iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 4. 2010
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

29 hlasů
23884
zhlédnutí

Toulky s Ladislavem Smoljakem

Po Jánském vrchu u Javorníka, Jeseníku a Červené Lhotě za skladatelem Karlem Dittersem

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Toulky s Ladislavem Smoljakem

 • 00:00:19 V hraničním výběžku Čech,
  směrem do Kladska,
 • 00:00:26 leží stranou hlavních tahů a dění
  městečko Javorník.
 • 00:00:31 Zde strávil
  významnou část života
 • 00:00:35 jeden z nejtvořivějších hudebníků
  a skladatelů 18. století
 • 00:00:41 Karl Ditters.
 • 00:00:45 Zanechal po sobě neuvěřitelných,
  přečtu z klobouku,
 • 00:00:51 44 oper, 112 symfonií,
  35 instrumentálních koncertů,
 • 00:00:57 4 oratoria, 6 mší
  a obrovské množství kantát,
 • 00:01:01 kvartetů, kvintetů a árií.
 • 00:01:05 Byl 3x lépe placený než Mozart
  a jeho opera Lékař a lékárník
 • 00:01:10 byla populárnější
  než ve své době Lazebník Sevillský.
 • 00:01:16 Jánský vršek,
  původně gotický hrad z 13. století,
 • 00:01:21 náležel Vratislavským biskupům.
 • 00:01:24 Později byl přestaven
  na renesanční zámek
 • 00:01:28 a na začátku 16. století
  byl již místem častých návštěv
 • 00:01:34 evropských vědců a umělců.
 • 00:01:36 Mimo jiné i slavného astronoma
  Mikuláše Kopernika.
 • 00:01:43 Kulturní význam zámku
  však nezabránil jeho častému
 • 00:01:46 dobývání, osvobozování i plenění.
  V té době sídlil na zámku
 • 00:01:52 biskup
  Filip Gotthard Schlaffgotsch.
 • 00:01:56 Zastavme se u něho,
  protože v životě Karla Ditterse
 • 00:02:00 sehrál velkou roli.
 • 00:02:03 Jeho pozice
  v této politicky složité situaci
 • 00:02:06 byla více než problematická.
 • 00:02:08 Válčící strany ho střídavě
  považovaly
 • 00:02:11 za prominentního spojence
  a v zápětí za věrolomného zrádce.
 • 00:02:19 Biskupem se stal
  díky pruskému králi Fridrichovi II.
 • 00:02:25 Ten prosadil jeho jmenování
  přes odpor církevní kapituly,
 • 00:02:30 přestože bylo Filipovi
  pouhých 28 let
 • 00:02:33 a měl za sebou
  značně nevázaný život.
 • 00:02:45 Jejich přátelství
  však brzy ochladlo.
 • 00:02:49 Když totiž rakouská armáda
  obsadila Slezsko,
 • 00:02:53 přičinlivý biskup
  nechal v katedrále sloužit Te Deum.
 • 00:02:58 Když pak zase pro změnu Vratislav
  obsadila vojska pruská,
 • 00:03:03 musel pochopitelně zmizet.
 • 00:03:08 Po uzavření míru se vrátil,
  byl ale Prusy internován.
 • 00:03:12 A teprve po třech letech
  se mu podařilo uprchnout sem,
 • 00:03:16 do Jeseníku. A toto město
  si pak zvolil za své sídlo.
 • 00:03:21 Zdejší nevelká vodní tvrz
  se ale biskupovi znelíbila.
 • 00:03:26 Přesídlil proto na okázalejší zámek
  na Jánském vršku u Javorníka
 • 00:03:33 a brzy ho přeměnil
  v reprezentativní sídlo
 • 00:03:38 velkého církevního a světského
  feudála,
 • 00:03:41 za kterého se samozřejmě
  považoval.
 • 00:03:45 Často vyjížděl k návštěvám okolních
  feudálů
 • 00:03:48 na hudební i divadelní
  produkce.
 • 00:03:53 U hraběte Lambergra v Opavě
  ho okouzlil zámecký orchestr,
 • 00:03:58 který nedlouho předtím
  sestavil Karl Ditters,
 • 00:04:02 vídeňský houslový 30letý
  virtuóz.
 • 00:04:08 Karl Ditters
  se narodil v roce 1739
 • 00:04:13 jako jedno z pěti dětí
  dvorního krejčího
 • 00:04:16 císařského divadla ve Vídni.
  Jeho dobré místo mu umožnilo,
 • 00:04:21 aby dal svým dětem hudební
  vzdělání.
 • 00:04:24 12letý Karl
  byl pak pro svůj talent přijat
 • 00:04:29 u nejprestižnějšího hudebního
  tělesa ve Vídni,
 • 00:04:32 které si vydržoval
  vrchní velitel císařské armády
 • 00:04:37 princ von Hiddenhausen.
 • 00:04:40 Malý Karl se naučil mistrovsky
  ovládat housle a další nástroje.
 • 00:04:46 Stejně jako francouzštinu, latinu,
  italštinu, šerm,
 • 00:04:51 jízdu na koni a vybrané chování
  ve společnosti.
 • 00:04:55 Výchova směřovala k tomu,
  aby byl kdykoli schopen
 • 00:04:59 sólově vystoupit na koncertech,
  které princ pořádal
 • 00:05:03 pro císařský dvůr a jeho hosty.
 • 00:05:07 Ditters
  se oddával světským radovánkám.
 • 00:05:10 Zadlužil se a utekl do Prahy.
 • 00:05:14 Tam byl ale odchycen princovým
  agentem
 • 00:05:17 a eskortován do Vídně,
  kde strávil několik dnů,
 • 00:05:21 než mu princ udělil milost.
 • 00:05:25 Nakonec musel princ orchestr
  rozpustit
 • 00:05:28 a Ditters zůstal bez práce.
 • 00:05:31 Nastoupil v císařském divadle,
  ale spory o honorář
 • 00:05:34 ho dovedly až k tomu,
  že přijal nabídku biskupa
 • 00:05:38 Adama Patačice
  z Velkého Varadínu v Rumunsku.
 • 00:05:45 U něho úspěšně působil
  jako kapelník, koncertní mistr
 • 00:05:49 a divadelní ředitel.
 • 00:05:52 Vše šlo dobře až do té doby,
  než se císařovně doneslo,
 • 00:05:56 že se na biskupském dovře
  pořádají veselohry a maškarády
 • 00:06:02 i v době církevních svátků.
 • 00:06:05 To Marie Terezie nehodlala trpět,
  a tak biskup Adam
 • 00:06:11 orchestr i divadelní soubor
  raději sám rozpustil.
 • 00:06:17 Nezaměstnaného Ditterse
  zachrání hrabě Lambeger,
 • 00:06:22 když ho požádal o sestavení
  orchestru,
 • 00:06:26 kterým chtěl trumfnout kapelu
  sousedního hraběte Korintského.
 • 00:06:31 Ditters
  vyřešil úkol jednoduše.
 • 00:06:34 Hudebníky přeplatil, zbavil se tak
  konkurence a ještě měl orchestr.
 • 00:06:40 První koncert nastudoval
  na počest biskupa Schlaffgotsche.
 • 00:06:46 Také on ale požádal o sestavení
  orchestru.
 • 00:06:51 Slovo loajalita
  Dittersovi moc neříkalo.
 • 00:06:54 Proto zopakoval postup
  a hraběti Lamgbergovi
 • 00:06:57 kapelu prostě ukradl.
 • 00:07:01 Biskup Schlaffgotsh
  ho za to odměňoval řadou prebend.
 • 00:07:04 Ditters se stal
  bohatým a váženým člověkem.
 • 00:07:09 Na Jánském vrchu
  se žení s členkou operního souboru
 • 00:07:13 maďarskou herečkou Nicolinou
  Trinkovou.
 • 00:07:17 Má plat 3 tisíce zlatých,
  byt o pěti pokojích
 • 00:07:21 a stravu pro celou rodinu
  zdarma!
 • 00:07:25 Což se vyplatí,
  uvážíme-li že má deset dětí.
 • 00:07:31 Tak, děti, pokračujeme!
 • 00:07:36 Ta kachnička je už volná,
  pane režisére?
 • 00:07:43 Ditters je na vrcholu.
 • 00:07:46 Staví si rokokový dům
  a všechno je dobré a ještě lepší.
 • 00:07:49 Jeho skladby mají velký
  úspěch.
 • 00:07:53 Je také častým hostem
  u císaře Josefa II.,
 • 00:07:57 který dává jeho operám přednost
  před díly Wolfganga Amadea Mozarta.
 • 00:08:02 "V Mozartových skladbách
  je příliš mnoho not pro moje uši,?
 • 00:08:07 dává císař k lepšímu svůj oblíbený
  bonmot.
 • 00:08:11 Karl Ditters
  chrlí operu za operou.
 • 00:08:15 Koncertuje u tohoto klavíru
  na Jánském vršku
 • 00:08:19 stejně jako před pruským králem
  Friedrichem Vilhelmem v Berlíně.
 • 00:08:26 Tam také za provedení svých
  oratorií a oper
 • 00:08:30 dostane vysokou finanční
  odměnu.
 • 00:08:34 V té době ale už propukají
  jeho nemoci - dna a artritida.
 • 00:08:40 A těch se do konce života,
  stejně jako dluhů, nezbaví.
 • 00:08:47 Nepřízeň osudu postihne
  jeho mecenáše
 • 00:08:51 biskupa Schlaffgotshe.
 • 00:08:55 Ten kromě zdraví
  ztrácí i přízeň císařského dvora.
 • 00:08:59 Je obviněn z rozmařilého života
  a jsou mu omezeny i příjmy.
 • 00:09:04 Ke všemu navíc
  císařská komise nutí Ditterse,
 • 00:09:08 aby skutečně vykonával
  všechny své četné funkce.
 • 00:09:13 Biskup musí redukovat orchestr
  a nakonec ze všeho viní
 • 00:09:17 kapelníka a svého chráněnce
  Ditterse.
 • 00:09:21 Dlouholeté přátelství
  pak zakončí biskup vzkazem,
 • 00:09:24 aby se Ditters
  na zámku už neukazoval.
 • 00:09:32 Nástupce biskupa Schaffgotsche
  propustil i zbylé hudebníky.
 • 00:09:38 56letý Ditters
  dostává po dvaceti šesti letech
 • 00:09:43 v biskupské službě mizernou penzi,
  jen těžko kryjící
 • 00:09:47 jeho osobní potřebu.
  A veškeré úspory
 • 00:09:51 dávno spotřeboval
  na neúspěšné léčení svých nemocí.
 • 00:10:11 Bývalá sláva
  mu ještě jednou přinese štěstí:
 • 00:10:15 "Dozvěděl jsem se
  o vašem krušném postavení.
 • 00:10:20 Na panství,
  které jsem v Čechách zakoupil,
 • 00:10:22 jsou teď tři volné obytné domy.
  Přijeďte sem i s celou rodinou.
 • 00:10:26 Hlady vás umřít nenechám,?
 • 00:10:29 píše Dittersovi
  baron Ignác Stillfried
 • 00:10:32 ze svého panství Červená Lhota.
 • 00:10:37 Ditters pozvání rád přijme
  a se zbytkem rodiny,
 • 00:10:41 ve které z deseti dětí přežily
  jen čtyři,
 • 00:10:44 žije tady na Novém Dvoře v Deštné,
  ale stále nuzně.
 • 00:10:49 Rozprodává majetek
  a synovi diktuje paměti.
 • 00:10:54 Také komponuje.
 • 00:10:56 Jeho doba však už minula
  a o sklady není zájem.
 • 00:11:03 Těžce nemocný a nepohyblivý
  píše do svého deníku:
 • 00:11:10 "Cítím se jako žebrák.
  Veškeré drahocenné předměty,
 • 00:11:15 tabatěrky a hodinky budou
  rozprodány.
 • 00:11:19 Často jen za zlomek jejich ceny.
  Co bude, až prodám poslední??
 • 00:11:24 Dva dny po dokončení pamětí,
  v říjnu roku 1799 umírá.
 • 00:11:33 Je pohřben
  v nedaleké Deštné.
 • 00:11:36 Po Dittersově smrti se jeho
  17letá dcera Anna Marie vdává.
 • 00:11:43 Bere si za muže z vděčnosti
  a v zájmu
 • 00:11:47 ekonomické záchrany rodiny
  barona Stillfrieda,
 • 00:11:51 téměř o čtyřicet let staršího
  rodinného dobrodince.
 • 00:11:56 Splácí tak
  poslední otcův dluh.
 • 00:12:00 Ale ne na dlouho.
  Brzy po svatbě umírá i ona.
 • 00:12:05 V současné době
  zůstává Dittersovo dílo
 • 00:12:08 ve stínu takového Josefa Haydna
  či Wolfganga Amadea Mozarta.
 • 00:12:14 Kdysi byly jeho skladby
  tak populární,
 • 00:12:18 jako je dnešní
  mainstreem nebo popmusic.
 • 00:12:22 Ale i když leží dnes stranou
  zájmu hudebního publika,
 • 00:12:26 do zlatého fondu evropské hudby
  nesporně patří.
 • 00:12:49 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související