S profesorem Františkem Dvořákem za klasiky českého výtvarného umění

Vyprávění o zakladateli novodobého českého sochařství Josefu Václavu Myslbekovi, od jehož úmrtí dnes uplynulo 100 let.
Režie J. Hojtaš

Napište nám