iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 3. 2001
20:55 na ČT1

1 2 3 4 5

62 hlasů
6356
zhlédnutí

Počesku

Faustovy domy

V Praze jsou hned čtyři

8 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Počesku - Faustovy domy

 • 00:00:15 Člověk nemusí stále někde běhat.
  Někdy si taky může zalít dobrý čaj
 • 00:00:20 a dát si nohy na stůl. Vždyť
  cestovat se dá třeba v atlase.
 • 00:00:26 Ale teď jsem tady našel ve starém
  slovníku něco velice zajímavého.
 • 00:00:32 Obrozenec Šebastián Hněvkovský
  vypočítává pražské domy,
 • 00:00:37 které souvisejí s Faustem.
  Já tedy vím o jediném.
 • 00:00:42 Ale tady se píše, že to bylo
  jakési stavení na Uhelném trhu,
 • 00:00:48 dále Teyflův palác, zvaný též
  Ďábelský dům v Melantrichově ulici,
 • 00:00:53 Faustův dům na Karlově náměstí
  a Sixtův dům v Celetné ulici.
 • 00:01:00 Takže Praha má 4 Faustovy domy.
  To mě docela zajímá.
 • 00:01:05 Kvůli tomu opustím
  i teplo své pracovny.
 • 00:01:09 Teď jdu za představou o člověku,
  který byl vzdělaný, chtivý poznání,
 • 00:01:15 který se nevešel do teologických
  ani běžných představ o člověku.
 • 00:01:20 Kdo by ho za jeho věčné otázky
  nepodezíral ze spojení s ďáblem?
 • 00:01:25 Ale na tohle všechno
  jsou i čtyři domy málo.
 • 00:01:31 Hledáte něco?
 • 00:01:33 Hledám Faustův dům
  nebo místo, kde stával.
 • 00:01:38 To je tady. Tady stával
  jediný Faustův dům v Praze.
 • 00:01:43 Určitě jediný?
 • 00:01:45 Ano. Na místě této kašny
  stával dům, který byl označován
 • 00:01:50 jako Faustův dům.
  V tomto domě Faust bydlel
 • 00:01:55 v době svého pobytu v Praze.
  -A to je jediný Faustův dům?
 • 00:02:00 Ano, protože toto místo potom
  přitahovalo významné osobnosti,
 • 00:02:05 které Prahu navštívily,
  nebo se tady usadily.
 • 00:02:10 Byla tu sochařská dílna Brokoffů,
  koncertoval tady Ferenc Liszt
 • 00:02:15 a bydlel tu W.A.Mozart.
  -Ale já jsem se ráno dočetl,
 • 00:02:20 že ty domy byly čtyři.
  -Nevěřte tomu.
 • 00:02:25 Jediný pravý Faustův dům
  byl skutečně na Uhelném trhu.
 • 00:02:38 Třeba má tato tajemná paní pravdu.
  Ale co když ne?
 • 00:02:46 Tady jste správně.
  Tohle je pravý Faustův dům.
 • 00:02:51 Pojďte dál.
 • 00:02:54 Jak mě přesvědčíte, že právě
  v tomto domě pobýval Faust?
 • 00:02:58 Na tomto místě
  měl Faust knihtiskařskou dílnu.
 • 00:03:04 Tady vynalezl knihtisk.
 • 00:03:10 V tomto okně
  bydlela Faustova milenka.
 • 00:03:15 Uherská hraběnka, která se prý
  koupala v krvi mladých dívek.
 • 00:03:22 A kam jste mě zavedla teď?
 • 00:03:25 Na půdu, protože tady nechal
  Mefistoteles pro Fausta poklad.
 • 00:03:30 -Co tam bylo?
  -Šperky, zlato, stříbro, hedvábí...
 • 00:03:42 Konečně jste
  v pravém Faustově domě.
 • 00:03:47 Tento dům přitahoval majitele -
  podivíny už od středověku.
 • 00:03:52 Dnes bychom Fausta nalezli
  nejspíš ve studovně.
 • 00:03:56 Teď vcházíme do prostoru, jehož
  výzdoba mohla Faustovi pomáhat
 • 00:04:01 při jeho kouzlení
  a bádání v čarodějných knihách.
 • 00:04:06 Máme tu různé alchymistické motivy.
 • 00:04:09 Třecí miska, hmoždíř, nad námi
  planety s oběžnými dráhami
 • 00:04:14 a na stěně slunce s měsícem.
 • 00:04:19 A kde je ten flek po díře,
  kterou si ďábel odnesl Fausta?
 • 00:04:23 Ten je tady,
  v prostoru bývalého schodiště.
 • 00:04:28 Tudy zřejmě scházel Faust
  dolů do alchymistické dílny,
 • 00:04:33 aby byl co nejblíže nitru Země.
 • 00:04:36 Co když mě i ve čtvrtém domě,
  kdosi přesvědčí, že je pravý,
 • 00:04:41 a já nebudu po procházce
  o nic moudřejší?
 • 00:04:45 Promiňte. Vy hledáte Faustův dům?
  Tak toto je ten správný dům.
 • 00:04:50 Tato je Sixtův dům, kde
  se pod ochranou této vážené rodiny
 • 00:04:55 v rudolfinské Praze Johannes Faust
  ukrýval a konal svá bádání.
 • 00:05:00 A teď vám ukážu,
  kde skončil svůj pohnutý život.
 • 00:05:05 Faust měl smlouvu s ďáblem
  na 24 let.
 • 00:05:10 Když tato doba uplynula, pozval
  své učedníky do této místnosti,
 • 00:05:15 aby to oslavili. A když se učedníci
  ráno probudili, tak Faust nikde.
 • 00:05:20 A ke své hrůze zjistili, že
  po stěnách a podlaze je rozprsknuta
 • 00:05:25 taková hmota. Byly tam
  jeho zuby, jeho oči i jeho mozek.
 • 00:05:31 Ale tělo Fausta nemohli najít.
  Nakonec ho našli na tamto dvoře.
 • 00:05:39 A to je váš důkaz,
  že právě tady pobýval doktor Faust?
 • 00:05:45 Ano. Středověké domy totiž mívaly
  hospodářské zázemí a hnojiště.
 • 00:05:50 A na tom hnojišti ho našli.
  Ale ten důkaz je něco jiného.
 • 00:05:55 Když se tu dělal archeologický
  výzkum, našli tu kostru muže.
 • 00:06:00 -Věříte mi, že to je Faustův dům?
  -Chce se mi vám věřit.
 • 00:06:05 Ale teď už nemůžu věřit
  ani vlastním očím.
 • 00:06:11 Nezbývá než zavolat
  na poradu odborníka.
 • 00:06:19 Dobrý večer. Ráno jsem seděl
  u tohoto starého slovníku
 • 00:06:25 a našel jsem tam toto.
  Potom jsem všechny ty 4 domy obešel
 • 00:06:29 a v každé jsem potkal podivnou
  paní, které se dalo věřit.
 • 00:06:35 Dá se nějak zjistit,
  který z těch domů je ten pravý?
 • 00:06:40 Můžeme to zjistit po faustovsku.
 • 00:06:43 Opravdový pan Faust se toulal
  Německem. Živil se jako učitel
 • 00:06:48 a sestavoval horoskop pro jednoho
  biskupa. Věnoval se černé magii
 • 00:06:53 a byl vypovězen z několika měst.
  Díky jeho zálibě v okultních vědách
 • 00:06:58 se kolem něj šířily zvěsti,
  že upsal duši ďáblu.
 • 00:07:03 Do Čech se dostal v 17.století.
  Ale jen v historkách.
 • 00:07:08 Podle jedné se jmenoval Šťastný
  a pocházel z Kutné Hory.
 • 00:07:12 Odešel do Němec a pojmenoval se
  Gutenberg, později Faustus.
 • 00:07:18 Pokud fantazie pracuje dál,
  dobereme se zajímavých příběhů.
 • 00:07:23 Ty dámy z jednotlivých domů byly
  z Pražské informační služby.
 • 00:07:28 Ukázaly nám, jak se rodí
  legenda. Vezme se zrnko pravdy,
 • 00:07:33 trochu se přikrášlí, posune se
  v čase i prostoru a je tady.
 • 00:07:38 A je tak svůdné jí věřit!
 • 00:07:43 To máte pro štěstí.
  Faust byl jen románovou postavou,
 • 00:07:48 takže zřejmě v žádném
  z pražských domů nežil.
 • 00:07:52 A tomu rituálu věřit můžete,
  ale nemusíte.
 • 00:07:58 Člověk se rád spolehne
  na zaručené informace
 • 00:08:03 a pro poznání by upsal duši ďáblu.
  Ale pravda je většinou někde v nás.
 • 00:08:08 Proto věřím,
  že jsou v Praze 4 Faustovy domy
 • 00:08:12 a že tento kámen mi přinese štěstí.