iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 12. 2011
15:05 na ČT2

1 2 3 4 5

18 hlasů
19504
zhlédnutí

Zázračné studánky

V kraji menhirů a kolébky našich dějin

Za pověstmi a zázraky opředenými prameny a studánkami v okolí středočeské Peruce

20 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zázračné studánky - V kraji menhirů a kolébky našich dějin

 • 00:00:16 Z hlubin země spěchá na povrch
  zvláštní host
 • 00:00:19 s životodárným poselstvím.
 • 00:00:22 V místech hlubokých lesů,
  nebo i jen tak podél cest,
 • 00:00:26 vyvěrají prameny čisté vody.
 • 00:00:29 Tato místa odpradávna podněcovala
  lidskou fantazii.
 • 00:00:32 A jak by ne?
 • 00:00:34 Vždyť místa, kde voda vyvěrá
  z temného nitra země,
 • 00:00:37 jsou jako brány do jiné říše.
 • 00:00:40 Prameny byly zachycovány
  do studánek a v paměti studánek
 • 00:00:43 se zachycovaly pověsti,
  mýty i historie.
 • 00:00:46 Pojďme se vydat proti proudu času
  a vylovme z této paměti příběhy,
 • 00:00:51 krásné i děsivé.
 • 00:01:01 Tato obec se jmenuje Peruc.
 • 00:01:03 Ten název získala pro pověst,
  která se váže snad k nejslavnější
 • 00:01:08 studánce v našich dějinách.
 • 00:01:10 Právě tady - lze říci s jistou
  nadsázkou - byl zachráněn
 • 00:01:14 rod Přemyslovců.
 • 00:01:16 (ZPĚV)Chtěje koně napájeti
  u blízkého potoka přiblížil se
 • 00:01:21 kníže Oldřich hledě dívce do oka.
 • 00:01:26 Pravil: Děvo, budiž má,
  tebe mi sám Pánbůh dá...
 • 00:01:34 Žádný Mácha to není.
 • 00:01:37 Tuhle písničku o setkání Oldřicha
  s Boženou, která prala u potoka
 • 00:01:42 prádlo, mně zpívala moje babička.
 • 00:01:45 Mně to připadalo jako zázrak.
 • 00:01:46 Jdete do lesa vyprat prádlo,
  a najednou se ocitnete v dějinách.
 • 00:01:53 Tak tady se to mělo stát.
 • 00:01:55 Podle kronikáře Kosmy
  se píše rok 1002.
 • 00:01:58 Mladý kníže je na lovu
  v hlubokých lesích.
 • 00:02:00 Stopa štvané zvěře je stále ještě
  čerstvá, avšak kůň se náhle prudce
 • 00:02:05 zarazí a zvedne se na zadní.
 • 00:02:07 Kníže Oldřich vidí před sebou
  několik žen,
 • 00:02:10 jak perou u potoka prádlo.
 • 00:02:12 Nejbližší z nich kůň
  divže v trysku nesrazil.
 • 00:02:15 Dívka se polekaně otočila,
  vykřikla, a v gestu,
 • 00:02:18 kterým se snažila chránit rukou,
  se jí svezla halenka.
 • 00:02:22 Kníže Oldřich - jak se píše:
 • 00:02:24 "Prohlédnuv si ji od hlavy k patě,
  vpil v hruď nesmírný žár lásky."
 • 00:02:30 Jeden z prvních příběhů červené
  knihovny v našich dějinách
 • 00:02:33 je na světě.
 • 00:02:35 Ano, právě v Peruci, která se
  údajně tehdy jmenovala Opučná,
 • 00:02:40 potkal přemyslovský kníže Boženu,
  "ana prádlo perúc".
 • 00:02:44 Právě naproti Křesinovu statku.
 • 00:02:46 Na první pohled se do ní zamiloval
  a vzal si ji za ženu.
 • 00:02:50 A Božena se mu odvděčila.
 • 00:02:53 Dala mu mužského dědice,
  totiž Břetislava,
 • 00:02:55 nazývaného český Achilles.
 • 00:02:58 Rod Přemyslovců byl zachráněn.
 • 00:03:00 Na paměť tohoto setkání přejmenoval
  Oldřich obec na Peruc.
 • 00:03:04 To ovšem už nepíše kronikář Kosmas,
  nýbrž o několik set let později
 • 00:03:08 Václav Hájek z Libočan.
 • 00:03:11 Tento kronikář je však pověstný
  svým dosti volným vztahem k faktům.
 • 00:03:15 Dnešní odborníci se domnívají,
  že název Peruc se odvozuje
 • 00:03:19 spíše z vlastního jména,
  totiž Perutův Dvůr.
 • 00:03:23 Takže stalo se to tady, nebo ne?
 • 00:03:26 Protože kandidátů na umístění
  pověsti je více, např. obec Opočno
 • 00:03:30 nedaleko odtud, dobrá, obhajoba
  předvolává očitého svědka.
 • 00:03:36 Tomuto stromu, který je chráněný
  státem, a dokonce získal titul
 • 00:03:41 Strom hrdina,
  se říká Oldřichův dub.
 • 00:03:44 Traduje se, že kníže u něho
  přivázal svého koně.
 • 00:03:49 Stáří? 1000 let.
 • 00:03:56 V 19. století putovali do Peruce
  čeští vlastenci,
 • 00:04:00 aby si zde připomněli
  kořeny češství.
 • 00:04:02 Mimochodem do statku č.p. 40
  jezdíval k dědečkovi na prázdniny
 • 00:04:08 Svatopluk Čech.
 • 00:04:10 A kdo byl jeho soused?
  Nikdo jiný než selka Božena.
 • 00:04:15 O 860 let dříve, přirozeně.
 • 00:04:18 Do pseudogotické podoby byla
  studánka upravena v 19. století
 • 00:04:22 Thun-Hohensteiny.
 • 00:04:24 Majitele peruckého panství byli
  sice Němci, avšak liberálové.
 • 00:04:30 Když byla Peruc českými vlastenci
  shledána jako místo setkání,
 • 00:04:34 věc podpořili.
 • 00:04:51 Ale Peruc má i jiné studánky.
 • 00:04:53 A pověsti, které se k nim váží,
  už nejsou tak lyrické.
 • 00:04:59 Tady prý sedávali loupežníci.
 • 00:05:02 Jejich vůdcem byl strašný Mac.
 • 00:05:04 Jsme v údolí Debeřského potoka
  mezi Perucí a Stradonicemi.
 • 00:05:08 V blízkém okolí naleznete
  velké množství pramenů,
 • 00:05:12 jejichž voda prý zrudla krví
  jejích obětí.
 • 00:05:16 Tato pověst má možná pravdivý
  základ - v 16. století se totiž
 • 00:05:20 podle lounských smolných knih
  v okolí Peruce skutečně pohybovala
 • 00:05:25 banda loupežníků.
 • 00:05:26 Jejich vůdce se ovšem jmenoval
  Štěpán Svata.
 • 00:05:29 Ten byl chycen a vpleten do kola.
 • 00:05:32 Jenomže ten, o kom se říká,
  že se zjevuje na hladinách
 • 00:05:36 zdejších rybníků, není bídný lapka.
 • 00:05:40 Jiná pověst totiž vypráví
  o potomkovi vladyků z Peruce
 • 00:05:44 jménem Kazimír Mac.
 • 00:05:46 Ten jednoho dne unesl dceru
  jakéhosi převozníka,
 • 00:05:50 krásnou dívku jménem Yela.
 • 00:05:53 Dívka byla do svého únosce
  beznadějně zamilovaná
 • 00:05:56 a čekala s ním děťátko,
  a tak se chystala svatba.
 • 00:06:00 Jenomže na nedalekém hradě pánů
  z Žerotína byl tou dobou vyhlášen
 • 00:06:06 rytířský turnaj.
 • 00:06:13 A tam se zalíbil dceři
  žerotínského pána.
 • 00:06:16 Patrně ne krása, ale majetek
  významného šlechtického rodu
 • 00:06:21 padl Macovi do oka.
 • 00:06:24 A tak krásnou Yelu zapudil
  a vzal si bohatou paní.
 • 00:06:29 Yela vyplakala velké množství slz
  a nakonec skočila i s dítětem
 • 00:06:33 do rybníka, který leží
  na Debeřském potoce.
 • 00:06:37 Říká se, že od této doby
  po jeho hladině kráčívá postava
 • 00:06:42 s miminkem v náručí.
 • 00:06:44 A z jejich slz vznikla
  mj. i tato studánka.
 • 00:06:50 Dnes se toto místo nazývá
  V Lázních, což napovídá tomu,
 • 00:06:54 že místo zoufalství a smutku
  se časem proměnilo
 • 00:06:57 v místo léčebné.
  Díky své železité vodě.
 • 00:07:00 A jak to dopadlo s Macem?
 • 00:07:02 Špatné svědomí jej dohnalo k pití
  a debeřskému údolí se radši
 • 00:07:07 ze strachu vyhýbal.
 • 00:07:09 Jednou tak popíjel
  se svými družiníky
 • 00:07:12 a ti si jej začali dobírat:
 • 00:07:14 "Na zdraví udatného Mace,
  který se ničeho nebojí!
 • 00:07:18 Tedy kromě rybníka
  v debeřském údolí."
 • 00:07:24 To bylo příliš!
 • 00:07:26 Podroušený vladyka sedl na koně
  a vydal se tryskem k rybníku.
 • 00:07:31 Už se k němu blížil, když se
  na hladině zjevila bledá postava
 • 00:07:35 s miminkem v náručí.
  A nad hladinou se nese hlas:
 • 00:07:39 "Čekali jsme na tebe."
 • 00:07:44 Když se Mac druhý den nevracel,
  družiníci dali rybník vypustit
 • 00:07:48 a na jeho dně nalezli
  utonulého vladyku.
 • 00:07:50 Objímal kostru ženy a miminka.
 • 00:08:00 Takže krev, nebo slzy?
 • 00:08:18 Jen malý kousek od Peruce rázem se
  ocitneme v nejstarších dějinách.
 • 00:08:23 Neví se kdo a proč vztyčil
  tento menhir.
 • 00:08:27 Říká se, že Keltové, ale megality
  pocházejí ve skutečnosti
 • 00:08:31 už z mladší doby kamenné.
 • 00:08:33 Tak si to představte -
  v Betlémě se narodil Kristus.
 • 00:08:39 Tohle už tady stálo.
 • 00:08:41 Tisíc let předtím Homér píše
  své eposy, a tohle už tady stálo.
 • 00:08:47 Staří Egypťané staví Cheopsovi
  pyramidu a...
 • 00:08:52 ...a to už asi trošku přeháním.
 • 00:08:54 Ve skutečnosti nikdo ještě neurčil
  stáří tohoto megalitu.
 • 00:08:59 Má však jednu zvláštnost, která jej
  odlišuje od všech jeho kolegů.
 • 00:09:04 Tenhle kámen se podle pověsti
  pohybuje.
 • 00:09:11 Sune se zvolna ke klobuckému
  kostelu.
 • 00:09:14 A až tam dojde, bude konec světa.
 • 00:09:19 O tom pohybu je jenom pověst.
 • 00:09:23 Já o něm nic nevím, myslím si,
  že se menhir nepohybuje.
 • 00:09:27 I když musím říct, že jednou padl.
 • 00:09:29 Ale určitě ne unavený rychlostí
  svého pohybu,
 • 00:09:32 ale zemědělci ho podorali a padl.
 • 00:09:35 Říká se, že tenhle menhir
  tam nebyl odjakživa sám?
 • 00:09:38 Byly tam kolem kameny.
 • 00:09:41 Zřejmě to odstranili zemědělci,
  aby mohli lépe orat.
 • 00:09:44 A byly to jakési ovečky,
  proto je to kamenný pastýř,
 • 00:09:48 který tam měl kameny jako ovce.
 • 00:09:51 Ale tam chodí spousta lidí,
  kteří menhir objímají a říkají,
 • 00:09:55 že jim to dává jakousi sílu.
 • 00:09:58 Já sám tomu nevěřím.
 • 00:10:00 Klobučtí asi taky ne,
  jinak bychom tam stáli frontu.
 • 00:10:05 A studánka? Vypráví se,
  že se pod menhirem rozkládá
 • 00:10:08 obrovské podzemní jezero.
 • 00:10:11 A jeho vodu můžete ochutnat
  kousek odtud, v Klobukách.
 • 00:10:24 Voda je to dobrá.
 • 00:10:25 No, uvidíme, jak bude chutnat,
  až bude kamenný pastýř
 • 00:10:29 stát tady za humny.
 • 00:10:43 Pojďte se mnou.
 • 00:10:44 Místní nám prozradili, že tady
  kousek je ještě jedna studánka.
 • 00:10:48 V Kokovicích,
  které jsou v sousedství.
 • 00:11:02 K této studánce se neváže žádná
  zázračná pověst z dávnověku,
 • 00:11:06 a přesto se tu zázrak odehrál.
 • 00:11:08 Byl to zázrak, díky němuž se lidé
  zde dali dohromady a vytvořili
 • 00:11:13 skutečnou žijící obec.
 • 00:11:16 My jsme tady chtěli nějakým
  způsobem lidi dostat k sobě,
 • 00:11:20 aby se nescházeli jenom v hospodě,
  protože ne všichni do ní chodí.
 • 00:11:24 Zapojit do toho místní děti
  i rodiny, aby se lidi poznávali,
 • 00:11:28 aby spolu něco dělali.
 • 00:11:31 Nejdřív jsme začali zametáním
  na návsi, ale pak jsme si řekli,
 • 00:11:35 že studánka bude skvělé místo.
 • 00:11:37 S Ládou Soukupem a za pomoci
  dalších lidí jsme tu
 • 00:11:40 vybudovali studánku.
 • 00:11:42 Lidi se tady scházejí na otevírání
  studánek, tak to nádherně funguje.
 • 00:11:49 Otevírání se účastní spousta
  místních dětí a jejich rodičů.
 • 00:11:55 Má to tedy symbolickou hodnotu.
 • 00:11:58 Děti tady zpívají a tancují,
  jejich rodiče se na to dívají,
 • 00:12:02 matky a babičky slzí...
 • 00:12:11 Musím říct, že tento kraj dělá
  všem psychotronikům
 • 00:12:14 obzvlášť velkou radost.
 • 00:12:16 Klobucký menhir nedaleko odtud -
  a zde v Panenském Týnci
 • 00:12:20 nedostavěná katedrála, která má prý
  schopnost člověka nabíjet energií.
 • 00:12:29 A tak sem hodně lidí dodnes putuje
  a sedávají zde s dlaněmi
 • 00:12:33 vztaženými k nebi a naslouchají
  staletím, která přešla
 • 00:12:38 nad těmito zdmi...
 • 00:12:42 Pojďme se i my zaposlouchat.
 • 00:13:12 (ŠEPTÁ)Mimochodem se stavbou
  chrámu začali pánové z Žerotína.
 • 00:13:16 Ano, právě ti, kteří tak neblaze
  zasáhli do osudu nešťastné
 • 00:13:20 Macově milence. Žerotínové tady
  taky postavili klášter klarisek.
 • 00:13:25 Řádu, který založila
  svatá Anežka Česká.
 • 00:13:28 A je pravděpodobné,
  že její ostatky, které se ztratily
 • 00:13:31 během husitských válek,
  byly přeneseny právě sem.
 • 00:13:43 Nedaleko Panenského Týnce,
  v místě zaniklé obce Pacov
 • 00:13:47 je prý studánka, jejíž voda léčí
  choroby hrdla.
 • 00:13:53 Vypráví se, že synovi tajného rady,
  dvorského maršálka
 • 00:13:57 hraběte Martinice Jiřího Adama II.,
  tedy jeho synovi,
 • 00:14:02 zapadla v krku rybí kůstka.
  Nic nepomáhalo.
 • 00:14:06 Až kdosi hraběti poradil
  tuto zázračnou studánku.
 • 00:14:11 Hrabě syna přivezl a ten se napil.
  Kost vyšla ven.
 • 00:14:16 Vděčný otec nechal nad studánkou
  postavit kostel svatého Blažeje,
 • 00:14:20 patrona ORL.
 • 00:14:41 Myslím, že jsme na místě.
 • 00:14:44 - ŠTĚKOT PSŮ -
 • 00:14:48 Tihle psi určitě pijí vodu
  ze zázračné studánky.
 • 00:14:52 S hlasem rozhodně problém nemají.
 • 00:14:56 - ŠTĚKOT PSŮ -
 • 00:15:01 Tuto nemovitost jsme s manželkou
  koupili v roce 1989
 • 00:15:05 od starého pana Lukšíka.
 • 00:15:08 Ale kostel u svatého Blažeje není
  náš, protože stojí sice uprostřed
 • 00:15:13 našeho pozemku, ale je církevní.
 • 00:15:15 Patří v současné době
  pod Pražskou diecézi.
 • 00:15:19 Je to původní soukromá kaple
  Franze Thuna-Hohensteina z Peruce.
 • 00:15:24 Knížectví perucké to bylo.
 • 00:15:26 Barokní studánka byla postavena
  ke konci 18. století,
 • 00:15:30 kolem roku 1780 až do roku 1820.
 • 00:15:36 Pro vodu sem do studánky
  odedávna chodili lidi.
 • 00:15:40 Chodila sem i procesí.
 • 00:15:43 5. února je zde vždycky pouť
  na svatého Blažeje.
 • 00:15:49 Ale dnes je ta stavba v troskách,
  co se tu stalo?
 • 00:15:52 Ke zboření studánky a altánu,
  krytu nad studánkou,
 • 00:15:56 došlo 1. března 2008, kdy přišly
  přívalové deště a orkán Emma.
 • 00:16:01 Altán pootočil a udeřil
  s ním směrem na dům.
 • 00:16:10 Ale v letošním roce by mělo dojít
  k dokončení rekonstrukce
 • 00:16:14 tohoto historického altánu,
  má být zkolaudován.
 • 00:16:40 V této studánce prý vyplavalo
  sedm ztracených klíčů.
 • 00:16:44 Nevíte jakých? Počkejte chvíli,
  všechno se dozvíte.
 • 00:16:47 Jsme v Třebízi, od Panenského Týnce
  coby kamenem dohodil.
 • 00:16:52 Pojďme se nejprve po této krásné
  obci rozhlédnout.
 • 00:16:57 Náves s rybníček. Kousek odtud
  stojí Muzeum V. B. Třebízského,
 • 00:17:02 katolického kněze a spisovatele,
  který byl ve své době oblíbený,
 • 00:17:06 a kostel Nejsvětější trojice.
 • 00:17:15 Ale vraťme se ke klíčům.
 • 00:17:17 Na to však musíme do nedalekého
  Líského.
 • 00:17:20 Této studánce se říká Královka
  a sídlí u ní zvláštní zapomenutý
 • 00:17:25 ochránce českých zemí.
 • 00:17:29 Není možná tak slavný jako Blaničtí
  rytíři a nebo svatováclavské vojsko
 • 00:17:33 schované ve vyšehradské skále,
  o to víc však českým zemím
 • 00:17:38 skutečně pomohl.
 • 00:17:41 Možná, že i v tuto chvíli stojí
 • 00:17:43 bělovousý stařec někde opodál
  a naslouchá...
 • 00:17:50 Studánka se jmenuje Královka,
  protože se k ní váže pověst
 • 00:17:55 o jedné známé české královně
  Elišce.
 • 00:18:01 Podle té pověsti královna Eliška
  prchala před svým manželem
 • 00:18:06 Janem Lucemburským, protože chtěla
  zabránit tomu, aby on neprodal
 • 00:18:11 českou korunu.
  Korunu Království českého.
 • 00:18:18 Eliška vzala klíče od pokladnice
  a s nimi prchala do Bavor.
 • 00:18:23 Ale protože její pronásledovatelé
  už jí byli v patách,
 • 00:18:27 jak se píše v té pověsti,
  kterou zaznamenal V. B. Třebízský,
 • 00:18:32 tak když přijeli k téhle studánce,
  zjevil se zde bělovlasý stařeček
 • 00:18:38 a poradil královně,
  aby klíče vhodila do studánky.
 • 00:18:45 Takže stařečka uposlechla,
  klíče vhodila do studánky
 • 00:18:48 a stařeček družině sdělil, že se
  nemusí obávat, klíče se neztratí,
 • 00:18:54 že vyplují ve studánce, která je
  v nedaleké vesnici Třebízi.
 • 00:19:04 Téměř 4 roky uplynuly, než se
  královna směla vrátit zpět do Čech.
 • 00:19:09 Ihned navštívila, jak jí stařeček
  poradil, poustevníka,
 • 00:19:12 který sídlil tady někde
  pod třebízskou skalou,
 • 00:19:15 a klíče jí vrátil.
 • 00:19:18 A tak byl poklad zachován
  pro nejslavnějšího z českých
 • 00:19:22 panovníků, syna Elišky Přemyslovny
  a Jana Lucemburského,
 • 00:19:26 císaře Karla IV.
 • 00:19:31 Naše dnešní putování končí.
 • 00:19:34 Příště se podíváme do jiných krajů
  a dalších příběhů.
 • 00:19:38 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011

Související