iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 6. 2017
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

16 hlasů
41720
zhlédnutí

Přízraky

Experimentální dokumentární film o přízracích mizejícího místa, kterým pochodovaly dějiny 20. století.

68 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Přízraky

 • 00:00:31 Nebýt tady,
  nebýt nikde.
 • 00:00:43 A už brzy...
 • 00:00:50 Nic strašnějšího,
  nic pravdivějšího
 • 00:00:56 a pod tím vším proudí
  touha po zapomnění.
 • 00:01:02 Když se dívám na naši obec,
  myslím tím Milovice, kde žiji,
 • 00:01:06 ten významný moment nastal,
 • 00:01:08 když se rozhodlo o tom,
  že tady bude vojenské cvičiště.
 • 00:01:14 Všechno, co se tady dělo,
  mělo určitý vztah a souvislost
 • 00:01:18 s armádou, ať už to byla
  armáda rakousko-uherská,
 • 00:01:21 ať už to byla armáda československá,
  ba možno říci i německá, okupační,
 • 00:01:24 potom opět československá
  i ruská,
 • 00:01:27 která tady byla až do r. 1991.
 • 00:01:30 Na všechno jsem se díval,
  abych tak řekl,
 • 00:01:32 vojenskýma očima.
 • 00:01:33 Všechno jsem posuzoval
  a porovnával.
 • 00:01:54 Nedaří se najít?
 • 00:01:57 Musí se najít,
  vždyť jsem je včera měl!
 • 00:02:04 Jenže jsem to všecko přerovnával.
  Krucinál!
 • 00:02:08 Budu nadávat.
 • 00:02:17 Kam jsem to dal?
 • 00:02:19 Mám dojem, že do tohohle
  jsem to asi nedával.
 • 00:02:37 PÍPÁNÍ MORSEOVKY
 • 00:02:54 RÁNA
 • 00:03:12 Jezdím si sem odpočinout.
 • 00:03:14 Co si budem povídat, ti lidi,
  to jsou militantní magoři,
 • 00:03:17 co si tady běhají
  a nemůžou bez toho být,
 • 00:03:19 takhle se odreagováváme.
 • 00:03:21 Kde mají být při tom výstřelu?
 • 00:03:23 Asi takhle. Tam tím směrem.
 • 00:03:26 Že člověka zabijete, uběháte,
  ustřílíte nebo taktikou přelstíte,
 • 00:03:31 to je jedno, ten adrenalin,
  že to člověku lítá nad hlavou,
 • 00:03:33 bojí se, fakt se třepe
  vystrčit hlavu,
 • 00:03:35 protože to opravdu bolí,
  to tam jako je.
 • 00:03:36 Aspoň u mě.
 • 00:03:38 -Vidím.
  -Fakt?
 • 00:03:42 RÁNA
 • 00:03:49 VÝSTŘEL
 • 00:03:58 STŘELBA
 • 00:04:04 STŘELBA
 • 00:04:12 Vlevo!
 • 00:04:20 ZRYCHLENÝ DECH
 • 00:05:35 Já se mohu vyjádřit
  asi tím způsobem,
 • 00:05:37 že jsem takové dítko
  vojenské rodiny.
 • 00:05:42 Už můj dědeček a jeho dva bratři
  byli za Rakouska
 • 00:05:45 vysokými rakousko-uherskými
  důstojníky.
 • 00:05:48 I můj otec byl důstojníkem.
 • 00:05:50 Pro mě nepřipadlo
  do úvahy nic jiného,
 • 00:05:52 než být také opět u vojska.
 • 00:05:58 Pokud by bývala ta situace
  nebyla změněna,
 • 00:06:01 tak bych byl dosáhl nejvyšší mety,
  o tom jsem byl býval přesvědčen.
 • 00:06:06 Tzn. nějakým brigádním generálem,
  divizním atd.,
 • 00:06:10 velitel nějakého útvaru,
  většího, nějakého svazku,
 • 00:06:14 nějaké posádky,
  na což jsem měl ambice,
 • 00:06:17 a na co jsem byl i připraven.
 • 00:06:19 Oni taky se mnou počítali.
 • 00:06:34 Tomu se v rakouské nomenklatuře
  říká "Salon uniforme".
 • 00:06:39 HRAJE TRUBKA K POCHODU
 • 00:07:06 Ve vojenských teritoriálních
  okresech obou sborů
 • 00:07:10 v Království českém rozložených
 • 00:07:12 stává se citelným nedostatkem
  vhodných cvičišť
 • 00:07:14 a míst pro polní střelbu.
 • 00:07:16 Cvičení v boji a střelbě
  musí se však nezbytně konati,
 • 00:07:18 aby se docílilo výcviku,
  jak ho pro vojsko třeba.
 • 00:07:22 Jest tudíž správa vojenská nucena
  vhodná cvičiště zakoupit.
 • 00:07:26 K tomuto účelu bylo
  již 2 161 ha pozemků od velkostatků
 • 00:07:30 a 688 ha pozemků rolnických
  se 46 domy
 • 00:07:34 cestou dobrovolné shody získáno.
 • 00:07:38 Proti držitelům 590 ha pozemků
  a 44 domů,
 • 00:07:42 od nich nebylo možno nabytí
  cestou smírného dohodnutí,
 • 00:07:46 bylo zavedeno řízení vyvlastňovací.
 • 00:07:58 V srpnu po žních začala cvičení
  a ostré střelby dělostřelectva,
 • 00:08:02 pro které se zde zejména
  to cvičiště zřizovalo.
 • 00:08:11 Zastihl jsem ještě poslední výdech
  této vesnice.
 • 00:08:17 Byl jsem ještě docela malý,
 • 00:08:19 když jsme se vydali navštívit
  známé do Mladé.
 • 00:08:22 Z celé té cesty mi v hlavě utkvívá
  jen matné vzezření tamního kostelíka,
 • 00:08:28 ale určitě, velmi určitě
  si pamatuji výsledný dojem,
 • 00:08:33 který ve mně ta návštěva vyvolala.
 • 00:08:37 Bylo to jako návštěva u umírajícího.
 • 00:08:41 ZVON
 • 00:08:43 Mluvilo se o tom, že farář odejde
 • 00:08:46 a kostel bude brzy odsvěcen
  a vyklizen.
 • 00:08:50 Jako by se do země propadala
  ta vesnice před otevřenýma očima.
 • 00:08:59 VÝBUCH
 • 00:09:11 Kde bylo vojsko,
  tam byla konjunktura.
 • 00:09:14 Předtím tady bylo jedno hokynářství,
  jeden řezník, jeden švec.
 • 00:09:19 Během 5 let tady vzniklo
  5 obchodů, 5 hostinců
 • 00:09:24 a spousta různých jiných živností.
 • 00:09:28 4 obuvníci, 5 krejčích,
 • 00:09:30 vojenská uniforma musela být šitá
  podle předpisů.
 • 00:09:34 Důstojníci si museli dávat
  uniformy šít.
 • 00:09:39 Ono to bylo totiž nařízené.
 • 00:09:41 Do 35 let věku svého nesměl
  důstojník chodit v civilu.
 • 00:09:47 A musí být voják takto parádně
  ustrojen s vyleštěnými knoflíky,
 • 00:09:51 aby mohl zabíjet?
 • 00:09:54 Když ten voják šel do bitvy,
  tak musel být pochopitelně umyt,
 • 00:09:58 oholen, ostříhán,
  jak to předpis tehdá nařizoval.
 • 00:10:02 A musel mít uniformu
  podle předpisů tak,
 • 00:10:04 jak byla uvedena.
 • 00:10:07 HUDBA (VALČÍK)
 • 00:10:20 Tzn., že i ty knoflíky
  musejí být lesklé,
 • 00:10:22 všechno muselo být zašité,
  všechno se muselo lesknout.
 • 00:10:25 A že se potom za několik málo
  okamžiků ten voják
 • 00:10:29 stal někým úplně jiným,
 • 00:10:31 to už do příslušnosti
  toho reklama nepříslušelo.
 • 00:10:36 POCHOD
 • 00:10:48 BUŠENÍ
 • 00:10:51 Tlučte a bude vám otevřeno,
  písmo praví.
 • 00:10:55 BUŠENÍ
 • 00:11:00 Otevřete, přichází duše hříšná!
 • 00:11:04 A je zavříno.
 • 00:11:35 Když seš voják, tak seš nic.
  (LÁMANOU ČEŠTINOU)
 • 00:11:40 Jseš číslo a musíš poslouchat
  a dělat to,
 • 00:11:43 co ti někdo řekne,
  ať děláš.
 • 00:11:50 LÁMANOU ČEŠTINOU
 • 00:11:51 Jsem Ital 7 let jsem se nevrátil
  domů, nebyl jsem ani na hřbitově.
 • 00:11:59 ŤUKÁNÍ DO PSACÍHO STROJE
 • 00:13:00 Napíšu knihu, o které se dá říci,
 • 00:13:06 že obsahuje celou historii
  vojenského cvičiště
 • 00:13:09 i to, co tomu předcházelo,
  než bylo zřízeno.
 • 00:13:23 Můj dědeček, kterého si velice vážím,
  po odchodu z fronty v r. 1915
 • 00:13:29 kvůli zdravotnímu stavu,
 • 00:13:31 se stal velitelem
  vojenského tábora v Milovicích.
 • 00:13:34 Do toho spadal
  i tábor válečných zajatců.
 • 00:13:49 Tohle je něco z války.
 • 00:13:53 Tohle jsou důstojníci
  tehdejšího vojenského tábora
 • 00:13:58 a tenhle je můj dědeček.
 • 00:14:01 Střapec od dědečkovy šavle.
 • 00:14:09 Nože.
 • 00:14:13 Vidličky.
 • 00:14:16 Oni byli zruční,
 • 00:14:18 protože to většinou byli hospodáři,
  kteří si všechno doma dělali sami
 • 00:14:22 ti váleční zajatci.
 • 00:14:27 Vzhledem k těmto situacím
  je mužstvo napomenout,
 • 00:14:34 aby si vážili toho, kde bydlí
  a nerozebírali baráky na topení
 • 00:14:39 a výrobu různých artefaktů.
 • 00:14:43 POLNÍ TRUBKA HRAJE
 • 00:15:02 V nově budovaném zajateckém táboře
 • 00:15:04 byly řady dřevěných baráků z prken
  pobitých černou lepenkou.
 • 00:15:11 Také stěny uvnitř baráků
  byly pokryty černou lepenkou.
 • 00:15:19 A tak vznikla velká černá ves
 • 00:15:21 plná tajemného smutku
  umrtvující jednotvárnosti.
 • 00:15:27 Místo, kde umíraly veškeré naděje
  v lepší časy.
 • 00:15:31 V návrat do vlasti k rodinám,
  k opuštěnému povolání.
 • 00:15:39 Vše tu bylo jako zakleté.
 • 00:16:00 Jsme na vojenském hřbitově
  v Milovicích,
 • 00:16:02 který byl zřízen v r. 1915,
  kdy vstoupila Itálie do války.
 • 00:16:09 Italských válečných zajatců
  je na hřbitově pohřbeno 5 276,
 • 00:16:14 podle dokladů,
  které mám k dispozici.
 • 00:16:18 Můj dědeček byl rakousko-uherským
  vojákem, důstojníkem,
 • 00:16:21 takže měl nárok na pohřbení
  na vojenském hřbitově.
 • 00:16:24 Taky se tak stalo.
 • 00:16:30 On byl inteligentní,
  kultivovaný a humánní člověk.
 • 00:16:34 Měl velice blízký vztah
  k válečným zajatcům,
 • 00:16:37 uznával některé svízele,
  které válečné zajatce potkávaly.
 • 00:16:42 Soucítil s nimi a snažil se jim
  vším možným vypomoci,
 • 00:16:46 aby se život v zajateckém táboře
  snášel lépe.
 • 00:16:50 Já se ještě zmíním tom,
  že při pohřebním průvodu
 • 00:16:53 udělali špalír z Milovic,
  z vesnice až sem.
 • 00:17:00 ČTENÍ JMEN PADLÝCH
  ITALSKÝCH VOJÁKŮ
 • 00:17:39 ČTENÍ JMEN PADLÝCH
  ITALSKÝCH VOJÁKŮ
 • 00:17:58 Dělám si tady zahrádku
  a zároveň je to umělecké dílo.
 • 00:18:04 Je to práce o životě a smrti,
  mám tady buxus,
 • 00:18:09 který jsem ukradl na hřbitově.
 • 00:18:16 Jde o to, že mě zajímá ta vzpomínka,
  kdo to zavinil, že ti lidé zemřeli.
 • 00:18:22 Jdu po hřbitově, uštípnu si
  kousek buxusu.
 • 00:18:27 Ten kousíček je potenciálně mrtvý,
  ale já si ho vezmu
 • 00:18:32 a zasadím do květináče.
 • 00:18:35 Ve smrti se starám o život.
 • 00:18:41 Eugenio Percossi
 • 00:18:49 Za jak dlouho bude moje umění
  zničeno, které čeká na recyklaci,
 • 00:18:56 na vyhození do odpadu?
 • 00:19:21 Já jsem ho měl doma a on mi,
  chudinka, umřel.
 • 00:19:25 Jak říkali doktoři,
  patrně ho ranila mrtvice.
 • 00:19:28 To se může stát i u zvířete, u psa.
 • 00:19:31 Tak jsem ho vzal a tady byl vojenský
  veterinární oddíl,
 • 00:19:34 tam byli veterináři-doktoři,
  tak jim říkám:
 • 00:19:36 "Heleďte, kluci, potřebuji
  toho psa vykuchat a vycpat."
 • 00:19:40 Tak to udělali za flašku,
  ale to už je hodně roků.
 • 00:20:13 PÍSEŇ v ITALŠTINĚ
 • 00:21:12 SLAVNOSTNÍ POCHOD
 • 00:21:27 MLUVÍ ITALSKY
 • 00:21:33 PÍSEŇ V ITALŠTINĚ
 • 00:22:39 Jídelníček, neboli strávní dávky
  pro válečné zajatce.
 • 00:22:46 Pondělí, 2 g čaje, 13 g cukru,
  20 g sucharů.
 • 00:22:52 Oběd: 150 g vařené tresky,
  600 g brambor, 10 g mouky na vaření.
 • 00:23:00 Večeře: 100 g hrachu, 25 g krup.
 • 00:23:05 Úterý, totéž jako v pondělí.
 • 00:23:08 Ve středu na večeři 125g bobů,
  200 g kukuřičné rýže,
 • 00:23:13 120 g mouky na vaření, 20 g soli...
 • 00:23:25 Zajatec dostal ráno a večer
  k propláchnutí prázdných vnitřností
 • 00:23:29 vlažnou vodu zvanou čaj,
  uvařenou z různého suchého listí,
 • 00:23:34 zvláště ostružinového,
 • 00:23:35 které děti ve školách
  povinně sbíraly a sušily.
 • 00:23:39 K obědu byla krmná řepa cukrovka,
  vodnice, zelí.
 • 00:23:44 Na jednoho muže však byl předpis
  14 dkg rostlin v hrubé váze,
 • 00:23:49 toť jest neočištěných.
 • 00:23:52 Tolik ani neváží jedna mrkev
  prostřední velikosti
 • 00:23:56 nebo řepa velikosti pěsti
  10letého dítěte.
 • 00:24:00 Dnes těžko uvěříme, že na jaře
  se pásli zajatci jako ovce
 • 00:24:04 na mladé trávě.
 • 00:24:06 Že rvali z půdy nahořklé listy
  pampelišky, aby zahnali hlad,
 • 00:24:10 který rval nelítostně
  jejich útroby i nervy.
 • 00:24:36 Nevím, jestli chci být ovce.
 • 00:24:43 Syrové maso mi chutná
  více než tráva.
 • 00:24:47 BEČENÍ OVCÍ
 • 00:25:01 V rodinách tak postavených
  jako byla naše rodina,
 • 00:25:04 bylo maso každodenním produktem.
 • 00:25:07 Bez masa si tenkrát nikdo nedovedl
  představit oběd.
 • 00:25:10 Vím, že maminka říkala,
  že nouzi neměli,
 • 00:25:13 a že maso kromě jednoho dne v týdnu
  měli každý den.
 • 00:25:19 MLUVÍ ITALSKY
 • 00:25:36 TELEFON
 • 00:25:38 Kubeš u aparátu.
 • 00:25:43 Není spěch, já tady mám
  teďka návštěvu
 • 00:25:46 a vůbec nemyslím na jídlo.
 • 00:25:51 Pojďte, už to máme
  konečně připraveno.
 • 00:25:55 Pojďte si sednout.
 • 00:25:57 -Tady pro vás. -Děkuji.
  -Budu sedět naproti vám.
 • 00:26:01 Pojďte.
 • 00:26:02 Jak to vidíte?
 • 00:26:04 My jíme jehněčí maso.
 • 00:26:08 Vojáci byli ovce nebo lvi?
 • 00:26:14 Jak kteří.
  Nelze to stanovit paušálně.
 • 00:26:21 Já mám pocit, že vojáci všeobecně
  byli všichni do určité míry ovce
 • 00:26:27 a někdo nahoře dopustil něco,
 • 00:26:32 co je podle mě nesmysl,
  válka, zabíjení atd.
 • 00:26:35 Řekl: "Jdi na to, jseš lev."
 • 00:26:38 Já nesouhlasím.
 • 00:26:40 Realita je, že možná ten lev
  byl ten šéf,
 • 00:26:44 který zůstal doma a nechal zabít
  celé generace mladých ovcí,
 • 00:26:50 kteří si mysleli,
  že jsou lvi.
 • 00:26:56 Nevím, skoro jsem přestal mít
  chuť jíst vojenské maso.
 • 00:27:03 Ale voní překrásně.
 • 00:27:06 -Dobrou chuť.
  -I vám, děkuji.
 • 00:27:31 ŘEV LVA
 • 00:27:52 HUDBA
 • 00:27:59 Já žiju ve 30. letech,
  od r. 1929 od 1. ledna
 • 00:28:01 do 31. prosince 1938.
 • 00:28:09 To je nejlepší období našich dějin.
 • 00:28:12 Češi jsou ještě hrdí, spokojení,
  vítězové války.
 • 00:28:16 Ještě nemají mnichovský syndrom.
 • 00:28:30 Tento stroj podle té siluety
  je Renault FT17 z r. 1917
 • 00:28:36 a československá branná moc
  ho získala nákupem ve Francii
 • 00:28:41 v r. 1923 v počtu 7 ks,
 • 00:28:44 aby se na něm zahájil výcvik
  posádek budoucích tankových sil.
 • 00:29:01 Konstrukce na svou dobu
  byla převratná a nejmodernější.
 • 00:29:06 Jenomže veškerá technika zastarávala
  raketovým tempem.
 • 00:29:10 Motory neměly žádnou výdrž,
 • 00:29:13 výfukové potrubí např.
  mělo řadu netěsností,
 • 00:29:16 takže se to za chvíli
  naplnilo kouřem,
 • 00:29:18 takže se muselo
  nejdřív co čtvrt hodiny,
 • 00:29:21 potom každých 5 minut větrat
  dvířky ve věži vzadu,
 • 00:29:24 aby se tankisti neudusili.
 • 00:29:31 Tady v posádce Milovice sloužily
  prapory útočné vozby
 • 00:29:34 od r. 1924 do r. 1926.
 • 00:29:38 V ní můj dědeček František Michálek.
 • 00:29:41 Tady bylo největší pěchotní
  a tankové cvičiště,
 • 00:29:44 kde probíhaly nácviky
  nových způsobů boje,
 • 00:29:47 používání nových zbraní apod.
 • 00:29:59 Nejrůznější prototypy
  různých tanků
 • 00:30:02 a obrněných automobilů
  se zkoušely právě tady.
 • 00:30:06 Zpravidla všechny vylekalo,
  co se to objevilo.
 • 00:30:09 Pro ty lidi to byly nestvůry.
 • 00:30:12 Neustále se trumfovali v hospodě,
 • 00:30:15 kdo co viděl zajímavějšího
  nebo strašnějšího.
 • 00:30:30 Sluchátka, brýle, rukavice.
 • 00:30:42 Jsem připraven.
 • 00:30:44 Na koho pojedem?
 • 00:30:46 No, na toho,
  kdo se nám bude protivit.
 • 00:30:48 Patrně na Němce.
 • 00:31:19 Víte, že za těchto okolností
  sešly se čtyři velmoci,
 • 00:31:24 dohodly se mezi sebou o obětech,
 • 00:31:26 jež od nás žádali ve prospěch
  světového míru,
 • 00:31:30 a že jsme byli nuceni je přijmout.
 • 00:31:47 VLTAVA B. SMETANY
 • 00:31:54 Dědeček prožíval tu dobu
 • 00:31:56 a prožíval to několikaleté nebezpečí
  předtím,
 • 00:32:00 takže rukoval s velikým elánem
  a celkem i s předpokladem,
 • 00:32:07 že se nevrátí.
 • 00:32:08 Prodal automobil apod.
 • 00:32:11 On šel do války v podstatě zemřít.
 • 00:32:14 Sehni se!
 • 00:32:16 Pal!
 • 00:32:19 Pojď za mnou!
 • 00:32:21 Kam teď?
 • 00:32:22 Do prdele, kryj to, kryj to!
 • 00:32:26 Kapitulace republiky
  byla nejhorším řešením,
 • 00:32:29 jaké si kdo uměl představit,
 • 00:32:31 protože byli připraveni na to,
  že prohrají,
 • 00:32:34 že padnou, byli připraveni
  na všechno možné,
 • 00:32:37 ale na kapitulaci ne.
 • 00:32:40 Dědeček se vrátil
  někdy v prosinci 1938 domů,
 • 00:32:43 bylo těsně před Vánoci.
 • 00:32:45 Byl celý zdrchaný
  a jeho manželka povídá:
 • 00:32:49 "Františku, z toho si nic nedělej,
  Němci se budou potřebovat oblíkat,
 • 00:32:53 až přijdou, nějak se uživíme."
 • 00:32:56 Tak se naštval
  a rozvedli ho na první pokus.
 • 00:33:00 Tenkrát to normálně trvalo 7 let.
  Rozvod. To není jako dneska.
 • 00:33:10 ŘEV LVA
 • 00:33:24 Někteří mí kamarádi,
  kteří byli v tom věku jako já,
 • 00:33:27 byli posláni do Říše na práci,
  třeba někam daleko.
 • 00:33:32 Někteří naši byli nasazeni
  až v Norsku.
 • 00:33:39 Maminka i babička se bála,
 • 00:33:42 já jsem z toho neměl
  tak dalece rozum,
 • 00:33:44 mně bylo 16 roků,
 • 00:33:46 ale maminka a babička
  prožily 1. sv. válku.
 • 00:33:57 ŘEV
 • 00:34:09 My jsme tady měli jednoho známého,
 • 00:34:12 on za 1. sv. války a ještě před ní
  byl podřízeným mého dědečka
 • 00:34:17 a on říkal: "Kam byste Aleše dávali?
  Může zůstat tady u nás v táboře,
 • 00:34:22 u německé vojenské správy."
 • 00:34:24 Já jsem tehdá uměl dosti slušně,
  neříkám perfektně,
 • 00:34:26 německy slovem i písmem.
 • 00:34:29 Mohl jsem mohl být v kanceláři
  jako mnoho jiných Čechů.
 • 00:34:32 Mně se ale líbilo v lese,
  tak jsem si vyvolil tohle.
 • 00:35:11 MLUVÍ NĚMECKY
 • 00:35:23 VÝSTŘEL
 • 00:38:53 STŘELBA
 • 00:39:59 Žili jsme v takové vzájemné symbióze.
 • 00:40:02 Nebyla to přímá kolaborace,
 • 00:40:04 byla to spíš taková nucená
  spolupráce.
 • 00:40:06 Němci se chovali korektně, slušně,
 • 00:40:09 měli přísnou disciplínu
  už vrozenou.
 • 00:40:12 Žádné rozmíšky mezi Čechy a Němci
  aspoň v Milovicích nebyly.
 • 00:40:22 Dobytí Milovic 2014!
 • 00:40:25 -Čus!
  -Čus!
 • 00:40:47 Jinak to má znít takhle.
  Tady chybí dvě struny.
 • 00:40:53 Tohle "a", které je nejdůležitější
  v klavíru,
 • 00:40:55 protože to je v polovině stupnice,
 • 00:40:58 to by zhatilo všechno,
  co by se hrálo.
 • 00:41:06 Svou vojenskou kariéru
  jsem začal tím,
 • 00:41:08 že jsem vstoupil do školy
  důstojnického dorostu,
 • 00:41:11 což byl takový předstupeň
  vojenské akademie.
 • 00:41:17 Tehdy byla plnoletost od 21 let,
 • 00:41:19 takže jsem musel mít povolení
  jednak od obecního úřadu,
 • 00:41:23 jednak mojí maminky,
  která s tím souhlasila,
 • 00:41:26 neboť jsem narukoval
  takřka o 4 roky dřív,
 • 00:41:28 než jsem mohl a měl.
 • 00:41:32 Tam jsem byl nejlepší,
 • 00:41:33 protože někteří hoši o vojně
  neměli ani ponětí.
 • 00:41:36 Někteří z nich.
 • 00:41:37 Potom na vojenské akademii
  byla 50. léta,
 • 00:41:40 která byla nejhorší
  v celé komunistické soustavě.
 • 00:41:45 Náš svět, svět socialismu,
  pokroku a štěstí lidstva,
 • 00:41:51 odsuzuje s těmito obžalovanými
  i útočnou válku.
 • 00:41:55 Občané, soudci, jménem lidu
  suďte zrádce.
 • 00:42:01 Chraňte mír.
 • 00:42:05 Divizní generál Píka, 52 let.
 • 00:42:07 Vojín Cerman, 27 let.
 • 00:42:10 Major Černý, 36 let.
 • 00:42:13 Poddůstojník Cwitz, 30let.
 • 00:42:17 Podplukovník Gonic, 47 let.
 • 00:42:20 Poručík Gruber, 53 let.
 • 00:42:24 Strážmistr Horáček, 32 let.
 • 00:42:27 Major Hruška, 66 let.
 • 00:42:30 Kapitán Janda, 37 let.
 • 00:42:33 Major Jebavý, 38 let.
 • 00:42:36 Podplukovník Kučera, 36 let.
 • 00:42:39 Major Nechanský, 34 let.
 • 00:42:42 Strážmistr Petelík, 33 let.
 • 00:42:46 Major Plešmid, 38 let.
 • 00:42:50 Strážmistr Sporka, 41 let.
 • 00:42:53 Kapitán Skokan, 38 let.
 • 00:42:57 Strážmistr Rajnoch, 26 let.
 • 00:43:00 Podplukovník Robotka, 46 let.
 • 00:43:03 Kapitán Sábela, 32 let.
 • 00:43:07 Major Šatana, 34 let.
 • 00:43:10 Kapitán Ženíšek, 35 let.
 • 00:43:13 Major Žingor, 38 let.
 • 00:43:18 Všechno se dělalo podle Rusů,
 • 00:43:20 i výcvik se koncipoval
  podle ruského vzoru.
 • 00:43:23 Dokonce i uniformy se pořizovaly
 • 00:43:26 podle toho, jaké je měli
  ruští vojáci.
 • 00:43:40 To je bundokošile,
  ta se nosila v pozdějších 60. letech
 • 00:43:46 Doufám, že mně bude, nevím.
 • 00:43:53 Když jsem se hlásil u raportu,
  že chci z vojny odejít,
 • 00:43:56 tak přišli 2 důstojníci.
 • 00:43:59 Já jsem řekl, že se necítím býti
  schopen plnit to,
 • 00:44:02 co se ode mě bude žádat.
 • 00:44:03 Mohli si to vysvětlovat jakkoliv.
 • 00:44:06 Ten starší byl asi rozumnější,
  vzal mě potom stranou a povídá:
 • 00:44:10 "Člověče, nebuďte hlupák!
 • 00:44:12 Dělejte, co oni chtějí,
  a myslete si, něco o zadku,
 • 00:44:15 my to děláme taky tak."
 • 00:44:20 Mnozí s tou uniformou
  nebyli sžiti,
 • 00:44:24 protože měli na to jiné názory,
 • 00:44:26 ale přece jenom uniforma
  byla dobrého střihu,
 • 00:44:29 pěkně ušitá a uniforma dělala chlapa,
  ať si to vezme kdo chce, jak chce.
 • 00:44:34 I když to byl v civilu
  jakýsi chcípáček,
 • 00:44:36 když si navlíkl uniformu,
  byl to úplně jiný člověk.
 • 00:44:40 Já jsem se v uniformě
  vždycky cítil velice dobře.
 • 00:44:44 V jakékoliv.
 • 00:44:50 Využil jsem situace,
  kdy mně nebyly kladeny překážky,
 • 00:44:54 abych z té komunistické armády
  odešel, aniž bych z toho měl
 • 00:44:57 nějaké valné následky.
 • 00:44:59 Samozřejmě určité následky
  tady byly,
 • 00:45:01 byla to černá skvrna
  na mém osobním rejstříku,
 • 00:45:03 nicméně jsem se to snažil přečkat,
  a do jisté míry se mi to podařilo.
 • 00:45:08 Hrdinové byli ti,
  kteří přišli o svůj majetek,
 • 00:45:11 přišli o ženu, o děti, o manželství
  a o spoustu jiných věcí.
 • 00:45:15 To já jsem nebyl,
  takže odznak hrdiny bych odmítl.
 • 00:45:20 HRA NA ROZLADĚNÝ KLAVÍR
 • 00:46:11 Můžeme vyjet.
 • 00:46:26 Když pilot odstartuje,
  vylétne do výšky aspoň 500 m
 • 00:46:31 a pokračuje, tak je to krásné.
 • 00:46:36 Já vím, že když jsem
  poprvé startoval,
 • 00:46:39 po startu jsem řekl:
  "Nazdar, Andulko, mám tě pořád rád."
 • 00:46:47 Chlapi vnímají ten pocit radosti
  ve spojení se ženou, s dívkou,
 • 00:46:52 se kterou má dobré vztahy.
 • 00:46:56 Tenhle pocit jsem pociťoval
  3 600x.
 • 00:47:02 Pak už nás začali přebírat
 • 00:47:05 a ty nehodné začali posílat
  do civilu.
 • 00:47:10 To byl zase ohavný pocit.
 • 00:47:25 Z této strany zápisníku
  je srpen výrazně označen,
 • 00:47:30 kdy náš poslední let byl 20. 8.,
 • 00:47:34 kdy jsem si lebedil ve výšce 5 tisíc,
  když jsem zaslechl výzvu
 • 00:47:41 centrálního orgánu
  na území Čech a Moravy,
 • 00:47:47 okamžitě "koryto".
 • 00:47:49 Koryto byl krycí znak pro přistání.
 • 00:47:52 Kolem 23. hodiny překročila
  vojska Sovětského svazu, PLR,
 • 00:47:58 Německé demokratické republiky,
  Maďarské lidové republiky
 • 00:48:02 a Bulharské lidové republiky
 • 00:48:05 státní hranice Československé
  socialistické republiky.
 • 00:48:14 Češi dostali příkaz čekat.
 • 00:48:18 Kdybych dostal příkaz
  od ministra obrany, od vlády,
 • 00:48:22 že máme bránit tomu,
 • 00:48:24 měli jsme k dispozici
  2 bojeschopné letky,
 • 00:48:27 protože ty letouny byly bojeschopné
  tím, že bych zapnul kanóny,
 • 00:48:32 natáhl a plnil bych úkol.
 • 00:48:39 Já jsem šel na dispečerskou věž
  a říkám si:
 • 00:48:45 "To tedy bude divadlo."
 • 00:48:54 Tady jsem byl na věži a viděl jsem,
  že vyjel první tank s bílým křížem.
 • 00:49:03 Těch tanků jelo několik
  a pak ten jeden to otočil
 • 00:49:07 a šel po našem nouzovém pásmu.
 • 00:49:10 Tady se rozčilovali chlapi,
  co mají dělat.
 • 00:49:13 Řekl jsem personálu:
 • 00:49:15 "Hoši, klid, máme nařízen klid
  a to je naše vizitka.
 • 00:49:22 Jestliže budeme dělat
  nějaké jednotlivé věci,
 • 00:49:25 budou padat životy zbytečně."
 • 00:49:29 Tak jsem sestoupil z věže,
  sedl do škodovky a jel proti němu,
 • 00:49:38 až jsem přijel na úroveň.
 • 00:49:42 To zastavení oslavovali tím,
  že otočil osmdesátku kanón
 • 00:49:46 a ze vzdálenosti 80 m
  na mě namířili.
 • 00:49:51 Tady se zvedla kopule
  a začal jsem hovořit napřed německy,
 • 00:49:59 nic, potom česky, nic.
 • 00:50:01 Potom rusky.
 • 00:50:03 "Ty ruskij čelavěk?"
 • 00:50:05 Najednou vidím, jak vystřelí...
 • 00:50:08 "Ja russkij."
  Takhle jako vylíhnutý z vajec.
 • 00:50:27 Teď jsem si v duchu říkal,
  že jsem podplukovník,
 • 00:50:30 ty jsi četař,
  tak se nemáme co bavit.
 • 00:50:33 Řekl jsem mu rusky,
  aby nejezdil dál,
 • 00:50:35 že je třeba tuto plochu udržovat
  pro další aeroplány
 • 00:50:39 a jel jsem zpátky.
 • 00:50:42 Náš hlavní zájem byl,
  aby než to vyřeší vláda,
 • 00:50:47 aby se u nás navzájem nestřílelo.
 • 00:50:54 Někteří chlapi dokonce plakali,
  že mají odevzdat zbraně.
 • 00:50:58 Vojáci z povolání.
 • 00:51:17 Když se zjistilo, že nás zabrali,
  a ty mašiny přistávaly,
 • 00:51:24 přijely na konec dráhy
  a rolovali to zpátky,
 • 00:51:28 ti hoši, ti piloti,
  6-8 se takhle chytili
 • 00:51:35 a jak rolovali ty mašiny,
  tak se před nimi postavili.
 • 00:51:40 Ta mašina má 7 tun,
  má setrvačnost.
 • 00:51:45 Když se stáhne plyn,
  tak to ještě 20-30 m jede.
 • 00:51:48 Najednou se 15 m před nimi
  objevili ti
 • 00:51:52 a dávali jim nazdar, soudruzi...
 • 00:51:55 V tom případě to bylo taky pěkné.
 • 00:51:58 Nebylo to porušení rozkazu,
  byla to jejich manipulační činnost,
 • 00:52:02 aby dokázali, že je tady nechceme.
 • 00:52:10 Je to téměř charakteristické,
 • 00:52:12 že mladí lidé dokážou přejít
  nebojácně formou humoru do odporu.
 • 00:52:22 Nevím, jestli je to u jiných národů
  tak běžné jako u nás.
 • 00:52:46 RUSKÁ POCHODOVÁ PÍSEŇ
 • 00:53:01 V Milovicích sloužili jako důstojníci
  především děti a příbuzní
 • 00:53:05 vyšších sovětských generálů
  a maršálů.
 • 00:53:10 Tato mastná prasata sloužila
  celý život na teplých místečkách,
 • 00:53:14 která jim vybavili otcové.
 • 00:53:19 Někdo mohl celý život sloužit
  v nelidských podmínkách na Sibiři,
 • 00:53:22 zahynout v Afghánistánu
 • 00:53:24 nebo ztratit zdraví
  ve smradlavé Střední Asii.
 • 00:53:28 Zato tito chlapíci celý život
  trávili v Maďarsku, Německu
 • 00:53:33 nebo Československu
 • 00:53:34 a ještě za to dostali medaili
  Rudé hvězdy,
 • 00:53:37 která se dávala jen za účast
  v bojových operacích.
 • 00:53:42 Dále tady sloužili úplatkáři,
 • 00:53:44 kteří se do Československa
  dostali za úplatek.
 • 00:53:48 Většinou to byli pěkní parchanti.
 • 00:53:50 A nakonec tu byli i pracovní koně.
 • 00:53:53 Někdo přece musel pracovat
  za ostatní.
 • 00:53:59 Tam byla neustálá činnost Rusů,
  aby byli něčím zaměstnáni.
 • 00:54:02 Oni kupříkladu vykopali nějaký zákop
 • 00:54:05 a za 2 dny přišli jiní Rusové
  a ten zákop zase zaházeli,
 • 00:54:08 aby byla činnost.
 • 00:54:09 Ten voják nesmí zůstat nečinný.
 • 00:54:35 ŤUKÁNÍ DO PSACÍHO STROJE
 • 00:54:37 12. srpna 1990 v 16:30 dezertoval
  beze zbraně příslušník
 • 00:54:42 vojenského útvaru 39933 Milovice,
  vojín Abolence.
 • 00:54:48 Narozen v Činkentu, národnosti ruské,
  cizí řeči neovládá,
 • 00:54:51 neumí řídit auto,
  osobní doklady nemá.
 • 00:54:54 Má sklon k požívání narkotik
  a ke krádežím.
 • 00:55:08 Dostal jsem jakousi intuici,
 • 00:55:10 abych se šel v noci podívat
  do garáže.
 • 00:55:12 Tak jsem do té garáže šel,
  koukám, že je otevřená, vypáčená,
 • 00:55:15 auto pryč.
 • 00:55:18 1. května 1990 svévolně opustil
 • 00:55:21 vojenský útvar vojín Maikovec,
  Genadij Vasiljevič,
 • 00:55:25 národnosti ukrajinské.
 • 00:55:27 Cizí řeči neovládá,
  má u sebe doklady.
 • 00:55:31 Má sklon k podvodům, krádežím,
  užívání narkotik.
 • 00:55:38 Tak jsem to šel ohlásit na SNB.
 • 00:55:41 Asi za 1,5 dne mi volali,
  že auto našli se spícím vojínem.
 • 00:55:46 Než se dal do libého spánku,
 • 00:55:49 tak ještě někde vykradl trafiku
  a něco v samoobsluze.
 • 00:55:54 Vojín Atamuradov, Chairiddin
  Matalibovič dezertoval z posádky
 • 00:55:59 vojenského útvaru 93752.
 • 00:56:02 Na obličeji stopy po neštovicích,
  hubený, je lenivý,
 • 00:56:06 v kolektivu nesnášenlivý.
 • 00:56:15 Ten dotyčný ruskývlastibránce
  si sem napsal TOMSK CCCP,
 • 00:56:21 aby nezapomněl, odkud je,
  tak si to napsal na volant.
 • 00:56:26 Potom bylo vyšetřování,
  nastal soud,
 • 00:56:29 já jsem k tomu soudu
  byl také předvolán
 • 00:56:32 jakožto osoba zúčastněná,
  poškozená.
 • 00:56:34 Nedozvěděl jsem se takřka nic,
 • 00:56:36 než že to byl jakýsi vojín
  Besenbajev.
 • 00:56:39 Když jsem pak prohlížel
  ten soudní spis,
 • 00:56:41 byl odsouzen dle několika paragrafů
  na 1 rok a 6 měsíců ruského vězení.
 • 00:56:50 Předměty, které byly
  z vozidla zcizeny a nebyly vráceny:
 • 00:56:55 rukavice kožené pětiprsté 1 pár,
  cena 16 Kčs,
 • 00:57:00 rukavice gumotextilní, pětiprsté,
  jeden pár, cena 30 Kčs,
 • 00:57:05 klín podkládací kovový, 1 kus,
  cena 25 Kčs.
 • 00:57:10 Celkem 71 Kčs.
 • 00:57:19 Jak pak skončil?
 • 00:57:21 Těžko říct, Rusko je velká zahrada,
  kde mizí mnohá výprava.
 • 00:57:25 Zajímal jste se nějak,
  co se s ním stalo?
 • 00:57:28 Nezajímal, protože jsem si to
  dovedl představit.
 • 00:57:31 Oni netrestali ani tak za krádež,
  to byla u nich běžná věc,
 • 00:57:34 ale za dezerci, za zběhnutí.
 • 00:57:36 To byl závažný případ.
 • 00:57:37 Zběhnutí bylo u nich
  velice trestáno.
 • 00:57:41 Ukazovali takhle.
 • 00:57:43 Stačilo tohle a to už člověk věděl,
  o co se jedná.
 • 00:57:47 Těla ruských dezertérů zastřelených
  na útěku byla politá naftou
 • 00:57:51 a spálená na holé zemi.
 • 00:57:55 Traktoristi při jarní hluboké orbě
  nacházeli zbytky
 • 00:57:59 po drobných ekologických
  katastrofách.
 • 00:58:30 Já si nedovedu představit,
  že bych to vyhodil.
 • 00:58:32 To někteří lidé dělají,
 • 00:58:34 když se mladí dostanou po starých
  do bytu, všecko vyhazují.
 • 00:58:38 Bez jakéhokoli prohlížení,
  co tam je.
 • 00:58:41 Taková lejstra vyhazují do sběru.
 • 00:58:58 HRAJE RUSKÁ PÍSEŇ
 • 00:59:47 Po odchodu sovětských vojsk
 • 00:59:49 osiřely v Milovicích
  desítky psů a koček,
 • 00:59:52 které ztratily své pány a páníčky.
 • 00:59:56 ŠTĚKOT
 • 01:00:10 Jejich zmrzačená těla zůstala
  jako přízraky lidské pomsty,
 • 01:00:15 nenávisti, zloby a krutosti.
 • 01:00:18 Němí hrdinové prohráli
  svůj boj o život.
 • 01:00:22 VYTÍ PSA
 • 01:00:28 VÝSTŘEL
 • 01:00:32 VÝSTŘEL
 • 01:00:37 MŇOUKÁNÍ KOČKY
 • 01:00:52 Člověk, když jde někam válčit,
  ví, že jde válčit
 • 01:00:55 pro nějaké velké ideály.
 • 01:00:57 60 % kluků tam jde kvůli penězům,
 • 01:01:01 protože si prostě vydělají
  pěkné prachy.
 • 01:01:03 To, co tam vidí potom,
  je skoro vždycky změní
 • 01:01:06 a vrací se domů úplně někdo jiný.
 • 01:01:09 STŘELBA
 • 01:01:17 A tys byl v opravdové válce?
 • 01:01:19 Byl. Byl, ale nechtěl
  bych se o tom bavit.
 • 01:01:23 Ač jsem někde byl, něco jsem zažil,
  militantní typ jsem pořád,
 • 01:01:28 a tak jezdím s těmi kluky.
 • 01:01:30 Kdybych řekl manželce,
  že někam pojedu,
 • 01:01:32 tak mi podřeže krk,
 • 01:01:33 protože už má taky plné zuby
  někde na mě čekat.
 • 01:01:37 SMÍCH
 • 01:01:39 Tak to prostě je.
 • 01:02:08 Tohle je můj syn a tam na panelu
  je zase můj vnuk.
 • 01:02:12 Možná je trošinku k poznání,
  že k sobě patříme.
 • 01:02:17 Všichni jste byli u armády?
 • 01:02:19 Dá se říci, že ano.
 • 01:02:21 Někteří déle,
  někteří krátkou dobu.
 • 01:02:24 Já jsem byl v armádě pouze rok,
 • 01:02:28 splnil jsem pouze základní
  vojenskou službu.
 • 01:02:31 I když jsem zamýšlel zůstat déle,
  stát se vojákem z povolání,
 • 01:02:36 usoudil jsem, že armáda už nemá
  asi takovou prestiž jako mívala,
 • 01:02:41 že jsou tam lidé,
 • 01:02:42 kteří by se v jiných oborech
  neuplatnili.
 • 01:02:45 Přišlo mi to spíše jako odložiště.
 • 01:02:54 Odjakživa,co tu byla armáda,
 • 01:02:57 většina lidí z okolí
  tady měla zaměstnání.
 • 01:03:01 Tady žádná fabrika,
  žádný závod není,
 • 01:03:04 takže tu není ani práce.
 • 01:03:08 V tomhle režimu není žádná jistota.
 • 01:03:11 Ať si říká, kdo chce, co chce,
  ale já to vidím takhle.
 • 01:03:15 Když tady byli komoušové,
  tak byla jistota.
 • 01:03:18 Teď žádná není.
 • 01:03:19 Já bych to řekl trochu důrazněji,
  ale s myšlenkou,
 • 01:03:23 kterou tady jeden jak druhý
  prezentovali, se ztotožňuji.
 • 01:04:39 MORSEOVA ABECEDA
 • 01:04:43 ŤUKÁNÍ DO PSACÍHO STROJE
 • 01:04:48 ÚRYVKY RŮZNÝCH VĚT:
 • 01:04:49 Bylo zavedeno řízení vyvlastnění.
 • 01:04:52 Ja russkij!
 • 01:04:55 To je nejlepší doba...
 • 01:04:57 Návštěva u umírajícího.
 • 01:04:59 VÝSTŘEL
 • 01:07:49 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize 2015

Související