich rozsídlení
  v celém pohraničí.
 • 00:45:14 Nakonec potom v průběhu
  prvního pololetí roku 1947
 • 00:45:19 se vrací asi třicet tři tisíc
  Volyňských Čechů.
 • 00:45:23 Volynští jsou odborníky
  v pěstování chmele.
 • 00:45:26 Uvítání na žateckém nádraží
  bylo dojemné,
 • 00:45:29 někteří z příchozích
  se zde setkali s příbuznými,
 • 00:45:32 kteří se vrátili už minulého roku.
 • 00:45:35 Volyňští Češi přijíždějí
  s celým svým majetkem,
 • 00:45:38 neboť Sovětský svaz dovolil,
 • 00:45:41 aby si vzali s sebou všechno,
  co jim patřilo.
 • 00:45:44 A už se stěhují do svého.
 • 00:45:47 Usedlost bude novým domovem těm,
 • 00:45:50 kteří neodolali volání
  staré vlasti.
 • 00:45:53 Češi zanechali na Volyni majetek
  v hodnotě jedné miliardy korun,
 • 00:45:57 a to bez půdy, která byla
  považována za státní vlastnictví.
 • 00:46:02 K mezistátní dohodě mezi
  Československem a Sovětským svazem
 • 00:46:06 došlo v roce 1951,
 • 00:46:08 kdy každá rodina měla dostat
  sto tisíc korun náhrady,
 • 00:46:13 jenomže mezitím do toho přišla
  měnová reforma v roce 1953
 • 00:46:17 a teprve po ní proběhlo
 • 00:46:20 to vnitrostátní
  majetkoprávní vyrovnání
 • 00:46:24 mezi československým státem
  a Volyňskými Čechy,
 • 00:46:27 takže nakonec každá rodina dostala
  pouhých pět tisíc korun.
 • 00:46:32 Když přišli, tak museli splácet
  ty získané majetky,
 • 00:46:36 a poté,
  když to splatili,
 • 00:46:39 tak museli vstoupit
  do jednotných zemědělských družstev
 • 00:46:43 a tím pádem o ten svůj majetek
  přišli.
 • 00:46:47 Naši předkové na Volyň přišli
  s několika ranci
 • 00:46:51 a my teď z Volyně odjíždíme
  zase s několika ranci.
 • 00:46:58 Jedeme vlakem a přemýšlíme o tom,
  že veškerá dřina
 • 00:47:03 a veškerý shromážděný majetek
  opouštíme,
 • 00:47:08 opouštíme snažení
  třech našich generací.
 • 00:47:14 Víme, že je všechno
  nenávratně pryč,
 • 00:47:18 ale jsme šťastní,
  že jedeme
 • 00:47:21 a vezeme si aspoň holý život.
 • 00:47:23 Když jsme se vrátili,
  velmi nás překvapilo,
 • 00:47:28 jak málo si váží zdejší obyvatelé
  své demokracie.
 • 00:47:33 Pro nás to byla záležitost
  úplně všeho,
 • 00:47:38 protože jsme si
  velice dobře uvědomovali,
 • 00:47:43 jak lehko se dá ztratit
 • 00:47:46 a do jak zoufalých situací
  se potom společnost dostává.
 • 00:47:52 Přišel osmačtyřicátý a viděli jsme,
  že se to už ujalo,
 • 00:47:56 ale že to nemůže dlouho vydržet,
  když je to takhle falešné.
 • 00:48:01 Přinesli nám do literaturu
  do školy,
 • 00:48:05 že prý jsou
  protikomunistická organizace,
 • 00:48:08 ale my jsme nevěděli, že za tři
  měsíce se tam vetřel udavač,
 • 00:48:13 spolupracovník StB,
  který to dirigoval.
 • 00:48:16 A že musíme mít zbraně
  a přepadneme Svaz brannosti,
 • 00:48:20 nevyšlo to,
  pak že přepadne letiště v Žatci,
 • 00:48:24 to že měla pronajaté Hagana
 • 00:48:26 a ze Sovětského svazu
  tam převáželi zbraně
 • 00:48:29 a v Žatci je překládali
  a letadly je vozili do Izraele.
 • 00:48:33 Tak se to mělo přepadnout,
  už se to organizovalo,
 • 00:48:37 a ani to netrvalo měsíc,
  co se tohle projednávalo,
 • 00:48:42 a 19. listopadu ve 22.30
  jsem byl zatčen.
 • 00:48:48 Já jsem dostal šest roků,
 • 00:48:50 dostal jsem navíc,
  protože jsem byl velitel buňky.
 • 00:48:54 Odseděl jsem si to na Jáchymovsku,
 • 00:48:56 tři roky jsem byl
  na Mariánský na šachtě,
 • 00:48:59 pak chvíli na Eliáši
 • 00:49:01 a zbytek dva roky jsem si odseděl
  na Ležnici na Slavkovsku.
 • 00:49:05 Tatínek měl domov v Malíně,
  prostě to byl domov.
 • 00:49:10 Volyň a Český Malín,
  to byl domov.
 • 00:49:13 Ale vlast měla většina Volyňáků
  v Čechách.
 • 00:49:17 A Čechy pro ně byly
  ráj to na pohled.
 • 00:49:23 Když se sem vrátili,
  tak se vrátili s velkou nadějí,
 • 00:49:27 zvláště ti,
 • 00:49:30 kteří ztratili rodiny
  právě třeba v Malíně.
 • 00:49:34 Vrátili se s velkou nadějí do Čech,
  a čekali,
 • 00:49:39 že tady začnou pracovat
  a budovat znova,
 • 00:49:43 ale mnohé z nich tady potkal
  takový osud,
 • 00:49:47 který byl ještě těžší,
  než vůbec život na Volyni.
 • 00:49:52 Můj tatínek se tady seznámil
  s mojí maminkou,
 • 00:49:56 která učila v Trnovanech.
 • 00:49:59 Pak jsem se ve čtyřicátém
  sedmém roce narodila já
 • 00:50:03 a ve čtyřicátém devátém roce
  tatínka zavřeli
 • 00:50:07 na známý paragraf 231,
  velezrada.
 • 00:50:16 ZPÍVAJÍ
  Ta naše písnička česká,
 • 00:50:20 ta je tak hezká,
  tak hezká.
 • 00:50:26 Tak jako na louce kytička,
  vyrostla ta naše písnička...
 • 00:50:30 Většina Čechů, kteří na Volyni
  do konce druhé světové války žili,
 • 00:50:36 se vrátila v roce 1947
  do Čech.
 • 00:50:38 Někteří,
  hlavně ti ze smíšených manželství,
 • 00:50:42 však museli zůstat.
 • 00:50:44 Oni i mnozí jejich potomci,
  ztraceni v ukrajinském moři,
 • 00:50:49 dál sní o vzdálené vlasti
  svých předků
 • 00:50:52 a často už lámanou češtinou
  s ukrajinským přízvukem
 • 00:50:55 se snaží si ji dodnes
  připomínat.
 • 00:50:59 Zpívejte, lidičky,
  ty naše písničky,
 • 00:51:04 písničky z Moravy, z Čech.
 • 00:51:12 Ta naše písnička
  je sice prostičká,
 • 00:51:17 ale je nejhezčí z všech.
 • 00:51:24 Ta naše písnička česká,
 • 00:51:29 ta je tak hezká,
  tak hezká.
 • 00:51:35 Tak jako na louce kytička,
 • 00:51:40 vyrostla ta naše písnička.
 • 00:51:46 Až se ta písnička ztratí,
 • 00:51:52 pak už nic nebudem mít.
 • 00:51:58 Jestli nám zahyne,
  všechno s ní uplyne,
 • 00:52:02 potom už nebudem žít.
 • 00:52:04 Skryté titulky: M. Čumpelíková
  Česká televize 2013

Související