iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 6. 2011
17:30 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
12778
zhlédnutí

Vesnicopis

Doubrava

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Vesnicopis - Doubrava

 • 00:00:28 Dnešní státní hranice
  rozděluje Chebsko na 2 části ?
 • 00:00:33 původní obyvatelstvo bylo slovanské,
  ale už od raného středověku
 • 00:00:38 tady dochází k intenzivní
  německé kolonizaci.
 • 00:00:42 Nejstarší obyvatelstvo
  tu dodnes připomínají
 • 00:00:46 slovanské názvy vesnic
  po obou stranách hranice.
 • 00:00:50 Ale teď už pojďme dál,
  do Čech!
 • 00:00:55 České a německé názvy vesnic
  byly v někdejších Sudetech běžné.
 • 00:01:00 Původní osídlení Chebska
  dnes reprezentuje vesnice Doubrava.
 • 00:01:09 Tady se dochovalo
  ve vzácné úplnosti 6 velkých,
 • 00:01:13 převážně hrázděných dvorců.
 • 00:01:16 V jednom z nich provozuje
  pan Schmied restauraci a muzeum.
 • 00:01:22 Dobrý den.
 • 00:01:23 -Dobrý den.
 • 00:01:26 První zmínky o této vesnici Doubravě
  jsou ze začátku 14. století.
 • 00:01:32 Byla založena
  jako kolonizační vesnice,
 • 00:01:35 tak jako mnohé ve zdejším pohraničí,
  kde se kácely lesy
 • 00:01:39 a vznikaly tam nové
  kolonizační vesnice.
 • 00:01:43 Doubrava většinou patřila
  jako poddanská městu Chebu,
 • 00:01:47 nebo některému z bohatých
  chebských klášterů,
 • 00:01:50 až do zrušení nevolnictví
  v českých zemích,
 • 00:01:54 přechází tento statek
  do soukromých rukou.
 • 00:01:57 Začátkem 19. století
  ho kupuje rodina Rustlerova.
 • 00:02:02 Rustler byl voják,
  který sloužil ve Vídni u císaře pána.
 • 00:02:06 Statek si koupil za ušetřený žold.
 • 00:02:13 Největší pozornost stavitelů
  se soustředila na štíty.
 • 00:02:17 Ty byly členěny šikmým,
  šachovnicovým roštem trámu,
 • 00:02:22 který měl kromě konstrukčního ztužení
  především dekorativní funkci.
 • 00:02:30 Hrázděné zdivo je typ zdění,
  při kterém je dřevěná, nosná,
 • 00:02:36 trámová konstrukce
  vyplněná hliněnou mazaninou,
 • 00:02:40 cihlami nebo výjimečně kameny.
 • 00:02:44 Výplň je omítnuta, trámy nikoliv.
 • 00:02:47 Tím vzniká typická podoba
  hrázděného zdiva.
 • 00:02:51 aby to nebylo málo,
  trámy hrázděných stěn
 • 00:02:55 se pestře natíraly,
  obvykle červenou barvou.
 • 00:02:59 Místa křížení trámů
  byla zvýrazněná zelenou, či modrou.
 • 00:03:03 Na silnějších trámech
  byly často ještě namalovány
 • 00:03:07 květinové či rostlinné ornamenty.
 • 00:03:11 Na hrázděné stavbě vidíte,
  že byla překrásně malovaná.
 • 00:03:16 Celé velký plochy se malovaly,
  barvily, původně to byla krev,
 • 00:03:20 která měla impregnovat,
  chránila dřevěnou část budov
 • 00:03:24 před dřevokazným hmyzem a houbami,
  protože dřevokazný hmyz
 • 00:03:28 nemá rád krev, má rád dřevo,
  krev ho odpuzovala.
 • 00:03:33 Téměř každý statek na Chebsku
  měl svou vlastní barevnost.
 • 00:03:37 Tady vidíte, že je barva modrá,
  pracně se vymalovávaly spoje
 • 00:03:42 mezi jednotlivými trámy.
 • 00:03:44 Typické pro Chebsko je to,
  že byly malované okenice.
 • 00:03:48 Za námi vidíte typickou, chebskou,
  malovanou okenici.
 • 00:03:52 Je to hvězdice přísných,
  geometrických tvarů, která zdobila
 • 00:03:56 snad každý statek na Chebsku,
  každou okenici.
 • 00:03:59 Hvězdici se u nás říká
  "Chebské slunce".
 • 00:04:02 Ta měla přinášet sedlákovi
  bohatou úrodu.
 • 00:04:06 -Patra nebo jen polopatra domů
  byla hrázděná,
 • 00:04:10 s krásně vyřezávanými pavlačemi.
  Nejstarší domy měly roubené
 • 00:04:14 obytné světnice postavené
 • 00:04:16 z pečlivě opracovaných trámů.
 • 00:04:20 -Tak jsme v patře hospodářské budovy.
  V této místnosti
 • 00:04:23 si můžete udělat představu o tom,
  jak vypadá hrázděná místnost
 • 00:04:28 v hrázděném domě.
 • 00:04:29 Vidíte, že hrázdění je velice
  dominantní architektonický prvek,
 • 00:04:34 který přetrumfne všechno ostatní,
  co se nachází v místnosti,
 • 00:04:38 včetně malovaného nábytku.
 • 00:04:40 Hrázdění je skvost pro filmaře
  a pro fotoaparáty.
 • 00:04:47 Nábytek je původně chebský,
  všechno pochází z Chebska
 • 00:04:51 jako stůl, židle,
  které byly původně malované.
 • 00:04:55 Na Chebsku byla zvláštnost,
  že se malovaly
 • 00:04:58 dokonce i desky na stole.
 • 00:05:00 Z vrchu byly desky malované,
  což se v jiných krajích
 • 00:05:04 v Čechách nevyskytovalo.
 • 00:05:05 Pro ukázku jsou tady
  dvě nádherné postele.
 • 00:05:09 Proč je jedna postel vyšší
  a druhá širší?
 • 00:05:13 Pánská postel je ta vyšší,
  dámská postel je nižší.
 • 00:05:17 I pouhým okem se dá povšimnout,
  že dámská postel je širší.
 • 00:05:22 Ne že by dámy
  byly tenkrát korpulentnější, to ne,
 • 00:05:26 ale široké jsou proto,
  že si k nim většinou
 • 00:05:29 naskákaly děti do postele
  a spaly s maminkou.
 • 00:05:32 Otec měl svou úzkou postel
  a ten už asi nikoho nepřijímal.
 • 00:05:36 Děti.
 • 00:05:39 -Tady krásně z nadhledu vidíte
  čtvercový půdorys dvora.
 • 00:05:44 Je to typická záležitost
  tady na Chebsku,
 • 00:05:47 kde se dvory stavěly do čtverce.
 • 00:05:50 Z jedné strany hospodářské budovy,
  z druhé strany obytný dům.
 • 00:05:55 Hospodář, když vyšel
  ze svého obytného domu,
 • 00:05:58 tak měl přehled o všech budovách,
  mělo to praktický význam.
 • 00:06:03 Byli schopni zavřít vrata naplno,
  aby jim neutekl dobytek,
 • 00:06:06 když ho pouštěli ven.
 • 00:06:08 Pak to mělo i obranný
  význam proti zlodějům,
 • 00:06:11 loupežníkům nebo vojákům,
  kteří samozásobili armádu.
 • 00:06:14 Byli schopni se chvilku ubránit,
  aspoň schovat potraviny,
 • 00:06:19 peníze a dcery do slámy,
  takže něco byli schopni zvládnout
 • 00:06:23 proti pohromě zvenku.
 • 00:06:29 Tady to vypadá jak v trupu lodi.
 • 00:06:33 -Tohle je půdní prostor
  hospodářské budovy.
 • 00:06:36 Hlavním cílem zpřístupnění
  tohoto prostoru bylo,
 • 00:06:39 abychom mohli ukázat
  tu nádhernou konstrukci krovů,
 • 00:06:43 která se na těchto budovách
  používala.
 • 00:06:46 Jsou to tzv. ležaté stojiny.
 • 00:06:48 Tzn., že v prostoru půdy
  není jediný svislý nosník,
 • 00:06:52 který by tady překážel,
  který by bránil manipulaci materiálu,
 • 00:06:57 který se tady uskladňoval.
 • 00:07:00 Silné trámy, všechno to leží
  podle krokví
 • 00:07:03 a prostor to dělá mohutný, velký,
  ono je to taky silně předimenzováno.
 • 00:07:09 Je to skutečně bytelná, masivní,
  krásná, tesařská, mistrovská práce.
 • 00:07:16 -Tesaři předváděli své umění
  i na obyčejných
 • 00:07:19 hospodářských stavbách.
 • 00:07:21 Pro Chebsko byly zvlášť typické
  vozové kolny.
 • 00:07:24 Ty byly z nádvorní části podpírány
  masivními, dřevěnými sloupy,
 • 00:07:29 na kterých bylo často datování.
 • 00:07:41 Tohle je nějaké mechanické piano?
 • 00:07:45 -Před námi je stroj na čistění obilí,
  říká se tomu mlejnek,
 • 00:07:49 jinde se tomu říká různě.
 • 00:07:52 Nahoru se nasypalo obilí,
  které bylo čerstvě vymláceno
 • 00:07:56 a točením mlejnku, foukáním,
  se profoukávalo obilí
 • 00:08:01 a padalo kvalitní obilí
  do jedné přihrádky,
 • 00:08:04 do další zadina a plevy také zvlášť.
 • 00:08:07 Je to čistící stroj na obilí,
  na ruční pohon.
 • 00:08:18 Ústřední obytný prostor,
  místnost je prostorná, útulná,
 • 00:08:24 velice dobře se tu bydlí,
  v zimě je tu teplo,
 • 00:08:27 v létě je tu chládek,
  na bydlení je to velice příjemné.
 • 00:08:33 Stará chebská skříň z roku 1779,
  tu jsem koupil
 • 00:08:38 asi před 40 lety v Chebu,
  to už je hrozně dávno
 • 00:08:42 a stála mě tenkrát
  neuvěřitelných 2 000 Kč,
 • 00:08:46 což bylo tenkrát více
  než měsíční plat.
 • 00:08:49 Pro mě to bylo velké vydání,
  ale jsem rád, že ji mám.
 • 00:08:53 Skříň dodneška slouží svému účelu
  a ani 300 let ji příliš neponičilo.
 • 00:09:09 Je zajímavé, že do žádného
  z doubravských domů
 • 00:09:12 nikdy neuhodil blesk.
 • 00:09:14 Je to zřejmě proto,
  že jsou obklopeny vysokými,
 • 00:09:18 více než 300 let starými stromy.
 • 00:09:22 Sudety je označení pro pohraniční
  části dnešní ČR,
 • 00:09:29 ve kterých převládalo
  německé obyvatelstvo.
 • 00:09:33 Původní termín sudéta
  je slovo keltského původu,
 • 00:09:38 složené z gramatického základu
  sud ? kanec a éta ? les,
 • 00:09:44 dohromady les kanců
  nebo též divokých sviní,
 • 00:09:49 les divočáků.
 • 00:09:52 Venkov na Chebsku skýtal
  donedávna opravdu tristní pohled.
 • 00:09:57 Snad nikde jinde v Čechách,
  kromě těžebních oblastí
 • 00:10:01 nedošlo k tak rozsáhlé
  a cílené likvidaci
 • 00:10:04 kulturního dědictví jako právě zde.
 • 00:10:08 Jedinečné památky
  lidového stavitelství
 • 00:10:11 tu mizely po stovkách.
 • 00:10:13 Po pádu železné opony
  se situace začala měnit.
 • 00:10:17 Rozvoj turistického ruchu
  přinesl kromě rozmachu
 • 00:10:21 tržišť s trpaslíky
  i oživení příhraničních vesnic
 • 00:10:24 a záchranu řady památek
  lidové architektury.
 • 00:10:32 Kromě Karla Schmieda,
  který tu v Doubravě
 • 00:10:35 provozuje restauraci a muzeum,
  tu bydlí i jeho bratr Josef.
 • 00:10:40 Ten si tu taky opravil krásný statek.
 • 00:10:43 Dobrý den.
 • 00:10:44 -Dobrý den.
 • 00:10:45 Tak půjdeme dál.
 • 00:10:50 Statek tak, jak dneska vypadá,
  byl postavený v roce 1811.
 • 00:10:54 Předpokládám, že stejně starý
  je i tento obytný dům.
 • 00:10:58 Obytný dům vypadá veliký,
  dole v přízemí
 • 00:11:02 byla jedna velká místnost,
  pak tam byla černá kuchyně
 • 00:11:07 a nahoře měli parádní pokoj.
 • 00:11:12 Špejchar byl nahoře pod střechou
  a dole byla vozovna,
 • 00:11:16 Němci tomu říkali remíza,
  to jsme my kdysi říkali u tramvají.
 • 00:11:21 Byly tam dva vjezdy,
  statek neměl žádná vrata,
 • 00:11:25 jezdilo se sem po špejchar
  nebo se sem jezdilo vraty ze stodoly,
 • 00:11:30 které jsou ještě zachované.
 • 00:11:33 Špejchary, špíchary neboli sýpky,
  byly budovány jako přízemní, zvýšené,
 • 00:11:39 jedno, čí víc patrové kolny,
  či věže,
 • 00:11:43 které byly často opatřeny pavlačí.
 • 00:11:46 V létě sloužily sýpky i k přespávání.
 • 00:11:50 I sýpky nejčastěji v patře
  nad chlévy, či nad kolnou,
 • 00:11:54 měly hrázděné stěny
  s krásně zdobenými pavlačemi a štíty.
 • 00:12:01 Okna jsou původní z roku 1906.
 • 00:12:05 Členění je takové, jaké se používalo
  v secesní době z roku 1906.
 • 00:12:11 Jsou tady krásné kličky,
  takhle se to přitáhne
 • 00:12:15 a kličkou se to zaklapne,
  okno se opravdu přitáhne, zvlášť,
 • 00:12:20 když tam dáte těsnění.
 • 00:12:23 Je to perfektní.
 • 00:12:25 Okna tady byla, byla vymlácena,
  tady mi došlo sklo,
 • 00:12:30 tenkrát jsem strašně šetřil,
  tak jsem to napojil.
 • 00:12:33 Žena to chce pořád odstranit,
  ale já říkám,
 • 00:12:34 že to je krásné a nikdo to nemá.
 • 00:12:36 Když jsem koupil ruinu,
  která vypadala jako tohle,
 • 00:12:40 tak kamarádi z toho měli
  velkou bžundu, že jsem se zbláznil.
 • 00:12:44 Ale tenkrát mi bylo 30 let
  a myslel jsem, že mám fůru času,
 • 00:12:48 tak jsem to lepil, dělal provizoria,
  dneska už to musím dělat
 • 00:12:52 všechno natrvalo,
  abych si to ještě trochu užil.
 • 00:13:18 Doubrava je zajímavá nejen krásnými,
  hrázděnými statky.
 • 00:13:22 V jednom z nich
  totiž funguje hřebčín,
 • 00:13:25 kde je největší chov
  arabských plnokrevníků v Čechách.
 • 00:13:30 Na okolních pláních
  se jich prohání 40.
 • 00:13:43 V nádherném prostředí lučnatého údolí
  Šitbořského potoka se dochovala
 • 00:13:49 řada unikátních, hrázděných
  i zděných statků.
 • 00:13:54 Jednou z nejvýznamnějších
  a nejcennějších lidových staveb
 • 00:13:59 nejen na Chebsku, je mlýn v Salajně.
 • 00:14:03 Je ze 17. století
  a opravuje jej pan Herman.
 • 00:14:09 -Němci to měli jako bydlení
  chlévového stylu,
 • 00:14:14 z druhé strany byl chlév
  a vepředu bydleli.
 • 00:14:18 Pak se chlév změnil v mlýn,
  protože sem přitáhla voda,
 • 00:14:27 tudíž změnili chlév na mlýn
  a postupně ještě na pilu.
 • 00:14:33 -Po přestavbě starého mlýna
  z roku 1760,
 • 00:14:36 bylo přízemí nového domu
  celé dřevěné.
 • 00:14:39 V severovýchodním průčelí budovy
  bývala v přízemí dvě okna,
 • 00:14:44 mezi kterými byl umístěn
  velký dřevěný kříž s Kristem,
 • 00:14:48 dosahující výšky parapetu oken
  2. patra.
 • 00:14:53 -Přístupová cesta původně vedla
  z druhé strany, kde jsou vrata,
 • 00:14:58 je tam štít, zvonička se zvonkem
  a byl tam i Kristus.
 • 00:15:04 Později se cesta přesunula
  na opačnou stranu,
 • 00:15:08 tudíž ozdobný štít zůstal,
  zvonička taky, ale kříž jsem dal sem,
 • 00:15:16 aby cyklisti, kteří hodně jezdí
  touto cestou,
 • 00:15:21 tak aby to viděli a pozastavili se.
 • 00:15:25 Dříve tento název obce
  byl Konradsgrün za Němců,
 • 00:15:29 po válce se to přejmenovalo
  na Salajna.
 • 00:15:34 Proč se to tak jmenuje?
 • 00:15:36 Variant je několik,
  snad podle potaše,
 • 00:15:39 který se tady vyráběl
  a zkomoleninou se došlo až k Salajně.
 • 00:15:45 -Tady bylo dříve mlýnské kolo,
  bylo poháněno vrchní vodou,
 • 00:15:50 v průměru mělo asi 3,4 m
  a široké bylo téměř 2 m.
 • 00:15:58 -Tady bylo několik mlýnských kol,
  která mlela obilí
 • 00:16:05 a později se poháněl katr
  a řezalo se dříví.
 • 00:16:10 Katr je zařízení, které opracovává
  dřevo pomocí vodní síly.
 • 00:16:15 Byla na vodní pohon,
  se stálou řeznou rychlostí
 • 00:16:19 danou silou říčního proudu.
 • 00:16:23 ZPÍVÁ
 • 00:16:24 Pomalu a líně,
 • 00:16:25 vážení plyne řeka, plyne.
 • 00:16:29 Zdá se mi...
 • 00:16:31 Poslední majitelé,
  kteří tady bydleli těšně po válce,
 • 00:16:37 sem jezdí pravidelně,
  jsme s nimi v kontaktu.
 • 00:16:42 Když přijedou,
  tak si povídáme a říkají,
 • 00:16:45 kde co jak bylo a je to příjemné.
 • 00:16:47 Ale že by o to měli zájem, to ne,
  říkají nebojte se,
 • 00:16:51 my o to nemáme zájem.
 • 00:16:54 Pak se teprve rozpovídali.
 • 00:16:56 Ti sem jezdí pravidelně,
  ten poslední se tady narodil
 • 00:17:02 ve stejný rok a den jako já.
 • 00:17:06 Když jsme to zjistili,
  tak to byl důvod,
 • 00:17:09 abychom něco odšpuntovali.
 • 00:17:22 Je tu pořád cítit,
  že se tu něco přesušilo,
 • 00:17:27 ale už je to posun.
 • 00:17:30 Až se opraví baráky,
  tak pak už to bude domov.
 • 00:17:37 I když vzhled chebských vesnic
  ještě není ideální,
 • 00:17:41 řada dříve zanedbaných staveb
  byla v posledním desetiletí opravena.
 • 00:17:47 Doufejme, že je za námi
  definitivně období,
 • 00:17:50 kdy tyto krásné, kulturní,
  lidové památky byly záměrně ničeny.
 • 00:17:56 Lidová architektura
  totiž nezná státní hranice.
 • 00:18:01 A proto vzhůru do Evropy!
 • 00:18:05 To je pro dnešek
  o venkovské architektuře
 • 00:18:08 Chebska všechno.
 • 00:18:10 Příště se podíváme úplně jinam.
 • 00:18:12 Vesnicím zdar!
 • 00:18:14 Skryté titulky: Lucie Valachovičová
  Česká televize 2011

Související