iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 6. 2014
10:30 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
15056
zhlédnutí

Řeky Otakara Štěrby

Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Řeky Otakara Štěrby

 • 00:00:10 Zabývám se otázkami
  životního prostředí.
 • 00:00:14 K jeho studiu používám různé
  teoretické metody
 • 00:00:17 především z oboru ekologie,
  ale mnoho potíží světa,
 • 00:00:21 v němž žijeme,
 • 00:00:23 jsem také cítil na vlastní kůži
  svými živočišnými smysly.
 • 00:00:27 Umožnily mně to především moje
  cesty přírodovědce,
 • 00:00:30 horolezce, vodáka
  i filmaře v jedné osobě,
 • 00:00:33 který prožil mnoho střetů
  civilizace a přírody,
 • 00:00:37 pokroku, destrukce,
  naděje a beznaděje.
 • 00:00:40 Byl jsem tím ovlivněn, poznamenán
  a často také zmaten.
 • 00:00:43 V prognostických vidinách jsem
  viděl planetu Zemi umírat,
 • 00:00:48 dokonce jsem o tom přednášel
  na nejrůznějších fórech,
 • 00:00:52 ale jindy jsem zase nalezl
  příklady, které naznačují,
 • 00:00:55 že se snad mýlím.
 • 00:01:07 Já jsem ekolog,
  krajinný ekolog,
 • 00:01:10 ale popravdě řečeno bojím
  se to říct nahlas,
 • 00:01:13 protože ekologie je dnes totálně
  zprofanovaná nezodpovědnými lidmi,
 • 00:01:18 kteří ji využívají k ekonomickým
  a politickým důvodům
 • 00:01:22 a velmi často přímo k podvodům.
 • 00:01:29 Ekologie je věda o vztahu
  živých organizmů
 • 00:01:32 a jejich životního prostředí.
 • 00:01:34 A je také teoretickým základem
  pro studium
 • 00:01:37 životního prostředí člověka.
 • 00:01:43 A toto prostředí naše
  se neodehrává
 • 00:01:46 v nějaké vymyšlené
  virtuální krajině,
 • 00:01:49 ale naopak v krajinách
  velmi konkrétních,
 • 00:01:52 jako jsou zemědělská krajina,
  továrny, města, lesní krajina
 • 00:01:57 nebo vodní systémy.
 • 00:02:00 A všechny tyto takzvané ekosystémy
  jsou neobyčejně složité,
 • 00:02:04 víme o nich zatím velice málo,
 • 00:02:07 ale každý ekolog by se měl snažit
  jejich skladbu poznat a také vědět,
 • 00:02:12 co jednotlivé části těchto systémů
  představují a jakou mají funkci.
 • 00:02:18 Pokud tomu tak není,
  tak je to stejné,
 • 00:02:21 jako kdyby chtěl chirurg
  operovat člověka
 • 00:02:24 a neznal přitom jeho anatomii.
 • 00:02:26 Vědomosti o ekologických
  záležitostech naší populace,
 • 00:02:30 ale nejenom naší,
  ale všude na světě,
 • 00:02:33 jsou zatím velice chabé a lidé jsou
  velmi často dezorientováni,
 • 00:02:37 protože mají pochybné informace
  z médií, jsou zmatení,
 • 00:02:41 chudák ekolog to dnes nemá
  skutečně jednoduché.
 • 00:02:50 Já měl to šestí,
 • 00:02:52 že jsem se postupně věnoval
  mnoha vědním oborům,
 • 00:02:55 aniž bych věděl, že se mně později
  budou jako ekologovi hodit.
 • 00:02:59 První takový zlomový bod
  byl můj pohled
 • 00:03:02 začínajícího studenta
  do mikroskopu,
 • 00:03:04 naprosto jsem se okamžitě zbláznil
  a začal jsem zuřivě mikroskopovat.
 • 00:03:09 Zanedlouho potom byl druhý
  takový moment,
 • 00:03:12 že se rozrazily dveře
 • 00:03:14 a do naší studentské pracovny vplul
  profesor Hrabě
 • 00:03:17 a hodil na stůl tuto knihu
  a řekl, nikdo to u nás nedělá,
 • 00:03:21 budete to dělat vy.
 • 00:03:23 Já jsem ji potom otevřel,
  nic netuše, a zjistil jsem,
 • 00:03:27 že je to kniha o jakýchsi
  drobných korýších,
 • 00:03:30 o kterých jsem do té doby
  neměl ani nejmenšího tušení
 • 00:03:34 a které se staly mým osudem
  na dalších 40 roků.
 • 00:03:40 A právě při tom studiu těch
  jednotlivých tůní, potoků, řek,
 • 00:03:44 jezer a tak dále jsem se seznamoval
  s těmi životními podmínkami
 • 00:03:49 těch jednotlivých biotopů,
 • 00:03:51 a tak postupně jsem začal být
  ekologem, aniž bych o tom věděl.
 • 00:03:55 Já jsem postupně popsal
  20 pro vědu nových druhů.
 • 00:03:58 A takové popisování samozřejmě
  vyžaduje neustále cestovat,
 • 00:04:02 hledat nové lokality.
 • 00:04:04 To mně vyhovovalo, protože jsem
  odmalička posedlý pudem nomáda.
 • 00:04:08 Já jsem si za tím účelem také
  vypracoval takovou škatuli
 • 00:04:12 se zajímavými lokalitami,
 • 00:04:14 a podle těch lístečků jsem také
  cestoval po své vlasti,
 • 00:04:17 samozřejmě tehdy do zahraničí
  jsme nesměli,
 • 00:04:20 tak jsem chodil většinou pěšky,
  spal jsem u sedláků na seně atd.
 • 00:04:24 A tak jsem se také seznámil
  s tehdejším zemědělstvím
 • 00:04:28 a s nakládáním s půdou, s lesy,
  s vodami atd.
 • 00:04:31 A mohu to srovnávat s dneškem,
 • 00:04:34 kdy žijeme v takzvaném
  velkoplošném zemědělství,
 • 00:04:37 které z hlediska ekologa
  je totálně katastrofou.
 • 00:04:50 Já jsem se věnoval sportům
  v přírodě,
 • 00:04:53 jako lyžování, vodáctví,
  horolezectví,
 • 00:04:56 ale vždycky mi bylo líto času,
  který tím sportem ztratím,
 • 00:05:00 a tak jakožto přírodovědec a biolog
  jsem se snažil
 • 00:05:03 spojit ty sportovní
  zájmy s vědeckými.
 • 00:05:06 S Mirkem Štětinou jsme proto
  vymysleli heslo
 • 00:05:09 "velká hora, velká voda a věda"
  a pod tímto heslem jsme vyráželi
 • 00:05:13 do asijských velehor
  a na divoké asijské řeky.
 • 00:05:17 Z těchto výprav jsme také současně
  dováželi sbírky pro naše biology,
 • 00:05:22 botaniky, mineralogy a tak dál.
 • 00:05:26 A já jsem si přitom rozšiřoval
  svůj pohled ekologa na přírodu,
 • 00:05:31 kterou jsme v Evropě neznali.
 • 00:05:40 Kromě systematické zoologie jsem se
  postupně zabýval
 • 00:05:44 různými hydrobiologickými tématy,
  jako je znečišťování řek,
 • 00:05:49 otázka vodních květů
  nebo otázka oživení říčního dna.
 • 00:05:54 Ale v 70. letech minulého století
  nás začalo zajímat ne to,
 • 00:05:58 co žije na povrchu dna,
 • 00:06:00 ale jestli a co žije v těch říčních
  sedimentech uvnitř,
 • 00:06:04 pod povrchem toho dna.
 • 00:06:06 A novými metodami jsme začali
  zkoumat prostředí,
 • 00:06:10 které do té doby
  absolutně nikdo neznal
 • 00:06:12 a kterému dnes říkáme hyporeál.
 • 00:06:18 Dokázali jsme, že v hyporeálu
  žijí prakticky všechny organizmy
 • 00:06:22 jako na povrchu dna,
  a dokonce jich je zde mnohem více.
 • 00:06:26 V tomto tajuplném prostředí
  se taky vyvíjejí dlouhodobě
 • 00:06:30 larvy mihulí, tzv. minohy.
 • 00:06:32 Dokonce se nám podařilo natočit
  jejich kopulaci
 • 00:06:36 a způsob života těchto archaických
  a vymírajících tvorů,
 • 00:06:40 kteří nemohou žít nikde jinde
  než právě v tomto hyporeálu.
 • 00:06:46 Hyporeál má také nesmírný význam
  pro samočištění,
 • 00:06:49 pro ekologickou rovnováhu nebo jako
  ochrana před otravami atd.,
 • 00:06:54 přesto však doposud nemá jakoukoli
  legislativní ochranu
 • 00:06:58 a já jsem přesvědčen, že drtivá
  většina našich vodohospodářů
 • 00:07:02 slovo hyporeál
  doposud ani neslyšela.
 • 00:07:05 Naši vodohospodáři rozhodují
  o říčních krajinách a o řekách,
 • 00:07:09 a přitom nemají prakticky
  žádné ekologické vzdělání.
 • 00:07:15 To je paradox,
  o kterém nikdo nechce slyšet,
 • 00:07:18 stejně jako je to důkaz totálního
  selhání našeho vzdělávacího systému
 • 00:07:23 a nakonec
  i přerozdělování kompetencí.
 • 00:07:33 Přesně na tomto místě
  2. května 1976
 • 00:07:36 vznikla v mé nebohé hlavě
  myšlenka
 • 00:07:39 na vyhlášení chráněné
  krajinné oblasti.
 • 00:07:44 Bylo to za takových
  zvláštních okolností,
 • 00:07:47 my jsme se vraceli z výletu
  s kamarády, na kajacích,
 • 00:07:50 a tady jsme odpočívali.
 • 00:07:52 A náhle oni se do mě pustili
  a křičeli, ty jseš ekolog,
 • 00:07:55 tak tady musíš s tím něco dělat.
 • 00:07:58 No a tak já jsem v tom pohnutí
  mysli jim slíbil,
 • 00:08:01 že tedy s tím něco udělám,
  i když jsem absolutně neměl tušení,
 • 00:08:05 co by se mělo dělat
  a jak prostě tuto přírodu,
 • 00:08:08 ten poslední kousíček přírody
  zachránit.
 • 00:08:10 Nějakým zázrakem se zde podél
  Moravy zachovala příroda,
 • 00:08:14 která panovala podél všech řek
  v Evropě,
 • 00:08:17 než byla odstraněna civilizací.
 • 00:08:21 Se dvěma kolegy jsme podali
  oficiální návrh
 • 00:08:24 na vyhlášení chráněné krajinné
  oblasti, ale svízel byla v tom,
 • 00:08:29 že podobná chráněná krajinná oblast
  v Československu
 • 00:08:32 tehdy ještě neexistovala.
 • 00:08:34 Navíc v té době byly takovéto
  návrhy politicky jaksi nežádoucí.
 • 00:08:41 Nicméně s hrstkou statečných
  jsme bojovali a dál a dál
 • 00:08:45 a zhruba po 14 nebo 15 letech
  konečně byla vyhlášena
 • 00:08:49 Chráněná krajinná oblast
  Litovelské Pomoraví
 • 00:08:52 jakožto první chráněná krajinná
  oblast tohoto typu
 • 00:08:56 a první chráněná říční krajina
  v Československu.
 • 00:09:08 Já jsem ho od začátku
  vlastně sledovala, od toho,
 • 00:09:14 jak byl taxonomem
  a postupně se stal ekologem,
 • 00:09:17 založil vlastně vůbec ten pojem.
 • 00:09:19 Pak byl i prvním profesorem
  ekologie v České republice.
 • 00:09:22 Tak jsem viděla, vzdáleně
  i chápala, odkud kam směřuje,
 • 00:09:26 protože my jsme
  poslouchali jeden druhého.
 • 00:09:29 V manželství musí jeden druhého
  poslouchat, jinak...
 • 00:09:32 To prostě je jedna z podmínek,
  aby to fungovalo.
 • 00:09:35 No a obdivuji teda tu úpornost
  a to celoživotní snažení,
 • 00:09:39 tu červenou linii, ze které nikdy
  neustoupil a za kterou stále šel.
 • 00:09:46 A to nebylo lehké, protože to byly
  potíže ze všech stran.
 • 00:09:50 Protože vždycky když někdo je
  nadprůměrný a vystrčí hlavu,
 • 00:09:54 tak musí počítat s tím,
  že bude mít potíže.
 • 00:09:57 Takový člověk,
  který neustoupí ze své cesty,
 • 00:10:00 tak musí vědět,
  že to bude krev a pot a slzy.
 • 00:10:10 Sametová revoluce byla skutečným
  mezníkem v české ekologii
 • 00:10:14 i v názorech na životní prostředí.
 • 00:10:18 Já jsem se stal děkanem a založil
  jsem první katedru ekologie u nás
 • 00:10:22 a hned na to jsme vybudovali
  dnes už legendární studium -
 • 00:10:27 ochrana a tvorba
  životního prostředí,
 • 00:10:29 o které byl skutečně
  nepředstavitelný zájem.
 • 00:10:33 A po té teoretické stránce se nám
  podařilo dát dohromady
 • 00:10:37 jakousi teorii říční krajiny.
 • 00:10:39 No a od celého toho velikého kvasu
  všichni jsme velice moc očekávali.
 • 00:10:48 Práce v Litovelském Pomoraví
  mně velice pomohla
 • 00:10:51 při budování
  tzv. teorie říční krajiny,
 • 00:10:54 kterou jsem vyslovil
 • 00:10:56 samozřejmě nejenom po bádání
  v Litovelském Pomoraví,
 • 00:11:00 ale v zásadě v celé Evropě.
 • 00:11:02 V té se snažím zdůvodnit,
  že řeka není jenom to koryto,
 • 00:11:06 které vidíme z mostu,
 • 00:11:08 ale že do říční krajiny patří
  všechno, co ta řeka vytvořila.
 • 00:11:12 To znamená podloží, které dneska
  může být přeměněno na pole,
 • 00:11:16 boční ramena, dno,
  břehy a tak dál,
 • 00:11:19 a také samozřejmě původní lužní
  les, ve kterém teď stojíme.
 • 00:11:25 No a s tím se pojí samozřejmě
  řada dalších věcí,
 • 00:11:28 to jsou tzv. funkce neboli služby
  říční krajiny,
 • 00:11:32 které jsme zdůvodňovali
  právě v té teorii říční krajiny
 • 00:11:35 a v teorii říčního kontinua,
 • 00:11:38 kde jsme se vysvětlit naší
  společnosti,
 • 00:11:41 že přírodní krajina má vůbec
  největší možné služby,
 • 00:11:45 které zadarmo společnosti
  poskytuje.
 • 00:11:49 Patří sem třeba zohledňování
  klimatu nebo tvorba půd
 • 00:11:53 nebo takové naprosto nezastupitelné
  samočištění řek,
 • 00:11:56 likvidace nadbytku
  organických látek,
 • 00:11:59 nakonec biodiverzita,
  tvorba biomasy.
 • 00:12:02 Nebo rekreace je velice
  důležitá funkce,
 • 00:12:06 produkce kyslíku.
 • 00:12:07 A z těch populárních funkcí
  můžeme připomenout
 • 00:12:11 také protipovodňovou funkci.
 • 00:12:13 No a všechny tyto funkce,
  kterých je dohromady 20 až 25,
 • 00:12:17 nemůže vykonávat řeka
  a její říční krajina,
 • 00:12:20 když ta řeka je přeměněná
 • 00:12:22 do nějakého odporného zregulovaného
  kanálu, vydlážděného,
 • 00:12:26 s povodňovými hrázemi
  po bocích.
 • 00:12:28 Tak snad už tenhle příměr
  napoví člověku,
 • 00:12:31 jaký je rozdíl mezi regulovanou
  řekou a přírodní řekou.
 • 00:12:49 Nás pochopitelně velmi zajímalo,
 • 00:12:51 v jakém ekologickém stavu jsou naše
  prameny, potůčky, potoky a řeky.
 • 00:12:56 A proto jsme během pěti roků
  speciálními metodami ohodnotili
 • 00:13:01 více než 6000 kilometrů našich toků
  a došli jsme k dramatickému závěru,
 • 00:13:06 pouze jedna třetina našich toků
  je v dobré ekologickém stavu,
 • 00:13:10 zatímco dvě třetiny budou postupně
  vyžadovat nápravu.
 • 00:13:14 A celá jedna třetina je ve stavu
  ekologické katastrofy,
 • 00:13:18 kde náprava buďto nebude možná,
  nebo bude nepředstavitelně drahá.
 • 00:13:24 Také jsme se snažili odhadnout
  nebo zjistit,
 • 00:13:27 jaké ztráty devastací říčních
  krajin vznikají
 • 00:13:30 našemu národnímu hospodářství.
  A došli jsme k závěru,
 • 00:13:34 že pokud by naše řeky se svými
  krajinami fungovaly dobře,
 • 00:13:38 tak by přinášely ve formě
  nejrůznějších služeb a funkcí
 • 00:13:43 asi 500 miliard korun ročně.
 • 00:13:46 Zatímco v tomto stavu dochází
  každoročně ke ztrátám
 • 00:13:50 v řádu několika
  stovek miliard korun.
 • 00:13:56 Ty výsledky a konkrétní propočty
  jsem osobně předával
 • 00:14:00 různým národohospodářům,
  vodohospodářům, ministrům,
 • 00:14:03 řadě parlamentářů,
 • 00:14:06 je zajímá pouze jejich politická
  kariéra, osobní zisky a tak dál.
 • 00:14:11 Co bude za 20 až 40 roků s naší
  krajinou a s naší životní úrovní,
 • 00:14:15 já mám pocit,
  že to nikoho dneska nezajímá.
 • 00:14:21 Já si často vzpomínám na příhodu,
  kdy jsme v hlubokém socialismu
 • 00:14:25 projednávali otázky ekologie
  a zemědělství
 • 00:14:28 s příslušným tajemníkem,
  který měl na starosti zemědělství.
 • 00:14:32 No a když jsme konečně potom
  odpoledne odcházeli,
 • 00:14:36 tak já jsem se ho zeptal, jak tedy
  se ty ekologické nové názory
 • 00:14:40 promítnou v jeho řídící práci.
  On mě vzal tak za ramena a říkal,
 • 00:14:45 víš, chlapče, na blboviny
  my tady nemáme čas.
 • 00:14:48 A já jsem přesvědčen,
 • 00:14:50 že dnešní tajemníci mají naprosto
  stejný názor
 • 00:14:54 a že na naše ekologické blboviny
  zase nemají čas.
 • 00:15:03 Velké úsilí jsem věnoval
  otázce povodní.
 • 00:15:06 Na tomhle poli jsem bohužel
  musel neustále bojovat
 • 00:15:10 s vodohospodářskou technokracií,
 • 00:15:12 která znala a doposud bohužel zná
  prakticky jedinou metodu
 • 00:15:16 protipovodňové ochrany,
  to znamená zregulovat řeky,
 • 00:15:20 zahloubit je do hlubokého koryta,
  přeměnit v kanály
 • 00:15:23 a postavit na břehu
  protipovodňové hráze.
 • 00:15:28 Ale tímto způsobem
  se povodeň nezmenšuje,
 • 00:15:31 ale naopak ta povodňová vlna
  zvětšuje, odtok urychluje.
 • 00:15:34 A enormně se zvyšují
  také povodňová rizika
 • 00:15:37 a následné škody.
 • 00:15:39 Já jsem měl možnost vidět,
  jak se chovají gigantické povodně
 • 00:15:43 v Amazonii, v Severní Americe
  nebo na Sibiři.
 • 00:15:46 A také pod vlivem těchto poznatků
  jsme vypracovali -
 • 00:15:49 nejen já,
  ale dneska řada mých kolegů -
 • 00:15:52 alternativní ekologické
  protipovodňové ochrany,
 • 00:15:55 kde se nejenom ta povodeň zmenšuje,
 • 00:15:58 ale současně se vytváří
  řada podmínek
 • 00:16:01 pro ekologické vylepšení
  celé krajiny.
 • 00:16:06 Ale tyto názory,
 • 00:16:07 byť jsou stokrát lacinější než
  technická protipovodňová ochrana,
 • 00:16:12 nechce nikdo slyšet a dál pořád se
  prostě prosazují betony
 • 00:16:15 a stavba těchto technických
  protipovodňových opatření.
 • 00:16:21 To je samozřejmě
  pro stavitel nejlepší,
 • 00:16:24 je to státní zakázka,
  stojí to hodně peněz,
 • 00:16:27 a tím to všechno končí.
 • 00:16:29 Já tomu nerozumím,
  ale bohužel pořád je to tak.
 • 00:16:33 Já jsem na jedno místo
  soustředil studie,
 • 00:16:36 které si u nás
  různé státní instituce objednaly
 • 00:16:39 a kde alternativními ekologickými
  metodami,
 • 00:16:42 velmi jednoduchými většinou,
 • 00:16:44 zlepšujeme stav naší říční krajiny
  a řek.
 • 00:16:47 Současně tak budujeme, vytváříme
  efektní protipovodňovou ochranu.
 • 00:16:55 Tímto způsobem například na řece
  Moravě nebo na povodní Moravy
 • 00:16:59 je možno zachytit
  4000 milionů kubíků vody,
 • 00:17:03 na Berounce 80 milionů kubíků vody
  a tak dál a tak dál.
 • 00:17:06 Ale zdrcující přitom je,
  že ani jeden s těch stovek návrhů,
 • 00:17:11 které jsme vypracovali,
  doposud nebyl realizován.
 • 00:17:24 Divoká zvířata stejně
  jako naši prapředkové
 • 00:17:27 museli dodržovat přírodní zákony,
  jinak by vyhynuli.
 • 00:17:30 V moderní společnosti
  je to trošku jinak,
 • 00:17:33 my zatím máme dost zásob,
  lidé drancují přírodu hlava nehlava
 • 00:17:37 a na přírodní zákony kašlou.
 • 00:17:40 Pokud se však poruchy
  v životním prostředí,
 • 00:17:43 které tím vznikají,
  nahromadí do určité fatální úrovně,
 • 00:17:47 zákonitě musí potom
  vymřít i lidská společnost.
 • 00:17:52 Většina lidí tomu samozřejmě
  nevěří, ale já patřím k těm,
 • 00:17:56 kteří tomu věří.
 • 00:17:58 Jenomže zase,
  co proti tomu mohu dělat? Nic.
 • 00:18:01 Volat na poušti,
  být smutným prorokem a doufat,
 • 00:18:04 že nastane nějaký zázrak.
 • 00:18:17 Závěry, ke kterým jsem při studiu
  říčních krajin docházel,
 • 00:18:21 byly tak negativní
  a pro mě stresující,
 • 00:18:24 že jsem začal pochybovat sám o sobě
  a ptal jsem se,
 • 00:18:27 jestli to trochu nepřeháním.
 • 00:18:29 A to byl také jeden z motivů,
  proč jsem se rozhodl pokusit se
 • 00:18:33 o takovou absurdní ekologickou
  cestu kolem světa po řekách
 • 00:18:37 a jezerech, případně
  podél mořských pobřeží.
 • 00:18:41 Já jsem tu cestu potom v průběhu
  dalších let skutečně uskutečnil
 • 00:18:45 a napsal jsem o tom
  tady tuto knížku,
 • 00:18:48 která je kombinací takového
  cestovatelského pojetí
 • 00:18:52 s ekologickými názory.
  První etapa byla cesta přes Evropu.
 • 00:18:59 Na malé lodi jsem se vydal
  z Olomouce po Moravě do Dunaje,
 • 00:19:03 potom na Mohan a přes Amsterodam
  dalšími kanály do Prahy.
 • 00:19:10 A z této cesty samozřejmě kromě
  mnoha jiných zážitků
 • 00:19:13 mně zůstalo v paměti to,
  že i když například Němci,
 • 00:19:18 jako vrcholný vyspělý stát, čistí
  svoje odpadní vody sebenákladněji
 • 00:19:23 a nejlépe na světě pravděpodobně,
 • 00:19:25 tak pořád tam zůstává
  tolik chemikálií,
 • 00:19:28 že ty řeky nevedou vlastně vodu,
 • 00:19:31 ale vedou jakousi zvláštní
  chemickou kapalinu.
 • 00:19:36 Další plavba,
  ta byla velmi náročná
 • 00:19:39 a byla to plavba z Krakova
  na východ přes Evropu
 • 00:19:42 a potom přes celou Asii,
 • 00:19:44 Beringovu úžinu na stranu
  Tichého oceánu, na Čukotku.
 • 00:19:50 To bylo v roce 1992,
  já jsem se zrovna vrátila z Nepálu,
 • 00:19:54 z nepovedeného pokusu na Everest
 • 00:19:56 a za několik dní jsme ho
  s kamarádem vezli Avií,
 • 00:20:01 tu jeho lodičku,
  takovou kocábku,
 • 00:20:03 kterou si tady sám udělal
  na koleně.
 • 00:20:06 Bylo to velmi zvláštní,
 • 00:20:08 protože jsem si v té chvíli
  nedovedla moc představit,
 • 00:20:12 když se podíváte na mapu -
  Krakov a Čukotka.
 • 00:20:15 Bylo to dost nepochopitelné
  v tu chvíli,
 • 00:20:18 ale on tam skutečně dojel.
 • 00:20:35 Mě jako ekologa tam zajímaly věci
  jako například
 • 00:20:38 znečištění severských řek,
  jako je Lena a tak dál.
 • 00:20:41 Hlavně jsem se tam mohl
  na vlastní oči přesvědčit,
 • 00:20:45 že v okamžiku, kdy začaly platit
  reálné ceny vznikajícího trhu,
 • 00:20:49 se úplně rozpadla říční plavba,
  protože byla nevýhodná,
 • 00:20:53 byla ztrátová.
 • 00:20:58 A ty nejmodernější ruské nákladní
  lodě se v přístavech rozřezávaly,
 • 00:21:02 prostě ta paroplavba se rozpadla.
 • 00:21:06 Takže mě to nesmírně potěšilo,
  protože já jsem veliký bojovník
 • 00:21:11 proti realizaci průplavu
  Dunaj-Odra-Labe, protože vím,
 • 00:21:15 že tento průplav by znamenal
  pro naši přírodu
 • 00:21:18 tu největší ekologickou katastrofu,
  jakou si dovedeme představit.
 • 00:21:29 Severní Amerika, její velké řeky,
  to je kapitola sama pro sebe,
 • 00:21:34 poslední zachovalá příroda
  na severní polokouli,
 • 00:21:38 zdroj poučení pro ekologa,
  jak funguje příroda,
 • 00:21:41 pokud do ní negativně
  nezasáhnou lidé.
 • 00:21:57 Velmi sugestivní byly plavby
  od severu na jih
 • 00:22:01 přes Jižní Ameriku,
  to byly čtyři etapy.
 • 00:22:06 V Evropě máme o Jižní Americe
  velice zkreslené představy
 • 00:22:10 jako o nějakém zničeném kontinentu,
  zničené přírodě,
 • 00:22:13 což vůbec není pravda.
 • 00:22:15 Takové pojmy, jako je delta Orinoka
  nebo Amazonie,
 • 00:22:18 to jsou prostě vrcholy
  tropické přírody a myslím si,
 • 00:22:22 že nejzachovalejší části tropické
  přírody vůbec na světě.
 • 00:22:26 Pro mě z těch mnoha zážitků
  například bylo důležité
 • 00:22:30 na vlastní oči se přesvědčit
 • 00:22:32 o významu tropických amazonských
  pralesů pro produkci kyslíku,
 • 00:22:36 pro ovlivňování klimatu a tak dál.
 • 00:22:40 A přitom naše lužní lesy, které
  jsme už prakticky úplně zničili,
 • 00:22:45 jsou souměřitelné s těmito
  naplavovanými tropickými pralesy.
 • 00:22:51 Stejně tak Pantanal
  byl pro mě obrovským zážitkem.
 • 00:22:54 To je jeden z největších
  světových mokřadů,
 • 00:22:57 kde na vlastní oči člověk vidí,
  jakou má obrovskou biodiverzitu
 • 00:23:01 ve všech možných zoologických
  i rostlinných skupinách,
 • 00:23:05 a současně jaký takovýto
  velký mokřad
 • 00:23:08 má obrovskou
  protipovodňovou funkci.
 • 00:23:12 Pantanal je schopný pojmout
  do sebe jakoukoli povodeň
 • 00:23:16 a při výtoku je ten stav řek
  znovu vyrovnaný.
 • 00:23:24 Tato plavba kolem světa
  dlouhá desítky tisíc kilometrů
 • 00:23:28 mně nepřinesla žádné vědecké
  konkrétní přesné výsledky,
 • 00:23:32 to bych přeháněl, ale měla v každém
  případě obrovský význam
 • 00:23:37 na utváření mého životanázoru
  a utvrdila mě
 • 00:23:41 v takových těch filozoficko-
  vědeckých názorech na přírodu,
 • 00:23:47 na to, jak s ní zacházíme
  a tak dále.
 • 00:23:57 Otakar toho za svůj už teď dlouhý
  život hodně viděl
 • 00:24:00 a vždycky to směrovalo velice
  zákonitě k jedinému cíli,
 • 00:24:04 takže teď je jedním z mála lidí,
 • 00:24:07 kteří k této problematice opravdu
  zasvěceně mají co říct.
 • 00:24:11 A on, přestože je v penzi
  a mohl by chodit na ryby,
 • 00:24:15 tak stále má vlastně tu vnitřní
  potřebu apelovat, bojovat,
 • 00:24:19 prostě prosazovat ty naprosto
  logické myšlenky.
 • 00:24:22 To je úděl těchto lidí a prostě...
  Ale oni to musí říct,
 • 00:24:26 protože oni mají v sobě
  ten imperativ.
 • 00:24:39 Na základě celoživotního pozorování
  a zkoumání krajin celého světa
 • 00:24:43 mám na sklonku života pocit,
  že krajině rozumím,
 • 00:24:47 respektive že my dva, krajina a já,
  si rozumíme.
 • 00:24:50 Víme, kdo jsme, co od sebe chceme,
  žádné namlouvání nepomůže.
 • 00:24:55 Když dnes jedu po řece
  a koukám na její břehy,
 • 00:24:59 vidím a cítím automaticky
  její krásu,
 • 00:25:02 stejně jako bolesti i nemoci,
  které jí udělali lidé.
 • 00:25:07 Jako vědecký pracovník musím umět
  tyto vlastnosti pojmenovat
 • 00:25:11 a kvantifikovat, ale prvotní
  je pro mě vždycky jen pohled,
 • 00:25:15 vůně bažiny, zelený chlorofyl
  v listech v dubů,
 • 00:25:18 ve vlnícím se rákosí
  nebo ve vodních řasách,
 • 00:25:22 jež ke mně promlouvají
  řečí jasnější
 • 00:25:25 než přednášky
  na světovém kongresu ekologů.
 • 00:25:32 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související