iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 9. 2011
11:05 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
3111
zhlédnutí

Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie

Prostředky z EU

24 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie

 • 00:00:30 Opět po týdnu jsou tady
  3 české a 3 polské reportáže
 • 00:00:32 na jedno společné téma.
 • 00:00:37 A to projekty
  česko-polské spolupráce.
 • 00:00:44 Také si všimneme
  ochrany seniorů v pohraničí
 • 00:00:47 nebo obnovy poutního místa
  obce Neratov.
 • 00:00:57 Ale protože jsme teprve
  na začátku dnešního pořadu,
 • 00:01:00 pojďme se podívat,
  jak se dají sehnat unijní peníze
 • 00:01:02 na zajímavý projekt
  nebo myšlenku.
 • 00:01:05 O nenávratnou dotaci
  může v Polsku požádat každý.
 • 00:01:09 Největší šanci mají nezaměstnaní.
 • 00:01:11 Proto, abyste dotaci získali,
  je třeba nejprve vyplnit žádost.
 • 00:01:15 Později pak projít
  odpovídajícím školením,
 • 00:01:17 napsat svůj business plán
 • 00:01:18 a po získání příspěvku
  a realizaci projektu
 • 00:01:21 je třeba dotaci vyúčtovat.
 • 00:01:23 Unijní dotaci lze získat
 • 00:01:25 na zahájení
  podnikatelské činnosti,
 • 00:01:27 ale i na rozvoj
  už existující firmy.
 • 00:01:29 Nejdůležitější
  je dobrá inovační myšlenka,
 • 00:01:31 na kterou chceme dotaci získat.
 • 00:01:35 Nové zařízení, nový produkt,
  který je uváděn na trh.
 • 00:01:40 To je inovační řešení,
  které doposud nefungovalo.
 • 00:01:45 Na Opolsku
  v rámci česko-polské spolupráce
 • 00:01:47 už funguje téměř 300 projektů.
 • 00:01:49 Jsou to projekty vzdělávací,
  kulturní i investiční.
 • 00:01:53 Každý z nich se musí realizovat
  na obou stranách hranice.
 • 00:02:00 Lidé se musí setkat,
 • 00:02:02 schválit takový projekt
  a poslat ho
 • 00:02:04 na technický sekretariát
  v Olomouci.
 • 00:02:07 Tam ho posuzují
  čeští a polští experti.
 • 00:02:27 Žadatel, kterým může být kraj,
  město, obec,
 • 00:02:31 nezisková organizace
  nebo podnikatel
 • 00:02:34 zpracuje
  projektovou žádost na téma,
 • 00:02:37 které Úřad Regionální rady
  vyhlásí.
 • 00:02:41 Tuto projektovou žádost
  odevzdá na Úřad Regionální rady.
 • 00:02:46 My ji ohodnotíme,
 • 00:02:48 a buď ji schválíme,
  nebo ji neschválíme.
 • 00:02:51 Rozdělování evropských peněž
  je především soutěž.
 • 00:02:54 Vyhrává a dotaci dostává
  ten nejlepší.
 • 00:02:57 Peníze z EU na roky 2007 až 2013
  už pomalu docházejí
 • 00:03:02 a pak už jich bude méně.
 • 00:03:04 Více prostředků
  však EU poskytne ve formě půjček.
 • 00:03:12 Někde kolem 5%.
  To je nejnižší možný úrok.
 • 00:03:16 Peníze ještě jsou.
 • 00:03:17 Půjčujeme je stále,
 • 00:03:19 protože to funguje
  revolvingovým způsobem.
 • 00:03:21 Poplatky posilují nadaci
  a znovu se vracejí do oběhu.
 • 00:03:33 Banky nám momentálně
  také mohou dát půjčku,
 • 00:03:36 ale existují velké rozdíly
  v úrocích z takovýchto půjček.
 • 00:03:39 Jsou to peníze
  na zmodernizování podniku.
 • 00:03:42 To znamená na nákup strojů
  a zvětšení produkce.
 • 00:03:44 Odpovědi na všechny otázky
  lze získat
 • 00:03:46 ve střediscích
  evropských informací,
 • 00:03:49 které jsou ve většině
  polských okresních měst.
 • 00:03:52 Tam poradí,
  jak začít s podnikatelskou činností,
 • 00:03:55 na co lze získat dotaci,
 • 00:03:56 pomohou vyplnit žádost
  a vyúčtovat dotaci.
 • 00:04:04 Obce Palkovice a Porempka
 • 00:04:06 spojuje stejně
  jako ostatní obce v Beskydech
 • 00:04:08 společná česko-polská hranice,
 • 00:04:10 ale také společný projekt
  v rámci Euroregionu Beskydy.
 • 00:04:19 Přesně tak.
 • 00:04:20 Dohoda byla zástupci
  příhraničních regionů
 • 00:04:22 podepsaná ve Frýdku-Místku
  už 9. června 2000.
 • 00:04:35 EU se prostřednictvím
 • 00:04:37 Evropského fondu
  pro regionální rozvoj
 • 00:04:40 nazvaného
  "Překračujeme hranice?
 • 00:04:43 snaží o propojení
  společenského života v příhraničí.
 • 00:04:46 V Palkovicích se proto setkali
  fotbalisté z Česka,
 • 00:04:49 Polska i Slovenska,
  aby společně oslavili
 • 00:04:52 80. výročí vzniku
  fotbalového oddílu v obci.
 • 00:05:01 Na levé straně obrany
  zahraje Šimon.
 • 00:05:04 Uprostřed Jašek se Sebastianem
  a v útoku Matěj.
 • 00:05:07 Tak budeme začínat.
 • 00:05:11 Chlapci, přijeli jsme zde
  zahrát fotbal tak,
 • 00:05:14 jak jsme se to učili
  na trénincích.
 • 00:05:16 To znamená hodně hrát s míčem.
 • 00:05:18 To chceme kolegům
  z jiných oddílů ukázat.
 • 00:05:23 Malým fotbalistům
  po měsících deště
 • 00:05:25 konečně vysvitlo sluníčko.
 • 00:05:26 Ještě ráno
  měla dlouho připravovaná akce
 • 00:05:29 kvůli počasí namále.
 • 00:05:32 Naši předchůdci
  založili fotbal před 80lety.
 • 00:05:35 Myslím si, že je vhodné
  dodržovat nějaké tradice.
 • 00:05:39 Tuto akci jsme začali plánovat
  od února.
 • 00:05:45 V poslední den
  nám to trochu nabouralo počasí,
 • 00:05:49 takže jsme to museli uspořádat
 • 00:05:51 za provizorních podmínek
  v tělocvičně.
 • 00:05:56 Odpolední program
  by už měl proběhnout tak jak má.
 • 00:05:59 Akci nazvanou
  Sportujeme a bavíme se spolu
 • 00:06:01 připravili Palkovičtí
  především proto,
 • 00:06:04 aby se lidé lépe poznali.
 • 00:06:06 Podle starosty obce
  i přes otevřenou hranici
 • 00:06:08 stále zůstává mnoho předsudků,
 • 00:06:10 které stále vytvářejí hranici
  v myšlení lidí.
 • 00:06:15 Lidé se nemusejí na hranicích bát.
 • 00:06:18 Někdy tam stojí policista,
 • 00:06:20 který měří rychlost,
  ale k žádné šikaně nedochází,
 • 00:06:23 takže se lidé nebojí jet na burzu.
 • 00:06:27 Ale o zbytku Polska slyší,
 • 00:06:30 že tam jsou špatné cesty,
  což není pravda.
 • 00:06:33 Když jedete na Varšavu,
  tak jedete po krásné cestě.
 • 00:06:36 V celém Polsku se budují
  nové cesty.
 • 00:06:38 Je třeba to lidem ukazovat.
 • 00:06:42 Do Porempky je to 80 km
 • 00:06:45 a lidé z Ostravy nebo Frýdku
  tam nikdy nebyli.
 • 00:06:48 Zatímco projekt,
 • 00:06:49 v jehož rámci proběhlo setkání
  sportovních oddílů,
 • 00:06:52 připravila obec Palkovice,
  tak ten předchozí,
 • 00:06:54 který byl zaměřený na školy
  a ochranu životního prostředí,
 • 00:06:58 připravila obec Porempka.
 • 00:07:00 Mládež se mezi sebou poznává,
 • 00:07:02 uzavírají přátelství,
  navštěvují se,
 • 00:07:05 protože v programech,
  které jsme realizovali,
 • 00:07:08 tak přijížděla mládež
  a bydlela v polských rodinách.
 • 00:07:11 Navazují se přátelství,
  lidé se poznávají.
 • 00:07:13 Mohou využívat
  nejenom anglický jazyk,
 • 00:07:15 protože z toho co vím,
 • 00:07:17 dělali
  česko-anglické-polské besedy.
 • 00:07:20 Poláci se učí češtinu
  a o to jde,
 • 00:07:22 aby si v pohraničí
  vyměňovali zkušenosti
 • 00:07:24 a také jazykové dovednosti.
 • 00:07:28 Kromě sportovců a škol
  udržují čilé kontakty i hasiči.
 • 00:07:32 Starostové se však snaží
  zkontaktovat
 • 00:07:34 i další skupiny obyvatel
  a věří,
 • 00:07:36 že když se lidé lépe poznají,
  budou mít důvod setkávat se
 • 00:07:41 i bez pracně připravovaných
  projektů.
 • 00:08:00 Je třeba připomenout,
  že v době největšího rozmachu
 • 00:08:02 žilo v Neratově
  na 1 800 obyvatel.
 • 00:08:04 Po 2. světové válce
  byla obec vysídlena
 • 00:08:07 a s obnovou se začalo
  opět po roce 1989.
 • 00:08:22 Přesně tak.
 • 00:08:23 Je třeba vybudovat poutní místo,
 • 00:08:24 multikulturní centrum
  s ubytováním
 • 00:08:26 nebo malý místní pivovar.
 • 00:08:28 Ale víte co, přátelé?
 • 00:08:29 Pojďte se do Neratova podívat
  společně s námi.
 • 00:08:33 Historie kostela v Neratově
  sahá až do 17. století.
 • 00:08:36 Během dalších století
  byl stále více okázalý.
 • 00:08:39 Bohužel v roce 1945
 • 00:08:41 způsobila střela vojáků
  ruské armády požár.
 • 00:08:45 V dalších letech
  se z kostela stávala ruina.
 • 00:08:48 Ještě před revolucí sem přišel
  tajně vysvěcený kněz Josef Suchár.
 • 00:08:54 Když jsem se do kostela dostal,
  tak tam rostly stromy.
 • 00:08:57 Kostel se mi velice líbil
 • 00:08:59 a tam jsem tenkrát
  prosil Pána Boha,
 • 00:09:02 že pokud se v této republice
  něco změní
 • 00:09:05 a já budu moct sloužit
  jako oficiální kněz církve,
 • 00:09:09 tak že udělám něco proto,
  aby se kostel znovu opravil.
 • 00:09:14 Ukázalo se, že kostel v Neratově
  kněze Josefa povolal.
 • 00:09:17 Po revoluci kněz Josef
  farnost převzal.
 • 00:09:20 Pak jsem se dozvěděl,
 • 00:09:22 že je to kostel
  Panny Marie na nebe vzaté.
 • 00:09:26 Protože jsem Josef,
 • 00:09:27 tak musím udělat Panně Marii
  střechu nad hlavou.
 • 00:09:29 Před 7lety
 • 00:09:31 spolu se Sdružením Neratov
  přijel do Nové Rudy,
 • 00:09:33 aby k rekonstrukci kostela
  z unijních fondů
 • 00:09:36 přizval sdružení z Polska.
 • 00:09:37 Pomohl s tím Julian Golak.
 • 00:09:41 Kostel byl velmi poničený.
 • 00:09:43 Zůstaly jen venkovní zdi,
  ale zdi plné života.
 • 00:09:45 Odehrávaly se tam koncerty,
  setkání, rodinné oslavy.
 • 00:09:49 A tak se
  Sdružení občanů Klodské země
 • 00:09:52 stalo partnerem projektu
  Orlické baroko.
 • 00:09:54 Za 300 000 E byly opraveny
  ještě další 2 kostely
 • 00:09:57 a na neratovickém svatostánku
  se objevila prosklená střecha,
 • 00:10:02 která připomíná minulost.
 • 00:10:05 Obnova kostela je spojená
  s obnovou a návratem života
 • 00:10:09 do této vysídlené
  pohraniční obce.
 • 00:10:13 Fara začala pracovat
  s postiženými spoluobčany.
 • 00:10:15 Starají se o okolí
  a upravují zahrady.
 • 00:10:18 O několik km dál v Bartošovicích
  také díky podpoře z EU
 • 00:10:22 vznikly v roce 2006
  chráněné dílny.
 • 00:10:28 V našem pohraničním regionu
  je vysoká nezaměstnanost.
 • 00:10:31 Pro lidi se zdravotním postižením
  je těžké najít práci.
 • 00:10:35 My jsme největší zaměstnavatel
  lidí nebo osob
 • 00:10:38 se zdravotním postižením
  v našem kraji.
 • 00:10:42 Okolí ožilo.
 • 00:10:43 V Neratově otevřeli obchod
  a malou hospůdku.
 • 00:10:46 Všechno začalo díky kostelu
  a Sdružení Neratov,
 • 00:10:48 které už touží
  po dalším projektu.
 • 00:10:51 Tentokrát chtějí postavit most.
 • 00:10:56 Nový most už nebude kamenný,
  ale bude to lávka pro pěší,
 • 00:11:01 turisty, cyklisty
  nebo lidi na koních.
 • 00:11:09 Další kostely v pohraničí
 • 00:11:10 třeba jako ten
  v Koutech Bystřických
 • 00:11:12 čekají na záchranu.
 • 00:11:14 Potřebná je pouze
  místní iniciativa.
 • 00:11:25 Samozřejmě vše musí schválit
  ústav památkové péče.
 • 00:11:28 Musí potvrdit,
  že kostel má historickou hodnotu.
 • 00:11:31 Získat finanční podporu
  je potom poměrně snadné.
 • 00:11:35 Na opravu čeká i kostel
  ve Vrchních Orlicích.
 • 00:11:38 Jeho okolí je známé mimo jiné
  z filmu Jiřího Menzela
 • 00:11:41 Obsluhoval jsem anglického krále.
 • 00:11:51 Stále sledujete Hranice dokořán
  a před námi je reportáž
 • 00:11:55 o jednom mezinárodním projektu
  Policie ČR.
 • 00:12:05 Snad ještě připomeneme,
 • 00:12:07 že projekt prevence
  a ochrany seniorů
 • 00:12:09 probíhá v Ostravě,
  Malenovicích,
 • 00:12:10 Frýdku-Místku
  a také v polském Opolu.
 • 00:12:14 Sociální vyloučení
 • 00:12:15 tedy život
  bez sociálního kontaktu
 • 00:12:17 s okolní společností
  je jedním z faktorů,
 • 00:12:20 který zásadním způsobem
  zvyšuje riziko kriminality.
 • 00:12:25 Vyloučený člověk je člověk,
 • 00:12:27 který často nemá peníze
  na živobytí
 • 00:12:29 a má rovněž mnoho problémů.
 • 00:12:31 Úkolem policisty
  je člověku pomoci.
 • 00:12:34 Hledáme lidi nebo instituce,
 • 00:12:36 které ho budou schopny
  podpořit finančně,
 • 00:12:38 psychologicky nebo právně.
 • 00:12:40 Takovou činnost také vykonáváme.
 • 00:12:44 Proto se opolští policisté rozhodli
 • 00:12:46 zaměřit svou část programu
  na lidi bez domova,
 • 00:12:49 drogově závislé a žebráky.
 • 00:12:51 Ostravští policisté
  se zase zaměřili
 • 00:12:53 na bezpečnost seniorů.
 • 00:12:58 Můžeme říci,
  že to byl 1 velký projekt,
 • 00:13:01 ale byl rozdělen na 2 témata.
 • 00:13:03 Dělali jsme to společně s Ostravou,
 • 00:13:06 takže jsme pro Ostravu
  byli partneři,
 • 00:13:08 co se týká seniorů.
 • 00:13:10 Ostrava byla partnerem,
 • 00:13:13 co se týká
  sociálně vyloučených.
 • 00:13:21 Ředitelství moravskoslezského kraje
  se věnuje seniorům,
 • 00:13:25 protože tato skupina obyvatel
  se stále častěji stává
 • 00:13:28 oběťmi trestné činnosti.
 • 00:13:31 Nemají možnost komunikovat
  přirozenou formou.
 • 00:13:36 Nedostává se jim
  ani potřebné množství informací
 • 00:13:40 o možných rizicích
  ze strany pachatelů trestné činnosti.
 • 00:13:46 Je to tak,
 • 00:13:47 že zejména lidé ve vyšším věku
  ztrácejí obezřetnost.
 • 00:13:53 Představil se jako můj vnuk.
 • 00:13:57 Dokonce měl informace,
  že se bude slavit 50leté výročí,
 • 00:14:04 takže potřebuje
  jako překvapení koupit auto.
 • 00:14:11 "Babičko, já bych potřeboval
  půjčit peníze.
 • 00:14:14 Kolik u sebe máš??
 • 00:14:18 Řekla jsem mu,
 • 00:14:20 že jsem dnes byla pro důchod
  a mám 9 000 Kč.
 • 00:14:23 Ač se to zdá neuvěřitelné,
 • 00:14:25 tak senioři
  ve většině případů
 • 00:14:27 takto rafinovaným pachatelům
  uvěří.
 • 00:14:28 Tzv. falešní vnuci
  pošlou pro peníze známého,
 • 00:14:31 protože osobně prý nemohou přijít.
 • 00:14:34 Bylo to skoro 100 000 Kč.
 • 00:14:37 Řekla jsem,
  že jí to dám jedině na potvrzení.
 • 00:14:43 Byla to docela mladá žena.
 • 00:14:45 Vypadala jako cizinka.
 • 00:14:49 Moravskoslezská policie
  požádala o spolupráci
 • 00:14:51 pracovníky charity
  a pečovatelských služeb,
 • 00:14:54 kteří k seniorům docházejí.
 • 00:14:58 Dále jsme požádali o spolupráci
  pracovníky České pošty,
 • 00:15:02 kteří minimálně jednou za měsíc
  seniora navštíví.
 • 00:15:10 Společný projekt
 • 00:15:11 přinesl policistům
  nejenom informace,
 • 00:15:14 jak podobnou problematiku
  řeší v sousední zemi,
 • 00:15:16 ale i konkrétní informace,
  které vedly k zadržení pachatelů,
 • 00:15:19 pro něž hranice
  neznamená vůbec nic.
 • 00:15:37 Navíc bychom měli připomenout,
 • 00:15:38 že na severní Moravě
  a ve Slezsku
 • 00:15:40 tato cyklostezka navazuje
  na nejdelší pivní cyklostezku v ČR.
 • 00:15:44 Tam na cyklisty čeká
 • 00:15:46 spousta atraktivních hospůdek
  a restaurací.
 • 00:15:48 Přece jenom bychom doporučovali
  občerstvit se nealkoholickým pivem.
 • 00:15:57 Greenways jsou cesty
  především pro pěší, cyklisty,
 • 00:16:00 koně, vozíčkáře nebo bruslaře.
 • 00:16:02 Vedou částečně nebo úplně
  dosud nevyužívanými trasami.
 • 00:16:06 Například
  po opuštěných železnicích,
 • 00:16:08 podél kanálů a řek,
  po lesních cestách
 • 00:16:11 nebo po málo frekventovaných
  silnicích.
 • 00:16:14 Tento projekt v Česku řídí
  Nadace Partnerství.
 • 00:16:19 Na tento projekt
  Krakov-Orava-Vídeň
 • 00:16:21 navazuje další projekt
  a to je projekt stezky.
 • 00:16:24 Je to projekt stezky,
 • 00:16:27 která by vedla
  od polské hranice přes Ostravu,
 • 00:16:30 dále přes region Poodří
 • 00:16:32 a v Hranicích by se napojila
  na stezky,
 • 00:16:35 které vedou podél
  Bečvy a Moravy
 • 00:16:37 a dále na jih.
 • 00:16:40 Stále více lidí
  dává přednost stezkám
 • 00:16:42 před dálkovými
  cyklistickými trasami.
 • 00:16:44 I pro místní obyvatele a podnikatele
  jsou zajímavější cyklisté,
 • 00:16:47 kteří se v regionu zdrží.
 • 00:16:49 Stezky Greenways
  se snaží zpřístupnit
 • 00:16:51 přírodní a kulturní bohatství,
 • 00:16:53 ale zároveň zapojit turisty
  do místního dění.
 • 00:17:01 Stojíme u jedné
  z významných atraktivit
 • 00:17:03 cyklostezky Greenway
  Krakov-Orava-Vídeň.
 • 00:17:09 Je to platan javorolistý.
 • 00:17:11 Nachází se v zámeckém parku
  v Bartošovicích.
 • 00:17:14 S největší pravděpodobností
 • 00:17:17 je to největší
  žijící organismus v ČR.
 • 00:17:22 Většinou jezdíme do Beskyd.
 • 00:17:24 Dnes tady jedeme poprvé,
  ale zámek je opravdu hezký.
 • 00:17:28 Možná se ještě pojedeme podívat
  na rybníky.
 • 00:17:31 Bývá tam na podzim výlov,
 • 00:17:32 tak se podíváme,
  jak to tam vypadá v létě.
 • 00:17:35 Cyklostezky
  v česko-polském pohraničí
 • 00:17:37 však stále častěji slouží
  nejen k rekreaci,
 • 00:17:40 ale jsou i pohodlnou
  a ekologickou cestou
 • 00:17:42 do práce nebo do školy.
 • 00:17:44 Jedním z příkladů,
  kde se ještě donedávna
 • 00:17:46 museli cyklisté prodírat
  v hustém provozu,
 • 00:17:49 je stezka z Krnova do Opavy.
 • 00:17:53 Je to ve stádiu výstavby,
 • 00:17:55 ale mám zprávy
  od jednotlivých starostů obcí,
 • 00:17:58 že je už v tuto chvíli
  stezka hodně využívána
 • 00:18:02 zejména mezi Krnovem a Úvalnem.
 • 00:18:06 U dalších realizovaných úseků
  předpokládáme,
 • 00:18:10 že budou využívány cyklisty
 • 00:18:13 nejenom ze spádové oblasti
  mezi Krnovem a Opavou,
 • 00:18:18 ale i mezi ČR a Polskem.
 • 00:18:27 Jedeme z Opavy.
 • 00:18:29 Nechtěli jsme jet do Krnova
  po hlavní silnici,
 • 00:18:31 tak to trochu objíždíme
  přes Polsko.
 • 00:18:33 Jedeme se podívat na Cvilín.
 • 00:18:35 Nejraději jezdím
  směrem na Hradec nad Moravicí.
 • 00:18:39 Pak směr Chlebičov,
  kde je dobrý terén.
 • 00:18:42 Jinak jsem s kvalitou
  hodně spokojen.
 • 00:18:45 Na tuto stezku přispěla EU
  více než 45 mil.
 • 00:18:49 z Regionálního rozvojového
  programu Moravskoslezsko.
 • 00:18:52 Dalších 20 mil.
  zaplatila města a obce,
 • 00:18:55 kterými cyklostezka vede.
 • 00:18:57 Do budoucna by mohla být napojena
  na další stezku,
 • 00:19:00 která částečně povede
  po opouštěném drážním náspu.
 • 00:19:10 Přátelé,
  je tady poslední reportáž
 • 00:19:12 a v té jsme vám slibovali
 • 00:19:13 pohled do kuchyně
  česko-polského pořadu.
 • 00:19:30 Je pravda, že díky spolupráci
  českých a polských filmařů
 • 00:19:33 získáváme nové zkušenosti
 • 00:19:35 a také různé úhly pohledu
  na daná témata.
 • 00:19:42 Podívejme se do kuchyně
  našeho pořadu Hranice dokořán,
 • 00:19:46 který je financován
  z unijních prostředků.
 • 00:19:49 Tak vznikaly moderace k dílu,
  na který se právě díváte.
 • 00:19:53 Před kamerou Natálie s Petrem,
 • 00:19:54 ale za kamerou
  hlídá průběh natáčení
 • 00:19:56 daleko více lidí.
 • 00:19:58 Při natáčení moderací se setkává
 • 00:20:00 český a polský realizační tým
  bez ohledu na to,
 • 00:20:03 jestli před kamerou stojí
  Natálie s Petrem
 • 00:20:05 nebo Gabriela s Pavlem.
 • 00:20:17 Při natáčení
  je hodně zábavných situací,
 • 00:20:19 které mnohdy souvisí
  s jazykovým nedorozuměním.
 • 00:20:22 Když jsme natáčeli díl o vodě,
  naplánovala jsem,
 • 00:20:25 že pojedeme k řece
  a budeme plout lodí.
 • 00:20:27 Polsky je to statek.
 • 00:20:29 Když to slyšela Gabriela,
  tak se ptala,
 • 00:20:31 proč jedeme točit vodu na statek,
  že je to hloupý nápad.
 • 00:20:38 Český jazyk,
  i když je podobný tomu polskému,
 • 00:20:40 bývá zdrojem mnoha překvapení.
 • 00:20:42 Statek je česky
  hospodářská usedlost.
 • 00:20:45 Redaktoři,
  kteří chystají reportáže,
 • 00:20:47 se s podobnými problémy
  setkávají stále.
 • 00:20:50 Každý týden vyráží 6 štábů.
 • 00:20:51 Poláci jezdí občas do Česka
  a Češi do Polska.
 • 00:20:54 Cíl?
 • 00:20:55 Ukázat to,
  co nás zajímá a udivuje u sousedů.
 • 00:21:00 Po natáčecím dni je čas na střih
  a složení rozhovorů,
 • 00:21:04 natočených obrázků a hudby
  do jednoho 3minutového celku.
 • 00:21:12 Poskládání jedné reportáže
  trvá přibližně 3 hodiny.
 • 00:21:16 Aby vznikl celý díl,
  moderace průvodců a reportáže
 • 00:21:19 je třeba poskládat dohromady.
 • 00:21:22 K redaktorům a střihačům
  se připojuje speaker,
 • 00:21:25 který načítá komentáře
  a překlady.
 • 00:21:28 Všechno proto,
  aby mohl polský redaktor
 • 00:21:31 načíst komentáře a překlady
  českých rozhovorů a naopak.
 • 00:21:35 To je tzv. postprodukce.
 • 00:21:38 MLUVÍ SPEAKER
 • 00:21:47 Pracujeme proto,
 • 00:21:48 abychom vás mohli pozvat
  jednou týdně
 • 00:21:50 před televizní obrazovky.
 • 00:21:52 Diváci, kteří nemají možnost
  sledovat program v televizi,
 • 00:21:54 se mohou podívat
  na naše internetové stránky.
 • 00:21:57 Aby vůbec došlo k realizaci,
  byl nutný nápad a podpora EU.
 • 00:22:03 Vratislavská televize
 • 00:22:05 a celé Dolní Slezsko
  sousedí s Německem a ČR.
 • 00:22:08 S německou televizí
  tvoříme společný pořad už 18 let.
 • 00:22:12 Chybělo něco podobného
  česko-polského.
 • 00:22:14 V této souvislosti
 • 00:22:16 jsme se snažili navázat kontakty
  s Českou televizí.
 • 00:22:22 Příprava oboustranných
  mezinárodních projektů
 • 00:22:25 je velice náročná.
 • 00:22:26 Příprava našeho projektu
  trvala asi rok.
 • 00:22:29 Od prvních okamžiků,
 • 00:22:30 kdy jsme navázali kontakt
  a začali jsme se scházet.
 • 00:22:35 A tak vznikl společný projekt,
  který EU akceptovala.
 • 00:22:40 Většina Čechů zná do detailu
  Kanárské ostrovy, Řecko,
 • 00:22:43 spousta lidí byla v Americe
  nebo v Thajsku,
 • 00:22:46 ale většina neví,
 • 00:22:47 co je 5 min. za hranicí
  na polské straně.
 • 00:22:50 Teď mají sousedé šanci
  lépe se poznat.
 • 00:22:53 Stejně jako jiné unijní projekty,
 • 00:22:55 má i ten náš
  stanovený čas realizace.
 • 00:22:57 Vysílaní skončí na jaře 2012.
 • 00:23:07 Dnešní díl našeho pořadu
  věnovaný projektům EU
 • 00:23:09 je u svého konce.
 • 00:23:11 Doufám, že jsme vám
  alespoň částečně osvětlili
 • 00:23:13 kde a jak získat unijní peníze,
 • 00:23:15 a že i česko-polské projekty
  mají svůj smysl.
 • 00:23:25 Mějte krásný den
  a na shledanou.
 • 00:23:29 ZPĚV
 • 00:23:31 S labutěmi se tísní bílými,
 • 00:23:36 leť, moje písni, za nimi.
 • 00:23:42 Do góry sie wzbij,
  piesni moja,
 • 00:23:49 wolnoscia chmur wyzwolona.
 • 00:23:58 Po niebie plyna chmury
  biale jak snieg.
 • 00:24:04 Nie wiedzanawet ktory
  rok i wiek.
 • 00:24:10 Zvolna plynou
  a mizí v dáli nad domy
 • 00:24:16 a svět ten je malý jako my.
 • 00:24:22 S labutěmi se tísní bílými,
 • 00:24:28 leť, moje písni, za nimi.
 • 00:24:35 Do góry sie wzbij,
  piesni moja,
 • 00:24:42 wolnoscia chmur wyzwolona.
 • 00:24:53 Skryté titulky: Leona Kminiaková,
  Česká televize, 2011

Související