iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 6. 2013
21:55 na ČT1

1 2 3 4 5

27 hlasů
35671
zhlédnutí

Rub a líc

Víra

Zjevné i skryté tváře moderní doby zkoumá Iveta Toušlová.

39 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rub a líc víry

 • 00:00:15 O Češích se říká,
  že jsou nevěřící.
 • 00:00:19 Jenže právě tohle tvrzení patří
  mezi největší mýty naší doby,
 • 00:00:23 přátelé. Při posledním sčítání
  se totiž za ateisty
 • 00:00:26 prohlásila jen asi tisícovka z nás.
  Paradoxem ovšem je,
 • 00:00:30 že k církvím a náboženstvím
 • 00:00:32 se přihlásily pouze zhruba
  2 miliony obyvatel naší země.
 • 00:00:36 Ve střední Evropě
  už jsou na tom hůř
 • 00:00:38 už jen v bývalém Východním Německu,
  a naopak nejlíp v Polsku,
 • 00:00:42 tam hledají útěchu v Bohu
  víc než tři čtvrtiny lidí.
 • 00:00:46 V co všechno věříme
  a jak nám víra ovlivňuje život?
 • 00:00:50 Kdy nás posiluje
  a kdy třeba i ohrožuje?
 • 00:00:53 O tom všem bude dnešní RUB A LÍC.
  Dobrý večer.
 • 00:01:00 A co vás v příštích minutách čeká?
 • 00:01:02 Třeba příběhy dvou úspěšných mužů,
  kteří se ocitli na rozcestí.
 • 00:01:06 Podnikateli Radimovi Passerovi
 • 00:01:08 pomohla najít cestu z životní krize
  víra v Boha.
 • 00:01:11 Krasobruslaři Tomáši Vernerovi
  pak pomohl zpěvák Daniel Landa
 • 00:01:15 najít ztracenou víru v sebe sama
  a vrátit se na sportovní výsluní.
 • 00:01:19 I dvě sestry z Telče pojí víra -
  v mimozemšťany.
 • 00:01:22 S jedním z nich, Ebem,
  se setkávají už 20 let.
 • 00:01:25 Představíme vám také muže,
 • 00:01:27 jehož rodina odešla do sekty
  samozvaného mesiáše.
 • 00:01:30 A připomeneme si původ rčení,
  že ze Šavla se stal Pavel.
 • 00:01:35 Mezi těmi,
 • 00:01:37 kteří se při posledním sčítání lidu
  přihlásili k některé církvi,
 • 00:01:41 bylo i na 7000 adventistů
  sedmého dne.
 • 00:01:44 První zmínky o nich pocházejí
  z druhé poloviny 19. století,
 • 00:01:48 ze Spojených států.
 • 00:01:49 U zrodu nového hnutí tehdy stála
  Ellen Gould Whiteová,
 • 00:01:53 která mu do vínku vetkla
  třeba zdravý životní styl.
 • 00:01:57 Jeho členové proto nepijí alkohol,
  nekouří, nejedí vepřové maso
 • 00:02:01 a taky světí sobotu, kdy si
  připomínají dokončení Božího díla.
 • 00:02:06 V tento den tedy v žádném případě
  nechodí do práce.
 • 00:02:10 Stejně jako jeden z nejbohatších
  Čechů, podnikatel Radim Passer.
 • 00:02:14 Toho ovšem mezi adventisty
  přivedla rodinná tragédie.
 • 00:02:19 Radim Passer otevřeně přiznává,
  že nebyl zrovna kladný hrdina.
 • 00:02:23 Už za komunistů načerno obchodoval.
  Miloval diskotéky, auta i ženy.
 • 00:02:27 Hned po revoluci se pustil
  do velkého byznysu.
 • 00:02:30 Byl to dravec,
  který válcoval konkurenty.
 • 00:02:33 Vybudoval velké
  administrativní centrum
 • 00:02:35 a pronajal ho světovým firmám.
  Dařilo se mu, nač sáhnul.
 • 00:02:39 Narodil se mu taky syn
 • 00:02:40 a tehdy do jeho života
  krutě zasáhl osud.
 • 00:02:43 Náš chlapeček, prvně jsme zjistili,
  že hůř pije.
 • 00:02:48 Takže na té kontrole v nemocnici
  vlastně lékaři zjistili,
 • 00:02:52 že mu neodtéká mozkomíšní mok
  z jedné komůrky do druhé.
 • 00:02:56 A když ho lékaři poslali
  na magnetickou rezonanci,
 • 00:02:59 na té se zjistilo,
  že má v hlavičce nádor
 • 00:03:02 a že nemá vůbec žádnou
  šanci přežít.
 • 00:03:05 Když jsme tehdy vyšli
  s prázdnou taškou na miminko
 • 00:03:08 z motolské nemocnice,
  tak tehdy poprvé ve svém životě,
 • 00:03:10 když mi žena řekla,
  že nám Pán Bůh chce něco říci,
 • 00:03:14 tak to byl ten okamžik,
 • 00:03:15 kdy jsem Bohu poprvé otevřel
  dveře svého srdce.
 • 00:03:20 Úspěšnému podnikateli,
 • 00:03:22 který se do té doby jakékoli
  víře bránil,
 • 00:03:25 se záhy dostala do rukou knížka
  zakladatelky Církve adventistů
 • 00:03:29 Ellen Whiteové.
 • 00:03:31 Tehdy jsem zažil jednu
  ze svých nemnoha zkušeností,
 • 00:03:34 kdy ke mně promluvil takový ten
  tichý Boží hlas,
 • 00:03:38 který řekl, no tak se seznam s tím,
  co ten Boží prorok napsal,
 • 00:03:42 a pak se sám můžeš rozhodnout.
 • 00:03:46 No a tak jsem si řekl, dobře,
  já si o tom něco zjistím.
 • 00:03:50 Pro mě osobně bylo úžasné,
  když jsem začal číst její knihy,
 • 00:03:54 že jsem začal rozumět Bibli,
 • 00:03:56 která pro mě do té doby
  byla takovou
 • 00:03:58 obtížně srozumitelnou knihou.
 • 00:04:05 Samozřejmě když vám zemře dítě,
 • 00:04:07 tak v takovéhle těžké zkoušce
  člověk hledá oporu,
 • 00:04:11 ale víra nikdy není berlička,
  naprosto naopak.
 • 00:04:14 Myslím si, že každý člověk,
 • 00:04:17 který si to někdy
  v životě vyzkouší,
 • 00:04:19 tak k tomu, aby člověk se stal
  opravdově věřícím následovníkem
 • 00:04:23 Pána Ježíše Krista, tak to naopak
  vyžaduje obrovskou odvahu.
 • 00:04:31 Ta naše lidská přirozenost nás učí
  spoléhat se sám na sebe,
 • 00:04:36 věřit jenom sám sobě, kdežto víra,
  tedy důvěra v Pána Boha,
 • 00:04:40 znamená důvěřovat Pánu Bohu
  mnohem více nežli sám sobě.
 • 00:04:44 Manželé Passerovi se nakonec
  rozhodli
 • 00:04:47 vstoupit do řad adventistů.
 • 00:04:49 Součástí aktu
  bylo i přiznání hříchů,
 • 00:04:51 kterých se na sobě
  vzájemně dopustili,
 • 00:04:54 Radim třeba častých nevěr.
 • 00:04:57 Dnes říká, že tehdy totálně
  přetavil svůj život.
 • 00:05:00 Pár věcí z minulosti
  se ale přece jen nevzdal,
 • 00:05:03 kupříkladu záliby v drahých vozech,
  a ta se mu stala osudnou.
 • 00:05:07 Když jsem se poprvé
  v životě rozhodl,
 • 00:05:09 že si koupím sportovní vůz,
  což bylo v létě 2005,
 • 00:05:13 tak jsem si tehdy objednal
  oranžové Lamborghini,
 • 00:05:16 které fungovalo jako roadster,
  to znamená, nemělo pevnou střechu.
 • 00:05:20 Já jsem Pánu Bohu tehdy slíbil,
  protože jsem věděl,
 • 00:05:23 že sportovní auto je něco,
  bez čeho mohu žít,
 • 00:05:26 že až ho budu jednou prodávat,
 • 00:05:28 že ty prostředky poskytnu
  na Boží dílo.
 • 00:05:31 Uplynul zhruba si rok
 • 00:05:32 a já jsem s tím autem
  měl vážnou nehodu.
 • 00:05:35 Nehodu, která se z lidského úhlu
  pohledu nedala přežít.
 • 00:05:38 Lékaři, hasiči, policisté,
  nikdo nedokázal pochopit,
 • 00:05:42 jak můžu mít hlavu pohromadě.
 • 00:05:44 Já jsem v podstatě na celém těle
  neměl ani škrábnutí,
 • 00:05:47 ale měl jsem
  velmi vážný úraz hlavy,
 • 00:05:49 protože jsem se praštil o ten horní
  rám čelního skla takhle do hlavy.
 • 00:05:54 To byla jedna z mála zkušeností
  v mém životě,
 • 00:05:57 kdy jsem slyšel tichý Boží hlas
  a doslova jsem slyšel větu:
 • 00:06:01 Ďábel tě chtěl zabít,
  ale já jsem mnohem mocnější než on
 • 00:06:05 a mohu tě vytrhnout
  z každé zkoušky.
 • 00:06:07 Už v Bibli se píše, že snáze projde
  velbloud uchem jehly,
 • 00:06:11 než aby bohatý vešel
  do království Božího.
 • 00:06:13 Jak se tedy jeden z nejbohatších
  Čechů vyrovnává s tím,
 • 00:06:17 že žije v přepychu a má ho rád?
 • 00:06:19 Je mnoho bohatších lidí,
  jak v naší zemi, tak ve světě,
 • 00:06:23 nežli jsem já, a díky Bohu za to.
 • 00:06:25 Na druhou stranu finanční
  prostředky jsou něčím,
 • 00:06:28 co není v rozporu s Boží vůlí.
 • 00:06:30 Zkrátka a dobře žijeme na světě,
  kde platí určitá pravidla.
 • 00:06:34 Pán Bůh nám do této situace dává
  nějaké morální zákony.
 • 00:06:38 A člověk si uvědomuje,
  že Pánu Bohu patří úplně všechno
 • 00:06:41 včetně mě jako osoby,
  protože i já jsem dílem jeho rukou.
 • 00:06:45 A tím pádem všechno,
  co v životě člověk má,
 • 00:06:48 tak vnímám, že to mám dočasně
  propůjčeno od Pána Boha.
 • 00:06:51 Čili tu svoji roli jako podnikatele
  vnímám jakožto křesťanský správce.
 • 00:06:56 A popravdě řečeno, vnímám to i jako
  svoji zodpovědnost vůči Pánu Bohu,
 • 00:07:01 jakým způsobem budu podnikat
  a jaké svědectví,
 • 00:07:04 ať už dobré nebo špatné, o Pánu
  Bohu svojí prací budu vydávat.
 • 00:07:10 Myslím, že jednou z hlavních výhod
  pana Passera jako šéfa
 • 00:07:14 je jeho smysl dívat se dál,
  být vizionářem.
 • 00:07:17 Já osobně jsem také věřící,
  tak pro mě to je velkou výhodou,
 • 00:07:23 protože v některých otázkách,
  kde bychom mohli být v rozporu,
 • 00:07:27 jsme naopak ve shodě.
 • 00:07:29 Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
 • 00:07:31 Hlavně pomocí víry
  se prý Radim Passer
 • 00:07:34 postupně vyrovnal se smrtí syna.
 • 00:07:36 Přišla však další těžká rána,
  pár let poté,
 • 00:07:39 co se jim narodilo další dítě,
  se s ním manželka rozhodla rozvést.
 • 00:07:43 Řekl bych, že rozvrácené manželství
  nebo rozbité manželství
 • 00:07:47 byla naprosto srovnatelná zkouška
  se ztrátou prvního syna.
 • 00:07:51 Mně to osobně trvalo
  možná víc než 4 roky,
 • 00:07:55 nežli jsem byl připraven vážně
  vstoupit do nějakého nového vztahu.
 • 00:07:59 Myslím si,
  že kdybych nebyl věřící,
 • 00:08:02 tak bych pravděpodobně takovou tou
  vlastní samospravedlností
 • 00:08:06 byl možná mnohem tvrdší.
 • 00:08:11 Já jsem Pánu Bohu vděčný, že jsme
  se k tomu mohli propracovat,
 • 00:08:15 že Pán Bůh nám tuto sílu dal
 • 00:08:17 a že i dnes můžu mít hezký vztah
  se svojí první ženou.
 • 00:08:22 Víra mu údajně pomohla ustát
  i okamžiky tvrdého boje
 • 00:08:25 s obchodními partnery.
  Dodnes je přesvědčen,
 • 00:08:28 že se ho jistá skupina lidí
  pokusila připravit o firmu
 • 00:08:32 a dokonce na něj poslala
  nájemného vraha,
 • 00:08:34 takže žil pod ochranou
  a skrýval se.
 • 00:08:37 Odsouzen ale nakonec nebyl nikdo.
 • 00:08:39 První, co jsem musel udělat v tu
  chvíli, když jsem se to dozvěděl,
 • 00:08:43 jim v srdci odpustit,
  protože v opačném případě
 • 00:08:46 bych tu situaci velmi
  těžko zvládal.
 • 00:08:49 V okamžiku,
  kdy jinému neodpustíte,
 • 00:08:51 tak samozřejmě je problém
  s nenávistí.
 • 00:08:54 A nenávist je něco,
  co vás sžírá.
 • 00:08:56 Příběh miliardáře a jeho obrácení
  na víru dospěl zdá se k happy endu.
 • 00:09:01 V posilovně, kterou provozuje,
  totiž poznal svoji druhou ženu.
 • 00:09:04 Jejich začínající vztah
  měl ale háček,
 • 00:09:07 nebyla věřící.
 • 00:09:08 Kdybych já měla uvěřit
  jenom díky Radimovi,
 • 00:09:13 tak bych nikdy neuvěřila,
  protože, ať už to zní blbě,
 • 00:09:16 tak mi prostě přišel divný.
 • 00:09:19 Byl to pro mě jiný člověk,
  ale něco mě na tom bralo
 • 00:09:22 a říkala jsem si,
  co pořád na té víře má.
 • 00:09:25 Tak jsem pokládala stále
  a stále hlubší otázky,
 • 00:09:28 nad kterými
  jsem se musela zamýšlet.
 • 00:09:30 A pochopila jsem,
 • 00:09:32 že potom bez Boha
  taky už žít nechci,
 • 00:09:35 že to je to nejlepší,
  co můžu udělat.
 • 00:09:39 Bůh nás miluje takové,
  jací budeme,
 • 00:09:42 ne takové, jací jsme.
 • 00:09:44 Prohlásil jeden z nejvýznamnějších
  raně křesťanských teologů
 • 00:09:47 svatý Augustin.
 • 00:09:49 A sám zosobněním tohoto výroku,
  miloval zábavu, ženy a peníze.
 • 00:09:53 Ve svém spisu Vyznání
  dokonce přiznal,
 • 00:09:56 že ho bavilo podvádět a taky kradl.
 • 00:09:58 Krom toho si ještě na prahu
  dospělosti
 • 00:10:01 pořídil nemanželského syna.
 • 00:10:03 Toužil po slávě a úspěchu,
  takže se vypravil do světa.
 • 00:10:06 Jenže na svých cestách potkal
  řadu zbožných lidí
 • 00:10:09 a ti mu totálně změnili život.
 • 00:10:12 Nakonec si nasadil biskupskou mitru
  a jeho kázání dala základ řeholi,
 • 00:10:16 jíž se dodnes řídí třeba řád
  nesoucí jeho jméno.
 • 00:10:20 Podobných příběhů bychom
  ale v historii našli spoustu.
 • 00:10:25 Doslova postrachem prvních
  hlasatelů křesťanství
 • 00:10:29 byl římský občan Saul s Tarsu,
  města na jihu dnešního Turecka.
 • 00:10:33 On žil život židovského aktivisty.
 • 00:10:40 Možná bychom dokonce mohli říct
  židovského estébáka,
 • 00:10:43 protože byl vlastně policista,
  který vyhledával skryté křesťany.
 • 00:10:47 Byl i u kamenování sv. Štěpána,
  u prvního mučednictví,
 • 00:10:51 které proběhlo v církvi.
 • 00:10:52 Když poté Ježíšovi stoupenci
  uprchli do Damašku,
 • 00:10:55 vyžádal si dokonce svolení
  pronásledovat je i tam.
 • 00:10:59 Cestou ho ale náhle oslepilo světlo
  a uslyšel Ježíše,
 • 00:11:02 který se ptal,
  proč ho pronásleduje.
 • 00:11:04 Tohle setkání a tři dny slepoty
  pak změnily jeho pohled na svět.
 • 00:11:09 Křesťané, ke kterým byl poslán
  a ke kterým byl posléze přiveden,
 • 00:11:12 se ho strašlivým způsobem báli.
 • 00:11:15 Kdo by se jim divil,
  byl to opravdu estébák,
 • 00:11:17 který usiloval o jejich život.
 • 00:11:20 Ale přece jenom rozpoznali,
  že ta jeho změna, to jeho obrácení,
 • 00:11:24 to jeho rozpoznání,
  že hořel falešně
 • 00:11:26 a že je potřeba začít úplně jinak
  o 180 stupňů,
 • 00:11:29 bylo poznáno jako pravé.
 • 00:11:33 Ze Saula se stal Pavel,
  z pronásledovatele misionář,
 • 00:11:36 apoštol pohanů a chudých,
 • 00:11:39 jedna z nejdůležitějších
  postav křesťanství.
 • 00:11:42 Někdy bývá dokonce označován
  jako jeho zakladatel
 • 00:11:45 a je mu připisováno autorství
  části Nového zákona.
 • 00:11:48 Zapáleným křesťanem nebyl ani synek
  bohatého obchodníka
 • 00:11:52 z Assisi, Pietra Bernardona,
  František.
 • 00:11:54 On byl z tzv. zlaté mládeže,
  on žil život obyčejného floutka,
 • 00:11:58 který si to mohl dovolit,
  žil život člověka,
 • 00:12:01 který prostě bere a trhá,
  co se dá.
 • 00:12:04 Veden touhou stát se
  slavným rytířem
 • 00:12:07 se také vydal do válečného tažení
  proti Perugii.
 • 00:12:10 V něm byl ovšem zblízka svědkem
  lidského utrpení a bídy.
 • 00:12:14 Poznává, že vlastně ta důstojnost
  lidská stojí v něčem úplně jiném,
 • 00:12:18 než v tom, jestli se mi podaří být
  VIP v životě,
 • 00:12:22 jestli se stanu slavným,
  jestli budu na sochách.
 • 00:12:25 Začíná se svým majetkem,
  lépe řečeno s majetkem své rodiny
 • 00:12:29 zacházet jako s tím,
  co patří těm nejobyčejnějším.
 • 00:12:34 Samozřejmě,
  že to nemohlo dobře dopadnout
 • 00:12:37 na té lidské stránce věci,
 • 00:12:39 protože po určité době
  ho rodina vydědila
 • 00:12:42 a on potom už žije
  tuto svoji znovu obnovenou víru.
 • 00:12:48 František se tak stal
  opravdu chudým,
 • 00:12:51 brzy se kolem něj shromáždili první
  žáci a začali si říkat františkáni.
 • 00:12:56 Společně s jednou ze svých
  přívrženkyň Klárou
 • 00:12:59 pak dal vzniknout i řádu klarisek.
 • 00:13:01 Víra samozřejmě
  má také svoji nápodobu.
 • 00:13:07 Řekl bych,
  že to je falešná levná zbožnost.
 • 00:13:11 A to bývají pak ty smutné příklady
  v životě církve,
 • 00:13:15 můžu se víc zamilovat do té
  zbožnosti než do Boha samotného,
 • 00:13:20 do toho setkání s ním.
  Stávalo se to i velkým osobnostem.
 • 00:13:24 Pro mě je takovým typickým
  příkladem toho kardinál Richelieu,
 • 00:13:28 muž, který byl jedním z největších
  mystiků své doby.
 • 00:13:32 Měl šanci čerpat
  z těch nejhlubších pramenů víry.
 • 00:13:36 Ale protože on se zamiloval víc
  do Francie a do církve,
 • 00:13:40 která jí slouží, tak se vlastně
  stal jedním z největších politikářů
 • 00:13:45 a šejdířů své doby.
 • 00:13:48 A našlo se i pár takových,
  kteří se zamilovali spíš do sebe,
 • 00:13:52 bohatství a moci.
 • 00:13:54 Při volbě Alexandra VI.,
  papeže z rodu Borgiů,
 • 00:13:57 prý jen pět volících
  nebylo uplaceno.
 • 00:14:00 Neštítil se ničeho,
  ani vražd.
 • 00:14:02 Tyhle praktiky se mu ale nakonec
  staly osudnými.
 • 00:14:05 Říká se, že jeho syn Cesare omylem
  společně s nepohodlnými kardinály
 • 00:14:09 otrávil i otce a sebe.
 • 00:14:10 Alexandr VI. je dnes
  vděčným námětem filmařů.
 • 00:14:13 Stejně tak jeden italský kněz,
 • 00:14:15 který se ovšem neproslavil
  svými promluvami k věřícím,
 • 00:14:19 ale jako špion a milovník,
  jmenoval se Giacomo Casanova.
 • 00:14:22 Zatím jsme mluvili
  pouze o víře v Boha.
 • 00:14:25 Náš život ale ještě zásadněji
  ovlivňuje víra v sebe,
 • 00:14:29 ve vlastní sílu a schopnosti.
 • 00:14:31 Legenda světového popu
  Michael Jackson kdysi prohlásil:
 • 00:14:35 "Když o sobě pochybujete,
  nemůžete ze sebe vydat to nejlepší.
 • 00:14:39 Když v sebe nevěříte vy,
  kdo jiný má ve vás věřit?"
 • 00:14:42 I v jednom ze svých hitů zpíval
  "keep the faith",
 • 00:14:45 tedy měj nebo zachovej si víru.
 • 00:14:49 Nejspíš dobře věděl,
  o čem mluví, pro druhé byl idolem,
 • 00:14:53 ale on sám nebyl zjevně spokojený
  ani se svým zevnějškem.
 • 00:14:57 Ano, pokud o sobě pochybujete,
  nemůžete dobývat vrcholy
 • 00:15:00 ani sbírat medaile.
 • 00:15:02 Na vlastní kůži se o tom přesvědčil
  i krasobruslař Tomáš Verner.
 • 00:15:07 Ještě před několika lety byl naší
  jasnou krasobruslařskou jedničkou.
 • 00:15:11 Bodoval na mistrovství světa,
  byl vicemistrem i mistrem Evropy,
 • 00:15:15 dva roky po sobě se dokonce objevil
  na prvním místě světového žebříčku.
 • 00:15:20 V roce 2010 ale přišel
  nečekaný pád,
 • 00:15:22 při Grand Prix v Severní Americe
  Tomáš onemocněl prasečí chřipkou,
 • 00:15:27 vypadl z tréninku
 • 00:15:28 a po uzdravení se mu už nepovedlo
  vrátit se mezi ty nejlepší.
 • 00:15:32 Vlastně celá moje příprava
 • 00:15:35 na mistrovství Evropy
  a na olympijské hry tím utrpěla.
 • 00:15:38 Já jsem nebyl schopen podat žádný
  pořádný výkon,
 • 00:15:42 přes tu obrovskou snahu.
 • 00:15:44 Nebyl jsem schopen
  ani se sebrat psychicky,
 • 00:15:47 abych věřil v ten dobrý
  konec sezóny,
 • 00:15:49 který měl přijít
  na olympijských hrách.
 • 00:15:52 Hledal jsem pomoc,
  ale tu pomoc jsem nenašel já,
 • 00:15:54 ale ta pomoc našla mě.
 • 00:15:56 Já jsem dostal esemesku
  od Dana Landy.
 • 00:15:59 Už jenom ten fakt, že člověk
  jako Dan Landa mi napsal zprávu,
 • 00:16:03 dal si ten čas
  a našel si můj kontakt,
 • 00:16:05 bylo něco, co mě povzbudilo
  a dalo mi ten správný náboj.
 • 00:16:09 Samozřejmě jsem na ni automaticky
  odpověděl v rozmezí několika minut:
 • 00:16:14 Ano, Dane, pojďme se sejít.
  Kdy a kde? A pojďme něco dělat.
 • 00:16:18 Já jsem viděl
  po nějakém neúspěchu,
 • 00:16:23 na mistrovství světa
  nebo kde to bylo,
 • 00:16:25 jsem viděl
  jeho rozhovor v televizi.
 • 00:16:28 A protože moje dcera dělala
  krasobruslení v té době,
 • 00:16:31 tak mi to bylo líto,
  že je takový jako zlomený.
 • 00:16:34 Nabídl jsem mu,
 • 00:16:36 že se věnuju vlastně takovému
  řekněme duševnímu průvodcovství,
 • 00:16:40 že to využíváme v thajském boxu
  a v dalších bojových disciplínách.
 • 00:16:44 Jsou to různá dechová cvičení,
  různá vizualizační cvičení,
 • 00:16:49 je to taková jakoby cesta nějaká.
 • 00:16:53 Naše spolupráce probíhala
  na více bázích,
 • 00:16:56 byla tam sezení,
  ale byly tam i praktické části,
 • 00:17:00 kdy jsme šli spolu plavat.
 • 00:17:02 Jednalo se jenom o dechové cvičení
  a o to ovládnout svoje emoce
 • 00:17:06 a dokázat pod vodou uplavat
  co nejdál.
 • 00:17:09 V tu chvíli jsem si uvědomil,
  že to je ta správná cesta.
 • 00:17:13 Já vlastně prožívám stejné pocity
  někdy, když jsem na ledě
 • 00:17:17 a jsem těsně před startem.
 • 00:17:19 Tam mám pocit, že nedokážu zklidnit
  svůj srdeční tep,
 • 00:17:22 nedokážu zklidnit svůj dech.
 • 00:17:24 A v tomhle třeba Dan
  je vynikající a unikátní,
 • 00:17:28 protože ten jediný důraz
  neklade na to fyzično,
 • 00:17:31 tam je potřeba
  zvládnout svoje emoce
 • 00:17:33 a nasát sílu z okolí.
  Teď se to může zdát mystické,
 • 00:17:37 ale opravdu člověk může čerpat
  energii z diváků,
 • 00:17:41 může čerpat energii z ledu,
  může čerpat energii ze všeho,
 • 00:17:46 když si ji dokáže vzít.
 • 00:17:48 A tohle opravdu
  se může zdát jako magie,
 • 00:17:51 ale ono to funguje.
 • 00:17:53 Ale naučit se tomu
  není úplně jednoduché
 • 00:17:55 a otevřít se tomu není úplně
  jednoduché.
 • 00:17:58 A Dan vlastně otevírá dveře,
  nebo jeho cvičení a postupy
 • 00:18:02 otevírají dveře k tomu,
  abychom porozuměli,
 • 00:18:04 v čem ten náš génius tkví.
 • 00:18:14 -Já si myslím, že on hledal
  motivační cesty,
 • 00:18:17 mentální koučink a hledal si to,
  co mu bude sedět.
 • 00:18:20 Já se nesnažím vlastní děti
  cpát do nějakých matric,
 • 00:18:26 láska není o tom někoho svazovat,
 • 00:18:28 ale láska je o tom dát těm lidem
  svobodu a hledat si vlastní cestu.
 • 00:18:32 Doma není nikdo prorokem.
 • 00:18:34 A myslím si, že i poučení od rodičů
  se bere podstatně hůře,
 • 00:18:38 než kdy ho osloví někdo jiný,
 • 00:18:40 který jinými slovy v podstatě
  v mnohém říká totéž.
 • 00:18:43 Existují určité techniky,
  které jsou staré 3000 let,
 • 00:18:47 znali je Vikingové,
  znali je Egypťani,
 • 00:18:49 znali je staří Keltové, vědecká
  báze se za to už dneska staví.
 • 00:18:53 V podstatě ty techniky
  se může naučit každý.
 • 00:18:56 Landa má za sebou studium
  hypnoterapie v Mnichově
 • 00:18:59 a říká, že by rád pomáhal
  i stovkám lidí najednou.
 • 00:19:02 Pomocí hudby, světel a kouzel
  by jim chtěl hromadně
 • 00:19:06 vracet sílu, energii
  a hlavně víru v sebe sama.
 • 00:19:09 (zpěv) ...bratříčku, zavřel jsi
  vrátka? Bratříčku nevzlykej...
 • 00:19:15 Začali jsme pracovat s Danem
  a od začátku ten plán byl takový,
 • 00:19:19 abych si dokázal odpustit chyby,
  kterých se dopustím,
 • 00:19:23 a v dalším závodě se pokusil
  jednu odstranit, jednu, nic víc.
 • 00:19:27 A ten postup byl naprosto správný,
  já jsem se vždycky snažil
 • 00:19:31 od začátku sezóny být perfektní,
  ale ono to tak nefunguje.
 • 00:19:35 Dostal jsem se až na mistrovství
  Evropy do Bernu
 • 00:19:38 a dostal jsem se tam v pozici,
 • 00:19:40 kdy jsem byl
  nejlepším Evropanem v sezóně,
 • 00:19:42 takže jsem vlastně měl vyhrát.
 • 00:19:45 Nastoupil jsem na krátký program
  a udělal jsem jednu chybu,
 • 00:19:48 upadnul jsem u trojitého axela
 • 00:19:50 a skončil jsem na průběžném
  pátém místě,
 • 00:19:53 s ne velkým odstupem
  na první místa,
 • 00:19:55 ale přece odstup tam byl.
 • 00:19:57 V tu chvíli jsem se rozsypal
  a volal jsem Dana Landu.
 • 00:20:00 Dan mě vlastně po telefonu
  naprosto zklidnil,
 • 00:20:03 vysvětlil další postup.
 • 00:20:04 Teď tam nebyla žádná věda,
  nebyla tam ani meditace,
 • 00:20:07 bylo to jenom o zklidnění se
 • 00:20:09 a soustředění se
  na jednu jedinou věc.
 • 00:20:12 A to vyšlo.
 • 00:20:13 A další telefon,
  který jsem měl s Danem,
 • 00:20:16 byl hned po tom,
  co jsem dojel volnou jízdu,
 • 00:20:18 kdy jsem vybojoval
  bronzovou medaili.
 • 00:20:21 V tu chvíli jsem byl stejně
  šťastný,
 • 00:20:23 jako kdybych vyhrál
  zlatou medaili,
 • 00:20:25 protože najednou jsem viděl
  a věřil, že to funguje,
 • 00:20:29 že se to stát může a že můžu být
  zpátky mezi nejlepšími.
 • 00:20:32 Víra je základem k tomu, aby člověk
  mohl vlastně podat top výkon.
 • 00:20:38 Kdybych nepotkal Dana, je možné,
 • 00:20:40 že už bych vlastně po olympiádě
  ve Vancouveru nebruslil.
 • 00:20:43 Jsem přesvědčený o tom,
 • 00:20:45 že bez Dana bych nenalezl tu cestu
  zpátky k tomu věřit v to,
 • 00:20:49 že jsem schopný se postavit
  tady na ten obrovský led
 • 00:20:52 a tvořit něco, co zaujme diváka
  a zaujme rozhodčího.
 • 00:20:56 Takže kdyby nebylo Dana Landy,
 • 00:20:57 tak bych byl možná víc šťastný,
  možná míň šťastný,
 • 00:21:00 to já teď neřeknu,
  ale asi ne na ledě.
 • 00:21:04 Tipněte si, kolik je u nás církví
  či náboženských společností.
 • 00:21:08 Těch registrovaných
  víc než tři desítky.
 • 00:21:11 A pak další, které se puncem
  oficiálnosti zatím pyšnit nemůžou.
 • 00:21:15 Patří mezi ně třeba hnutí Jedi
 • 00:21:17 inspirované slavnými
  Hvězdnými válkami.
 • 00:21:20 Nebo Pivní církev,
  tady jde ale spíš o recesi,
 • 00:21:23 jejíž autoři vyhlásili tekutý
  chlebíček za posvátný nápoj.
 • 00:21:27 Jenže existují i skupiny,
 • 00:21:29 u kterých jde všechna legrace
  stranou, sekty,
 • 00:21:32 obratně manipulující s myslí
  i životy lidí.
 • 00:21:36 Kupříkladu taková Nebeská brána,
 • 00:21:38 její vůdce dokázal
  své stoupence přesvědčit,
 • 00:21:41 že jsou vlastně mimozemšťany
 • 00:21:43 a musejí opustit svou nízkou
  lidskou úroveň.
 • 00:21:46 A tak v březnu roku 1997
 • 00:21:48 spáchalo 39 členů této sekty
  hromadnou sebevraždu,
 • 00:21:52 největší v historii
  Spojených států.
 • 00:22:00 Sekta Davidiánů vedená kazatelem
  Davidem Koreshem
 • 00:22:04 nezákonně shromažďovala zbraně
  a očekávala apokalypsu.
 • 00:22:09 Společenství, v němž bylo běžnou
  praxí psychické i fyzické týrání
 • 00:22:13 a sexuální zneužívání,
  se odmítalo podvolit policii.
 • 00:22:20 V dubnu 1993 proto
  zaútočily jednotky FBI
 • 00:22:23 na jejich opevněný ranč
  v texaském Waco.
 • 00:22:30 Při útoku nakonec členové sekty
  spáchali společně sebevraždu
 • 00:22:35 a celý areál vyhořel.
 • 00:22:42 Lidé, kteří se nachytají na sekty,
  bývají většinou v nějaké tísni,
 • 00:22:46 osobní, psychologické, finanční.
 • 00:22:54 Jsou v tísni a ten guru
  nebo ten šaman v té sektě
 • 00:22:57 jim nabídne řešení.
 • 00:23:04 A protože my jsme dost krátkozrací,
  a když vidíme rychlé řešení,
 • 00:23:08 tak je to příjemné.
 • 00:23:11 Ty sekty mají rozpracovanou
  metodologii, jak vás dostat.
 • 00:23:18 Čili sekty jsou spíš daleko víc
  o tom zneužití moci
 • 00:23:22 než o víře,
  ale tu víru mají jako lapadlo,
 • 00:23:25 jako mucholapku.
 • 00:23:30 Někdy dokonce náboženské sekty
  namíří svůj hněv proti veřejnosti.
 • 00:23:35 Jako třeba v roce 1995 sekta
  Óm šinrikjó,
 • 00:23:38 v překladu Nejvyšší pravda.
 • 00:23:40 Ta v tokijském metru vypustila
  vojenský nervový plyn sarin,
 • 00:23:43 12 lidí otrávil
  a stovky dalších se ho nadýchaly.
 • 00:23:47 Policie pak našla v sídle
  společenství zbraně, drogy
 • 00:23:51 a například
  i mikrovlnnou obří troubu,
 • 00:23:53 sloužící k likvidaci těl odpůrců.
  Veškerou odpovědnost za hrůzný čin
 • 00:23:57 nese slepý vůdce sekty
  Šókó Asahara.
 • 00:24:05 Osobnosti vůdců sekt.
 • 00:24:09 Já si myslím,
  že jsou to všichni psychopati,
 • 00:24:12 ale my už nemáme psychopaty teď
  v diagnostickém manuálu,
 • 00:24:16 takže se jim říká lidé
  s poruchou osobnosti,
 • 00:24:20 takže jsou to především narcisti,
  kteří jsou okouzleni sami sebou.
 • 00:24:25 A tím,
  jak jsou okouzleni sami sebou,
 • 00:24:28 tak dokážou okouzlit
  celou spoustu lidí okolo.
 • 00:24:32 Protože oni jsou ti dokonalí
  a teď to z nich čiší.
 • 00:24:35 A jak se vám sejde víc jak 15 lidí,
 • 00:24:39 tak inteligence velice
  prudce klesá,
 • 00:24:42 poněvadž se z toho
  postupně stává dav.
 • 00:24:46 Dav daleko líp slyší
  na emoční výzvy
 • 00:24:49 než na výzvy racionální.
 • 00:24:54 A spousta slušných lidí se dá
  zblbnout, že dělají kousky,
 • 00:24:58 o kterých by ani nesnili,
  že je udělají.
 • 00:25:02 Nebezpečná společenství ovšem
  nevznikala jen za našimi hranicemi.
 • 00:25:06 I v Česku se rodily drsné kulty.
 • 00:25:08 K nejznámějším patří sekta
  Parsifala Imanuela.
 • 00:25:11 Ten sliboval svým příznivcům sladký
  život v daleké říši.
 • 00:25:15 Jenže ze všeho nejdřív mu všichni
  museli odevzdat veškerý majetek.
 • 00:25:19 Své o tom ví třeba Ondřej Vaculík,
  starosta Hořovic.
 • 00:25:22 Tomu za svérázným vůdcem odešla
  manželka i s malými dětmi.
 • 00:25:27 Nejprve to vypadalo,
  že je to trochu taková hra.
 • 00:25:30 A každá hra má moment,
  kdy skončí.
 • 00:25:34 A tady náhle jsem pak zjistil,
  že se to vyvíjí dál a dál,
 • 00:25:38 a to takovým způsobem,
  že jsme málem přišli o majetek,
 • 00:25:42 že jsme se měli kamsi přestěhovat,
  tedy část rodiny,
 • 00:25:47 což tehdy byla moje manželka Marta,
  byla připravená,
 • 00:25:52 že s naší dcerou Annou odjedou
  do jakési tisícileté říše.
 • 00:26:05 A tehdy,
  když to bylo velmi aktuální,
 • 00:26:08 když hrozilo to, že prostě skutečně
  odjedou do neznáma,
 • 00:26:13 do té tisícileté říše,
  tak jsem fakt měl velký vztek.
 • 00:26:21 A vím, že jsem si i vybral takový
  klacek, takovou hůl
 • 00:26:25 a vypravil jsem se,
  že ho budu inzultovat,
 • 00:26:29 že prostě buď mu dám pár facek.
 • 00:26:32 Teď jsem nevěděl,
  on tam měl nějakou ochranku,
 • 00:26:35 tak právě proto jsem měl tu hůl.
 • 00:26:38 A přišel jsem k tomu domu
  a on tam nikdo nebyl.
 • 00:26:41 Vůdce nakonec manželku Ondřeje
  Vaculíka z řad svých členů
 • 00:26:45 i s dětmi vyhnal,
  čímž ji vlastně zachránil.
 • 00:26:48 Co se ale zachránit nepodařilo,
  bylo manželství Vaculíkových.
 • 00:26:52 Mnozí však dopadli mnohem hůř.
 • 00:26:54 Přišli o všechno, museli hladovět,
  aby se očistili,
 • 00:26:57 žili v izolaci od okolního světa
  a čekali na spasení.
 • 00:27:02 A samozvaný mesiáš
  si zatím užíval blahobytu.
 • 00:27:07 V tom společenství
  Parsifala Imanuela
 • 00:27:10 bylo velmi naléhavé očekávání
  budoucí apokalypsy.
 • 00:27:13 A velmi radikální
  také bylo odloučení,
 • 00:27:16 když tito lidé byli vyhazování
  samotným Parsifalem
 • 00:27:22 nebo jeho jasnovidcem
 • 00:27:24 jako nehodní pro to,
  aby vstoupili do té blažené říše.
 • 00:27:28 A tito lidé řešili
  ten těžký rozpor,
 • 00:27:32 že na jednu stranu vznikne
  ta blažená říše
 • 00:27:36 a na druhou stranu už nemám
  možnost, jak se do té říše dostat,
 • 00:27:40 tak ten rozpor řešili tím, že se
  snažili co nejrychleji zemřít,
 • 00:27:45 aby se ještě mohli znovu narodit
  a jako novorozené děti,
 • 00:27:49 jako čisté děti měli šanci do té
  blažené říše se ještě protlačit.
 • 00:28:01 Většina církví buduje pro věřící
  chrámy, kostely nebo katedrály.
 • 00:28:07 Ale která dá svému svatostánku
  podobu betonové pevnosti?
 • 00:28:17 -Prosím vás, co tohle vlastně je?
  -To nikdo neví.
 • 00:28:20 Tak co to asi je?
 • 00:28:22 Nevím, no, to opravdu nikdo neví,
  co by to mělo být.
 • 00:28:29 Je to snad raketová základna?
  Protiatomový kryt? Nikoliv.
 • 00:28:33 Podle dostupných informací
  stojí za stavbou pevnosti
 • 00:28:37 bývalá manželka miliardáře
  Pavla Tykače,
 • 00:28:39 která se spojila
  s duchovním hnutím Avena.
 • 00:28:42 Možná tedy jde jen o moderní pojetí
  Noemovy archy
 • 00:28:46 a přípravu několika zbohatlíků
  na případný konec světa.
 • 00:28:51 Kdosi řekl tak trochu ironicky,
 • 00:28:53 že náboženství činí
  dobré lidi lepšími
 • 00:28:56 a horší lidi horšími.
 • 00:28:58 Tady je spousta druhů náboženství,
  ale chybí kultivace víry.
 • 00:29:03 Takže potom ten uvolněný prostor,
  kde ta náboženství,
 • 00:29:09 a většinou křesťanství,
  byla potlačena
 • 00:29:12 nebo kde je samy církve
  nedovedly nabídnout
 • 00:29:15 v nějaké inteligentní
  a věrohodné podobě,
 • 00:29:18 tak do tohoto uvolněného prostoru
  přicházejí ta upadlá náboženství.
 • 00:29:22 Tam jsou nejrůznější
  bláznivé sekty,
 • 00:29:25 tam jsou nejrůznější pověry,
  esoteriky a tak dále.
 • 00:29:29 Čili v náboženství je ohromný
  potenciál k dobru,
 • 00:29:33 ale je tam také potenciál,
  který může být použit ke zlému.
 • 00:29:44 Podle mezinárodních průzkumů
  věří 4 lidi z 10
 • 00:29:48 v nadpřirozené jevy.
  A zhruba 300 z 1000 pak v to,
 • 00:29:51 že mezi námi žijí obyvatelé
  jiných planet.
 • 00:29:55 Ostatně není to nic nového.
 • 00:29:57 Zprávy o tajemných tichých
  zjeveních na obloze
 • 00:30:00 zaznamenali už staří Egypťani.
 • 00:30:02 Indové zase popisovali
  jakési vozy na obloze
 • 00:30:05 a Římani létající štíty.
 • 00:30:08 Novodobou vlnu zájmu
  o mimozemšťany pak odstartoval
 • 00:30:11 jeden letní den roku 1947.
 • 00:30:14 Tehdy důstojník americké armády
  Walter Haut oznámil,
 • 00:30:17 že se nedaleko základny Roswell
  zřítil létající talíř.
 • 00:30:21 I když Američané jeho zprávu
  později změnili
 • 00:30:25 a místo o talíři začali mluvit
  o meteorologickém balónu,
 • 00:30:28 fenomén zvaný UFO byl na světě.
 • 00:30:31 Výrazně zasáhl
  do života mnoha lidí,
 • 00:30:34 mimo jiné i hrdinek
  našeho dalšího příběhu.
 • 00:30:39 Takže to začalo v létě,
  tenkrát jsme šly v jedenáct domů.
 • 00:30:47 Otevřu dveře
  a najednou se mi prudce vrátily.
 • 00:30:52 Tak si říkám, tam je asi zloděj.
 • 00:30:54 A tak jsem takhle ještě
  jako šťouchla do dveří
 • 00:30:58 a vidím takovou
  béžovou okřídlenou bytost.
 • 00:31:01 A ono se to vzneslo,
  zaletělo to támhle za zídku,
 • 00:31:04 takže já jsem dostala
  samozřejmě strach,
 • 00:31:07 zavřela jsem dveře.
 • 00:31:08 Ještě jsem zazvonila na mamku,
  kdyby se něco stalo,
 • 00:31:12 aby věděla, že o nich víme.
 • 00:31:14 Ještě jsme předtím slyšely
  třikrát moje jméno seshora.
 • 00:31:20 -A to bylo prostě, Ilono, jako
  ze záhrobí nebo z jiné dimenze.
 • 00:31:24 -A pak jsme rychle utíkaly
  na policajty.
 • 00:31:27 Přijeli jsme před barák.
 • 00:31:29 Policajti prohledali, nic nenašli,
  jenom shozené květináče,
 • 00:31:32 tam byly tři shozené.
 • 00:31:34 Naše mamka byla v okně, povídala,
  co se tady děje,
 • 00:31:37 že si to neumí vysvětlit,
 • 00:31:39 že slyšela předtím
  takové divné zvuky,
 • 00:31:42 že myslela,
  že my ji chceme vystrašit.
 • 00:31:44 Přitom my jsme přišly o něco dýl.
 • 00:31:47 Zkusily jsme spiritismus
  s jednou paní
 • 00:31:52 a najednou se ozvalo -
  chytly jsme takhle tu skleničku,
 • 00:31:56 dvěma prsty, a ozvalo se,
 • 00:31:58 že se mám pustit
  a že to mám zapisovat,
 • 00:32:01 že on není duch, ale že je
  mimozemšťan z planety Elielie,
 • 00:32:04 z 12. dimenze,
  39 světelných let daleko.
 • 00:32:07 Přesně takhle začal před 20 lety
  vztah kadeřnice z Telče Ilony
 • 00:32:11 a její sestry Ivany
  s mimozemšťanem Ebem.
 • 00:32:14 Díky němu a jeho bizarním
  poselstvím
 • 00:32:17 se staly po celé zemi známými
  kontaktérkami,
 • 00:32:20 tedy těmi, co hovoří s obyvateli
  jiných planet.
 • 00:32:23 A od té doby získáváme od nich
  velice zajímavé informace
 • 00:32:27 okolo biologie, technologie,
  o planetě Zemi,
 • 00:32:31 o různých genetických manipulacích,
  o kruzích v těch lánech,
 • 00:32:35 ty krásné obrazce.
 • 00:32:41 Teď v ruce mám sešit
  a poslední zprávičky -
 • 00:32:44 protože já to nestačím zapisovat
  všechno na stroji,
 • 00:32:48 musím si udělat čas
  a už k tomu konečně sednout
 • 00:32:51 a dát to do kupy.
 • 00:32:55 Takže tady třeba psal:
  "V lodi máme prostorový komputer,
 • 00:32:59 kompaktní sféra ovzduší je řízena
  symetrickou částí vodíku,
 • 00:33:04 radikální mapa prostoru je lánem
  pro rozhodování.
 • 00:33:08 Konzervace ovzduší
  a v něm obsaženého oxidu
 • 00:33:11 má za následky trvalé ničení
  živých buněk."
 • 00:33:16 Mezi těmi nově vznikajícími
  náboženstvími
 • 00:33:19 je velmi silně zastoupeno
  tzv. ufologické náboženství,
 • 00:33:22 v posledních 60 letech.
 • 00:33:25 Těch skupin, kontaktérů s nějakými
  nadzemskými bytostmi, andělskými
 • 00:33:33 nebo dokonce božskými,
 • 00:33:35 s nějakými mimozemšťany vybavenými
  nějakými duchovními schopnostmi
 • 00:33:39 převyšujícími schopnosti
  pozemšťanů,
 • 00:33:42 se doslova před 60 roztrhl pytel
  a ten počet stále vzrůstá.
 • 00:33:49 U nás ti kontaktéři jsou,
  podobně jako celá česká společnost,
 • 00:33:53 dost individualističtí,
 • 00:33:55 takže u nás
  jsou to spíše jednotlivci,
 • 00:33:58 kteří hovoří
  s nějakými vesmírnými bytostmi.
 • 00:34:02 A od těchto bytostí doufají,
 • 00:34:05 že dostanou nějaké návody
  pro ten pozemský život.
 • 00:34:09 Nejenže obě dámy
  ve svého Ebeho věří,
 • 00:34:12 ale berou vážně i jeho vzkazy,
  které skrze ně posílá,
 • 00:34:16 prý celému lidstvu.
 • 00:34:17 A jak je každodenní kontakt
  s mimozemšťanem změnil?
 • 00:34:21 A co jim vlastně přináší?
 • 00:34:23 Víra v mimozemšťany mi dává hodně,
  vím, že nejsme sami ve vesmíru,
 • 00:34:28 to mě těší, že někdo je nad námi,
  že nad námi má moc,
 • 00:34:34 že tady nejsme jen tak náhodou,
  že náhody neexistují.
 • 00:34:41 -Víra má být sama v sobě prostě.
 • 00:34:44 Kolem příroda, matka dýchá,
  příroda dýchá,
 • 00:34:47 my dýcháme,
  takže to je potřeba mít v sobě,
 • 00:34:51 ta víra, to je...
 • 00:34:53 A vesmír je Universum,
  vesmír je vlastně ten Bůh,
 • 00:34:56 to je v každé rostlince,
  v každé části buňky,
 • 00:35:00 v každém člověku, v každé...
 • 00:35:02 To je to všechno, to kolem,
  ten Bůh vlastně,
 • 00:35:06 to není nějaká bytost,
  jestli si někdo myslí,
 • 00:35:10 ale Ježíš Kristus byl bytost,
  to byla bytost, mimozemská,
 • 00:35:14 a Panenka Maria také.
 • 00:35:19 Do kostela nechodím, což je pravda,
  ale je to tak, jak já říkám.
 • 00:35:25 Jestli je to špatně,
  tak bohužel.
 • 00:35:29 -Tak, Ebe Olie, prosím napiš něco,
  co chceš sdělit zajímavého.
 • 00:35:37 -Aleluja, ó, ó!
 • 00:35:42 Vítám vás
 • 00:35:46 všechny
 • 00:35:51 na této planetě.
 • 00:35:56 Toto,
 • 00:35:59 tahle komunikace...
 • 00:36:03 Ebe zná prý odpověď
  na každou otázku.
 • 00:36:06 S námi se rozhodl mluvit o novém
  prezidentovi Miloši Zemanovi.
 • 00:36:12 Zeman,
 • 00:36:15 jakožto lidská struktura
 • 00:36:23 má hodně společno
 • 00:36:31 s negativitou
 • 00:36:35 i s pozitivitou,
 • 00:36:44 je to stroj lidský,
  neutrální.
 • 00:36:58 Víře v mimozemšťany a mnohaletému
  vtahu s Ebem Elie
 • 00:37:01 obětovaly Ilona s Ivanou hodně,
  nemají děti, partnery ani kamarády.
 • 00:37:06 Mají jenom tátu, jedna druhou
  a svého ufona.
 • 00:37:12 Už odjakživa, tady to už prostě
  z minulého života něco nese.
 • 00:37:18 A jak jsem se tady narodila,
  už jsem prostě věděla,
 • 00:37:22 že nepatřím sem.
 • 00:37:23 Já sice kamarády moc nemám,
  protože proč,
 • 00:37:27 vždycky se najde ten nepřítel
  v kamarádech,
 • 00:37:30 takže lepší je být sama,
  mít psa nebo tak.
 • 00:37:33 Já nepotřebuju mít nějaké známosti
  nebo kamarády,
 • 00:37:37 já mám svého psa, který mě miluje,
  já miluju ji.
 • 00:37:40 To je důležité, já miluju rodinu,
  miluju tátu, miluju Ilonu,
 • 00:37:44 sestru tady.
 • 00:37:45 A to je důležité pro život,
  mimozemšťany, matku zemi,
 • 00:37:48 planetu, přírodu,
  všechno tady to miluju.
 • 00:37:51 -I když toho Ebeho nevidíme,
  je to vlastně člen naší rodiny
 • 00:37:55 už 20 let, takže...
  Je to Ebe s velkým E.
 • 00:37:58 Ebe Olie si říká, je 39 světelných
  let daleko, z 12. dimenze.
 • 00:38:07 Je to náš přítel.
 • 00:38:12 A k poslednímu příběhu se hodí
  i tento citát:
 • 00:38:15 "Budete-li se snažit porozumět
  celému vesmíru,
 • 00:38:18 nepochopíte vůbec nic.
 • 00:38:20 Pakliže se pokusíte porozumět sobě,
  pochopíte celý vesmír."
 • 00:38:24 Tušíte, komu patří tato slova?
 • 00:38:27 Muži, který se narodil jako princ
  a sám o sobě později prohlásil,
 • 00:38:31 že byl pěkně rozmazlený.
 • 00:38:34 Nakonec ze zlaté klece utekl,
  aby sám okusil všechnu bídu světa
 • 00:38:38 a pokusil se na ni najít lék.
  Jmenoval se Siddhártha Gautama,
 • 00:38:43 ale do dějin se zapsal
  jako Probuzený, tedy Buddha.
 • 00:38:47 Na viděnou za týden, přátelé.
 • 00:38:51 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související