iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2011
22:10 na ČT1

1 2 3 4 5

32 hlasů
46075
zhlédnutí

Pološero

Celibát

Celibát je pro katolickou církev dodnes tabuizované téma. Souvisí nějak pedofilní skandály, které se v poslední době v souvislosti s církví provalily, s povinností římskokatolických kněží dodržovat celibát? Přinášíme dosud nezveřejněné příběhy kněží, kteří se rozhodli pro radikální změnu.

24 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

POLOŠERO - CELIBÁT

 • 00:00:19 Život není černobílý.
 • 00:00:21 Často stačí jen málo,
  aby se všechno změnilo.
 • 00:00:26 Štěstí se obrátí v neštěstí,
  nenávist v lásku
 • 00:00:29 a z utrpení se může stát zázrak.
 • 00:00:33 Ukážeme vám,
  co mělo zůstat skryto v pološeru.
 • 00:00:39 Téma, které je pro římskokatolickou
  církev stále ještě veliké tabu.
 • 00:00:43 Diskuse kolem něj se znovu otevřela
 • 00:00:45 v souvislosti s pedofilními kauzami
  kněžích.
 • 00:00:47 Pokušení, touha a láska
 • 00:00:50 se totiž v jejich případě
  musí změnit v cit platonický.
 • 00:00:53 Ale co když přijde touha po dětech
  a po rodině?
 • 00:00:56 Jak je to těžké a jak se s tím
  boží muži vyrovnávají?
 • 00:01:00 Málokdo ví, že u nás slouží
 • 00:01:01 možná jediný katolický kněz
  na světě,
 • 00:01:04 který se s pradávnou podmínkou
  celibátu nikdy srovnávat nemusel.
 • 00:01:16 Tenhle kus papíru je certifikát,
  tedy potvrzení o tom,
 • 00:01:20 že jsem byl 12. května roku 2008,
  v latině tedy,
 • 00:01:28 "vložením mých rukou"
  vysvěcen na kněze
 • 00:01:30 podle norem stanovených
  Apoštolskou stolicí,
 • 00:01:36 podepsán tedy pomocný
  biskup pražský Václav Malý.
 • 00:01:41 Takže tím se stalo,
 • 00:01:42 že jsem se stal nejspíš jediným
  katolickým ženatým knězem,
 • 00:01:47 sloužícím západním obřadům.
 • 00:01:54 Zde, v kostele sv. Benedikta
  na Hradčanském náměstí
 • 00:01:58 tedy proběhla moje podmíněná
  ordinace nebo podmíněné svěcení.
 • 00:02:04 Já jsem tedy manželce koupil
  7 červených gerber.
 • 00:02:09 Já jsem byl v ornátu kněze
  římskokatolické církve.
 • 00:02:13 Manželka byla tady v první řadě,
  to jsem vám ukazoval na obrázku,
 • 00:02:17 že jsem potom před zraky
  celého kostela
 • 00:02:21 ji vlastně jsa oblečen v ornátu
  políbil a dal jsem jí tu kytici.
 • 00:02:28 To je opravdu překvapení,
 • 00:02:31 když novokněz v ornátě
  jde a políbí ženu,
 • 00:02:35 tak pan biskup Malý říkal:
 • 00:02:37 "No,tak tohle možná nezabírejte,
  aby se toho nechytil Blesk.",
 • 00:02:42 ale zřejmě to bylo v pořádku.
 • 00:02:49 Páter Jan Kofroň se svojí ženou
  mají čtyři dnes už dospělé děti
 • 00:02:53 a ve svém domě žijí obklopeni
  další generací.
 • 00:02:57 Přestože římskokatolická církev
  už ve 12. století kněžím zakázala,
 • 00:03:01 aby se ženili, on byl na kněze
  vysvěcen během socialismu
 • 00:03:05 ve společenství
  takzvané podzemní církve.
 • 00:03:09 Ta takto vysvěceným kněžím
  manželství dovolovala.
 • 00:03:13 Když byl po roce 1989 vysvěcen
  znovu, oficiálně,
 • 00:03:17 výjimku mu udělil sám papež.
 • 00:03:22 Seznámili jsme se v 72. roce.
 • 00:03:25 On ministroval v Týnském chrámu,
  já jsem tam zpívala.
 • 00:03:29 Asi na první procházce
 • 00:03:31 jsem se ho zeptala,
  jestli chce jít do semináře,
 • 00:03:35 a on mně řekl, že ne.
 • 00:03:37 A pak jsem přišla za páterem
  Reinsbergem, což byl můj zpovědník,
 • 00:03:41 a říkám: "Našla jsem lásku.
  Je to Honza Kofroň."
 • 00:03:45 A on se zarazil a říkal:
  "Honza bude knězem."
 • 00:03:50 Já jsem přišel na to,
  že celibát není moje cesta.
 • 00:03:54 Nebylo to tak, že jsem měl hned
  jaksi vedle sebe sličné děvče,
 • 00:03:58 které by mě od toho odvedlo.
 • 00:04:01 Docela svobodně
  jsem se pro to rozhodnul,
 • 00:04:04 a pak jsem měl tedy běžnou cestu,
 • 00:04:07 že jsem poznal vážnějším způsobem
  tři děvčata,
 • 00:04:10 z nichž třetí je moje manželka.
 • 00:04:15 Na konci mého koketování,
  nazvěme to,
 • 00:04:20 s myšlenkou celibátního kněžství
 • 00:04:22 jsem se vlastně setkal
  se salesiánem Václavem Komárkem,
 • 00:04:27 a najednou, asi po 6 letech
  mého manželství se mně ozval
 • 00:04:31 a povídá mi: "Hele, Honzo,
 • 00:04:34 já dávám tady dohromady takovéhle
  společenství mladých párů."
 • 00:04:39 A po čase, tam všechno běželo
  až po čase, v tom podzemí, mi řekl:
 • 00:04:44 "Podívej se, ona byl byla cesta
  ke kněžství
 • 00:04:49 i v tom stavu ženatosti."
 • 00:04:58 Celibát je součástí té katolické
  věrouky,
 • 00:05:01 a to, že se jaksi vedou diskuse
 • 00:05:04 o jeho smyslu
  a jeho teologickém pozadí,
 • 00:05:07 tak neznamená, že by v této věci
  se mělo něco měnit.
 • 00:05:16 Diskuse na téma zrušení celibátu
  výrazně ožila v polovině 80. let,
 • 00:05:21 když se provalily pedofilní
  skandály kněží,
 • 00:05:24 především ve Spojených státech,
  Německu nebo Irsku.
 • 00:05:28 Oběti těchto skandálů se začaly
  s katolickou církví soudit.
 • 00:05:31 Veřejnost se zalykala
  těmi nejdivočejšími představami,
 • 00:05:35 co všechno se asi děje
  za zdmi klášterů a far,
 • 00:05:39 kde žijí muži, kteří se oddali
  ctnostnému životu bez žen.
 • 00:05:45 O prvním případu se tady v Americe
  začalo mluvit před 25 lety
 • 00:05:48 a za tu dobu se z toho stal
  obrovský skandál.
 • 00:05:50 Média informují o tisících obětech.
  Vyšetřování ukázalo,
 • 00:05:53 že do zatajování toho,
  co se opravdu stalo,
 • 00:05:56 byly zapojené nejvyšší katolické
  autority ve Spojených státech.
 • 00:06:00 Obětem podle odhadu
 • 00:06:02 byly vyplaceny desítky milionů
  dolarů jako odškodné.
 • 00:06:05 Celý ten problém
  měl samozřejmě obrovský dopad
 • 00:06:08 na pověst katolické církve
  tady, ve Spojených státech,
 • 00:06:11 ale mělo to i celosvětový dopad.
 • 00:06:13 To, jak se otevřeně tady v Americe
 • 00:06:15 mluvilo o zneužívání mladistvých
  ze strany katolických kněží,
 • 00:06:17 rozpoutalo podobnou debatu
  i v dalších zemích světa.
 • 00:06:20 Německým katolíkům
  dramaticky ubývá členů.
 • 00:06:24 V minulém roce ukázalo církvi záda
  na 180 tisíc věřících.
 • 00:06:27 Ventil k takovému masivnímu odlivu
 • 00:06:29 uvolnil skandál kolem tutlaného
  zneužívání v církevních zařízeních,
 • 00:06:32 který vypukl začátkem roku 2010
  v berlínském jezuitském gymnáziu
 • 00:06:37 a nabral nečekaných rozměrů.
 • 00:06:39 Rozšířil se po celé zemi.
 • 00:06:40 Ta přesná čísla obětí doteď nejsou,
  hlásí se stále další.
 • 00:06:44 Biskupská konference nabídla
  odškodnění ve výši do 5000 eur.
 • 00:06:50 Ta situace, která se ukázala
  ve Spojených státech nebo v Německu,
 • 00:06:54 je se situací u nás v České
  republice nesrovnatelná.
 • 00:06:58 Během komunismu
  církev nemohla zřizovat žádné školy
 • 00:07:03 ani výchovná či vzdělávací
  zařízení,
 • 00:07:07 a také ta pozice katolické církve
  je jiná.
 • 00:07:13 Společnost u nás je k církvi
  docela kritická.
 • 00:07:16 Několik případů pedofilního chování
  kněží se ovšem objevilo i u nás.
 • 00:07:22 Šestatřicetiletý muž
  z České Třebové
 • 00:07:23 pracoval jako církevní
  administrátor
 • 00:07:25 v trutnovském Horním Městě.
 • 00:07:27 Nezletilé dívky měl zneužívat
 • 00:07:29 na mládežnických setkáních
  v místě svého působení,
 • 00:07:31 ale i na prázdninových pobytech
  po republice.
 • 00:07:33 Měl nejprve přes oděv
 • 00:07:35 a poté na holé tělo osahávat
  nezletilé dívenky.
 • 00:07:40 Jednalo se o tři dívky
  ve věku 13-15 let.
 • 00:07:45 Byl zbaven všech kněžských funkcí
 • 00:07:47 a celá záležitost se vyšetřila,
  jak to bylo možné,
 • 00:07:52 a poslali jsme to do Říma.
 • 00:07:54 Já jsem ho znala dlouho
  a nevěřím tomu.
 • 00:07:59 Čestný člověk, starostlivý člověk,
  a ten, kdo to na něho svedl teda,
 • 00:08:02 má velkou zodpovědnost
 • 00:08:04 jak před náma lidma,
  před náma farníkama,
 • 00:08:08 tak i před Bohem.
 • 00:08:12 V těch 20 letech po roce 1989
  se objevily 4 případy,
 • 00:08:17 které byly tak, jak je třeba,
 • 00:08:19 předány orgánům činným
  v trestním řízení
 • 00:08:25 a církev se nijak nebránila tomu,
 • 00:08:26 aby ti, kdo se dopustili
  těch prohřešků,
 • 00:08:30 byli potrestáni civilními soudy.
 • 00:08:36 Je pravda, že ta diskuse o celibátu
 • 00:08:38 se objevila právě v souvislosti
  s těmi sexuálními skandály.
 • 00:08:44 Začalo se o tom mluvit
 • 00:08:46 nejenom tedy v Německu,
  ale taky u nás.
 • 00:08:50 Postoj nebo pozice České biskupské
  konference je,
 • 00:08:54 že tyto dvě věci,
  to znamená ten impuls
 • 00:08:58 a ta samotná diskuse
  nebo problém celibátu,
 • 00:09:02 vlastně nesouvisí.
 • 00:09:06 Vedení katolické církve u nás
  zastává stejný názor,
 • 00:09:09 jako vedení světové církve,
  tedy Vatikán,
 • 00:09:15 který zatím neuvažuje o možnosti,
  že by byl povinný celibát odbourán,
 • 00:09:21 i když hlasy, které požadují
  zdobrovolnění celibátu,
 • 00:09:25 se ozývají v posledních letech
  a můžeme říct vlastně
 • 00:09:30 po II. Vatikánském koncilu
  velmi hlasitě,
 • 00:09:33 hlavně v západních evropských
  zemích, to znamená v Rakousku,
 • 00:09:36 ve Švýcarsku i v Německu,
  i ve Francii.
 • 00:09:42 Přes všechny pochybnosti
 • 00:09:44 celibát dál zůstává základem života
  katolických kněží.
 • 00:09:48 Jak tedy vypadá příprava takových
  kandidátů na kněžství?
 • 00:09:52 V katolických seminářích
  trvá dlouhých pět let.
 • 00:09:55 V tomto prostředí se ocitl
  i bývalý policista Jan Primus,
 • 00:09:59 který se ničeho světského
  dříve nezříkal, ba naopak.
 • 00:10:04 Ženat jsem nebyl, nicméně
  samozřejmě ženy v mém životě
 • 00:10:07 hrály vždycky velmi důležitou roli,
 • 00:10:13 konec konců asi jako v životě
  každého normálního zdravého chlapa.
 • 00:10:18 Byly i nějaké řekněme více či méně
  vážnější vztahy,
 • 00:10:23 nicméně jsem si okolo sebe vytvořil
  takovou bublinu,
 • 00:10:26 v níž jsem byl pouze já,
 • 00:10:28 moje pohodlí, moje soukromí
  a moje volnost.
 • 00:10:31 A když nějakej vztah hrozil tím,
  že by mně tuhletu bublinu narušil,
 • 00:10:35 tak jsem z něj vycouval.
 • 00:10:37 Pochopitelně, že dřív nebo pozdějc
  by bylo nezbytně nutné,
 • 00:10:41 abych tu bublinu nějak
  sám propíchl,
 • 00:10:43 nicméně dřív zavolal Bůh.
 • 00:10:47 V roce 2004 jsem se účastnil
  jedné Mše svaté
 • 00:10:50 a najednou jsem měl prožitek
 • 00:10:51 takové velmi intenzivní blízkosti
  kohosi,
 • 00:10:55 kdo je rád, že v tom kostele jsem,
  kohosi, kdo mě bere jako partnera,
 • 00:10:58 a kohosi, kdo se mnou nějak počítá.
 • 00:11:01 A výsledkem toho byl takovej
  skoro výkřik radosti:
 • 00:11:05 "Ježíši, ty seš takovej frajer,
  že v podstatě nejít za tebou,
 • 00:11:08 tak to by byla asi ta největší
  prohra,
 • 00:11:10 kterou bych mohl absolvovat."
 • 00:11:14 A tak bývalý policejní důstojník,
  milovník sportu
 • 00:11:16 a všech světských radostí,
 • 00:11:18 začal obývat pokoj 3x4 metry,
  který je zároveň i jeho pracovnou,
 • 00:11:23 stejně, jako tři desítky dalších
  studentů
 • 00:11:25 pražského Arcibiskupského semináře.
 • 00:11:28 Kdo by si představoval, že takový
  seminář vypadá jako ve středověku,
 • 00:11:33 bude samozřejmě zklamaný.
 • 00:11:35 Spíš to tady připomíná
  nějaký hotel.
 • 00:11:38 Studenti mohou využívat posilovnu,
  počítače
 • 00:11:41 a další moderní vymoženosti.
 • 00:11:43 Mohou odtud ven, pokud nemají výuku
  nebo společné akce.
 • 00:11:48 Změna se má odehrát především
  v jejich hlavě.
 • 00:11:53 Mým ideálem je takové to
  služebné kněžství,
 • 00:11:55 být jako blázen pro všechny.
 • 00:11:58 Cítím se být povolán k takové té
  každodenní službě těm,
 • 00:12:01 který to opravdu potřebujou.
 • 00:12:05 Je to jako doma, v semináři.
  Určitě to chvíli trvá,
 • 00:12:08 než si člověk jakoby zvykne,
  zažije,
 • 00:12:11 ale i když jsem tu krátce,
  vlastně pár měsíců,
 • 00:12:15 tak už se tu cítím jako doma.
 • 00:12:18 Ten řád, kterej je,
  tak umožňuje dobře využívat čas.
 • 00:12:24 V souvislosti s pedofilními
  a homosexuálními aférami
 • 00:12:27 se dnes profil uchazečů
  zkoumá přísněji, než dřív.
 • 00:12:33 Katolická církev u nás vlastně
  jaksi zareagovala,
 • 00:12:38 tak jako univerzální katolická
  církev v celém světě.
 • 00:12:42 Vyšlo několik dokumentů,
  které upřesňovaly,
 • 00:12:44 na základě jakých kritérií mají být
  kandidáti ke kněžství přijímáni,
 • 00:12:49 mají být také používány
  i psychologické poznatky.
 • 00:12:53 Mohou se ho účastnit odborníci
  na psychologii a sexuologové.
 • 00:12:58 Víte, v církvi svaté je také
  instituce dobré pověsti,
 • 00:13:02 a jestliže někdo má špatnou pověst,
 • 00:13:04 tak ani nemůže být přijat
  do semináře.
 • 00:13:07 A jak zjistíte,
  že má špatnou pověst?
 • 00:13:09 Co se o něm povídá, nebo...?
 • 00:13:10 Ne, to jsou testimonia.
 • 00:13:12 Farář musí dát testimonium,
  nebo tam, kde byl předtím.
 • 00:13:15 To je jako v každém zaměstnání
  se píše životopis, posudky.
 • 00:13:19 Páter Miloslav Kabrda,
  jakožto takzvaný spirituál,
 • 00:13:22 je v semináři tím,
 • 00:13:24 komu se studenti svěřují
  se svými osobními záležitostmi,
 • 00:13:27 a kdo nejvíc sleduje,
 • 00:13:29 jak se vyvíjí seminaristova
  osobnost.
 • 00:13:32 On sám má přitom s celibátem
  bohaté zkušenosti.
 • 00:13:35 Vždyť v něm žije už víc,
  než 30 let!
 • 00:13:39 Když já jsem přišel do semináře,
 • 00:13:41 tak všechny ty pubertální
 • 00:13:42 nebo postpubertální sexuální touhy,
  chutě a zkušenosti
 • 00:13:46 se najednou utlumily,
 • 00:13:48 protože je tady společnost lidí,
  kamarádů, přátel,
 • 00:13:50 kteří jdou stejným směrem.
 • 00:13:52 A je daleko víc věcí - studium,
  práce, modlitba,
 • 00:13:56 že občas sice podle zákonů
  přírodních
 • 00:13:59 přijde potřeba vyprázdnit,
 • 00:14:03 ale není to takový velký problém,
  rozumíte.
 • 00:14:10 Není to tak velký problém.
 • 00:14:14 V semináři jde o to, aby si člověk
  okusil těch hodnot duchovních,
 • 00:14:21 které mu převáží jeho touhu,
  nebo touhu jeho těla,
 • 00:14:27 které se brání, po těch věcech.
 • 00:14:30 To je boj na celý život.
 • 00:14:32 Já nemůžu říct ve svých 56 letech,
  že už to je za mnou.
 • 00:14:38 Takže nevylučujete,
  že se třeba ještě zamilujete?
 • 00:14:42 No, já bych si dovolil
  o tom pochybovat,
 • 00:14:45 protože za ta léta praxe a vztahu
  k Bohu...
 • 00:14:49 Ale stará stodola, když chytne,
  tak je to horší.
 • 00:14:57 Já jsem konkrétně tady nějakou
  vyloženě krizi takovou,
 • 00:14:59 že bych jako opravdu byl špatnej
 • 00:15:04 a musel jsem zažádat
  o nějaký řešení,
 • 00:15:07 tak to jsem tady ještě takovou
  krizi neprožil.
 • 00:15:09 Neprožil jsem,
  že bych se vyloženě rozhodoval,
 • 00:15:12 jestli odejdu nebo že by, já nevím,
 • 00:15:14 do mého života vkročila žena
  s velkým ž,
 • 00:15:16 která by mě tahala pryč,
  to se nedá říct.
 • 00:15:22 Může se stát, že prostě člověk
  vzplane láskou k někomu,
 • 00:15:26 poněvadž někoho potkal,
  a zamiluje se.
 • 00:15:31 Samozřejmě pro bohoslovce,
 • 00:15:34 který na jedné straně touží po tom,
  být knězem,
 • 00:15:36 na druhé straně se zamiluje,
 • 00:15:38 v tuto chvíli je to určitá
  komplikace, kterou si musí vyřešit.
 • 00:15:43 Někdy také se zdá být žádoucí,
  že odejde třeba na rok ze semináře,
 • 00:15:50 aby si nějak mohl věci ujasnit,
 • 00:15:52 a může, když bude chtít,
  nastoupit později,
 • 00:15:55 anebo se rozhodne ukončit formaci,
 • 00:15:57 protože poznal,
  že potkal ženu svého života.
 • 00:16:20 Zatímco spirituál nebo další
  učitelé v semináři
 • 00:16:22 bez žen celý život vydrželi,
 • 00:16:24 a zatímco seminaristé
 • 00:16:26 se dnes na stejnou dráhu usilovně
  připravují,
 • 00:16:29 bývalý katolický farář Jiří Pecka
  s takovým životem už skončil.
 • 00:16:34 Po dvanácti letech kněžské služby
  se oženil.
 • 00:16:37 Předchozí život bez rodiny,
 • 00:16:39 kdy se snažil být neustále
  k dispozici svým farníkům,
 • 00:16:42 ho natolik vyčerpával,
  až se z toho zhroutil.
 • 00:16:47 Já jsem pořád jenom rozdával,
  rozdával,
 • 00:16:50 snažil jsem se bejt hodnej,
  snažil jsem se bejt dobrej,
 • 00:16:54 nikomu hlavně neříct ne,
 • 00:16:56 a přicházel jsem domů
 • 00:16:58 čím dál častěji
  naprosto totálně vyždímanej.
 • 00:17:02 A ty poslední roky jsem v podstatě
  měl jednou za 14 dní
 • 00:17:05 třeba 1 den jsem si vzal volna,
 • 00:17:08 kdy už ani ten telefon
  jsem si nevypínal.
 • 00:17:10 Pak jsem si koupil knížku
  o syndromu vyhoření
 • 00:17:13 a tam je nějakých 8 bodů,
  co se člověk k tomu přibližuje.
 • 00:17:17 A já najednou jsem si vzal tužku
  a všech 8 jsem si odškrtnul.
 • 00:17:23 Během té farářské služby
  jsem si uvědomil,
 • 00:17:25 že ta rodina mi nějak jako schází
  čím dál tím víc.
 • 00:17:31 Trvalo to vlastně několik roků,
 • 00:17:33 kdy jsem najednou začal přemýšlet
  o tom,
 • 00:17:35 jestli to má cenu dělat takhle,
 • 00:17:37 když svůj život bych jaksi
  neoznačil
 • 00:17:38 jako nějaký vyrovnaný, spokojený,
  šťastný.
 • 00:17:44 A potom jsem si všiml v kostele
  nějaké dívky,
 • 00:17:49 která mi připadala sympatická,
 • 00:17:52 a potom jsme se různě nějakým
  způsobem setkávali.
 • 00:17:55 Chodila jsem tam do kostela
  pravidelně
 • 00:17:59 a měla jsem na starosti
  nějaké aktivity s mládeží,
 • 00:18:02 takže jsme po téhle stránce spolu
  občas přicházeli do kontaktu,
 • 00:18:05 ale nějak moc zvlášť ne.
 • 00:18:07 Postupem času jsme spolu začali
  trávit i nějaký čas,
 • 00:18:10 začali jsme mluvit o různých
  věcech,
 • 00:18:13 a potom jsme zjistili,
  že si máme o čem povídat.
 • 00:18:19 Pak už to byla nějaká
  ta schizofrenie,
 • 00:18:21 takový pro mě jako neúnosný,
 • 00:18:23 takže bylo pro mě překvapením,
  když jsem zjistil,
 • 00:18:27 že možná kdybych odešel
  z té kněžské služby,
 • 00:18:31 že bychom třeba mohli vlastně
  opravdu založit tu rodinu.
 • 00:18:36 Byli jsme na táboře
 • 00:18:37 a Jirka potom za mnou v noci
  přijel.
 • 00:18:40 My jsme se domluvili,
  že prostě za mnou přijede.
 • 00:18:44 My jsme chtěli spolu bejt zkrátka,
  už to bylo takový...
 • 00:18:46 Já jsem si to pro sebe
  asi nedefinovala tak,
 • 00:18:48 že jsem do něj zamilovaná,
 • 00:18:50 ale věděla jsem,
 • 00:18:52 že je mi s ním dobře
  a že s ním chci být,
 • 00:18:54 takže takhle to vlastně bylo.
 • 00:18:57 No, takže večer přijel a řekl mi,
  že mě má rád.
 • 00:19:04 Často se vyskytuje obhajoba,
  proč ten celibát je určitě dobrej,
 • 00:19:09 že kdyby farář měl svoji rodinu,
 • 00:19:11 nemůže bejt dobrým farářem,
  to nemůže vůbec dělat.
 • 00:19:14 To je naprostý nesmysl,
 • 00:19:16 který s učením církve
  nemá vůbec nic společnýho.
 • 00:19:18 Zní to strašně moc zbožně,
  ale je to úplná hloupost.
 • 00:19:22 Zaprvé teda 11 století
  se kněží ženili
 • 00:19:25 a nikdo nemůže říct, že byli horší,
  a v dnešní době moji bratři,
 • 00:19:29 katoličtí kněží řeckokatolického
  ritu, mají své rodiny
 • 00:19:35 a asi by se jich trošku dotklo,
  kdyby někdo řekl,
 • 00:19:37 že jsou horšími kněžími.
 • 00:19:40 Řekl bych, že člověk ze své rodiny
 • 00:19:42 je také jaksi nabíjen
  tou zpětnou vazbou, nebo tak.
 • 00:19:47 Ta podmínka toho života o samotě
  bez partnerky a bez dětí
 • 00:19:51 je strašně těžká.
 • 00:19:55 Pro někoho možná přijatelná,
 • 00:19:57 ale pro malou skupinu lidí,
  si myslím.
 • 00:20:05 Je pravda, že za rok je to asi tak
  jeden až dva kněží,
 • 00:20:09 kteří odcházejí z kněžské služby,
 • 00:20:12 ale ne vždy je to proto,
  že by se potom oženili.
 • 00:20:21 Katolická církev má zatím jasno:
  Celibát je nutný.
 • 00:20:25 Ale proč vlastně?
 • 00:20:30 Sexuolog Ondřej Trojan upozorňuje
  na zvláštní historické souvislosti.
 • 00:20:34 Že totiž právě díky celibátu
 • 00:20:36 se podařilo římským katolíkům
  vybudovat velmi pevnou organizaci.
 • 00:20:44 V případě katolické církve,
 • 00:20:45 kdy vlastně je mimomanželský sex
  hříchem, kdy je masturbace hříchem,
 • 00:20:52 kde je samozřejmě homosexualita
  velkým hříchem,
 • 00:20:56 tak ta přirozená potřeba,
  kterou kněží pochopitelně mají,
 • 00:21:01 tak, jako je mají jiní muži,
 • 00:21:05 se může stát určitě takovým
  prostředkem
 • 00:21:10 k určitému podmanění si
  toho člověka.
 • 00:21:15 On zkrátka má pocity viny z toho,
 • 00:21:18 že někdy tajně masturbuje
  nebo zhřeší jiným způsobem,
 • 00:21:22 on má na vybranou,
  jestli to u zpovědi řekne nebo ne,
 • 00:21:27 ale ta výchova a ta pravidla
  jsou taková, že by to říci měl.
 • 00:21:33 Řekne to obvykle někomu z kolegů,
  ten už to na něj ví, a tak dále.
 • 00:21:37 Takže je to taková určitá forma
  udržení si pořádku,
 • 00:21:44 i ta restrikce v sexu.
 • 00:21:49 V přírodě u těch druhů,
  které jsou vysoce polygynní,
 • 00:21:52 je to velice často tak,
 • 00:21:54 že část jedinců žije
  ve společenstvích rozmnožovacích,
 • 00:22:02 nebo v rodinách párových
  nebo polygynních svazcích,
 • 00:22:06 a ti ostatní,
  většinou přebyteční samci,
 • 00:22:09 žijí v takzvaných mládeneckých
  skupinách.
 • 00:22:17 Nemám pocit,
  že by mnou někdo manipuloval,
 • 00:22:19 protože navíc ještě
  jsem se k celibátu nezavázal,
 • 00:22:21 to bych chtěl předeslat.
 • 00:22:22 Zatím jsem pouze ve fázi formace
  nebo přípravy
 • 00:22:25 a k celibátu se zavážu
  až v případě, kdy budu svěcen,
 • 00:22:29 budu-li svěcen.
 • 00:22:31 Takže pak teprv budu moct hovořit
  o tom,
 • 00:22:33 že začnu sbírat nějaké zkušenosti
  o manipulativní roli celibátu,
 • 00:22:38 ale zatím si netroufnu
  něco takovýho tvrdit.
 • 00:22:44 Celibát samozřejmě,
  že není přirozený,
 • 00:22:45 protože přirozené je oženit se,
  mít děti, rodinu,
 • 00:22:49 pokračovat, aby člověk pokračoval
  ve svém rodu,
 • 00:22:53 ale já se mohu rozhodnout,
  jak naložím se svou sexualitou,
 • 00:22:59 jak naložím se svým vztahem
  k ženám, k mužům, k druhým lidem,
 • 00:23:02 a v tom mohu vytrvat.
 • 00:23:04 I toto není protipřirozené.
 • 00:23:10 Už 9 století je celibát
  v římskokatolické církvi povinný,
 • 00:23:14 a jen ona sama si teď musí
  rozhodnout,
 • 00:23:16 jestli jí to škodí nebo prospívá.
 • 00:23:24 Šel jsem tehdá v lednu
  za panem arcibiskupem Vlkem
 • 00:23:27 a řekl jsem mu prostě,
  že jsem se rozhodl,
 • 00:23:30 že už asi dál nebude dobrý
 • 00:23:32 ani pro mě, ani pro církev,
  ani pro lidi,
 • 00:23:35 kdybych měl zůstávat na tom místě,
  že to není pro mě.
 • 00:23:41 Pan arcibiskup byl smutnej,
 • 00:23:42 asi jako může být smutný každý šéf
  nějaký organizace,
 • 00:23:47 kde mu odchází střední management.
 • 00:23:51 Ten můj příběh, myslím si,
  že to není nic neobvyklého.
 • 00:23:55 Z našeho ročníku,
  bylo nás čtyřicet,
 • 00:23:57 tak asi osm kluků už odešlo
  z té služby.
 • 00:24:08 Katolická církev prosadila celibát
  až ve 12. století.
 • 00:24:12 První důvod byl ekonomický,
 • 00:24:14 aby rodiny kněžích nerozkrádaly
  církevní majetek.
 • 00:24:17 Druhým důvodem bylo,
 • 00:24:19 aby se kněží skrze celibát
  mohli lépe oddat svému poslání.
 • 00:24:23 Ačkoliv byly snahy
 • 00:24:24 propojit pedofilní kauzy kněžích
  s celibátem,
 • 00:24:27 nikdy se nic takového nepotvrdilo.
 • 00:24:31 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související