iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 1. 2011
12:55 na ČT2

1 2 3 4 5

81 hlasů
23679
zhlédnutí

Abeceda komunistických zločinů

Cenzura

Normalizátoři v sedmdesátých letech poslali na dlažbu stovky novinářů, kteří odmítali lhát a psát tak, jak si přála komunistická vláda.

12 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Abeceda komunistických zločinů - Cenzura

 • 00:00:31 K novinařině jseM se dostala
  v r. 1965,
 • 00:00:34 kdy jsem nastoupila
  do městského rozhlasu po drátě,
 • 00:00:38 který zřizoval Národní výbor
  města Brna.
 • 00:00:42 Profesně nás řídil
 • 00:00:44 Československý rozhlas,
  brněnská stanice.
 • 00:00:47 Práci jsem měla velmi ráda,
  rodiče byli divadelními ochotníky,
 • 00:00:53 tak jsem měla vztah k divadlu
  a mluvenému projevu.
 • 00:00:57 Měla jsem práci ráda,
  jsem brněnský patriot
 • 00:01:04 a Brno v 2. polovině 60. let
  usilovalo o postavení
 • 00:01:08 statutárního města.
 • 00:01:09 Byla jsem ráda,
  že se aspoň okrajově
 • 00:01:12 mohu v této záležitosti angažovat.
 • 00:01:15 Únor 1948 i začátek normalizace
  po r. 1969 znamenaly
 • 00:01:20 nástup cenzury, která byla přítomná
  po celou komunistickou éru.
 • 00:01:25 Cenzoři používali různé metody.
 • 00:01:28 Za téměř dokonalé vítězství
  cenzorské mašinérie je možné
 • 00:01:32 označit situaci v době
  Husákovské normalizace,
 • 00:01:36 tj. období na přelomu
  70. a 80. let minulého století.
 • 00:01:41 Tehdy mezi novináři fungovala
  autocenzura do té míry,
 • 00:01:45 že noviny a oficiální média
  nemohla režim ohrozit.
 • 00:01:51 Ne všichni se ale chtěli
  s nesvobodnými poměry smířit.
 • 00:01:54 Kdo nechtěl, musel odejít.
 • 00:01:57 Pak se svoboda tisku uvolnila,
  nemuseli jsme chodit
 • 00:02:01 s každou relací na zmíněný úřad
  a práce byla volnější
 • 00:02:07 až do srpna 1968,
  kdy ji uťaly sovětské tanky.
 • 00:02:16 (historik)Cenzura hlídala 2 základní
  témata: jedním z nich bylo hlídání
 • 00:02:23 státního tajemství,
  což je pochopitelné,
 • 00:02:28 Bylo to to,
  co se nemělo dostat
 • 00:02:30 za hranice někomu nepovolanému
  do rukou.
 • 00:02:33 Dalším hlediskem,
  kterým se měla cenzura řídit,
 • 00:02:36 byl obecný zájem.
 • 00:02:39 Obecný zájem nebyl nikdy definován,
  dával cenzorům velkou moc,
 • 00:02:44 ve které se mohli realizovat.
 • 00:02:48 Mohli zakázat cokoliv,
  co se jim nelíbilo.
 • 00:02:51 V případě, že by nebylo poslechnuto,
  hrozily na počátku 50. let
 • 00:02:59 i vysoké sankce, které mohly skončit
  i soudním procesem.
 • 00:03:08 Měli jsme výhodu v tom,
  že naše médium se šířilo po drátě
 • 00:03:13 a drát nelze zaměřit.
 • 00:03:18 V tom podzimním studiu jsme byli
  celý týden, já, 2 technici
 • 00:03:24 a 2 hlasatelé, a viděli jsme
  kolem objíždět auto s anténkou,
 • 00:03:29 které na nás nemohlo,
  protože nás nezaměřilo.
 • 00:03:34 Celých 24 hodin, celý týden
  jsme vysílali rezoluce,
 • 00:03:38 protože lidé o nás věděli,
  tak nám je donášeli.
 • 00:03:42 Vysílali jsme obecné zprávy,
  kde je chleba,
 • 00:03:45 tam hoří tank, tam nechoďte,
  nebo co potřeboval ohlásit
 • 00:03:49 národní výbor.
 • 00:03:51 Důležité byly výsledky jednání
 • 00:03:54 tehdejšího náměstka primátora
  Švábenského
 • 00:03:57 s velitelem brněnské
  sovětské posádky Ivanovem,
 • 00:04:02 na jehož podmínky Švábenský
  nepřistoupil.
 • 00:04:05 Zůstalo u toho,
  že jsou sovětská vojska
 • 00:04:08 nazývána okupanty apod.
 • 00:04:12 Bylo to důležité povzbuzení
  pro občany,
 • 00:04:15 že tehdejší vedení města
  stojí za nimi.
 • 00:04:20 Přežili jsme tam týden
  až do hořkého závěru,
 • 00:04:24 kdy jsme museli ohlásit konec.
 • 00:04:27 Hymnu jsme vysílali i do ulic
  a lidé nám říkali, že plakali.
 • 00:04:32 Do působnosti hlavní správy
  tiskového dohledu
 • 00:04:36 a ústřední publikační správy
  nespadala jen média,
 • 00:04:40 hlavně tiskové deníky,
  začínající televize
 • 00:04:43 a československý film,
  ale spadali sem i divadelní hry,
 • 00:04:47 estrádní vystoupení
  i tištění pohlednic, nástěnky,
 • 00:04:56 knižní distribuce,
  tj. veškeré informační prostředky
 • 00:05:02 určené pro veřejnost.
 • 00:05:04 (pamětnice)Byly situace, kdy jsme si
  říkali, že půjdeme sedět na Sibiř.
 • 00:05:14 Měli jsme v překladu dopis
  sovětských spisovatelů,
 • 00:05:19 kteří se obraceli k našemu národu
  s prosbou o prominutí.
 • 00:05:24 Měli jsme tam vyjádření,
  vysílali jsem ho
 • 00:05:27 s celostátním rozhlasem,
  pánů Hanzelky a Zikmunda,
 • 00:05:31 které bylo dost ostré.
 • 00:05:33 Řadu rezolucí lidí,
  kteří si nebrali servítky,
 • 00:05:36 obyčejných dělníků z továren.
 • 00:05:39 Říkali jsme si, odvysílali jsme to
  často i do ulic,
 • 00:05:43 byla to propojená záležitost,
  že to nemůžeme přežít ve zdraví.
 • 00:05:49 To jsme věděli,
  s tím jsme počítali.
 • 00:05:52 Nevěřili jsme,
  že vyjdeme ze studia,
 • 00:05:55 vrátíme se na svá pracoviště
  v té podobě jako předtím.
 • 00:06:06 Pro lidi, kteří dali hned
  v prvních hodinách okupace
 • 00:06:09 najevo své postoje,
  přinesly první týdny po okupaci
 • 00:06:12 časy nejistoty.
 • 00:06:15 Nikdo nevěděl, co se bude dít,
  země jakoby byla ve vzduchoprázdnu.
 • 00:06:20 Z oficiálních míst přicházely
  rozporuplné informace.
 • 00:06:24 Často se jednalo o cílené lži
  a dezinformace.
 • 00:06:34 Ideologická příprava
  sovětských vojáků směřovala k tomu,
 • 00:06:41 že si mají dávat pozor
  na naše sdělovací prostředky,
 • 00:06:45 že lžou, mluví nepravdivě,
  proto i kontrola
 • 00:06:49 sdělovacích prostředků byla
  jedním z požadavků
 • 00:06:51 sovětského vedení na Dubčeka
  a delegaci,
 • 00:06:57 která byla po 21. srpnu
  zčásti zajata,
 • 00:07:00 zčásti se dostala do Moskvy
  dobrovolně.
 • 00:07:03 V moskevských protokolech
  jedním z prvních bodů bylo,
 • 00:07:07 že sdělovací prostředky budou
  podřízeny cenzuře
 • 00:07:10 a dostanou se pod kontrolu strany.
 • 00:07:14 V ČTK to fungovalo tak,
  že tam byl cenzor,
 • 00:07:19 který procházel
  veškerou produkci ČTK,
 • 00:07:27 tj. věci, které vznikaly
  nově jako aktuality,
 • 00:07:29 zda tam není něco závadného.
 • 00:07:33 Když si někdo žádal fotografii
  z archivu,
 • 00:07:35 tak musela projít jeho rukama
  a musel tam dát razítko,
 • 00:07:40 které fotografie osvobozovalo
  z archivu.
 • 00:07:46 Razítko znamenalo,
  že fotografie je tzv. čistá
 • 00:07:49 a může jít na světlo boží.
 • 00:07:54 Nemohla bych v těch podmínkách
  pracovat dál.
 • 00:07:58 Byla jsem mladá, z rodiny,
  která směřovala
 • 00:08:02 jakýmsi filozofickým směrem,
  takže bych se nedokázala srovnat
 • 00:08:06 s tím, že musím na povel
  vysílat něco,
 • 00:08:10 o čem nejsem přesvědčená.
 • 00:08:12 Kdybych vysílala něco,
  o čem nejsem přesvědčená,
 • 00:08:15 tak bych za to byla postihována.
 • 00:08:18 S tím bych se nemohla srovnat.
 • 00:08:21 Z média bych stejně,
  i když jsem tu práci měla ráda,
 • 00:08:25 musela odejít.
 • 00:08:26 Ušetřili mi tento krok tím,
  že mě ve velmi krátké době
 • 00:08:32 vystrnadili,
  nechci říct vyhodili.
 • 00:08:38 Na 22 místech jsem pak hledala
  uplatnění,
 • 00:08:42 až jsem je našla po dlouhé době
  v podniku Kniha v České ulici
 • 00:08:48 u dnešního barviče Novotného.
 • 00:08:50 Tam jsem byla pěkných 5 let.
 • 00:08:54 Normalizace, kterou komunisté
  nastartovali s nástupem 70. let,
 • 00:08:59 tvrdě dolehla na většinu lidí
  angažovaných v protestech
 • 00:09:02 proti okupaci.
 • 00:09:04 Většina z nich přemýšlela
  o emigraci.
 • 00:09:06 Mnozí z nich neměli práci
  a jejich perspektiva
 • 00:09:09 pro nejbližší budoucnost
  byla nejistá nebo špatná.
 • 00:09:14 Lidé, kteří ještě v létě 1968
  byli uznávanými osobnostmi,
 • 00:09:18 se ocitli na okraji společnosti.
 • 00:09:23 Na počátku 70. let odešlo z redakcí
  několik stovek lidí,
 • 00:09:28 kteří se režimu nehodili,
  a většinou skončili
 • 00:09:35 v podřadných povoláních
  a nebyli připouštěni k povolání,
 • 00:09:39 které by se dotýkalo médií.
 • 00:09:43 Jednalo se o stovky osob,
  které byly nahrazovány
 • 00:09:48 přizpůsobivými redaktory.
 • 00:09:53 Cenzura do značné míry měla být
  nahrazena autocenzurou autorů,
 • 00:09:58 aby už k cenzuře nemuselo docházet.
 • 00:10:03 Existenční strach je silný motiv
  a málokdo si dovolil překračovat
 • 00:10:10 nepsané regule cenzury.
 • 00:10:15 Všichni věděli, co se může,
  co se nemůže.
 • 00:10:20 Kdo to překročil, věděl,
  že bude následovat trest.
 • 00:10:27 Buď šlo o menší prohřešek,
 • 00:10:31 takže byl potrestán finančně
  nebo důtkou,
 • 00:10:37 nebo šlo o větší prohřešek,
  takže člověk musel odejít z místa
 • 00:10:44 a těžko hledal místo
  na podobné úrovni někde jinde.
 • 00:10:52 (pamětnice)Zločiny komunismu
  nejsou jen ty,
 • 00:10:57 které jdou změřit,
  odsoudit kus od kusu.
 • 00:11:06 Jsou to ty,
  které napáchaly v našem národě
 • 00:11:09 škodu morální, protože jsme se
  setkali s velkou solidaritou.
 • 00:11:16 Lidé nám do studia nosili jídlo,
  protože jsme se báli vyjít.
 • 00:11:22 Nevíme kdo,
  donesli nám tam 60 růží,
 • 00:11:25 celou dobu tam s námi byly.
 • 00:11:28 Dostávali jsme krásné dopisy.
 • 00:11:31 Najednou se společnost rozdělila,
  každý si šel po svém písečku
 • 00:11:39 a bojím se že znovu,
  aby se národ k něčemu spojil,
 • 00:11:49 bude těžké.
 • 00:11:52 V těch lidech se za tu dobu
  rozbil pocit sounáležitosti,
 • 00:11:58 je pryč nebo uvnitř nás
  hluboce zakopán
 • 00:12:02 a bude se těžko dobývat.
 • 00:12:04 Neměřitelné zločiny jsou
  ve stejné hodnotě jako ty,
 • 00:12:11 které změřit můžeme.
 • 00:12:23 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2010

Související