iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 12. 2010
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

44 hlasů
4279
zhlédnutí

Kontexty

Opustím-li tě, zahyneš aneb Odchod českých lékařů

50 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kontexty - Opustím-li tě, zahyneš aneb Odchod českých lékařů

 • 00:00:14 Hezký dobrý večer,
  milí diváci.
 • 00:00:16 Vítejte v pořadu s názvem
  Kontexty.
 • 00:00:18 Zveme si do studia osobnosti,
  které nám pomáhají
 • 00:00:20 uvádět věci do patřičných
  souvislostí, tedy do kontextů.
 • 00:00:24 A dnešní díl jsme nazvali:
 • 00:00:26 Opustím-li tě, zahyneš
  aneb Odchod českých lékařů.
 • 00:00:31 Našimi hosty jsou:
 • 00:00:33 Bývalý slovenský ministr
  zdravotnictví a dnes poradce
 • 00:00:35 ministra financí Kalouska,
  Rudolf Zajac.
 • 00:00:38 Dobrý večer.
  Dětský chirurg
 • 00:00:40 z Fakultní nemocnice Na Bulovce,
  předseda sdružení Mladí lékaři,
 • 00:00:44 Martin Švestka.
  Dobrý večer.
 • 00:00:46 Ředitel Fakultní nemocnice
  v Hradci Králové, Roman Prymula.
 • 00:00:50 Dobrý večer.
 • 00:00:52 A dále:
  profesor Vladimír Beneš,
 • 00:00:54 přednosta Neurochirurgické kliniky
  Ústřední vojenské nemocnice.
 • 00:00:57 Dobrý večer.
  Peter Múdri, dětský onkolog
 • 00:01:00 z Fakultní dětské nemocnice Brno.
  Dobrý večer.
 • 00:01:04 A otorinolaryngolog
  Martin Tichý
 • 00:01:07 z bavorského Weidenu.
  Dobrý večer.
 • 00:01:10 Více než čtvrtina
  nemocničních lékařů
 • 00:01:12 v této zemi podepsala záměr
  podat výpověď k Novému roku.
 • 00:01:15 Pane doktore Švestko,
  vy jste nemocniční lékař,
 • 00:01:19 podepsal jste stejný záměr?
 • 00:01:20 Ano,
  podepsal jsem stejný záměr.
 • 00:01:22 Můžete nám ve stručnosti
  vysvětlit - proč?
 • 00:01:25 Myslím si,
  že to je jediná účinná forma,
 • 00:01:28 jak mohou lékaři upozornit
  naši veřejnost na to,
 • 00:01:31 že české zdravotnictví
  se nachází v krizi.
 • 00:01:34 Možná z pohledu občanů v krizi
  latentní,
 • 00:01:37 ale z našeho pohledu
  už je to opravdová krize.
 • 00:01:40 Pane Múdri,
  vy jste také podepsal
 • 00:01:42 připravenost k podání výpovědi?
  Nebo dokonce samotnou výpověď?
 • 00:01:45 Ano,
  připravenost jsem podepsal.
 • 00:01:48 A jak to bude s výpovědí?
  Váháte ještě nebo už ne?
 • 00:01:54 Samozřejmě,
  že ještě váhám.
 • 00:01:56 Respektive s kolegy
  tu situaci probíráme.
 • 00:01:58 A protože je to
  celostátní výzva,
 • 00:02:01 tak nemá smysl,
  aby jednotlivý lékař dával výpověď.
 • 00:02:03 Musí to být pokud možno
  soustředěně na těch 13 bodů výzvy
 • 00:02:08 uděláno tak,
  aby to podepsal tým lékařů.
 • 00:02:12 Jinak se ten smysl výzvy
  ztrácí.
 • 00:02:15 Vy říkáte 13 bodů výzvy.
 • 00:02:17 To znamená,
  že vy v tom vašem postoji
 • 00:02:20 zohledňujete především
  akci Lékařského odborového svazu
 • 00:02:23 a hnutí
  Děkujeme, odcházíme.
 • 00:02:25 Je to tak?
  Přesně tak.
 • 00:02:28 Já bych, s dovolením, skočil,
  pane profesore.
 • 00:02:31 Vy jste asi podobnou připravenost
  k výpovědi nepodepsal. Nebo ano?
 • 00:02:34 Ne, nepodepsal.
  Opravdu ne.
 • 00:02:36 A nějak mě ani nenapadlo
  nad tím uvažovat,
 • 00:02:41 protože to považuji
  za nemístné časem
 • 00:02:44 i nemístné povahou té akce.
 • 00:02:46 Ale někteří jiní profesoři
  lékařství tu akci podporují.
 • 00:02:49 Například profesor Pafko.
  Možná profesor Pafko,
 • 00:02:52 možná ještě někdo jiný,
  ale já si opravdu nemyslím,
 • 00:02:56 že v současné době je ta správná
  chvíle,
 • 00:02:59 kdy bychom se měli prát
  o své platy
 • 00:03:02 a kdybychom se měli drát
  o nějaké takovéto drastické změny,
 • 00:03:05 protože ten strach,
  jak se neustále mluví
 • 00:03:10 o krizi ve zdravotnictví,
  tak to je spíš pláč nad tím,
 • 00:03:15 že to zdravotnictví
  spíš nemusí být tak extenzivní
 • 00:03:19 a tak kvantitativně veliké.
 • 00:03:21 A vůbec už se nemluví o kvalitě
  toho zdravotnictví.
 • 00:03:24 A to jsou nesouměřitelné pojmy,
  které dost často
 • 00:03:26 mohou být v protikladu.
 • 00:03:28 Takže svým způsobem
  bych ani třeba
 • 00:03:31 odchod některých lékařů
  nebo zmenšení počtu
 • 00:03:34 některých zdravotnických
  zařízení
 • 00:03:36 vůbec nepovažoval
  za žádnou tragedii.
 • 00:03:38 A naopak si myslím,
  že koncentrace
 • 00:03:40 do silnějších institucí v menším
  počtu by byla přínosnější.
 • 00:03:45 Jak pro kvalitu péče, tak pro
  finanční náklady a kýženou péči.
 • 00:03:52 Pane řediteli Primulo,
  vy podporujete
 • 00:03:55 nebo přinejmenším chápete požadavky
  mladých organizovaných lékařů?
 • 00:04:00 Ať už Děkujeme, odejděte,
  nebo mladých lékařů,
 • 00:04:03 které zde prezentuje
  Martin Švestka?
 • 00:04:06 Tak ono to je
  samozřejmě složitější.
 • 00:04:10 Já naprosto souhlasím s tím,
  co tady pan profesor Beneš
 • 00:04:13 před chvílí říkal.
 • 00:04:15 To znamená - to,
  co je naším velkým problémem,
 • 00:04:19 jakási optimalizace sítě,
  jsme asi předimenzováni.
 • 00:04:21 Na druhou stranu možná jsem
  jedním z mála ředitelů nemocnic,
 • 00:04:24 kdy ten vlastní fakt a cíl
  této akce v podstatě podporuji.
 • 00:04:27 Na druhou stranu si myslím,
  že časově to není
 • 00:04:30 úplně vhodný okamžik,
  protože v tuto chvíli
 • 00:04:33 jsme na jakémsi ekonomickém
  rozcestí.
 • 00:04:36 A druhá věc - tak,
  jak je to formulováno,
 • 00:04:38 to znamená,
  že je to jakási násilná akce,
 • 00:04:41 tak toho já nejsem velkým
  přívržencem.
 • 00:04:43 A v podstatě si myslím,
  že by mělo dojít
 • 00:04:46 k nějakým jednáním, než dojdeme
  na takovéto "lámání chleba".
 • 00:04:49 Na druhé straně je třeba
  si uvědomit,
 • 00:04:51 že za těch 20 let
  tady skutečně byly
 • 00:04:54 jenom sliby
  a nikam se to neposunulo.
 • 00:04:56 Takže z tohoto úhlu pohledu
  já chápu,
 • 00:04:59 že ta akce vygradovala tam,
  kam vygradovala.
 • 00:05:01 Ale určitě je to problém
  a budeme se muset k tomu postavit.
 • 00:05:05 Pane Múdry,
  jak vám zní ten argument,
 • 00:05:07 že teď není doba na takovéto
  akce?
 • 00:05:10 To je v té výzvě popsáno celkem
  přesně.
 • 00:05:12 Otázka platu
  je až na 5. místě
 • 00:05:14 z několika bodů
  a vůbec není klíčová.
 • 00:05:17 Klíčové je udělat pořádek
  v segmentu péče,
 • 00:05:20 který je nabízen relativně
  kvalitně,
 • 00:05:23 jsou na to ukazatele,
  které existují.
 • 00:05:26 Samozřejmě jsou podobory,
  obory, které jsou specializované,
 • 00:05:28 centralizované.
  To už se děje dnes.
 • 00:05:31 Ta optimalizace,
  pokud na ni pan profesor Beneš
 • 00:05:33 narážel,
  tak v centových oborech je.
 • 00:05:37 A ty ostatní obory,
  které jsou pacientům k dispozici,
 • 00:05:41 i nám všem, ve větší míře,
  než si někdo myslí,
 • 00:05:45 tak si myslím,
  že je to pouze výhoda.
 • 00:05:48 Protože pokud budeme
  za péči dojíždět dále,
 • 00:05:52 i když ten odborník tam je,
  tak já se ptám:
 • 00:05:54 "Proč bych měl
  jet 50 kilometrů vedle,
 • 00:05:59 když ten doktor tam dneska
  sedí
 • 00:06:02 a dneska mě na ambulanci vyšetřil
  a ošetřil."
 • 00:06:04 Nemyslím si,
  že by někdo z pacientů
 • 00:06:06 chodil do nemocnice zbytečně.
 • 00:06:08 Pane doktore Zajaci,
  víte o nějaké nemocnici
 • 00:06:11 v České republice,
  která by mohla být ohrožena,
 • 00:06:13 co se týče jejího fungování
  v případě,
 • 00:06:16 že by odešli lékaři tak,
  jak signalizují?
 • 00:06:20 (mluví slovensky) O žádné konkrétně
  nevím a ani vědět nemůžu,
 • 00:06:23 protože dnes je čas,
  kdy podávají výpovědi,
 • 00:06:27 a realizace těch výpovědí
  bude až
 • 00:06:31 někdy v prvním čtvrtletí
  následujícího roku.
 • 00:06:34 Bude se předpokládat,
  že právě ty
 • 00:06:36 menší nemocnice městské
  a menší budou více ohroženy.
 • 00:06:39 Ale chtěl bych říct nějaká data,
  abychom tu diskuzi
 • 00:06:43 měli v nějaké poloze.
 • 00:06:46 V první řadě je třeba říct,
  že české zdravotnictví,
 • 00:06:51 když musím trochu mluvit
  za ministerstvo financí,
 • 00:06:55 tak i chápejte -
  ročně absolvuje lékařské fakulty
 • 00:06:59 kolem 800 až 900 lidí.
 • 00:07:02 Víme, že tolik pracovních míst
  neumíme ročně připravit.
 • 00:07:06 To znamená, že část lidí
  nám hned odchází.
 • 00:07:09 Z veřejných zdrojů vystudují,
  ale v podstatě v den promoce
 • 00:07:12 se sbalí a jdou na zkušenou na rok,
  na dva, na pět.
 • 00:07:16 To je fakt,
  který je všude v Evropě možný.
 • 00:07:20 Je to pohyb.
  Očekává se pohyb pacientů
 • 00:07:22 ze Západu na Východ,
  očekává se pohyb lékařů
 • 00:07:25 z Východu na Západ.
  To je fakt,
 • 00:07:28 za který trochu vděčíme
  i 17. listopadu.
 • 00:07:31 A druhý faktor,
  který je třeba říct,
 • 00:07:36 je tady několik argumentů,
  které jsou vážné,
 • 00:07:39 a které je třeba respektovat.
 • 00:07:41 To ani nemá význam.
  A nejsou to jen platové argumenty.
 • 00:07:45 Já dobře rozumím hlavně problémům
  s postgraduální přípravou.
 • 00:07:49 Myslím si,
  že není šťastně provedena.
 • 00:07:51 Myslím si,
  že nebyla doceněna kvalita
 • 00:07:53 českého zdravotnictví
  v praktické oblasti.
 • 00:07:56 A bylo rozbité docela dobře
  fungující
 • 00:07:59 další vzdělávání,
  které je klíčové.
 • 00:08:02 Protože mladý lékař,
  dokud nezíská atestaci,
 • 00:08:05 nebo ji získá
  za dost často obtížných
 • 00:08:08 i pro život nepříjemných
  podmínkách,
 • 00:08:11 tak ještě tím lékařem
  ani není.
 • 00:08:13 To je rozdíl
  mezi jinými profesemi.
 • 00:08:15 Pane doktore, kdo to ale rozbil,
  když říkáte, že bylo rozbito?
 • 00:08:18 Tak doba. Je to 20 let.
  Učíme se všichni.
 • 00:08:22 Já nemluvím o konkrétním viníkovi,
  mluvím o výsledku.
 • 00:08:24 Výsledek dnes je,
  a možná že vzhledem k tomu,
 • 00:08:27 že to je
  zástupce mladých lékařů,
 • 00:08:29 že je to trochu jiné
  než Lékařský odborový klub.
 • 00:08:31 Možná je třeba o tom postgraduálním
  studiu něco říct,
 • 00:08:34 protože tam je
  jeden z klíčů k nespokojenosti.
 • 00:08:37 Nezávisle na tom, jestli podepisují
  nebo nepodepisují výpovědi.
 • 00:08:42 A třetí argument, aby ta diskuse
  byla trochu zajímavější,
 • 00:08:46 je, že si musíme něco říct
  o efektivitě.
 • 00:08:50 To znamená, jestli zdroje,
  které alokujeme do zdravotnictví,
 • 00:08:54 kterých není málo
  a jsou velmi vzácné,
 • 00:08:57 jestli dostatečně efektivně
  využíváme.
 • 00:09:01 Teď zase nemluvím o tom,
  čí je to vina.
 • 00:09:03 A jsou nebo nejsou?
 • 00:09:05 Pro Českou republiku,
  bohužel,
 • 00:09:07 platí jedno pravidlo,
  které je trochu smutné.
 • 00:09:09 Česká republika využívá
  svoje zdroje asi na 80%.
 • 00:09:12 Z koruny působí 20 haléřů jinde,
  než by mělo.
 • 00:09:15 V neefektivitě,
  ve špatné produktivitě práce,
 • 00:09:18 zdvojených vyšetřeních,
  zdvojených léčeních.
 • 00:09:22 Když to řekneme lidsky -
  v nějakých reklamacích,
 • 00:09:24 které základní obor nezvládl.
 • 00:09:28 To by nebyla tak špatná
  zpráva.
 • 00:09:30 Špatná zpráva je,
  že za posledních 10 let
 • 00:09:32 se efektivita nezvýšila
  jako jedna z mála v Evropě.
 • 00:09:35 Jiné země, hlavně ty tranzitivní,
  zvyšují efektivitu.
 • 00:09:38 Samozřejmě za různých,
  někdy i velmi obtížných situací,
 • 00:09:43 za různých, někdy i neporovnatelně
  horších mzdových podmínek.
 • 00:09:48 A úkolem vlády je
  vytvořit takové podmínky,
 • 00:09:54 aby vzrostla efektivita,
  která s sebou logicky
 • 00:09:56 přinese i lepší postavení
  lékařů,
 • 00:09:58 jejich lepší platy,
  důstojnější postavení a tak dále.
 • 00:10:00 A málo se mluví
  o efektivitě systému.
 • 00:10:03 Víc se mluví o některých věcech,
  které jsou vytržené z kontextu.
 • 00:10:07 Proto jsou ty změny potřebné
  a proto by tato vláda
 • 00:10:10 měla ty reformy udělat.
 • 00:10:12 Já jsem tam slyšel
  "ministerstvo financí".
 • 00:10:15 Dokonce bych řekl,
  že jsem chvílemi slyšel i TOP 09.
 • 00:10:18 Pane doktore Švestko,
  vy jste chtěl reagovat.
 • 00:10:21 Já jsem chtěl reagovat pouze
  na ty počty absolventů v ČR.
 • 00:10:24 Za posledních 5 let klesly
  o celou stovku.
 • 00:10:27 Minulý rok to bylo nějakých
  778 absolventů
 • 00:10:31 lékařských fakult v ČR.
 • 00:10:34 A ještě bych chtěl doplnit
  k tomu vzdělávání.
 • 00:10:36 Tady musím souhlasit
  s panem doktorem Zajacem.
 • 00:10:39 Ten systém byl rozbit,
  ale byl rozbit ze dvou hledisek.
 • 00:10:43 Byl rozbit
  z hlediska formálního.
 • 00:10:46 To znamená, že předpisy,
  které toto vzdělávání upravovaly,
 • 00:10:49 ho učinily mnohem obtížnějšími
  a hlavní finanční tíhu
 • 00:10:52 toho vzdělávání přenesly právě
  na absolventy lékařských fakult.
 • 00:10:58 A ten druhý fakt, který souvisí
  i s tou akcí Děkujeme, odcházíme,
 • 00:11:02 je ten fakt,
  že dnes v ČR není pro absolventy
 • 00:11:07 ani pro starší lékaře
  motivující
 • 00:11:10 pracovat v lůžkových zařízeních
  v nemocnicích.
 • 00:11:13 A to mělo za následek,
  ne ve fakultních centrech,
 • 00:11:16 jako je tady například
  u pana profesora Beneše,
 • 00:11:19 ale hlavně v menších nemocnicích
  to,
 • 00:11:22 že erudovaní lékaři
  ve středních letech,
 • 00:11:25 kteří měli motivaci
  těm mladým lékařům něco předávat,
 • 00:11:28 odešli do privátní sféry
 • 00:11:30 a ti nám v tom vzdělávání
  velice chybí.
 • 00:11:32 Takže já, když mluvím s kolegy
  z těch menších nemocnic,
 • 00:11:35 tak oni si právě stěžují
  na to,
 • 00:11:37 že ti starší přepracovaní
  kolegové
 • 00:11:40 už nemají zájem a nemají ani chuť
  jim něco předávat.
 • 00:11:43 A já tomu rozumím.
 • 00:11:44 Pane doktore Tichý,
  vy jste začínal v Praze Motole...
 • 00:11:49 Začínal jsem v Uherském Hradišti.
  Omlouvám se.
 • 00:11:52 Ale několik let jste strávil
  v Motole a teď jste v Bavorsku.
 • 00:11:54 Co vás přivedlo k odchodu
  do Německa?
 • 00:11:57 Co mě přivedlo k odchodu
  do Německa?
 • 00:12:00 Především jsem odcházel
  za zkušenostmi.
 • 00:12:04 A sám jsem netušil,
  že nakonec se usadím ve Weidenu,
 • 00:12:07 nebo někde v Bavorsku,
  a že tam také zůstanu.
 • 00:12:12 Reagoval bych na pana doktora
  Zajace.
 • 00:12:14 "Vystudovali za veřejné peníze".
  To je takové téma,
 • 00:12:18 které se často klade emigrantům
  za vinu.
 • 00:12:23 "Vystudovali za veřejné peníze
  a odešli."
 • 00:12:27 Měli bychom být rádi,
  že lékaři odcházejí
 • 00:12:30 a vrací se se zkušenostmi.
 • 00:12:32 Že se ne všichni vrátí,
  to se stává,
 • 00:12:34 protože jim nabídnou lepší
  podmínky.
 • 00:12:37 Někdo má štěstí, usadí se tam,
  někdo se vrací
 • 00:12:41 bohatší o nové zkušenosti.
  -Já jsem to nekritizoval.
 • 00:12:47 Ani to nemohlo být nějaké
  pejorativní ani urážející.
 • 00:12:50 Já jenom konstatuji,
  že vystuduje z veřejných zdrojů,
 • 00:12:53 odejde, vrátí se, nevrátí se,
  takový je svět.
 • 00:12:55 Tak to dnes funguje.
  -Tak je to v pořádku.
 • 00:12:59 Když tady Martin Švestka
  hovořil o tom,
 • 00:13:02 že chybí taková ta
  střední generace lékařů
 • 00:13:05 v nemocničních zařízeních,
  jak je to ve Weidenu?
 • 00:13:09 Já už jsem střední generace.
  Včera jsem se setkal
 • 00:13:12 s jedním českým absolventem
  na chodbě, říkal,
 • 00:13:16 že je ve Weidenu několik měsíců,
  a že na chirurgickém oddělení
 • 00:13:23 ve Weidenu
  mají momentálně více českých lékařů
 • 00:13:26 než německých lékařů.
  To je fakt.
 • 00:13:30 Není to tak ve všech německých
  nemocnicích,
 • 00:13:32 je to dané polohou Weidenu,
  který leží
 • 00:13:35 přímo na plzeňské dálnici.
  Takže je to spíše výjimka.
 • 00:13:43 Promiňte,
  ještě jeden dotaz.
 • 00:13:45 Teď se tak mluví nebo píše
  o tom,
 • 00:13:48 že i jedním z důvodů
  třeba té akce lékařských odborů
 • 00:13:51 a avizovaných odchodů
  českých lékařů do Německa
 • 00:13:55 může být i to,
  že v Německu začíná platit
 • 00:13:58 vyhláška EU omezující přesčasy.
 • 00:14:01 Je v Německu
  zájem o české doktory?
 • 00:14:04 A pokud ano, tak v jaké míře
  a o jaké konkrétně?
 • 00:14:08 O čisté absolventy
  a nebo spíše o doktory,
 • 00:14:11 kteří už mají nějakou zkušenost?
 • 00:14:14 Myslím si, že o české doktory
  je v Německu zájem.
 • 00:14:17 Nemyslím si,
  že by bylo tak snadné
 • 00:14:20 najít pro každého lékaře místo
  odpovídající jeho kvalifikaci.
 • 00:14:25 To znamená, že jak absolventi
  mohou najít místo,
 • 00:14:28 ale není to tak snadné.
 • 00:14:32 Stejně tak zkušení lékaři,
  zkušení operatéři jsou žádaní.
 • 00:14:37 Míst je víc ve východní části,
  v bývalé DDR.
 • 00:14:42 V Bavorsku najít místo
  je určitě složitější.
 • 00:14:45 A platové podmínky jak se liší
  od českých?
 • 00:14:49 Jsou určitě lepší, v posledních
  letech se hodně zlepšily,
 • 00:14:54 protože východní Německo
  zareagovalo na odliv lékařů
 • 00:14:59 do západního Německa
  vyrovnáním platů lékařů
 • 00:15:03 ve vztahu k těm západním
  kolegům.
 • 00:15:07 Není to úplné vyrovnání,
  ale určitě se zlepšilo.
 • 00:15:11 Pan ředitel?
  Možná glosuji k tomu,
 • 00:15:15 jak tady padla otázka,
  kdo vlastně rozbil
 • 00:15:17 to postgraduální vzdělání.
  Já bohužel musím říct,
 • 00:15:20 že jsme si ho rozbili sami,
  protože svého času
 • 00:15:22 jsme poněkud servilně
  zareagovali na požadavek EU
 • 00:15:26 a ten požadavek
  nebyl naprosto tak absolutistický,
 • 00:15:30 jak jsme si tady vyložili.
 • 00:15:33 A my jsme měli asi jeden
  z nejlépe fungujících systémů.
 • 00:15:36 Byl tady 2stupňový systém.
 • 00:15:38 To znamená - mladý lékař získal
  určitou erudici.
 • 00:15:41 A když šel pak ve svém oboru
  dál,
 • 00:15:43 tak získal
  atestaci II. stupně.
 • 00:15:45 A my jsme to zrušili,
  protože jsme si mysleli,
 • 00:15:47 že nám EU nařizuje, abychom měli
  jednostupňový systém.
 • 00:15:50 A teď se snažíme vrátit
  někam zpátky.
 • 00:15:52 Ten mezikrok nebyl skutečně
  šťastný,
 • 00:15:54 protože tady se zavedlo
  takzvané 2leté povinné kolečko,
 • 00:15:58 což v těch menších specializacích,
  které neměly své vlastní kolečko,
 • 00:16:02 znamenalo,
  že odešli mimo svůj obor
 • 00:16:05 a po dvou letech
  se vrátili na svoji kliniku,
 • 00:16:07 kde chtěli nastoupit
  a z oboru neuměli vůbec nic.
 • 00:16:10 To znamená,
  že to třeba pro ty přednosty
 • 00:16:13 byla ztráta, protože oni
  ztráceli pracovní místo.
 • 00:16:15 A byla to ztráta
  i pro ty mladé lékaře,
 • 00:16:17 protože nebyli dostatečně erudováni
  v době,
 • 00:16:20 kdy to bylo potřeba.
  Takže teď doufám se to zlepší.
 • 00:16:22 Pan ministr
  podepsal novou vyhlášku
 • 00:16:24 a tady už to povinné kolečko
  nebude ani zdaleka tak dlouhé.
 • 00:16:27 A zadruhé
  tady bude více oborů.
 • 00:16:30 To znamená,
  ty malé obory se realizují.
 • 00:16:33 Ale pojďme ještě od té ztráty,
  o které jste hovořil,
 • 00:16:36 k potencionální ztrátě lékařů.
 • 00:16:38 Jak to vypadá konkrétně
  u vás v nemocnici?
 • 00:16:40 O Fakultní nemocnici
  v Hradci Králové
 • 00:16:42 před časem vyšla zpráva,
  že výpověď ohlásilo
 • 00:16:46 156 z 580 lékař.
  Reálně ji podalo 27.
 • 00:16:50 Jak je to teď?
  A máte zprávy o tom,
 • 00:16:52 kolik lidí vám odejde
  a co by to
 • 00:16:55 pro vaši nemocnici reálně
  znamenalo?
 • 00:17:00 Tak teď tady chvíli budu věštit
  z křišťálové koule,
 • 00:17:02 protože se nacházíme v době,
  kdy já fyzicky v ruce
 • 00:17:05 nemám žádnou z výpovědí.
 • 00:17:07 Nicméně podle různých signálů
  se ukazuje,
 • 00:17:09 že by to číslo
  mohlo být dramaticky vyšší
 • 00:17:11 než se původně uvažovalo.
  My jsme původně uvažovali
 • 00:17:14 o nějakých 60 výpovědích,
  dejme tomu.
 • 00:17:16 Teď to pásmo vidím
  někde mezi 100 až 300,
 • 00:17:19 jak se jednotlivé signály
  sbíhají.
 • 00:17:21 A to je číslo,
  které by nás samozřejmě
 • 00:17:24 mohlo značně hendikepovat.
  Co to je "značně hendikepovat"?
 • 00:17:28 Tím chci říct, že bychom mohli
  drasticky omezit provoz
 • 00:17:31 a v některých případech
  i některé kliniky zavřít,
 • 00:17:35 protože nás zajímá
  ne ani tak to absolutní číslo,
 • 00:17:38 jako spíše kumulace na jednotlivých
  odborných pracovištích.
 • 00:17:41 A dnes
  je celá ta akce orientována
 • 00:17:44 zejména na specialisty
  v oboru ARO,
 • 00:17:46 kteří jsou servisními
  pro operativu.
 • 00:17:49 A pokud dojde k tomu,
  že bychom měli,
 • 00:17:52 a my zatím máme předpoklad nějakých
  50% specialistů v tomto oboru,
 • 00:17:57 to znamená,
  že bychom dramaticky museli snížit
 • 00:18:02 operativu, zejména tu elektivní,
  to znamená tu, která je plánovaná.
 • 00:18:05 A veškerou tuto kapacitu bychom
  museli použít pro urgentní zákroky.
 • 00:18:09 Co by měl tady pan profesor,
  ředitel Prymula
 • 00:18:12 teď podle vás dělat?
  Neměl by například
 • 00:18:15 někam zatelefonovat
  na Ukrajinu nebo na Slovensko
 • 00:18:18 a shánět ARO specialisty?
 • 00:18:20 Svým způsobem
  to asi bude jediný možný krok,
 • 00:18:22 protože to pan ředitel
  říká zcela správně -
 • 00:18:25 ono nemusí odejít 8 tisíc doktorů,
  ono stačí 800,
 • 00:18:27 pokud to budou anesteziologové.
  Pak se ty nemocnice
 • 00:18:30 de facto zastaví
  a nezbylo by nám nic jiného,
 • 00:18:33 než se opravdu obrátit
  někam na východ.
 • 00:18:36 Ten obor má tu výhodu, že tam není
  moc třeba jazyková vybavenost.
 • 00:18:41 Stačí dusit?
  Tam se spíš spí.
 • 00:18:44 Takže tam to není
  tak problematické.
 • 00:18:47 A já nevím,
  co by pan ředitel plánoval,
 • 00:18:50 ale určitě by ta cesta na východ
  třeba byla
 • 00:18:52 a určitě bychom se museli
  tudy vydat.
 • 00:18:54 Protože to by se opravdu
  ty nemocnice mohly,
 • 00:18:57 když ne zastavit,
  tak určitě hodně zpomalit.
 • 00:18:59 Myslíte si,
  že by třeba slovenští lékaři
 • 00:19:01 měli třeba zájem teď jít
  do českých nemocnic?
 • 00:19:03 Už ne.
 • 00:19:05 -Myslím,
  že je potřeba se zeptat jich.
 • 00:19:08 Ale dovolte mi zareagovat.
  My nechceme,
 • 00:19:13 opravdu zavíráme oči před něčím,
  čemu se říká trh práce.
 • 00:19:17 A fakt je takový,
  funguje to tak všude,
 • 00:19:20 pokud je úzkým hrdlem
  anesteziolog,
 • 00:19:22 tak jednoduše musí vydělávat
  150 tisíc, abych ho neztratil.
 • 00:19:27 Místo toho mám míň úzkých hrdel,
  kde by to nemuselo být takové.
 • 00:19:29 To znamená,
  že se do nedá paušalizovat.
 • 00:19:33 Když bude velký tlak
  na dobré finanční ohodnocení
 • 00:19:35 anesteziologů,
  nebude to rychlé,
 • 00:19:38 ale všichni budou chtít být
  anesteziology.
 • 00:19:41 To znamená, to, proti čemu se tady
  zavedl největší boj,
 • 00:19:44 a to je proti jakémusi tabulkovému
  zařazování podle věku!
 • 00:19:50 Vždyť to, co bylo udělané
  a připravené - zrušme tabulky,
 • 00:19:55 nebo udělejme
  velmi flexibilní ty tabulky
 • 00:19:58 právě proto,
  abychom podpořili mladé
 • 00:20:00 a úzkoprofilové,
  aby ten ředitel nemocnice
 • 00:20:02 měl relativně dobré mzdové
  nástroje.
 • 00:20:05 Proti tomu jsme svedli boj,
  protože se lidé cítili ohrožení.
 • 00:20:08 Asi to bylo chybou výkladu
  a chybou pochopení.
 • 00:20:13 To znamená,
  pokud jsem manažer nemocnice
 • 00:20:17 a přijde za mnu profesor Beneš,
  tak mu povím:
 • 00:20:19 Vážený pane řediteli,
  já nemůžu pracovat
 • 00:20:22 za celou nemocnici,
  protože neoperuji.
 • 00:20:24 A neurochirurgie je většinou
  neodkladná, musí se dělat a hned!
 • 00:20:27 A drahá,
  protože je náročná na lidi,
 • 00:20:29 na personál, na přístroje.
 • 00:20:31 A dnes už i na všelijaké náhrady,
  které se používají.
 • 00:20:34 Tak potom jako ředitel nemocnice
  musím svému profesorovi
 • 00:20:37 zabezpečit průchodnost i na úkor
  jiných, když nemám jinou možnost.
 • 00:20:41 To znamená,
  že musím vážněji diferencovat mzdy.
 • 00:20:45 Garantuji vám,
  že proti diferenciaci míst
 • 00:20:47 v jednom zařízení
  vypukne největší boj.
 • 00:20:51 A většinou budou křičet
  ti slabší.
 • 00:20:53 Nemyslím finančně,
  ale ti pracovně slabší.
 • 00:20:57 V tom je ten klíč,
  kde se nedá vytrhnout
 • 00:20:59 jeden fakt z kontextu.
  Rozumím.
 • 00:21:04 Velice by mě zajímalo,
  co na tento názor
 • 00:21:06 řeknou dva zde přítomní lékaři,
  kteří jsou
 • 00:21:09 odhodláni dát výpověď,
  případně odejít.
 • 00:21:13 Když vám nabízí pan doktor Zajac
  diferenciaci platů,
 • 00:21:17 která by vám mohla pomoci
  ve vašem problému -
 • 00:21:20 jsou to kyselé hrozny,
  je to něco,
 • 00:21:22 na co vy nevěříte,
  co se nemůže stát?
 • 00:21:26 Odejdete stůj co stůj?
 • 00:21:29 Myslím, že ministerstvo
  dostalo k této výzvě
 • 00:21:32 jedinečný sociologický průzkum,
  který si nemusí ani platit.
 • 00:21:35 To, co jste řekl,
  samozřejmě nemusí platit paušálně,
 • 00:21:38 ale i v současné situaci existují
  nemocnice,
 • 00:21:40 ve kterých je klid, ve kterých se
  lékaři s ředitelem baví,
 • 00:21:44 komunikují spolu
  a dokáží tyto problémy -
 • 00:21:47 jak financování platů,
  což je možná až druhá věc,
 • 00:21:50 ale hlavně toku peněz v nemocnicích
  na jednotlivá zařízení kontrolovat.
 • 00:21:55 A dovedou je kontrolovat tak,
  že jsou spokojeni.
 • 00:21:58 30 kilometrů vedle je špitál,
  který má problémy s tím,
 • 00:22:01 že odejdou nejen lékaři ARO,
  odejdou chirurgové,
 • 00:22:04 odejdou internisté.
  Takže ten problém je opravdu
 • 00:22:07 v managementu
  jednotlivých zařízení,
 • 00:22:09 což je ovšem jenom jedna
  rovina.
 • 00:22:11 Jestliže si to vybere jeden
  management,
 • 00:22:13 tomu druhému asi nezbude.
 • 00:22:15 Takže zřejmě je problém
  i někde jinde.
 • 00:22:19 A ten první bod výzvy -
  nízký podíl HDP na zdravotnictví
 • 00:22:22 je jedním z klíčových.
 • 00:22:24 Ještě vy.
  Já jsem na to chtěl reagovat.
 • 00:22:27 Souhlasím se slovy kolegy,
  že tržní mechanismus,
 • 00:22:33 který tady představil
  pan doktor Zajac se mi líbí,
 • 00:22:36 ale bohužel naše zdravotnictví
  nefunguje na tržním mechanizmu,
 • 00:22:39 proto si myslím,
  že to je trošku problematické.
 • 00:22:43 Ta další věc, jak tady bylo řečeno,
  je, že je to určitým způsobem
 • 00:22:46 otázka toho managementu
  nemocnic. Je.
 • 00:22:51 A je to i otázka naše.
  My jsme poslední léta
 • 00:22:54 nebyli prioritou managementu
  nemocnic,
 • 00:22:56 personální otázky nebyly
  prioritou.
 • 00:22:59 Prioritou bylo dovybavit
  ta pracoviště,
 • 00:23:01 zlepšit infrastrukturu
  těch nemocnic.
 • 00:23:03 Lékaři s tím souhlasili,
  protože byli rádi,
 • 00:23:06 že můžou pracovat
  co nejmodernějším způsobem,
 • 00:23:09 používat nejmodernější farmaka
  a nejmodernější možnost léčby.
 • 00:23:13 A samozřejmě byli spokojeni
  i pacienti.
 • 00:23:15 Teď možná nastává ta fáze,
  že tou prioritou
 • 00:23:19 se stávají zdravotníci,
  kteří jsou tím úhelným kamenem
 • 00:23:23 k systému, to asi nebude
  nikdo zpochybňovat.
 • 00:23:27 Záleží,
  kdo vám bude indikovat operaci,
 • 00:23:29 kdo vám bude indikovat vyšetření
  a tak dále.
 • 00:23:32 A záleží na jeho erudici.
 • 00:23:34 A my jsme se ta poslední léta
  nedokázali ozvat,
 • 00:23:36 nedokázali jsme říct, že my tam
  taky v těch nemocnicích jsme.
 • 00:23:41 A taky je potřeba na nás
  myslet.
 • 00:23:44 Byli jsme rádi, že naše pracoviště
  získávají lepší vybavení,
 • 00:23:47 máme lepší možnosti preskripce léků
  a tak dále.
 • 00:23:50 Pane profesore,
  máte taky takový pocit?
 • 00:23:53 Že se investuje do léků,
  přístrojů
 • 00:23:55 a lékaři přicházejí
  až v druhé řadě?
 • 00:23:58 Já si myslím,
  že je to správné.
 • 00:24:01 Ono se relativně snáz
  koupí drahá mašina,
 • 00:24:04 než-li se sežene dobře vzdělaný
  lékař.
 • 00:24:07 To už nebývá tak snadné.
 • 00:24:09 A to, co říkal pan doktor Moudrý
  o té koncentraci,
 • 00:24:11 tak to konečně byl trend posledního
  roku, dvou,
 • 00:24:15 kdy se ministerstvo
  opravdu začalo snažit
 • 00:24:17 tohle trochu říct
  a trochu koncentrovat.
 • 00:24:21 Alespoň ty drahé obory.
 • 00:24:23 To jsou třeba
  kardio-cerebro-vaskulární centra.
 • 00:24:27 Takže tam tudy cesta vede.
  A ono to vede i s tím vybavením.
 • 00:24:32 A existuje něco, co se teď objevuje
  všude v literatuře.
 • 00:24:37 A to je
  "volume depandat outcome",
 • 00:24:40 kdy výsledek závisí
  na objemu pacientů.
 • 00:24:43 A kupodivu to neplatí
  jen v chirurgii.
 • 00:24:45 To patří třeba i v onkologii
  a v jiných oborech.
 • 00:24:48 Čím víc těch pacientů
  je na jednom místě,
 • 00:24:50 tím lepší ty výsledky jsou.
 • 00:24:52 Jsou-li lepší výsledky,
  tak logicky je ta léčba
 • 00:24:54 i lacinější, kratší
  i příjemnější.
 • 00:24:57 Takže pokud se
  vydáme touhle tou cestou,
 • 00:25:00 a to, co pan doktor Zajec
  navrhl -
 • 00:25:03 chudým brát a bohatým dávat -
  tak asi ta cesta
 • 00:25:06 by do určité míry byla správná.
 • 00:25:08 Ono je to znovu to,
  co jsem tady říkal na začátku,
 • 00:25:11 ale pak by asi i ti lékaři
  začali být spokojenější.
 • 00:25:15 Já jenom nevím, jestli to byla
  správná interpretace.
 • 00:25:18 Ono to tak vyznělo.
 • 00:25:21 -O mně říkají,
  že jsem slovenský ranař,
 • 00:25:24 v rámci toho portfolia.
  Ale není to tak.
 • 00:25:27 Já jsem chtěl dvě malé poznámky.
  První k tomu růstu HDP.
 • 00:25:30 To jsou mýty a legendy.
  Kuba má větší podíl HDP na hlavu,
 • 00:25:35 Mexiko
  má větší podíl HDP na hlavu.
 • 00:25:37 Nemluvme
  o kvalitě zdravotnictví.
 • 00:25:39 A Spojené státy dávají 13.
  My dáváme 7,4, když mluvím o ČR.
 • 00:25:43 A ve Spojených státech určitě není
  jednou tak lepší zdravotnictví.
 • 00:25:47 Promiňte, pane Zajaci,
  ale když už jste u toho,
 • 00:25:51 jste poradce Miroslava Kalouska,
  ministra financí.
 • 00:25:55 Tak nemělo by se přidat vzhledem
  k HDP do zdravotnictví?
 • 00:26:00 Protože to je skutečně
  snad první bod té výzvy.
 • 00:26:03 Přidat do zdravotnictví určitě
  ano.
 • 00:26:04 Ale odkud, že?
  Ne, to není takový problém.
 • 00:26:08 Peníze byly, jsou a budou,
  ale problém je,
 • 00:26:11 jestli budeme dolévat
  do děravého sudu vodu.
 • 00:26:14 To je ten ústřední problém.
  Pokud se rozhodneme,
 • 00:26:16 že budeme do děravého sudu
  přilévat vodu,
 • 00:26:18 potom můžeme přilévat hned.
 • 00:26:21 Promiňte, ale jsou platy lékařů
  tím děravým vědrem?
 • 00:26:26 Ne, efektivita nemocnic.
  Dobře.
 • 00:26:30 Ale já musím vycházet z toho,
  že jsou zaměstnání v nemocnicích,
 • 00:26:33 které jsou méně efektivní
  jak by měly být.
 • 00:26:36 Například i tím,
  že máme například nejvíc
 • 00:26:39 akutních lůžkových kapacit na hlavu
  obyvatel široko daleko.
 • 00:26:44 Když říkám "máme",
  myslím tím ČR.
 • 00:26:47 Ale klíč je - zvýšit efektivitu
  a efektivita znamená například:
 • 00:26:52 ne dobudování center, ale lepší
  využití peněz, lepší rozložení...
 • 00:26:59 Málokdo řekne nahlas,
  já to klidně řeknu,
 • 00:27:02 že v ČR omezujeme například
  onkologickou léčbu tím,
 • 00:27:06 že na biologickou léčbu stanovujeme
  černé čekací seznamy.
 • 00:27:10 My je neděláme oficiálně,
  ale víme,
 • 00:27:13 že nemáme dost peněz,
  abychom ji komukoliv mohli dát.
 • 00:27:16 Je to problém.
  A je to problém proto,
 • 00:27:19 že často děláme, teď to přeženu,
  aby diváci pochopili -
 • 00:27:21 pedikúry a manikúry
  ze veřejné peníze a neděláme to,
 • 00:27:25 na co jsou veřejné peníze
  určené.
 • 00:27:28 Na to,
  co pacienta spolehlivě ohrožuje
 • 00:27:32 ekonomicky, lidsky a zdravotně.
 • 00:27:35 Když to nebudeme financovat,
  začnou lidé úplně zbytečně umírat.
 • 00:27:38 To znamená, že si tu péči
  musíme rozdělit na dva typy.
 • 00:27:42 Na tu neodkladnou, akutní,
  život ohrožující a drahou.
 • 00:27:46 A potom na tu,
  kde se dá mluvit například
 • 00:27:49 i o spoluúčasti občanů, která je
  plánovaná jednou za dva tři roky.
 • 00:27:55 A například na ty by zdroje byly,
  pokud bys lidé věřili,
 • 00:27:58 že pokud si na to můžou něco dát,
  tak z toho i něco můžou dostat.
 • 00:28:01 Ale tomu zatím nevěří,
 • 00:28:03 protože zatím
  je to pro ně velmi chaotické.
 • 00:28:05 Pane doktore, když se rozhlédnete
  po fakultní nemocnici Brno,
 • 00:28:09 máte pocit, že to je z finančního
  hlediska děravý sud?
 • 00:28:12 To je jedna věc,
  na kterou chci reagovat.
 • 00:28:15 Já myslím, že každý pacient,
  který se na nás dívá,
 • 00:28:18 bude mít zítra indikovánu
  biologickou léčbu
 • 00:28:20 a bude na černé listině,
  tak bude nespokojen.
 • 00:28:23 Bude pana ministra Zajace žalovat,
  že šíří poplašnou zprávu.
 • 00:28:25 Exministr.
 • 00:28:26 Je to špatně,
  protože pokud je lék indikován
 • 00:28:29 podle studií a podle nejlepších
  dostupných parametrů,
 • 00:28:32 tak ho pacient dostane.
 • 00:28:34 A to je ten hlavní problém,
  který je definován
 • 00:28:36 v zákoně 66 o zdraví lidu,
  který pacientům dává právo
 • 00:28:39 dostat to nejlepší
  na úrovni dosažených znalostí.
 • 00:28:43 A nám, zdravotníkům,
  dává povinnost jim to dát.
 • 00:28:46 A toto je mlýnský kámen,
  ve kterém je lékař
 • 00:28:49 každý den od rána do večera.
 • 00:28:51 Z jedné strany slyší:
  "Pane doktore, mám to indikováno."
 • 00:28:54 A z druhé strany pojišťovna
  říká:
 • 00:28:56 "Je to indikováno,
  ale my nemáme peníze."
 • 00:28:59 Respektive
  nemocnice to zaplatí,
 • 00:29:01 ale pojišťovna potom ty peníze
  dluží.
 • 00:29:03 Zkuste nezaplatit jednu fakturu
  za elektřinu,
 • 00:29:06 za dva měsíce nesvítíte.
 • 00:29:08 Pokud se to děje ve zdravotnictví,
  je to zcela běžné.
 • 00:29:10 Pojišťovna je veliký dlužník
  a nikomu to nevadí.
 • 00:29:13 Nic se neděje.
  Takže tady ty mechanizmy,
 • 00:29:16 finanční toky a problémy
  financování některých léků
 • 00:29:19 jsou problematické.
  Nicméně, jak říkáte,
 • 00:29:22 kdyby si každý zaplatil Paralen
  a podobné léky,
 • 00:29:27 tento problém částečně pomine
  a dorovnáním zdrojů,
 • 00:29:29 které jsou a odpovídají
  asi stokorunám
 • 00:29:33 člověka na hlavu a měsíc,
  tak se to dá zvládnout.
 • 00:29:36 Pan profesor se hlásí.
 • 00:29:39 Užil bych krásný příklad,
  který už jsem užil mockrát.
 • 00:29:42 Když se potřebujte dostat
  z Vinohrad na Václavák,
 • 00:29:45 tak můžete jít pěšky,
  to jsme chodili za komunistů.
 • 00:29:47 Můžete jet tramvají, ta vás tam
  spolehlivě doveze a jste tam.
 • 00:29:51 A můžete jet taxíkem
  a za ten si zaplatíte.
 • 00:29:54 A my jsme bohužel v situaci,
  kdy se tváříme,
 • 00:29:56 že všichni můžeme jet taxíkem.
  Ale to nemůžeme,
 • 00:29:59 musíme si stanovit nějaké limity,
  určité mantinely,
 • 00:30:02 ve kterých se můžeme
  jako medicína pohybovat.
 • 00:30:05 A pak musíme přestat bránit
  zámožným lidem,
 • 00:30:09 aby si mohli připlatit.
  Tam je možná zakopaný pes.
 • 00:30:11 A není to jenom o tom podílu
  toho národního důchodu.
 • 00:30:14 To si myslím,
  že není až tak důležité.
 • 00:30:16 -Taky si myslím.
  Tady bych měl jednu vsuvku.
 • 00:30:19 Jak dlouho už jste pryč z Čech?
  Teď je to 5 let.
 • 00:30:21 A zdá se vám, že tady ta
  diskuse o veřejném zdravotnictví
 • 00:30:25 se někam posunula za těch
  5 let?
 • 00:30:27 Myslím si,
  že je to pořád ten samý problém.
 • 00:30:29 Platy lékařů se mírně
  zvýšily,
 • 00:30:32 vybavení nemocnic
  se výrazně zlepšilo.
 • 00:30:34 Byl jsem teď v jedné krajské
  nemocnici na návštěvě a musím říct,
 • 00:30:37 že jsem se tam cítil
  jak Alenka v říši divů.
 • 00:30:39 Viděl jsem přístroje,
  které jsem v životě
 • 00:30:42 na nejlepších klinikách
  neviděl.
 • 00:30:44 Ani v Bavorsku?
  Ani v Bavorsku ne.
 • 00:30:46 Ale to je jedno.
  Já bych se chtěl vrátit
 • 00:30:49 k té akci Děkujeme, odcházíme.
 • 00:30:52 Já jsem si všiml,
  že jde o dva hlavní body.
 • 00:30:54 O zvýšení platů,
  což je naprosto legitimní.
 • 00:30:56 Všichni asi souhlasí s tím,
  že lékař
 • 00:30:58 by měl vydělat víc
  než uklízečka.
 • 00:31:00 Já, když jsem odcházel
  v roce 2005,
 • 00:31:02 měl jsem 20 tisíc čistého
  při 300 hodinách pracovní doby.
 • 00:31:08 Paní uklízečka na stejném oddělení
  z Ukrajiny
 • 00:31:11 měla 8 tisíc čistého
  při 120 hodinách pracovní doby.
 • 00:31:15 Když si to vydělíte,
  tak přijdete na prakticky
 • 00:31:17 stejnou částku hodinové mzdy.
  Druhý bod je
 • 00:31:20 převedení pravomocí postgraduálního
  vzdělávání lékařů
 • 00:31:25 na lékařskou komoru.
  To sice prosazuje odborový klub
 • 00:31:34 a Lékařská komora
  se mi poslední dobou trochu slévá.
 • 00:31:42 V této fázi, v tento situaci,
  v jaké komora momentálně je
 • 00:31:46 nabízí lékařům za to, že podpoří
  tuto akci zpřístupnění atestací.
 • 00:31:53 To znamená
  jednodušší atestace.
 • 00:31:55 Tak si myslím, že tyto kroky,
  které nabízí komora
 • 00:31:59 jako řešení problému lékařů,
  může lékaře také poškodit.
 • 00:32:03 Možná mě opravíte, ale pokud budeme
  mít víc specialistů,
 • 00:32:08 kteří se snadněji dostanou
  k atestaci,
 • 00:32:12 ta atestace bude snadnější,
  tedy méně kvalitnější,
 • 00:32:15 budeme mít hodně specialistů,
  budou levnější.
 • 00:32:20 Pokud má komora hájit lékaře
  a stavovskou čest a úroveň...
 • 00:32:27 Tak působí proti nim.
  Působí trochu proti nim.
 • 00:32:30 Myslím si,
  že by se nakonec celá tato akce
 • 00:32:32 mohla obrátit proti lékařům.
 • 00:32:34 To chápu.
  Ještě další otázka.
 • 00:32:36 Možná byste mi trochu mohli
  pomoct.
 • 00:32:38 Jakým způsobem
  by mělo ministerstvo ovlivnit
 • 00:32:41 výplaty lékařů v soukromém
  zařízení?
 • 00:32:44 My jsme v posledních letech
  převedli nemocnice na kraje,
 • 00:32:48 vznikly akciové společnosti,
  akciové společnosti
 • 00:32:51 jsou soukromé podniky,
  jejich financování,
 • 00:32:54 zakázky, ceny práce i platy nejsou
  nijak prakticky kontrolovatelné...
 • 00:33:03 -Já bych si dovolil
  jakousi reminiscenci
 • 00:33:06 k té sondě do sociologického vztahu
  managementu a vlastních lékařů.
 • 00:33:12 Já si osobně nemyslím,
  že je to o špatné komunikaci.
 • 00:33:16 My v Hradci naprosto regulérně
  komunikujme s odboráři
 • 00:33:20 a ani si nemyslím, že je to
  o absolutní výši platu.
 • 00:33:24 Protože hradecká nemocnice
  je někde čtyřka, pětka ve státě
 • 00:33:27 co do nejvyšších mezd
  ve zdravotnictví.
 • 00:33:29 Přesto počet výpovědí
  je poměrně vysoký.
 • 00:33:32 A já vidím ten problém v tom,
  že kolem je řada menších nemocnic,
 • 00:33:37 kde za podstatně
  menší penzum práce
 • 00:33:40 se ten plat blíží tomu
  našemu.
 • 00:33:42 Protože my, abychom udrželi
  vyrovnané hospodaření,
 • 00:33:45 museli zbrzdit s růstem platů,
  a řada nemocnic
 • 00:33:48 narostla téměř na tuto úroveň,
  přestože se zadlužila.
 • 00:33:51 A to vnímají naši zaměstnanci
  velmi úkorně
 • 00:33:54 a to je možná jeden z hlavních
  důvodů, proč to toho jdou.
 • 00:33:57 Pak se tady hovořilo o tom,
  kde hledat úspory.
 • 00:34:01 Já vidím, že biologická léčba
  je skutečným problémem,
 • 00:34:04 protože my zatím máme nastavenu
  legislativu
 • 00:34:07 ne úplně šťastně
  a bohužel to sahá až do ústavy.
 • 00:34:10 V tuto chvíli já si nemyslím,
  že máme nárok na vše,
 • 00:34:13 co je ve zdravotnictví
  zadarmo.
 • 00:34:16 A pokud třeba hovoříme
  o indikaci biologické léčby,
 • 00:34:18 tak my ji v podstatě
  můžeme indikovat tři týdny
 • 00:34:22 před infaustním koncem
  toho člověka.
 • 00:34:24 To znamená před smrtí
  my s prominutím vyplýtváme
 • 00:34:28 obrovské sumy prostředků a přesto
  se toho kýženého cíle nedosáhne.
 • 00:34:33 Já si dokonce myslím,
  že v tuto chvíli
 • 00:34:36 my dokonce zhoršíme kvalitu
  života toho jedince.
 • 00:34:39 Protože kdybychom mu tuto léčbu
  nedali,
 • 00:34:41 tak on skoná v mnohem větším
  klidu,
 • 00:34:43 než když bude zatížen
  takovouto drastickou léčbou.
 • 00:34:46 A tady někde musíme hledat
  ty mantinely, kam můžeme jít.
 • 00:34:49 (jeden přes druhého)
 • 00:34:51 Prosím, blíží se konec pořadu,
  buďte velmi struční.
 • 00:34:53 Jedna věta.
  Ano.
 • 00:34:56 80% zdravotní péče se spotřebuje
  v posledních dvou týdnech života.
 • 00:35:01 Pan Švestka chtěl reagovat.
  Chtěl bych reagovat na to,
 • 00:35:04 co tady bylo řečeno,
  tím, že tím naším systémem
 • 00:35:07 proteče ročně asi 286 miliard,
  naše péče
 • 00:35:09 je v podstatě srovnatelná
  se západní Evropou,
 • 00:35:12 s tím snad tady pánové budou
  se mnou souhlasit,
 • 00:35:15 ale v západní Evropě
  a ve Spojených státech
 • 00:35:18 je na mzdové prostředky 70%
  toho systému.
 • 00:35:21 Přičemž vstupy ČR -
  léky, přístrojové vybavení,
 • 00:35:24 materiál a tak dále,
  kupujeme za světové ceny
 • 00:35:27 jako v západní Evropě.
  A na platy jde 40%.
 • 00:35:31 Takže tady platí to,
  co říká pan profesor.
 • 00:35:34 Musí někdo říct občanům,
  že v současném systému
 • 00:35:38 ty peníze v tom systému
  nejsou.
 • 00:35:42 Jestli jsou tam vnitřně,
  dají se ušetřit
 • 00:35:44 nějakou restrukturalizací,
  nebo je potřeba je tam nalít,
 • 00:35:47 to je otázka.
 • 00:35:49 Povězte nám, jaké jsou teď platy
  těch opravdu mladých lékařů?
 • 00:35:53 Ať to naši diváci slyší.
 • 00:35:54 Pořád okolo toho chodíme
  a nic přesně neříkáme.
 • 00:35:57 Dnes jsem si četl svou výplatní
  pásku
 • 00:36:00 a můj hrubý plat za hodinu
  je 103,50 korun.
 • 00:36:03 Kolik je to měsíčně?
 • 00:36:06 Za základní pracovní dobu
  těch 40 hodin týdně,
 • 00:36:09 je to asi 18 600 korun hrubého.
  Ale myslím si,
 • 00:36:13 že tam je potřeba porovnávat
  tu hodinovou mzdu.
 • 00:36:16 Protože tady bylo často
  manipulováno s tou mzdou,
 • 00:36:19 včetně přesčasů a tak dále.
  A já musím říct,
 • 00:36:23 že mladí lékaři
  nechtějí nějaké horentní sumy
 • 00:36:26 na svých výplatních páskách.
  Je jim jasné, že se učí,
 • 00:36:29 že jsou v praxi,
  potřebují získat znalosti
 • 00:36:31 a dovednosti, ale to,
  co potřebují,
 • 00:36:34 je mít určitou perspektivu,
  nějaké jistoty.
 • 00:36:36 Po složení atestace,
  že někam směřují.
 • 00:36:38 Tady bych použil analogii
  s advokátními koncipienty.
 • 00:36:41 Ti také dřou spousty hodin,
  mají za to málo zaplaceno,
 • 00:36:45 ale ta perspektiva tam je.
 • 00:36:47 Bohužel u českých lékařů
  ta perspektiva není.
 • 00:36:49 Takže byste chtěli tak dvojnásobek?
  Prosím?
 • 00:36:52 Tak dvojnásobek hodinové mzdy.
  Nebo dvojnásobek tarifní mzdy.
 • 00:36:56 Myslíte lékařů do atestace?
  Ano.
 • 00:36:59 My jsme použili ten model,
  který platí v Německu,
 • 00:37:02 což je asi 1,3násobek
  průměrné mzdy.
 • 00:37:07 To znamená kolikrát oproti
  vašemu současnému stavu?
 • 00:37:11 Teď je to na 0,74%.
 • 00:37:14 Takže je to v podstatě
  1,5krát tolik.
 • 00:37:19 Rychle počítám, věřím,
  že jste počítali všichni stejně.
 • 00:37:22 Pan doktor Zajac?
  Nechci se vyjadřovat.
 • 00:37:25 Znám jenom dvě čísla,
  která jsem si vypsal.
 • 00:37:29 Jedno číslo
  je poměrně zajímavé.
 • 00:37:31 Financování zdravotnictví
  od roku 95 do roku 2010
 • 00:37:34 zaznamenává průměrný roční nárůst
  7,62%.
 • 00:37:40 V absolutních částkách,
  aby diváci věděli,
 • 00:37:43 v roce 95 jsme měli k dispozici
  102 miliard,
 • 00:37:45 v roce 2010 to bude řádově
  240 miliard veřejných zdrojů
 • 00:37:49 plus 40 miliard
  soukromých zdrojů,
 • 00:37:52 to je nějaké číslo 280.
  To je fakt.
 • 00:37:55 Ale je třeba si říct,
  že hospodářský růst země
 • 00:37:57 nebyl ročně o 7,62%,
  byl menší.
 • 00:38:01 A musíme si též říct:
  Ano, my nedáváme horší zdraví
 • 00:38:07 našim lidem, než jaké dávají
  v Německu, v Evropě.
 • 00:38:12 Často velmi lepší.
  Například ve srovnání
 • 00:38:15 se Španělskem, Itálií
  a zeměmi,
 • 00:38:17 které jsou takzvaně
  "starými zeměmi EU".
 • 00:38:20 To je fakt.
  Na to můžeme být hrdí.
 • 00:38:21 Ale je také pravda,
  že ta tranzitivní ekonomie
 • 00:38:24 je daleko křehčí.
  Kromě Prahy nikdo v ČR
 • 00:38:26 dnes nedosahuje ani 80% HDP
  s jinými zeměmi.
 • 00:38:33 Ale je pravda, že v roce 90.,
  jako v prvním roce
 • 00:38:37 ekonomických reforem,
  jsme dosahovali průměrně 52%.
 • 00:38:41 To znamená,
  že to chce jistou trpělivost
 • 00:38:43 a jisté porozumění.
  To, co říkal pan doktor,
 • 00:38:46 to není zákon 64, je to zákon 120
  z roku 66 O zdraví lidu.
 • 00:38:51 Tak v roce 1966 jsme psali trochu
  jiné zákony,
 • 00:38:56 než jaké bychom potřebovali
  v roce 2010.
 • 00:38:58 Ale platí.
  To je jiný příběh, když říkám,
 • 00:39:03 že tady jsme nezlepšili
  efektivitu za 10 let
 • 00:39:07 a vlastně máme hybridní systém,
  který je opravdu
 • 00:39:09 ještě postavený na nějakých
  socialistických kořenech,
 • 00:39:12 což je trochu problém
  zdravotnictví.
 • 00:39:14 Už jsme o tom dnes hovořili!
  Je v tržním prostředí.
 • 00:39:16 Energie, potraviny, léky,
  speciální zdravotní materiál -
 • 00:39:19 všechno je za světové ceny.
 • 00:39:22 A vůči tomu máme postavený
  neefektivní systém,
 • 00:39:24 který vyplácí horší mzdy
  než by měl.
 • 00:39:27 A možná je vyplácí,
  jak říkal pan profesor,
 • 00:39:29 více lidem než by měl.
 • 00:39:31 To je ten problém,
  o kterého mluvíme,
 • 00:39:34 že je třeba zvýšit efektivitu
  systému.
 • 00:39:36 Otázka je,
  kdo to má udělat.
 • 00:39:38 Jestli vláda, bůh všemohoucí,
  a nebo konečně dojde
 • 00:39:44 k jinému chápání hráčů
  na trhu:
 • 00:39:46 ke zdravotním pojišťovnám,
  k poskytovatelům
 • 00:39:48 a k pacientovi jako ke třem
  účastníkům tady toho trhu.
 • 00:39:52 Přitom nejbezbrannější je pacient,
  ale třeba říct,
 • 00:39:55 že nejvíc dokáže ten systém
  zneužívat,
 • 00:39:58 protože nefunguje dobře
  a on si najde svoje cestičky.
 • 00:40:02 Pan doktor Tichý
  se vás před chvilkou ptal,
 • 00:40:04 myslím,
  že to adresoval hlavně vám,
 • 00:40:06 jestli může ministr zdravotnictví
  ovlivnit platy lékařů,
 • 00:40:08 kteří pracují v nemocnicích
  zřizovaných kraji?
 • 00:40:12 Já si myslím,
  že on dokonce nemůže ovlivnit
 • 00:40:17 ani ty, kterých je sám
  zřizovatelem. Krajské ani městské.
 • 00:40:22 A ty, které jsou ve vlastnictví
  státu fungují tak,
 • 00:40:26 pan ředitel Prymula to ví,
  že on je správcem
 • 00:40:29 vlastnictví státu,
  ale s plnou odpovědností.
 • 00:40:33 On musí
  spravovat to vlastnictví.
 • 00:40:36 Jestli ho rozvíjí nebo nerozvíjí,
  to už je potom problém
 • 00:40:39 zřizovatele a jeho, ale působí
  na vlastní účet a na vlastní jméno.
 • 00:40:42 Takže ministr zdravotnictví
  nemá až takové nástroje,
 • 00:40:45 stejně jako německý ministr
  nebo ministryně,
 • 00:40:49 která jela autem až bůhví kam,
  nemá v ruce žádné nástroje,
 • 00:40:52 kterými by mohla bezprostředně
  zvýšit mzdy.
 • 00:40:55 A jen taková poznámka na okraj,
  nechci mít dlouhý monolog,
 • 00:41:01 opravdu trochu i mladí lékaři
  pláčou na špatném hrobě.
 • 00:41:04 Kde by tedy měli plakat?
 • 00:41:07 U ředitelů nemocnic
  nebo na krajích?
 • 00:41:10 Musí plakat u ředitelů nemocnic,
  ať už státních,
 • 00:41:12 krajských, soukromých
  nebo okresních nebo městských,
 • 00:41:15 protože tam je ředitel,
  který musí rozhodnout.
 • 00:41:18 Samozřejmě otázka je,
  jestli je toho schopný a ví,
 • 00:41:21 jak to má udělat.
  A tady je ředitel.
 • 00:41:24 Já si myslím, že to není úplně
  správný hrobeček.
 • 00:41:27 Protože my jsme schopni zvýšit mzdu
  u lékařů zhruba o 3%,
 • 00:41:30 počítali jsme to,
  což naprosto nevyhovuje tomu,
 • 00:41:34 co je požadováno.
 • 00:41:36 Takže tady si myslím,
  že musí dojít k systémové změně.
 • 00:41:39 A je pravdou,
  že ministr neovlivňuje
 • 00:41:42 přímo tuto politiku
  ve nemocnicích,
 • 00:41:44 ale nepřímo
  má poměrně velkou moc.
 • 00:41:47 A když se podíváme o rok zpátky,
  tak paní ministryně
 • 00:41:49 přidala sestrám způsobem,
  že každý měsíc dostaly
 • 00:41:52 o 2 500 navýšenou mzdu prakticky
  paušálně
 • 00:41:55 a ta dohoda
  byla přes pojišťovnu.
 • 00:41:58 Pojišťovna alokovala
  tyto prostředky.
 • 00:42:01 To nebyl systémový krok.
  Ale fungovalo to.
 • 00:42:05 Neříkám, že to bylo systémové,
  ale byla to cesta,
 • 00:42:07 kde to šlo realizovat.
 • 00:42:09 Ale takto 20 let fungujeme.
  To není dobrý nápad.
 • 00:42:11 Pane doktore Múdry,
  když byste se teď obrátil
 • 00:42:14 na pana ministra zdravotnictví
  Hegera, co by měl udělat,
 • 00:42:17 aby vás zastavil
  od vašeho rozhodnutí odejít?
 • 00:42:20 Měl by napřed hledat peníze
  na to,
 • 00:42:22 aby vám nějakým způsobem přidal,
  ať už systémově nebo nesystémově.
 • 00:42:24 Měl by napravovat postgraduální
  vzdělávání lékařů
 • 00:42:27 nebo by měl lepit ty díry
  v tom sudu,
 • 00:42:30 měl by zefektivňovat zdravotnictví?
  Kam by měl dřív skočit?
 • 00:42:34 Ohledně vzdělávání lékařů,
  jak už tady bylo uvedeno,
 • 00:42:37 nějaká vyhláška je novelizována
  a zřejmě vejde v platnost.
 • 00:42:41 Takže do jisté míry na tu výzvu
  reaguje.
 • 00:42:43 Ostatní body, jak už jsme tady
  několikrát uvedli,
 • 00:42:47 tak jsou otázky managementu,
 • 00:42:49 příjmu do zdravotnictví
  a těch útrap.
 • 00:42:52 To znamená, že jestliže ten systém
  bude takhle dál fungovat,
 • 00:42:55 tak dojdeme do bodu,
  kdy začne fungovat i trh práce,
 • 00:43:00 jak říkal pan ředitel,
  v Hradci Králové
 • 00:43:04 a už se to děje,
  a politici svými ústy říkají,
 • 00:43:07 že asi bude problém.
 • 00:43:09 Takže zřejmě, když ten trh funguje,
  nebude ten problém.
 • 00:43:13 Lékaři samozřejmě reagují
  i na to,
 • 00:43:16 co je zřejmě málo pacientům,
  nebo divákům, zřejmé.
 • 00:43:19 A sice na to, že obvodní lékař
  zdaleka není ten,
 • 00:43:22 který je v nemocnici vytížen
  časově natolik.
 • 00:43:24 A jeho mzda je jiná.
 • 00:43:26 Nikdo mu ji nezávidí,
  je správná a má taková být.
 • 00:43:29 Nicméně pokud pacient
  nemůže být vyšetřen
 • 00:43:34 a ošetřen na obvodě,
  tak jde už jinam.
 • 00:43:36 Jde do nemocnice a tam je
  konečná.
 • 00:43:39 Tam už se musí o jeho zdraví
  postarat tým,
 • 00:43:41 který je vázán tím zákonem,
  který platí,
 • 00:43:45 a který mu dává pouze jednu možnost
  - tu práci udělat.
 • 00:43:48 Ovšem odměnu za hodinovou práci
  se rozhodne dát ředitel.
 • 00:43:53 Přesčasy jsou věc,
  kterou jsme tady vůbec
 • 00:43:55 neprobírali,
  ale jsou samozřejmě problémem.
 • 00:43:58 Jestliže po 10 letech práce si
  lékař sedne do obýváku a spočítá,
 • 00:44:02 že další tři roky z těch 10 let
  strávil přesčasy,
 • 00:44:07 ten zřejmě při perspektivě dalších
  30 let tohoto života
 • 00:44:10 a odchodu do důchodu v 62 letech,
  kdy už je odpracováno
 • 00:44:13 dalších 13 let navíc,
  tedy jde do důchodu v 75,
 • 00:44:16 tak to nikoho bavit nebude.
 • 00:44:19 Pane profesore Beneši, vy jste
  napsal podle mě docela ostře:
 • 00:44:22 "Ať si mladí lékaři jdou.
  Ti, co podají výpověď
 • 00:44:25 nikomu chybět nebudou,
  asi je medicína moc nebaví."
 • 00:44:28 Když jste slyšel
  tady pana doktora Múdrého,
 • 00:44:30 máte pocit,
  že ho medicína nebaví?
 • 00:44:32 Nebyl jsem si teď jist,
  to se přiznám.
 • 00:44:35 Ale já jsem to napsal zcela
  záměrně!
 • 00:44:37 Vždyť i ten Honza šel do světa
  a pak se vrátil bohat,
 • 00:44:40 znalý jazyků a zkušený!
 • 00:44:42 Takže, když odejdou lékaři,
  a to není jenom Německo,
 • 00:44:45 to je Británie a plno dalších zemí,
  včetně Ameriky,
 • 00:44:48 a pobudou si tam nějakou dobu
  a určitá část se jich vrátí,
 • 00:44:51 tak my na tom můžeme
  jenom vydělat
 • 00:44:54 ve vzdělanosti medicínského stavu!
  Takže já jsem pro.
 • 00:44:57 Oni si tam zcela nepochybně
  vydělají víc,
 • 00:45:00 protože ty platy u nás, jak tady
  kolega zcela správně říká,
 • 00:45:03 jsou opravdu nedůstojné a otřesné.
  Ale teď není ta doba.
 • 00:45:07 A myslím si,
  že opravdu medicína není o čase.
 • 00:45:12 To je někde jinde.
 • 00:45:14 Když mě něco baví,
  tak je mi ten čas lhostejný.
 • 00:45:17 My jsme správně, jak říkáte,
  vůbec nenarazili
 • 00:45:20 na tu časovou direktivu,
  že smíme být v práci
 • 00:45:22 48 hodin plus 8 týdně.
  To je v medicíně výsměch.
 • 00:45:27 Ti doktoři budou vyspinkaní, budou
  odpočatí, ale nebudou nic umět!
 • 00:45:30 Protože do atestace ztrácíme
  10 tisíc hodin u chirurga.
 • 00:45:35 Za 10 tisíc hodin já ho naučím
  hodně. Hodně ho naučím!
 • 00:45:39 A když je nemám k dispozici,
  tak já ho určitě
 • 00:45:42 alespoň ten svůj obor
  do té atestace
 • 00:45:45 budu učit hodně obtížně.
 • 00:45:47 -V tom se shodneme, že je nutné,
  aby člověk těch prvních 10 let
 • 00:45:50 strávil na přesčasech,
  aby viděl, co se děje,
 • 00:45:52 aby dokázal rozhodovat sám.
  -Plně souhlasím.
 • 00:45:55 -Ale mít tady toto před sebou
  celý život
 • 00:45:58 je v nemocnicích
  pro lékaře neperspektivní.
 • 00:46:01 -V 55 budete dobře zajištěn.
 • 00:46:04 -Vy říkáte:
  jestli to někoho baví, nebaví.
 • 00:46:06 Samozřejmě baví,
  ale zřejmě si najdu práci
 • 00:46:09 v soukromé sféře
  a pak ta práce bude zase jiná.
 • 00:46:12 Pane profesore, když jste napsal,
  a teď to potvrzujete,
 • 00:46:16 že v 55 ten doktor nebude bohat,
  ale bude zajištěn,
 • 00:46:19 tak to je docela pramalá
  útěcha.
 • 00:46:22 Proč je to u nás nastaveno
  takto?
 • 00:46:24 Proč to není třeba jako ve Státech
  nebo někde v západní Evropě,
 • 00:46:27 kde ten doktor může být zajištěn
  nebo třeba i bohat už ve 40?
 • 00:46:33 Může být bohat, je to škoda.
  My jsme bohužel chudý stát.
 • 00:46:36 My jsme tady 40 let vyhazovali
  peníze oknem.
 • 00:46:40 A vyhazujeme další.
 • 00:46:42 Vyhazujeme dalších 20 let
  naneštěstí.
 • 00:46:44 To by asi pan doktor Zajac
  potvrdil, je to děravé dno.
 • 00:46:48 Ale on u nás nebude bohat.
 • 00:46:50 Děti odejdou z domova,
  budete mít určité zajištění.
 • 00:46:53 To znamená,
  že pak už jde spíš o to,
 • 00:46:56 jaké má člověk životní nároky.
 • 00:46:58 Jestli potřebuje mít několik
  automobilů a tak.
 • 00:47:00 Jenom stručná odpověď.
  Hledal byste na místě
 • 00:47:02 dnešního ministra zdravotnictví
  peníze na přidání na platy doktorů?
 • 00:47:05 A nebo nehledal
  a ať si jdou
 • 00:47:07 a ono to o i našemu zdravotnictví
  prospěje?
 • 00:47:09 Hledal.
  A vy?
 • 00:47:11 Řeknu to jednoduše:
  Hledal, ale nenajde.
 • 00:47:14 Ale hledal bych,
  je to úkol ministra.
 • 00:47:16 Je to hlavní úkol ministra.
 • 00:47:18 Ale chtěl bych říct jednu věc,
  co mi vadí.
 • 00:47:21 Mně vadí něco jiného.
  Po několika letech přišla vláda,
 • 00:47:24 která má poměrně silný mandát,
  mluvím o 118 poslancích.
 • 00:47:28 Každý si mohl přinejmenším
  přečíst koaliční smlouvu
 • 00:47:32 a programové prohlášení vlády.
 • 00:47:35 Nechci říct, že je to úplně
  nejlepší literatura,
 • 00:47:38 ale skoro na všechny otázky,
  které jsme tady dnes kladli,
 • 00:47:42 jsou tam připravené odpovědi.
  Ta změna ve zdravotnictví
 • 00:47:45 se neudělá tak úplně lehce
  a sama,
 • 00:47:47 protože to je 40 tisíc
  připravovaných mediátorů
 • 00:47:51 té reformy, které se budu stávat
  individuálními - co mi pomůže,
 • 00:47:55 co nepomůže, co mým pacientům
  pomůže, co nepomůže.
 • 00:47:58 Je tady kolega z Německa
  a každý,
 • 00:48:01 kdo viděl nemocnici v Německu,
  ví jeden fakt.
 • 00:48:03 Je tam jeden profesor-senior,
  jeden mladý profesor,
 • 00:48:05 hrnou se tam mladí,
  aby získali atestaci,
 • 00:48:08 ale hned,
  jakmile dostanou atestaci
 • 00:48:11 mají snahu jít do soukromého
  sektoru, jmenovitě do ambulantního.
 • 00:48:14 A hodně jich potom působí
  v té funkci "smluvní doktor",
 • 00:48:18 který působí v soukromé sféře
  a má smlouvu s nemocnicí
 • 00:48:21 a chodí tam
  ošetřovat své pacienty.
 • 00:48:25 V České republice a na Slovensku
  je to obráceně.
 • 00:48:28 Vejde do nemocnice a uvažuje,
  že tam bude celý život,
 • 00:48:30 pokud bude mít podmínky.
 • 00:48:32 A poslední věta,
  už vám nebudu ubírat čas.
 • 00:48:35 Naši lékaři bohatnou.
  Neříkám, že je to ideální,
 • 00:48:38 ale rozhodně mají neporovnatelně
  lepší příjmy než v roce 90.
 • 00:48:43 Můžou si za ně víc
  dovolit.
 • 00:48:45 Nejsou spokojení, je to správné.
 • 00:48:47 Ekonomika roste, je to správně,
  pokud se podaří
 • 00:48:50 udělat kvalitní reformu
  zdravotnictví,
 • 00:48:53 naši lékaři budou ještě bohatší.
 • 00:48:56 Ale podotýkám, a to podtrhuji,
  ne všichni.
 • 00:48:59 Jen ti šikovní, schopní,
  kteří dokáží
 • 00:49:02 produkovat pro svoji nemocnici
  kvalitní medicínu.
 • 00:49:06 Takže tímto citátem končíme.
  Někteří lékaři bohatnou.
 • 00:49:10 Já vám děkuji, že jste přišli.
  Děkuji taky našim divákům...
 • 00:49:13 Děkuji divákům,
  že vydrželi až doteď.
 • 00:49:16 Připomínám,
  že na našich webových stránkách
 • 00:49:18 se mohou zapojit do diskuse
  a nebo mohou hlasovat v anketě.
 • 00:49:23 Můžete nám také psát
  na adresu:
 • 00:49:27 A příště se našich hostů budeme
  ptát, zda děti dnes méně čtou.
 • 00:49:30 Mějte se hezky a na viděnou.
  Na viděnou.
 • 00:49:42 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související