iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 3. 2010
16:15 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
19841
zhlédnutí

Rajské zahrady II

Mnohotvárná Troja

Arnošt Goldflam v roli otce a Josef Polášek coby jeho počítači zhýčkaný syn vyrážejí na výpravy do historických zahrad a parků

16 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Rajské zahrady II - Mnohotvárná Troja

 • 00:00:02 .
 • 00:00:03 HUDBA, ZPĚV.
 • 00:00:04 Chlupatý kaktus mám tak rád,
 • 00:00:09 je to můj zelený kamarád,
 • 00:00:16 chlupatý kaktus mám tak rád,
 • 00:00:23 ten musí na stráži stát,
 • 00:00:25 když jdu spát.
 • 00:00:44 No kde seš prosím tě?
 • 00:00:47 Děcka?
 • 00:00:48 Promiň já jsem nesehnal hlídání.
 • 00:00:50 Ta Růženka,
  to bude jednou tvoje smrt.
 • 00:00:54 Hlavně že jste tady.
 • 00:00:56 Nazdar děcka.
 • 00:00:57 Ahoj dědečku!
 • 00:00:59 Nazdar, nazdar.
 • 00:01:00 Ahoj dědečku.
 • 00:01:01 No, tak teď mě
  budete poslouchat ale.
 • 00:01:04 Ano.
 • 00:01:05 Podívejte se ta Trója,
  to byl původně jenom
 • 00:01:08 tady tento zámek.
 • 00:01:09 Tomu patřil ten název
  a ten zámek byl postaven
 • 00:01:13 v 17. století.
 • 00:01:15 No počkej a co vinice,
  a co svatá Klára,
 • 00:01:18 co víno,
  které pil kníže Vindiškréc?
 • 00:01:21 To máš pravdu,
  ale ty vinice se
 • 00:01:24 postupně rozrostly...
 • 00:01:26 Poslouchejte.
 • 00:01:27 ...v zemědělské usedlosti,
  jako například Kazanka,
 • 00:01:30 Popelářka a tak dále.
 • 00:01:32 No takže žádná velká zástavba
  se tady nekonala.
 • 00:01:35 Takže bylo dost místa pro vznik,
  ve 20. století,
 • 00:01:38 zahrady zoologické
  a zahrady botanické.
 • 00:01:42 Tak.
 • 00:01:43 To je přece ale
  ta klasická záplavová oblast.
 • 00:01:46 Ten je chytrej.
 • 00:01:48 Po kom ty seš?
 • 00:01:50 No po mě, po mě.
 • 00:01:51 Někdy se podívám
  na to tvoje vysvědčení.
 • 00:01:54 No a kde máte holínky?
 • 00:01:56 Táta nám nedal.
 • 00:01:57 No nevadí,
  dneska to snad nehrozí.
 • 00:01:59 Tak jdeme.
 • 00:02:01 Pojď.
 • 00:02:02 Jdeme.
 • 00:02:04 A poslouchat!
 • 00:02:22 No tak ten Trojský zámek
  byl postaven v 17. století,
 • 00:02:27 za pouhých 13 let,
  těmi Šternberky.
 • 00:02:31 Sloužil jako letní sídlo.
 • 00:02:34 To je jako chata nebo co?
 • 00:02:36 No.
 • 00:02:38 To by byly prázdniny!
 • 00:02:39 Já bych se hned šel vykoupat
  do té kašny s řeckými bohy.
 • 00:02:43 Máte pravdu hoši,
  ono skutečně tady to letní sídlo
 • 00:02:48 s tou zahradou sloužilo také
  k pořádání slavností
 • 00:02:52 a postavil to francouzský architekt
  Jean Baptiste Mattei
 • 00:02:56 a tu zahradu projektoval
  Jiří Séman.
 • 00:03:00 Takže opět onen
  známý barokní ideál,
 • 00:03:03 kdy svět je chápán
  jako nekonečná zahrada.
 • 00:03:06 Ano.
 • 00:03:07 Uprostřed zahrady stojí člověk.
 • 00:03:10 Ano.
 • 00:03:11 Jako třeba dědeček,
  ten svět pozoruje,
 • 00:03:13 vytváří ho
  a hlavně užívá si ho.
 • 00:03:17 Jako třeba já vína támhle
  z té vinice.
 • 00:03:19 Tati, už nech toho vína.
 • 00:03:22 Dej si radši minerálku nebo něco.
 • 00:03:25 Ale vy jste mi nějací hubatí
  zase po ránu co?
 • 00:03:38 Tak tady ten areál zámku v Tróji
  patří k nejreprezentativnějším
 • 00:03:43 dokladům barokní zahradní
  architektury u nás.
 • 00:03:47 Je tady taky unikátní osa,
  která směřuje až k Hradčanům.
 • 00:03:53 Ano a je tu ještě jedna osa
  a ta směřuje přímo ke štěpnici
 • 00:03:59 čili ovocnému sadu,
  který je upraven jako labyrint.
 • 00:04:03 Labyrint?
 • 00:04:05 Ano.
 • 00:04:06 Kde máš děcka,
  vždyť se blíží bouřka!?
 • 00:04:10 Jejda děcka.
 • 00:04:11 No, pojď!
 • 00:04:13 HUDBA.
 • 00:04:18 Pomóc!
 • 00:04:36 Botanická zahrada v Tróji,
  to je další lákadlo pro ty,
 • 00:04:40 kteří sem zavítají.
 • 00:04:43 Pozor, je tady pro lidi otevřená
  teprve od 90. let minulého století.
 • 00:04:49 Botanická zahrada?
 • 00:04:52 No.
 • 00:04:53 To tady rostou boty nebo co dědo?
 • 00:04:56 Já si utrhnu tenisky!
 • 00:04:58 Botanika ano neboli rostlinopis
  je nauka o rostlinách.
 • 00:05:02 To je sbírková a naučná zahrada.
 • 00:05:04 Počkej to mi chceš namluvit,
  že Praha má botanickou zahradu
 • 00:05:09 teprve pár let?
 • 00:05:10 No já ani tak ne,
  ale on ti to vysvětlí tady
 • 00:05:15 pan Eduard Kvosta
 • 00:05:19 Já vás vítám.
 • 00:05:20 Já vás taky vítám.
 • 00:05:21 Toto je můj kluk.
 • 00:05:23 Jak se říká šéf zahradník.
 • 00:05:26 Aha.
 • 00:05:27 Mějte s ním trpělivost, tata.
 • 00:05:29 Budu se snažit.
 • 00:05:30 Je to tak, jak říkám?
 • 00:05:32 No není to úplně pravda.
 • 00:05:33 Praha samozřejmě
  má zahradu daleko déle,
 • 00:05:36 než je ta v Tróji.
 • 00:05:37 To je ta botanická zahrada
  univerzity Karlovy.
 • 00:05:40 Opravdu ta naše,
  ta Trojská,
 • 00:05:42 je založena až
  v 60.,70. letech minulého století.
 • 00:05:45 Che botanická zahrada,
  no a my jsme přitom tady zrovna
 • 00:05:49 na poušti.
 • 00:05:50 Ano botanická zahrada si dala
  za úkol představit návštěvníkům
 • 00:05:55 všechny biotopy,
  které na Zeměkouli jsou.
 • 00:05:58 Samozřejmě v mezích možností
  technických i finančních.
 • 00:06:01 Máme tady fatu morgánu,
  kde ukazujeme tropické pásmo,
 • 00:06:05 a zrovna tady máme
  i pouště ze Severní Ameriky,
 • 00:06:09 které ukazují třeba ty
  suché části mírného pásma.
 • 00:06:12 Taky chceme ukázat
  japonskou zahradu.
 • 00:06:15 Části,
  kterým říkáme kiografické celky,
 • 00:06:18 to znamená,
  les z Japonska, les z Koreji,
 • 00:06:21 les z Asie nebo les z Ameriky.
 • 00:06:23 Tady je samý kaktus no
  a zrovna je poměrně chladno
 • 00:06:27 to nevadí?
 • 00:06:28 Zima je, sníh.
 • 00:06:29 To je taková zvláštnost,
  že opravdu jsou i takové místa
 • 00:06:33 na Zemi jako právě ty pouště
  na jihozápadu USA,
 • 00:06:37 kde panují podobné podmínky
  jako ve střední Evropě
 • 00:06:40 a my se tady v Tróji pokoušíme
  aklimatizovat ty druhy,
 • 00:06:44 které vydrží i tu českou
  blátivou zimu a daří se nám to.
 • 00:06:48 Jau to je mrtvej ježek,
  to není kaktus!
 • 00:06:51 Ukaž.
 • 00:06:53 Au musí mi operovat ruku!
 • 00:06:56 Já ti dám operovat,
  ještě vám přidám!
 • 00:06:58 Kolikrát vám mám říkat,
  že na to nemáte sahat?
 • 00:07:02 Tys měl někdy
  se mnou takové problémy?
 • 00:07:04 Rozhodně ne, co si pamatuju.
 • 00:07:06 Já?
 • 00:07:07 Nikdy!
 • 00:07:08 Vždycky, ještě horší to bylo.
 • 00:07:15 Dědo podívej,
  támhle je spousta kytek.
 • 00:07:18 No.
 • 00:07:18 Třeba bílé a támhle fialové.
 • 00:07:21 Taky chlupaté!
 • 00:07:22 Víte hoši, že máte pravdu?
 • 00:07:24 Ono to totiž není,
  jak ty chceš u sebe na zahrádce
 • 00:07:28 všechny kytky promíchaný.
 • 00:07:30 Květinový mišmaš,
  aby pořád něco kvetlo.
 • 00:07:33 Prosím tě.
 • 00:07:34 Ale tady...
 • 00:07:35 No no jen nedělej.
 • 00:07:37 Tady je to rozděleno vědecky.
 • 00:07:39 Je to tak?
 • 00:07:40 Ano, ale taky pěkně.
 • 00:07:41 Taky chceme,
  aby to kvetlo celý rok,
 • 00:07:44 aby návštěvníci měli na co koukat.
 • 00:07:46 To je pravda,
  ale také máme expozice,
 • 00:07:49 které ukazují biotopy,
  společenstva rostlin,
 • 00:07:51 jak spolu žijí v té přírodě.
 • 00:07:53 Taky máme ukázky sortimentů,
  sbírky kosatců, denivek
 • 00:07:57 a dalších rostlin.
 • 00:07:59 Taky se staráme o chráněná území,
  kde jsou původní rostliny
 • 00:08:03 pražské Trojské kotliny
  a mnoho dalších věcí zajímavých.
 • 00:08:17 Dědo!
 • 00:08:18 Tato!
 • 00:08:19 Tady je poušť!
 • 00:08:21 Jako v Mexiku!
 • 00:08:22 Fata morgana!
 • 00:08:24 Člověče ty děcka mají vidiny,
  vždyť vůbec nepily a nebo,
 • 00:08:29 že vy jste zobly nějakou
  jedovatou rostlinku?
 • 00:08:32 Ale prosím tě žádné vidiny.
 • 00:08:34 Děcka,
  teď si uděláme výlet do tropů.
 • 00:08:37 To je výhoda právě skleníku,
  že můžete celý rok být v tropech.
 • 00:08:41 Tady tahleta fata morgana,
  to je evropský unikát.
 • 00:08:46 Tak dávejte pozor.
 • 00:08:48 Dovolíš tati, s někým tě seznámím.
 • 00:08:50 Tohle je paní Eva Smržová.
 • 00:08:52 To je můj tata,
  mějte s ním trpělivost.
 • 00:08:55 Moc mě těší.
 • 00:08:57 Těší mě.
 • 00:08:58 Toto je můj kluk.
 • 00:08:59 Těší mě.
 • 00:09:00 Taky mě těší.
 • 00:09:01 To jsou naši darebáci.
 • 00:09:03 Pozdravte.
 • 00:09:04 Dobrý den.
 • 00:09:05 Ahoj kluci.
 • 00:09:06 Hoši, paní Smržová
  ví o tomto skleníku lautr všechno.
 • 00:09:10 A jsou tady masožravky?
 • 00:09:12 Ano.
 • 00:09:13 A liány?
 • 00:09:14 Taky je tady najdeme.
 • 00:09:16 A co bambusy?
 • 00:09:17 Tady jsou i bambusy.
 • 00:09:19 Ten skleník je rozdělený
  na 3 části.
 • 00:09:21 Teď jsme v té první části,
  která je věnována
 • 00:09:23 suchomilným rostlinám.
 • 00:09:25 Každá ta část je navíc
  ještě dělena geograficky.
 • 00:09:28 Takže tady najdete rostliny
  z Austrálie, dále z Mexika,
 • 00:09:32 ze střední Ameriky
  a ta úplně poslední část
 • 00:09:35 je věnována Jižní Africe.
 • 00:09:37 Tady kolem cestičky uvidíte
  zase rostliny z Madagaskaru.
 • 00:09:51 Támhle plave krokodýl Dandee!
 • 00:09:53 A támhle je gorila v mlze!
 • 00:09:55 Já ti fláknu,
  až ti sopel vyletí darebáku.
 • 00:09:58 Vždyť to je náš dědeček, promiň.
 • 00:10:01 Polib dědovi ruku, honem.
 • 00:10:04 No, ale v podstatě
  máš pravdu řeknu ti,
 • 00:10:08 poněvadž tady jsme
  ve skutečných tropech.
 • 00:10:12 Máte pravdu kousek dál
  v té africkéčásti byste mohli
 • 00:10:18 i ty gorily vidět,
  ale tady jsme ještě pořád
 • 00:10:21 v Americe.
 • 00:10:22 Už tady uvidíte bambus,
  uvidíte tady i velikánské liány.
 • 00:10:26 Když si chvíli počkáte,
  tak v té asijské části uvidíme
 • 00:10:30 i masožravé rostliny.
 • 00:10:32 Jupí!
 • 00:10:51 Tarzan!
 • 00:10:54 Dědo, vysaď mě na tu liánu.
 • 00:10:57 Ale hoši,
  já vám radši koupím nějaký mlsek.
 • 00:11:00 Ono se taky tady trošičku
  ochladilo, že mám pravdu?
 • 00:11:04 To máte.
 • 00:11:06 Jsme taky v horské části,
  kde už je největší zima.
 • 00:11:09 Tady kluci uvidíte
  právě různé zajímavé liány.
 • 00:11:12 Třeba ta mučenka,
  která se dá jíst.
 • 00:11:15 Ten plod, když zežloutne,
  tak už je jedlý.
 • 00:11:18 Masožravky jsou tady taky
  a je jich tady spousta.
 • 00:11:22 Podívejte se,
  třeba to co kvete,
 • 00:11:24 je masožravá rostlina,
  která má pastičky v půdě.
 • 00:11:28 Jsou to takové baňky,
  v kterých je podtlak
 • 00:11:32 a nacucává zvířátka,
  která tam žijou.
 • 00:11:35 Nacuclo by to i slona?
 • 00:11:37 Slona ne.
 • 00:11:38 Nacuclo by to úplně toho
  nejmenšího mravence,
 • 00:11:41 kterého si umíš představit,
  takového mikroskopického.
 • 00:11:44 Třeba takového?
 • 00:11:46 Takhle malinkého ano.
 • 00:11:55 Tato podívej,
  to je ale pěkná zahrada!
 • 00:11:58 To jsou maliny?
 • 00:11:59 Ne, to jsou ostružiny,
  používej hlavu.
 • 00:12:02 Co blbnete,
  to jsou melouny, to nevidíte?
 • 00:12:05 Ale ty!
 • 00:12:07 Jaké melouny, maliny, ostružiny?
 • 00:12:09 To je vinice hoši.
 • 00:12:10 To je slavná vinice svaté Kláry.
 • 00:12:13 Připomíná zašlou slávu
  pražského vinařství.
 • 00:12:17 Ta už tady byla za Karla IV.
 • 00:12:20 A já vím proč hoši,
  protože Karel IV. vydal nařízení
 • 00:12:24 o zřizování vinic.
 • 00:12:25 To znamenalo,
  že v okruhu 3 mil okolo Prahy
 • 00:12:30 musely být všechny jižní svahy...
 • 00:12:32 Dávej pozor!
 • 00:12:33 ...osázeny vinohradem.
 • 00:12:36 Ano a víno už je tady.
 • 00:12:39 Vítám tady slečnu Paulovou,
  to je vedoucí těch vinic.
 • 00:12:44 těší mě.
 • 00:12:46 Toto je můj kluk.
 • 00:12:47 Těší mě, mějte s tatou trpělivost.
 • 00:12:50 Ale prosím tě.
 • 00:12:51 Tak co tady máme,
  jak to dnes vůbec vypadá
 • 00:12:54 s těmi vinicemi?
 • 00:12:55 Tak dneska se nacházíte
  na vinici Svaté Kláry,
 • 00:12:59 která je součástí
  hlavního města Prahy.
 • 00:13:01 Bohužel už zde zbyly
  pouze 3 a půl hektary.
 • 00:13:05 Za vlády Karla IV.
  zde bylo 700 hektarů.
 • 00:13:08 V dnešní době už jich zbývá
  pouze 11 v celé Praze.
 • 00:13:11 No a jaké odrůdy tady vlastně máme?
 • 00:13:14 Máme zde spousty odrůd.
 • 00:13:16 Je tady zhruba
  100 odrůd révy vinné.
 • 00:13:18 Jak stolní odrůdy,
  kolem 50 druhů,
 • 00:13:20 tak moštové odrůdy,
  které jsou povoleny
 • 00:13:22 k pěstování a výrobě vína
  v České republice.
 • 00:13:26 No a já jsem slyšel,
  že v 19. století se tady
 • 00:13:28 proslavil rýnský ryzlink,
  tak zvaný "rýňák? je to pravda?
 • 00:13:31 Ano.
 • 00:13:32 A že se mohl popasovat i s tehdy
  známými rakousko-uherskými víny.
 • 00:13:37 Máte pravdu.
 • 00:13:38 Je vidět, že se o víno zajímáte.
 • 00:13:40 Nedáte si skleničku?
 • 00:13:42 Dáme.
 • 00:13:43 Dáme a to velice rychle.
 • 00:13:44 No vidíš,
  to jsem zvědav člověče.
 • 00:13:47 Já tě kluku vždycky pozoruju
  a ty piješ vždycky minerálku.
 • 00:13:51 Děkuju.
 • 00:13:52 Já bych chtěl taky víno.
 • 00:13:54 Ty mlč.
 • 00:13:55 Ty si jenom čuchni.
 • 00:13:56 Já taky.
 • 00:13:57 Čuchnout.
 • 00:13:58 tak a 10 roků si počkáte.
 • 00:14:00 Na zdraví.
 • 00:14:01 Tak na zdraví.
 • 00:14:03 Ať vám chutná.
 • 00:14:04 HUDBA.
 • 00:14:10 Vidíš,
  tak tady v téhle japonské zahradě,
 • 00:14:13 která je tady od roku 1997,
  můžeš klidně meditovat.
 • 00:14:20 Tady to prostředí slouží
  k soustředění myšlenek,
 • 00:14:24 k uklidnění a dokonce to
  podněcuje tvůrčí myšlení.
 • 00:14:30 Ale vždyť tu nic nekvete.
 • 00:14:32 Prosím tě Japonci jsou minimalisté.
 • 00:14:35 I to nic je vždy
  přesně vyladěno, pozor.
 • 00:14:38 Prosím tě,
  tady nejde o nějakou
 • 00:14:41 cirkusovou pestrost
  a hýřivost květů.
 • 00:14:46 Tady jsou vyváženy
  jemné tóny zelených keřů
 • 00:14:51 a různé jiné valéry víš.
 • 00:14:54 Je to pravda.
 • 00:14:55 Japonští zahradníci
  si berou příklad
 • 00:14:58 v harmonii přírody
  a napodobují ji se vším všudy.
 • 00:15:01 Stromy tvarují
  do tvarů podobných přírodě
 • 00:15:05 a tak napodobují stáří těch stromů,
  tím stříháním.
 • 00:15:08 Pak samozřejmě trávník stříhají
  do úplného minima,
 • 00:15:12 aby napodobovali harmonii
  mechových zahrad na horách.
 • 00:15:16 Zrovna konkrétně tady
  u nás představujeme
 • 00:15:19 japonskou horskou zahradu.
 • 00:15:21 Takže jsou tady kopečky,
  které symbolizují ty hory.
 • 00:15:24 Jsou tady vodopády,
  které stékají z hor do jezer
 • 00:15:26 pod horami.
 • 00:15:27 Jsou tady cesty,
  které znázorňují kamenné chodníčky
 • 00:15:30 v horách
  a mnoho dalších kytek,
 • 00:15:32 které doprovázejí tu harmonii
  a dávají tu eleganci.
 • 00:15:36 Chýše skrytá mezi horami
  poskytuje klid k meditaci,
 • 00:15:42 přemýšlení, rozjímání.
 • 00:15:45 Ty sedíš posloucháš šumění deště.
 • 00:15:49 ZPĚV.
 • 00:15:50 Šumění deště,
  je písní mou...
 • 00:15:57 Ano tati.
 • 00:15:58 Dobře, dobře ano,
  já už jsem totálně zmeditovanej.
 • 00:16:02 Děti nezlobte a meditujte.
 • 00:16:04 My meditujeme zlobením
  a taky bitím.
 • 00:16:07 No no no.
 • 00:16:08 Pozor překvapení.
 • 00:16:11 Svatá Kláro!
 • 00:16:13 Tato, ty myslíš
  na zadní kolečka děkuju.
 • 00:16:15 Ne ne, to je pro mě.
 • 00:16:17 Ty s dětmi budeš mít vodu.
 • 00:16:19 Teď poslouchejte.
 • 00:16:23 Já vám řeknu
  takovou báseň japonskou,
 • 00:16:26 takovou kratičkou.
 • 00:16:28 Haiku.
 • 00:16:30 Hájku, hájku zelený?
 • 00:16:31 Ale prd, prosím tě.
 • 00:16:33 Poslouchej
  a jestli uhodneš o kom to je.
 • 00:16:37 Hned ji vrba skrývá
  a hned v bambusu zpívá.
 • 00:16:46 No?
 • 00:16:47 Pěnkava?
 • 00:16:48 Bravo, to jsem nečekal.
 • 00:16:50 A znáš táto,
 • 00:16:51 neví o čem mluví,
  kdo prohlašuje,
 • 00:16:53 že má dětí plné zuby.
 • 00:16:54 SMÍCH.
 • 00:16:55 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
 • 00:16:57 .

Související