iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 3. 2011
19:20 na ČT2

1 2 3 4 5

50 hlasů
36518
zhlédnutí

Můj pradědeček Čingischán

Většina českých rodin má někde v minulosti předky, kteří přišli do naší kotliny odněkud zdaleka

56 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Můj pradědeček Čingischán

 • 00:00:05 (skandování)
  Víc než národ! Víc než národ!
 • 00:00:13 (skandování)
  Čechy Čechům! Čechy Čechům!
 • 00:00:19 Česká republika, pojďte s námi!
  Čechy Čechům!
 • 00:00:22 Když vidím pochodovat extrémisty,
  kteří vykřikují hesla s rasovou
 • 00:00:27 nesnášenlivostí, tak kdybychom jich
  sebrali sto a podrobili je
 • 00:00:31 analýze DNA, kdybychom zkoumali
  původ jejich předků, já si myslím,
 • 00:00:36 že bychom mezi nimi našli
  10 % těch, kteří mají nějaké
 • 00:00:40 židovské předky, předky
  ze subsaharské Afriky, z Asie.
 • 00:00:43 Tak si říkám, jak by pak oni
  naložili s těmi výsledky,
 • 00:00:47 jestli by stále byli tak radikální
  a jestli by třeba nepáchali
 • 00:00:51 rituální sebevraždy.
 • 00:00:52 ...zaplňování naší země
  cizokrajným plevelem!
 • 00:00:55 (skandování)
  Čechy Čechům! Čechy Čechům.
 • 00:00:59 Proto to pátrání,
  rodinné kořeny a podobně.
 • 00:01:04 Člověk se něco dozvídá o svých
  kořenech, což může být důležité,
 • 00:01:08 člověk potřebuje vědět, odkud je.
 • 00:01:14 Mami, po kom já vlastně jsem?
 • 00:01:28 Já jsem se považoval za takového
  normálního Čecha
 • 00:01:32 slovanského typu a podobně.
 • 00:01:34 A pak když jsem si udělal analýzu
  Y chromozomu sám pro sebe,
 • 00:01:38 tak jsem zjistil, že tam mám
  typické znaky anglosaské,
 • 00:01:42 ten Y chromozom.
 • 00:01:43 Začal jsem po tom pátrat,
  vůbec si dával věci do souvislostí.
 • 00:01:48 Pak v té rodové linii jsme se
  dopátrali do Pernštejna
 • 00:01:52 v západních Čechách,
  kde za třicetileté války
 • 00:01:55 sídlila vojska Gustava II. Adolfa.
 • 00:02:00 Takže v zásadě bychom mohli
  v uvozovkách říct,
 • 00:02:04 že ten můj prapradědeček
  sem přišel jako nějaký voják.
 • 00:02:09 Dalším takovým příkladem,
  jak válečné snahy rozšiřují
 • 00:02:13 ty Y chromozomy, je Čingischán,
  na kterého čekáme v laboratoři.
 • 00:02:18 Tak jak on a jeho synové,
  vlastně ta jeho rodová linie,
 • 00:02:22 několikrát udělali tu cestu
  mezi Asií a Evropou,
 • 00:02:25 tak tam samozřejmě zanechali
  velice hlubokou genetickou stopu.
 • 00:02:31 Cizinci přicházeli do českých zemí
  vlastně už od středověku.
 • 00:02:36 Takovou první velkou vlnou
  je středověká kolonizace
 • 00:02:39 ve 13. století.
 • 00:02:43 Za Karla IV. přicházejí třeba
  budovat katedrálu svatého Víta
 • 00:02:48 Matyáš z Arrasu, potom Petr Parléř,
  který se zde usadil
 • 00:02:52 s celou svou hutí.
 • 00:02:55 A vlastně tady na tom
  velice krásně vidíme,
 • 00:02:58 jak vznikal obraz dnešních
  českých zemí.
 • 00:03:04 Rudolf II. volí Prahu jako
  své sídlo, jako sídlo císaře.
 • 00:03:07 Praha se stává na krátkou dobu
  centrem habsburské monarchie,
 • 00:03:12 skutečně hlavním městem.
 • 00:03:15 Ta moje rodina Martinů,
  oni se jmenovali původně Martini,
 • 00:03:21 přišli sem z Itálie a byli sem
  pozvaní císařem Rudolfem II.
 • 00:03:28 Byli to stavitelé,
  kteří se specializovali převážně
 • 00:03:31 na krby a krbové komíny.
 • 00:03:36 Dneska je to trošinku
  jakoby legrační,
 • 00:03:39 ale dříve tyhle věci
  tady byly dost neznalé,
 • 00:03:43 byla taky spousta různých požárů
  a bezpečnostních věcí.
 • 00:03:47 Samozřejmě, že tihle stavitelé,
  kteří budovali ty krbové komíny,
 • 00:03:52 tak taky museli dělat tu údržbu
  a udržovat tyhle věci.
 • 00:03:57 Tady nahoře jsou uvedena
  veškerá ta privilegia,
 • 00:04:00 která ta rodina měla.
 • 00:04:04 Tady to začínají ti dva bratři,
  kteří sem přišli z Itálie.
 • 00:04:10 Je to z doby Rudolfa II.,
  to znamená ještě před Bílou horou.
 • 00:04:17 Původně se jmenovali Martini,
  Rudolf II. jim udělil šlechtický
 • 00:04:21 titul, malé "de", takže potom
  později už se píšou
 • 00:04:25 malé "de", velké Martini.
 • 00:04:31 Ta rodina Demartini žila
  převážně v Praze,
 • 00:04:34 oni měli monopol na kominictví.
 • 00:04:36 Až teprve když přišli komunisti,
  tak je zlikvidovali.
 • 00:04:46 Já měl být správně kominík,
  ale jelikož jsem už od dětství
 • 00:04:51 tíhnul k tomu sochařství,
  tak jsem to mírně změnil
 • 00:04:55 a šel jsem dělat kameníka,
  ne kominíka.
 • 00:05:00 Tak jsem se vyučil
  jako kamenosochař
 • 00:05:02 a pak jsem šel na akademii.
 • 00:05:06 Když jsem ještě chodil na Akademii
  výtvarných umění v Praze,
 • 00:05:10 tak nám tam přednášel
  doktor V. V. Štěch, pan profesor,
 • 00:05:14 který byl obrovský znalec
  a měl fantastickou paměť.
 • 00:05:18 A ten mi vždycky říkal:
 • 00:05:20 "Vy patříte do jedné z nejstarších
  pražských rodin."
 • 00:05:29 V roce 1948,
  když můj bratr emigroval,
 • 00:05:32 tak nás chtěli vystěhovat,
  poněvadž byl nedostatek bytů.
 • 00:05:36 Tenkrát byl takový zákon,
  že určitým emigrantským rodinám
 • 00:05:40 brali byty
  a vystěhovávali je mimo město.
 • 00:05:45 Naši rodinu chtěli taky vystěhovat,
  a nějakou záhadou tam někdo řekl,
 • 00:05:50 to není možné,
  poněvadž ta rodina tady přečkala
 • 00:05:53 všechny ty císaře a krále
  a najednou je nemůžeme vystěhovat.
 • 00:05:59 Tak nás to nějak minulo,
  takže díky tomuhle rodu jsem mohl
 • 00:06:03 zůstat žít v Praze.
 • 00:06:06 I když jsem pak emigroval
  později sem na Vysočinu.
 • 00:06:16 Hm, vypadá dobře.
 • 00:06:22 Hm, to je akorát pro mě.
  Já nemám rád moc suchá vína.
 • 00:06:27 Mám radši lehce nasládlá.
  Je dobré to víno.
 • 00:06:31 Já jsem byl sedmkrát v té Itálii.
 • 00:06:35 Ta vína tam byla jako výborná.
 • 00:06:39 Tak mám rád Itálii, to bezesporu.
 • 00:06:44 Ani nevím, co jsem vlastně.
 • 00:06:46 To je takový jako věčný problém
  tady v téhle české kotlině,
 • 00:06:51 že jsem se dostával vždycky
  do sporu s některými
 • 00:06:55 kunsthistoriky, kteří třeba říkali:
  české baroko nebo česká gotika.
 • 00:07:00 Já jsem vždycky říkal: "Co blbnete,
  copak existuje nějaké české baroko?
 • 00:07:04 Existuje baroko v Čechách,
  existuje gotika v Čechách."
 • 00:07:09 Je jinačí, má trošinku jiný styl
  v té práci a tak dále,
 • 00:07:14 ale v podstatě my jsme tady
  žádné baroko nevymysleli.
 • 00:07:20 Třeba v té obrozenecké době
  vůbec nevzali na vědomí
 • 00:07:24 sochaře Matyáše Brauna,
  slavného barokního sochaře,
 • 00:07:27 poněvadž pocházel z Tyrol.
 • 00:07:31 Třeba tady kousek
  ode mě Gustav Mahler, že jo,
 • 00:07:34 narodil se v Kališti u Humpolce.
 • 00:07:37 Četl jsem jeho dopis, kde píše:
 • 00:07:39 "V Rakousku to mám špatné,
  že jsem Čech,
 • 00:07:42 v Německu to mám špatné,
  že jsem Rakušan,
 • 00:07:46 a ve Spojených státech to mám blbý,
  že jsem Žid."
 • 00:07:53 Ale marná věc, když si toho
  Gustava Mahlera pustíte,
 • 00:07:57 třeba tu Pátou symfonii,
  a tady někde u těch rybníků,
 • 00:08:01 jako jsem to jednou já udělal,
  tak najednou to cítíte.
 • 00:08:08 Když si to tady prohlížíte v Praze
  nebo vůbec v tomto našem území,
 • 00:08:12 tak všude narážíte na Italy,
  Jugoslávce, Němce, Židy,
 • 00:08:16 celé různé národy, které se
  podílely tady na této kultuře.
 • 00:08:21 Takže tvrdit, že tady je české,
  to je nesmysl.
 • 00:08:27 Když někdo přichází s těmito
  názory, tak vždycky je tam trošinku
 • 00:08:31 jakéhosi nebezpečného nacionalismu.
 • 00:08:34 I ta snaha po jakési čisté rase,
  jestli Moravák nebo Slovák,
 • 00:08:38 je to úplná pitomost.
 • 00:08:42 A vždycky jsem hovořil o tom,
  že v té budoucnosti
 • 00:08:46 nebude rozhodovat národnost
  nebo příslušnost,
 • 00:08:49 nějaké náboženství,
  ale příslušnost k myšlení.
 • 00:08:54 Třeba dneska sem přijde nějaký
  Japonec, já tomu jazyku nerozumím,
 • 00:08:59 ale cítím, že jsme na jedné struně,
  že jsme příslušníci
 • 00:09:03 jakéhosi myšlení.
 • 00:09:04 A přitom tady budu mluvit s nějakým
  Čechem, který se mnou bude sedět,
 • 00:09:09 a já mu vůbec nebudu rozumět.
 • 00:09:11 Takže ta příslušnost
  k myšlení je podstatná.
 • 00:09:20 Je to určitě vlivem návštěvy
  našich francouzských přátel,
 • 00:09:24 vybudovali jsme takové
  menší hřiště na pétanque.
 • 00:09:27 Jsem ráda, že pravidelně se tam
  schází jak mladší skupina
 • 00:09:31 těch našich hráčů, tak i ti starší,
  kteří se tomu věnují poměrně často.
 • 00:09:35 To odskočilo.
 • 00:09:44 Do laboratoře k nám
  často přicházejí klienti
 • 00:09:48 a chtějí potvrdit rodinné ságy
  o tom, že jsou potomky
 • 00:09:51 napoleonských vojáků,
  kteří zůstali na Moravě,
 • 00:09:55 v Čechách po bitvě u Slavkova.
 • 00:09:57 Ale ne vždycky jim genetika
  dokáže toto potvrdit
 • 00:10:01 anebo vyvrátit.
 • 00:10:04 Ta historie příchodu takzvaných
  francouzských kolonistů na Čejč
 • 00:10:09 je poněkud dřívějšího data.
 • 00:10:13 Díky událostem, které byly velice
  dramatické, v 17. a 18. století,
 • 00:10:17 tak došlo k tomu, že obyvatelstvo
  zde prakticky nebylo žádné.
 • 00:10:24 Je to období, kdy panství,
  ve kterém se nacházelo
 • 00:10:28 městečko Čejč, koupil František
  Lotrinský, manžel Marie Terezie.
 • 00:10:33 A samozřejmě, že vrchnost měla
  zájem, aby pole někdo obdělával.
 • 00:10:40 A tak došlo k tomu, že na místo,
  které bylo pusté,
 • 00:10:44 v roce 1771 přišlo asi 40 rodin
  z Francie, z oblasti Besancon.
 • 00:10:57 Jednalo se o rodiny nemajetné,
  dokonce se píše,
 • 00:11:00 že tam v této době byl hladomor.
 • 00:11:03 (zpěv)
  ...však já tam dlúho nebudu....
 • 00:11:10 Problém byl v tom,
  že oni opravdu byli bezzemci
 • 00:11:14 a asi ne příliš zdatní řemeslníci.
 • 00:11:16 První zimu bydleli
  ještě v místnostech,
 • 00:11:19 které neměly střechu.
 • 00:11:21 A pravděpodobně velká část
  jich dokonce zemřela.
 • 00:11:25 (zpěv)
  ...slivovica, borovica...
 • 00:11:28 Zde zůstalo podle dochovaných
  materiálů 13 rodin
 • 00:11:32 a z těch 13 řekněme rodů právě
  do dnešní doby se dochovalo
 • 00:11:37 několik jmen už převážně
  v té české podobě.
 • 00:11:42 Záleží také na tom,
  kdo to zapisoval,
 • 00:11:45 buďto pan farář v matrice
  nebo někdo.
 • 00:11:57 Já se píšu tak, jak to slyšíte,
  Šalé s dlouhým "e".
 • 00:12:01 Můj bratr se píše Šalée,
  ještě má za tím jedno "e" krátké.
 • 00:12:06 To může samozřejmě v dnešní době
  způsobit i řadu problémů
 • 00:12:10 při jednání s úřady a podobně.
 • 00:12:13 Oblast Besancon,
  vesnička Deservillers,
 • 00:12:16 viděl jsem tam pomník předků
  a v podstatě jsme se jmenovali -
 • 00:12:22 na pomníku to bylo takto.
 • 00:12:26 Tak to mám takové vinné,
 • 00:12:29 nebo na špuntech jsem nechal jméno
  v původním znění, tak.
 • 00:12:35 -Umíte francouzsky?
  -Ne, neumím. A už se to nenaučím.
 • 00:12:39 Ve svém věku už to nestihnu.
 • 00:12:41 Jednou jsem tam byl, to byla družba
  s jedněmi Francouzi,
 • 00:12:45 jeden rok sem
  a Čejčtí zase jezdili tam.
 • 00:12:49 Tak vlastně jsme se potkali
  asi čtyřikrát.
 • 00:13:06 Já tady vlastně jako vinařský
  dorostenec jsem od 15 let,
 • 00:13:10 dělá se to pořád klasickým
  způsobem, žádné novoty.
 • 00:13:21 V době, kdy se připravovalo
  vydání knihy o Čejči,
 • 00:13:25 někdy na jaře roku 2004,
  se podařilo skupině lidí,
 • 00:13:29 která se podílela
  na přípravě té knihy,
 • 00:13:32 dostat se do oblastního archivu
  v Besanconu.
 • 00:13:36 Ani Francouzi pořádně nevěděli,
  kam vlastně tito lidé odešli.
 • 00:13:41 Bon jour.
 • 00:13:42 Dobrý den.
 • 00:13:44 Bon jour.
 • 00:13:55 - MLUVÍ FRANCOUZSKY -
 • 00:13:57 Na každém je známka.
 • 00:14:01 A že když tam není ta etiketa,
  tak to není pompala.
 • 00:14:05 Francie.
 • 00:14:08 Červenec.
 • 00:14:14 Že mají číslo jako výrobce.
 • 00:14:19 Že není dost silná, aby...
 • 00:14:20 Mně se tam líbilo převelice,
  protože tamní obyvatelé se živí
 • 00:14:25 hlavně tedy pastevectvím
  a z toho vyplývajícími produkty,
 • 00:14:29 jako je sýr.
 • 00:14:31 To se přiznám,
  že to byl pro mě ráj,
 • 00:14:34 protože opravdu každá vesnice
  má svoji sýrárnu
 • 00:14:37 a každá ta vesnice vyrábí
  speciální tvrdý sýr,
 • 00:14:41 který je opravdu vynikající.
 • 00:14:49 Do Francie pravidelně vozíme
  naše víno, místní,
 • 00:14:53 které jim samozřejmě velmi chutná.
 • 00:14:55 Když už tam jedeme,
  i koláče vezeme,
 • 00:14:58 naše tradiční koláčky.
 • 00:15:00 (zpěv) Potom půjdem na pána,
  co s náma zle nakládá...
 • 00:15:07 Jestli mám říct to,
  jestli se cítím být Francouzem
 • 00:15:10 nebo ne, tak jsem Čech rodu
  moravského s francouzskými kořeny.
 • 00:15:18 A vydávám knihy o Makedoncích,
  nejenom o Makedoncích samozřejmě.
 • 00:15:22 Na zdraví.
 • 00:15:36 - HINDŠTINA -
 • 00:16:11 Kde byl ten klíčový moment,
  kdy já jsem chtěla zjistit
 • 00:16:15 něco o svých předcích?
 • 00:16:17 Bylo to asi v tu chvíli,
  kdy jsem se začala dívat
 • 00:16:21 na život skrze filtr ajurvédy.
 • 00:16:26 Zaměřme svou pozornost
  do dlaní.
 • 00:16:32 Ajurvéda je stará
  indická nauka o životě,
 • 00:16:35 dá se říct i jako indická medicína,
  která nás učí, jak správně,
 • 00:16:40 dobře, zručně žít.
 • 00:16:42 Začala jsem se dívat kolem sebe.
 • 00:16:44 Obzvlášť přátelé,
  kteří mají nádherný
 • 00:16:47 starý zrekonstruovaný dům,
  a pracovaly na tom domě generace
 • 00:16:52 a generace, opravdu se snažili dát
  všechno do původního stavu.
 • 00:16:56 A když jsem tam viděla stůl,
  který vyrobil dědeček,
 • 00:16:59 lustr, který vyrobil dědeček,
  tak jsem tam cítila takové pouto,
 • 00:17:03 tak jsem tam cítila takovou
  stabilitu v tom životě,
 • 00:17:06 když vlastně to dítě ví přesně,
  kdo byli jeho předkové,
 • 00:17:10 že ti předkové
  něco krásného vytvořili.
 • 00:17:13 A když i tohle hmotné,
  nějaké nashromážděné
 • 00:17:16 po těch svých předcích
  to dítko má,
 • 00:17:19 tak si myslím,
  že to může být obrovská podpora,
 • 00:17:23 pro někoho zase naopak
  to může být velké břemeno.
 • 00:17:26 Mně se to líbilo, mně se líbila
  taková ta rodinná pospolitost.
 • 00:17:32 A s každým výdechem...
 • 00:17:36 A začala jsem vlastně mít tu touhu
  vědět víc o svých předcích,
 • 00:17:40 dozvědět se, kdo byli, co byli,
  abych taky to mohla předat
 • 00:17:44 jednou svým dětem,
  a aby taky ony se mohly
 • 00:17:47 skrze tuhle fyzickou větev
  o něco opřít.
 • 00:17:53 My jsme tedy dělali vaši
  otcovskou linii, mateřskou linii,
 • 00:17:56 zkoumali jsme Y chromozom
  a mitochondriální DNA.
 • 00:18:00 Máte nějaký váš tajný tip,
  odkud třeba
 • 00:18:02 ta maminkovská linie pochází?
 • 00:18:04 Dejme tomu Evropa,
  Blízký východ, Asie?
 • 00:18:07 A to samé z té tatínkovy strany.
 • 00:18:10 Přemýšlela jste o tom,
  když jste si zadávala analýzu,
 • 00:18:13 co byste chtěla objevit,
  co předpokládáte?
 • 00:18:19 Je tam něco nebo vysloveně
  nemáte žádnou představu
 • 00:18:23 a necháte se překvapit?
 • 00:18:25 No, já jsem si myslela,
  že tam bude z té tatínkovy linie,
 • 00:18:30 že se to bude spíše táhnout
  někam do toho Ruska.
 • 00:18:33 To jsem si myslela.
 • 00:18:34 A myslela jsem si,
  že ta maminkovská linie,
 • 00:18:37 protože to jsou takoví
  zarytí Moraváci,
 • 00:18:40 že tam opravdu bude ta Evropa.
 • 00:18:42 Opravdu jste se trefila,
  nebo ten váš předpoklad
 • 00:18:45 byl správný.
 • 00:18:46 Protože ta otcovská linie,
  která skončila vlastně
 • 00:18:49 vaším tatínkem, protože vám
  Y chromozom už předat nemohl,
 • 00:18:53 tak opravdu je to skupina R1A,
  kterou tak nějak v uvozovkách
 • 00:18:57 nazýváme slovanská.
 • 00:18:59 My tady pro vás máme vlastně
  ještě udělaný takový přehled,
 • 00:19:03 kde ve světě máte
  vlastně nejvíce lidí,
 • 00:19:06 nositelů této stejné haploskupiny.
 • 00:19:11 A vidíme, že vlastně ta procenta,
  nejvíc je to Polsko, Ukrajina,
 • 00:19:15 Rusko, Bělorusko, Lotyšsko,
  Slovensko, Litva.
 • 00:19:18 34 % Čechů je nositeli
  tady té haploskupiny.
 • 00:19:22 Ale je zajímavé, že i Vikingové
  mají tuto haploskupinu R1A,
 • 00:19:27 Island a podobně,
  tam najdeme hodně příslušníků.
 • 00:19:33 Ale tam ta větev se vlastně
  oddělila, oni ti Slované zůstali
 • 00:19:37 zde, nebo nazýváme je Slovany,
  a ta druhá větev
 • 00:19:40 odešla až do Norska.
 • 00:19:42 Vlastně můžeme porovnat ty výsledky
  s dostupnými databázemi.
 • 00:19:48 Zase tam nacházíme nějaké
  vaše genetické bratrance,
 • 00:19:52 to znamená lidi, kteří mají stejný
  nebo podobný haplotyp Y chromozomu,
 • 00:19:56 stejný ten čárový kód.
 • 00:19:58 A když se podíváme
  na ty jednotlivé metapopulace,
 • 00:20:02 tak vlastně Polsko - Polsko,
  Polsko - Slovensko,
 • 00:20:05 Bělorusko - Bělorusko.
 • 00:20:07 Jeden genetický bratranec
  se nachází i v Praze
 • 00:20:10 a ve Spojených státech.
 • 00:20:12 Ale to, co je docela zajímavé,
  že hodně těch genetických bratranců
 • 00:20:16 po té otcovské linii máte i v Asii.
 • 00:20:28 Prarodiče se oba dva narodili
  na východním Slovensku
 • 00:20:32 a jejich rodiče taky.
  Říkali si Rusíni.
 • 00:20:37 Pamatuju si, že babička říkala,
  že je Rusínka nebo Rusňačka,
 • 00:20:41 a dokonce i psala azbukou.
 • 00:20:43 Takže ta větev potom sahá
  spíše dál, Podkarpatská Rus.
 • 00:20:47 Takže babička s dědou přišli
  v roce 1945 do Ústí nad Labem,
 • 00:20:52 osídlovat ten kraj.
 • 00:20:57 Tatínek se narodil
  už v Ústí nad Labem.
 • 00:21:00 A vlastně když se podívám
  na toho prapradědečka,
 • 00:21:04 tak tam se objevilo
  jméno Brzenk, Brzneko.
 • 00:21:07 A potom vlastně v jeho rodném listě
  to bylo napsané jinak - Brenko.
 • 00:21:11 Maminka je opravdu tedy
  Jihomoravačka, tam kořeny sahají
 • 00:21:16 do Brumovic.
 • 00:21:19 A tam jsem vysledovala,
  že je možno,
 • 00:21:22 že až tam, kam jsem vlastně přišla,
  že je možno,
 • 00:21:26 že i tam vlastně se objevili
  nějací polští předci.
 • 00:21:31 Tady to je maminčina větev,
  Brumovice.
 • 00:21:36 Ta nejmladší, to miminko,
  to je moje babička.
 • 00:21:39 Moje prababička
  a moje praprababička.
 • 00:21:42 A pradědeček.
 • 00:21:45 Tady to je maminka maminky.
 • 00:21:52 Já jsem vyrůstala na vesnici,
  přímo vlastně na úpatí Pálavy.
 • 00:21:58 Já jsem měla pocit
  takového nějakého odcizení,
 • 00:22:02 když jsem byla menší,
  když jsem byla mladší.
 • 00:22:05 Nějak jsem úplně nedokázala
  do té vesničky
 • 00:22:08 nějakým způsobem zapadnout,
  tak jsem tam asi snila
 • 00:22:11 o velkém světě,
  snila jsem o nějaké kariéře,
 • 00:22:14 o nějaké slávě, být hvězdou
  na těch světových molech.
 • 00:22:18 To byl takový nějaký můj cíl.
 • 00:22:23 Od nějakých 15 let jsem začala
  se účastnit různých soutěží krásy.
 • 00:22:30 Ocitla jsem se v Brně jako modelka.
 • 00:22:32 Když jsem poprvé přišla
  do agentury do Prahy,
 • 00:22:36 tak v té agentuře byla
  hledačka talentů z New Yorku,
 • 00:22:39 a ta mě oslovila a chtěla,
  abych okamžitě odjela s ní.
 • 00:22:43 To samozřejmě maminka
  s křídly anděla nedovolila
 • 00:22:46 a chtěla, abych nanejmíň
  vystudovala střední školu.
 • 00:22:49 Po maturitě jsem odcestovala
  hned do Spojených států
 • 00:22:53 a působila v modelingu asi 7 let.
 • 00:22:59 Já si myslím, že ta moje touha,
  teď po letech,
 • 00:23:03 když se na to dívám zpátky,
  že to možná ani nebyla tak sláva,
 • 00:23:07 nějaká hvězdná kariéra,
  ale to byla touha po sebepoznání.
 • 00:23:13 Začala jsem objevovat
  různé filozofické směry,
 • 00:23:17 převážně východní.
 • 00:23:18 A tato moje touha vedla k poznání
  jógy, nejprve k cvičení fyzickému,
 • 00:23:23 které doprovázelo velice dobře
  tu kariéru modelky.
 • 00:23:31 A postupně jsem se rozhodla
  jógu, asanu, pranayamu,
 • 00:23:36 jogínské techniky učit
  ve skupinách i individuálně.
 • 00:23:40 A vlastně i skrze učení těchto
  principů učím stále sebe sama
 • 00:23:46 a stále objevuju dimenze v sobě,
  ve světě
 • 00:23:49 a neustále se je snažím propojovat.
 • 00:24:09 Tak jak přicházejí
  různé módní vlny,
 • 00:24:13 tak také v důsledku těchto různých
  módních vln k nám přicházejí
 • 00:24:18 cizinci z různých zemí.
 • 00:24:20 V dané době, tedy v 19. století
  byla třeba móda
 • 00:24:23 francouzských guvernantek,
  zejména ve šlechtických rodinách.
 • 00:24:28 Protože diplomatickým jazykem
  v první polovině 19. století
 • 00:24:32 byla francouzština,
  tak samozřejmě všechny děti
 • 00:24:35 ve šlechtických rodinách
  se učily francouzsky.
 • 00:24:39 Potom přišla třeba další módní
  vlna, kdy se zase šlechta,
 • 00:24:42 ale potom částečně i měšťanstvo
  shlédly ve viktoriánské módě,
 • 00:24:46 a tak sem zase přicházejí cizinci
  z této jazykové oblasti,
 • 00:24:50 ať už jsou to vychovatelé
  nebo to mohou být dokonce žokejové,
 • 00:24:55 určitě i zahradníci.
 • 00:24:56 Jiná otázka je zase,
  do jaké míry ti lidé,
 • 00:25:00 kteří sem přišli, se tady usadili.
 • 00:25:02 O historii rodiny
  jsme toho moc nevěděli.
 • 00:25:07 Prvním takovým podstatným mezníkem
  našeho pátrání a sestavení
 • 00:25:11 genealogického stromu bylo to,
  že asi před čtyřmi roky
 • 00:25:15 jsem dostal dopis z Oxfordu.
 • 00:25:17 To bylo přesně to,
  na co jsem čekal a co jsem věděl,
 • 00:25:20 že jednou přijde.
 • 00:25:24 V roce 2001 jsem začala pracovat
  na univerzitě v Oxfordu,
 • 00:25:27 kde jsem se seznámila se svým
  kolegou Johnem Pinfoldem,
 • 00:25:31 který je vášnivý koníčkář
  a začal se zajímat o anglický vliv
 • 00:25:35 na honitbu a na dostihy
  v rakousko-uherské monarchii.
 • 00:25:39 Anglického žokeje
  Richarda Harryho Fletchera
 • 00:25:42 zřejmě do Čech přivedl právě
  kníže Alex Thurn-Taxis,
 • 00:25:46 který pobýval
  zde na zámku v Loučni.
 • 00:25:48 Richard Harry Fletcher
  je do dnešní doby vlastně
 • 00:25:52 jeden z nejúspěšnějších žokejů,
  protože ve Velké pardubické
 • 00:25:56 startoval 17x
  a třikrát ji vyhrál.
 • 00:25:59 Vlastně jeho rekord byl překonán
  až v moderní době.
 • 00:26:06 Ne každý má to štěstí,
  aby našel hrob po svých předcích
 • 00:26:10 nebo po svých příbuzných,
  takže pátrání se potom obrací
 • 00:26:14 směrem do archivů
  a do různých listin.
 • 00:26:17 Běhá se po obecních úřadech
  a po okresních úřadech,
 • 00:26:21 a ne vždy je to spojené s úspěchem.
 • 00:26:24 Můj praděda je pohřbený
  na protestantském hřbitově
 • 00:26:28 v Bošíně, je to jediný
  protestantský hřbitov v okolí,
 • 00:26:31 a jeho hrob se zachoval jenom díky
  tomu, že celý hřbitov je vyhlášen
 • 00:26:36 jako kulturní památka.
 • 00:26:38 Podívej se, Petře,
  kolik tam je chyb,
 • 00:26:41 jak v angličtině, tak v češtině.
 • 00:26:43 Zřejmě zapomněli už angličtinu
  a češtinu ještě zřejmě nezvládali.
 • 00:26:53 Když jsem přistál
  v Anglii na letišti,
 • 00:26:57 ten intuitivní pocit:
  a teď jsem doma.
 • 00:27:01 Bylo to všechno hrozně nádherné,
  lidé příjemní,
 • 00:27:04 i když anglicky neumím.
 • 00:27:11 Největší dojem ve mně zanechala
  návštěva kostela v Hartfordu,
 • 00:27:16 kde se ženil praděda s prababičkou.
 • 00:27:20 Byli mezi prvními oddanými
  po rekonstrukci kostela
 • 00:27:23 v roce 1882.
 • 00:27:25 Kostel byl opravdu nádherný,
  přivítali nás tam velice mile,
 • 00:27:29 byli z nás nadšení.
 • 00:27:32 A když jim John
  vyprávěl můj příběh,
 • 00:27:35 tak na mě koukali
  s otevřenou pusou.
 • 00:27:40 Navštívili jsme i liverpoolské
  závodiště, kde John má kamaráda,
 • 00:27:44 který je správcem závodiště.
 • 00:27:46 Takže jsme navštívili stáje,
  kde stáli nejslavnější
 • 00:27:50 angličtí koně všech dob.
 • 00:27:54 Z výletu na liverpoolské závodiště
  jsem přivezl dědovi a pradědovi
 • 00:27:59 na hrob trochu hlíny a myslím si,
  že byli určitě oba dva rádi.
 • 00:28:08 Praděda se po příjezdu
  z Anglie usadil tady.
 • 00:28:12 Tak tohle je ta Loučenka,
  dříve se to jmenovalo
 • 00:28:16 podle správce,
  takže za dob mého pradědy
 • 00:28:18 se to jmenovalo Fletcherovna.
 • 00:28:22 Dlouho tady správcoval,
  odsud vyjížděl na dostihy
 • 00:28:27 po celé Evropě.
 • 00:28:28 V jednom roce se dokonce
  zúčastnil 51 dostihů.
 • 00:28:32 Prababička se starala o děti,
  kterých bylo požehnaně,
 • 00:28:36 mně se povedlo vypátrat 11 dětí.
 • 00:28:40 Tady vlastně vyrůstal můj děda,
  který tady žil od tří let.
 • 00:28:46 Můj praděda byl ve své podstatě
  bohém, kterého vlastně zajímal
 • 00:28:51 takový volnější život.
 • 00:28:54 Na prvním místě podle mě
  byli koně, koně a koně.
 • 00:28:58 Všichni synové byli
  po Richardovi žokejové,
 • 00:29:01 dcery byly služebné
  na blízkém loučeňském zámku.
 • 00:29:07 Všichni moji předci měli
  až do roku 1948 anglické občanství,
 • 00:29:12 potom získali občanství
  Československé republiky.
 • 00:29:18 Můj táta se narodil v roce 1936,
  to už vlastně děda žokej nebyl,
 • 00:29:23 tím se pravděpodobně i přetrhla
  celá nit, co se týče chovu koní
 • 00:29:28 a dostihů v naší rodině.
 • 00:29:32 Po válce v roce 1946
  se celá rodina zúčastnila
 • 00:29:37 osidlování pohraničí.
 • 00:29:38 Přestěhovali se nedaleko České Lípy
  do obce Stružnice.
 • 00:29:47 V 90. letech jsme s tátou začali
  znovu soukromě hospodařit,
 • 00:29:51 dneska už hospodařím sám,
  jenom s pomocí mojí rodiny.
 • 00:29:58 Zřejmě to hospodaření
  jsem musel mít v genech,
 • 00:30:01 protože když jsem byl mladý
  a hnali krávy,
 • 00:30:05 tak já jsem byl schopen
  obejít půl vesnice,
 • 00:30:08 jenom abych se s nimi nepotkal.
 • 00:30:10 Dneska už jsem schopný
  si odrodit krávu sám,
 • 00:30:13 vytáhnout si tele z krávy
  a ošetřit krávu a podojit krávu.
 • 00:30:23 Když se mi povedlo sestavit
  genealogický strom naší rodiny
 • 00:30:28 a zjistit, jak žili naši předci,
  tak mě ta historie
 • 00:30:31 tak začala bavit, že jsem se
  i rozhodl využít zkušeností,
 • 00:30:35 které jsem získal.
 • 00:30:37 Takže teď se věnuji historii
  obce Stružnice, historii obce Jezve
 • 00:30:42 a snažím se vlastně splatit to,
  co mi věnovali Kamila s Johnem,
 • 00:30:47 že mi pomohli v pátrání,
  tak to samé teď já dělám
 • 00:30:50 pro německé starousedlíky.
 • 00:30:52 Když mi napíšou,
  tak já jsem schopný skočit do auta
 • 00:30:57 a dojet mu vyfotit barák,
  kde on bydlel.
 • 00:31:00 Dojedu do archivu,
  vypátrám mu věci,
 • 00:31:02 které jsou dostupné.
 • 00:31:04 Mají radost z toho,
  že jim pomůžu,
 • 00:31:07 i když někdy nemají radost
  z toho pohledu na svůj rodný dům.
 • 00:31:11 Teď se nacházíme
  na hřbitově v Jezve.
 • 00:31:14 Z toho německého hřbitova
  už nám tady moc náhrobků nezůstalo,
 • 00:31:18 ale přece jenom tady leží lidé,
  kteří nám ty naše vesnice
 • 00:31:22 postavili a kterým bychom
  za to měli být vděční
 • 00:31:26 a tu jejich práci jim tady oplatit.
 • 00:31:33 Otázka, kolik času zabírají stránky
  o Stružnici a pátrání po její
 • 00:31:38 historii, ta je hrozně jednoduchá.
  Zabírají veškerý můj volný čas.
 • 00:31:44 Když mám před sebou nějaký cíl,
  tak prostě jdu do archivu
 • 00:31:48 a - jak se říká -
  tady můžou krávy bučet hlady.
 • 00:31:52 Praděda byl menšího vzrůstu
  a vážil okolo 60 kil,
 • 00:31:55 takže asi co se týče
  vzrůstu a váhy,
 • 00:31:58 tak po pradědovi moc nejsem,
  ale myslím si,
 • 00:32:01 že jsem po pradědovi
  hodně tvrdohlavý,
 • 00:32:04 vždycky toho svého cíle dosáhnu.
 • 00:32:08 Když tak o sobě přemýšlím,
  jakou mám krev -
 • 00:32:12 po otci mám anglickou a českou,
  po matce mám českou,
 • 00:32:16 maďarskou a slovenskou.
  Co tedy vlastně jsem?
 • 00:32:21 Asi budu Čech jak poleno.
 • 00:32:32 Pokud někdo řekne,
  abych definoval Čecha,
 • 00:32:35 tak ho definuji vztahem k jazyku,
  vztahem k území, ke kultuře,
 • 00:32:39 geneticky nelze nijak definovat.
 • 00:32:44 Každý z nás je vlastně tvořen
  takovým úžasným mixem
 • 00:32:47 genetické informace.
 • 00:32:49 Nemůžeme najít,
  nemůžeme prostě říct,
 • 00:32:52 Češi mají tento univerzální
  genetický kód, Němci tento,
 • 00:32:56 takhle to prostě nefunguje,
  je to vlastně promíchání
 • 00:33:00 těch populací.
 • 00:33:01 Pokud by to i takhle bylo,
  tak vlastně by to bylo
 • 00:33:05 proti smyslu genetiky,
  přirozeného výběru,
 • 00:33:08 protože pak by ta populace
  byla hrozně náchylná
 • 00:33:11 k některým chorobám a podobně.
 • 00:33:13 Takže ta rozmanitost
  je tam neskutečně velká
 • 00:33:16 a nemůžeme jednoznačně říci,
  tady to je
 • 00:33:19 geneticky čistý Čech apod.
 • 00:33:23 Já jsem se přesvědčil na vlastní
  oči, kam může vést extremismus.
 • 00:33:30 Když jsem v Bosně a Hercegovině
  se zúčastnil mise
 • 00:33:33 na identifikaci obětí z masových
  hrobů, tak jsem viděl věci,
 • 00:33:38 které by asi normální smrtelník
  nikdy nechtěl
 • 00:33:41 ani koutkem oka zahlédnout.
 • 00:33:47 Etnické vyvražďování,
  ke kterému docházelo v rámci
 • 00:33:51 válečného běsnění na Balkáně,
  pokud se na to podívám
 • 00:33:55 jako genetik,
  bylo naprosto nesmyslné.
 • 00:33:57 Oni vlastně vraždili sami sebe,
  vraždili své genetické bratrance,
 • 00:34:02 bratry, protože to promíchání
  tam muselo být takové,
 • 00:34:06 že vlastně s každým člověkem,
  kterého zabili,
 • 00:34:10 tak zabili kousek sebe.
 • 00:34:14 (skandování)
  Čechy Čechům! Čechy Čechům!
 • 00:34:18 Čechy Čechům! Čechy Čechům!
 • 00:34:27 Důležitou a poměrně známou
  kapitolou v dějinách Československa
 • 00:34:32 po první světové válce
  je příchod emigrace
 • 00:34:36 z porevolučního Ruska.
 • 00:34:39 Koneckonců nacházíme se
  na půdě Klementina,
 • 00:34:43 zde je slovanská knihovna.
 • 00:34:46 A ještě jedním způsobem se sem
  dostávali lidé z porevolučního
 • 00:34:50 Ruska, a to s návratem
  československých legionářů,
 • 00:34:54 protože řada legionářů
  si přivedla manželky,
 • 00:34:58 nejznámější případ
  je Jaroslava Haška.
 • 00:35:04 Takových případů bylo velmi mnoho
  a samozřejmě potomci těchto rodin
 • 00:35:09 mají česká jména.
 • 00:35:13 České jméno mám, to je pravda,
  ale mám babičku,
 • 00:35:17 což je taková rodinná sága,
  on si ji přivedl dědeček
 • 00:35:21 ze svého legionářského tažení.
 • 00:35:23 A přivedl si ji z Poltavy,
  z Ukrajiny.
 • 00:35:26 A pravda, ono se mu také
  do Prahy moc nechtělo,
 • 00:35:30 protože ho tady čekal drobný
  právní problém v podobě bigamie.
 • 00:35:34 Takže já chápu,
  a být na jeho místě,
 • 00:35:37 tak bych to také oddaloval.
 • 00:35:39 A on využil svůj pobyt
  v Poltavě k tomu,
 • 00:35:43 že tam rekonstruoval a znovu
  zakládal jejich městskou knihovnu,
 • 00:35:47 která během válečných událostí
  údajně vyhořela.
 • 00:35:53 Dědeček bojoval v legiích
  a byl raněn, měl průstřel plic,
 • 00:35:57 babička se o něj starala
  v lazaretu.
 • 00:36:01 Dědeček kromě toho,
  že se stihl léčit z toho průstřelu,
 • 00:36:05 tak se ještě živě
  zajímal o babičku.
 • 00:36:10 A tento zájem o babičku
  skončil jejím otěhotněním.
 • 00:36:13 Babička měla pět bratrů
  a ti nějak dědečkovi vysvětlili,
 • 00:36:17 že by to měl řešit.
  Dědeček se pokoušel uprchnout.
 • 00:36:20 Údajně nasedl do lazaretního vlaku,
  ale bratři dohonili někde vlak
 • 00:36:25 a dědeček byl vyložen
  a pak následoval rychlý obřad
 • 00:36:28 v první pravoslavné církvi.
 • 00:36:32 A dědeček byl tedy oženěn
  s babičkou.
 • 00:36:37 Pak se vrátil kolem roku
  1925 - 1926 zpátky do Prahy
 • 00:36:42 a z Prahy vlastně odešel
  přímo do Dobrovíze,
 • 00:36:46 to byla vesnička kousek za Prahou.
 • 00:36:49 On byl v podstatě
  do té Dobrovíze převelen.
 • 00:36:54 Dědeček s babičkou žili
  už jenom v Dobrovízi.
 • 00:36:57 Dědeček tam na dnešní poměry
  vzácně dlouho dělal
 • 00:37:01 řídícího učitele školy,
  vychoval tam mnoho generací.
 • 00:37:14 Babička byla poměrně velký svéráz,
  ono to vyplývá z toho,
 • 00:37:18 odkud pocházela.
 • 00:37:19 Pocházela z toho klanu
  donských kozáků,
 • 00:37:22 což byla poměrně drsná směska
  velmi rázovitých lidí.
 • 00:37:28 Ona měla určité tradice
  ze svého rodu,
 • 00:37:31 které tady nenacházela.
 • 00:37:33 Říkala, ve většině případů
  stojíte s prominutím za hovno,
 • 00:37:37 protože vy neumíte jezdit na koni,
  neumíte to s bičem
 • 00:37:40 a nevypijete kýbl vodky.
 • 00:37:42 A to pro ni byla taková ta hlavní,
  řekl bych, kritéria posuzování
 • 00:37:47 úspěchu, která dědeček
  jako vesnický učitel nenaplňoval.
 • 00:37:52 - ŠTĚKOT PSA -
 • 00:38:01 Je tam někdo?!
 • 00:38:10 Už je to tady bohužel
  všechno zcela jiné,
 • 00:38:13 ale takhle jsem tady stával
  a plival lidem na hlavu.
 • 00:38:17 Bylo to krásné.
 • 00:38:22 Mě akceptovala.
 • 00:38:24 A nevím,
  jestli mě akceptovala proto,
 • 00:38:26 že jsem byl rodinný benjamínek,
  nebo proto,
 • 00:38:29 že jsem jí jednou zapálil
  kus chalupy.
 • 00:38:32 A říkala mi tak láskyplně, říkala,
  ty můj pyromane.
 • 00:38:35 Než jsem pochopil,
  co to slovo pyroman znamená,
 • 00:38:38 tak jsem myslel, že to je největší
  ocenění, protože babička říkala,
 • 00:38:42 pojď ke mně, ty můj pyrománku.
 • 00:38:45 Babička tady žila od...
 • 00:38:47 roku 1929, protože to už se
  tady narodil táta.
 • 00:38:51 A žila tady až do 80. let.
 • 00:38:55 -Půjdeš k tátovi, Emo?
  -Jo.
 • 00:38:57 Tak pojď.
 • 00:38:59 Já jsem měl u babičky vždycky
  otevřené dveře a srdce.
 • 00:39:03 A taky když byl nějaký
  průšvih v rodině,
 • 00:39:06 tak já jsem byl brán jako takový
  ten posel s olivovou ratolestí,
 • 00:39:10 který za tou babičkou jel
  s tím dotyčným hříšníkem,
 • 00:39:14 aby se babička tolik nezlobila.
 • 00:39:16 Já bych nechtěl,
  aby to bylo pochopeno,
 • 00:39:19 že babička byla jenom vztekloun
  a impulzivní člověk,
 • 00:39:22 ona byla úžasně silná osobnost.
 • 00:39:25 Já jsem měl nejstaršího
  bráchu Evžena, který byl -
 • 00:39:28 on dostal v miminkovském kojeneckém
  věku zánět mozkových blan
 • 00:39:31 a v podstatě zůstal
  na úrovni čtyřletého dítěte.
 • 00:39:34 A o něj se starala babička,
  a to už opravdu v té době byla
 • 00:39:38 takový věchýtek babička,
  ale ta vnitřní síla,
 • 00:39:41 co ona v sobě měla,
  ta jí umožnila,
 • 00:39:43 aby ho v podstatě dovedla
  až do jeho třicetin.
 • 00:39:46 To je síla té osobnosti,
  kdy se ti slabí neopouštějí -
 • 00:39:50 ať to stojí, co to stojí,
  jim musíme pomoct.
 • 00:39:54 Myslím si, že spoustu povahových
  vlastností bohudíky bohužel
 • 00:39:59 jsem získal po ní:
  neklid, snaha věci měnit,
 • 00:40:02 měnit je rychle, nebýt spokojený
  s dosaženým, pohrdat autoritami.
 • 00:40:08 Já jsem si v určitém pominutí
  smyslů pořídil tvrz
 • 00:40:12 v jižních Čechách.
 • 00:40:13 Tam jezdím, vezmu si rozervané
  džíny, vezmu si triko,
 • 00:40:18 lopatu, kolečko a házím tam kamení,
  spravuju podlahy, natírám.
 • 00:40:29 Táta mi trochu naznačil,
  že prý vypadám
 • 00:40:32 jako jeho kozácká babička.
 • 00:40:34 No, v podstatě ten neklid
  a taková ta energie si myslím,
 • 00:40:38 že ve mně někde hluboko taky třímá.
 • 00:40:48 Tak. A udělej to.
 • 00:40:50 Báboko...
 • 00:40:54 Tak, a to je ten kozácký
  třetí poločas,
 • 00:41:01 protože ty starší holky,
  těm už je 26 a 19 let.
 • 00:41:07 Říkám to dobře?
 • 00:41:10 A ty už se mnou bábovičky nedělají.
 • 00:41:12 A je tam!
 • 00:41:15 Já jsem měl to úžasné
  štěstí v životě,
 • 00:41:17 že jsem si na ty všechny
  potrhlosti, které provádím,
 • 00:41:21 prováděl jsem a provádět budu,
  našel úplně fantastickou ženu.
 • 00:41:25 Létá se mnou na padáku,
  potápí se, leze po skalách.
 • 00:41:29 A koneckonců,
  tady ten krásný stůl našla ona.
 • 00:41:39 Dělal jsem konzula v Japonsku,
  v Rakousku a v Norsku
 • 00:41:43 a pak jsem odešel.
 • 00:41:46 Já jsem si najednou
  uvědomil tu hrůzu,
 • 00:41:49 že na tomto úspěšném místě
  zůstanu celý život
 • 00:41:52 a nebudu muset nic dělat,
  nic měnit.
 • 00:41:54 A tak mně, jak říkal můj táta,
  ruplo v kouli
 • 00:41:57 a já jsem tam odsud utekl.
 • 00:41:59 Já jsem to chtěl úplně všechno
  zamíchat a začít znovu.
 • 00:42:05 Strašně nemám rád takovou
  tu rutinní práci
 • 00:42:08 a té rutinní práce
  je v advokacii taky hodně.
 • 00:42:11 Já mám rád případy,
  které už všichni vzdali
 • 00:42:15 nebo je nikdo třeba neřešil,
  musí to být z pohledu majority
 • 00:42:19 naprosto ztracená věc.
  Jeden kozák proti všem.
 • 00:42:23 - ŘECKÁ HUDBA -
 • 00:42:31 Po nástupu komunistického režimu
  vznikla taková
 • 00:42:34 představa Československa,
  kde žijí především Češi a Slováci,
 • 00:42:38 jednolitého státu, homogenního.
 • 00:42:40 Ale třeba v letech občanské války
  v Řecku sem přicházeli sirotci,
 • 00:42:45 kterým rodiče padli
  v té občanské válce.
 • 00:42:52 Řada z nich zde žije dodnes.
 • 00:42:54 Ta migrace je podstatně
  menší samozřejmě,
 • 00:42:58 než jak jsme byli zvyklí vidět
  v historické perspektivě,
 • 00:43:02 ale zase sem přicházejí
  lidé za prací,
 • 00:43:05 přicházejí sem třeba z Kuby
  za prací, z Polska.
 • 00:43:09 Československo i nabízelo možnost
  studia řadě cizinců,
 • 00:43:13 tak se sem dostala třeba
  řada Vietnamců na vysoké školy,
 • 00:43:17 ještě v době kdy vlastně Vietnam
  válčil se Spojenými státy.
 • 00:43:21 Čili rozdíl proti tomu
  předcházejícímu období je v tom,
 • 00:43:25 že se o těch lidech
  velmi málo vědělo.
 • 00:43:31 Já jsem... No, to je otázka.
 • 00:43:33 Já jsem jakoby napůl Řek,
  napůl Čech, ale rozený v Praze.
 • 00:43:37 Je to trošku takové schizofrenní,
  že tady v Česku mě třeba lidé
 • 00:43:41 specifikují tím, že mám tu mámu
  Řeknyni, tak mi říkají -
 • 00:43:45 Michal, ten Řek.
 • 00:43:46 Ale zase v Řecku nejsem Michal -
  ten Řek, ta jsem Michal - ten Čech.
 • 00:43:50 Trošku možná víc
  se cítím tím Čechem,
 • 00:43:54 protože tady fakt žiju celý můj
  život a líbí se mi tady.
 • 00:43:57 Je spousta věcí,
  které mi vadí na Česku,
 • 00:44:00 na Češích jako na lidech,
  ale je spousta věcí,
 • 00:44:03 které mi vadí na Řecích.
 • 00:44:12 Tyto kameny,
  jak jsou tady takhle naskládané,
 • 00:44:15 to udělal můj tatínek,
  protože u nich na vesnici,
 • 00:44:18 odkud pocházel,
  bylo v létě hodně sluníčka,
 • 00:44:23 takže takhle skládali kameny
  okolo těch stromů,
 • 00:44:26 kde potom seděli ve stínu.
 • 00:44:28 Takže i tady na ryze české chalupě
  máme takový malý řecký zvyk.
 • 00:44:36 V době občanské války,
  když nastaly boje,
 • 00:44:40 hodně partyzánů během
  těchto bojů padlo,
 • 00:44:43 jako rodiče mého tatínka
  a tatínek mojí maminky
 • 00:44:46 a spousta dalších.
 • 00:44:49 V té době bylo nuceno z Řecka
  odejít kolem 100 000 občanů.
 • 00:44:55 Do tehdejšího Československa
  se z Řecka dostalo
 • 00:44:59 přibližně 14 000 lidí,
  většinou staří lidé a děti.
 • 00:45:10 V září 1949 jsme jeli
  do Československa, sama s bratry.
 • 00:45:18 Akorát stesk.
 • 00:45:22 A jinak si nemůžu naříkat,
  bylo postaráno dobře.
 • 00:45:29 -To ještě...-Není.
  -Akorát, že jo.
 • 00:45:33 Neuměli jsme česky,
  ale pracovat jsme uměli.
 • 00:45:36 Tak jsme jeli do školy.
 • 00:45:38 To byl kurz pracujících
  pro přípravu na vysokou školu,
 • 00:45:41 tam jsme byli samí Řekové,
  tam jsem se poznala i s manželem.
 • 00:45:45 To je první pekáček,
  který si koupila maminka do výbavy
 • 00:45:49 z první výplaty.
 • 00:45:50 Takže tipuju, že mu je tak...
 • 00:45:53 56 let?
 • 00:45:57 Byl to hezký život,
  prostě bezstarostný,
 • 00:46:00 strašně spokojená.
 • 00:46:06 Líbilo se mi, ráda jsem se učila.
 • 00:46:10 Když jsme byli úplně malincí
  s bratrem,
 • 00:46:13 mluvili jsme jenom řecky,
  tak jak jsme byli zvyklí z domova.
 • 00:46:17 Ale potom, když jsme začali chodit
  do školky a posléze do školy,
 • 00:46:21 naše rozhovory vypadaly tak,
  že rodiče na nás mluvili řecky
 • 00:46:25 a my jsme zásadně odpovídali česky.
 • 00:46:28 Třeba jsme si přivedli kamarády
  na návštěvu si hrát
 • 00:46:31 a bylo nám to
  vůči těm kamarádům hloupé,
 • 00:46:34 aby ti kamarádi nerozuměli,
  co se říká.
 • 00:46:42 Doufám, že se nám povedla.
 • 00:46:46 Až potom, když jsme se dostali
  do takové puberty,
 • 00:46:49 jsme víc v těch hovorech
  přecházeli i na tu řečtinu.
 • 00:46:54 Měli jste hlad.
 • 00:46:58 Já jsem na své děti mluvila česky.
 • 00:47:00 Ovšem tím,
  že se jezdilo každý rok do Řecka,
 • 00:47:03 děti měly velice úzký kontakt
  s Řeckem a s řeckým jazykem.
 • 00:47:07 Po nějakém čase neměly
  vůbec problém rozumět
 • 00:47:10 a pak i začaly mluvit.
 • 00:47:15 I teď, když jsou dospělí,
  velice rádi tancují řecké tance,
 • 00:47:19 syn je dokonce lektorem
  řeckých tanců.
 • 00:47:25 Já to neumím.
 • 00:47:29 Jednou z věcí,
  která se mi hodně líbí na Řecku,
 • 00:47:32 je udržování jejich tradic,
  jejich folklóru,
 • 00:47:35 na který jsou právem hrdí
  a doteď ho udržují.
 • 00:47:39 Samozřejmě, člověk když má
  dvě rodiny z úplně rozdílné země,
 • 00:47:43 tak je tím obohacený.
 • 00:47:45 A zadruhé ta kultura,
  to vnímání toho světa,
 • 00:47:48 toho života se liší.
 • 00:47:50 Takže je dobré, když ten člověk
  se nad tím nějak zamýšlí.
 • 00:47:54 Nějak ten národ brát s nadhledem
  a nebrat to tak jakoby vážně,
 • 00:47:58 jako že Čech a Řek.
 • 00:47:59 Všichni jsme lidé ve své podstatě,
  je to úplně jedno, odkud jsme.
 • 00:48:04 Já jsem vždycky říkal,
  že až půjdu do důchodu,
 • 00:48:07 tak napíšu knihu
  "Můj život s Balkánkou",
 • 00:48:10 protože to chování,
  přestože moje žena se narodila tady
 • 00:48:15 a svým způsobem je Češka,
  protože značnou část zvyků
 • 00:48:19 má českých, tak je tam mnoho rysů,
  které prostě v těch genech
 • 00:48:23 nějakým způsobem si přinesla
  a kde se tedy nemůžeme
 • 00:48:26 naprosto shodnout,
  a to je třeba dochvilnost.
 • 00:48:29 Prostě pro Řeky
  když se řekne v devět...
 • 00:48:32 U mě to znamená za pět minut devět,
  ale u nich to znamená
 • 00:48:36 možná někdy mezi devátou a desátou,
  ale taky třeba v jedenáct
 • 00:48:40 anebo taky vůbec.
 • 00:48:41 My jsme takoví trošku zmrzlí,
  oni prostě to všechno prožívají,
 • 00:48:44 jsou úžasně emotivní a tak dále.
  Já to mám rád.
 • 00:48:47 Když jsem v jejich společnosti,
  tak mě to nadnáší nějakým způsobem.
 • 00:48:50 -Hele.
  -No, hezký, na konec sezóny dobrý.
 • 00:48:53 No tak to už jsou poslední paběrky.
 • 00:49:12 Norbert Kříženecký,
  to je vlastně můj prapradědeček.
 • 00:49:17 Jan Kříženecký, to je jeho syn
  společně s Rudolfem.
 • 00:49:24 Rudolf se stal váženým občanem,
  byl architekt
 • 00:49:27 a učitel na technice, profesor.
 • 00:49:33 Po Rudolfovi je zase spousta budov,
  jak v Praze, tak v Přelouči.
 • 00:49:41 No a Rudolf je vlastně
  můj pradědeček.
 • 00:49:49 Ten nejstarší, o kom něco vím,
  je Norbert Kříženecký,
 • 00:49:53 bydlel v Praze.
 • 00:49:55 Po revoluci 1948 musel utéct
  a utekl do Zadaru,
 • 00:50:00 kde se potkal s Jovana Henrikou
  a tu si vzal.
 • 00:50:08 Jovana Henrika byla Italka.
 • 00:50:10 Když se přistěhovali
  zpátky do Čech,
 • 00:50:13 když dostal Norbert milost,
  tak si začala v Čechách říkat
 • 00:50:17 Johanna Henireta.
 • 00:50:23 Měli děti: Karolínka, Rudolf, Aneta
  a poslední byl Jan, nejmladší dítě.
 • 00:50:39 Tam kde laik se diví,
  jak může docházet vlastně k udržení
 • 00:50:43 podoby po generace, tak musím říct,
  že genetik až žasne.
 • 00:50:49 Já pokud předám půlku genetické
  informace svým dětem,
 • 00:50:52 tak mají jenom půlku,
  ale mají už jenom zase
 • 00:50:55 půlku z té půlky,
  kterou já jsem dostal od otce.
 • 00:50:59 Takže je opravdu s podivem,
  že se některé ty výrazné
 • 00:51:02 obličejové rysy udrží
  po mnoho a mnoho generací.
 • 00:51:05 A ty důkazy jsou nejen
  ve šlechtických rodinách,
 • 00:51:09 ale vidíme to i u osob,
  které mají zpracovanou
 • 00:51:12 svou rodinnou geneologii.
 • 00:51:14 Když mi ukáží fotky
  jejich praprapradědečka,
 • 00:51:17 tak já mám pocit,
  jako by tam seděl se mnou.
 • 00:51:20 Když se přestěhovali do Prahy,
  narodil se jim nejmladší
 • 00:51:24 Jan Kříženecký,
  kterého vlastně všichni znají,
 • 00:51:27 protože se stal
  prvním českým filmařem.
 • 00:51:32 Jan tenkrát byl trošku
  jako černá ovce rodiny,
 • 00:51:35 protože nevydělával peníze.
 • 00:51:37 On hodně fotografoval
  a natáčel filmy
 • 00:51:40 a vlastně ho furt jeho bratr
  musel podporovat.
 • 00:51:46 Jan byl vlastně zakladatel
  filmu v Čechách,
 • 00:51:49 nebo byl první,
  kdo dělal nějaké kratičké filmy
 • 00:51:53 tady v Praze a v Čechách.
 • 00:52:16 Já jsem nikdy nepřemýšlela o tom,
  jestli se to
 • 00:52:20 na mně nějak odrazilo nebo ne,
  že jsme měli italskou prababičku.
 • 00:52:29 Ale začalo mi lichotit,
  když si mě občas někdo spletl
 • 00:52:33 s cizinkou, když se mě lidé ptali,
  jestli náhodou nejsem z Itálie,
 • 00:52:38 ze Španělska.
 • 00:52:44 Na argentinském tangu si mě občas
  pletou s Argentinkou,
 • 00:52:48 tak to je taková lichotka.
 • 00:53:04 Je mi 17 let a rodiče
  už jsou tady hádám tak 20 let.
 • 00:53:13 Narodil jsem se
  v podolské porodnici
 • 00:53:16 a vlastně žiju odjakživa v Braníku.
 • 00:53:21 Já se cítím jako Pražák.
 • 00:53:24 Ta vietnamská kultura mi není
  tolik blízká, jsem na ni hrdý,
 • 00:53:29 ale cítím se spíše
  jako Čech než Vietnamec.
 • 00:53:39 Když jedu do Vietnamu,
  tak se určitě cítím jako turista,
 • 00:53:43 protože je to úplně jiný svět.
 • 00:53:51 Kamarády mám převážně české,
  rád tančím standard a latinu.
 • 00:54:01 Já si připadám jako každý jiný
  než jako nějaká menšina
 • 00:54:05 v té společnosti.
 • 00:54:24 A legenda také praví,
  že se ten chlapec bál psů
 • 00:54:28 a často plakal.
 • 00:54:29 Doba, ve které se narodil,
  byla drsná a krutá.
 • 00:54:33 Ještě jako dítě byl zajat
  nepřátelským kmenem
 • 00:54:36 a uvržen do otroctví,
  ale zmocnil se koně
 • 00:54:39 a ze zajetí uprchnul.
 • 00:54:44 Tehdy se rozhodl,
  že svůj osud vezme
 • 00:54:46 do vlastních rukou.
 • 00:54:49 Mongolská armáda pod jeho vedením
  dobývala jednu zemi za druhou,
 • 00:54:54 bojovala po desítky let
  tisíce kilometrů daleko,
 • 00:54:58 až propojil mnohé civilizace,
  které do té doby o sobě nevěděly.
 • 00:55:04 Tento vládce největší říše,
  která kdy existovala,
 • 00:55:08 měl několik manželek i desítky,
  možná stovky
 • 00:55:11 vedlejších dalších žen.
 • 00:55:16 S nimi zplodil
  určitě několik set dětí,
 • 00:55:19 a tak se dnes za jeho potomky
  prohlašují nejen mnozí Mongolové
 • 00:55:23 v Mongolsku a v Číně,
  ale i Kazaši, Evropané i Američané.
 • 00:55:39 Já jsem ráda,
  že já vypadám jako já.
 • 00:55:42 Dobrou noc.
 • 00:55:48 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2010

Související