iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2013
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

28 hlasů
19081
zhlédnutí

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky 2013

Záznam přenosu z Vladislavského sálu Pražského hradu

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky

 • 00:00:00 PROJEV PREZIDENTA
  A PŘEDÁVÁNÍ STÁTNÍCH VYZNAMENÁNÍ
 • 00:00:21 Dobrý večer z Vladislavského sálu
  Pražského hradu
 • 00:00:30 dnešní 28. říjen je očekáván s
  větším napětím
 • 00:00:32 než v nedávných letech.
 • 00:00:38 Je to poprvé, kdy je hostitelem
  Miloš Zeman,
 • 00:00:44 je to poprvé, co se 28. říjen slaví
  bezprostředně po volbách.
 • 00:00:51 I když 28. října 1929 se také
  konaly volby, ale to je dávno.
 • 00:00:58 Mluví se o tom, že mezi hosty není
  řada pozvaných, drtivá řada rektorů
 • 00:01:06 nebo šéf ČSSD Sobotka, a také jeden
  z navržených na vyznamenání,
 • 00:01:10 hudebník Mišík odmítl přijít.
 • 00:01:16 Sál je již zcela zaplněn, za chvíli
  začne slavnostní program,
 • 00:01:20 jehož součástí je projev prezidenta.
 • 00:01:31 Dá se očekávat, že projev pronese
  spatra a poté předá
 • 00:01:34 státní vyznamenání.
 • 00:01:41 V tuto chvíli do sálu přicházejí
  vysocí ústavní činitelé.
 • 00:01:47 Předseda Senátu Štěch s chotí,
 • 00:01:53 za ním předseda vlády v demisi
  Rusnok s manželkou.
 • 00:02:00 A konečně předseda Ústavního soudu
  Rychetský s chotí.
 • 00:02:09 Tito hosté zaujmou místa v první
  řadě levého bloku.
 • 00:02:19 Jak vidíte, v dalších řadách jsou
  členové současné vlády J. Rusnoka.
 • 00:02:40 A za malou chvíli by do sálu,
  do tohoto 62metrového sálu
 • 00:02:45 měly přijít další významné
  osobnosti.
 • 00:02:48 Předně první dáma.
 • 00:02:56 Jde v doprovodu prezidentského
  kancléře Mynáře.
 • 00:03:06 A také bývalý prezidentský pár,
  Václav Klaus s chotí Livií.
 • 00:03:13 Pro Václava Klause je to po
  dlouhých letech první 28. říjen,
 • 00:03:20 za kterých takříkajíc není
  zodpovědný, který si může užít
 • 00:03:26 jako host. Spolu s Klausovými do
  první řady vedle Zemanové
 • 00:03:36 přijde za malou chvíli i manželka
  zesnulého prezidenta Václava Havla
 • 00:03:39 Dagmar Havlová.
 • 00:03:49 Hosté sedí na té straně sálu, kde
  jsou funkcionáři Senátu.
 • 00:03:55 To je další novinka, letos zde
  nejsou poslanci, protože stará
 • 00:04:00 sněmovna byla rozpuštěna a ustavena
  bude až v listopadu.
 • 00:04:19 Do sálu přicházejí trubači.
 • 00:04:28 A za chvíli by měli být do sálu
  přineseny insignie
 • 00:04:32 nejvyšších státních vyznamenání.
 • 00:04:45 Tedy zopakujme, že jde o Řád bílého
  lva, Řád T. G. Masaryka,
 • 00:04:51 Medaile za hrdinství a Medaile za
  zásluhy.
 • 00:04:55 To jsou čtyři nejvyšší státní
  vyznamenání.
 • 00:04:58 Dva řády, dvě medaile.
 • 00:05:06 Je pochopitelně jen na prezidentovi,
  zda a komu tato nejvyšší
 • 00:05:13 vyznamenání udělá, a samozřejmě je
  i na něm, zda každý rok udělá
 • 00:05:25 udělí všechny čtyři typy
  vyznamenání, je to jen v režii
 • 00:05:31 prezidenta a je to také téma
  častých diskusí a spekulací.
 • 00:05:38 V posledních dnech jich zazněla
  řada o jménech.
 • 00:05:46 Jedno jméno můžeme prozradit,
  protože ho řekl sám prezident.
 • 00:06:04 Při červnové pietě prozradil jméno
  Marie Uchytilové.
 • 00:06:10 Jak vidíte, jsou zde zástupci
  veřejné sféry, politici,
 • 00:06:18 předsedové důležitých politických
  uskupení, zástupci kulturní,
 • 00:06:26 společenské a akademické sféry, i
  když rektoři chybí, jak bylo řečeno.
 • 00:06:34 Insignie jsou nyní umisťovány na
  zvláštní místo před podiem,
 • 00:06:44 tedy před místem, kde už jsou
  připraveni jejich pozdější držitelé,
 • 00:06:53 kteří za pár minut z rukou
  prezidenta Zemana
 • 00:06:56 vyznamenání obdrží.
 • 00:07:22 28. říjen je považován za
  nejdůležitější státní svátek.
 • 00:07:33 Je to den vzniku samostatného
  Československa, tedy země,
 • 00:07:38 za kterou vojáci na bojištích
  pokládali životy,
 • 00:07:42 proto je to i velmi významný
  vojenský svátek.
 • 00:07:48 Proto se dnes také tradičně
  odehrávala vojenská přísaha.
 • 00:07:55 Říkám to proto, že nyní přinášejí
  vojáci Hradní stráže
 • 00:07:59 historické vojenské prapory.
 • 00:08:06 V čele jde historická standarta
  prezidenta republiky,
 • 00:08:14 skutečná historická vlajka
  T. G. Masaryka.
 • 00:08:23 A za ní legionářské prapory,
  prapory meziválečné čs. armády
 • 00:08:32 a za ní vlajky odboje i již
  neexistující československé armády.
 • 00:08:43 Prapory, které symbolizují
  kontinuitu s 1. republikou.
 • 00:08:50 Reprezentují hlavně hrdinství těch,
  kteří pro ni bojovali.
 • 00:09:41 Právě to spojení mezi prapory
  moderních jednotek
 • 00:09:50 a prapory jednak čs. legií, ale
  také prvorepublikové armády
 • 00:09:56 a prapory z 2. světové války mají
  symbolizovat kontinuitu
 • 00:10:00 existence tohoto státu a jeho
  ozbrojených sil.
 • 00:10:10 Prezident je vrchním velitelem
  ozbrojených sil.
 • 00:10:16 Vlajkonoši zaujali místo po obvodu
  Vladislavského sálu.
 • 00:10:34 FANFÁRA
 • 00:10:45 A za doprovodu fanfáry ze 4. věty
  8. symfonie g-dur Antonína Dvořáka
 • 00:10:54 přicházejí vojáci se dvěma
  nejdůležitějšími vlajkami,
 • 00:11:01 s vlajkou státu a prezidentskou
  zástavou.
 • 00:11:07 Tyto jediné dvě vlajky se nikdy
  nesklánějí.
 • 00:11:17 To symbolizuje pomíjivost mandátu
  jakéhokoli prezidenta
 • 00:11:22 a prezidentky, ale trvalost
  existence státu a výjimečnost
 • 00:11:25 těchto insignií.
 • 00:12:08 A za chvíli do sálu přijde ten
  nejdůležitější, prezident Zeman.
 • 00:12:24 FANFÁRA
 • 00:12:33 Tradičně za doprovodu fanfáry
  z opery Libuše Bedřicha Smetany.
 • 00:12:41 Za malou chvíli vstoupí do sálu
  prezident Zeman.
 • 00:12:48 Pro něj to zdaleka není první
  28. říjen, který zde zažívá,
 • 00:12:54 ale je to prvně, kdy je on
  prezidentem, a tedy i hostitelem.
 • 00:13:03 Prezident přednese svůj projev a
  poté udělí, můžeme prozradit,
 • 00:13:11 několika desítkám osobností
  nejvyšší státní vyznamenání.
 • 00:13:19 První přímo zvolený prezident v
  české i československé historii.
 • 00:13:28 Zaujme čestné místo v první řadě
 • 00:13:38 a po doznění státní hymny v podání
  Pražského filharmonického sboru
 • 00:13:45 by měl dojít k pultíku a přednést
  slavnostní projev k dnešnímu svátku.
 • 00:14:00 FANFÁRY
 • 00:14:27 ZNÍ ČESKÁ STÁTNÍ HYMNA
 • 00:15:46 V podání Pražského filharmonického
  sboru dozněla státní hymna.
 • 00:15:50 A slova se nyní ujme prezident
  Miloš Zeman.
 • 00:16:01 Vážení občané, dámy a pánové
  přítomní zde v sále,
 • 00:16:08 vážení posluchači, sešli jsme se
  při příležitosti
 • 00:16:16 nejvýznamnějšího státního svátku,
  vzniku samostatného Československa.
 • 00:16:20 Dovolte mi, abych vás srdečně
  přivítal.
 • 00:16:29 Nyní s projevem vystoupí prezident
  republiky Miloš Zeman.
 • 00:16:46 Vážený pane předsedo Senátu
  Parlamentu ČR,
 • 00:16:55 vážený pane předsedo Ústavního
  soudu, vážený pane předsedo vlády,
 • 00:17:03 vážení členové vlády, vážený pane
  prezidente Václave Klausi,
 • 00:17:12 vážená paní Klausová, vážená paní
  Havlová, milí hosté,
 • 00:17:23 každý rok touto dobou se scházíme
  proto, abychom se zamysleli
 • 00:17:32 nad smyslem českých dějin
  a nad postavením našeho státu
 • 00:17:37 v Evropě a ve světě.
 • 00:17:46 Tyto diskuse jsou jistě plodné,
  ale něco mi v nich chybí.
 • 00:17:52 Chybí mi v nich jisté odosobnění
  českých dějin.
 • 00:18:01 Malá, téměř nulová závislost
  dějinného pohybu
 • 00:18:04 na jeho skutečných nositelích.
 • 00:18:18 Dovolte mi, abych připomněl jednu
  větu z Čapkových Hovorů s TGM,
 • 00:18:27 kde Tomáš Masaryk říká: "Bez
  Beneše bychom republiku neměli."
 • 00:18:32 A samozřejmě, že to neplatilo jen
  o Benešovi, platilo to
 • 00:18:43 o Milanu Rastislavu Štefánikovi a
  v první řadě o samotném Masarykovi.
 • 00:18:51 Byli jsme vychováváni v
  přesvědčení, že dějiny mají
 • 00:18:58 jakýsi samopohyb, že jsou neseny
  železnou nutností přírodního
 • 00:19:06 zákona, že existuje to, čemu se
  říká mainstream,
 • 00:19:12 tedy hlavní proud a že ten, kdo z
  tohoto mainstreamu vybočí,
 • 00:19:22 se nutně utopí. Dovolte mi, abych
  se vrátil k Masarykově památce
 • 00:19:31 a připomněl vám, že to byl právě
  on, kdo narušoval svými myšlenkami
 • 00:19:39 a svou prací onen pomyslný hlavní
  proud.
 • 00:19:47 Člověk, který se postavil
  proti převládajícímu myšlení,
 • 00:19:54 ať už to byla hilsneriáda,
  rukopisná falsa
 • 00:19:57 nebo záhřebský proces.
 • 00:20:08 Člověk, kterému většinová populace
  vytloukla okna z jeho bytu
 • 00:20:13 a kterého studenti při jeho
  přednáškách vypískali.
 • 00:20:22 Člověk, který v 65 letech
  odešel do exilu.
 • 00:20:31 Odešel do exilu se svým snem,
  se snem samostatnosti
 • 00:20:40 Československa, a tento sen
  se téměř všem
 • 00:20:50 tzv. realistickým politikům zdál
  jako něco naprosto nesmyslného.
 • 00:20:56 Přesto tento sen zvítězil.
 • 00:21:04 Nezdá se mi správné, abychom české
  dějiny chápali jenom jako souboj
 • 00:21:13 abstraktních idejí, zdá se mi
  správné, abychom těmto dějinám
 • 00:21:20 rozuměli jako souboji myšlenek,
  jejichž nositeli
 • 00:21:26 jsou konkrétní lidé, a proto jsem
  pojal dnešní státní svátek
 • 00:21:37 nikoli jako filozofickou disputaci
  o smyslu českých dějin,
 • 00:21:45 ale jako příběhy konkrétních
  lidských bytostí,
 • 00:21:52 kterým jsem těmto den udělil
  státní vyznamenání.
 • 00:22:02 Jsou mezi nimi lidé různých
  profesí, ale jedno je spojuje.
 • 00:22:06 Zanechali za sebou dílo.
 • 00:22:20 Dílo, za kterým, pokud se ohlédnou,
  něco zůstává jako vyrytá stopa
 • 00:22:24 v dějinách, nikoli jako stopa v
  písku.
 • 00:22:31 Jsou mezi nimi umělci, kteří
  rozdávali radost a úsměv.
 • 00:22:41 A v době, kde v českém skeptickém
  národu často přežívá deprese,
 • 00:22:49 mnohdy málo odůvodněná,
  je právě radost a úsměv
 • 00:22:55 tím nesmírně cenným, co můžeme
  lidem dát.
 • 00:23:06 Jsou mezi nimi lidé, kteří dali
  práci svým zaměstnancům
 • 00:23:13 či řečeno baťovskou terminologií,
  svým spolupracovníkům.
 • 00:23:21 Podnikatel, který třebaže
  zaměstnává 8000 zaměstnanců,
 • 00:23:29 dokázal ze zisků své firmy
  vybudovat ve svém městě
 • 00:23:39 nádherné kulturní zařízení,
  aniž by ho k tomu kdokoli nutil,
 • 00:23:45 další podnikatel, který zdvihl
  z prachu svůj podnik
 • 00:23:51 a vrátil mu zašlou slávu.
 • 00:24:01 Jsou mezi nimi sportovci, žena,
  jejíž světový rekord v atletice
 • 00:24:06 je již 30 let nepřekonán.
 • 00:24:14 Ale také člověk, který ve svém
  motocyklovém sportu
 • 00:24:27 utrpěl četná zranění a četné,
  v tomto případě doslovné pády,
 • 00:24:33 a vždy se dokázal zdvihnout
  a vždy dokázal bojovat dál.
 • 00:24:37 Skláním se s úctou před těmito
  lidmi.
 • 00:24:53 Zákon o státních vyznamenáních mi
  umožňuje udělit státní vyznamenání
 • 00:24:57 za zásluhy 1., 2. a 3. třídy.
 • 00:25:02 Kdo jsem já, abych o tom měl právo
  rozhodovat?
 • 00:25:08 Kromě toho se domnívám, že by to
  bylo ponižující i pro samotné
 • 00:25:13 vyznamenané, a proto jsem se
  rozhodl všem těmto lidem
 • 00:25:28 tedy 29, což je o 7 více než loni,
  udělit buď Medaili za zásluhy
 • 00:25:35 1. třídy a dvěma z nich, kteří již
  tuto medaili získali v minulosti,
 • 00:25:40 udělit Řád T. G. Masaryka.
 • 00:25:48 Přál bych si, aby naše setkání
  bylo projevem úcty vůči
 • 00:25:57 vyznamenaným. Jsou to mj. tři
  intelektuálové,
 • 00:26:02 kteří mimochodem v prvním kole
  prezidentské volby
 • 00:26:15 hlasovali pro mého protikandidáta,
  ale není nic cennějšího
 • 00:26:20 než názor oponenta, který vás nutí
  k přemýšlení.
 • 00:26:24 Jak říkal Masaryk, myšlení bolí.
 • 00:26:30 Ale pokud jsme v zajetí svých
  vlastních myšlenek
 • 00:26:37 a nenasloucháme názoru svých
  oponentů, tak zákonitě
 • 00:26:42 degenerujeme a stáváme se spíše
  fosilií než aktivně uvažujícím
 • 00:26:46 a aktivně myslícím člověkem.
 • 00:26:56 Jsou, jak už jsem řekl, mezi námi
  lidé, kteří desítky a desítky let
 • 00:27:02 rozdávali lidem to nejcennější,
  úsměv.
 • 00:27:09 Jsou zde vynikající umělci
  světového jména.
 • 00:27:19 Jsou zde lékaři. A já bych u
  jednoho ze dvou vyznamenaných
 • 00:27:24 lékařů rád citoval jeho krásný
  výrok:
 • 00:27:32 "Budu léčit prezidenta stejně tak,
  jako bych léčil bezdomovce."
 • 00:27:44 A každý, kdo vrací lidem zdraví a
  život, je hoden naší nesmírné úcty.
 • 00:27:55 Jsou zde lidé, kteří pozdvihli
  český průmysl, opomíjenou oblast
 • 00:28:04 naší ekonomické politiky, jsou zde
  lidé, kteří byli válečnými
 • 00:28:10 veterány v Tobruku nebo v Royal
  Air Force.
 • 00:28:17 Je zde, bohužel in memoriam,
  i poslední politický vězeň,
 • 00:28:21 který zemřel ve vězení.
 • 00:28:29 A mohl bych tak pokračovat dál a
  dál, a nerad bych na kohokoli
 • 00:28:35 zapomněl, ale protože můj projev
  by měl být co nejkratší,
 • 00:28:43 dovolte mi, abych skončil jednou
  vyznamenanou,
 • 00:28:49 která bohužel rovněž není mezi
  námi, protože zemřela
 • 00:28:54 den před listopadovou revolucí.
 • 00:29:04 Je to autorka nejkrásnějšího a
  nejsmutnějšího pomníku,
 • 00:29:08 který jsem kdy v životě viděl.
 • 00:29:14 Je to sousoší lidických dětí.
 • 00:29:22 Tato sochařka se nedožila za svého
  života instalace tohoto pomníku.
 • 00:29:33 Ale její dílo nám připomíná ony
  temné stránky naší minulosti,
 • 00:29:38 na které bychom nikdy neměli
  zapomenout.
 • 00:29:48 Mezi vyznamenanými je i symbol
  pražského jara.
 • 00:29:55 Ono krásné vzepětí národa, které
  skončilo pod pásy sovětských tanků.
 • 00:30:05 Tak bych mohl pokračovat dál a dál,
  a věřím, že v příštích 4 letech
 • 00:30:12 bude počet takto vyznamenaných
  dále narůstat
 • 00:30:23 a bude rezonovat s tím, jak tyto
  lidi zná veřejnost.
 • 00:30:33 V minulosti jsme byli svědky četby
  dlouhých životopisů.
 • 00:30:42 Myslím si, že lidé, které jsem
  vybral, žádný dlouhý životopis
 • 00:30:51 nepotřebují, protože svým dílem
  prokázali, že souzní
 • 00:30:56 s naší společností a jsou jí známi.
 • 00:31:05 Dovolte mi, abych svůj projev
  zakončil ještě jednou poznámkou.
 • 00:31:13 U žádného z vyznamenaných nebyla
  strmá kontinuální cesta na vrchol.
 • 00:31:18 Byly zde vzestupy a pády.
 • 00:31:23 Byla zde zranění a byly chyby.
 • 00:31:30 Vždyť i Tomáš Baťa ve svém životě
  3x zbankrotoval,
 • 00:31:34 než se stal tím, čím byl.
 • 00:31:41 Nevěřím příliš těm, kdo ve svém
  životě neutrpí žádný šrám.
 • 00:31:48 Protože i šrámy patří k životu.
 • 00:31:55 Ale jsou šrámy, které si
  zasazujeme svými vlastními chybami
 • 00:31:59 a jsou rány, které nám zasazují
  druzí.
 • 00:32:10 A mnoho z vyznamenaných muselo
  čelit nejrůznějším druhům
 • 00:32:17 závistivých pomluv, pomluv těch,
  kterými říkám komentátoři.
 • 00:32:27 Komentátor je člověk, který s
  hněvem a nenávistí popisuje
 • 00:32:39 dílo druhých, aby zakryl, že za
  ním samotným žádné dílo není.
 • 00:32:46 A právě proto pokládám za svou
  čest, že se mohu s úctou sklonit
 • 00:32:52 před lidmi, kteří těmto pomluvám
  odolali.
 • 00:33:02 Dovolte mi, a bych jménem vás
  všech blahopřál vyznamenaným
 • 00:33:09 ke státnímu svátku ČR, neboť jsou
  to právě oni,
 • 00:33:16 kdo tvořili a dodnes tvoří dějiny
  naší společnosti.
 • 00:33:19 Děkuji vám za vaši pozornost.
 • 00:33:29 Tolik prezidentův projev.
 • 00:33:37 Za chvíli bude číst jména
  vyznamenaných kancléř Mynář.
 • 00:33:42 Dozvíme se i konkrétní jména, tváře
  jste již viděli.
 • 00:33:47 Vážení občané, dámy a pánové,
 • 00:33:52 u příležitosti řádového dne
  28. 10. 2013
 • 00:33:57 se prezident rozhodl ocenit
  občanské zásluhy
 • 00:34:05 o budování státu, výjimečné činy
  osobností propůjčením
 • 00:34:11 nebo udělením státních vyznamenání.
 • 00:34:20 Prezident propůjčuje Řád TGM
  Erazimu Kohákovi
 • 00:34:27 za zásluhy o rozvoj demokracie a
  lidská práva.
 • 00:34:48 Prezident propůjčuje Řád TGM
  Jiřímu Suchému, divadelnímu umělci
 • 00:34:54 za vynkající zásluhy o rozvoj
  demokracie.
 • 00:35:19 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy M. Bělohradskému
 • 00:35:23 za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • 00:35:34 Prezident republiky uděluje
  Medaili za zásluhy J. Bohdalové,
 • 00:35:42 herečce, za zásluhy o stát v
  oblasti umění.
 • 00:36:25 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy L. Brabcovi, kytaristovi,
 • 00:36:29 za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:36:52 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy S. Červené,
 • 00:36:58 operní pěvkyni, za zásluhy o stát
  v oblasti umění.
 • 00:37:35 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy F. Čubovi, podnikateli,
 • 00:37:40 za zásluhy o stát v oblasti
  hospodářské.
 • 00:38:11 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy J. Dvořáčkovi, urologovi,
 • 00:38:15 za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • 00:38:34 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy M. Grégrovi,
 • 00:38:39 bývalému ministrovi průmyslu a
  obchodu, za zásluhy o stát
 • 00:38:43 v oblasti hospodářství.
 • 00:39:06 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy J. Kellerovi, sociologovi,
 • 00:39:10 za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • 00:39:38 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy R. Koupolskému, mořeplavci,
 • 00:39:45 za zásluhy o stát v oblasti
  sportu.
 • 00:40:03 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy J. Kratochvílové, atletce,
 • 00:40:09 za zásluhy o stát v oblasti sportu.
 • 00:40:36 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy J. Křížovi, právníkovi,
 • 00:40:41 za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • 00:41:00 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy J. Kůrkovi,
 • 00:41:10 olympijskému vítězi ve střelbě,
  za zásluhy o stát v oblasti sportu.
 • 00:41:32 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy L. Lipskému, herci,
 • 00:41:37 za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:42:06 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy
 • 00:42:18 Z. Mahlerovi, spisovateli,
  pedagogovi a scénáristovi
 • 00:42:29 za zásluhy o stát v oblasti
  kultury, výchovy a školství.
 • 00:42:45 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy K. Moučkové,
 • 00:42:51 televizní a rozhlasové hlasatelce
  a moderátorce,
 • 00:42:56 za zásluhy o stát v oblasti
  kultury.
 • 00:43:21 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy P. Pafkovi, lékaři,
 • 00:43:27 za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • 00:43:51 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy P. Rausnitzovi,
 • 00:43:56 podnikateli, za zásluhy o stát v
  oblasti hospodářské.
 • 00:44:20 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy F. Slováčkovi,
 • 00:44:28 dirigentovi a hudebníkovi, za
  zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:44:48 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy K. Srpovi,
 • 00:44:57 předsedovi Jazzové sekce, za
  zásluhy o stát v oblasti kultury.
 • 00:45:17 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy J. Světlíkovi, podnikateli,
 • 00:45:22 za zásluhy o stát v oblasti
  hospodářské.
 • 00:45:49 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy E. Sykové, lékařce a
 • 00:45:55 vědkyni, za zásluhy o stát v
  oblasti vědy.
 • 00:46:21 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy F. Šťastnému,
 • 00:46:28 silničnímu motocyklovému
  závodníkovi, za zásluhy o stát
 • 00:46:35 v oblasti sportu. Medaili přebírá
  manželka.
 • 00:46:58 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy M. Uchytilové,
 • 00:47:07 sochařce pomníku lidických dětí in
  memoriam,
 • 00:47:12 za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:47:15 Medaili přebírá dcera.
 • 00:47:29 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy J. Jíchovi,
 • 00:47:38 házenkáři a trenérovi in memoriam,
  za zásluhy o stát v oblasti sportu.
 • 00:47:44 Vyznamenání přebírá dcera.
 • 00:48:00 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy plukovníkovi J. Vodičkovi,
 • 00:48:11 předsedovi Českého svazu bojovníků
  za svobodu, v zásluhách o stát
 • 00:48:15 v oblasti bezpečnosti občanů.
 • 00:48:34 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy plukovníkovi P. Vranskému,
 • 00:48:43 veteránovi bojů u Tobruku a
  příslušníkovi Royal Airforce,
 • 00:48:52 za zásluhy o stát a bezpečnost
  občanů.
 • 00:49:13 Prezident uděluje Medaili za
  zásluhy P. Vonkovi,
 • 00:49:21 obhájci lidských práv in memoriam,
  v oblasti bezpečnosti státu
 • 00:49:27 a občanů. Medaili přebírá bratr.
 • 00:49:50 Vážené dámy, vážení pánové,
 • 00:49:57 slavnostní ceremoniál předávání
  státních vyznamenání
 • 00:50:03 za rok 2013 končí. Dovolte mi,
  abych vám popřál hezký večer.
 • 00:50:16 30 vyznamenaných tedy převzalo
 • 00:50:22 z rukou prezidenta republiky
  nejvyšší státní vyznamenání.
 • 00:50:28 Prezident tedy letos udělil jen 2
  typy vyznamenání,
 • 00:50:37 a totiž Řád TGM a Medaili za
  zásluhy, nikoli Řád bílého rva.
 • 00:50:46 A není žádný laureát Medaile za
  hrdinství.
 • 00:50:54 Za husitského chorálu jsou odnášeny
  státní zástavy a prapory.
 • 00:51:11 Prezident tedy v projevu nehovořil
  o politické situaci,
 • 00:51:16 ale jen o historických
  souvislostech dnešního dne
 • 00:51:24 státního svátku, dne vzniku
  samostatné Československé republiky.
 • 00:51:37 Bylo to pro něj první udílení
  státních vyznamenání,
 • 00:51:41 proto osvětlil svou motivaci výběru.
 • 00:51:50 Mezi vyznamenanými měl být i
  hudebník Vladimír Mišík,
 • 00:51:55 který ale vyznamenání z rukou
  prezidenta odmítl.
 • 00:52:04 Taktéž letos prezidentovi nenavrhli
  ocenění političtí vězni.
 • 00:52:13 Ale mezi vyznamenanými byl i
  významný politický vězeň P. Vonka.
 • 00:52:21 Bohužel in memoriam, protože jak
  prezident Zeman řekl,
 • 00:52:29 Vonka byl posledním vězněný, který
  během komunismu ve vězení zemřel.
 • 00:52:38 Jména vyznamenaných různě kolovala,
  byly různé spekulace,
 • 00:52:44 takže se ukázaly většinově jako
  správné, protože mezi vyznamenanými
 • 00:52:56 byli např. J. Suchý nebo televizní
  hlasatelka K. Moučková
 • 00:53:00 a další osobnosti.
 • 00:53:19 Samozřejmě také J. Bohdalová,
  prezident řekl, že si vyznamenání
 • 00:53:27 také zaslouží. A další lidé, kteří
  byli vždy, a nikdy se tím netajili,
 • 00:53:31 blízko M. Zemana.
 • 00:53:39 FANFÁRA
 • 00:53:54 Vojáci Hradní stráže odnášejí
  státní vlajku
 • 00:54:00 a vlajku prezidenta republiky, což
  znamená, že za chvíli skončí
 • 00:54:07 slavnostní část dnešního večerního
  programu tady na Pražském hradě.
 • 00:54:16 Pozvaní hosté, kteří přijali
  pozvání prezidenta včetně
 • 00:54:22 vyznamenaných se odeberou podél
  jižních salonů tzv. Širokou chodbou
 • 00:54:29 a dále do Španělského sálu, kde
  bude pokračovat tradiční
 • 00:54:33 neveřejná část 28. října.
 • 00:54:42 Prezident republiky, bývalý
  prezident Klaus s manželkami
 • 00:54:51 a bývalá první dáma D. Havlová s
  kancléřem opouštějí svá místa,
 • 00:54:57 stejně jako další významní státní
  činitelé.
 • 00:55:05 Nepochybně jako vždy v minulosti
  budou jména vyznamenaných
 • 00:55:18 různě komentována, ale to není nic
  nového, to zažil jak Václav Klaus,
 • 00:55:26 tak Václav Havel. V řadě případů
  těch, jimž tito dva bývalý
 • 00:55:30 prezidenti nejvyšší státní
  vyznamenání udělili.
 • 00:55:35 Za chvíli budou odcházet ze sálu i
  další hosté,
 • 00:55:39 tedy přenos ČT končí.
 • 00:55:43 Hezký zbytek svátečního večera.
 • 00:55:48 Skryté titulky:
  Tomáš Seidl