iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 9. 2010
18:40 na ČT2

1 2 3 4 5

59 hlasů
19265
zhlédnutí

S profesorem Františkem Dvořákem za klasiky českého výtvarného umění

Ota Janeček

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

S profesorem Františkem Dvořákem za klasiky českého výtvarného u

 • 00:00:18 Dobrý den.
 • 00:00:20 Dnes jsem vás přivedl
  na výstavu Oty Janečka.
 • 00:00:23 Já bych tady měl
  především zavzpomínat
 • 00:00:27 na své setkání s Otou Janečkem
  už v roce 1945,
 • 00:00:32 když si připravoval
  v jarních měsících,
 • 00:00:36 tedy vlastně na letní sezónu
  výstavu v Pošově galerii,
 • 00:00:41 která měla už předtím kontinuitu
  od konce třicátých let.
 • 00:00:46 Ale důležitější je,
  že zde vám představím umělce,
 • 00:00:52 který je přímo
  reprezentantem naší tvorby
 • 00:00:57 celé druhé poloviny
  dvacátého století.
 • 00:01:01 Ota Janeček
  začínal svoji uměleckou dráhu,
 • 00:01:05 kdy se umělci
  seskupovali do sdružení.
 • 00:01:09 To znamená,
  že byl vrstevníkem Skupiny 42,
 • 00:01:15 souběžníkem
  surrealistické skupiny Ra
 • 00:01:20 a další skupiny reprezentované
  především Josefem Lieslerem -
 • 00:01:24 skupiny Sedm v říjnu.
 • 00:01:27 Ota Janeček
  ale si pokládal za významné
 • 00:01:31 pouze být profesionálem.
 • 00:01:34 Vůbec neusiloval o to,
 • 00:01:37 aby se prezentoval
  jako mluvčí nějakého hnutí
 • 00:01:42 a nějakého programu.
 • 00:01:45 Takže i obrazy,
  s kterými se zde setkáváme,
 • 00:01:49 hovoří o malíři,
  který se neohlížel po tom,
 • 00:01:54 co je to takzvaná aktuálnost.
 • 00:01:57 Byl hnán svým tvořivým pudem
 • 00:02:01 především
  se prezentovat jako malíř.
 • 00:02:05 Ale když se rozhlédneme,
  tak zde vidíme i plastiky.
 • 00:02:09 Musím připomenout, že Ota Janeček
  studoval původně profesuru.
 • 00:02:14 Byl žákem Cyrila Boudy,
  Oldřicha Blažíčka
 • 00:02:19 a hlavně sochaře Karla Pokorného,
 • 00:02:22 který byl přímý odchovanec
  Josefa Václava Myslbeka,
 • 00:02:28 dokonce pracoval na některých
  plastikách na Václavském náměstí
 • 00:02:33 na sousoší svatého Václava.
 • 00:02:36 Takže Ota Janeček
  měl tady i přípravu sochařskou.
 • 00:02:40 Ale důležitější bylo,
 • 00:02:42 že Karel Pokorný
  ho přivedl k profesionalitě.
 • 00:02:46 Aby nemyslel na to, že bude
  učitelem na střední škole.
 • 00:02:51 Že bude učit kluky
  někde na gymnáziu kreslit.
 • 00:02:56 Že má v sobě předpoklady
  být umělec tvůrčí,
 • 00:03:02 který bude moci to,
  co nosí v sobě,
 • 00:03:07 převést do malby.
 • 00:03:20 Jsme v původní pracovně
  Oty Janečka.
 • 00:03:23 Tady měl společný byt se slavným
  hercem Vlastimilem Brodským,
 • 00:03:29 kterého jsem v té době už poznal
  jako člena divadla Větrník,
 • 00:03:36 kde začínal postavou,
  což těžko budete věřit,
 • 00:03:41 že hrál v adaptaci Švejka.
 • 00:04:06 Takže tohle je ateliér,
  kde otec začínal malovat.
 • 00:04:11 Přišel sem někdy v roce 1940.
 • 00:04:14 Vlastně v každé z místností
  tohoto prostoru půdního
 • 00:04:18 byl jeden malíř.
  Bylo to napsaný na Ivana Rupliče,
 • 00:04:22 který to přepsal na otce
  někdy koncem války,
 • 00:04:26 protože říkal, že chce
  okamžitě odejít do Francie,
 • 00:04:29 kam taky skutečně po válce odešel.
  No a tady v tomto ateliéru
 • 00:04:33 potom v roce 1955 až 1957
  vznikly obrazy,
 • 00:04:37 jmenujou se Předměstské krajiny
  nebo Města.
 • 00:04:42 Je to poměrně velká série obrazů
  takových mírně kubisticky laděných.
 • 00:04:59 Ota Janeček se zapsal
  do historie našeho umění
 • 00:05:02 svým originálním dílem.
 • 00:05:04 Je pravda, že reagoval na podněty,
  které vycházely zvenčí.
 • 00:05:09 Začínal ve čtyřicátých letech
  pod vlivem Modiglianiho.
 • 00:05:18 No tomto obrazu vidíte
  jasné ovlivnění Modiglianim.
 • 00:05:23 Je to půlakt.
  Jako kluk vždycky jsem si myslel,
 • 00:05:27 že to je matka,
  ale ona to docela popírá
 • 00:05:31 a tvrdí, že to je spíš
  nějaká esence všech žen.
 • 00:05:35 To skutečně tak bylo
  u těch otcových kreseb
 • 00:05:38 ze sedmdesátých a osmdesátých let,
  ale v tomto případě si myslím,
 • 00:05:42 že to bude spíš ona.
 • 00:05:48 Pak tedy našel kubismus přímo
  před originálními obrazy Picassa
 • 00:05:53 ve slavné sbírce Vincence Kramáře.
 • 00:05:56 Vincenc Kramář
  prohlašoval Otu Janečka
 • 00:05:59 za největšího umělce naší doby,
 • 00:06:02 tedy druhé poloviny
  dvacátého století.
 • 00:06:09 Pak tedy se začaly
  v jeho ateliéru rodit obrazy
 • 00:06:14 vyloženě i směrované
  stykem Oty Janečka s přírodou.
 • 00:06:20 Byla to celé série obrazů,
  které nazval Trávy.
 • 00:06:24 A ty vzbudily zájem
  Františka Hrubína,
 • 00:06:28 takže Ota Janeček začal
  se uplatňovat jako ilustrátor.
 • 00:06:33 A pak to byly knihy určené dětem.
  A tady se stal ilustrátorem
 • 00:06:39 veršů věnovaných dětem
  od Františka Halase.
 • 00:06:43 Ta jeho orientace
  ke světu dětí způsobila,
 • 00:06:47 že se stal autorem našeho
  nejslavnějšího slabikáře,
 • 00:06:51 vyznamenaného v zahraničí.
 • 00:06:54 Já jsem ho také přinesl
  s sebou ukázat.
 • 00:06:58 Je to tedy setkání s Otou Janečkem
  docela z jiné strany.
 • 00:07:07 Kdyby naše veřejnost neznala
  od Oty Janečka nic jiného
 • 00:07:11 než jeho ilustrace, výtvarný
  doprovod k slavné knize
 • 00:07:16 Oskara Wildea Šťastný princ,
  tak pak už by to stačilo k tomu,
 • 00:07:21 aby si zařadil každý Otu Janečka
  k nejoriginálnějším
 • 00:07:26 a nejnádhernějším autorům, s jakými
  se mohl v naší době setkat.
 • 00:07:43 Byl to úžasně milý člověk,
  vstřícný.
 • 00:07:47 Člověk cítil tu jeho srdečnost,
  kterou ovšem dovedl především
 • 00:07:52 promítnout do svého díla.
 • 00:07:55 Naše přátelské vztahy mohu dokládat
  dokonce korespondencí.
 • 00:08:00 Podívejte se,
  jaké mám uchované dopisy,
 • 00:08:03 které mi psal Ota Janeček.
 • 00:08:06 To jsou vzpomínky,
  které jsou velice milé a dojemné.
 • 00:08:18 Jeho obrazy
  jsou okamžitě zapamatovatelné.
 • 00:08:22 Cítíme, že u Oty Janečka
 • 00:08:25 rozhodoval tedy vkus
  a úžasná tvořivost.
 • 00:08:31 Máme tady vzácnou,
  zcela ojedinělou příležitost
 • 00:08:35 spatřit zde obraz,
 • 00:08:37 který namaloval
  ve svých osmnácti letech.
 • 00:08:41 To byl ještě na škole.
  Na reálce v Pardubicích.
 • 00:08:45 Ale myslím, že ještě přitažlivější
  pro tuto výstavu je,
 • 00:08:51 že je zde obraz z roku 1952,
  který přísně tajil,
 • 00:08:59 který dokonce nepodepsal,
  aby mohl,
 • 00:09:02 kdyby k něčemu došlo,
  říci, že neví,
 • 00:09:06 kdo to maloval.
 • 00:09:07 Protože to je reakce na poměry,
  které tehdy vládly,
 • 00:09:14 to jest na stalinismus
  na éru Gottwaldovu,
 • 00:09:17 kdy byly zrušeny
  všechny umělecké spolky
 • 00:09:22 a kdy umělci byli podrobeni
  diktátu socialistického realismu.
 • 00:09:29 Já si při té příležitosti vybavuju
  jedno posezení v Mánesu,
 • 00:09:35 kde jsme se scházeli pravidelně
  každý čtvrtek,
 • 00:09:39 a začalo se kolem truchlit,
  co to nastává za tragédii
 • 00:09:45 pro české umění, že jsou
  zrušeny umělecké organizace.
 • 00:09:50 Spolek Mánes, Hollar,
  všechno to mělo zakotvení
 • 00:09:55 v dávné, klasické minulosti
  a teď se truchlilo,
 • 00:09:59 co vlastně tenhle současný režim
  chce z našeho vědomí vymazat.
 • 00:10:05 A obrátili jsme se na Otu Janečka,
  který si nás začal prohlížet
 • 00:10:12 a říkal: Já jsem dnes vstal
  ráno ve čtyři hodiny
 • 00:10:18 a celé dopoledne
  jsem maloval obraz.
 • 00:10:22 A myslím, že to bude
  taky jako moje vyjádření vztahu.
 • 00:10:27 A nikdy už o tom obraze nehovořil.
 • 00:10:34 A teď teprve -
  je to tedy pro mě úplný objev -
 • 00:10:40 s tím obrazem se setkávám
  vlastně po tři čtvrtě století,
 • 00:10:46 kdybych to měl říct
  trochu přesněji historicky.
 • 00:10:57 Ten obraz se jmenuje Závodní
  jídelna na ministerstvu kultury
 • 00:11:02 v roce 1952, takže to bylo
  ještě za života Stalina,
 • 00:11:08 za života Gottwalda, tedy v letech,
  kdy jsme se báli
 • 00:11:13 na sebe vůbec kouknout
  trochu vstřícněji.
 • 00:11:17 Takže ten obraz je - myslím -
  historickou událostí.
 • 00:11:35 Musím tedy ještě
  z té minulosti vytáhnout
 • 00:11:40 naše dvě společné cesty
  do Paříže v roce 1956
 • 00:11:44 a potom za rok nato do Řecka.
 • 00:11:47 Já jsem těsně před odjezdem z Prahy
  si koupil kameru
 • 00:11:52 od naší sekretářky
  na filmové fakultě,
 • 00:11:56 které mně to doslova vnutila,
  že si s manželem koupili
 • 00:11:59 pořádnou kameru, ale tohle
  že je nádherný přístroj malý,
 • 00:12:04 kterým jsem začal točit.
 • 00:12:08 Výsledky jsou žalostné,
  ale jsou to pouhé vzpomínky.
 • 00:12:13 Doklady.
 • 00:12:15 Tak to je jaksi spíš
  na svoji omluvu,
 • 00:12:19 než abych mluvil tady o tom, že
  jsem pořídil nějakou dokumentaci.
 • 00:12:26 K Otovi Janečkovi jsem vás přivedl
  jenom svými vzpomínkami.
 • 00:12:30 Teď je na vás,
  abyste si k němu našli vztah,
 • 00:12:34 nebo obnovili své vzpomínky
  na setkání s jeho dílem.
 • 00:12:40 Je to tedy už záležitost vaše.
 • 00:12:43 Doufám, že znovu
  se s takovým potěšením setkáme
 • 00:12:46 u dalšího autora, s kterým
  mě spojuje můj osobní vztah.
 • 00:13:06 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2010

Související