iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 12. 2010
21:50 na ČT2

1 2 3 4 5

59 hlasů
14109
zhlédnutí

Kontexty

Národ sobě aneb Inventura českých hodnot

49 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kontexty - Národ sobě aneb Inventura českých hodnot

 • 00:00:14 Hezký pozdní večer,
  milí diváci,
 • 00:00:15 vítejte u posledního dílu
  pořadu Kontexty.
 • 00:00:18 Zveme si do studia hosty,
  kteří nám pomáhají
 • 00:00:21 uvádět věci do souvislostí,
  tedy do kontextů.
 • 00:00:24 A dnešní slavnostní díl
  jsme pojmenovali
 • 00:00:27 Národ sobě
  aneb Inventura českých hodnot.
 • 00:00:31 Našimi hosty jsou:
  Publicista a politolog
 • 00:00:33 Jan Berwid-Buquoy.
  Dobrý večer.
 • 00:00:36 Historik Jiří Rak.
  Dobrý večer.
 • 00:00:39 Sochař David Černý.
  Dobrý večer.
 • 00:00:42 Filosof, přírodovědec a spisovatel
  Stanislav Komárek.
 • 00:00:45 Dobrý večer.
 • 00:00:46 A sociolog Libor Prudký.
  Dobrý večer.
 • 00:00:48 Pane Komárku,
  kdybych na vás vybafl
 • 00:00:50 "národní hodnota",
  co by se vám vybavilo?
 • 00:00:54 U takovéhoto vybafnutí
  je především zvláštní,
 • 00:00:57 že se ptáme
  po českých národních hodnotách.
 • 00:01:00 Je z toho patrno,
  že Česko se ještě příliš
 • 00:01:03 součástí Evropy necítí.
 • 00:01:05 V Číně by si stěží položili
  otázku,
 • 00:01:10 jaké jsou specifické hodnoty
  provincie Chu-pej.
 • 00:01:13 Přitom my se zbytkem Evropy
  drtivou většinu hodnot sdílíme.
 • 00:01:19 Ovšem
  máme určitá specifika.
 • 00:01:22 Jedna specificky česká hodnota
  je minimalizace rizik.
 • 00:01:25 Už před léty
  mi moji polští přátelé
 • 00:01:30 trochu vyčítavě říkali,
  že jsme vlastně
 • 00:01:33 do postkomunistického světa
  prolezli dírou,
 • 00:01:36 kterou prorazilo Polsko,
  konkrétně polská Solidarita.
 • 00:01:41 Takto jsme postupovali
  i v roce 1938 a 9.
 • 00:01:46 A obávám se,
  že i dříve v historii.
 • 00:01:49 Jsme ostatně národ malý
  a každého chromozómu škoda.
 • 00:01:54 Já bych se zeptal prakticky.
  Rozumím tomu příkladu z historie,
 • 00:01:57 ale kdy jste tak v životě
  narazil na tu minimalizaci rizik?
 • 00:02:03 Jestli je to naše národní hodnota,
  jak jsem vás pochopil.
 • 00:02:07 Když jsem třeba vyprávěl
  na Balkáně
 • 00:02:11 při různých příležitostech,
  že u nás propuklo
 • 00:02:16 povstání proti Němcům
  5. května 1945,
 • 00:02:21 v jugoslávských horách
  to vyvolávalo salvy smíchu.
 • 00:02:25 Myslím,
  že to pro ilustraci stačí.
 • 00:02:28 Co se vybaví
  Davidu Černému,
 • 00:02:30 když se řekne
  "české národní hodnoty"?
 • 00:02:34 Samozřejmě jsou to
  ty knedlíky.
 • 00:02:38 Mě spíš zajímá taková věc
  jako "národovec".
 • 00:02:42 Národovec je to,
  co tady založilo tento krásný stát,
 • 00:02:46 který, mám ten pocit,
  byl do té doby daleko větší
 • 00:02:49 a v podstatě to byla
  opravdu součást Evropy
 • 00:02:52 před pár sty lety.
  Tak potom přišli národovci.
 • 00:02:55 Národovci
  je slovo úplně v pořádku.
 • 00:02:58 Když se řekne národovec,
  tak to vůbec není nadávka.
 • 00:03:03 Ale když někdo řekne
  "nácek",
 • 00:03:06 tak to je samozřejmě
  nadávka.
 • 00:03:08 Zaráží mě tady ten rozpor
  mezi tím "národovec" a "nácek",
 • 00:03:11 i když je to znamená totéž,
  tak...
 • 00:03:15 A myslíte, že ti národovci
  jsou spjati s nějakou hodnotou?
 • 00:03:18 Nebo pseudohodnotou?
 • 00:03:21 To byl takový spolek,
  který se rozhodl,
 • 00:03:24 že si založí nějakou skupinku
  jako rybáři nebo něco takového.
 • 00:03:29 A když říkáte "národovci",
  tak tím myslíte
 • 00:03:32 třeba národní obrozence.
 • 00:03:34 Tím myslím obrozence.
  Ano.
 • 00:03:37 -Já si kacířsky myslím,
  že většina našich současníků
 • 00:03:41 si pod pojmem "národní hodnota"
  představí
 • 00:03:43 ceniny České národní banky,
  ty papírky.
 • 00:03:45 Což je správně, ne?
  Prostě ta hodnota, která je makavá.
 • 00:03:48 Ale pokud jde o ten pojem
 • 00:03:51 "národovci, nacionalisti
  a podobně".
 • 00:03:55 Prostě nacionalismus
  se stalo sprosté slovo. To tak je.
 • 00:03:58 A my jsme se tomu vyhýbali
  a vlastně už ti obrozenečtí
 • 00:04:02 předci se tomu vyhnuli,
  protože říkali,
 • 00:04:06 že jsou vlastenci, což znamená,
  že se vztahují k zemi,
 • 00:04:08 kde ovšem byla třetina
  Němců.
 • 00:04:11 Takže tady se dodneška
  drží ten název "vlastenci",
 • 00:04:16 protože říkat
  čeští nacionalisti 19. století
 • 00:04:20 zní strašlivě špatně.
 • 00:04:22 A každý si představí,
  že Jungmann a Palacký
 • 00:04:24 chodí s vyholenou hlavou
  a vykřikovali: "Nic než národ!"
 • 00:04:28 A řádili tady tím způsobem,
  což by se jim
 • 00:04:30 zase v tomhle strašně
  křivdilo.
 • 00:04:33 Já si myslím,
  že oni byli evropští v době,
 • 00:04:36 kdy nacionalistická
  byla celá Evropa.
 • 00:04:39 Prostě v té době máte vlastence
  francouzský,
 • 00:04:42 nacionalisty, ve všech zemích.
  -Stavěly se hranice.
 • 00:04:47 -Neexistovaly pasy, občanky,
  ale hranice.
 • 00:04:51 -Ale my jsme ještě byli
  v rámci velké monarchie.
 • 00:04:53 Takže jsme to měli
  jednodušší.
 • 00:04:56 Ale potom přišel ten problém,
  že koncept Evropy
 • 00:04:58 se vyvíjel a u nás
  to národovectví prostě
 • 00:05:00 zastydlo, zastydlo, zastydlo.
 • 00:05:03 Nechci tady dělat
  nějakou přednášku,
 • 00:05:05 ale vemte si,
  že poprvé je to v roce 48,
 • 00:05:07 pak přijde průšvih,
  tak ty hodnoty ožijí.
 • 00:05:09 Potom zase, potom stačí vzít
  Manifest České moderny,
 • 00:05:13 když říkají:
  Pryč s tím "hejslovaněním",
 • 00:05:15 pryč s "kdedomováním".
 • 00:05:17 Ale přijde první válka,
  zase se to vrátí.
 • 00:05:19 Potom 1. republika,
  zase se to uvolňuje,
 • 00:05:21 dělají si z toho srandu.
 • 00:05:23 Moment, moment.
  Já se znovu zeptám.
 • 00:05:25 Vyrostla z toho posléze
  nějaká hodnota?
 • 00:05:28 Ne.
 • 00:05:30 To národní obrození
  žádnou hodnotu nepřineslo.
 • 00:05:32 Takhle, z toho obrození vylezla
  hodnota,
 • 00:05:34 ale z toho dalšího,
  z toho zastydlého je problém,
 • 00:05:37 že to pak vzal Zdeněk Nejedlý,
  ten to obarvil načerveno,
 • 00:05:40 posunul nalevo, komunisté -
  velicí dědici českého národa.
 • 00:05:44 Tím ty tradice dokonale
  zdiskreditoval
 • 00:05:46 a teď je tady totálně
  nic kromě těch papírků
 • 00:05:49 České národní banky.
 • 00:05:51 -Já bych navázal tady
  na pana kolegu Komárka.
 • 00:05:53 Máte pravdu s tou dírou.
 • 00:05:58 My jsme sice národem malým,
  ale bezvýznamným.
 • 00:06:03 To je třeba
  mít v zorném úhlu.
 • 00:06:08 Tento bezvýznamný národ dokázal,
  dámy a pánové,
 • 00:06:13 přežít
  v těch nejhorších situacích.
 • 00:06:16 Já bych,
  možná že tak budu směšný,
 • 00:06:19 já bych dal do popředí
  Švejka, Haška.
 • 00:06:23 Když si přečtete Švejka,
  tak tam je názorný příklad,
 • 00:06:25 jak člověk nic neznamenající,
  který není na vojně
 • 00:06:28 ani svobodníkem,
  s ním si každý může
 • 00:06:31 jako s hadrem vytřít ledacos,
  ale tento člověk
 • 00:06:36 má to umění přežít!
 • 00:06:40 Pardon, možná je to
  ta minimalizace rizik.
 • 00:06:45 Paní redaktorko,
  to samo o sobě je umění!
 • 00:06:50 Proč neminimalizovali rizika
  Němci za Hitlera?
 • 00:06:53 Podívejte se, jak to dopadlo.
  Stáli před tím,
 • 00:06:56 že Žukov je chtěl nechat
  utopit!
 • 00:06:58 Celý německý národ zahnat do moře
  a utopit!
 • 00:07:02 Před tady tím problémem
  jsme my nikdy nestáli.
 • 00:07:05 My jsme dokázali přežít
  v diktatuře,
 • 00:07:08 naše totalitní diktatura
  nefungovala.
 • 00:07:13 A my dokážeme přežít
  i v demokracii.
 • 00:07:15 Ta demokracie, kterou tady máme,
  taky nefunguje.
 • 00:07:18 Jaké hodnoty podle vás
  a vašich výzkumů si cení Češi?
 • 00:07:23 Já, na rozdíl od dojmů,
  budu mluvit o faktech.
 • 00:07:27 Ne že bych tady musel být
  moc dlouho,
 • 00:07:31 ale my děláme
  nějakých 10 až 15 let
 • 00:07:34 nějaké srovnání všech výzkumů
  hodnot,
 • 00:07:36 které tady byly uskutečněny.
 • 00:07:38 A to nejenom teď,
  ale i dřív.
 • 00:07:41 A pokoušíme se to dát
  do souvislostí,
 • 00:07:43 které mají v sobě i ten běh času,
  i ty hlubší záležitosti.
 • 00:07:47 Takže charakteristika českého
  národa jako Švejka,
 • 00:07:52 to by vás Václav Černý,
  pane kolego, zastřelil.
 • 00:07:57 Protože to je podle něj
  ten nejhorší projev podoby,
 • 00:08:01 co může být.
  Já bych rozlišil dvě věci.
 • 00:08:04 Jedna věc je -
  hodnoty, které jsou.
 • 00:08:06 A druhá věc je - hodnoty,
  které mají být.
 • 00:08:08 To je velký rozdíl.
 • 00:08:10 Hodnoty, které jsou, jsou přijaty,
  jsou dlouhodobě vyvíjeny,
 • 00:08:13 každý je v sobě nese,
  každý máme svý.
 • 00:08:16 A když je chce někdo
  změnit,
 • 00:08:18 tak se tomu brání,
  protože nás definují.
 • 00:08:20 My jsme jimi určeni.
  Každý jsme na nějakých hodnotách
 • 00:08:23 založený, není-liž pravda.
  Každý!
 • 00:08:25 A tady z toho hlediska
  máme velkou setrvačnost
 • 00:08:28 v těch hodnotách.
 • 00:08:30 A v tom případě ty kulturní
  tradice,
 • 00:08:32 historické tradice, které tam jsou,
  jsou velmi silné.
 • 00:08:35 Národní obrození
  je velmi podstatný,
 • 00:08:37 ale ne snad jenom ten fakt.
 • 00:08:39 Fakt je, že v té době
  všechny národy v Evropě.
 • 00:08:42 Problém národa se objevil
  počátkem 19. století
 • 00:08:45 v pravém slova smyslu.
 • 00:08:47 Ale vždycky byl spojen
  s tím,
 • 00:08:49 že jsou tam
  také sdílené hodnoty.
 • 00:08:51 A ty hodnoty se v Česku musely
  imputovat, protože nebyly.
 • 00:08:55 Neměly žádný státní rámec!
 • 00:08:58 Pan profesor Hroch
  o tom napsal moc pěknou studii,
 • 00:09:01 kde říká,
  že ten druh obrození
 • 00:09:04 byl různý podle toho,
  jak bylo tvořeno.
 • 00:09:08 Když tam byla elita,
  která měla své opodstatnění
 • 00:09:11 a měla svou státní existenci,
  měla legitimitu - nemusela se bát.
 • 00:09:16 Když tam byla elita,
  která se měla o co opřít
 • 00:09:20 alespoň v lidu,
  tak se nemuseli bát.
 • 00:09:23 Ale tady se to všechno vytvářelo.
  Takže on říká:
 • 00:09:26 "Základním dopadem toho,
  jak tady to obrození proběhlo
 • 00:09:29 -a to jsou ty věci,
  které trvají dosud,
 • 00:09:32 můžu to dokázat na výzkumech-
  je míra obav a strach.
 • 00:09:36 Vždycky jsme se báli
  a bojíme se dosud,
 • 00:09:38 že odněkud něco přiletí
  a my si to tím pádem
 • 00:09:42 nemůžeme dovolit.
  Radši zalezeme.
 • 00:09:45 Druhá hodnota, která je s tím
  spojená, je jakési plebejství.
 • 00:09:49 Naše elita si musela vytvořit
  legitimitu,
 • 00:09:53 která byla
  v těch Lešetínských kovářích,
 • 00:09:55 v těch písmácích,
  kteří byli a nebyli.
 • 00:09:58 Ale v každém případě
  došlo k tomu,
 • 00:09:59 že jsme se jakoby demokratizovali?
  Ne! Zplebejštěli jsme.
 • 00:10:05 Takže tyto dvě skutečnosti
  plus to,
 • 00:10:08 že ta elita se vytvářela
  z ničeho.
 • 00:10:11 Promiňte, a jsou tohle to
  kořeny toho rovnostářství?
 • 00:10:14 Jsou! Rovnostářství
  je jedna z věcí,
 • 00:10:16 která je doposud patrná,
  konformita...
 • 00:10:18 A za to můžou obrozenci?
  Ne, za to můžeme my všichni.
 • 00:10:20 Další kroky,
  které odpovídaly těm hodnotám,
 • 00:10:22 které tehdy byly založeny.
 • 00:10:24 Nevím,
  jestli předtím byly taky.
 • 00:10:26 Ve středověku se říkalo,
  že Češi jsou nejlepší bojovníci.
 • 00:10:28 Pane Raku?
  Pardon, ale mě by tedy zajímalo,
 • 00:10:31 co byli Češi,
  když se bavíme o tom národu.
 • 00:10:33 Nikdy jsem nepochopil,
  co to je.
 • 00:10:35 Jestli je to opravdu
  jenom ta skupinka lidí,
 • 00:10:37 kteří žijí tady v té díře
  po tom meteoritu, za a).
 • 00:10:40 Nebo jestli ten národ
  byl opravdu
 • 00:10:42 ta součást Rakouska-Uherska?
  Čím je to definovaný?
 • 00:10:45 Je to definovaný
  pravděpodobně jedinou věcí -
 • 00:10:48 jazykem, který je ještě ke všemu
  napůl uměle vytvořený.
 • 00:10:52 Dobře,
  jsme na tom o něco líp
 • 00:10:54 než Slovensko, který už je
  úplně vycucaný z prstu,
 • 00:10:57 ale přesto je to vlastně trochu
  taková jako umělá záležitost.
 • 00:11:03 Ten stát,
  nebo tady ten kus území,
 • 00:11:07 před těmi 200 lety
  mluvil z třetiny německy,
 • 00:11:11 z třetiny hebrejsky,
  nebo skoro z třetiny...
 • 00:11:15 Jidiš. Hebrejsky ne.
  Bezva, jidiš.
 • 00:11:18 A zbytek byla taková trošku
  zmačkaná...
 • 00:11:23 Prostě ti zedníci pravděpodobně
  mluvili česky.
 • 00:11:27 Takže za židovský peníze
  se ten stát postavil,
 • 00:11:30 němečtí architekti
  vyprojektovali,
 • 00:11:33 jak to má vypadat,
  a ti Češi tam ty cihly nastavěli.
 • 00:11:38 -Musím říct,
  že tady to je takový to oblíbený,
 • 00:11:41 ale copak, sakra, ve Francii
  všichni mluvili francouzsky?
 • 00:11:43 Tam mluvili provensálsky,
  bretonsky
 • 00:11:45 a taky z toho museli udělat
  ten jeden národ.
 • 00:11:48 -Ok, domluvíme se.
  -A udělali to líp než my,
 • 00:11:51 protože prohlásili,
  že kontrarevoluce mluví basicky
 • 00:11:55 a kdo mluvil některým
  tady z těch dialektů,
 • 00:11:57 tak mu šla gilotinou
  hlava dolů.
 • 00:12:00 Takže v tom bych zase bral,
  že ti obrozenci nebyli tak zlí.
 • 00:12:02 -Dobře. A já mám jiný dotaz,
  když na to koukáme.
 • 00:12:04 Když se oddělovalo Slovensko,
  tak jsme si říkali:
 • 00:12:06 "No ježišmaria, tak ať se oddělí,
  tak se chtějí oddělit."
 • 00:12:09 Když jsme se my
  oddělovali od Rakousko-Uherska,
 • 00:12:12 respektive se rozbíjelo
  Rakousko-Uhersko,
 • 00:12:15 tak to byla samozřejmě
  sláva.
 • 00:12:17 A mám dotaz: Myslíte si,
  že to bylo dobře nebo špatně?
 • 00:12:22 To je první otázka.
  A druhá věc...
 • 00:12:25 Davide, promiň,
  ale už kladeš třetí dotaz.
 • 00:12:29 Ale ty otázky jsou strašně
  veliký.
 • 00:12:33 (jeden přes druhého)
  Zůstaňme u těch hodnot.
 • 00:12:36 Já jsem se vás ještě chtěla zeptat
  na to rovnostářství.
 • 00:12:39 Protože tady padlo,
  že to je z období obrození.
 • 00:12:41 A měli jsme to rovnostářství
  v sobě i dřív?
 • 00:12:44 Já si myslím,
  že to je jeden z velkých omylů
 • 00:12:47 toho obrozeneckého mýtu.
 • 00:12:49 Když se podíváte na ty obrozenecký
  časopisy doopravdy,
 • 00:12:51 tak tam se o tom lidu
  moc nemluví.
 • 00:12:53 Tam jde
  o to získání elit!
 • 00:12:55 Když je někde
  vlastenecká merenda,
 • 00:12:57 tak aby tam přišli lidi -
  na to kašlou.
 • 00:12:59 Oni jsou úplně na větvi z toho,
  že přišli úředníci,
 • 00:13:04 že přišla armáda, důstojníci,
  že přišlo duchovenstvo.
 • 00:13:06 Když byl druhý Český bál v Praze
  a velící generál
 • 00:13:09 doporučil důstojnickému sboru,
  aby ho navštívili,
 • 00:13:12 tak to měli doklad toho,
  že vstoupili nahoru.
 • 00:13:14 Když se podíváte,
  jak se stavělo Národní divadlo!
 • 00:13:17 To je přece nepředstavitelná
  legenda,
 • 00:13:19 ta představa,
  že se to postavilo z těch krejcarů.
 • 00:13:23 Tam jsou císařské dary,
  šlechta.
 • 00:13:25 A pokud jde o Čechy,
  tak to je pomník
 • 00:13:28 vznikajícího
  českého kapitalismu.
 • 00:13:30 Tam jsou založeny, zastupitelstva
  a tyhle ty...
 • 00:13:33 -To bylo
  asi 10% celého rozpočtu.
 • 00:13:37 -Logicky by se to za to
  mělo postavit.
 • 00:13:39 Stačí se
  postavit na ten barák,
 • 00:13:41 ale problém je ten,
  že ta obrozenecká legenda
 • 00:13:44 z toho udělala
  a zaměřila se jenom na ten lid!
 • 00:13:47 A začala tohle všechno
  vyhazovat.
 • 00:13:49 Řekněte mi obrozeneckou hodnotu,
  na které je možné
 • 00:13:51 stavět i dnes a do budoucna.
 • 00:13:54 Vzdělání!
  To oni preferovali za každou cenu.
 • 00:13:59 Oni promýšleli problém
  malého národa a říkali:
 • 00:14:01 Jediný,
  v čem můžeme vyniknout je vzdělání.
 • 00:14:05 Kultura a vzdělání.
 • 00:14:07 A řekl bych,
  že to se právě opouští.
 • 00:14:10 Pan Buquoy se už dlouho hlásí.
  Nechtěl bych na něj zapomenout.
 • 00:14:14 Já se tady mlčky hlásím
  o slovo z obav,
 • 00:14:16 abych někomu neskočil
  do řeči.
 • 00:14:19 Vy určitě máte, pne kolego,
  pravdu,
 • 00:14:21 to bezesporu, i když říkáte,
  že pan kolega Černý
 • 00:14:25 by mě za mé názory zastřelil,
  myslím,
 • 00:14:28 že není jediný tady
  na tom světě.
 • 00:14:31 -Ne,
  Václav Černý nebyl kolega,
 • 00:14:33 to byl někdo,
  to byl profesor Václav Černý.
 • 00:14:35 -Dobře, všichni jsme děti
  jednoho boha, pane kolego.
 • 00:14:38 -To jistě.
  -Já bych to nenadsazoval.
 • 00:14:41 Co se týká toho Švejka,
 • 00:14:43 já myslím,
  že jste mně moc dobře nerozuměl.
 • 00:14:45 Švejk nikdy nezalézal někam,
  nikdy se nebál.
 • 00:14:48 Když si přečtete Švejka
  pořádně,
 • 00:14:51 tak zjistíte,
  že to je člověk,
 • 00:14:53 který nikdy neopustil svého pána
  ani v těch nejhorších situacích.
 • 00:14:57 A vždycky všechno dělal
  ne pro sebe,
 • 00:14:59 ale pro ty ostatní,
  svým způsobem.
 • 00:15:02 To jenom na okraj.
  My jsme jako Češi,
 • 00:15:06 já se k tomu
  taky samozřejmě hlásím,
 • 00:15:08 i když má jména
  jsou dost evropská,
 • 00:15:11 takže každopádně já se k češství
  hlásím,
 • 00:15:15 tak my jsme nikdy nikam
  nezalézali.
 • 00:15:17 Řešili jsme to převážně
  humorem.
 • 00:15:20 A humor je vždycky
  záležitostí inteligence.
 • 00:15:25 A Češi měli vždycky
  toho humoru dost.
 • 00:15:28 Takže jsou inteligentní,
  někdy kolikrát až moc,
 • 00:15:31 což nám způsobovalo
  dost velké potíže.
 • 00:15:36 A já bych to nechala tady
  na ostatní,
 • 00:15:38 aby třeba tady pan Komárek
  reagoval,
 • 00:15:40 jestli s tím souhlasí.
 • 00:15:42 Třeba s tím
  humorem a práskačstvím.
 • 00:15:46 -To přežívání
  je jistě význačný kumšt
 • 00:15:49 a je třeba pro to mnoho inteligence
  nasadit.
 • 00:15:52 Jde ovšem o to...
 • 00:15:55 Přežít je koneckonců hlavní hodnota
  i v darwinismu.
 • 00:15:59 Ale je-li to přežití
  toho typu,
 • 00:16:02 jako jsme kdysi přežili noc
  v nádražní čekárně,
 • 00:16:05 když nějaká byla,
  tak ten výsledek je takový dost,
 • 00:16:09 řekněme, nevydatný.
 • 00:16:13 Kdyby hypoteticky vzato
  si Jan Hus řekl,
 • 00:16:18 že zdárně přežije
  nějakou scholastickou smyčkou
 • 00:16:22 vyklouzl a potom se těch církevních
  výdobytků
 • 00:16:27 zdárně užíval až do devadesátky -
  kdo by o něm dneska věděl?
 • 00:16:30 Byl by psán petitem
  někde v dějinách české literatury
 • 00:16:34 pod čarou, jako řekněme scholastik
  druhé velikostní skupiny.
 • 00:16:43 Čili někdy je to dobře
  a někdy je to zle.
 • 00:16:47 Souhlasíte s panem Buquoyem?
  Myslím, že on navázal
 • 00:16:51 na vaši teorii
  o hodnotě minimalizace rizik,
 • 00:16:54 nebo o schopnosti
  minimalizovat rizika
 • 00:16:56 jako naší národní hodnotě.
 • 00:16:59 Je to znak inteligence?
  Tak, jak říká pan Buquoy?
 • 00:17:03 Inteligence přechází v jistém
  momentě v plynulou mazanost,
 • 00:17:08 podobně jako třeba
  šetrnost v lakotu
 • 00:17:10 nebo otevřenost ve sprosťáctví.
 • 00:17:15 Čili je to věc inteligence
  a musíme vědět,
 • 00:17:20 kam až tu inteligenci
  v této věci napínat.
 • 00:17:25 -Já bych to jenom doplnil.
 • 00:17:27 Tak jsme inteligentní nebo mazaní?
  My jsme oboje.
 • 00:17:30 My jsme velice mazaní
  a velice inteligentní.
 • 00:17:33 Pane kolego,
  strčit hlavu do oprátky
 • 00:17:35 dokáže opravdu každej blbec.
 • 00:17:38 Tady kolega tvrdí,
  že vzdělání je primární.
 • 00:17:43 Já bych to příliš nezbožňoval,
  protože také existuje
 • 00:17:47 takzvaná vzdělaná pitomost.
 • 00:17:51 Já jsem na různých univerzitách
  evropských i amerických
 • 00:17:54 poznal mnoho profesorů,
  které bych bez obav
 • 00:17:57 označil titulem
  "vzdělaná pitomost".
 • 00:18:01 I na českých univerzitách.
  Buďte v klidu.
 • 00:18:04 Dobře,
  tak my to tady známe,
 • 00:18:06 proto vkládám zahraniční,
  protože o tom se neví.
 • 00:18:10 Já teď budu trošku provokativní.
  Dámy a pánové,
 • 00:18:13 my máme nejlepší demokracii
  na světě,
 • 00:18:16 ale, bohužel v této zemi
  o tom nikdo nic neví.
 • 00:18:19 Protože Čech už se narodil
  jako kritik.
 • 00:18:23 Už jakmile ho přiložili k prsu,
  tak začal pochybovat.
 • 00:18:27 Ale i to je známkou inteligence,
  protože Čech
 • 00:18:30 rychle rozezná
  nedostatky určitého systému,
 • 00:18:34 nedostatky určitého problému.
 • 00:18:37 Neidealizuje tady trochu
  pan Buquoy naši národní povahu?
 • 00:18:41 Já bych skutečně odlišil to,
  co je, od toho, co by mohlo být.
 • 00:18:46 To, co je, jsou věci,
  které mají velkou setrvačnost
 • 00:18:50 a je tam například
  i to uhýbání,
 • 00:18:54 to kličkování, ta konformita.
 • 00:18:59 Ty vrcholy českých dějin
  jsou dva koncepty.
 • 00:19:03 A každý v sobě představuje
  úplně - když se ptáte na to,
 • 00:19:06 co je ten český národ -
  jiný obsah.
 • 00:19:10 A je to problém,
  který můžeme analyzovat,
 • 00:19:14 ale pak se musíme zeptat,
  k čemu je to dobrý.
 • 00:19:17 Ten fór spočívá v tom,
  že ano,
 • 00:19:19 jsme ochotni, jsme schopni přežít -
  za jakou cenu?
 • 00:19:24 Jsme schopni ze všeho vykličkovat -
  za jakou cenu?
 • 00:19:28 Jan Hus byl skutečně
  moderní člověk, protože řekl:
 • 00:19:31 "Já nemohu jinak,
  protože ta pravda,
 • 00:19:34 ke které jsme dospěl,
  je taková,
 • 00:19:37 že mi ji nikdo nevyvrátil
  a já bych sám sebe zradil."
 • 00:19:42 A to my uděláme úplně
  lehce.
 • 00:19:45 Vy se zabýváte
  výzkumem hodnotových preferencí
 • 00:19:47 a orientací Čechů.
 • 00:19:49 To je asi to hlavní.
  A máte i srovnání s cizinou.
 • 00:19:53 A hlavně máte srovnání
  v rámci České republiky
 • 00:19:56 z před třeba 10 let s dneškem
  a tak dále.
 • 00:19:59 Jak na základě těch vašich
  poznatků,
 • 00:20:02 pokud byste se měl pokusit
  fakt o zkratku,
 • 00:20:04 jak vypadá
  takový typický Čech?
 • 00:20:08 Já bych řekl, že je inkonzistentní.
  Nesourodý.
 • 00:20:11 Vejde se tam
  toho hodně proti sobě,
 • 00:20:14 což vlastně samo o sobě svědčí
  o tom, že je poměrně slabý.
 • 00:20:17 Hodnotově slabý.
 • 00:20:20 Ten základní problém spočívá
  v tom,
 • 00:20:23 že se postupně usazují hodnoty,
  o kterých nevíme, jak moc pomáhají.
 • 00:20:28 Já vysvětlím proč.
  Frankl někde říká,
 • 00:20:31 že jsou lepší jakékoliv hodnoty
  než žádné.
 • 00:20:34 Každý že máme
  nějakou hodnotovou strukturu.
 • 00:20:36 A když nemáme žádnou,
  tak je to stav,
 • 00:20:38 kterému se říká anomie
  a znamená to smrt.
 • 00:20:41 Německo na konci
  2. světové války Dahrendorf říká:
 • 00:20:45 "Spáchali
  kolektivní sebevraždu."
 • 00:20:49 Protože byli absolutně
  mimo identitu, mimo hodnoty.
 • 00:20:54 A tím pádem my nějaké
  máme.
 • 00:20:57 Převažují výrazně
  hédonistické hodnoty,
 • 00:20:59 převažují
  individualistické hodnoty,
 • 00:21:01 konzumní hodnoty, zůstávají
  na stejné úrovni ty konformní,
 • 00:21:06 zůstávají výrazné hodnoty
  uzavřenosti proti okolí...
 • 00:21:10 Xenofobie?
  To není až xenofobie.
 • 00:21:15 Je to taková ta situace
  k tomu odmítání cizího.
 • 00:21:18 Nemusí to být nenávist,
  nebo ten strach z toho cizího,
 • 00:21:21 ale odmítání, nejsme rádi,
  když se nám sem někdo cizí motá.
 • 00:21:28 Ale kromě toho ten problém
  spočívá v tom,
 • 00:21:31 že ten fakt toho hédonismu
  a toho konzumu -
 • 00:21:34 samo o sobě to funguje,
  protože lidé
 • 00:21:38 prostřednictvím nákupu
  se třeba identifikují,
 • 00:21:40 nebo kolem Vánoc
  jsou i ty nákupy projevem
 • 00:21:44 toho zájmu o toho druhého.
 • 00:21:46 Problém je v tom, že nevíme,
  do jaké míry
 • 00:21:49 to může pomoct v tom,
  aby ti lidé neztráceli
 • 00:21:52 půdu pod nohama.
 • 00:21:54 A v tom je ten problém, kterým žije
  tato současná společnost.
 • 00:22:02 A je tam jedna věc,
  která je naprosto příznačná
 • 00:22:04 už hodně dlouho.
 • 00:22:06 A to je oddělení toho
  individuálního od toho veřejného.
 • 00:22:09 Na rozdíl
  od řady evropských zemí,
 • 00:22:11 kde máme data za důvěru,
  za participaci -
 • 00:22:15 za takové ty důležité věci.
 • 00:22:17 -To se samozřejmě projevuje,
  jak vypadá veřejný prostor.
 • 00:22:20 -Projevuje se to bohužel
  strašným způsobem.
 • 00:22:23 Tam není možná reflexe.
 • 00:22:25 Ta politika se oddělila,
  hodnoty jsou jakoby samy,
 • 00:22:27 nemá to nic společného
  s veřejností, to všechno platí.
 • 00:22:30 Ale problém je v tom,
  že my nemáme důvod pro to,
 • 00:22:34 abychom ty hodnoty
  přehodnotili.
 • 00:22:37 V té transformaci došlo k tomu,
  že došlo
 • 00:22:39 k transformaci ekonomické,
  politické, právní.
 • 00:22:44 Dahrendorf říká:
  "Transformace není hotová,
 • 00:22:48 když nedochází
  k transformaci hodnot,
 • 00:22:50 když není vytvořený občan."
 • 00:22:51 Říká,
  že je to 60 let potřeba.
 • 00:22:54 Jakoby málokdo říkal lidem,
  proč ty hodnoty mají přijímat.
 • 00:22:56 Říkalo se,
  že to nějak dopadne.
 • 00:22:59 Nebo se říkaly takové hodnoty,
  jako:
 • 00:23:02 "Myslete na sebe,
  starejte se o peníze,
 • 00:23:04 říkejte, že jste pravicoví
  a všechno je v pořádku."
 • 00:23:06 Padlo tady jméno Jana Husa
  v různých souvislostech.
 • 00:23:09 Pane Černý,
  dovedete si představit,
 • 00:23:11 když pomyslíte na Jana Husa,
  že byste třeba udělal jeho pomník?
 • 00:23:17 Například zase vzhůru nohama.
  Nenapovídejte.
 • 00:23:21 Ne, ne, ne.
  Já jsem ho dokonce
 • 00:23:23 v jedný soše udělal,
  to jen tak mimochodem.
 • 00:23:28 Ale já si myslím,
  že určitě tomu člověku
 • 00:23:31 šlo o pravdu,
  to je naprosto jasný.
 • 00:23:34 Bohužel pozůstatek,
  který z něho máme,
 • 00:23:37 jsou ty pitomý háčky a čárky,
  který nesnášíme všichni,
 • 00:23:43 kdo občas používáme počítač.
  To je jedna věc.
 • 00:23:47 A když se potom člověk
  koukne na celý... na Žižku,
 • 00:23:51 tak to není úplně nejspíš
  nejkrásnější stránka
 • 00:23:55 té české národní...
 • 00:23:59 Už rozumím.
  Pane Raku, jak se to stalo...
 • 00:24:01 To je Hus 19. století,
  o kterém mluvíme.
 • 00:24:05 Ten skutečný Hus,
  to byla přeci pravda zjevená.
 • 00:24:09 O to mu šlo.
  To nebyla pravda poznávaná,
 • 00:24:12 která dospěje
  k nějakým přesvědčením.
 • 00:24:14 To je zjevená pravda.
  A on i sám mluví o tom,
 • 00:24:16 že přece nebude riskovat
  zatracení věčný, kdyby to odvolal.
 • 00:24:20 Kvůli několika minutám utrpení,
  které bude teď na té hranici.
 • 00:24:26 Když si obrozenci vzali
  zase toho Husa
 • 00:24:30 a předělali dějiny
  k obrazu svému.
 • 00:24:33 Tak to je ten problém.
  My se díváme na celé ty dějiny.
 • 00:24:36 V tom je to
  dědictví toho obrození.
 • 00:24:38 A nemohl byste pro diváky
  nějak toho Husa očistit,
 • 00:24:42 aby z něj vznikla ta hodnota?
  To už nejde?
 • 00:24:45 Ale to už udělal Josef Pekař,
  kdy říkal: pravda vítězí.
 • 00:24:49 Ale Pekař nebyl v televizi.
  Ano, to ještě nebyla televize.
 • 00:24:53 Pane Raku, když tady pořád padá
  to slovo pravda,
 • 00:24:56 dokonce i "pravda vítězí",
  tak jak hodnotíte to,
 • 00:25:01 to jste si mohli i na internetu
  všimnout - "pravdoláskař".
 • 00:25:04 To je dnes taková nová
  nadávka.
 • 00:25:07 To se stalo nadávkou.
  Ano.
 • 00:25:09 To mě taky zajímá,
  protože potom logický krok,
 • 00:25:12 protože já jsem bohužel
  vychovaný v té
 • 00:25:14 aristotelovské logice,
  z toho už se nevyhnu,
 • 00:25:17 tak jestliže
  nadáváno pravdoláskařům,
 • 00:25:20 tak já říkám,
  že jsem lhář a nenávistník.
 • 00:25:22 Prostě já se k té hodnotě
  musím vymezit jinak.
 • 00:25:25 Jestliže pravda
  a láska je nadávka,
 • 00:25:26 tak logicky musí pochvala být
  tohle to.
 • 00:25:30 Ale ten Pekař už to tehdy řekl
  naprosto jasně.
 • 00:25:35 A jinak s tím "pravda vítězí",
  když jsme předsilvestrovsky,
 • 00:25:38 tak bych odcitoval
  jednoho svého kolegu,
 • 00:25:40 když říkal,
  že s tím souhlasí,
 • 00:25:43 pouze má problém v té kvantitě
  té poslední samohlásky.
 • 00:25:45 Že tam má být "pravda vítězi".
  Pak že to funguje.
 • 00:25:49 -Já bych to doplnil
  z opačné strany.
 • 00:25:52 Já bych toho Husa, co se týká
  těch kladů, příliš nepřeceňoval.
 • 00:25:57 Jako každý revolucionář -
  tam byla obrovská propast
 • 00:26:02 mezi teorií a praxí.
 • 00:26:04 On něco jiného hlásal
  a něco jiného dělal.
 • 00:26:07 Doporučoval bych vám,
  kdo se chce trochu pobavit,
 • 00:26:11 napsal jsem do REFLEXU
  článek,
 • 00:26:13 který se nazývá
  Erotoman Jan Hus.
 • 00:26:16 Já osobně jsem napočítal
  47 milenek,
 • 00:26:20 převážně vdaných žen,
  včetně královny Žofie.
 • 00:26:24 Ale můj kolega
  ze západního Berlína,
 • 00:26:28 profesor Kuhn,
  ten dospěl k částce 118.
 • 00:26:33 To znamená, že takový Casanova
  proti Janu Husovi
 • 00:26:37 je naprostý začátečník.
  Samozřejmě to nějakým způsobem
 • 00:26:41 neznehodnocuje
  jeho teoretické dílo.
 • 00:26:44 Například De Ecclesia,
  což považuji za vynikající.
 • 00:26:48 Ale na druhé straně
  to byl člověk,
 • 00:26:50 který chyboval jako každý jiný.
 • 00:26:53 V určitých chvílích
  to byl slaboch.
 • 00:26:56 Dokonce,
  abych to řekl ortodoxně a neslušně
 • 00:27:01 - za určitých okolností
  i křivák.
 • 00:27:04 Ale to jsou lidské povahy,
  které tady normálně jsou.
 • 00:27:07 I když samozřejmě
  ta jeho teoretická poloha
 • 00:27:10 je tam daná a skutečně se snažil
  teoreticky ten svět vylepšit,
 • 00:27:14 i když sám osobně příkladem
  nešel!
 • 00:27:18 To dokonce prohlásil na koncilu,
  aby ho nikdo nenapodoboval,
 • 00:27:22 že on dělal
  něco jiného než hlásal.
 • 00:27:26 Dobře,
  uzavřeme tuto kapitolu
 • 00:27:28 a pojďme trošku do současnosti.
  Dotkli jsme se tady
 • 00:27:32 hodně obrození, ale i středověku,
  Jana Husa a tak.
 • 00:27:37 A mně se to teď takovým obloukem
  spojilo,
 • 00:27:40 že dnes leckteří politici,
  když je například před volbami
 • 00:27:44 a oni chtějí dát voličům
  vzkaz,
 • 00:27:48 například:
  "My nechceme v této zemi mešity."
 • 00:27:52 Tak pak to doplní dovětkem,
  že my tady musíme bránit
 • 00:27:55 a chránit
  naše národní hodnoty.
 • 00:27:58 Tak je to třeba jako ten Hus
  nebo ti obrozenci?
 • 00:28:01 Jaká je ta národní hodnota,
  která by nás třeba
 • 00:28:03 mohla ochránit do budoucna?
 • 00:28:06 Když si vezmete,
  o které národní hodnoty
 • 00:28:09 se vedly pře na evropské úrovni,
  tak je to z 90% jídlo.
 • 00:28:13 V 90% jde o to,
  že nám zakazují tuhle tu kořalku,
 • 00:28:17 zakazují nám tady ten sýr.
  Tak, přesně tak!
 • 00:28:20 David Černý
  měl pravdu s knedlíky.
 • 00:28:22 Čili o evropských hodnotách
  a o národních hodnotách se mluví,
 • 00:28:25 ale když dojde na lámání chleba,
  tak dojde na to jídlo!
 • 00:28:30 Dalo by se říct,
  že tady to je hodnota
 • 00:28:32 pro všechny evropské národy,
  protože tady o to se hádá.
 • 00:28:37 A opravte mě.
  Že jde také o kvalitu
 • 00:28:40 toho jídla
  a kvalitu té hodnoty?
 • 00:28:42 To už míň.
  My třeba máme to slavné české pivo,
 • 00:28:46 ale my teď už třeba budeme mít
  ochrannou známku na české špekáčky!
 • 00:28:50 To je úplná lahůdka.
  Když jsou.
 • 00:28:55 Ale třeba to pivo
  je klasický příklad,
 • 00:28:57 protože v obrození to pivo
  patřilo k národním hodnotám.
 • 00:29:01 To se oficiálně vyzdvihovalo:
  "Nech si, Franku, voje kafírny,
 • 00:29:04 nech si Uhře svoje vína,
 • 00:29:06 my jsme Češi, máme pivo,
  radujeme se."
 • 00:29:08 A někdy v 60. letech
  se začne zoufale dohánět Evropa
 • 00:29:11 a najednou se z piva
  stane znak provincionality.
 • 00:29:14 A to se mi líbí, a to je
  na mnoha českých hodnotách vidět.
 • 00:29:18 Řekl bych,
  že to je skoro talent -
 • 00:29:20 vzít jednu věc, která dosahuje
  těch světových hodnot,
 • 00:29:22 světového věhlasu,
  a právě z toho udělat
 • 00:29:24 tu značku
  té provincionality.
 • 00:29:27 Že se prostě neřekne,
  že je to myšlenková hloubka
 • 00:29:29 českýho filmu,
  nebo něco takovýho,
 • 00:29:31 ale pivo
  je znak naší provincionality!
 • 00:29:34 Pivo je věc,
  kterou jsme se proslavili.
 • 00:29:37 To chce talent.
  Myslíte si, že je to špatně?
 • 00:29:39 Mně to připadá zvláštní.
 • 00:29:41 Proč mám z piva
  dělat provincionalitu?
 • 00:29:43 A to není naše hodnota?
  Je!
 • 00:29:45 A někdo to popírá?
 • 00:29:47 Vždyť se mluví:
  "pivní humor, pivní rozhled".
 • 00:29:49 Když chcete něco shodit,
  tak řeknete:
 • 00:29:51 "To je takový pivní humor.
  To je pivní rozhled."
 • 00:29:54 Taková zvláštní představa,
  že úroveň debaty
 • 00:29:58 se odvíjí od konzumovaného nápoje
  a ne od intelektuální úrovně lidí,
 • 00:30:02 kteří se té debaty
  účastní.
 • 00:30:04 Ano.
  Pan Prudký chtěl reagovat.
 • 00:30:06 Já si myslím,
  že pokud jde o ty volby
 • 00:30:08 a o to přednášení toho,
  co jsou evropské hodnoty,
 • 00:30:11 že to má řada lidí
  spojeno s tou dávnou
 • 00:30:15 křesťansko-anticko-židovskou
  tradicí,
 • 00:30:19 která je vyjádřitelná
  v těch základních zjednodušeních.
 • 00:30:23 Jako je třeba Desatero
  nebo něco takového.
 • 00:30:27 Že na to poukazují,
  že tomu víceméně rozumíme.
 • 00:30:31 Já mám na to takovou
  hezkou historku z nějakého terénu,
 • 00:30:39 který byl kousek od Brna,
  kde ti rodiče
 • 00:30:41 už tak vlažní v té víře říkali:
 • 00:30:44 "My ty děti posíláme
  do toho náboženství.
 • 00:30:47 Oni se tam doví o tom Desateru,
  co se má a co se nemá.
 • 00:30:49 A ono jim to prospěje."
 • 00:30:52 Hodnoty jsou záležitosti,
  které nemají vymezení.
 • 00:30:56 Mluvíme o něčem, co nemá
  uchopitelnou záležitost.
 • 00:31:01 Má to různou podobu,
  různé struktury.
 • 00:31:03 Jenom v sociologii je shromážděno
  asi 1 600 vymezení hodnot.
 • 00:31:07 Vždycky je to něco důležitého,
  co definuje skutečnost.
 • 00:31:10 Proto také národní hodnoty...
 • 00:31:13 Ten problém národa
  je vymezovaný hodnotami taky.
 • 00:31:16 Je to jazyk, tradice,
  kultura
 • 00:31:19 a v tom jsou
  jakési vytvořené hodnoty.
 • 00:31:23 Dahrendorf mluví o ligaturách.
  To se mi líbí víc.
 • 00:31:27 To jsou takové ty spojky
  mezi notama,
 • 00:31:30 které spojují něco,
  co podvědomě víme.
 • 00:31:33 Čech si s Čechem rozumí,
  když o něčem mluví.
 • 00:31:36 Máme doma multikulturní rodinu
  a je to hrozný problém.
 • 00:31:42 V některých věcech se nedomluvíme,
 • 00:31:44 protože každý tím rozumí
  něco jiného.
 • 00:31:48 A je to záležitost toho,
  co se tady skutečně utvářelo léta
 • 00:31:52 a je to vliv toho křesťanství,
  je v tom vliv antické tradice,
 • 00:31:58 je v tom vliv židovské kultury,
  jak se to tady míchalo.
 • 00:32:02 Nám to nepřijde,
  ale procházíme Prahou
 • 00:32:05 a na každém kroku
  je jiná kultura.
 • 00:32:07 To je naprosto samozřejmý.
  A teď to neumíme!
 • 00:32:09 Pan Komárek na začátku řekl,
  že se ty naše kryjí
 • 00:32:12 s těmi evropskými.
  Z větší částí.
 • 00:32:16 -Nevím, tak 90%.
 • 00:32:20 To jsou hausnumero,
  jak to odhadnout.
 • 00:32:24 Chtěl jsem se vrátit
  k mešitám.
 • 00:32:27 Vidím-li současné novostavby,
  tak osmanská mešita
 • 00:32:32 by proti tomu byla ozdobou.
 • 00:32:35 Problém je spíš s tím,
  že naše původní hodnoty
 • 00:32:40 se nějakým způsobem vykotlávají
  a možná skutečně jednou
 • 00:32:44 budeme mít za národní pokrm
 • 00:32:46 pečené hovězí, knedlíky, zelí
  a pito.
 • 00:32:50 A vy, jako cestovatel,
  jste pobýval v islámských zemích.
 • 00:32:55 Je nějaká česká hodnota,
  kterou si cení třeba šejkové?
 • 00:33:01 Tak určitě,
  řada jejich synů tady studovala,
 • 00:33:06 čili to vzdělání,
  koneckonců i pistole
 • 00:33:10 z brněnské Zbrojovky
  mívaly ve světě výborný zvuk,
 • 00:33:19 ale v posledku řada
  mých muslimských známých mi říká:
 • 00:33:23 "Ale vždyť vy na vaši vlastní
  tradici sami plivete!"
 • 00:33:27 To neděláme my.
 • 00:33:30 Pane Černý,
  vzpomněl jsem si na vaši Entropu.
 • 00:33:33 Máte pocit,
  že by se naše národní hodnoty
 • 00:33:36 tolik kryly
  s těmi evropskými?
 • 00:33:39 Já bych řekl, že v rámci střední
  Evropy pravděpodobně asi ano.
 • 00:33:43 Ale spíš jde o to,
  že ty národní hodnoty
 • 00:33:46 začínají relativně dost
  evaporovat
 • 00:33:51 a začíná se opravdu ten svět
  stávat daleko univerzálnější.
 • 00:33:55 A za chvíli největší
  národní hodnotou bude...
 • 00:33:58 Největším národem bude facebook
  a ten bude mít dva subnárody.
 • 00:34:04 A tím budou windows os
  a nebo to bude mac os.
 • 00:34:08 Takže to je takový trend.
  Pan Prudký?
 • 00:34:14 Já s tím nesouhlasím.
  Důvod je jednoduchý.
 • 00:34:17 Ten svět je čím dál komplikovanější
  a méně srozumitelný.
 • 00:34:20 Ale ta potřeba těch hodnot
  trvá!
 • 00:34:23 A tudíž dochází k zvláštnímu
  rázu.
 • 00:34:26 Například v Holandsku
  nebo v řadě zemí,
 • 00:34:28 kde se to vůbec neočekávalo,
  najednou se objevují
 • 00:34:31 nacionalistické hodnoty
  a přináležitost k národu
 • 00:34:34 jako důležitá hodnota.
 • 00:34:36 Protože všechny ty ostatní
  jakoby vyprchaly.
 • 00:34:38 Ale to, že jsem Čech nebo Holanďan,
  to zůstává.
 • 00:34:42 I když to není přesně definováno,
  tak ten fakt, že mluvím česky,
 • 00:34:46 že jsem se tady narodil,
  že se tady cítím doma je důležitý.
 • 00:34:51 A když nemám
  kde čím naplnit se,
 • 00:34:56 těmi hodnotami,
  tak tady to najednou roste.
 • 00:34:58 Tak si dám pivo.
 • 00:35:00 To už je jedno,
  jaké symboly se k tomu vyjádří.
 • 00:35:02 Jestli pivo nebo chalupa.
 • 00:35:04 Zvláštností Česka jsou těžký omáčky
  a chalupaření.
 • 00:35:09 To nikde jinde ve světě není.
  -V Rakousku to je.
 • 00:35:13 -Ale chalupaření ne.
  To je Česko.
 • 00:35:16 Ale dochází naopak k tomu,
  že ten nacionalismus roste.
 • 00:35:20 V jistém smyslu.
  Ten zpětný ráz narůstá.
 • 00:35:23 Zvlášť u lidí,
  kteří se nemají čeho chytnout.
 • 00:35:27 To je u lidí třeba končících
  se základním vzděláním.
 • 00:35:30 To není jenom potřeba vybít se
  na fotbale,
 • 00:35:33 ale má to i podobu toho
  Čechy Čechům.
 • 00:35:37 To je vyloučení,
  nepřijatelní se chytají toho,
 • 00:35:42 kde se vůbec mají čeho
  chytnout.
 • 00:35:44 Pane Raku,
  nebudeme nakonec svědky
 • 00:35:45 nějakého druhotného národního
  obrození?
 • 00:35:47 Je to možný,
  ale chtěl bych ještě říct,
 • 00:35:50 že mám pocit,
  že tady zaměňujeme několik věcí.
 • 00:35:53 Jednak mluvíme o tom,
  jaké obecné hodnoty
 • 00:35:56 Češi preferují a jaké ne.
 • 00:35:58 A jestli jsou nějaké specifické
  české hodnoty.
 • 00:36:01 Jestli si můžeme říct:
 • 00:36:04 "Tohle nemají jinde,
  to je jenom naše."
 • 00:36:08 Nějaká národní hodnota by
  měla být,
 • 00:36:14 z logiky, jak já to chápu,
  něco,
 • 00:36:16 čím se odlišujeme
  i od těch okolních národů.
 • 00:36:19 Ano. To je to,
  co tady říkal již citovaný Pekař,
 • 00:36:21 když zakončoval tu debatu
  o smyslu českých dějin,
 • 00:36:24 když říkal,
  že smysl českých dějin je v tom,
 • 00:36:26 že jsou český.
 • 00:36:28 To zní strašlivě,
  ale je to pravda.
 • 00:36:30 -Ale je to specifický v tom,
  že jsme měli
 • 00:36:32 vždycky největší počet
  práskačů.
 • 00:36:35 -Neměli jsme. Východní Němci.
  -To není pravdou.
 • 00:36:37 -My jsme těch práskačů
  měli zatraceně málo.
 • 00:36:40 Proto se to vešlo
  do těch Cibulkových seznamů.
 • 00:36:43 Dokonce určitý vtip:
  Tři největší knihy na světě:
 • 00:36:49 Židovský zákoník,
  Encyklopedia Britanica
 • 00:36:53 a Seznam východoněmeckých práskačů.
  Tam skutečně práskal každý.
 • 00:36:56 My jsme jich tolik neměli.
  Nám v tom brání humor.
 • 00:36:59 A když se k tomu nějakým způsobem
  propůjčíme,
 • 00:37:04 tak to většinou děláme tak,
  aby se to ti ostatní dozvěděli.
 • 00:37:07 My sledujeme jiný cíl
  než práskání.
 • 00:37:10 Tady se práská z toho důvodu,
  aby se dosáhlo něčeho jinýho.
 • 00:37:13 Tady se vstupovalo do KSČ,
  aby měl pokoj od komunistů.
 • 00:37:17 A ne aby se k nim
  přidal.
 • 00:37:20 Já bych ještě dodal, co se týká
  toho Čecha, paní redaktorko.
 • 00:37:23 Čecha jako takovýho
  nemůžete definovat.
 • 00:37:26 Nic takového neexistuje.
 • 00:37:28 My jsme obrovským tavicím
  kotlem národů,
 • 00:37:30 který sem zavláčeli
  Habsburkové.
 • 00:37:33 Když se podíváte na jména
  do telefonních seznamů,
 • 00:37:36 třeba pražského,
  tak tam vidíte půl Evropy.
 • 00:37:39 Když si vezmete
  vídeňský telefonní seznam,
 • 00:37:41 kolik je tam českých a maďarských
  jmen, tak to uvidíte taky.
 • 00:37:44 To znamená, že se jako Češi
  budeme těžko definovat.
 • 00:37:49 Ale jelikož je v nás
  tolik evropský krve,
 • 00:37:52 tak jsme,
  dovolil bych si tvrdit,
 • 00:37:55 psychicky nejzdravějším národem
  v Evropě, ne-li na světě.
 • 00:37:58 A vždycky,
  ať zalezete kam chcete,
 • 00:38:02 tak se projděte Prahou,
  co se týká gastronomie,
 • 00:38:05 co tam všechno vidíte!
  To je gastronomie z celého světa.
 • 00:38:09 Nevím, jestli to souvisí
  s tím psychickým zdravím.
 • 00:38:13 Tady bych ještě na vás
  poznamenal.
 • 00:38:16 Já ve vás vidím krystalický příklad
  dědice národního obrození.
 • 00:38:19 -Jak to?
  -Skutečně!
 • 00:38:22 -Já jsem byl v Čechách dokonce
  obžalován.
 • 00:38:25 -Ti vždycky říkali:
  "My jsme nejlepší, nejkrásnější."
 • 00:38:28 Když zjistíte, že to nejde,
  tak vy tady vyprávíte o tom,
 • 00:38:31 jak jsme nejhorší,
  máme nejvíc práskačů,
 • 00:38:32 máme nejvíc lumpů a podobně.
  -Ne.
 • 00:38:35 -Ale úžasný je,
  že tam vždycky musí být to nej!
 • 00:38:37 Musí tam být superlativ.
  My jsme prostě
 • 00:38:39 normální národ v Evropě,
  který má stejný procento toho,
 • 00:38:43 co se mu může líbit,
  stejný procento toho,
 • 00:38:46 za co se může stydět...
 • 00:38:47 Ale pan Prudký má tvrdá data.
  Jistě,
 • 00:38:50 ale já tomu rozumím úplně jinak.
  To je na tom pěkný.
 • 00:38:53 Že ta debata o těch hodnotách
  se vede pořád dokolečka
 • 00:38:57 a pořád je konstruujeme.
 • 00:38:59 Ale to, že si někdo dokáže
  udělat ze sebe legraci,
 • 00:39:02 je opravdu projevem síly.
 • 00:39:05 V tomto případě třeba ta Entropa
  byla indikátor toho.
 • 00:39:09 Ti Bulhaři to nepřežili,
  nepřekousli, my skoro ne taky.
 • 00:39:13 Zvlášť někteří, i třeba
  představitelé hlav státu a podobně.
 • 00:39:18 Prostě bylo to pro ně
  něco neuvěřitelně sprostého.
 • 00:39:21 Protože se bojí!
 • 00:39:23 Kdyby se nebáli,
  tak se té reflexe bát nebudou.
 • 00:39:26 Stejně jako se nebudou bát
  těch lidí navzájem.
 • 00:39:30 Ale v datech
  se opravdu ukazuje
 • 00:39:34 ten zvláštní ráz toho
  nacionalismu.
 • 00:39:37 Nechci v tomto smyslu
  nějak malovat čerta na zeď,
 • 00:39:40 ale ten problém multikulturnosti
  nezvládá Evropa nějak extra.
 • 00:39:44 A ona tu protiváhu
  toho budování superstrátu -
 • 00:39:48 žádná jiná vlastně není -
  tak na to se moc necítí.
 • 00:39:53 Dává tomu spíš tu
  formálně-byrokratickou podobu
 • 00:39:56 kvantifikující nebo schvalující.
 • 00:39:59 Ale ty obsahové věci jakoby šly
  stranou. Je to škoda.
 • 00:40:05 Kdybych chtěl být teď hodně
  obecný,
 • 00:40:08 tak vzpomenu na Mooreovy křivky
  a řeknu,
 • 00:40:11 že tady ta civilizace, tyto
  hodnoty, které představuje Evropa,
 • 00:40:17 a ta americko-evropská civilizace,
  tak tam je jasný hlavní proud,
 • 00:40:20 základní hodnota je,
  že to půjde!
 • 00:40:23 To je ta
  protestantská hodnota.
 • 00:40:25 "Když se do něčeho pustíme,
  že to půjde!"
 • 00:40:27 To nemají Indové a tak dál.
  To je prostě něco jinýho.
 • 00:40:30 Tak tohle se trochu
  přežívá.
 • 00:40:34 A my jsme tak bohatí
  a tak nafoukaní,
 • 00:40:37 že vlastně už nejsme dostatečně
  kritičtí vůči sobě samotným.
 • 00:40:43 Tím pádem na nás ti mladší,
  energičtější,
 • 00:40:46 o Číně ani nemluvím,
  s tou energií, která v nich je.
 • 00:40:53 Tady v Čechách už je ta skepse
  tak výrazná,
 • 00:40:56 jsme v tomto směru moc dobří,
  ale ten problém
 • 00:41:00 skutečně spočívá v tom,
  že my ten nacionalismus
 • 00:41:03 na jedné straně potřebujeme,
  abychom si sebe sami uvědomili.
 • 00:41:06 Ale s tím vtipem,
  s tím odstupem,
 • 00:41:08 že sami budeme kritičtí
  k sobě.
 • 00:41:11 Ale nesmíme se dostat
  do situace toho náckovství -
 • 00:41:13 vidíte, už jsme u toho tématu,
  toho problému,
 • 00:41:16 že budeme nacionalisty
  ve smyslu toho "nic než národ".
 • 00:41:21 Pane Komárku, tady jsme před chvílí
  mluvili o humoru.
 • 00:41:25 Někdo si myslí,
  že humor je známka síly,
 • 00:41:27 někdo si zase myslí,
  že to je známka skepse.
 • 00:41:30 Co si myslíte vy?
  Co si myslíte o českého humoru?
 • 00:41:34 Spíš té síly, ale ono to
  s tou skepsí má taky něco.
 • 00:41:38 Koneckonců sebestřednost,
  která nezná ani kapku skepse,
 • 00:41:43 je trochu smutná.
 • 00:41:47 Kapka sebepochybnosti je vlastně
  to, co liší lidi od zvířat.
 • 00:41:51 Takový krocan nemá o sobě samém
  ani stopu pochybností.
 • 00:41:56 Jak to víte?
  Tak myslím si to.
 • 00:41:59 To ale nevíme.
  S jistotou to vědět nemůžeme,
 • 00:42:03 ale s jistotou
  nemůžeme vědět ani to,
 • 00:42:05 co se odehrává
  v jiných lidech.
 • 00:42:09 Ale řekněme,
  že jsem strávil se zvířaty,
 • 00:42:11 i s krocany, dost času,
  abych je měl trochu prokouknuté.
 • 00:42:18 Sice jiný spolukrocani
  ho můžou štvát
 • 00:42:22 nebo nenajde k jídlu to,
  co by chtěl,
 • 00:42:25 ale v podstatě nemá
  o své vlastní hodnotě stopu pochyb.
 • 00:42:30 To my máme.
  Tím humorem se to taky projevuje.
 • 00:42:34 Ale někdy nám možná chybí
  i to,
 • 00:42:38 že bychom se vlastně měli
 • 00:42:42 ve vědomí
  vlastního významu posilovat.
 • 00:42:45 A to jinak než jenom tím,
  že jsme nejlepší.
 • 00:42:48 Ať už
  nejkrásnější a nejzdravější,
 • 00:42:52 nebo máme tady největší
  gaunery a nejvíc udavačů.
 • 00:42:57 Ona vesnička v Třeboňské pánvi,
  z níž pochází známý zrádce Čurda,
 • 00:43:03 který udal atentátníky
  na Heindricha,
 • 00:43:07 by se jistě mohla nadýmat
  pýchou,
 • 00:43:11 protože tolik tak významných
  podrazáků nepřinesla
 • 00:43:16 ani velká a významná města.
 • 00:43:18 Když už jste mluvil
  o těch zvířatech,
 • 00:43:21 o tom,
  jak jste trávil život s krocany,
 • 00:43:23 nepřipadá vám zvláštní,
  že máme ve znaku lva jako Češi?
 • 00:43:27 Vypovídá to něco
  o našich hodnotách,
 • 00:43:29 které bychom rádi měli
  nebo které máme?
 • 00:43:34 Máme ve znaku zvíře,
  které u nás nikdy nežilo.
 • 00:43:37 A to ani v poměrně
  daleké geologické minulosti.
 • 00:43:42 Ono to taky není tak zvláštní,
  koneckonců to má ve znaku
 • 00:43:45 britské impérium.
 • 00:43:49 Ale naprosto bizardní
  je náš státní znak jako celek.
 • 00:43:54 Tolik živočichů
  a s tolika chvosty
 • 00:43:57 nemá naprosto žádný stát,
  o kterém bych věděl.
 • 00:44:04 -Já bych vás, s dovolením,
  doplnil.
 • 00:44:07 To je skvělý, co říkáte.
 • 00:44:09 Ale každopádně je tam
  ještě jeden fenomén,
 • 00:44:11 který bych nepodceňoval
  s tím humorem.
 • 00:44:14 Je to i určitá dávka
  cynismu.
 • 00:44:17 Já budu vyprávět krátký příběh,
  zkrátím to.
 • 00:44:20 21. srpna 1968 nás Sovětský svaz
  osvobodil od svobody. Tak.
 • 00:44:27 Já jsem jel sedmnáctkou
  z Podolí,
 • 00:44:29 tenkrát jsem studoval
  práva na Karlově univerzitě.
 • 00:44:33 Ta tramvaj byla nabytá, seděli
  lidi, viselo se na klandru.
 • 00:44:38 A přede mnou takový děda
  kouká ven,
 • 00:44:41 my jsme všude viděli ty tanky
  jeden za druhým, kilometry tanků.
 • 00:44:46 Všichni byli bledí, zasmušilí...
  -Těšili se na večeři.
 • 00:44:51 -A tady ten děda se usmíval.
  A já jsem se neudržel a říkám:
 • 00:44:57 "Dědo, to je sranda, viďte?"
  A on se na mě podíval a říká:
 • 00:45:01 "Mladý pane, kolik je vám let?"
  A já povídám: "22, dědo."
 • 00:45:06 On povídá: "A víte, kolik je mně?
  Mně bylo předevčírem 98.
 • 00:45:09 Mladý pane,
  vy tomu nebudete věřit,
 • 00:45:12 ale já jsem dnes
  po čtrnáctý osvobozenej."
 • 00:45:16 Já jsem se chtěl ještě zeptat
  pana Raka
 • 00:45:19 na tu známou definici
  od Heidricha,
 • 00:45:21 že Češi jsou smějící se bestie.
  -To řekl Frank.
 • 00:45:26 Tak my se možná mylně učíme,
  že to říkal,
 • 00:45:29 ale nakonec je to jedno.
 • 00:45:31 Naopak, on proti tomu byl!
  Nakonec je to jedno.
 • 00:45:34 Ale je to vyznamenání?
  Já nevím.
 • 00:45:37 Jednak si myslím,
  že to patří mezi ty slavný výroky,
 • 00:45:39 který nikdy nebyly
  řečený.
 • 00:45:41 Vyskytují se
  pouze v učebnicích.
 • 00:45:43 Ale víte,
  co jsem tím myslel.
 • 00:45:46 Je mi to jasný.
  "Smějící se bestie."
 • 00:45:48 Říká se,
  že smích je zbraní otroka.
 • 00:45:51 Jde skutečně o to,
  jak se na to podíváte.
 • 00:45:53 Prostě ta stará přirovnání:
 • 00:45:56 "Máme ještě půl lahve,
  to je bída."
 • 00:45:58 "Je to fajn,
  máme ještě půl lahve."
 • 00:46:00 Poloplná - poloprázdná.
 • 00:46:02 Prostě u těch hodnot
  a u charakterových vlastností
 • 00:46:04 platí,
  jak to budeme brát.
 • 00:46:06 My jsme prostě ti,
  kteří se předbíhají
 • 00:46:09 a nebo ovládáme skvěle
  umění přežít.
 • 00:46:11 Umíme se postavit
  a nebo jsme sebevrazi?
 • 00:46:14 -On nám tak Heindrich
  hlavně řekl,
 • 00:46:17 že Čechům se má dát pivo,
  jídlo a buřty a budou hákovat.
 • 00:46:23 Když se ohlédnete teď
  za těmi 21 lety.
 • 00:46:27 Vznikly tady nějaké hodnoty?
 • 00:46:30 Nějaké české hodnoty
  důležité třeba pro budoucnost?
 • 00:46:35 Já bych tady na to přímo
  odpověděl.
 • 00:46:38 Řekl bych,
  že nejenom vznikly,
 • 00:46:40 ony se prohlubovaly
  a jsou svým způsobem fenomenální
 • 00:46:43 a ve světě jedinečné.
 • 00:46:45 My jsme během kratičké doby
  dokázali dohonit,
 • 00:46:48 a to nejen hospodářsky,
  vyspělý západní státy.
 • 00:46:53 Nejen, že jsme je
  i demokraticky dohonili...
 • 00:46:58 A které máte na mysli?
  Všechny.
 • 00:47:01 -Maďarsko taky.
  -Maďarsko nebylo demokratický.
 • 00:47:03 Demokratická byla
  Spolková republika Německo,
 • 00:47:05 Francie, Holandsko, Belgie,
  Velká Británie.
 • 00:47:08 My
  dnes máme tolik svobody,
 • 00:47:10 že by nám ji kdejaký Angličan
  záviděl.
 • 00:47:13 Ta svoboda se prohlubuje dál,
  ta demokracie jde pořád dál...
 • 00:47:16 To je váš názor.
  A co ostatní?
 • 00:47:19 Jsou tady nějaké hodnoty?
  Ta svoboda,
 • 00:47:23 která se tady uhnízdila,
  má se svobodou
 • 00:47:26 strašně málo společného.
 • 00:47:29 Ta svoboda je většinou
  bez odpovědnosti.
 • 00:47:32 To znamená, že je to spíš
  představa,
 • 00:47:34 že svoboda je,
  že se může dělat co chce.
 • 00:47:36 To znamená spíš anarchie.
 • 00:47:38 A proniká to do všech oblastí
  toho rozhodování.
 • 00:47:42 To je bohužel posun,
  který je podle mého názoru
 • 00:47:45 silnější než jakékoliv
  jiné pojetí svobody.
 • 00:47:48 To, co tady vzniklo nového
  jsou skutečně,
 • 00:47:51 dokonce i některé pojmy.
 • 00:47:54 Tunelling je dneska ve světě
  používaný termín,
 • 00:47:57 který vstoupil
  do angličtiny z češtiny
 • 00:48:01 a nejsou to ti tuneláři,
  já jsem léta pracoval v Metrostavu,
 • 00:48:05 to je něco jiného.
  Ne tito tuneláři.
 • 00:48:08 Nýbrž ti čeští tuneláři,
  kteří tímto způsobem
 • 00:48:11 obohatili dokonce světový
  slovník.
 • 00:48:14 Ale zdaleka to nejsou
  jenom tyto hodnoty.
 • 00:48:16 Je tady jedna hodnota,
  o které je potřeba říct,
 • 00:48:20 že je opravdu velmi slibná
  a perspektivní.
 • 00:48:22 Ano,
  nejvíc rostoucí resort v této zemi
 • 00:48:25 je resort
  občanského sektoru.
 • 00:48:28 Je tady kolem
  90 tisíc občanských sdružení,
 • 00:48:32 o kterých si můžeme myslet,
  co chceme,
 • 00:48:34 ale to jsou místa,
  kde se lidé učí rozhodovat
 • 00:48:36 sami za sebe, učí se vzít
  nějakou věc sami za sebe
 • 00:48:40 do vlastních rukou
  a odpovídat za ně!
 • 00:48:43 A tam se učí té svobodě.
 • 00:48:45 My se jí nikdy neučili, nikde!
  Protože nebylo kde.
 • 00:48:49 Jan Sokol říká,
  že svoboda je danost.
 • 00:48:51 Ne, svoboda je dispozice,
  my se s ní rodíme!
 • 00:48:55 A jestli to budeme umět nebo ne,
  to se musíme naučit.
 • 00:48:57 Nikdy jsme se to neučili.
 • 00:48:59 A tady to je to místo,
  kde se to učit dá.
 • 00:49:02 Čili tady ta iniciativa
  je nová hodnota,
 • 00:49:05 která bývávala kdysi,
  ale ona vyrostla a vykvasila.
 • 00:49:09 Takže aspoň něco,
  občanský sektor.
 • 00:49:11 My jsme se pokusili
  udělat inventuru hodnot,
 • 00:49:14 českých národních hodnot.
  Byl to pokus.
 • 00:49:16 Já vám děkuji, že jste přišli,
  děkuji našim divákům,
 • 00:49:18 že vydrželi až doteď.
 • 00:49:20 Přeji příjemný nový rok!
  Hezký nový rok.
 • 00:49:37 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související