iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 2. 2013
09:15 na ČT2

1 2 3 4 5

28 hlasů
74279
zhlédnutí

Moc má jméno šibenice

Dokument o metodách práce STB v padesátých letech.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Moc má jméno šibenice

 • 00:00:01 Z touhy po krvavých válečných
  ziscích
 • 00:00:04 vyrostla gangsterská doupata,
 • 00:00:07 z nichž vyšly stvůry, sedící dnes
  na lavici obžalovaných.
 • 00:00:20 Výkon trestu smrti nad odsouzeným
  Josefem Krejčím
 • 00:00:23 byl proveden dne 29. srpna 1953
 • 00:00:28 na nádvoří věznice státního soudu
  v Praze ve 2 hodiny a 29 minut.
 • 00:00:35 Takový byl můj lid
  s kosou a kladivem.
 • 00:00:44 Usnesením Krajského soudu v Brně
 • 00:00:47 ve spojení s usnesením
  Nejvyššího soudu České republiky
 • 00:00:50 bylo v roce 1991 rozhodnuto,
 • 00:00:54 že Josef Matouš a Josef Krejčí
  jsou účastni rehabilitace
 • 00:00:58 podle paragrafu 2 odstavce 1
  zákona číslo 119/1990 Sbírky,
 • 00:01:07 pokud jde o trestný čin velezrady.
 • 00:01:11 Za ostatní činy byl
  Josefu Matoušovi stanoven trest
 • 00:01:13 odnětí svobody v trvání 10 let.
 • 00:01:17 Josef Krejčí byl podle
  uvedeného zákona
 • 00:01:18 kvalifikován jako spolupodílník
  na pokusu o vraždu.
 • 00:01:24 Ostatním činem se rozumělo
 • 00:01:25 použití střelné zbraně,
  pokus o vraždu.
 • 00:01:29 Soud přitom nerozlišoval
  nevinnou oběť
 • 00:01:32 a pachatele provokatéra.
 • 00:01:37 Když se podíváme na postoj
  české justice k těm trestům,
 • 00:01:42 které byly v 50. letech udělovány,
  tak tady vidíme, že nebyl zájem,
 • 00:01:50 nebo nebyla vůle vůbec se
  s tou minulostí nějak vypořádat.
 • 00:01:57 Jako hokynáři justiční orgány
  postupovaly ve snižování trestů.
 • 00:02:11 Zaplatili svým životem
 • 00:02:13 a ještě polistopadová justice
  je vlastně hanobila tímto způsobem,
 • 00:02:21 že jim nechávala třeba až
  pětadvacetileté zbytkové tresty.
 • 00:02:27 Přehmaty justice?
 • 00:02:29 Jak si ale vysvětlit
  práci vyšetřovatele,
 • 00:02:31 který do protokolu v roce 1997
  uvedl, že svědek nežije,
 • 00:02:36 a ono tomu tak není.
 • 00:02:40 Když jsem se to dověděl,
  tak mně bylo k smíchu,
 • 00:02:44 protože jak to mohl
  ten člověk říct,
 • 00:02:48 když já jsem byl mnohokrát
  během té doby vyšetřován,
 • 00:02:51 přímo z toho ÚDV,
  nebo jak se to jmenuje, ten úřad,
 • 00:02:55 kdy se mnou oni sami mluvili,
  kdy já jsem jim to říkal,
 • 00:02:58 jak jsem se do té
  babické aféry dostal.
 • 00:03:02 Takže mně to bylo opravdu k smíchu.
 • 00:03:05 A tak děkuju za to,
  že jsem pohřbenej
 • 00:03:07 a ve skutečnosti že žiju.
 • 00:03:11 Výmluva vyšetřovatelů na nedostatek
  usvědčujících materiálů neobstojí,
 • 00:03:15 i když StB za sebou uměla zametat
  stopy, nejen po listopadu 1989.
 • 00:03:22 Jeden z předních orgánů Státní
  bezpečnosti, Jaroslav Drahovzal,
 • 00:03:26 přešel v 60. letech na inspekci
  Ministerstva vnitra,
 • 00:03:30 inspekční oddělení pod vedením
  Drahovzala se postaralo,
 • 00:03:34 že z většiny klíčových spisů,
 • 00:03:36 kde docházelo k popravám osob
  a ke zcela zjevným nezákonnostem,
 • 00:03:40 zmizely takzvané operativní
  A listy a A karty,
 • 00:03:44 kde byly, kde bylo hlášení jich
  jako agentů, působících v terénu
 • 00:03:50 a stýkajících se s osobami,
  které pak byly realizovány.
 • 00:03:58 Stavba se stala školou obětavosti
  a lásky k vlasti.
 • 00:04:02 Učila překážky přemáhat,
  učit se ze zkušeností
 • 00:04:06 a rozpoznávat nepřítele.
 • 00:04:10 Těžký průmysl nemá pracovní síly
 • 00:04:12 a především v uranových dolech
  schází na šedesát tisíc pracovníků.
 • 00:04:18 Bylo tedy nutné vypracovat
  systém procesů,
 • 00:04:20 které by onen nedostatek vyřešily.
 • 00:04:24 Sovětští poradci věděli,
  jak na to.
 • 00:04:31 Po únoru 1948 Státní bezpečnost
  řešila otázku,
 • 00:04:35 jak má zasáhnout proti
  svým nepřátelům,
 • 00:04:39 nebo domnělým nepřátelům.
 • 00:04:41 V části Státní bezpečnosti
  převážil model,
 • 00:04:44 že se k tomu využije
  od nacistů odkoukaný model
 • 00:04:49 takzvané volavčí sítě.
 • 00:04:52 Komunisté ve Státní bezpečnosti
 • 00:04:54 a jejich velitelské struktury
  usoudily,
 • 00:04:57 že tedy ale nemůžou používat
  stejný název, jako nacisté,
 • 00:05:01 a používali pro tyto sítě
  název takzvaných kontrolních sítí.
 • 00:05:08 Ty byly řízeny referáty,
  zvanými Teror.
 • 00:05:11 Ve spisech pod čísly 61 až 64.
 • 00:05:15 Jedním z jejích duchovních otců
  a vedoucím
 • 00:05:18 byl na počátku nechvalně známý
  Miroslav Pich-Tůma,
 • 00:05:22 pro nějž zabít člověka
  nebyl problém.
 • 00:05:26 Ve stovkách vytipovaných míst
  v kraji
 • 00:05:28 se příslušníci StB představovali
  jako zahraniční agenti
 • 00:05:32 s úkolem přípravy převratu.
 • 00:05:36 Většinou to ale byli takzvaní
  závadoví lidé, kriminální živly,
 • 00:05:40 kterých se StB po odvedené práci
  různě zbavovala, i šibenicí.
 • 00:05:48 Síť rozhodila StB i do internačních
  táborů v zahraničí,
 • 00:05:52 kde se její agenti napojili
  na mladé lidi,
 • 00:05:55 vracející se domů ve službách
  zahraničních zpravodajů.
 • 00:05:59 S odpůrci režimu pak byli
  likvidováni,
 • 00:06:01 anebo vráceni zpět do hry
  jako dvojí agenti.
 • 00:06:12 Pokud se bavíme o kontrolních
  sítích Státní bezpečnosti
 • 00:06:16 na jižní a východní Moravě
  na konci 40. a počátku 50. let,
 • 00:06:19 tak zákonitě vždycky musíme narazit
 • 00:06:21 na jméno příslušníka Státní
  bezpečnosti,
 • 00:06:23 podporučíka Jaroslava Turečka.
 • 00:06:25 Ten právě tento způsob práce
  realizoval na Hodonínsku
 • 00:06:30 a v ostatních oblastech,
 • 00:06:31 a jeho přičiněním se do vězení
  dostaly desítky,
 • 00:06:34 možná i stovky lidí
 • 00:06:36 a skupina Františka Dvořáka
  byla právě jedním z nich,
 • 00:06:39 z těchto případů.
 • 00:06:56 Dle posledního výslechového
  protokolu
 • 00:06:58 uvedl František Dvořák
  dne 26. června 1950,
 • 00:07:02 že skupinu BOZ 38 založil
  na popud kapitána Knotka,
 • 00:07:07 a je velmi pravděpodobné,
 • 00:07:12 že se jedná o konstrukt
  Státní bezpečnosti,
 • 00:07:13 jelikož František Dvořák
 • 00:07:15 v předchozích výslechových
  protokolech
 • 00:07:16 mluvil naprosto jinak.
 • 00:07:18 V červenci 1948 Dvořák již podruhé
  dezertuje od vojenského útvaru
 • 00:07:23 a vytváří spolu s Radomírem Pomplem
  z Hodonína,
 • 00:07:27 Františkem Němečkem z Čejkovic
 • 00:07:29 a Josefem Krutákem mladším
  z Moravské Nové Vsi
 • 00:07:33 ilegální skupinu, využívající
  pohostinnosti zdejších lidí.
 • 00:07:38 Skupina BOZ 38 vyvíjela činnost
  od dubna do srpna roku 1949
 • 00:07:43 na území bývalých okresů Břeclav,
  Hodonín a také Kyjov.
 • 00:07:48 Během své činnosti jí napomáhalo
  a ukrývalo velké množství lidí,
 • 00:07:52 mimo jiné posledních deset dnů
  strávila tato skupina
 • 00:07:56 ukrýváním se zde, v Rohatci,
  na hospodářství rodiny Svobodovy.
 • 00:08:03 Její aktivity spočívaly
 • 00:08:04 v zaopatřování zbraní
  a drobných akcích,
 • 00:08:07 jako bylo přetržení drátů
  telefonních linek
 • 00:08:10 a elektrického vedení.
 • 00:08:13 Kdo však dal Dvořákovi příkaz
  k zajištění útěku do zahraničí
 • 00:08:17 plukovníka Josefa Chvalovského,
 • 00:08:20 účastníka bojů ve Francii
  za druhé světové války,
 • 00:08:23 můžeme jen spekulovat.
 • 00:08:25 Uváděné vazby na zpravodajské
  důstojníky
 • 00:08:28 tak mohly mít reálný základ.
 • 00:08:33 Obranné zpravodajství v té době
  dělalo operaci Boží mlýny.
 • 00:08:37 Ta spočívala v složité
  a propracované operaci,
 • 00:08:42 provokace proti jednotlivým
  zájmovým důstojníkům
 • 00:08:46 Československé lidové armády.
 • 00:08:48 Je pravděpodobné, že tato operace
  probíhala
 • 00:08:51 i proti plukovníku Chvalovskému.
 • 00:08:59 My jsme v Hodoníně bydleli
  v dvouposchoďovým domě,
 • 00:09:04 v takové vilce, a já jsem slyšela
  nějaký šramot a něco se tam dělo.
 • 00:09:08 Tak já jsem jenom stála nahoře,
  na chodbě,
 • 00:09:11 a jen jsem věděla, že se něco děje,
  ale máma říkala:
 • 00:09:15 "Naděnko, spi, ty nic nevíš."
 • 00:09:19 Druhý den hned ráno přišli
  estébáci, a že prej kde je tatínek.
 • 00:09:25 Vzali nás na velký výslech
  a máma nám řekla:
 • 00:09:28 "Děti, vy jste spaly, vy nic
  nevíte, táta jel do Olomouce."
 • 00:09:33 No, tak jsme to říkaly.
 • 00:09:39 Já jsem v té době vůbec nevěděl,
  že se něco děje.
 • 00:09:43 Mně bylo patnáct let, měl jsem
  svoji ložničku v prvním poschodí
 • 00:09:46 a táta za mnou přišel večer,
  dal mně pusu
 • 00:09:50 a odešel bez jediného slova.
 • 00:09:53 A pro mě to byl naprosto
  normální akt,
 • 00:09:55 protože vždycky, když odjížděl
  koncem víkendu do práce,
 • 00:09:59 tak vždycky mi tam tu pusu dával
  a odjížděl.
 • 00:10:01 Takže já jsem se tu informaci
  dozvěděl až mnohem, mnohem později.
 • 00:10:06 Původně chtěl František Dvořák
 • 00:10:07 ukrýt plukovníka Chvalovského
  v Čejkovicích,
 • 00:10:10 kde měli ve své podstatě
  svou základnu, jeho skupina.
 • 00:10:14 Toto však plukovník Chvalovský
  odmítl
 • 00:10:16 a nechal se převézt do Prahy.
 • 00:10:21 Když ho ten taxíkář s těmi lidmi
  dovezli do Prahy,
 • 00:10:25 že byla tma,
  v noci že on si to rozmýšlel,
 • 00:10:28 a že si říkal, že to bude určitě
  bezpečnější,
 • 00:10:34 když na vlastní pěst se dostane,
 • 00:10:37 protože nevěděl, jestli nebyli
  sledováni,
 • 00:10:40 že když bylo červené světlo,
  že jim poděkoval moc,
 • 00:10:44 otevřel dveře a zmizel ve tmě.
 • 00:10:51 Plukovník Josef Chvalovský
  byl snad jediný ze stovky lidí,
 • 00:10:54 kdo si po setkání s Františkem
  Dvořákem mohl užívat svobody.
 • 00:10:59 V roce 1985 zemřel v americkém
  Houstonu.
 • 00:11:05 Pomoc Chvalovskému byla ze strany
  skupiny BOZ 38
 • 00:11:09 jedinou významnou akcí.
 • 00:11:12 Ty následující jim příliš
  čest nedělaly.
 • 00:11:19 Drazí občané. Dnešního dne obsadili
  jsme my,
 • 00:11:22 vojáci nové demokratické armády,
  váš rozhlas.
 • 00:11:26 Dnes všichni známe gangsterské
  metody komunistů.
 • 00:11:29 Smrt těm, kdo páchají zločiny
  na českém a slovenském lidu!
 • 00:11:34 Čest a sláva demokracii,
  vyhlašujeme stanné právo!
 • 00:11:40 Byl to Dvořák a jeho společníci,
 • 00:11:42 kteří se objevili v neděli
  dopoledne 10. června 1949
 • 00:11:47 v Archlebově na Kyjovsku.
 • 00:11:51 Famfarónskou tečkou po vyhlášení
  stanného práva
 • 00:11:53 byl podpis Dvořáka,
  jako kapitána Franty,
 • 00:11:57 do stranického průkazu,
 • 00:11:58 když na odchodu ze vsi zadrželi
  místního předsedu KSČ.
 • 00:12:05 Nejprve někteří měli radost,
 • 00:12:07 protože v té době bylo právě
  združstevňování na vesnici,
 • 00:12:13 ovšem většina občanů si hned
  myslela, že není možné,
 • 00:12:19 aby něco takového nastalo,
  zvláště když v rádiu nic nebylo,
 • 00:12:26 nebyly známky žádného povstání
  anebo změny,
 • 00:12:29 takže tomu nevěřila
  a odsuzovala to.
 • 00:12:34 Po této akci je na Dvořákovu
  skupinu
 • 00:12:36 nasazen podporučík Jaroslav Tureček
 • 00:12:38 z Krajské správy StB
  v Uherském hradišti.
 • 00:12:42 Jako agent francouzské tajné služby
  s krycím jménem Jindra Tabara
 • 00:12:46 se prostřednictví nevědomých
  spolupracovníků
 • 00:12:49 v kontrolní síti na Břeclavsku
  a Hodonínsku
 • 00:12:52 dostává až ke Dvořákovi.
 • 00:12:57 Tureček se proto v Hodoníně
  v jednom z úkrytů skupiny
 • 00:13:00 sešel s jedním ze členů
  Dvořákovy skupiny
 • 00:13:03 a navrhl jim, že jim pomůže
  dostat se za hranice,
 • 00:13:06 což oni velice přivítali,
 • 00:13:08 a navíc jim nabídl možnost
 • 00:13:11 pracovat proti režimu
  i v Československu,
 • 00:13:14 předtím, než odejdou za hranice.
 • 00:13:16 Nabídl jim, že pod jeho vedením
 • 00:13:19 budou moci vyhodit do povětří
  zbrojovku ve městě Vsetín.
 • 00:13:24 Po krátkém váhání na to skupina
  přistoupila
 • 00:13:27 a nechala Turečka jednat,
  to znamená,
 • 00:13:30 že Tureček samozřejmě s vědomím
  Státní bezpečnosti,
 • 00:13:33 skupinu odvezl do konspirační chaty
  na přehradě u Bystřiček,
 • 00:13:38 kde byla čtyřčlenná skupina
  Františka Dvořáka asi týden.
 • 00:13:43 Během té doby se z nich
  Státní bezpečnosti,
 • 00:13:45 respektive její příslušníci
  v přestrojení,
 • 00:13:47 podařilo vytáhnout jak jména
  jejich spolupracovníků,
 • 00:13:51 tak i prakticky veškerou
  jejich činnost.
 • 00:13:57 Podařilo se jim vyměnit skupině
  zbraně za znehodnocené,
 • 00:14:00 tak, aby se nemohli bránit,
 • 00:14:01 a zhruba po týdnu jednotlivě
  členy Dvořákovy skupiny
 • 00:14:05 na motocyklech odváželi údajně
  k té zbrojovce ve Vsetíně,
 • 00:14:09 kde měli spolupracovat na sabotáži
  v té zbrojovce,
 • 00:14:13 nicméně během tohoto převozu
 • 00:14:16 samozřejmě byli i jednotlivě
  postupně pozatýkáni
 • 00:14:18 a následně odvezeni do vězení.
 • 00:14:26 Odsouzených v souvislosti
  s činností skupiny BOZ 38
 • 00:14:31 byla téměř stovka osob.
 • 00:14:34 V hlavním procesu s Dvořákem
  a spol.
 • 00:14:36 bylo v kyjovské sokolovně souzeno
  na konci června roku 1950
 • 00:14:41 patnáct osob.
 • 00:14:44 František Dvořák dostal trest smrti
  oběšením,
 • 00:14:47 ten byl 14. října téhož roku
  vykonán.
 • 00:14:52 A podporučík Jaroslav Tureček?
 • 00:14:55 Přes úspěchy ve stovkách zatčených
  a několika popravených
 • 00:14:59 byl ze služeb Ministerstva vnitra
  v roce 1951 propuštěn.
 • 00:15:05 Na provokace StB byl totiž
  na jihovýchodní Moravě
 • 00:15:09 jeho obličej až příliš známý.
 • 00:15:32 Takže my používáme sérii
  těchto standardních bodů,
 • 00:15:37 například vnější, vnitř víčko,
  koutek oka.
 • 00:15:46 Právě tato oblast těchto
  čtyř částí,
 • 00:15:48 to znamená, pravé, levé oko,
  nos a ústa
 • 00:15:51 jsou individuálně specifická.
 • 00:15:54 Takže to určuje individuální
  specifické znaky
 • 00:15:57 mezi jednotlivými jedinci.
 • 00:16:10 Notoricky známá tvář,
  notoricky známý případ.
 • 00:16:14 Babice na Moravskobudějovicku
  roku 1951.
 • 00:16:19 Zastřelení tří funkcionářů
  národního výboru,
 • 00:16:22 a poté jedenáct trestů smrti.
 • 00:16:27 Na fotografiích konfrontovaný
  Ladislav Malý
 • 00:16:28 určitě sehrál v této tragédii
  svoji roli,
 • 00:16:32 ale byl to skutečně on,
 • 00:16:34 kdo patřil podle StB do skupiny
  takzvaných závadových osob,
 • 00:16:38 podílejících se na provokacích,
 • 00:16:41 z nichž se rozdávaly vysoké tresty,
  včetně šibenice?
 • 00:16:47 Správně pochopit, co se stalo
  v Babicích,
 • 00:16:49 musíme se vrátit až do dob
  druhé světové války,
 • 00:16:52 kdy na Moravskobudějovicku působila
 • 00:16:55 odbojová skupina partyzánská
  Lenka-jih,
 • 00:16:58 a proti všem těmto skupinám,
  které nebyly zcela pod kontrolou
 • 00:17:01 komunistické strany
  a komunistické ideologie,
 • 00:17:04 byla postupně organizována
  vlna provokací.
 • 00:17:11 Případ Babice má začátek
  vlastně v útlaku rolníků,
 • 00:17:16 v útlaku zemědělců.
 • 00:17:18 Tak to bylo zamýšleno,
 • 00:17:21 nějak vtáhnout zemědělce
  do protistátní činnosti,
 • 00:17:28 ovšem inscenované v podstatě,
 • 00:17:31 a potom je na základě
  této protistátní činnosti odsoudit.
 • 00:17:37 K tomu ovšem StB potřebovala
  síť informátorů,
 • 00:17:40 především ochotných,
 • 00:17:42 ale mnohdy výhružkami donucených
  podílet se na provokacích.
 • 00:17:47 Takto do provokační sítě
  na Moravskobudějovicku
 • 00:17:51 spadla i Státní bezpečností
  uměle vytvořená
 • 00:17:54 skupina Gustava Smetany z Litohoře.
 • 00:18:02 Po zatčení Smetanovy skupiny
 • 00:18:04 a většiny později odsouzených osob
  v Babickém případu
 • 00:18:08 se nám teprve objevuje
  osoba Ladislav Malý.
 • 00:18:11 Předtím není zaznamenáno
  v operačních hlášeních,
 • 00:18:15 že by se tato osoba vyskytovala
  a byla.
 • 00:18:19 To znamená, že o pohybu postavy,
 • 00:18:21 vydávající se za Malého v okolí
  Babic už na počátku roku 1951
 • 00:18:27 se dovídáme až z pozdějších
 • 00:18:28 vyšetřovacích protokolů
  obžalovaných.
 • 00:18:34 To bylo tak, on tedy působil
  na Jesenicku
 • 00:18:37 a zde zpronevěřil
  větší částku peněz.
 • 00:18:40 Protože v době vyšetřování
  byl nezvěstný,
 • 00:18:42 bylo po něm vyhlášeno pátrání.
 • 00:18:45 On uprchl do zahraničí
 • 00:18:47 a tam byl získán ke spolupráci
  s americkou rozvědkou.
 • 00:18:54 Osoba Ladislava Malého se pohybuje
 • 00:18:55 ve společnosti Slováka
  Ondřeje Zehela,
 • 00:18:59 který s ním měl navázat kontakty
 • 00:19:02 právě v zahraničních utečeneckých
  táborech
 • 00:19:06 a spolu s ním měl přejít
  do České republiky operovat.
 • 00:19:12 Celý příběh má jednu zásadní
  slabinu a nedostatek.
 • 00:19:17 V létě 1949 je Ondřej Zehel
  chycen orgány pohraniční stráže
 • 00:19:24 a o své činnosti podal rozsáhlou
  šedesátistránkovou výpověď.
 • 00:19:31 Již v roce 1950 se několik dní
  skrýval v Kavárně Legií v Brně.
 • 00:19:35 Protože šlo o úkoly krátkodobé,
 • 00:19:37 dovídala se o nich bezpečnost
  později,
 • 00:19:39 a proto nemohl být Malý dopaden.
 • 00:19:41 Anebo je to jinak, nebo osoba
  Ladislava Malého byla již zatčena,
 • 00:19:45 případně fyzicky zlikvidována
  již v tom roce 1949
 • 00:19:51 a my zde máme nového Malého,
 • 00:19:53 Malého, který se jenom Malý
  jmenuje,
 • 00:19:56 ale jako Malý se nenarodil.
 • 00:19:59 Buď je to operativec
  Státní bezpečnosti,
 • 00:20:01 anebo je to osoba z kriminálního
  podsvětí,
 • 00:20:04 kterou Státní bezpečnost používá
  k provokacím.
 • 00:20:10 No, já jsem se s Malým
  a se strejcem Antonínem Plichtou
 • 00:20:15 setkával výhradně, když se ukrývali
  v Loukovicích.
 • 00:20:20 Požadoval po mně, abych zařídil
  setkání s určitými lidmi,
 • 00:20:26 o které měli zájem,
 • 00:20:31 a stanovili zkrátka místo, čas,
  že jo, pro schůzku,
 • 00:20:38 a já jsem je měl kontaktovat.
 • 00:20:40 No, takovým způsobem teda začala
  vlastně
 • 00:20:43 ta nešťastná spolupráce
  s Ladislavem Malým.
 • 00:20:50 Koncem roku 1950 dostává Malý
  závažný úkol.
 • 00:20:55 Na území okresu Třebíč má vybudovat
  teroristickou organizaci.
 • 00:20:59 Území našeho okresu
  není voleno náhodou.
 • 00:21:03 Je tomu tak proto,
  že Malý zde dříve žil
 • 00:21:07 a dosud zde žil jeho otec,
  bývalý vrchní strážmistr četnictva.
 • 00:21:11 Malý, pokud byl mimo území
  naší republiky,
 • 00:21:15 udržoval písemný styk se svým otcem
  přes hostinského Jeřábka.
 • 00:21:24 Když se vrátil z Vídně
  přes hranice, ilegálně,
 • 00:21:28 požádal pana Jeřábka,
  jestli by nedonesl otci pistoli.
 • 00:21:33 Proč mladý Malý posílal otci
  pistoli přes pana Jeřábka
 • 00:21:38 a nedonesl mu ji tam sám?
 • 00:21:40 Tak bych předpokládal, že ji nebude
  posílat ještě přes někoho,
 • 00:21:45 ale tohleto vyřídí sám,
  že bude chtít otce také vidět.
 • 00:21:48 Šlo snad o to, že Malý nebyl Malý?
 • 00:21:55 Malý se již nikdy nepokouší
  navázat kontakt
 • 00:21:58 se svou bývalou manželkou,
  navštívit děti, a podobně,
 • 00:22:02 nemáme o tom žádný poznatek.
 • 00:22:04 Ba naopak, navštěvuje ty známé,
  které již se Zehelem navštívil,
 • 00:22:10 zavazuje je k rozsáhlé protistátní
  činnosti,
 • 00:22:13 spolupracuje mnohdy na poměrně
  dost nesmyslných úkolech,
 • 00:22:18 které by nemohly zpravodajským
  službám přinést
 • 00:22:20 vlastně žádné poznatky,
 • 00:22:23 ale které z kontextu činnosti
  Státní bezpečnosti
 • 00:22:26 jsou hodnoceny jako vlastizrada,
  sabotáž, špionáž a podobně.
 • 00:22:32 Takovým způsobem se této osobě
  podaří
 • 00:22:35 zapojit do spolupráce
  mnoho desítek osob,
 • 00:22:38 které po babických událostech
  jsou zatčeny
 • 00:22:42 a likvidovány v samostatných
  procesech.
 • 00:22:46 K zatýkání docházelo již před
  onou tragickou událostí v Babicích.
 • 00:22:50 Se Smetanovou skupinou řízenou
  estébákem Marečkem
 • 00:22:53 byl zatčen i kněz Jan Bula
  v Rokytnici,
 • 00:22:56 v červnu pak v Babicích
  páter Václav Drbola,
 • 00:23:00 až 5. července byl k nim přidán
 • 00:23:02 páter František Pařil
  v Horním Újezdu.
 • 00:23:07 Malý přišel za jedním z těch
  duchovních a říká mu:
 • 00:23:11 "Já jsem unesl arcibiskupa
  a mám ho dopravit do zahraničí."
 • 00:23:19 Tato formulace rozhodně nevznikla,
  to je mé přesvědčení,
 • 00:23:24 v mysli Malého, ale byla mu jaksi
  indoktrinována Státní bezpečností.
 • 00:23:36 On byl k tomu asi nějakým způsobem
  veden, nějakou vyšší instancí.
 • 00:23:42 Nevím, jestli ze Sovětskýho svazu,
  nebo odkud to šlo, to nevím.
 • 00:23:47 Malý, ač jeho nejoblíbenější
  zábavou podle spolupachatelů
 • 00:23:54 je povalovat se ve sklepě,
 • 00:23:56 případně popíjet alkohol
 • 00:23:58 nebo páchat drobnou trestnou
  činnost a kriminalitu,
 • 00:24:01 je zároveň rozsáhlým organizátorem
  mnoha desítek protistátních skupin.
 • 00:24:07 Tyto dva obrazy se vzájemně
  popírají.
 • 00:24:13 Tady všude nacházeli teroristé
  úkryt i pomoc.
 • 00:24:19 Na poradě u Roubců večer
  1. července 1951
 • 00:24:23 připravil Malý babickou akci
  jako odvetu za to,
 • 00:24:26 že funkcionáři místního
  národního výboru
 • 00:24:28 vytýkali faráři Drbolovi
  neúčast na mírovém pochodu.
 • 00:24:33 Od Drboly věděli, kde a kdy
 • 00:24:35 se konají schůze rady místního
  národního výboru,
 • 00:24:37 a označil jim jednotlivé členy.
 • 00:24:50 Najednou se otevřely dveře
  a z těch dveří vyšel chlap.
 • 00:24:55 Měl pistoli napřaženou
  a vyzval nás, abychom zvedli ruce:
 • 00:25:02 "Ruce vzhůru!"
 • 00:25:05 Případ Babice byl svým způsobem
  specifický,
 • 00:25:09 protože jak známe z pozdějších
  výpovědí a z pozdějších dokumentů,
 • 00:25:18 tak se případ vymknul kontrole.
 • 00:25:23 V ten první moment,
  jak tím automatem sekl, mě minul,
 • 00:25:29 nabral mě až zpátečním postřelem.
 • 00:25:33 Řídící to dostal do středu,
  kde ho trefil tady na srdečnici,
 • 00:25:38 ten se zhroutil,
  nohama padl ke mně,
 • 00:25:41 hlava mu zůstala viset
  na posledním schodě.
 • 00:25:45 Potom padl Roupec nohama
  k jeho hlavě.
 • 00:25:49 Jak padl Netolička nevím,
  poněvadž stál za mnou.
 • 00:25:55 Pan Bláha, který přežil,
  později svému kamarádovi řekl,
 • 00:26:02 že ke střelbě by asi nedošlo,
  kdyby Netolička nevytáhl bouchačku.
 • 00:26:17 I pro lékaře velmi takový
  otřesný dojem to na mě udělalo,
 • 00:26:22 poněvadž na malém prostoru
  na chodbě leželi dva lidé mrtví,
 • 00:26:30 a ten třetí byl opřen o zeď,
 • 00:26:35 zjistil jsem, že je těžce zraněn,
 • 00:26:39 a čtvrtý byl kousek výš
  na schodech,
 • 00:26:42 držel se tam sloupu schodištního,
  o který byl opřen.
 • 00:26:55 Ta těla jsou všechna
  v poloze na zádech.
 • 00:26:59 Jsou v podstatě se sepjatýma rukama
 • 00:27:03 v oblasti břicha nebo v oblasti
  hrudníku,
 • 00:27:06 tedy podle mého názoru
  je to jednoznačně poloha,
 • 00:27:10 která není identická s polohou
  úmrtí těch dotyčných,
 • 00:27:16 kteří měli být snad střeleni.
 • 00:27:18 Ta těla by ležela v úplně
  jiných polohách,
 • 00:27:20 v rozdílných polohách a ne takto,
  jak je vidíme na tom obrázku.
 • 00:27:26 Nahoře jsou Babice.
  Všecko je krásně jako na dlani.
 • 00:27:30 Mělo to i druhou výhodu.
 • 00:27:32 Vedle bylo pole Roupce,
 • 00:27:34 a ten jim slíbil,
  že jim bude nosit jídlo a pití.
 • 00:27:38 Dopoledne skutečně přijel mladý
  a odpoledne starý Roupec.
 • 00:27:42 Ten Malému řekl, že je zle.
 • 00:27:48 Byli jsme tam vyvezeni kolem
  druhé až třetí hodiny v noci
 • 00:27:50 a tam jsme setrvali až do rána,
  kdy už se rozednívalo.
 • 00:27:54 A potom bylo slyšet kolem sedmé
  nebo osmé hodiny střelbu
 • 00:27:57 a letadlo, které tam krouží
  nad určitým územím.
 • 00:28:02 Byl to Storch - Čáp,
  jasně si ho pamatuju.
 • 00:28:05 Pilot, když teroristy uviděl,
  dal domluvené znamení.
 • 00:28:08 Byla to opravdová bitva.
  Střílelo se dosti dlouho.
 • 00:28:13 Při ní byl Malý zabit,
  Plichta mladší byl zabit,
 • 00:28:17 další Plichta byl vážně zraněn
  a Mitiska byl zraněn lehce.
 • 00:28:23 Byl v bolíkovickém poli zastřelen
  skutečný Ladislav Malý?
 • 00:28:28 Konfrontace fotografií živého
  a údajného mrtvého Malého
 • 00:28:31 je prvním krokem k odpovědi.
 • 00:28:36 Na základě metrických
  morfoskopických znaků
 • 00:28:37 jsme nenašli žádné znaky,
 • 00:28:39 žádné vylučující znaky,
  které by odkazovaly na závěr,
 • 00:28:43 že se jedná o dvě různé osoby.
 • 00:28:46 Zjistili jsme vysokou míru
  podobnosti mezi osobami,
 • 00:28:48 které byly zobrazené na snímcích.
 • 00:28:52 Podobu skutečného Ladislava Malého
  tedy známe,
 • 00:28:55 ale jak byl konfrontován
 • 00:28:56 se zastřeleným mužem
  v bolíkovickém poli?
 • 00:29:00 Podle StB matka syna
  při identifikaci nepoznala,
 • 00:29:04 jen připustila, že podle svetru
  by to mohl být on.
 • 00:29:07 V roce 1968 ale reportéru rádia
  Svobodná Evropa Slávovi Volnému
 • 00:29:12 řekla úplně něco jiného.
 • 00:29:16 Paní Malá, a vy, když byl váš syn
  zastřelen, vy jste ho potom viděla,
 • 00:29:18 vy jste ho nějak identifikovala?
 • 00:29:22 Ne, vůbec ne.
 • 00:29:25 Tak z tohoto místa jsme ho nesli
 • 00:29:26 a nesl jsem ho až támhle
  k silnici, kde stálo auto.
 • 00:29:30 A než jsem tam došel, tak jsem byl
  celej od krve, celý záda,
 • 00:29:34 hohavice, i do bot mi to teklo,
 • 00:29:38 akde po cestě mu vypadly doklady,
  co měl u sebe.
 • 00:29:41 Pak se to zkontrolovalo,
  že skutečně Malý to je,
 • 00:29:44 ovšem v 68. roku byla tady
  taková fáma, že Malej je naživu.
 • 00:29:50 Ovšem je to volovina, poněvadž mně
  to nikdo nebude vykládat,
 • 00:29:53 když já jsem ho osobně nesl sám
 • 00:29:55 a podle dokladů bylo zjištěno,
  že Malej to je.
 • 00:30:03 Jsou zde určité známky,
 • 00:30:05 které svědčí pro to,
  že by mrtev být nemusel.
 • 00:30:09 Jsou to jednak otevřené oči,
  které tedy u mtrvých bývají,
 • 00:30:13 ale jsou zde naprosto izokorické,
  tedy stejné obě zornice,
 • 00:30:17 je zde určitý lesk v očích.
 • 00:30:19 Je zde mírně nepřítomný pohled,
 • 00:30:21 který ovšem může být způsoben
  více méně čímkoliv,
 • 00:30:25 třeba i ovlivněním alkoholem
  a podobně.
 • 00:30:28 Ústa jsou mírně pootevřená,
 • 00:30:30 na tom člověku v obličeji nejsou
  patrná žádná významná zranění,
 • 00:30:34 nejsou zde patrné ani žádné výtoky,
  s kterými se setkáváme,
 • 00:30:39 třeba výtoky z nosu, výtoky z úst,
  které mohou být i třeba s krví.
 • 00:30:48 Čistý obličej a tělo bez známky
  průstřelu
 • 00:30:50 neodpovídá ani ohledacímu záznamu
  z patologie,
 • 00:30:54 podle něhož došlo, mimo jiné,
  k průstřelu plic.
 • 00:30:58 I podle příslušníka SNB by mělo být
  tělo zalité krví.
 • 00:31:03 Na fotografii Státní bezpečnosti
  ale tomu tak není.
 • 00:31:11 Jo, tuto fotografii jsem viděl
  už ve vazbě, že jo,
 • 00:31:18 mi ji předložili i s bratrancem
  Antonínem
 • 00:31:23 a požadovali, abych se vyjádřil
  teda,
 • 00:31:28 nebo lépe řečeno abych potvrdil,
  že je to Malý.
 • 00:31:31 Já jsem to ovšem odmítl,
 • 00:31:33 protože ten tvar hlavy se mi nezdál
  odpovídat skutečnosti.
 • 00:31:48 Velitelství Státní bezpečnosti,
  sektor 2.
 • 00:31:51 Dne 15.6. o 22. hodině
  postřelil neznámý muž
 • 00:31:55 předsedu KSČ Josefa Šafránka
  v Kunicích, okres Boskovice.
 • 00:32:01 Na místo činu odjeli dva orgánové
  z referátu Teror
 • 00:32:04 a podle dosavadních poznatků
 • 00:32:06 jedná se pravděpodobně o Josefa
  Matouše, vulgo Bezzubý Pepek.
 • 00:32:13 Tady je Matouš. To je on! To je on!
 • 00:32:19 A to jsou jeho všecky potom dál,
  jak vypadal.
 • 00:32:22 Takhle vypadal, když chodil sem
  do Hlubokého do té školy.
 • 00:32:26 Takhle jsem ho znala.
 • 00:32:29 No, takhle jsem ho znala.
 • 00:32:31 A ten bratránek taky říkal,
  že ho někde napadli,
 • 00:32:37 a že měl vyražený dva přední zuby,
  že mu říkali Bezzubej Pepek.
 • 00:32:54 S Matoušem jsem se setkal
  takhle akorát,
 • 00:32:57 když k nám chodil jako partyzán
  koncem války, v pětačtyřicátým,
 • 00:33:04 kdy u nás jich bylo požehnaně,
  těch partyzánů, ve Lhotě vůbec,
 • 00:33:10 a táta jim o Velikonocích
  v pětačtyřicátým,
 • 00:33:15 1. dubna, kdy naházeli
  padáky se zbraněma,
 • 00:33:20 tak táta jim to potom odvážel
  a oni si u nás udělali více méně
 • 00:33:24 takovej sklad všeho možnýho
  materiálu
 • 00:33:27 a chodili k nám úplně jako domů.
 • 00:33:30 On neměl dobrou pověst,
 • 00:33:33 už mezi těma partyzánama to bylo
  o něm známý,
 • 00:33:36 že teda moc rád nasával
  a byl takovej nezodpovědnej.
 • 00:33:43 Údajně tedy jeho velitel ho trestal
  pro neposlušnost pažbou
 • 00:33:47 a vyrazil mu přední zuby,
 • 00:33:49 čili ta jeho přezdívka
  Bezzubý Pepek
 • 00:33:51 byl měla tedy pocházet
  tady z tohohle období.
 • 00:33:58 Po skončení druhé světové války
 • 00:34:00 vstoupil do služeb NKVD
  jako tlumočník,
 • 00:34:04 neboť ve Víru se likvidovala
  takzvaná Ehmova textilka,
 • 00:34:10 tak pomáhal důstojníkovi NKVD.
 • 00:34:15 On v podstatě nebyl po válce
  schopný
 • 00:34:18 přizpůsobit se nějakým způsobem
  normálnímu životu
 • 00:34:21 a začal se toulat,
  vykrádat víkendové chaty,
 • 00:34:26 takže už v tom roce 1946
  byl zatčený
 • 00:34:30 a odsouzený k třináctiměsíčnímu
  vězení za krádeže,
 • 00:34:34 plus tedy ještě nedovolené
  ozbrojování.
 • 00:34:37 Tyto jeho různé delikty
  ho pak dohnaly i na začátku 50. let
 • 00:34:42 do tábora nucených prací
  v Oslavanech.
 • 00:34:44 Zde působí celá řada retribučních
  vězňů,
 • 00:34:48 kteří více méně spolupracují
  již se Státní bezpečností.
 • 00:34:55 Z Oslavan na konci října roku 1951
  Matouš odchází,
 • 00:34:59 podle jiné verze prchá.
 • 00:35:01 Je nanejvýš pravděpodobné,
  že už tady přislíbil StB spolupráci
 • 00:35:05 při řešení kolektivizace vesnic
  na Olešnicku,
 • 00:35:09 kde to dobře znal
  a kam se přesunul.
 • 00:35:12 Víme, že v květnu 1949 se objevila
  na oddělení SNB v Rovečném zpráva,
 • 00:35:18 svědčící o jeho udavačských
  aktivitách na partyzánské druhy.
 • 00:35:24 V závěru zprávy Matouš žádá
  o utajení,
 • 00:35:26 aby mohl v této činnosti
  pokračovat,
 • 00:35:29 možná i s bývalým partyzánským
  druhem Emanuelem Hanykem,
 • 00:35:33 který na Olešnicku pracuje
  jako operativec StB.
 • 00:35:40 Byl ples a na tom plesu
  mně jedna kamarádka říká:
 • 00:35:47 "Vidělas toho Karla?
 • 00:35:48 Byl tady teď v šenkovně
  tam u šenkýřa."
 • 00:35:55 A já říkám, že ne.
 • 00:35:59 A já povídám: "Tak to je ten
  Bezzubej Pepek?"
 • 00:36:03 Tenkrát ani nikdo nevěděl
  o nějakým Matoušovi,
 • 00:36:07 to jméno Matouš, to se jen říkalo
  Bezzubej Pepek všeobecně.
 • 00:36:15 A prej: "Ne, to nebyl ten Pepek,
  ten je škaredej,
 • 00:36:20 ale ten Karel je hezkej."
 • 00:36:25 Byl to tedy poručík Hanyk,
  který Matouše na ples doprovázel,
 • 00:36:29 kdo ho v tomto kraji řídil
  a kdo mu velel?
 • 00:36:32 I když víme, že zde bylo více
  adeptů na řízení agenta Matouše.
 • 00:36:38 Paní Fučíková mně povídala,
 • 00:36:41 že poprvní ho našel manžel
  ve stodoli, jak tam spal.
 • 00:36:49 Ptal se samozřejmě, co tam dělá,
  jak se tam dostal, a tak dále,
 • 00:36:54 a on na to odpověděl,
  že je západní agent Karel,
 • 00:36:59 a že tady v obci nemají pro něj
 • 00:37:03 ani trochu bydlení,
  ani trochu potravy,
 • 00:37:07 a že vystavuje se životem
  za tyto lidi.
 • 00:37:16 Bylo to touto dobou.
 • 00:37:18 Tatínek dělal v lesích
  a přišel k obědu dom a povídá:
 • 00:37:25 "Představte si, on za mnou přišel
  Matouš a vyptával se,
 • 00:37:32 kolik je komunistů v Hlubokým,
 • 00:37:35 jestli nedělají lidem zle,
  jak se k lidem chovají."
 • 00:37:44 A měl hroznej hlad,
  tak tatínek mu svačinu dal
 • 00:37:48 a on po něm chtěl,
  aby druhej den tam přišel,
 • 00:37:52 aby se tady pozeptal,
  aby mu donesl informace.
 • 00:37:58 Povídám: "Tatínku, nikam nepudete,
  tady budete doma a nikam nepudete."
 • 00:38:04 Tak ten tatínek tam nešel.
 • 00:38:09 Řekl, že tady má zorganizovat
  převrat a tatínek se ho zeptal:
 • 00:38:13 "A kolik na to máte peněz?"
 • 00:38:17 On byl velice překvapený,
  zaskočený a řekl: "Padesát tisíc."
 • 00:38:22 A to řekl tatínek, že věděl,
  že teda je to past,
 • 00:38:25 že padesát tisíc v roce 52
  nebyly asi žádný peníze.
 • 00:38:33 No a na nějaký zorganizování
  převratu
 • 00:38:35 určitě by taková částka nestačila.
 • 00:38:40 Takovýmhle způsobem navštívil
  v Křtinově řadu domácností,
 • 00:38:43 mimo jiné to byli Jančovi
  a Šafaříkovi,
 • 00:38:47 kteří byli později souzení.
 • 00:38:50 Někdy se vlastně snažil
 • 00:38:52 tady tyhle domácnosti,
  nebo jejich členy,
 • 00:38:54 zapojit do výroby protistátních
  letáků,
 • 00:38:56 poslouchal u nich zahraniční
  rozhlas
 • 00:38:58 a občas tedy vlastně vyslovil
  i požadavek na opatření zbraní.
 • 00:39:06 Matouš tedy zřejmě u některých
  obyvatel na Olešnicku
 • 00:39:09 vzbudil důvěru, ta ale postupně
  vyprchávala.
 • 00:39:13 Dochovala se dvě svědectví o tom,
 • 00:39:15 že Matouše viděli na stanici SNB
  v Olešnici.
 • 00:39:21 Postupně tedy důvěru ztrácel
 • 00:39:22 a zřejmě v červnu 1952
  se objevil ve vesnici
 • 00:39:27 o něco tedy vzdálenější,
  v Kunicích na Lysicku.
 • 00:39:32 Kunice nebyly pro Matouše
  neznámou vesnicí,
 • 00:39:35 objevil se tu už v listopadu 1947,
 • 00:39:38 kdy se v hostinci U Toulů vydával
  za velitele Banderovců
 • 00:39:42 a dokonce vypil několik štamprlí
  na dluh.
 • 00:39:46 Matouš nemusel být neznámou osobou
 • 00:39:48 ani pro újezdního tajemníka KSČ
  z vedlejší Lhoty u Lysic.
 • 00:39:57 On jednou tadyhle přišel na pivo
 • 00:40:00 a byla nějaká taková politická
  diskuse.
 • 00:40:07 A mně nějak napadl ten Konopáč
 • 00:40:09 a on dělal předsedu národního
  výboru,
 • 00:40:12 předsedu Komunistické strany.
 • 00:40:15 On byl neomezenej pán v té době.
 • 00:40:19 A on seděl tady u toho okna
  a já jsem se s ním jako porafal,
 • 00:40:26 víte, já jsem se s ním jako zhádal.
 • 00:40:34 On potom přestal sem vůbec chodit
  a chodil do těch Kunic,
 • 00:40:38 proto se tam setkal s tím Bezzubým
  Pepkem v těch Kunicích.
 • 00:40:44 Tu neděli 15. června 1952
  Matouš v hostinci popíjel
 • 00:40:48 s asi deseti místními obyvateli.
 • 00:40:51 Byl tu i Ladislav Konopáč.
 • 00:40:53 Matouš všechny udivoval
  množstvím peněz
 • 00:40:55 a také znalostmi o každém z nich.
 • 00:40:58 V podvečer přišel i zdejší předseda
  strany Josef Šafránek,
 • 00:41:02 který Matoušovi překazil
  předvádění triků s kartami.
 • 00:41:06 Poté odešel na večeři k rodičům.
 • 00:41:08 Podle místní kroniky měl opilý
  Matouš vyběhnout z hostince
 • 00:41:12 a pronásledovat do oken
  nahlížejícího
 • 00:41:15 patnáctiletého Josefa Šafáře,
  jemuž vyhrožoval pistolí.
 • 00:41:20 Do cesty mu pak vešel
  vracející se Šafránek.
 • 00:41:24 Ježíš, vždyť já jsem nikam
  neutíkal!
 • 00:41:28 Já jsem tento spis nikdy neviděl!
  A proč by Matouš za mnou... Jejda!
 • 00:41:36 Já když jsem zašel, tak jsem
  nic neviděl nebo neslyšel,
 • 00:41:38 že by někdo otevíral nebo něco.
 • 00:41:42 Já už jsem byl doma,
  když se to stalo.
 • 00:41:44 Jestli tam nahlížel on, nebo já
  nevím, protože já jsem tady nebyl.
 • 00:41:52 A když jsem přišel sem, tak tady
  odspodu šel pan Šafránek,
 • 00:41:54 támhle z toho místa.
 • 00:41:58 A že jsem utíkal, to já vůbec
  nevím, protože on říkal:
 • 00:42:02 "Nevidíš, kdo je tam v té hospodě?
  Co je to za pána?"
 • 00:42:06 A já říkám: "To teda vůbec nevím."
  No, a šel jsem normálně domů.
 • 00:42:13 Jestli on tam nakukoval
  nebo nenakukoval, to já nevím,
 • 00:42:17 nebo za kolik minut to bylo.
 • 00:42:22 Já už jsem byl doma, já jsem
  neslyšel žádnou střelbu, nic.
 • 00:42:26 Podle vyšetřovacích protokolů
  a místních svědků
 • 00:42:29 měl Matouš údajně na popud rolníka
  Josefa Krejčího,
 • 00:42:31 který v hostinci ale vůbec nebyl,
 • 00:42:34 napadnout s pistolí ráže 9 mm
  předsedu Šafránka.
 • 00:42:39 První rána šla mimo,
 • 00:42:40 druhou ho zasáhl z bezprostřední
  blízkosti do hlavy,
 • 00:42:44 přičemž kulka se zastavila
  o krční páteř.
 • 00:42:47 Zůstala mu v těle až do jeho smrti.
  Podivná střela!
 • 00:42:52 Matouš se měl po střelbě přesunout
  na Valašsko,
 • 00:42:54 ovšem my víme, že odešel
  jen do vedlejší Lhoty u Lysic,
 • 00:42:58 kde se ukrýval v blízkosti
  Ladislava Konopáče.
 • 00:43:02 Jednoho toho dne před tou střelbou
 • 00:43:04 k nám doběhla holka
  tady z toho domu, co je za mnou,
 • 00:43:12 a byla celá roztřesená,
  že u nich je nějakej cizí chlap,
 • 00:43:16 že se tam schovává.
 • 00:43:18 Máma to šla nahlásit tehdejšímu,
 • 00:43:20 já nevím, jestli to byla funkce
  předsedy,
 • 00:43:22 anebo tajemníka národního výboru,
  panu Konopáčovi.
 • 00:43:30 Potom následovala další událost,
  kdy v noci na 14.7.1952 vyhořela
 • 00:43:36 rozsáhlá zámecká střelnice
  v zámku v Lysicích,
 • 00:43:40 který je vzdušnou čarou vzdálen
 • 00:43:43 asi 4 kilometry jak od Kunic,
  tak od Lhoty u Lysic.
 • 00:43:48 V té době již byla používána
  orgány bezpečnosti.
 • 00:43:51 K objasnění tohoto požáru
  byl nasazen služební pes,
 • 00:43:56 který dovedl hlídku psovoda
  až do místa,
 • 00:44:01 kde se právě schovával Matouš
  ve Lhotě u Lysic.
 • 00:44:05 Pes byl tedy znovu navozen
 • 00:44:07 a byla učiněna takzvaná
  kontrolní stopa
 • 00:44:11 a pes tentokrát dovedl hlídku
  s psovodem do bydliště Konopáče.
 • 00:44:21 20. července naplánovala StB
  rozsáhlou akci na dopadení Matouše.
 • 00:44:27 Obklíčila vesnici, aby zlikvidovala
  všechny protivníky
 • 00:44:30 a také Matoušovy pomahače.
 • 00:44:33 Ladislav Konopáč mezi nimi nebyl.
 • 00:44:38 Vylezli si i na náš dům,
  na střechu,
 • 00:44:40 a z té střechy mohli
  tady ten prostor pěkně monitorovat.
 • 00:44:48 Tátu pak v noci vzbudila střelba
 • 00:44:53 a slyšel tady nějaký podezřelý
  šramot,
 • 00:44:56 tak vyšel ven, no a na dvoře,
  tam byla ta Bezpečnost a StB
 • 00:45:04 a poslali ho dom, ať nevychází ven,
  že se tady střílí.
 • 00:45:12 No, potom až druhej den ráno
  jsme se dozvěděli,
 • 00:45:15 co se tady událo, že kousek
  od našeho domu měl být postřelenej
 • 00:45:22 jeden z členů Bezpečnosti.
 • 00:45:28 No a potom v pozdější době
  jsme se dozvěděli,
 • 00:45:33 že na následky toho střelnýho
  poranění zemřel.
 • 00:45:39 Byl to strážmistr Bláha,
 • 00:45:41 kdo doplatil na omyl strážmistra
  Kadrnky, který nezvládl situaci
 • 00:45:45 a v domnění, že má před sebou
  Matouše, vystřelil.
 • 00:45:49 Matouš musel z kraje pryč.
 • 00:45:51 Objevuje se mezi pasekáři
 • 00:45:53 na samotách v okolí Liptálu
  na Vsetínsku.
 • 00:45:59 Já jsem pásl krávy tam v lesíku,
  jak jsem si tam tak hrál jako ogar
 • 00:46:04 a pouštěl jsem ty šlechty
  tady dolů.
 • 00:46:07 Jedna šlechta přeletěla tady
  do těch míst
 • 00:46:11 a bouchla do čehosi plechového.
 • 00:46:13 Tak jsem se šel podívat,
  a tak jsem viděl, že tady je bunkr.
 • 00:46:18 On vždycky přišel nahoru
 • 00:46:20 a přišel si pro to,
  co po mně chtěl,
 • 00:46:25 vždycky že mu musím donést
  z obchodu ten do vařiče,
 • 00:46:29 ty zuby měl problematické,
  že to si musí přiložit na ty zuby.
 • 00:46:37 Tak údajně bylo řečeno,
  že ho chytili tady, v hospodě,
 • 00:46:41 že byl s hajným Čuříkem,
  poněvadž Čuřík chodil s flintou,
 • 00:46:47 no, a když se jako sešli,
  tak tam prý došlo k té přestřelce,
 • 00:46:51 že on z té pistole vystřelil,
 • 00:46:52 ta kulka byla tam kdesi
  ve zdi zaražená.
 • 00:46:57 Taková řeč tady byla,
  já jsem to osobně neviděl,
 • 00:46:59 ale tak jsem to slyšel.
 • 00:47:04 Až 14. listopadu 1952 je Matouš
 • 00:47:08 díky iniciativě zdejšího předsedy
  MNV Šimary a strážmistra Chmátala
 • 00:47:13 zatčen a později dopraven
  do vazební věznice v Brně.
 • 00:47:18 Tady sepisuje seznam osob,
  se kterými se na Olešnicku setkal,
 • 00:47:22 a co od nich dostal,
  co kde zanechal.
 • 00:47:26 Měl na to dost času,
 • 00:47:28 neboť k prvnímu zatýkání
  došlo až 8. února 1953.
 • 00:47:39 Strašně štěkali psi.
 • 00:47:42 Maminka šla otevřít, no a tam byli
  tři chlapi se samopaly.
 • 00:47:49 No a ten jeden přišel dovnitř
  a řekl směrem k otci:
 • 00:47:54 "Vstávejte, půjdete s náma."
 • 00:48:01 17. dubna 1953 byl zahájen
  nedaleko Kunštátu na Moravě
 • 00:48:06 v budově sokolovny v Olešnici
  proces,
 • 00:48:09 v němž padly mezi deseti souzenými
  dva rozsudky smrti -
 • 00:48:13 Josefa Krejčího z nedalekých Kunic,
 • 00:48:16 a pak osoby, která měla na této
  tragédii největší podíl -
 • 00:48:20 spolupracovníka StB Josefa Matouše.
 • 00:48:26 Ten Matouš, pokud si ho pamatuju,
  tak vystupoval docela suverénně,
 • 00:48:33 dá se říct jako svědek.
 • 00:48:39 Samozřejmě nemohl tušit,
  že byl obžalovanej nebo něco,
 • 00:48:42 to jsme nevěděli nikdo,
  jak to dopadne.
 • 00:48:47 A jak se dostal do zorného pole StB
  a prokuratury rolník Josef Krejčí?
 • 00:48:52 Prostě ještě před střelbou
  v Kunicích
 • 00:48:55 se na poli setkal s Matoušem
  celkem dvakrát.
 • 00:48:58 Co vše si mezi sebou řekli,
  se můžeme jen dohadovat.
 • 00:49:02 Krejčí snad mohl vyslovit námitky
  vůči místním funkcionářům,
 • 00:49:06 když jeho syn kvůli negativním
  posudkům
 • 00:49:08 nastoupil vojenskou službu u PTP.
 • 00:49:13 Toto setkání se mu stalo osudným,
 • 00:49:15 neboť Matouš ho uvedl jako hlavního
  iniciátora útoku na předsedu KSČ.
 • 00:49:24 Pro nás pro všechny byl určitej
  takovej jako pocit zastrašení,
 • 00:49:29 bych to tak nazval.
 • 00:49:32 Něco podobnýho jsem zažil osobně,
  když byl Heydrich, jo,
 • 00:49:37 když bylo po atentátu na Heydricha,
  tak takovej strach zavládl.
 • 00:49:44 A to tady jsem tak jako cejtil,
  že to skoro bylo pomalu to stejný.
 • 00:49:50 Kdo přivedl na šibenici
  Františka Dvořáka z Hodonína víme -
 • 00:49:53 podporučík StB Jaroslav Tureček.
 • 00:49:57 I za smrtí jedenácti popravených
 • 00:49:58 a stovek odsouzených v babickém
  procesu
 • 00:50:01 stojí StB s kontrolní sítí vědomých
  i nevědomých spolupracovníků.
 • 00:50:08 Kdo přivedl na šibenici
  Josefa Krejčího také víme,
 • 00:50:11 podivná figura Josefa Matouše.
 • 00:50:13 Na ní ale skončil i on sám,
 • 00:50:16 po procesu byl už nepohodlným
  svědkem.
 • 00:50:20 Rehabilitace v roce 1968
  nemohly míst úspěch,
 • 00:50:23 neboť strana a vláda se svých
  protivníků stále bála,
 • 00:50:28 proč ale rehabilitace v 90. letech
  kopírovaly ty předchozí
 • 00:50:33 a justice stejným metrem posuzovala
 • 00:50:34 pachatele provokatéry
  i jejich nevinné oběti?
 • 00:50:38 Přitom ti, kteří stavěli šibenice,
  zůstali nepotrestáni,
 • 00:50:42 ba dokonce pod ochranou soudů.
 • 00:50:46 Až po odvolání k Nejvyššímu soudu
 • 00:50:48 se mnozí dočkali úplných
  rehabilitací.
 • 00:50:50 Rolník Josef Krejčí z Kunic
  v roce 1996,
 • 00:50:55 odsouzení v babickém procesu
  o několik let později.
 • 00:50:58 Rovněž skupina BOZ 38
  byla rehabilitována.
 • 00:51:04 Provokatér Josef Matouš
  plně rehabilitován nebyl.
 • 00:51:07 A hrý buď, žes vyhrál,
 • 00:51:10 žes neposkvrnil ústa ani hruď
  falešnou řečí.
 • 00:51:16 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2012

Související