iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 12. 2009
21:20 na ČT2

1 2 3 4 5

56 hlasů
5016
zhlédnutí

Třeboňská nocturna

Třeboňská nocturna 2009

6. ročník

27 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Třeboňská nocturna

 • 00:00:56 "Vítá vás Třeboň!
  Vítají vás Třeboňská nocturna.Ş
 • 00:01:01 Těmito slovy jsem zahajoval pětici
  koncertů,
 • 00:01:05 na nichž se představili naši
  i zahraniční špičkoví interpreti.
 • 00:01:11 A bylo, věru, co poslouchat.
  Ostatně - pojďte se podívat sami.
 • 00:01:18 První koncert byl holdem houslové
  hře.
 • 00:01:21 Ve skladbách Paganiniho, Bacha,
  Ysaye a Milsteina
 • 00:01:26 vzdával svoji poctu Paganinimu
  Pavel Šporcl.
 • 00:01:30 A pozorné publikum jeho hru
  náležitě ocenilo.
 • 00:01:35 Krásný večer plný spontaneity
  a interpretačního mistrovství.
 • 00:02:38 V Třeboni se hrálo krásně.
  Já jsem byl rád, že jsem byl pozván
 • 00:02:42 na tento festival
  zase po nějaké době do Třeboně.
 • 00:02:47 A bylo to poprvé,
  co jsem hrál v Zámecké konírně.
 • 00:02:50 A musím říct, že jsem si to
  opravdu nádherně užil,
 • 00:02:53 protože ten prostor je překrásný
  a atmosféra koncertu byla úžasná.
 • 00:02:57 Není to poprvé,
  co tento program hraju,
 • 00:03:00 takže z tohoto hlediska to nebylo
  nic nového.
 • 00:03:04 Nicméně trošku jsme to tady
  společně vydýchali,
 • 00:03:08 takže to bylo pro všechny
  zúčastněné těžké.
 • 00:03:12 Je pravda, že s tím pocitem,
  aby na mě viděly
 • 00:03:16 obě dvě strany publika, jsem se
  dnes natáčel víc než kdy jindy.
 • 00:03:21 Ale zase o to to bylo jiné.
 • 00:03:26 A ten program je opravdu moc
  krásný.
 • 00:03:30 Já ho hraju moc rád, ale vyžaduje
  stoprocentní soustředění,
 • 00:03:34 protože nejenom
  že je technicky náročný,
 • 00:03:37 ale je náročný také na paměť.
  A kdybych pamětně
 • 00:03:42 vynechal pár not,
  tak se budu hrozně těžko hledat.
 • 00:03:46 A v tomto druhu programu
  je to hodně slyšet.
 • 00:03:50 Takže jsem rád,
  že jsem nic nespletl,
 • 00:03:53 ale je pravda,
  že jsem hodně utahanej.
 • 00:03:58 Při druhém koncertu byla
  dominantním rysem pospolitost.
 • 00:04:01 Ostatně kotel sv. Jiljí k ní přímo
  vybízel.
 • 00:04:06 V Serenádě B dur pro třináct
  nástrojů
 • 00:04:10 se představila elita hráčů
  na dechové nástroje
 • 00:04:13 z Prahy, Brna, Ostravy.
 • 00:04:15 A spolu s nimi i kontrabasista
  České filharmonie Pavel Nejtek.
 • 00:04:20 Slovesného partu,
  sestaveného ze sekvencí
 • 00:04:23 knihy Karla Buriana
  Chlapec ze Salcburku,
 • 00:04:28 se ujal člen Národního divadla
  Na Vinohradech Jan Šťastný.
 • 00:04:33 Pocta Wolfgangu Amadeu Mozartovi
  měla vznešenost i duchovní rozměr.
 • 00:04:42 Třeboň mám ráda,
  i když jsme z Českých Budějovic,
 • 00:04:44 tak Třeboň je blízko
  a mám to tu moc ráda.
 • 00:04:47 A obzvlášť mám ráda hudební
  festivaly,
 • 00:04:50 které jsou tady,
  takže dneska jsme si udělali čas.
 • 00:04:53 Přijeli jsme z chalupy, abychom si
  tady v kostele poslechli Mozarta.
 • 00:05:02 "Hudba je jedním z nejlepších
  prostředků k probuzení citů,Ş
 • 00:05:07 Christopher Willibald Gluck.
 • 00:05:12 Manželé Mozartovi byli
  nejkrásnějším párem v Salcburku,
 • 00:05:16 to uznával každý.
 • 00:05:18 Anna Marie, rozená Pertlová,
  byla sirotek.
 • 00:05:22 Rodem pocházela ze St. Gilgenu
  v Solné komoře.
 • 00:05:26 Leopold Mozart
  měl své příbuzné v Augsburku,
 • 00:05:29 odkud také sám přišel.
 • 00:07:31 S Janem Šťastným to bylo dnes
  poprvé.
 • 00:07:35 A myslím,
  že to maximálně prospěje věci.
 • 00:07:39 Navodí to krásnou atmosféru.
 • 00:07:42 Takže myslím, že je to dobrá
  varianta Grand Partity.
 • 00:07:45 Bývá to i zvykem, že poněkud
  vykrácenější Grand Partita
 • 00:07:49 bez všech repetic
  bývá zařazována do druhé půlky.
 • 00:07:55 V první půlce hraje samotné okteto,
  které ukáže ten subtilní zvuk.
 • 00:08:02 A pak třináct hráčů zase nabídne
  takový ten větší orchestrální zvuk.
 • 00:08:09 To, co se ozývalo za mými zády,
  bylo natolik inspirující!
 • 00:08:13 Já jsem vůbec neměl pocit,
  že bych musel něco překonávat,
 • 00:08:17 že bych musel s něčím
  bojovat.
 • 00:08:19 Inspirace mě vyhoupla ze židle
  k tomu mikrofonu.
 • 00:08:23 A najednou jsem měl v sobě úžasný
  pocit lehkosti.
 • 00:08:27 Ačkoliv tréma, spousta lidí
  a vlastně poprvé
 • 00:08:29 jsme to dělali společně, tak je to
  zase něco někde ve vzduchu,
 • 00:08:35 co inspiruje natolik,
  že se člověk rád nechá vést.
 • 00:08:45 Já jsem v úvodu řekl,
  co se má stát se stane,
 • 00:08:47 a tak mohu říci:
  Co se mělo stát se vskutku stalo.
 • 00:08:54 V tomto hotelu se odehrálo
  vše podstatné,
 • 00:08:57 co souviselo s přípravou, realizací
  a následně
 • 00:09:01 i vyhodnocení jednotlivých
  koncertů.
 • 00:09:05 Galerie se stala výstavní síní
  nápadů, podnětů a připomínek.
 • 00:09:11 Stala se mozkovým centrem
  Třeboňských nocturen.
 • 00:09:20 Překrásné prostory
  Divadla Josefa Kajetána Tyla
 • 00:09:23 se staly ideální inspirací
  pro koncert Janáčkova tria,
 • 00:09:26 které nabídlo skladby autorů
  -řekněme- oslavujících výročí.
 • 00:09:31 Tedy Josefa Haydna, Bohuslava
  Martinů
 • 00:09:35 a Josefa Bohuslava Foerstera.
  A bylo věru co poslouchat.
 • 00:11:41 Krásný pocit spokojenosti, krásného
  koncertu,
 • 00:11:44 příjemného publika, nádherného
  prostředí.
 • 00:11:47 Takže naprostá spokojenost.
  Myslím si, že mluvím za všechny.
 • 00:11:51 Foerster je naprosto krásná hudba.
  Nám se líbí.
 • 00:11:55 -Martinů je pro mne úžasný
  skladatel,
 • 00:11:57 kterého velice rád hraji,
  ale nemyslím si,
 • 00:12:00 že by se tam dalo nějak moc
  vytvářet.
 • 00:12:03 Tam je totiž vše napsané.
  Když se zahraje to,
 • 00:12:08 co ke tam napsané je,
  tak to bohatě stačí.
 • 00:12:14 Pořádat festival je věcí finanční
  náročnosti a umělecké cti.
 • 00:12:17 Co k tomu dodává město Třeboň
  a jeho starosta, pan doktor Váňa?
 • 00:12:25 Letošní ročník Třeboňských nocturen
  dozná malinké věci.
 • 00:12:28 Nebo spíš bych měl říkat
  "větší změnyŞ,
 • 00:12:31 protože je také za účasti zástupců
  města Schrems.
 • 00:12:34 Je to naše partnerské město
  a Třeboňská nocturna
 • 00:12:37 dostaly jakousi novou kvalitu.
  Jinak musím říct,
 • 00:12:40 že stejně jako v předcházejících
  ročnících,
 • 00:12:43 také letos -
  velká umělecká hodnota
 • 00:12:47 a ty zážitky, které z nich máme,
  jsou úžasné.
 • 00:12:50 A pro Třeboň je to velké plus,
  protože to velmi obohacuje
 • 00:12:53 kulturní život v Třeboni.
 • 00:12:58 Koncerty na Masarykově náměstí
  mají svoji jedinečnost a půvab.
 • 00:13:01 Na koncertu zněla hudba Mozartova,
  Hummelova a Beethovenova.
 • 00:13:06 Příprava byla náročná,
  ale výsledek stál za to.
 • 00:13:10 Jihočeská komorní filharmonie,
  dirigent Jan Talich,
 • 00:13:14 i sólista večera, vítěz
  letošní mezinárodní hudební soutěže
 • 00:13:18 Pražské jaro v oboru hry na fagot,
  Václav Vonášek,
 • 00:13:22 měli zasloužený úspěch a ovace.
 • 00:15:42 Inspirace byla ohromná.
  Pro mne bylo trošku těžký
 • 00:15:48 se vyrovnat
  s těmi nezvyklými podmínkami.
 • 00:15:51 Většinou jsme zvyklí hrát
  v uzavřené akustice.
 • 00:15:54 A tady jsme hráli na mikrofony.
  Nejenom na mikrofony,
 • 00:15:57 které snímaly, ale na mikrofony,
  které zesilovaly.
 • 00:16:01 Takže trošku to byl nezvyk,
  když jsem tam stál
 • 00:16:05 a nevěděl jsem,
  co ti lidé slyší.
 • 00:16:08 Můj pocit byl docela dobrý,
  ale konec konců
 • 00:16:11 s Budějovickou filharmonií
  se mi vždycky hraje moc dobře.
 • 00:16:15 Z tohoto hlediska, a i z těch
  ostatních, to byl hezký zážitek.
 • 00:17:04 Pro nás, pro muzikanty,
  je koncert venku, v plenéru
 • 00:17:06 vždycky taková sázka do loterie.
  Člověk jednak bojuje s ozvučením,
 • 00:17:11 s počasím, s větrem, s komáry
  a se světlem,
 • 00:17:16 ale nakonec přes ty všechny
  počáteční útrapy
 • 00:17:21 ten koncert venku nakonec má svoji
  zvláštní atmosféru.
 • 00:17:27 Má atmosféru takového nocturna.
  A zvlášť, když se zešeří
 • 00:17:31 a atmosféra je taková intimnější.
 • 00:17:40 Tak já jsme vždycky toho názoru,
  že země malá,
 • 00:17:43 speciálně ve středu Evropy,
  má úzkostlivě dbát na to,
 • 00:17:46 aby od západu k východu
  a od severu k jihu
 • 00:17:49 byla celá stejně kultivovaná.
  Byla by hanba, kdyby se kultura,
 • 00:17:54 umění i vědy sdružovaly jenom
  v hlavních městech.
 • 00:18:00 A případně v těch největších.
  To bych pokládal přímo za skandál.
 • 00:18:05 A o to víc tyto festivaly,
  tyto hudební slavnosti milujeme,
 • 00:18:12 obdivujeme a je úžasná ta parta,
  která s ohromným nasazením
 • 00:18:16 je udržuje v chodu.
 • 00:18:19 Já mám pocit, že my,
  posluchači těch koncertů,
 • 00:18:22 ani netušíme,
  kolik je v tom dřiny.
 • 00:18:25 Takže všem jim patří velký
  dík.
 • 00:19:47 Na Třeboňských nocturnech
  jsem hrál už podruhé.
 • 00:19:50 Byla tady příjemná atmosféra
  jako minulý rok.
 • 00:19:53 I počasí nám nakonec vyšlo.
 • 00:19:56 Hraní pod širým nebem
  je někdy složitější,
 • 00:19:59 ale myslím,
  že se to dnes moc povedlo.
 • 00:20:44 Měli jsme první místo v čtyřruční
  hře na klavír,
 • 00:20:48 pak první místo ve zpěvu
  a myslím si,
 • 00:20:51 že moji učitelé dávají ohromnou
  práci a nadšení,
 • 00:20:54 protože to je volný čas,
  jsou prázdniny!
 • 00:20:57 Takže ve svém volném čase hrají
  a mají zájem o tu práci.
 • 00:21:01 A ta jednoznačně stojí
  na učitelích.
 • 00:21:11 Je sobota podvečer, těsně
  před závěrečným pátým koncertem
 • 00:21:15 z cyklu Třeboňská nocturna 2009.
 • 00:21:18 Ony čtyři koncerty,
  které jsme měli
 • 00:21:21 do této chvíle možnost slyšet,
  byly žasné.
 • 00:21:26 Trochu nám nepřálo počasí,
  ale na druhé straně
 • 00:21:30 zase proti jiným létům
  se počasí dokonce
 • 00:21:33 v některých případech i vydařilo.
 • 00:21:37 V současné době už se dá říci,
  že bychom mohli bilancovat,
 • 00:21:42 ale počkáme si raději ještě
  po dnešním, závěrečném koncertu,
 • 00:21:46 který vzhledem k tomu, jaké krásné
  počasí se udělalo nyní,
 • 00:21:51 by mohl být opravdový vyvrcholením,
  protože i umělci,
 • 00:21:56 kteří na tomto závěrečném koncertu
  vystoupí,
 • 00:22:00 jsou opravdu světovými špičkami.
 • 00:22:02 A věřím, že občané Třeboně,
  lázeňští hosté a samozřejmě hosté,
 • 00:22:07 kteří na Třeboňská nocturna
  přijíždějí, toto patřičně ocení.
 • 00:22:12 Je třeba říci, že poděkování
  je především k našim divákům,
 • 00:22:17 kteří nás pravidelně podporují.
 • 00:22:20 A také toto poděkování směřuje
  k našim umělcům,
 • 00:22:24 protože přijeli všichni v úžasné
  formě,
 • 00:22:29 podali neskutečné výkony
  a myslím si,
 • 00:22:33 že je třeba jim za to opravdu
  poděkovat.
 • 00:22:40 Než se kdo nadál, byl zde závěr
  VI. ročníku Třeboňských nocturen.
 • 00:22:44 A byl to závěr impozantní.
 • 00:22:46 S Jihočeskou komorní filharmonií
  vystoupili:
 • 00:22:50 sopranistka Edith Lienbacher,
  její manžel
 • 00:22:53 dirigent a hobojista Klaus
  Lienbacher
 • 00:22:56 a světoznámý francouzský
  trumpetista Guy Touvron.
 • 00:23:00 Na programu byl Schubert, Hummel,
  Donizetti, Puccini.
 • 00:23:04 A byla to pocta Emmě Destinové.
 • 00:23:12 Pravidelně jsem hostem.
  A jak v loňském,
 • 00:23:14 tak v předloňském roce
  jsme samozřejmě tady byli
 • 00:23:17 a těšíme se každým rokem.
 • 00:23:20 Já jsem strašně šťastnej, že jsem
  v nejkrásnějším městě v Evropě,
 • 00:23:23 to je Třeboň.
  A nesmějte se, je to pravda!
 • 00:23:25 Proč jsem tady?
  Protože to je největší město
 • 00:23:28 od mýho baráku kousek,
  to je v Koutech.
 • 00:23:31 A když jsou Nocturna,
  která nabývají, to je nádherný,
 • 00:23:34 každý rok mají o kousek víc a větší
  úroveň.
 • 00:23:37 A jsou hezčí a krásnější.
 • 00:23:39 Tak aspoň na tom zakončení
  tady musím být.
 • 00:23:42 A moc a moc se těším.
  Příště zvu všechny, aby přišli.
 • 00:23:44 Je tu ještě pár židlí volných.
 • 00:23:49 Na hudebním festivalu nazvaném
  Třeboňská nocturna
 • 00:23:51 jsem již potřetí.
 • 00:23:54 Vždycky je to pro mě
  velký kulturní zážitek.
 • 00:23:57 Je to pro mne jako pro starostu
  ukázka,
 • 00:24:00 jak lze ve městě uspořádat
  hodnotnou kulturu přímo na náměstí.
 • 00:24:06 Takže když jsem tady,
  tak se taky trochu snažím
 • 00:24:10 získat zkušenosti s tím,
  jak se takové věci pořádají,
 • 00:24:13 protože je vidět, že v Třeboni
  to umějí a daří se jim to.
 • 00:24:17 Takže zkusím z toho taky něco
  využít z nás v Týně.
 • 00:25:48 Třeboňská nocturna
  už jsou standardní tradiční
 • 00:25:51 součástí krásného léta
  v Třeboni.
 • 00:25:53 Myslím, že i ten počet diváků,
  který se tady dnes sešel,
 • 00:25:56 tak svědčí o tom, že Třeboňská
  nocturna do Třeboně patří.
 • 00:26:01 Tak jako je Třeboň krásná,
  a to nebe nad Třeboní
 • 00:26:03 je deska dobra, tak právě tak
  jsou kouzelná Nocturna.
 • 00:26:09 A my všichni tady moc děkujeme panu
  řediteli Končickému
 • 00:26:13 a všem,
  kteří to připravili.
 • 00:26:19 Třeboň je nádherné jihočeské město,
  které znám.
 • 00:26:23 Hlavně z hlediska lázeňských
  pobytů.
 • 00:26:27 A samozřejmě ta hudba k němu
  v letních večerech bezesporu patří.
 • 00:26:34 Letošní Třeboňská nocturna
  se vydařila.
 • 00:26:37 A jak je jejich zvykem -
  léčila na duši i po těle.
 • 00:27:38 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související