iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 12. 2012
16:30 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
22518
zhlédnutí

V objetí dalajlamy

Dokument o přátelství Jeho Svatosti 14. dalajlamy a prezidenta Václava Havla.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

V objetí dalajlamy

 • 00:00:51 Tibetský buddhismus
 • 00:00:53 je ze všech buddhistických směrů
  nejrozmanitější
 • 00:00:57 a pro západního člověka
  snad i nejzajímavější.
 • 00:01:00 Buddhovo učení se tu prolnulo
  s magickými praktikami,
 • 00:01:04 indickou jógou a tantrou
  a s původním tibetským bönem,
 • 00:01:07 který má v sobě prvky šamanismu
  a přírodního náboženství.
 • 00:01:12 Cílem je osvícení,
  které překonává veškerou dvojnost
 • 00:01:15 a dává prožitek
  všeobjímající jednoty.
 • 00:01:28 Za nejvyššího
  duchovního představitele Tibetu
 • 00:01:31 je tradičně považován dalajlama.
 • 00:01:33 Je vnímán
  jako vtělení principu soucítění.
 • 00:01:36 Je to buddhistický mnich,
  který byl po staletí
 • 00:01:39 i nejvyšším světským představitelem
  Tibetu.
 • 00:01:42 Současný dalajlama
  je v pořadí čtrnáctý,
 • 00:01:45 a protože Čína brutálně obsadila
 • 00:01:47 koncem padesátých let
  minulého století celý Tibet,
 • 00:01:51 žije od té doby v indickém exilu
 • 00:01:53 a mírovou cestou nenásilí
  se snaží pomoci své zemi.
 • 00:01:57 Oficiálně se vzdal politické moci
  a předal ji tibetské exilové vládě.
 • 00:02:03 Jeho Svatost dalajlama zdůrazňuje
  význam základních lidských hodnot
 • 00:02:07 a se svých nezdolným optimismem,
  dobrou náladou,
 • 00:02:11 neformálním přístupem
  a vždy přítomným smyslem pro humor
 • 00:02:15 si získává sympatie lidí
  po celém světě.
 • 00:04:51 6. července 1995
 • 00:04:53 završil dalajlama šedesát let
  ve svém současném vtělení.
 • 00:04:57 Jeho přátelé
  se rozhodli oslavit toto jubileum
 • 00:05:01 formou duchovní konference,
 • 00:05:03 která se konala v Dillí,
  v hlavním městě Indie.
 • 00:05:06 V den narozenin
  byla mezi prvními přečtena
 • 00:05:09 i gratulace
  od prezidenta Václava Havla.
 • 00:06:57 Já sám především
  a hlavně cítím určité charisma,
 • 00:07:02 které z něj vyzařuje.
 • 00:07:04 Je to člověk,
 • 00:07:07 v jehož blízkosti
  vám je okamžitě dobře.
 • 00:07:10 A mám-li nějakou
  konkrétní vzpomínku
 • 00:07:14 z těch různých návštěv zmínit,
 • 00:07:17 pak bych řekl jednu,
  která mně utkvěla v paměti.
 • 00:07:22 Bylo to na zámku v Lánech,
 • 00:07:25 kde jsme v jednom z těch sálků
  měli takovou společnou meditaci
 • 00:07:30 a kde mimo dalajlamy
 • 00:07:33 bylo ještě několik
  mých nejbližších spolupracovníků.
 • 00:07:41 A on nás vyzval k tomu,
  abychom zavřeli oči,
 • 00:07:46 a až tam uvidíme
 • 00:07:49 takový všelijaký
  přelétající mraky a šmouhy,
 • 00:07:52 tak že se tedy máme soustředit
  na toto místo
 • 00:07:56 a musíme to úplně vyčistit,
  aby tam žádná šmouha nebyla,
 • 00:08:00 aby to bylo
  jakési čisté nebe.
 • 00:08:04 A nám se to nedařilo.
 • 00:08:07 Říkali jsme mu,
  že to moc nejde,
 • 00:08:10 že tam nějakej mráček
  vždycky přeběhne.
 • 00:08:13 A jen člověk myslí na to,
  aby tam žádnej mráček nebyl,
 • 00:08:17 tak už tam je,
 • 00:08:19 a je to právě proto,
  že na to člověk myslí.
 • 00:08:22 A on se začal strašně smát,
  jak je jeho zvykem, a říkal:
 • 00:08:26 Bodejť by vám to hned šlo,
 • 00:08:28 to trvá dvacet let,
  než to člověku jde.
 • 00:08:45 MLUVÍ SPOLU ANGLICKY
 • 00:14:26 Nejposvátnějším místem
  všech buddhistů
 • 00:14:29 je Bódhgaja v Indii.
 • 00:14:31 Neustále sem proudí poutníci
  z celého světa,
 • 00:14:35 aby se přišli poklonit
  posvátnému místu
 • 00:14:37 a aby spočinuli v meditaci.
 • 00:14:39 Zde totiž
  historický Buddha Šákjamuni
 • 00:14:42 ve svých pětatřiceti letech
 • 00:14:44 usedl pod strom bódhi
  s rozhodnutím,
 • 00:14:47 že nevstane,
  dokud nedosáhne osvícení,
 • 00:14:49 vnitřního probuzení.
 • 00:14:53 Strom, který tu dnes roste,
  je odnoží z onoho původního stromu.
 • 00:14:58 Buddha pod ním dosáhl poznání,
  které mu záviděli sami bohové.
 • 00:15:02 Svým vědomím
  obsáhl všechny světy
 • 00:15:05 a splynul v osvobozující jednotě
  se vším projeveným i neprojeveným.
 • 00:15:23 Začátkem ledna roku 2012
 • 00:15:26 se v Bódhgaji konal největší obřad
  v rámci tibetského buddhismu,
 • 00:15:31 který vedl sám dalajlama.
 • 00:15:32 Je to obřad takzvané Kálačakry,
  který trval jedenáct dní,
 • 00:15:36 a v té době se také vytvářel obraz
  Kálačakry mandaly
 • 00:15:40 za doprovodu modliteb
  a rituálů.
 • 00:15:43 Účelem obřadu je
  posílit světový mír
 • 00:15:46 pomocí hluboké meditace
  a sjednocení myšlenek.
 • 00:15:56 Na obřadu bylo
  přes dvě stě padesát tisíc lidí
 • 00:15:59 z šedesáti šesti zemí světa.
 • 00:16:02 Kálačakra,
  v doslovném překladu "kolo času,"
 • 00:16:05 patří k nejsložitějším
 • 00:16:07 a nejkomplexnějším
  tantrickým systémům,
 • 00:16:10 ale jeho výklad poskytl dalajlama
  již vícekrát,
 • 00:16:14 jak v Indii,
  tak i na západě.
 • 00:16:16 Rituál Kálačakry
  je ve své podstatě tajný,
 • 00:16:19 určený zasvěcencům,
 • 00:16:21 ale slouží k tomu,
  aby pomohl všem lidem,
 • 00:16:25 aby přispěl
  k osvobození všech bytostí.
 • 00:16:58 Vizuálním zpodobením obřadu
  je Kálačakra mandala
 • 00:17:02 vytvořená z obarvených písků.
 • 00:17:10 Mandaly sypané obarvenými písky
  vytvářeli tibetští mniši
 • 00:17:14 už několikrát i v Čechách
  a na Moravě,
 • 00:17:17 protože tibetský buddhismus
 • 00:17:20 se u nás těší
  stále narůstajícímu zájmu
 • 00:17:23 a stále více lidí
  ho začíná praktikovat.
 • 00:17:26 Mandala v symbolické rovině
  ztvárňuje kosmické síly,
 • 00:17:30 různé energie, aspekty,
 • 00:17:32 a slouží i jako předloha
  pro vizualizaci,
 • 00:17:35 jako meditační pomůcka
  k uchopení energií.
 • 00:17:39 Mandala představuje
  dokonale očištěnou oblast,
 • 00:17:42 vstup do tajemství vesmíru.
 • 00:18:22 Jakmile je mandala vytvořena,
  následuje její rituální zrušení.
 • 00:18:27 Je to symbol pomíjivosti
  všech bytostí
 • 00:18:30 i jevů našeho světa.
 • 00:18:40 Písek z mandaly
  se vysype do řeky,
 • 00:18:44 která její energii a poselství
  symbolicky roznese dále do světa.
 • 00:19:01 Buddhismus je jednak
  životní styl
 • 00:19:04 a z jedné strany životní filozofie,
  pohled na věci.
 • 00:19:07 Buddhismus a život
  jsou dvě věci,
 • 00:19:10 které se nedají
  nějak oddělit.
 • 00:19:12 Všechno, co prožíváš,
  prožíváš v mysli.
 • 00:19:14 Tenhle strom prožíváš
  jako obrázek mysli,
 • 00:19:17 tuhle krajinu prožíváš
  jako obrázek mysli,
 • 00:19:20 všechny naše prožitky,
  všechny galaxie,
 • 00:19:22 všechny lidi prožíváš
  jako obrázek mysli.
 • 00:19:25 A právě proto buddhisti
  meditují,
 • 00:19:27 aby našli tu relaci
  vnějšího světa
 • 00:19:30 a toho,
  čemu říkáme vnitřní svět.
 • 00:19:32 Žádná hranice mezi vnitřním
  a vnějším světem neexistuje,
 • 00:19:36 je to ve skutečnosti
  obrovská spontánní hra mysli.
 • 00:19:39 Buddhismus nekončí tam,
  že jsme schopni kontrolovat emoce,
 • 00:19:43 být klidnější, mít víc energie,
  soucitu, být spokojenější,
 • 00:19:47 ale jde ještě hlouběji,
 • 00:19:49 až k tomu absolutnímu rozměru
  skutečnosti.
 • 00:19:52 Vlastně ten buddhismus
  je trošku těžké
 • 00:19:54 zařadit mezi ostatní
  náboženské systémy,
 • 00:19:57 protože to je vlastně
  netheistické náboženství,
 • 00:20:01 kde není ten prvek
  té víry v Boha.
 • 00:20:04 Spíš to tam řadíme
  z toho důvodu,
 • 00:20:07 abychom buddhismus
  někam začlenili,
 • 00:20:10 a právě díky tomu,
  že tam není tenhle prvek,
 • 00:20:13 tak si vlastně
  moc nehraje na ten strach
 • 00:20:16 tady z toho
  transcendentního prvku,
 • 00:20:19 který by ovlivňoval
  život toho člověka
 • 00:20:23 a byl do určité míry
  trestající.
 • 00:20:27 Pro mě osobně
  esence buddhismu je to,
 • 00:20:30 že ho člověk může
  opravdu zažít
 • 00:20:33 a prožívat ty věci svobodně,
 • 00:20:35 že může být konečně volný
  od všech těch věcí,
 • 00:20:38 které ho předtím svazovaly.
 • 00:20:40 Je volný od všech obav,
  je volný od všech očekávání,
 • 00:20:44 od všech strachů
  a všech těchhle věcí.
 • 00:20:47 Ty rušivé pocity a rušivé nálady
  se ho už tolik netýkají
 • 00:20:51 a díky tomu lidi zase můžou začít
  volně dýchat
 • 00:20:54 a ten svět
  si teprve začít užívat.
 • 00:20:57 Je to postupný proces,
  to znamená,
 • 00:21:00 že ty metody transformují
  naši mysl.
 • 00:21:03 Funguje to postupně,
  to znamená,
 • 00:21:05 že napřed se zbavujeme
  takových těch ztuhlých konceptů,
 • 00:21:09 toho základního škatulkování,
 • 00:21:11 toho, že lidi máme rádi
  a nemáme rádi.
 • 00:21:13 Velice rychle zjišťujeme,
 • 00:21:15 že bytosti kolem nás
  nejsou tak rozdílné.
 • 00:21:18 Všichni mají stejné možnosti,
  není v tom to,
 • 00:21:21 že bychom se chtěli lišit
  nebo někam utíkat,
 • 00:21:24 ale je to praktická věc,
  je to laboratoř,
 • 00:21:27 kde je jednodušší poznat
  naši mysl.
 • 00:25:34 Skryté titulky: M. Čumpelíková,
  Česká televize 2012

Související