iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 5. 2010
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

50 hlasů
31970
zhlédnutí

Toulky s Ladislavem Smoljakem

Po Karlových Varech a Lázních Kyselka za obchodníkem a vizionářem Heinrichem Mattonim

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Toulky s Ladislavem Smoljakem

 • 00:00:15 Karlovy Vary.
 • 00:00:17 Po letech
  nicoty odborářských rekreací
 • 00:00:21 probouzejí se k bývalé kráse,
  tak jako Mariánské lázně,
 • 00:00:26 Lázně Kužvart, Františkovy lázně
  a další místa
 • 00:00:31 v nezápadnějším koutě Čech.
  Ne všechna měla ale takové štěstí.
 • 00:00:37 Od nepanšti vedla údolím Ohře
  obchodní cesta
 • 00:00:43 přes Velichov a Radošov
  do nitra Čech.
 • 00:00:46 V roce 1264
  nechal zde Karel IV.
 • 00:00:50 postavit dřevěný most
  s privilegiem vybírat clo.
 • 00:00:55 Most byl používán celých
  632 let.
 • 00:00:59 Ano, slyšíte dobře.
  A to až do roku 1986, kdy vyhořel.
 • 00:01:05 Jeho tři původní pilíře se však
  zachovaly
 • 00:01:10 a na nich byl most renovován.
 • 00:01:14 Kyselka byla na počátku 20. století
  považována
 • 00:01:17 za jedny z nejkrásnějších
  evropských lázní.
 • 00:01:22 Slávu jim přinesl pramen
  pojmenovaný po muži,
 • 00:01:25 který toto místo proslavil.
  Byl to Heinrich Kaspar Mattoni.
 • 00:01:31 Narodil se roku 1830
  v Karlových Varech.
 • 00:01:36 Už roku 1522
  objevují se písemné zprávy
 • 00:01:40 o minerálních pramenech nedaleko
  Andělské hory.
 • 00:01:44 O 100 let později
  je místo okolo pramene
 • 00:01:48 nazývané Bukovská kyselka
  již vyčištěno a ohrazeno.
 • 00:01:53 Kyselka nazývaná podle obce
  Kysybl-Puchštejn
 • 00:01:59 je předními lékaři předepisována
  k pitné léčbě.
 • 00:02:05 Hrabě Černín dokonce povoluje
  poddaným její bezplatné užívání.
 • 00:02:10 Od roku 1724
  se prameny analyzují
 • 00:02:14 a v roce 1792 už lze mluvit
  o počátcích lázeňského provozu,
 • 00:02:21 ale zakladatelem lázní Kyselka
  se stává až v roce 1829
 • 00:02:26 Vilhelm von Neuberg.
 • 00:02:31 Nechává tu postavit altánek
  nad pramenem,
 • 00:02:34 promenády a restauraci.
 • 00:02:37 Během 15 let se jsou postaveny
  další kolonády,
 • 00:02:40 lázeňské domy
  a syrovátkové léčebny.
 • 00:02:45 A takhle
  vypadají lázně dneska.
 • 00:03:02 Další z majitelů,
  hrabě Johann Josef Siebar,
 • 00:03:07 počal roku 1824 minerálku
  vyvážet
 • 00:03:10 a u vřídla postavil
  i výrobnu kameninových lahví.
 • 00:03:15 Ve Vídni, v Praze
  a v Karlových Varech
 • 00:03:18 byly zřízeny prodejní filiálky.
 • 00:03:21 Světovou slávu však přinesli
  Kyselce jiní dva muži.
 • 00:03:25 Jednak už zmíněný Heinrich Mattoni
  a druhým byl geolog Löschner,
 • 00:03:33 lektor Karloferdinandovy
  university,
 • 00:03:36 ředitel a profesor dětské nemocnice
  na Karlově náměstí v Praze,
 • 00:03:41 místodržitelský rada a lékař
  císaře Františka Josefa I.
 • 00:03:47 v roce 1888 se na jeho pohřeb
  sjede z celé Evropy
 • 00:03:54 tolik kočárů s významnými
  lékaři,
 • 00:03:58 že ucpou silnici z Karlových Varů
  až do lázní Kyselka.
 • 00:04:03 O 40 let dříve právě Löschner
  inspiruje svým spisem
 • 00:04:08 o pramenech Kyselce
  Heinricha von Mattoniho,
 • 00:04:14 císařského dvorního radu
  a osvíceného podnikatele,
 • 00:04:19 k myšlence učinit z Kyselky
  evropské lázně.
 • 00:04:23 V úmyslu ho v roce 1852
  utvrdí i návštěva
 • 00:04:27 řeckého krále Oty I.
  v Kyselce.
 • 00:04:31 Na královu žádost
  je do Atén odesláno
 • 00:04:34 450 džbánků minerálky
  a hlavní pramen je přejmenován
 • 00:04:39 na Pramen krále Oty.
 • 00:04:48 O rok později je u pramene
  otevřena
 • 00:04:51 nová kolonáda s královou bystou.
 • 00:04:55 V roce 1867 se Heinrich Mattoni
  stává nájemce Otova pramene
 • 00:05:01 a o pár let později
  Otův pramen od hraběte Černína
 • 00:05:06 kupuje spolu s okolními
  četnými pozemky.
 • 00:05:11 Na základě odborných doporučení
  doktora Löschnera
 • 00:05:15 určuje Mattoni léčebné účinky
  Kyselky
 • 00:05:18 a zavádí lázeňské kůry.
 • 00:05:22 V roce 1889 je za své zásluhy
  povýšen do šlechtického stavu
 • 00:05:26 a získává
  titul císařského rady.
 • 00:05:30 O 10 let později
  dostává italský titul nobile.
 • 00:05:36 Tohle je to,
  co zbylo z jeho domu,
 • 00:05:39 kterému se dodnes říká
  Mattoniho zámek.
 • 00:05:43 Úspěchu předchází
  12 let obchodních zkušeností.
 • 00:05:48 I proto překonává Mattoni
  už v roce 1876
 • 00:05:53 hranici milionu exportovaných
  lahví.
 • 00:05:57 Ve Františkových lázních
  kupuje pozemky
 • 00:06:00 s řadou bahenních sopek
  a rašelinišť
 • 00:06:03 a díky tomu rozšiřuje obchodní
  artikl
 • 00:06:07 o rašelinní sůl, vřídelní mýdlo,
  pastilky a další produkty.
 • 00:06:13 A těmito prostorami korzují
  stovky hostů.
 • 00:06:18 Ozdobou lázní byla stavba
  vodoléčebného ústavu,
 • 00:06:23 inhalačního i pitného pavilonu
  a řada dalších lázeňských budov.
 • 00:06:29 Byly zbudovány četné parky
  a promenádní cesty.
 • 00:06:38 Zkusme si představit
  v původní kráse upravený park
 • 00:06:42 kolem pitného pavilonu.
 • 00:06:46 Až do roku 1980
  zde stála krásná porcelánová váza
 • 00:06:51 vyrobená 100 let předtím.
  Jednoho dne zmizela.
 • 00:06:59 V této kapli se Heinrich Mattoni
  denně modlil
 • 00:07:02 před zdobeným oltářem
  svaté Anny a Panny Marie
 • 00:07:07 za uzdravení své dcery Kamily,
  která trpěla tuberkulózou.
 • 00:07:12 V minulých letech
  sloužila kaple jako chata.
 • 00:07:17 Šikovný majitel
  si místo ukradeného oltáře
 • 00:07:21 vyrobil gril s digestoří,
  jejíž kouř
 • 00:07:25 odváděl proraženou klenbou kapličky
  vzhůru k nebi.
 • 00:07:32 Švýcarský dům,
  kdysi romantické místo
 • 00:07:35 k ubytování
  a stanice lanové dráhy.
 • 00:07:40 Mattoni ji vybudovat proto,
  aby mohl od Löschnerova pramene
 • 00:07:45 svážet kontejnery Kyselky
  a dole plnit láhve.
 • 00:07:51 Za těmito prkny vyvěral tehdy
  Pramen krále Oty.
 • 00:07:57 Nejdražší poklad zdejších
  lázní.
 • 00:08:00 Heinrich Mattoni pro něj postavil
  skvostnou kolonádu.
 • 00:08:04 Zbyly z ní jen mramorové sloupy,
  které přetrvají věky,
 • 00:08:11 a písmeno M v dlažbě.
 • 00:08:15 Jako kdyby to byl náhrobek
  původní krásy.
 • 00:08:17 Dlažbu osvětloval kdysi
  křišťálový lustr.
 • 00:08:23 Jaká hrůza se skrývá uvnitř,
  to odtud naštěstí nevidíme.
 • 00:08:29 Zde vyvěral pramen jako pastva
  pro oči lázeňských hostů.
 • 00:08:34 Voda stékala dolů k řece
  četnými zákruty a vodopády.
 • 00:08:40 Dnes se zde kroutí
  pouze polyetylenové hadice,
 • 00:08:44 které svádějí kyselku dolů
  k lázeňskému domu.
 • 00:08:51 Takhle si dnes z královského
  pramene nabírá vodu lid.
 • 00:08:56 Dopřává si zdraví z polyetylenové
  hadice
 • 00:08:59 vedené sem po svahu do niky
  ve stěně bývalého lázeňského domu.
 • 00:09:06 Kolik džbánků kyselky
  by si dnes
 • 00:09:10 asi nechal poslat odtud
  král Oto I.?
 • 00:09:14 Mattoni nechal postavit
  vodní elektrárnu
 • 00:09:17 a železniční trať,
  která po tomto mostě vedla.
 • 00:09:21 Kyselka tak získala napojení
  na evropskou železniční síť,
 • 00:09:25 což ji osvobodilo
  od těžkých povozů,
 • 00:09:28 které tudy do té doby
  projížděly.
 • 00:09:31 Povolení ke stavbě dostal Mattoni
  jen pod podmínkou,
 • 00:09:36 že trať vybuduje a bude provozovat
  na vlastní náklady.
 • 00:09:41 Trať byla zrušena
  koncem minulého století
 • 00:09:44 a těžké povozy
  nahradily těžké kamiony.
 • 00:09:49 Ale ani ty lázeňské dnes lázeňské
  hosty neruší, žádní tu nejsou.
 • 00:09:55 Láme se století.
 • 00:09:58 Píše se rok 1900,
  první rok osvíceného 20. století.
 • 00:10:03 Století, které přinese pokrok
  a rozvoj průmyslu, věd i umění.
 • 00:10:09 Zároveň začíná poslední desetiletí
  slávy Kyselky.
 • 00:10:14 Ještě je výstavba nové kolonády
  Otova pramene
 • 00:10:17 a Mattoniho kyselka
  získává na světové výstavě v Paříži
 • 00:10:22 velkou cenu Grand Prix.
 • 00:10:27 Mattoni přispívá
  i na sociální potřeby obce,
 • 00:10:31 ale stavby kláštera se sirotčincem
  o 25 let později se už nedočká.
 • 00:10:38 Umírá v 80 letech,
  14. května 1910.
 • 00:10:45 Smutný den pro Kyselku,
  ale ještě smutnější měly přijít.
 • 00:10:52 V roce 1945
  jsou vytvořeny dvě firmy,
 • 00:10:56 z nichž jedna spravuje zvlášť
  vřídla a druhá zvlášť lázně.
 • 00:11:02 V lázních je zřízen
  tábor pro uprchlíky
 • 00:11:06 řecké občanské války, později
  ozdravovna a škola v přírodě.
 • 00:11:11 Bez dotací a oprav jsou lázně
  postupně vybydlovány a rozkrádány.
 • 00:11:19 Po pádu komunismu se lázně stávají
  předmětem spekulací.
 • 00:11:24 Tendr prodeje vyhrává podvodník,
  kterého hledá interpol.
 • 00:11:29 Lázně jsou z ruky do ruky.
  Komu patří dnes, zjistí se stěží.
 • 00:11:36 Ani necitlivé investice současných
  majitelů vřídel
 • 00:11:40 stavu objektu příliš nepomáhají.
 • 00:11:44 Životním heslem Heinricha Mattoniho
  bylo:
 • 00:11:48 "Beru-li něco z této země,
  musím do ní zase také něco dávat.?
 • 00:11:54 Dnes je kolem vidět
  jenom tragická parafráze hesla
 • 00:11:58 "Mattoni už není.?
  Ano, bohužel.
 • 00:12:06 Když Heinrich Mattoni,
  nebo chcete-li Jindřich Mattoni,
 • 00:12:13 v roce 1910 zemřel,
  zůstala po něm světoznámá značka
 • 00:12:17 minerální vody a jedny
  z nejkrásnějších lázní v Evropě.
 • 00:12:25 Neznámo kde
  je ukryta bysta Josefa Löschnera.
 • 00:12:29 Ukryt je
  i pomník Heinricha Mattoniho.
 • 00:12:33 Co nezůstává skryto je dílo,
  které tu bohužel
 • 00:12:37 po sobě necháváme my.
 • 00:12:49 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související