iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 9. 2011
18:50 na ČT2

1 2 3 4 5

25 hlasů
37080
zhlédnutí

Návraty k divočině

Velká Fatra

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Návraty k divočině - Velká Fatra

 • 00:00:30 Vidět Velkou Fatru na jaře s sebou
  přináší krajinu úplně bez lidí,
 • 00:00:35 zasněžené hřebeny, potoky plné vody
  z tajícího sněhu, prostě divočina.
 • 00:00:40 A tak vítejte u Návratů k divočině.
 • 00:00:43 Velká Fatra je jako středověké město,
  do kterého míří několik bran.
 • 00:00:47 Já do ní vstupuji branou Čertovou.
 • 00:00:53 ZPĚV
 • 00:00:56 Až zachodí slniečko
  za hájik tisový
 • 00:01:01 Odtrhnem si, odtrhnem
  oriešek lieskový
 • 00:01:07 Odtrhnem si, odtrhnem
  oriešek lieskový
 • 00:01:13 A keď si ho odtrhnem
  pustim ho po voli
 • 00:01:18 Ej, po voli, po voli,
  milej do komory
 • 00:01:24 Ej, po voli, po voli,
  milej do komory
 • 00:01:31 Na Velké Fatře se potkávají
  3 folklorní regiony.
 • 00:01:35 Liptov, Horehronie a Turiec.
  A tohle byla písnička z Turca.
 • 00:01:40 Národní park Velká Fatra je
  nejmladším národním parkem Slovenska.
 • 00:01:45 Byl vyhlášen k 1. dubnu 2002
  pro výjimečně zachované území
 • 00:01:51 a jeho přírodní hodnoty.
 • 00:01:53 Divoké velkofatranské pralesy patří
  mezi nejkvalitnější na Slovensku.
 • 00:01:57 Vlastní park se rozkládá
  na ploše 40 370 ha.
 • 00:02:02 To nejcennější jak z hlediska
  krajinně-estetického,
 • 00:02:05 tak zachovalosti území, je Gadierská
  dolina i návrší Piesky nad ní.
 • 00:02:12 Přemýšlel jsem, že kdyby měli všichni
  rádi přírodu a snažili se fotit,
 • 00:02:18 běhat na lyžích,
  situace by nebyla dobrá.
 • 00:02:22 Pro mě z pohledu milovníka přírody
  a lesů je lepší,
 • 00:02:27 když jsou někteří lidé ve městech,
  hrají biliard či kuželky
 • 00:02:34 nebo hrají o peníze na počítačích
  či hracích automatech.
 • 00:02:39 Je to jejich život, oni si to vybrali
  a tak je to asi správně.
 • 00:02:43 Ať chodí do hor ti,
  kdo hory skutečně milují.
 • 00:03:00 Národní park Velká Fatra je především
  obrovské množství původních lesů.
 • 00:03:06 Je až neuvěřitelné,
  kolik se toho tady zachovalo.
 • 00:03:09 Na druhou stranu, když se člověk
  rozhlédne a vidí okolní skaliska,
 • 00:03:14 nemůže ho nenapadnout, že těžit tady
  dřevo se asi hrubě nevyplácelo.
 • 00:03:28 Tato nádherná jedle je stará
  možná přes 300 let.
 • 00:03:31 Pamatuje časy tvrdého feudalismu,
  kdy se říkalo:
 • 00:03:35 "Ty ses opovážil vstoupit
  do královských lesů?"
 • 00:03:45 Skutečný prales není jen to, co si
  pod lesem představuje většina lidí,
 • 00:03:51 tedy dospělé stromy.
  Les, to je velmi široký pojem.
 • 00:03:57 Je to ekosystém, který zahrnuje
  mnoho organismů.
 • 00:04:02 Všechny rostlinné i živočišné druhy,
 • 00:04:06 které jsou v ekosystému
  navzájem spojeny.
 • 00:04:10 Je to složitý systém,
  a když do něj člověk zasáhne,
 • 00:04:16 může způsobit nezvratné změny.
 • 00:04:21 Ten systém přestane fungovat.
 • 00:04:27 Jsme v nadmořské výšce asi 1300 m.
 • 00:04:30 Je to typická rezervace
  na horní hranici lesa,
 • 00:04:34 kde smrk je na svém přirozeném
  stanovišti, stromy rostou řídce,
 • 00:04:39 jsou rozvolněné, s větvemi až po zem.
 • 00:04:42 Jsou charakteristické velkou
  stabilitou vůči vichřicím,
 • 00:04:47 větru i námraze.
 • 00:04:54 Typické pro takový les je jeho
  různorodá věková struktura.
 • 00:05:00 Vidíme tu malé jedince od semenáčů,
  odrůstajících stromků
 • 00:05:06 přes jedince kolem 30 ? 50 let
  až po staré stromy,
 • 00:05:11 jejichž věk můžeme odhadovat
  na 150 a více let.
 • 00:05:20 Rezervace Janošíkova kolkáreň
  je specifická zvláště v dnešní době,
 • 00:05:27 kdy nastává u starších smrkových
  porostů postupný rozpad.
 • 00:05:33 Ale les jako takový nehyne,
  protože je tam malá regenerace.
 • 00:05:39 Les pokračuje, jen přechází
  do jiného stádia vývinu.
 • 00:05:45 Nastává přirozená obnova uvolněných
  míst, takže les žije dál.
 • 00:05:53 Janošíkova kolkáreň (kuželna)
  je to z toho důvodu,
 • 00:05:57 že stromy rostou v rozvolněném
  zápoji,
 • 00:06:02 který připomíná stojící kuželky.
 • 00:06:06 A protože Jánošík byl velký muž
  slovenského národa,
 • 00:06:10 on si s takovými velkými
  kuželkami hrál.
 • 00:06:21 Jednoho listopadového rána jsem seděl
  za takovým vývratem smrku.
 • 00:06:27 Ráno začínalo krásně, bylo hezké
  počasí, málo foukal vítr.
 • 00:06:33 Situace se začala rychle měnit, vítr
  sílil a vytvořil se obrovský hluk.
 • 00:06:40 Něco mi řeklo,
  abych se podíval dozadu.
 • 00:06:43 Otočil jsem se a za mnou asi 4 m
  stál obrovský medvědí samec.
 • 00:06:49 Tak jsem mu klidně říkal:
  "Ahoj, medvěde."
 • 00:06:53 Medvěd stál a díval se na mě.
 • 00:06:55 Tak jsem pomalu z kapsy vytáhl
  svítilnu a posvítil jsem na něj.
 • 00:07:00 Zase se na mě díval
  a pak pomaličku majestátně,
 • 00:07:05 jak se to patří na velkého
  medvědího samce, odcházel.
 • 00:07:13 Člověk musí v takových situacích
  zachovat chladnou hlavu.
 • 00:07:18 V žádném případě nesmí utíkat.
  Musí zůstat stát,
 • 00:07:22 nedívat se medvědovi přímo do očí
  a začít mluvit.
 • 00:07:25 Nesmí se křičet, protože křik je
  stres a napětí. To může být zle.
 • 00:07:32 Ale já v takových situacích
  reaguji chladně.
 • 00:07:36 Když medvěd odejde, teprve to na mě
  přijde, začne mi bušit srdce,
 • 00:07:42 rozklepou se mi ruce ? tehdy
  adrenalin začne v mém těle pracovat.
 • 00:07:50 Když ve Velké Fatře trefíte
  to správné období,
 • 00:07:54 budete doslova obklopeni vodou.
 • 00:07:56 Desítky potůčků, vyvěraček, pramínků,
  říček. Voda dole, voda nahoře.
 • 00:08:03 ZPĚV
 • 00:08:04 Padaj, dešťu, padaj
  na té naší hoře
 • 00:08:12 Drobúčko zapadaj
  v zeleném javoře
 • 00:08:21 Pane řediteli, jak tak jezdíme
  po národním parku Velká Fatra
 • 00:08:25 a míjíme všechny potůčky a pramínky,
  nemůžu se ubránit pocitu,
 • 00:08:29 že tu máte krásně čistou vodu.
 • 00:08:31 Potok je nádherně průzračný.
 • 00:08:33 Jak to děláte, je to vaše zásluha?
  Čistíte vodu?
 • 00:08:37 To je zásluha samotné přírody,
  hlavně díky geologickému podloží
 • 00:08:43 Velké Fatry, což jsou vápence
  a dolomity.
 • 00:08:46 Tím pádem se voda samočištěním
  filtruje a vypadá tak čistě,
 • 00:08:54 jak čistá skutečně je.
 • 00:08:57 -Dobrá, já se jdu napít.
  -Klidně se napijte, prosím.
 • 00:09:06 Horské potoky vytváří
  významný krajinný kolorit
 • 00:09:10 Národního parku Velká Fatra.
  Nacházíme se u Gaderského potoka.
 • 00:09:16 Gaderský potok je významný
  svými kaskádami a peřejemi
 • 00:09:21 a hlavně výskytem menších vodopádů.
 • 00:09:25 Na území je asi 100 menších
  či větších vodopádů.
 • 00:09:33 Území Gaderské doliny
  spolu s potokem
 • 00:09:35 jsou jedna z nejnavštěvovanějších
  území Velké Fatry.
 • 00:09:39 Chodí sem mnoho turistů, hlavně kvůli
  tomu, že je dolina přístupná,
 • 00:09:44 a také svými krajinářskými hodnotami
  je velmi působivá.
 • 00:09:57 Pohoří Velká Fatra je velmi významné
  bohatstvím podzemních vod
 • 00:10:02 a výskytem velkých pramenišť.
 • 00:10:05 Větší prameny byly zachyceny
  jako prameny,
 • 00:10:09 které dnes zásobují obyvatele pitnou
  vodou v okresech Martin, Rožumberok
 • 00:10:14 a Banská Bystrica.
 • 00:10:17 Pohoří Velká Fatra bylo vyhlášeno
  za chráněnou vodohospodářskou oblast.
 • 00:10:27 Máme tu jezírko Blatné.
 • 00:10:30 Je to významná přírodní památka,
  která vznikla přehrazením dvou svahů,
 • 00:10:36 které zatarasily tok.
 • 00:10:38 Tak vzniklo toto jezero
  přirozenou cestou.
 • 00:10:41 Problém je v tom, že jezírko
  se postupně zanáší půdou,
 • 00:10:46 a tak je stále plytší.
 • 00:10:58 Kdysi před mnoha lety bylo
  uprostřed jezera vidět
 • 00:11:03 kus těla jelena i s parožím,
  který se snažil to přejít.
 • 00:11:08 Uvízl v bahně a nedokázal
  se z něj dostat.
 • 00:11:12 Když jsem sem přicházel za měsíc,
  za půl roku,
 • 00:11:15 jelen se v bahně pomalu ztrácel,
  bylo už vidět jen paroží,
 • 00:11:20 pak polovinu paroží a nakonec trčela
  jen polovina koruny,
 • 00:11:25 až se jelen úplně ztratil.
  Ale takový je život.
 • 00:11:32 To je nádhera.
 • 00:11:34 Ze svých rodných Beskyd tis
  ve volné přírodě neznám,
 • 00:11:38 nikdy jsem ho neviděl. Ani neznám
  písničku, kde by se zpívalo o tisu.
 • 00:11:43 Tady na Velké Fatře
  je písnička i tis.
 • 00:11:46 ZPĚV
 • 00:11:48 Až zachodí slniečko
  za hájik tisový
 • 00:11:52 Odtrhnem si, odtrhnem
  oriešek lieskový
 • 00:11:58 Jak člověk postupně zasahoval
  do přírodního prostředí,
 • 00:12:02 tis ustupoval na nedostupná místa,
  jako je tato Harmanecká tisina,
 • 00:12:09 která nebyla vhodná
  na intenzivní hospodaření.
 • 00:12:14 V takových lokalitách se udržel
  v hojném počtu.
 • 00:12:18 Co teď považujeme v tisině za hojný
  výskyt ? 1000 kusů na 20 ha,
 • 00:12:28 taková distribuce tisů
  byla v této oblasti všude.
 • 00:12:37 Důvodem, proč tis ustupoval,
  byla samotná těžba.
 • 00:12:41 Jeho dřevo je velmi kvalitní
  a dekorativní, je odolné
 • 00:12:48 a hodí se na stavbu i na nábytek.
 • 00:12:51 Tis má i velmi dobré mechanické
  vlastnosti, je pružný.
 • 00:12:56 Ve středověku byl využíván
  na výrobu luků,
 • 00:13:00 to je typický příklad na britských
  ostrovech. Tam byl zdecimovaný úplně.
 • 00:13:11 Tady vidíme tis na relativně
  nedostupném skalnatém místě,
 • 00:13:15 kam jelení zvěř nemá
  až tak dobrý přístup.
 • 00:13:19 Ale je vidět, že byl pravidelně
  několik let za sebou ohlodáván zvěří.
 • 00:13:27 Zatím se ještě drží, takže možná
  má šanci dorůst do vyššího věku.
 • 00:13:36 Tis má dobrou plodnost, ale když
  semenáčky náhle vyrostou na velikost,
 • 00:13:42 kdy je jeleni a zvěř můžou najít,
  jsou velmi ohlodané.
 • 00:13:49 Národní přírodní rezervace
  Harmanecká tisina
 • 00:13:52 je jednou z nejstarších na Slovensku.
  Byla vyhlášena v r. 1949
 • 00:13:56 na ochranu tisových porostů
  a pro vědecké výzkumné účely.
 • 00:14:02 Průměrný věk dřevin je 120 ? 140 let.
 • 00:14:06 Najdou se tu i exempláře
  o mnoho starší, buky i jedle.
 • 00:14:13 Ale některé exempláře tisu
  mají i 500 let.
 • 00:14:20 Jsou to pamětníci středověku.
 • 00:14:27 Osud tisu v našich podmínkách
  je trochu smutný,
 • 00:14:33 protože doplatil na přílišnou
  expanzi člověka.
 • 00:14:39 Tím, že je vlk je dost tlumený
  a ještě stále se loví,
 • 00:14:46 stále dochází k přemnožení
  jelení zvěře
 • 00:14:50 a jedním z důsledků je přílišné
  ničení tisu.
 • 00:15:03 Jednou jsem měl zajímavou příhodu.
 • 00:15:06 S manželkou jsme byli v přírodě,
  bylo to 16. září.
 • 00:15:10 Fotili jsme květy na hřebínku
  a slyšel jsem šustot.
 • 00:15:15 Byl jsem velmi překvapený, před námi
  byli 3 vlci a 4. byl za větvemi.
 • 00:15:23 Pomalu jsem se otočil k manželce:
 • 00:15:26 "Otoč ten foťák a foť!
  Foť, vlci jsou tu!"
 • 00:15:30 Ona byla tak ztuhlá,
  že nedovedla udělat jediný pohyb.
 • 00:15:36 Vlci tam stáli asi minutu, větřili,
  rozhlíželi se a pak se sebrali
 • 00:15:42 a sešli pomalu do porostu.
 • 00:15:48 A manželka pak říkala: "Já jsem
  nemohla, nevím, co se se mnou stalo."
 • 00:15:54 A pak říkala: "Víš, jaké je dnes
  datum?" Říkám, že nevím.
 • 00:15:59 "Dnes je 16. září.
  Ti vlci tě přišli pozdravit."
 • 00:16:05 To bylo první rok, kdy se posunul lov
  vlka ze 16. září na 1. listopad.
 • 00:16:18 Srdcem Národního parku Velká Fatra
  je její správa. To je tady.
 • 00:16:23 Přišel jsem sem, abych se zeptal,
 • 00:16:25 na kterou kytku si určitě mám dávat
  pozor, až půjdu do terénu.
 • 00:16:30 Dostal jsem herbář,
  ten už jsem si nastudoval.
 • 00:16:34 A teď mě zajímá, jak ty kytičky
  vypadají v reálu.
 • 00:16:47 Nacházíme se na Králově skále,
 • 00:16:49 která je na jižní části hřebene
  Velké Fatry.
 • 00:16:52 Kdo trošku zná geomorfologické
  členění našeho pohoří, ten ví,
 • 00:16:56 že tato část je tvořena
  vápenci a dolomity.
 • 00:16:59 Takže jsme na skalní trosce
  a rostliny, které tu nacházíme,
 • 00:17:04 patří ke skalním společenstvím.
 • 00:17:07 Zima byla dlouhá,
  máme velmi pomalý nástup jara,
 • 00:17:12 takže jediné kvetoucí jsme našli
  hořce Clusiovy,
 • 00:17:17 které zaujmou z velké dálky.
 • 00:17:20 Začínají kvést chudobky,
  měli jsme tu zapalici a kozlík.
 • 00:17:29 Lýkovec není typický skalní druh.
 • 00:17:32 Je to druh rozvolněných lesů
  a křovin.
 • 00:17:36 Je to jedna z prvních dřevin,
  které kvetou na začátku jara.
 • 00:17:42 Je příjemným potěšením,
  když kráčíte ve sněhu
 • 00:17:47 a narazíte na kvetoucí
  růžovofialové lýkovce.
 • 00:17:51 Ještě máme na území lýkovec vonný,
  který kvete později.
 • 00:17:56 Je výrazně nižší.
 • 00:17:58 A pokud se blížíte ke kvetoucímu
  lýkovci, najdete ho po vůni.
 • 00:18:09 Když je řeč o Velké Fatře, nesmím
  zapomenout na cyklámen fatranský,
 • 00:18:16 který je naším endemitem.
 • 00:18:19 Je to druh, který se vyskytuje
  jen na území Velké Fatry.
 • 00:18:23 Už samotný název endemit říká,
  že neroste nikde jinde, jen tady.
 • 00:18:30 Máme tady těsný přechod
  mezi zimou a jarem,
 • 00:18:34 takže ještě bychom mohli najít
  dokvétající šafrány.
 • 00:18:38 V některých částech budou
  určitě sněženky,
 • 00:18:42 na chráněnějších stanovištích
  najdeme ladoňky.
 • 00:18:49 Na rašeliništích by mohla začínat
  rosnatka anglická,
 • 00:18:53 která je v rámci celého Slovenska
  vzácnější než rosnatka okrouhlolistá.
 • 00:18:58 Má zde bohatou lokalitu výskytu,
 • 00:19:03 spolu s ní jsou tu různé hodně vzácné
  druhy nízkých ostřic.
 • 00:19:12 Prvosenka pomoučená na rozdíl od
  většiny prvosenek nekvete žlutě,
 • 00:19:17 ale má bledofialové květy.
 • 00:19:20 Název pomoučená není moc obvyklý
  v botanických názvech.
 • 00:19:24 Je odvozen od toho,
  že když otočíte list,
 • 00:19:28 ze spodní strany je výrazně bílý,
  jako by byl posypaný moukou.
 • 00:19:32 Od toho je "pomoučená".
 • 00:19:34 Dá se najít na rašeliništích,
  prameništích, na březích toků apod.
 • 00:19:41 Je to velmi pěkný jarní druh.
 • 00:19:47 Většina našich luk vznikla tím,
  že během valašské kolonizace
 • 00:19:51 se snažili získat paseky
  v této hřebenové části
 • 00:19:55 a uměle snížili přirozenou
  hranici lesa.
 • 00:20:00 Od té doby se tu vyvinula nádherná
  velmi pestrá luční společenstva.
 • 00:20:06 Koncem jara a začátkem léta
  je to tu pestré.
 • 00:20:13 I toho, kdo nerozpozná druhy,
  to zaujme barevností a pestrostí.
 • 00:20:21 Už když jsme na výletě,
  něco pěkného vidíme. Patří to k tomu.
 • 00:20:34 V obci Blatnica, která tvoří
  pomyslnou bránu
 • 00:20:37 do nejkrásnější části NP Velká Fatra,
  se zachovalo několik stavení
 • 00:20:43 typických pro tehdejší
  movitější obyvatelstvo.
 • 00:20:46 Zajímavé je, že movitějším obyvatelem
  byl třeba bylinkář.
 • 00:20:50 Je jasné, že chalupa dole ve vesnici
  je jiná než chalupy v kopcích.
 • 00:20:57 Chalupy nahoře v kopcích jsou možná
  zachráněny chalupáři před zkázou,
 • 00:21:03 ale vše, co k tomu patří ? políčka,
  sady a louky pomalu zarůstají,
 • 00:21:08 a tak se původní ráz krajiny
  nenávratně mění.
 • 00:21:17 Pane řediteli, zaujaly mě kované
  detaily - dveře a okenice na domech.
 • 00:21:22 Vypadá to moc hezky.
 • 00:21:26 Některé domy v Blatnici byly typické
  tím, že měly kované okenice a dveře.
 • 00:21:31 Okenice se přes noc zavíraly
  a přes den se zase otevíraly,
 • 00:21:36 aby kování na sluníčku
  pěkně vyniklo.
 • 00:21:39 Je vidět rozdíl mezi branami
  dřevěnými a zděnými.
 • 00:21:45 Bohatší si mohl dovolit zděnou?
 • 00:21:48 Např. bylinkáři, kteří se živili
  sbíráním bylinek
 • 00:21:53 a dělali z nich mastičky,
  si stavěli zděné klenby na brány.
 • 00:21:59 -To tak neslo?
  -V té době ano.
 • 00:22:02 To byla krásná doba.
 • 00:22:11 Nacházíme se v typicky horské osadě.
  Je jich několik v celém pohoří.
 • 00:22:17 Např. Vlkolínec, Prašnica,
  Valentová, Rybie.
 • 00:22:24 Jsou to staré osadnické osady,
 • 00:22:26 které vznikly ještě během
  valašské kolonizace.
 • 00:22:31 Lidé toužili mít samostatný život
  v obcích,
 • 00:22:37 snažili se být nezávislí
  na okolním světě.
 • 00:22:41 Co potřebovali, to si sami
  vypěstovali a vychovali.
 • 00:22:47 Krajinu okolo obcí si přizpůsobovali,
  aby tu mohli přežít.
 • 00:22:52 Zakládali si svá políčka, v tomto
  případě typická terasovitá políčka,
 • 00:22:57 kde pěstovali základní potraviny
  pro svou existenci.
 • 00:23:01 Ve Vlkolínci žilo v 1. polovině
  19. stol. 350 obyvatel.
 • 00:23:11 Dnes je to dost chudší,
  je tu 17 starých občanů.
 • 00:23:17 Dnes obce plní jen rekreační funkci.
 • 00:23:27 Tady jdeme okolo medvědího záhryzu.
 • 00:23:31 Je to typická značka
  pro medvědy hnědé,
 • 00:23:34 kteří tak zanechávají
  své pachové značky.
 • 00:23:39 Dělají to zuby tak, že zakloní hlavu,
  vyhryznou kus dřeva, naruší kůru,
 • 00:23:46 strom začne ronit smůlu
  a medvěd udělá takový pohyb,
 • 00:23:51 že se otočí zády ke stromu
  a zbavuje se své staré srsti.
 • 00:23:56 -Takže by tady někde mohla být.
  -Mohli bychom ji tu najít.
 • 00:24:00 Vidíme, že v minulosti teritorium
  značkoval silnější jedinec.
 • 00:24:05 Jsou tu staré záhryzy.
  Medvěd byl mnohem vyšší.
 • 00:24:08 Dnes teritorium obchází
  mladší medvěd.
 • 00:24:13 Jaká je pravděpodobnost,
  že tady medvědy potkáme?
 • 00:24:18 V přírodě je to vždy o štěstí.
 • 00:24:21 Já jsem za svůj život měl
  399 střetnutí s medvědy.
 • 00:24:26 -Vy si to počítáte?
  -Ano, značím si to.
 • 00:24:29 Neznamená to, že jsem viděl
  399 medvědů.
 • 00:24:32 Někdy jsem viděl medvědici se dvěma
  mladými, tak to jsou 3 medvědi,
 • 00:24:36 ale stále je to jedno střetnutí.
  Medvědů jsem tedy viděl víc.
 • 00:24:39 Ale díky bohu jsem stále tu
  a chodím po horách.
 • 00:24:52 Přestože je NP Velká Fatra
  nejmladší na Slovensku,
 • 00:24:56 má nejzachovalejší lesy.
 • 00:25:00 Je něco, co by mohlo přírodu
  na Velké Fatře ohrozit?
 • 00:25:05 Hlavně je to činnost člověka,
  ať už úmyslná nebo neúmyslná.
 • 00:25:09 Za námi vidíme lokalitu Piesky.
 • 00:25:12 Během 2. světové války byla úmyslně
  vypálena německými vojsky,
 • 00:25:17 která chtěla z této oblasti
  vyhnat partyzány.
 • 00:25:22 Takže vzkaz pro lidi:
  nechovejte se jako německá vojska.
 • 00:25:26 Tak nějak bych to řekl.
 • 00:25:28 ZPĚV
 • 00:25:32 Mám já, milá, zámkov šiest,
  vyber si, ktorý chceš
 • 00:25:37 Eště siedmý murujú, murujú,
  aj ten ti daruju
 • 00:25:43 Eště siedmý murujú, murujú,
  aj ten ti daruju.
 • 00:26:00 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2011

Související