iVysílání

Stránky pořadu
Premiéra:
7. 9. 2012
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

42 hlasů
14081
zhlédnutí

Hyde Park ČT24

Stanislav Komárek, biolog, filozof, spisovatel

54 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hyde park

 • 00:00:12 Máme za sebou poměrně
  dost bouřlivý týden.
 • 00:00:16 A kdo ví, co přinese ten další.
 • 00:00:18 Jak se v tom všem co nejlépe
  zorientovat?
 • 00:00:21 A nejen v tom, co se děje
  u nás doma.
 • 00:00:28 Čím dále tím větší vliv má na nás,
  co se děje i v zahraničí.
 • 00:00:33 Co se bude dít dále?
 • 00:00:35 Pojďte o tom debatovat s biologem,
  filozofem Stanislavem Komárkem,
 • 00:00:41 dobrý večer.
 • 00:00:46 Pane profesore, dobrý večer,
  vítejte u nás v Hyde parku.
 • 00:00:51 Dobrý večer.
 • 00:00:55 Na sloupky Stanislava Komárka
  můžete narazit jak v tuzemském
 • 00:01:01 tisku, tak často ve víkendových
  přílohách.
 • 00:01:08 Knihkupectví pak nabízí
  jeho eseje nebo román.
 • 00:01:11 Své myšlenky převádí i do dalších
  tištěných podob.
 • 00:01:20 Od života hmyzu, po život
  člověka, společnosti a lidstva.
 • 00:01:27 Neobvyklé paralely se vítají.
 • 00:01:29 Takto nedávno reagoval
  na demonstrace proti vládě.
 • 00:01:37 Stojíme před velkým
  dějinným přelomem.
 • 00:01:40 Současný svět je dimenzován
  na pozdní 19. století,
 • 00:01:46 parlamentarismus
  tak, jak ho známe,
 • 00:01:49 zásadě vznikal v době
  železa, páry a telegrafů,
 • 00:01:55 dnes v době internetu
  je to naprosto jiné.
 • 00:01:58 Těžko říci, jak ten svět
  bude vypadat, ale víme,
 • 00:02:02 jak vypadat nebude.
 • 00:02:04 Měnící se vztahy mezi lidmi,
  třeba mizící mužská dominance,
 • 00:02:10 všudypřítomný stát, stojíme
  před nepřekonatelnými dogmaty.
 • 00:02:18 Ekonomiky staré a pozdní se liší
  zhruba jako studenokrevní
 • 00:02:23 a teplokrevní obratlovci.
 • 00:02:26 Zatímco prvnímu srdce tepe zvolna,
 • 00:02:32 druhému rychle a pod značným
  tlakem proudí krev přes 40 stupňů
 • 00:02:37 teplá léta jako blesk.
 • 00:02:39 Obojživelník je ovšem
  výrazně odolnější.
 • 00:02:47 Jako majiteli dvou modrých knížek,
  československé a rakouské,
 • 00:02:53 který považuje
  armádu za potřebnou,
 • 00:02:58 může začít diskuze
  o čemkoliv Českem.
 • 00:03:05 Švejk jako oblíbená karikatura
  české povahy, možná přehnaná,
 • 00:03:11 ale v jádru výstižná.
 • 00:03:15 Mise mentalitou lišíme od našich
  polských sousedů v tom smyslu,
 • 00:03:20 že je nás méně a ztráta každého
  chromozomu nějakým způsobem bolí.
 • 00:03:29 My jsme se neučili nějakým
  stylem normalizovat ztráty.
 • 00:03:34 Toho je Švejk dobrá ukázka.
 • 00:03:38 Když svým přátelům vyprávím,
 • 00:03:41 že povstání proti nacistům vypuklo
  pátého května, tak se smějí,
 • 00:03:46 až se za břicho popadají.
 • 00:03:48 Muž s mikroskopem, který sleduje
  život v trávě i za objektivem.
 • 00:03:59 Některé složitosti života vám může
  Stanislav Komárek rozklíčovat.
 • 00:04:06 Záleží na tom, na co se budete
  v dnešním Hyde parku ptát.
 • 00:04:13 Na naších internetových
  stránkách najdete body,
 • 00:04:22 kterými můžete hodnotit našeho
  hosta a najdete tam také
 • 00:04:27 všechny otázky.
 • 00:04:29 Pojďme na první z nich.
 • 00:04:48 Tyto jevy je velmi těžko popírat.
 • 00:04:53 Vždy, když ta společnost
  je nějakým způsobem hodně
 • 00:05:00 vyvinutá, biologové by řekli
  klimaxové společenstvo starý
 • 00:05:10 dubový les,
 • 00:05:12 tak tyto vnitřní rozpory
  se většinou velmi
 • 00:05:19 výrazně vyjevují.
 • 00:05:21 Jaký je koncipováno
  mediální klima.
 • 00:05:24 Do televizního studia se pozve
  zavilý odpůrce potratů a zavilý
 • 00:05:32 příznivce potratů a ti se do sebe
  pouštějí, jako kdysi šelmy,
 • 00:05:40 diváci se tím baví a nějaká
  rozumná mezi poloha neexistuje.
 • 00:05:58 Vše co upoutá pozornost,
  je jen to extrémní.
 • 00:06:02 Možná to nějak souvisí
  už s evangelijním výrokem,
 • 00:06:06 že je třeba být horký, nebo
  studený, ale nikoliv vlažný.
 • 00:06:12 Ve svých důsledcích to může
  tu společnost potom roztrhat,
 • 00:06:18 připomeňme třeba
  meziválečné Rakousko,
 • 00:06:21 kdy armády jednotlivých
  rozhádaných stran putovali
 • 00:06:29 ulicemi, a nakonec to skončilo
  diktaturou.
 • 00:06:32 Toto je jistě nebezpečí,
  které nám hrozí.
 • 00:06:36 Čili tyto spory,
 • 00:06:38 které divák popisuje jsou
  důsledkem sporu extrémních zájmu
 • 00:06:43 v těch jednotlivých skupinách?
 • 00:06:46 Určitě.
 • 00:06:48 V dnešním světě důležité
  se tzv. zohlednit.
 • 00:06:53 Zohlednit se dá něčím extrémním
  a to vyostřování extrému pak není
 • 00:07:07 tolik vyostřování morálky, ale
  je to nerozumnost a prozíravost.
 • 00:07:14 Čili vzít ty extrémy a najít
  sám sobě tu rozumnou cestu?
 • 00:07:20 Zhruba.
 • 00:07:21 Ty extrémy jsou skutečně
  cosi extrémního.
 • 00:07:25 Na webu je další otázka.
 • 00:07:47 Základní problém západní
  Evropy přítomné době je v tom,
 • 00:07:52 že rezignovala na vlastní
  reprodukci.
 • 00:07:58 Mluvíme často o tom, že populace
  stárne, ale nemluvíme o tom,
 • 00:08:03 že se rodí málo dětí.
 • 00:08:06 V těch státech to vychází
  poměrně namáhal,
 • 00:08:18 na jednu ženu vychází
  jedna čtvrtina dítěte.
 • 00:08:22 Naše civilizace nemá pokračovat.
 • 00:08:25 Potom samozřejmě více či méně
  do země lákáme migraci,
 • 00:08:31 protože chceme vysoké penze
  a navíc ono není moc možné
 • 00:08:38 si postavit velkou evropskou zeď
  a té migraci potom vyčítáme,
 • 00:08:48 že nesdílí naše hodnoty.
 • 00:08:50 Proč by proboha měla?
 • 00:08:53 To je jádro našeho problému,
 • 00:08:56 kolem kterého chodíme
  jako kolem horké kaše.
 • 00:08:59 Souvisí to ještě s jednou věcí,
  kterou bych rád zmínil podrobněji.
 • 00:09:06 Tu energii, kterou
  investujeme do práce,
 • 00:09:10 v některých případech
  do alkoholismu, bereme potud,
 • 00:09:23 do kdy se vazby mezi
  lidmi stále zmenšují.
 • 00:09:27 Stejně tak funguje
  i současná Čína.
 • 00:09:35 Tam se to dělo i hodně nás
  dílu, vezmeme-li revoluci.
 • 00:09:43 Ale obuje Evropa udělala sama,
 • 00:09:45 zničila svou bývalou tradici
  a pomalu ale jistě rosteme
 • 00:09:51 do jakési civilizace singlů.
 • 00:09:56 Já sám z toho nečiním výjimku.
 • 00:10:00 A proč jsme rezignovali
  na ten základ?
 • 00:10:04 Proč se děje to chození
  kolem horké kaše že?
 • 00:10:10 Vymýšlíme multikulturní
  humanismem,
 • 00:10:12 místo toho abychom řešili příčinu?
 • 00:10:22 multikulturních společností
  bylo v dějinách mnoho.
 • 00:10:28 Ale fungují jiná,
  než současné státy.
 • 00:10:34 Osmanská říše například byla
  technicky neobyčejně pestrá.
 • 00:10:41 Tam byli muslimové, Arméni, židé
  a ti měli úplnou samosprávu,
 • 00:10:53 vlastní soudnictví,
 • 00:10:55 vlastní rodinné právo a také
  vlastní sociální zabezpečení.
 • 00:11:03 Dnešní stát, který na sebe
  přitahuje stále více kompetencí,
 • 00:11:07 spojuje lidí z více kultur v jedné
  rodině a působí cosi jako idea
 • 00:11:18 sovětského člověka.
 • 00:11:20 Všichni budou v podstatě
  mluvit a rozumět rusky,
 • 00:11:25 pracovat ve státních podnicích,
 • 00:11:34 jen do prvomájového průvodu
  si každý v mé vlastní
 • 00:11:40 národní oblečení.
 • 00:11:43 To se utváří do takových
  národních společenství a tam
 • 00:11:52 to potom naráží.
 • 00:11:54 Všechny ty úspěšné
  multikulturalismy spočívaly v tom,
 • 00:12:09 že ti lidé nesplývaly v jedno,
  nebyly tak úzce propojené,
 • 00:12:21 jako si to Evropa žádá.
 • 00:12:23 A kde je toho příčina?
 • 00:12:26 Toho že jsme rezignovali
  na tu budoucnost,
 • 00:12:28 že máme nízkou porodnost, řešíme
  to náhražkami, kde je příčina,
 • 00:12:34 proč jsme takoví?
 • 00:12:41 Z čeho je věcem?, vznik to se jím
  stává i příčinou rozpadu.
 • 00:12:58 Rádi si říkáme, že Evropa se svým
  individualismem je skvělá,
 • 00:13:09 ale je pravda, že je-li
  individualismus příliš silný,
 • 00:13:17 potom tu společnost Praha na kusy.
 • 00:13:25 Například reklama nás v tom
  neobyčejně podporuje.
 • 00:13:29 Jsi skvělý, máš na to, máš
  navíc, kup si cokoliv.
 • 00:13:38 Toto nás jakýmsi
  způsobem rozleptává.
 • 00:13:48 Úžasně to podporuje také
  pracovitost a technické inovace,
 • 00:13:54 to je tak koneckonců i s lidským
  organismem,
 • 00:13:58 co dělá dobře jednomu orgánu,
  to nedělá dobře jinému orgánu.
 • 00:14:06 Hodně piva dělá dobře ledvinám,
  ale játra se z toho neradují.
 • 00:14:13 Na webu se ptá další divák.
 • 00:14:36 Je nutno říci, že zčásti ano.
 • 00:14:39 Ono to koření v tom,
 • 00:14:41 že je to vlastně negativní
  nebo převrácený obraz toho,
 • 00:14:48 jak se bílá civilizace chápala.
 • 00:14:52 Ještě na přelomu
  19. a 20. století,
 • 00:14:56 když čteme Emanuela
  Rádla západ a východ,
 • 00:15:02 tak to je zcela euro
  europocentrická kniha.
 • 00:15:18 Svojí civilizaci jsme
  roznesli po celém světě,
 • 00:15:22 ať se to někomu
  líbilo, nebo nelíbilo.
 • 00:15:27 Teď vlastně přichází taková jakási
  proti vlnám téhož Čína jakoby
 • 00:15:37 zažívala toto s určitým zpožděním.
 • 00:15:42 Samozřejmě ty dějiny se nikdy
  neopakují úplně doslova ,
 • 00:15:52 ale lze vysledovat
  jakési podobné vlivy.
 • 00:15:57 Čína je v takovém rozběhu, jako
  byla Evropa přibližně v roce 1900.
 • 00:16:15 Evropa je z toho zděšená.
 • 00:16:19 Nemá Evropa tím, jak se chovala
  v minulosti k tomu svému okolí,
 • 00:16:27 není to nějaké zpytování svědomí,
  nebo je to jen pragmatismus?
 • 00:16:37 Potřebujeme tu jen pracovní sílu?
 • 00:16:42 Je to vlastně jakési
  nevědomé sebe trestání.
 • 00:16:47 Je samozřejmě otázka, a kdy
  už toho bylo dost.
 • 00:16:50 Ono to začíná třeba už po druhé
  světové válce.
 • 00:16:56 Už v literatuře například Orwella
  se objevují první vlaštovky.
 • 00:17:06 Jak daleko jsme v tom
  sebe trestání?
 • 00:17:11 To je dobrá otázka, jsem
  kantor, a ne prorok ,
 • 00:17:23 toto vám těžko odpovím.
 • 00:17:25 Dobrý večer, dovolali jste
  se k nám, můžete se ptát.
 • 00:17:28 Dobrý den, tady je Petr ze Sušice.
 • 00:17:31 Chtěl jsem se zeptat, jestli
  si pan prof. nemyslí,
 • 00:17:35 že krize dnešního světa a krize
  dnešního člověka spočívá v tom,
 • 00:17:40 že člověk podle mého
  rezignoval na to,
 • 00:17:43 býti člověkem v tom nejhlubším
  slova smyslu, to znamená,
 • 00:17:47 že když se na dnešní
  svět podíváme,
 • 00:17:52 tak mně to přijde jako
  karikatura života.
 • 00:17:57 Projevuje se to zejména
  v mezilidských vztazích,
 • 00:18:00 že ten člověk jakoby
  karikuje tu úlohu,
 • 00:18:05 kterou má od toho
  stvořitele a myslím si,
 • 00:18:08 že žijeme v tzv. umělé
  době, proto si všimněte,
 • 00:18:14 že nejčastější je umělá hmota.
 • 00:18:24 Spočívá problém opravdu v tom,
 • 00:18:27 že jsme rezignovali na to být
  člověkem v pravém slova smyslu?
 • 00:18:33 Myslím, že jsme to my lidé, kteří
  musíme to řešení světu dát.
 • 00:18:41 Já se musím přiznat,
  že bohužel nevím,
 • 00:18:46 co je to být člověkem v nejhlubším
  slova smyslu.
 • 00:18:58 Zkuste se na tu otázku odpovědět
  a pak vyvodit ten závěr.
 • 00:19:02 My jsme se tomu
  samozřejmě zpronevěřili,
 • 00:19:06 ale určitá ztráta přirozenosti
  nebo denaturalizace proběhla
 • 00:19:20 už poměrně před dlouhou dobou.
 • 00:19:27 Dělají se samé inovace, včetně
  literatury, vzdělání, měst,
 • 00:19:35 televize, a různé
  jiné kulturní počiny,
 • 00:19:40 ale z hlediska sběrače a lovce
  se to může jevit jako
 • 00:19:44 naprostá katastrofa.
 • 00:19:46 Ten silný lovec,
 • 00:19:48 který ještě uloví jelena oštěpem
  i něco úplně jiného než ten,
 • 00:19:53 kdo něco okope motyčkou.
 • 00:20:00 Dnes je platným členem společnosti
  ten, kdo umí ovládat počítače.
 • 00:20:07 Z tohoto hlediska mi vždy
  vyměňujeme něco za něco.
 • 00:20:14 Samozřejmě se nějakému tomu
  divokému stavu vzdalujeme,
 • 00:20:31 ale je to takovým
  výměnným obchodem,
 • 00:20:35 o tom mluvilo mnoho myslitelů,
  ať už mluvili o odcizení,
 • 00:20:42 nebo o ztrátě identity,
 • 00:20:44 to je poměrně smutná
  věc ve společnosti,
 • 00:20:47 kde je velká dělba práce.
 • 00:20:54 Ten celek dávali jakýsi smysl,
 • 00:20:58 když dnes vyplňujeme
  excelové tabulky,
 • 00:21:07 tak toho smyslu moc nevidíme.
 • 00:21:09 Vždy asi musíme
  říci, něco za něco.
 • 00:21:13 Vidíte kolem nás to umělost,
  kterou Petr popisoval?
 • 00:21:18 Neumíme se jí zbavit,
  neboť i přiměřeně využívá?
 • 00:21:25 Vidím ji, vidím ji v tom, že dejme
  tomu reklama produkuje umělé lidi,
 • 00:21:41 takové ty šťastné rodinky, toho
  manažera, který má to skvělé auto,
 • 00:21:50 to je jeden typ lidí,
 • 00:21:53 kteří upoutají pozornost a potom
  na druhé straně druhý typ lidí,
 • 00:21:58 který upoutá pozornost,
  tak to je výtvarník,
 • 00:22:04 který přišel o všechny
  končetiny kromě jedné nohy,
 • 00:22:10 a tou maluje obrazy, to je další
  vhodný mediální objekt.
 • 00:22:15 A mezitím je určitý hlubší
  prostor a řekněme starší,
 • 00:22:31 tlustý železniční pracovník
  je taková smutná intermediální
 • 00:22:45 figura, která nepasuje
  ani do jednoho způsobu.
 • 00:22:56 Hodně nápadně vyčnívá se hodí
  a jí její jedno jakým způsobem.
 • 00:23:01 A to nám potom umožňuje další
  velmi zajímavou kariéru.
 • 00:23:09 Pojďme na web.
 • 00:23:29 To je jedno z vůbec
  nejožehavějších témat.
 • 00:23:35 Eugenika velmi existuje,
  kdo se domnívá,
 • 00:23:39 že žádná eugenika není,
  tak se velmi mýlí.
 • 00:23:43 Celá prenatální diagnostika
  je taková softforma toho,
 • 00:23:58 co se dělo v Řecku v antice
  hodem ze skály.
 • 00:24:05 Akorát se to děje prenatálně.
 • 00:24:10 Eugenika má počátek už před
  dlouhou dobou u jednoho britského
 • 00:24:19 všestranného intelektuála,
 • 00:24:22 který vymyslel tento termín
  až do druhé světové války,
 • 00:24:27 která přinesla naprosté
  zděšení z toho,
 • 00:24:30 co se pod pojmem eugeniky událo,
 • 00:24:35 tak se z toho stal ve Spojených
  státech velmi oblíbený obor.
 • 00:24:44 Ale nemysleme si,
 • 00:24:46 že Řecko nebo Norsko zločince
  sterilizoval o až do 60. let
 • 00:24:53 20. století.
 • 00:24:54 Eugenika samozřejmě
  v těch formách,
 • 00:24:57 jak se kdysi dělávala dnes není
  myslitelná, nebo přípustná,
 • 00:25:06 ale všichni neustále fantazírují
  o genetických manipulací
 • 00:25:11 s člověkem.
 • 00:25:15 Média to velmi přitahuje , jak
  vytvoříme toho nadčlověka.
 • 00:25:37 Stejně tak je to i s mladými
  rodiči,
 • 00:25:40 kteří si přinesou to oplodněné
  vajíčko a čekají,
 • 00:25:44 co se jim narodí.
 • 00:25:46 Lidský rod je velmi komplexní
  záležitost a je jí jasné,
 • 00:26:00 že nás to přitahuje.
 • 00:26:08 Je zvláštní, jak se téma, které
  se kdysi velmi zkompromitovalo,
 • 00:26:14 vrací zase druhou stranou,
  vyhozeno dveřmi, vrací se oknem,
 • 00:26:22 věnem mnohem techničtějším kabátů.
 • 00:26:34 Biologové vždy zdůrazňovali,
 • 00:26:37 že ten kdo by chtěl
  zlepšit celou společnost,
 • 00:26:41 tak to náleží pouze
  bohům a ne lidé.
 • 00:26:47 Z toho technického pohledu, kdoví,
  co budeme umět s za 50 let,
 • 00:26:58 nechybí tady jednak zákonná
  úprava těchto záležitostí a možná
 • 00:27:05 i nějaká výchova, preventivní
  výchova nebo jasné vysvětlování,
 • 00:27:11 aby člověk byl s těmito
  pojmy srozuměn, s riziky?
 • 00:27:19 Tuším, že ve Spojených státech
  se nedávno projednávala otázka,
 • 00:27:23 aby všechny vrstvy populace
  měli stejný přístup
 • 00:27:27 ke genetickým manipulacím.
 • 00:27:30 Rovný přístup ke genetickým
  manipulacím.
 • 00:27:34 Mě přitom velmi běhá
  po zádech mráz,
 • 00:27:37 protože jestliže se mluví
  o právu na něco,
 • 00:27:43 tak se to velmi brzy změní
  na povinnost něčeho,
 • 00:27:50 toho bych se velmi nerad dočkal.
 • 00:27:53 Noha je lepší nechat na přírodě.
 • 00:27:56 Dobrý večer, dovolali jste
  se do Hyde parku, můžete se ptát.
 • 00:28:05 Poprosím, abyste si tlumil
  televizor.
 • 00:28:14 Můžete se ptát.
 • 00:28:16 Dobrý večer, chtěl bych
  se zeptat pana prof.,
 • 00:28:20 jak na ni zapůsobil Tibet
  jako na člověka při příjezdu,
 • 00:28:25 jak vidí současnou situaci a jak
  vidí budoucnost Tibetu?
 • 00:28:30 Děkuji vám, dobrou noc.
 • 00:28:34 Děkujeme za otázku.
 • 00:28:36 V Tibetu jsem byl v roce 2004,
 • 00:28:39 Tibet je země na každý
  pád zajímavá,
 • 00:28:43 kterou by člověk pokud
  může vidět, vidět měl,
 • 00:28:50 misi do Tibetu nějak projekt
  kujeme všechno to dobré,
 • 00:28:55 krásné duchovní, co ve vlastní
  společnosti postrádáme.
 • 00:28:59 Je pravda,
 • 00:29:01 že Tibet ve své podstatě její
  jediná zachovalá společnost,
 • 00:29:05 která je v zásadě středověká.
 • 00:29:08 Jako bylo středověká Evropa,
  tak tak působí dnešní Tibet.
 • 00:29:14 Obyvatelstvo je veselé,
  bezstarostné, drsné,
 • 00:29:18 nakloněné trochu ke kanadským
  žertíkům, zároveň i velmi zbožné,
 • 00:29:29 i když to není vhodné říkat,
 • 00:29:32 všechnu svou energii věnuje
  do religiozních aktů.
 • 00:29:40 Středověk a novověk
  nepředěláte za 10 let.
 • 00:29:48 Zároveň jsou v odlehlejších
  oblastech také loupežníci
 • 00:29:51 a to koneckonců tady také bylo.
 • 00:29:55 Tibet nezná naše obavy
  a strach z budoucnosti.
 • 00:29:59 Je to zvláštní, že přesně to,
  co nás děsí na vlastní kultuře,
 • 00:30:06 tak to nás v tibetské
  rozradostněné.
 • 00:30:10 Ona ta organizovaná náboženství
  mají podobné kameny úrazu.
 • 00:30:17 Třeba zpráva o tom,
 • 00:30:19 že tibetským klášterům byly
  restituovány jejich pozemky,
 • 00:30:30 by všechny Evropany nadchla.
 • 00:30:33 Budoucnost vidím, ono to závisí
  na mnoha faktorech.
 • 00:30:39 Na každý pád, Čína v Tibetu
  těží spoustu surovin,
 • 00:30:50 ona je to i pro Evropana velmi
  obtížně skousnout reálná krajina,
 • 00:30:56 ta nadmořská výška je veliká,
  mně se tam špatně spalo.
 • 00:31:09 Je to země bez stromu.
 • 00:31:21 V podstatě jde o to,
 • 00:31:24 aby ty byty dané získali
  nějakou zásadní autonomii,
 • 00:31:32 řekněme hlavně co se týče
  kulturních svébytnosti,
 • 00:31:37 ono i v rámci Číny se spousta
  tamních vzdělanců začíná do Tibetu
 • 00:31:43 jezdit koukat podobně,
  jako evropští turisté.
 • 00:31:48 Máloco tradiční
  společnosti tak rozvrací,
 • 00:31:51 jako intenzivní turismus.
 • 00:31:54 A ten vlastní stát,
  který jste popisoval,
 • 00:31:58 že tam Číňané ani nechtějí
  být v této oblasti,
 • 00:32:02 to povede k nějakému
  zakonzervování té společnosti?
 • 00:32:09 Nebo to oblast čeká stejný
  vývoj jako celý zbytek světa?
 • 00:32:16 Samozřejmě ta druhá
  alternativa jak říkáte.
 • 00:32:21 Teď třeba ty kláštery byly znovu
  otevřeny pro získávání noviců,
 • 00:32:28 1000 nových Tibeťanů
  jsou znovu v klášterech.
 • 00:32:45 Celá řada Tibeťanů je už jaksi
  napojená na technickou civilizaci.
 • 00:32:52 Podobně jako se májovka popisuje,
  jak ten cizinec je tázán,
 • 00:32:59 jaké má zbraně a jaký má dopravní
  prostředek, to znamená koni.
 • 00:33:10 U nich už se také
  zajímají o techniku,
 • 00:33:20 mají velmi vyspělé mobily.
 • 00:33:24 U nich je to otázka
  jen několika dekád,
 • 00:33:30 i přesto některé kláštery
  mají charakter spíše
 • 00:33:36 turistických pozoruhodností.
 • 00:33:38 Toto se nejde zřejmě
  nějak eliminovat.
 • 00:33:42 Je zajímavé, že ještě kolem roku
  1900, chápala Evropa Tibet,
 • 00:33:51 jako něco naprosto nežádoucího.
 • 00:33:58 Viděla tam ukrutnost,
  věrolomnost, podivné mravy,
 • 00:34:04 tmářství těch tamních kleriku,
  Tibet zůstal takový, jaký býval.
 • 00:34:22 Další dotaz na webu.
 • 00:34:39 V té Africe dochází
  teď zhruba k tomu,
 • 00:34:46 já znám Afriku poměrně málo,
 • 00:34:48 znám jen Jihoafrickou
  republiku a Madagaskar,
 • 00:34:54 ale ten problém je zhruba podobný.
 • 00:34:56 Tam teď dochází k obrovské
  populační explozi,
 • 00:35:00 asi jako byla v Evropě
  v roce 1830 až 40,
 • 00:35:08 na to Madagaskaru jsem měl pocit,
 • 00:35:12 že čtu například Viktora
  Huga a jeho bídníky.
 • 00:35:18 V každé rodině nejméně pět dětí,
  které tam jsou až do dospělosti,
 • 00:35:25 jídla je tam není nazbyt,
  ale všichni se nají,
 • 00:35:39 díky zdravotní péči se průměrná
  životnost zvyšuje.
 • 00:35:51 Rád bych viděl všechny
  ty antilopy, gepardy,
 • 00:35:59 nějakým způsobem
  rozmnožené a zachráněné,
 • 00:36:03 ovšem dost těžko můžeme
  přírodu v Keni chránit tak,
 • 00:36:08 že budeme hubit Keňany,
  to by se jím věru nelíbilo.
 • 00:36:15 Afrika pravděpodobně prodělá to,
 • 00:36:18 že zvěř zůstane jen v některých
  velmi omezených regionech
 • 00:36:26 a rezervacích.
 • 00:36:28 Tam už ostatně dnes
  je většina Afriky,
 • 00:36:41 většinu Afriky zabírá
  zemědělská půda.
 • 00:36:46 Začíná se tak odrážet ode dna,
 • 00:36:50 zčásti také díky čínským
  investicím a zdali ta další cesta
 • 00:36:58 bude nějaké zrychlené opakování
  evropské industrializace,
 • 00:37:07 to myslím že nebude vidět
  ani v křišťálové kouli.
 • 00:37:12 Ale dočkejme času.
 • 00:37:15 Teď se dočkáme dalšího
  telefonátů, můžete se ptát.
 • 00:37:21 Dobrý den, já jsem se chtěla
  zeptat pana prof.,
 • 00:37:30 jestli nemá náhodou dojem,
 • 00:37:32 že se celá společnost
  zaměřila jen na peníze,
 • 00:37:39 že většina našich lidí nemá
  dostatečnou hrdost na náš stát,
 • 00:37:48 na naše báječné lidi, pracovité
  lidi a nelíbí se mi to.
 • 00:37:57 Myslím si, že by se pán
  měl vrátit nohama názvem,
 • 00:38:04 protože my obyčejní
  lidi, tady žijeme,
 • 00:38:13 milujeme svoji vlast a chtěli
  bychom, abychom prosperovaly.
 • 00:38:18 Jsme příliš zaměřeni na peníze,
 • 00:38:21 chybí nám ty hodnoty jako
  je hrdost na vlastní stát
 • 00:38:26 a na lidí, které tento stát má?
 • 00:38:29 Na peníze jsme příliš zaměřeni
  rozhodně, o tom není pochyb,
 • 00:38:36 peníze vlastně suplují
  v přítomné době,
 • 00:38:54 vlastně peníze a náboženství růstu
  supluje náboženství tradiční.
 • 00:39:00 Je to jakási pyramidová hra,
 • 00:39:03 těm pyramidovým hrám se nadarmo
  neříká letadlo,
 • 00:39:07 oni drží ve vzduchu
  jen do té doby,
 • 00:39:14 dokud rychle letí a potom
  velmi rychle padá.
 • 00:39:21 V této ošidné situaci my dnes
  i z jsme a pochopitelně také
 • 00:39:35 vládnutí pomocí peněz je méně
  traumatické než vládnutí
 • 00:39:40 pomocí samopalů.
 • 00:39:47 Dá se říci, že jednotkou moci
  jeden dolar nebo jedno euro.
 • 00:39:55 Ale těmi peněz všechno
  utáhnout nelze,
 • 00:40:01 a pokud to zredukujeme
  všechno jen na ty peníze,
 • 00:40:16 tak jistě dojde k tomu,
 • 00:40:19 že ta společnost se vyvíjí
  neobyčejně jednostranně,
 • 00:40:26 jak si udržet národní hrdost
  a zároveň ji nepřevážet
 • 00:40:38 k nenávisti k národům
  jiným, to je obtížné.
 • 00:40:42 Já mám národní hrdosti dvě,
 • 00:40:49 protože mám rakouské
  i české občanství,
 • 00:40:58 pokud mám nějakou regionální
  identitu, tak je středoevropská,
 • 00:41:04 ale s tím, jak přeceňujeme roli
  peněz, se lze pouze ztotožnit.
 • 00:41:15 Nesmí to zase jít tak
  daleko, abychom řekli,
 • 00:41:18 že peníze jsou vším viny
  a je třeba je nejlépe odstranit,
 • 00:41:30 co sliboval i komunismus.
 • 00:41:32 On to docela dodržel, ale
  bylo to trochu smutné.
 • 00:41:41 Další dotaz na webu.
 • 00:42:05 Každý si vždy myslí,
 • 00:42:10 že sedí vždy uprostřed
  ať už ve svém podniku nebo státě,
 • 00:42:15 v nejhlubší žumpě z možných
  a že všude je lépe.
 • 00:42:29 Pořád máme představu, že tam,
  kde nejsme, tak to jde lépe.
 • 00:42:36 Já jsem se vrátil ne z důvodů
  vlasteneckých, ale proto,
 • 00:42:49 že jsme si mohli založit novou
  katedru filozofie a dějin
 • 00:42:55 přírodních věd v ČR, to stálo
  rozhodně za to,
 • 00:43:08 ta atmosféra řadu let po revoluci
  byla tak pěkná,
 • 00:43:12 že se mi ten návrat
  bohatě vyplatilo.
 • 00:43:15 Takové intelektuální obrážení
  z toho násilně seříznutého stavu
 • 00:43:27 byla velmi příjemná situace.
 • 00:43:30 Možná jsem povahou
  také trochu dobrodruh.
 • 00:43:33 Ale nepředstavujme si,
 • 00:43:37 že u našich jižních sousedů vše
  probíhá idylicky a korupce tam
 • 00:43:44 není, či by o ní nebylo slýcháno.
 • 00:43:49 To, co se tam nejvíce probíralo
  za mých časů byl případ lodi
 • 00:44:02 Lukona, kdy majitel cukrářství
  si zřídila elitní politický klub
 • 00:44:08 pro rakouské sociální demokraty,
 • 00:44:12 kde bylo alternativní mocenské
  centrum a tento nejmenovaný muž
 • 00:44:18 potom nakoupil něco
  železného šrotu,
 • 00:44:22 ten zabalil s časovanou bombou,
 • 00:44:26 naložil na loď do Holandska
  jménem Lukona,
 • 00:44:31 která pak vybuchla kdesi
  v indickém oceánu a kapitán
 • 00:44:39 doplaval na nějaký korálový
  útes a zachránil se.
 • 00:44:43 Že by loď vybuchla takto v oceánu
  se běžně nestává.
 • 00:44:55 Jeho političtí přátelé potom
  stíhání od roku 1974 až do roku
 • 00:45:04 1988 zdržovali a potom byla
  mezitím ještě další aféra,
 • 00:45:09 když tento plán prodávalo
  vojenskou techniku,
 • 00:45:13 kterou mu tehdejší ministr obrany
  vyřazoval jako nepotřebnou,
 • 00:45:30 ministr obrany potom
  prý spáchal sebevraždu.
 • 00:45:37 Ten pán poté dostal
  doživotí, vzpomínám si,
 • 00:45:45 jak na dvou velkých vozících
  přiváželi do soudní síně spis.
 • 00:45:52 Zpátky k tomu důvodů,
  proč jste se vracel,
 • 00:45:56 pro tu možnost filozofických
  debata hledání směru,
 • 00:46:00 platí to ještě dnes?
 • 00:46:04 Je tu ještě to pole
  působnosti, které vás zajímá?
 • 00:46:09 Trochu se to vyčerpalo
  a vyrovnalo s tím,
 • 00:46:12 jak moje druhá vlast Rakousko
  fungovala a funguje,
 • 00:46:17 ale kdybych byl tak
  pevně přesvědčen,
 • 00:46:20 že někde v Evropě je o tolik lépe,
 • 00:46:23 tak bych ptám jako občan
  EU už dávno odešel.
 • 00:46:35 Zajisté, že v tomto
  státě není vše ideální,
 • 00:46:38 ale na další emigraci
  to stále ještě nevidím.
 • 00:46:42 Obávám se, že to jednou
  ještě přijít.
 • 00:46:47 Proč?
 • 00:46:51 V Evropě se zdá se schyluje
  k nějakému dosti zásadnímu přelomu
 • 00:47:04 a je otázka, jak se to vyřeší,
  třeba naprosto benigně,
 • 00:47:20 třeba revoluce některé
  byly naprosto nekrvavé
 • 00:47:27 a nikoliv nebezpečné.
 • 00:47:30 Ale může se také vyvinout
  nějaká občanská válka,
 • 00:47:34 v lidech je spousta
  agrese, je otázka,
 • 00:47:40 může-li se vybíjet
  na webu donekonečna,
 • 00:47:45 třeba ty londýnské nepokoje
  v minulém roce ukázali svoje.
 • 00:47:55 Další dotaz na webu.
 • 00:48:03 Dokážeme nějak zhmotnit
  tu pravděpodobnost,
 • 00:48:07 že ty debaty vyostřené, v tom
  virtuálním prostředí,
 • 00:48:14 že se opravdu zhmotní do těch
  faktických a možná
 • 00:48:17 i násilných střetů?
 • 00:48:20 Možné to jistě je.
 • 00:48:22 Samozřejmě odhadnout
  pravděpodobnost, nebo říci,
 • 00:48:28 jestli k tomu dojde jistě, nebo
  jestli k tomu nedojde vůbec,
 • 00:48:34 to je nad síly člověka.
 • 00:48:36 Ale představit si to jistě lze.
 • 00:48:42 Teď jen pouštím trochu fantazie
  na Špacír, představme si,
 • 00:48:51 že v pařížských okrajových
  čtvrtích vypuknou nepokoje mladých
 • 00:48:56 muslimských přistěhovalců,
  začnou se zapalovat auta,
 • 00:49:03 rabovat obchody, rodilý
  pařížané postaví barikády,
 • 00:49:18 jak je ve Francii starým
  zvykem, bojuje se,
 • 00:49:23 ono těch mrtvých nemusí být mnoho,
 • 00:49:28 světové muslimstvo je požádáno
  o pomoc, vylodí se v Marseille,
 • 00:49:46 začnou tam etnické čistky,
 • 00:49:53 organizace z Čech za novou
  Evropu vyšle dobrovolníky,
 • 00:49:59 atd. a ten konflikt se může
  rozhořet velmi rychle,
 • 00:50:04 byť by to bylo takové plíživé
  a z poslední válkou rozhodně
 • 00:50:11 nesrovnatelné, ale berme to jako
  morbidní fantazii stárnoucího
 • 00:50:23 intelektuála, ale ono věci, které
  vypadaly mnohem méně možně,
 • 00:50:35 tak se kolikrát staly.
 • 00:50:38 Další dotaz na webu.
 • 00:50:47 To je samozřejmě
  také ožehavá otázka.
 • 00:50:51 Evropa proti Číně má velmi
  výrazný kmenový charakter.
 • 00:51:02 Kdyby se středověká latina začala
  zapisovat všeobecným způsobem,
 • 00:51:20 tak tento problém dnes nenastal.
 • 00:51:24 Evropa je rozdělena do velkého
  počtu skupin,
 • 00:51:34 my to jednak oceňujeme,
  že tu více skupin,
 • 00:51:42 ale je tam mezi nimi latentní
  napětí, kdy nám dojde,
 • 00:51:49 že je čas poslat vrahy,
  kam patří do pekel.
 • 00:52:02 Toto nebezpečí tam je,
 • 00:52:05 je o všem otázkám zapříčinit
  nějakou její fúzi.
 • 00:52:21 Na co Čína měla 200 let,
  takto Evropa zkouší během 10.
 • 00:52:27 Ono to tak úplně nejde.
 • 00:52:32 Bylo by jistě myslitelné,
 • 00:52:34 že bychom se bavili nějakou euro
  angličtinou a on pak každý takový
 • 00:52:42 tlak vyvolává lokální protitlaky.
 • 00:52:55 Ono je to v Číně podobné,
 • 00:52:57 lidé z různých čínských
  provincií si navzájem nerozumí.
 • 00:53:08 Ale ta čínština v písemném
  projevu je stejná.
 • 00:53:45 Na webu je poslední otázka
  dnešního Hyde parku.
 • 00:53:55 Mohou, ale to pouze ta nejdříve
  vynutit nejvíce vyvinutí.
 • 00:54:09 Člověk lže pořád.
 • 00:54:14 Je prokázáno,
 • 00:54:16 ale že například sloni jsou
  schopni leccos předstírat,
 • 00:54:21 oni simulují různé choroby,
 • 00:54:26 nechávají si ošetřovat
  různé revmatismy,
 • 00:54:32 dělají to pravděpodobně vědomě.
 • 00:54:34 Kdo vidí slonovi do duše?
 • 00:54:38 Je to smutný závěr
  dnešního pořadu,
 • 00:54:41 že schopnost lhát a přetvařovat
  se nějak souvisí s vývojovou
 • 00:54:50 komplexitou a my lidé jsme
  v tomto pánem tvorstva.
 • 00:54:58 Děkujeme, že jste dnes přišel,
 • 00:55:01 19 % vám dalo znaménko
  - a 81 % znaménko +.
 • 00:55:09 Děkujeme za účast.
 • 00:55:11 To mě těší, děkuji na shledanou.
 • 00:55:13 Od zítřka tady bude Hyde park
  civilizace, úplně nový projekt ČT,
 • 00:55:21 začínáme v tradičním čase
  20 05 a zítřejším hostem bude Dana
 • 00:55:29 Drábová, máte se na co těšit,
  na shledanou.
 • 00:55:37 Titulky generovány se ZČU v Plzni.
  Stínová mluvčí: Daniela Tisarová

Související